Trích dẫn Từ bài viết của MaxAnthony Xem bài

cái ảnh này hồi xưa thấy có 1 số chú mang ra troll bác hồng
ảnh này mà đem troll cụ Hồng thì phải nói là vãi chất