Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Artmoney - Page 2

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả 11 đến 16 trên tổng số 16
 1. #11
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Lọc bằng công thức.

  Lọc bằng công thức. Là công cụ tìm kiếm đầy sức mạnh! Ví dụ, Lưu trữ bộ nhớ 3 lần. Bạn có 3 trạng tháu của đối tượng. Các trạng thái này là M1,M2,M3. Trạng thái M1 và M3 giống như thanh sinh mạng. Sieve bởi công thức "(M1<>M2)and(M2<>M3)and(M1=M3)". Và bạn có địa chỉ của cuộc đời của bạn.

  Công thức là biểu thức logic mà có thể chứa:

  -Các biểu thức khác trong ký hiệu ()
  -Các đối (M1,M2, và v.v.) - Trạng thái của đối tượng (Nội dung của bộ nhớ hoặc một tập các địa chỉ/ giá trị).
  -Một tập các đối M[2,4] - Trạng thái của đối tượng tại bước 2 và 4. Ví dụ: M1 <> M[2,4] tương đương với (M1 <> M2) and (M1 <> M4)
  -Các chữ số (100,-15,Ah,11.2) - Hai số chỉ có thể trong biểu thức giống như là 100>=M1>=300
  -Văn bản ('Boss',"Good") - chỉ trong biểu thức như M1='Boss'
  -Điều kiện ( "<",">","=" và v.v) - ví dụ M1=1, M2>=100, 1<=M3<=2, hoặc với sự so sánh của các trạng thái của đối tượng M1>M2, M1<>M2.
  Các phép tính số học ('+','-') - chỉ áp dụng trong các biểu thức giống như M2>=M1+100
  -Các toán hạng AND - Hợp nhất 2 tập bản ghi của các địa chỉ, nếu địa chỉ được tìm thấy trong 1 và 2 biểu thức.
  -Toán tử OR - Hợp nhất 2 tập bản ghi của các địa chỉ, nếu địa chỉ được tìm thấy trong 1 hoặc 2 biểu thức.

  Công thức có thể chứa bất kì số lượng các cặp đóng và mở ngoặc. Nội dung của mỗi cặp phải là biểu thức logic. Kết quả của biểu thức này phải là tập bản ghi của các địa chỉ và các giá trị.

  Hãy ghi nhớ rằng toán tử AND,OR chỉ trả lại tập các bản ghi của các địa chỉ. Chúng phải được thi hành chỉ trong lần chờ sau cùng. Ví dụ, 100<=(M1 and M2)<=300 - trả lại kết quả sai, bởi vì tập các bản ghi của giá trị không được xác định. Công thức đúng là: (100<=M1<=300)and(100<=M2<=300).

  Ghi nhớ ! một biểu thức như là M1>M2, M2<>M1 trả lại tập bản ghi của các địa chỉ và tập bản ghi của các giá trị của đối đầu tiên. Ví dụ, kết quả của (M1<>M2)>0 tương đương (M1>0)<>M2

  Biểu thức M1=M2 trả lại tập bản ghi đúng của các địa chỉ và các giá trị, bởi vì chúng giống như các giá trị. Ví dụ, kết quả của (M1=M2)>0 tương đương với (M1>0)=(M2>0)

  Ví dụ, nếu bạn tìm chính xác giá trị và bạn có 3 trạng thái với các giá trị 15000,14460,15100, thì sử dụng công thức này (M1=15000)and(M2=14460)and(M3=15100)

  Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm khoảng và bạn có 2 trạng thái với các giá trị trong khoảng 100 và 300 thì sử dụng công thức này (99.9<=M1<=100.1)and(199.9<=M2<=200.1)

  Ví dụ, nếu bạn tìm giá trị chưa biết (bar of life) và bạn có 4 trạng thái với các giá trị khoảng 100%,80%,60%,90%, thì sử dụng công thức này (M1 > M2)and(M1 > M3)and(M1 > M4)and(M2 > M3)and(M2 < M4)and(M3 < M4)

  Ví dụ, nếu bạn tìm giá trị bị mã hoá và bạn có 4 trạng thái với các giá trị khác nhau thì sử dụng công thức này
  (M1 <> M2)and(M1 <> M3)and(M1 <> M4)and(M2 <> M3)and(M2 <> M4)and(M3 <> M4)
  hoặc khởi tạo này
  (M1 <> M[2,3,4])and(M2 <> M[3,4])and(M3 <> M4)

  P.S. Tôi khuyến cáo rằng bật "Enable Undo/Redo the sieving" trước khi tìm kiếm.

  Nguồn từ Artmoney.ru


  Last edited by MH-Kyu; 25-08-2004 at 16:43.

 2. #12
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Mô tả các tuỳ chọn

  -Bạn có thể chọn "Process" hoặc "File(s)" như là đối tượng.
  -3 chế độ cho để xem các tiến trình: all, visible và với windows cửa sổ. Thông thường các game có thể được xác định bằng thuộc tính visible.
  -Thay đổi "Library for process viewer" nếu bạn không tìm được tiến trình.
  -"Economize disk space" không cho phép lưu trữ kết quả trung gian trên đĩa, nhưng không cho phép bạn thay đổi phương pháp tìm kiếm trong khi lọc. Ví dụ, tìm kiếm một giá trị chưa biết, sau đó lọc với một khoảng giá trị, rồi lọc một giá trị chưa biết lần nữa là không thể được khi tuỳ chọn này được bật.
  -"Enable Undo/Redo the sieving" cho phép bạn undo hoặc redo các bước lọc. -Chỉ thiết đặt nếu bạn sẽ làm "Sieve by formula".
  -Trong bản PRO Edition bạn có thể chọn thư mục (hoặc ổ đĩa) làm một đối tượng. Và bạn có thể đặt "folder options" (mặt nạ file và thời gian sửa chữa).

  -Refresh Time : Đây là thời gian giữa 2 lần cập nhật của giá trị trên màn hình.
  -Freeze Time : Đây là thời gian giữa hai lần cập nhật của các địa chỉ bị làm đông.
  -Show Addresses: Nếu số lượng địa chỉ tìm thấy nhiều hơn giá trị này, giá trị vượt quá này không được hiển thị ở bảng bên trái và không thể bổ xung vào bảng bên phải, nhưng chúng được lưu trữ và sử dụng trong lần tìm kiếm tiếp theo.
  -Integer view: Bạn có thể xem các số nguyên dưới dạng có dấu hoặc không dấu.
  -Decimals format: Số lượng số sau dấu chấm thập phân.
  -"Refresh the values in table only with form focus" - Đừng refresh các giá trị trong bảng khi bạn ở trong game. Tôi khuyến cáo cho các máy tính chạy chậm.
  -Hexadecimal view: Bạn có thể xem các số nguyên dưới dạng số hệ 16. Để sửa chữa giá trị này bạn thêm mẫu tự 'h' vào cuối dãy số đó.

  -Nếu việc tự động xác định kiểu game không làm việc, bạn có thể chọn kiểu game WIN32 cho Windows 95/98/NT4/2000/XP, DOS cho các game chạy trong DOS, WIN16 cho các game chạy trong Windows 3.xx.
  -Sử dụng by ngược thứ tự nếu bạn tìm kiếm trên một cơ sở giả lập trên chíp Motorola.
  -"Stop process during search" - Ngừng làm việc hoàn toàn tiến trình hiện tại trong khi tìm kiếm. Tuỳ chọn này tăng 50% tốc độ quét dữ liệu.
  -Nếu bạn gần chính xác địa chỉ của giá trị, đặt tuỳ chọn "Search in address range", hoặc sử dụng lệnh "Search in this memory block". Hãy nhớ rằng thiết đặt đó không được huỷ một cách tự động!
  -High priority có thể sử dụng gần như tất cả thời gian sẵn có của CPU. Full priority có thể sử dụng tất cả thời gian sẵn có của CPU, nhưng chuột có thể sẽ rất khó điều khiển. High priority được khuyến cáo.

  -Tuỳ chọn Personal được sử dụng trong các bảng lưu trữ của artmoney.
  -Don't ask me password again - Bạn có thể huỷ việc kiểm tra mật khẩu với mỗi phiên làm việc của chương trình (chỉ trong bản PRO edition).
  -Only for current Windows user - Chương trình sẽ chỉ chạy với tên sử dụng hiện tại trong phần user của Windows(chỉ trong bản PRO edition).

  -Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn giao diện của ArtMoney. Cài đặt phông để hiển thị của ngôn ngữ quốc gia.
  -Skin engine là thư viện mà cho phép bạn thay đổi hầu hết dáng vẻ của giao diện. Chúng tôi sử dụng "Skin engine" từ Evgeny Kryukov (www.ksdev.com).Một tập các giao diện như OfficeXP và Flat. Skines hue và thay đổi độ sáng - cách tốt nhất để có nhiều vỏ. Nếu bạn muốn tạo skin của chính bạn, bạn có thể download chương trình SkinEditor.
  -Show visible group panel - Khung đặc biệt trên form chính để hoán chuyển nhanh giữa các nhóm.

  -Có một vài game không cho phép bạn hoán chuyển tới nhiệm vụ khác, bởi vì Alt-Tab không làm việc, như vậy bạn có thể thử hoán chuyển tới ArtMoney bằng sử dụng phím nóng Popup.
  -Sử dụng phím nóng "Select current process" nếu bạn không nhìn thấy tiến trình trong hộp kéo thả tiến trình.


  Nguồn từ Artmoney.ru


  Last edited by MH-Kyu; 25-08-2004 at 16:44.

 3. #13
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Các bảng ArtMoney. Nhóm Visible.

  Bạn có thể lưu trữ các địa chỉ được tìm thấy để sau này sử dụng. Các địa chỉ được lưu trữ cho các ứng dụng MSDOS và Win16 không phải luôn luôn làm việc, bởi vì các địa chỉ phụ thuộc vào cấu hình máy tính, thậm chí phụ thuộc cả vào việc chạy các ứng dụng. Nếu bạn có một bảng đúng thì hãy gửi nó cho tôi.

  Bạn có thể đặt giá trị của nhóm visible. Như vậy bạn có thể cất nhiều bảng trong một bàng với các nhóm.


  Nguồn từ Artmoney.ru


  Last edited by MH-Kyu; 25-08-2004 at 16:41.

 4. #14
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Về việc lọc Undo/Redo/Save/Load

  Bạn có thể undo bất kỳ bước lọc nào. nếu một hành động không mong đợi đã được tạo ra, "Undo the sieving" khôi phục lại bước lọc trước đó, "Redo the sieving" khôi phục bước tiếp theo. Bạn có thể lưu các giá trị lọc trong file và nạp lại nó sau này. Ví dụ, bạn bắt đầu hack một game ngày hôm nay và tiếp tục trong tháng tới.


  Nguồn từ Artmoney.ru


  Last edited by MH-Kyu; 25-08-2004 at 16:41.

 5. #15
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Các phím tắt đặc biệt

  Trong cửa sổ "Edit Address" bạn có thể đặt các phím tắt đặc biệt cho mỗi địa chỉ trong bảng, cho phép thay đổi giá trị của địa chỉ này trong các game, mà không phải hoán chuyển tới ArtMoney. Nó chỉ làm việc nếu các phím nóng được cho phép trong tuỳ chọn ( Đọc chương "Options brief description" ). Nút "Lock" có thể khoá cửa sổ này để dễ dàng xem và sửa các tham số từ bảng chính.


  Nguồn từ Artmoney.ru 6. #16
  Ngày tham gia
  06-08-2003
  Đến từ
  Pride Rock
  Bài viết
  3,564
  Rep Power
  49

  Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

  Câu hỏi:
  1. Chúng tôi có thể sử dụng phần mềm này để cheat trong multiplayer games ?
  2. Làm thế nào để chọn một kiểu tìm kiếm ?
  3. ArtMoney bị crashed khi tìm kiếm bắt đầu. Phải làm gì đây ?
  4. Tôi đã tìm được địa chỉ bộ nhớ cho tất cả các tài nguyên, nhưng khi tôi thử làm đông chúng hoặc thay đổi chúng thì chương trình của bạn sẽ thay đổi giá trị, sau đó game sẽ cập nhật trở lại những giá trị cũ sau một vài giây sau đó. Phải làm gì đây ?
  5. Làm thế nào tôi tìm một giá trị của một thanh trạng thái mà không có những con số. Phải làm gì đây ?
  6. ArtMoney chẳng tìm được gì cả. Phải làm gì đây ?
  7. Làm thế nào để cheat Command & Conquer, Tiberian Sun, Dune 2000, Red Alert ?
  8. Làm thế nào để cheat Quake I ?
  9. Làm thế nào để cheat Diablo I ?
  10. Làm thế nào để cheat Age Of Empires 1,2 ?
  11. Làm thế nào để cheat Allods 1,2,3 (Evil Islands) ?
  12. Làm thế nào để cheat Warcraft 3?
  13. Chương trình này có hỗ trợ các con số hệ 16 (hexadecimal) không ?
  14. Sau khi nạp một bảng, các giá trị là ERROR. Phải làm gì đây ?
  15. Tôi đang cheat một game và tôi tìm thấy các địa chỉ. Tôi đã thay đổi giá trị nhưng không có điều gì xảy ra; nhưng nếu tôi làm điều gì đó trong game và trở lại ArtMoney, các giá trị đã bị thay đổi. Phải làm gì đây?
  16. Tôi không thể hack game này. Hãy giúp tôi!
  17. Làm thế nào thay đổi plugin ngôn ngữ ?
  18. Trong lựa chọn tiến trình, game của tôi không xuất hiện, vậy tôi sẽ phải làm gì ?

  Trả lời:
  1. Chúng tôi có thể sử dụng phần mềm này để cheat trong multiplayer games?
  Nó chỉ làm việc với một vài game nếu ArtMoney được chạy trên máy chủ. Tôi sẽ nản chí cực độ nếu mọi người cheat trong các game multiplayer.

