Trích dẫn Từ bài viết của Michael Jackson
chuột phải lên màn hình > chọn create launcher > điền vào ô command: "wine đường_dẫn_tới photoshop.exe"
Cho vào menu cũng tương tự
mình làm theo mà nó báo no such file or directory

bạn nào có bản illustrator cs5 portable mà chạy trên ubuntu đc ko share mình với