các Bang hội nào đăng kí thì các mem vào đây thảo luận . Tình Xuyên Bang Vip áo danh nha