  2. Làm thế nào để chọn một kiểu tìm kiếm ?
  Bình thường 4 bytes được sử dụng cho tiền, 1-2 bytes được sử dụng cho sinh mạng. Hầu hết các game sử dụng kiểu nguyên.

  3. ArtMoney bị crashed khi tìm kiếm bắt đầu. Phải làm gì đây ?
  1) Kiểm tra không gian đĩa còn trống. 2) Có thể bạn sử dụng một vài chương trình antivirus để bảo vệ bộ nhớ.

  4. Tôi đã tìm được địa chỉ bộ nhớ cho tất cả các tài nguyên, nhưng khi tôi thử làm đông chúng hoặc thay đổi chúng thì chương trình của bạn sẽ thay đổi giá trị, sau đó game sẽ cập nhật trở lại những giá trị cũ sau một vài giây sau đó. Phải làm gì đây ?
  Các giá trị có thể đã bị mã hoá. Sử dụng "Search of coded value".

  5. Làm thế nào tôi tìm một giá trị của một thanh trạng thái mà không có những con số. Phải làm gì đây ?
  Sử dụng "Search of unknown value".

  6. ArtMoney chẳng tìm được gì cả. Phải làm gì đây ?
  Đặt kiểu tìm kiếm là "ALL" và chắc chắn rằng tuỳ chọn 'Search in this memory block' không được thiết đặt.

  7. Làm thế nào để cheat Command & Conquer, Tiberian Sun, Dune 2000, Red Alert ?
  Cheat các game này mà không có kế hoạch tiberium.

  8. Làm thế nào để cheat Quake I ?
  Kiểu game - DOS, kiểu giá trị - float 4 bytes.

  9. Làm thế nào để cheat Diablo I ?
  Trong game này, tiền được chia ở trong heap. Làm đông 5000 trên heap, và có 4999 từ vùng heap này.

  10. Làm thế nào để cheat Age Of Empires 1,2 ?
  Kiểu giá trị - float 4 bytes! thử tìm kiếm khoảng. Ví dụ: nếu tiền là 500 thì tìm từ 499.00 tới 501.00

  11. Làm thế nào để cheat Allods 1,2,3 (Evil Islands) ?
  Thay đổi tiền là rất khó. Cố gắng thay đổi số lượng các đồ vật. Bán các đồ vật thừa và bạn có thể có rất nhiều tiền.

  12. Làm thế nào để cheat Warcraft 3?
  Vàng được mã hoá ở đây, chỉ đơn giản nhân với 100. và bạn dễ dàng có vàng ở trong mỏ!

  13. Chương trình này có hỗ trợ các con số hệ 16 (hexadecimal) không ?
  Đúng, chương trình này hỗ trợ các con số hệ 16( chỉ cần thêm vào đuôi con số chữ cái 'h').

  14. Sau khi nạp một bảng, các giá trị là ERROR. Phải làm gì đây ?
  ERROR có nghĩa là địa chỉ không đúng. Tìm một địa chỉ đúng và sử dụng "Auto offset apply" trên một trường đúng để cập nhật lại các địa chỉ trong bảng.

  15. Tôi đang cheat một game và tôi tìm thấy các địa chỉ. Tôi đã thay đổi giá trị nhưng không có điều gì xảy ra; nhưng nếu tôi làm điều gì đó trong game và trở lại ArtMoney, các giá trị đã bị thay đổi. Phải làm gì đây?
  Đó không phải là vấn đề nó trình bày cái gì đó. Nếu bạn thay đổi nó mà không có điều gì xảy ra trong game thì điều đó có nghĩa là bạn đã tìm sai địa chỉ.

  16. Tôi không thể hack game này. Hãy giúp tôi!
  Thử tất cả các phương thức và các kiểu. Kiểm tra các bản cập nhật hoặc bảng game này trên web-site artmoney.

  17. Làm thế nào thay đổi plugin ngôn ngữ ?
  Đặt tuỳ chọn "Use not official language plugins". Sửa chữa plugin với bất kỳ chương trình soạn thảo văn bản nào. Gửi nó cho site xuất bản, nhưng chỉ khi chúng tôi không có ngôn ngữ này.

  18. Trong lựa chọn tiến trình, game của tôi không xuất hiện, vậy tôi sẽ phải làm gì ?
  Đặt chế độ ALL cho tất cả các tiến trình. Nếu game của bạn chạy trong Internet Explorer và bạn không nhìn thấy nó. Thử lựa chọn "Program Manager".

  Nguồn từ Artmoney.ruTrang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Bookmarks

Bookmarks

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi bài mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi kèm files
 • Bạn không thể sửa bài đã gửi
 •  
>