Website: http://gameplay.vn
Đăng ký: http://gameplay.vn/index.php?module=dangky
Download: http://gameplay.vn/download/PHAT_LOC_001.exe
Hỗ trợ tân thủ: Tăng 68 level cho tân thủ.
Hỗ trợ hàng ngày: Tặng 500 vạn Đồng khóa và 1 ức Bạc khóa mỗi ngày.
Bán Tinh lực, Hoạt lực, Tần lăng hòa thị bích bằng Đồng khóa.


Một vài hình ảnh:
----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: