Hệ thống chuyển đổi nhanh giữa các phiên bản của Đế Chế !
AoE-Vietnam.TK -|- AoE-Heaven.TKĐể cài đặt nhanh trò chơi trước tiên cần chạy file Setup.exe để đăng ký các khóa cần thiết!

1. Hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ:
+ Lang.English.exe : Chạy file này để chuyển Đế Chế sang Tiếng Anh !
+ Lang.Vietnamese.exe : Chạy file này để chuyển Đế Chế sang Tiếng Việt !


2. Hệ thống chuyển đổi phiên bản:
+ Switch to AOE1.0b-ROR1.0.exe : Chạy file này để chuyển đế chế sang phiên bản
Age of Empires 1.0bAge of Empires Expansion (ROR): 1.0


+ Switch to AOE1.0c-ROR1.0a.exe : Chạy file này để chuyển đế chế sang phiên bản
Age of Empires 1.0cAge of Empires Expansion (ROR): 1.0a


+ Switch to ROR1.0 CGA.exe : Chạy file này để chuyển đế chế sang phiên bản
Chơi được ở CGA Age of Empires Expansion (ROR): 1.0


+ Switch to ROR1.0 CGA GG.exe : Chạy file này để chuyển đế chế sang phiên bản
Chơi được ở CGA và Đã thêm hệ thống GGuard chống Hack. ROR: 1.0


3. Danh sách tập tin khác và chức năng:
Có 3 thư mục gồm: Fonts, Mode, Lang
[+] Các Files trong thư mục Fonts: có 8 Fonts 1 file cài đặt
1. Comic Sans Ms.ttf
2. Comic Sans Ms Bold.ttf
3. Copperplate Gothic Bold.ttf
4. Copperplate Gothic Light.ttf
Bốn fonts đầu tiên sử dụng cho phiên bản Tiếng Anh !


5. VNI-Meli.ttf
6. VNI-Meli-Bold.ttf
7. VNI-Meli-Italic.ttf
8. VNI-Meli-Bold-Italic.ttf
Bốn fonts tiếp theo sử dụng cho phiên bản Tiếng Việt !


9. FontINST.exe : Chạy tập tin này để cài đặt các fonts trên tự động.
Hoặc bạn có thể chủ động cài bằng cách copy các fonts này vào C:\Windows\Fonts
[+] Các file trong thư mục Lang:4 file thư viện Dll
1. Language.EN.Dll
2. LanguageX.EN.Dll
Hai tập tin đầu tiên là gói ngôn ngữ Tiếng Anh !


3. Language.VI.Dll
4. LanguageX.VI.Dll
Hai tập tin tiếp theo là gói ngôn ngữ Tiếng Việt !

[+] Các file trong thư mục Mode: có 25 tập tin
DplayX.9x.dll
DplayX.NT.dll
Tập tin khởi động đồ họa của phiên bản CGA


Empires.dat : Tập tin Data chuẩn của AOE ROR
Empires.AC.dat : Tập tin Data AC của AOE ROR
Empires.FT.Vil.dat : File hack rất nhiều chức năng hãy tự khám phá!
Empires.FFa.dat : File Hack làm nhanh nhà ruộng của AOE ROR
Empires.F4Fa.dat : File Hack làm ruộng nhanh và có 4 loại nhà ruộng của AOE ROR
Empires.F4Fa.FVil.dat: File Hack xin dân ở nhà Lương Gỗ,
làm nhanh và có 4 loại nhà ruộng của AOE ROR
Sử dụng: đổi tên thành Empires.dat và copy đè vào thư mục Data2 trong thư mục Đế Chế
Chú ý: các file hack không thể sử dụng cùng với phiên bản chống Hack (CGA, GG)!


Empires.1.0b.eXe : Phiên bản AOE 1.0b
Empires.1.0c.eXe : Phiên bản AOE 1.0c
Empires.1.0c.RM.eXe : Phiên bản AOE 1.0c RM
Sử dụng: đổi tên thành Empires.eXe và copy đè vào thư mục Đế Chế


EmpiresX.1.0a.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0a
EmpiresX.1.0a.AC.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0a AC
EmpiresX.1.0a.RM.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0a RM
EmpiresX.1.0a.RM.AC.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0a AC & RM
Sử dụng: đổi tên thành EmpiresX.eXe và copy đè vào thư mục Đế Chế


EmpiresX.1.0.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0
EmpiresX.1.0.AC.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0 AC
EmpiresX.1.0.RM.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0 RM
EmpiresX.1.0.RM.AC.eXe : Phiên bản AOE ROR 1.0 AC & RM
Sử dụng: đổi tên thành EmpiresX.eXe và copy đè vào thư mục Đế Chế


EmpiresX.1.0.CGA.eXe : Phiên bản AOE ROR CGA (Có thể dùng cheat)
EmpiresX.1.0.AC.CGA.eXe : Phiên bản AOE ROR CGA (Bản chuẩn)
EmpiresX.1.0.AC.CGA.GG.eXe : Phiên bản AOE ROR CGA tích hợp GGuard
Các phiên bản CGA chỉ là 1.0 (ROR 1.0)
Sử dụng: đổi tên thành EmpiresX.eXe và copy đè vào thư mục Đế Chế


ExWE.dll : Module cấu hình của phiên bản CGA GGuard
GGuard.dll : Module chống phát hiện Hack của GGuard
TCF.CFG : Lưu cấu hình game ở phiên bản CGA GGuard
Các từ viết tắt và ký hiệu:
: Các tập tin được sử dụng mặc định trong hệ thống chuyển đổi phiên bản.
AOE: Age of Empires
ROR: Rise of Rome
AC: Anti Cheating - Chống sử dụng mã.
RM: Reveal Map - Hack bản đồ sáng và bỏ xương mù.
Hiện tại chưa thể chống được hack loại này!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[+] Link DownLoad:
Link1: http://www.vn-aoe.tk/
(Chỉ có gói chuyển đổi - Tải về giải nén vào thư mục Đế Chế)

Link2: http://www.aoe-vn.tk/ (Age of Empires Gold Edition Full)
(Bản đầy đủ cả AOE ROR và gói chuyển đổi)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nếu không tải được hãy thử copy link và dán vào trình duyệt!----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: