Conversation Between [SNSD]MyGiss and hyuga

Conversation Between [SNSD]MyGiss and hyuga

3 Lời nhắn

  1. à ừ, , YoonA xinh.... ,
  2. nghe tiếng í

    ae phát hiện hết rồi mà
  3. Giss già, ở cái clip NB phút 5:43 có gì đâu
Hiển thị lời nhắn từ 1 đến 3 trong tổng số 3
>