Các lệnh trong map:
-ar :ngẫu nhiên 1 hero All
-sd :ngẫu nhiên 3 hero All
-ap :Tự chọn hero All
-test :bật chế độ test game
-ban :chế độ war team ,2 bên khóa hero nhau .

Download:
Divide and Fight v2.09d
Divide and Fight v2.09d.w3x


----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: