Conversation Between Darth_Vader and hoanghoihai

Conversation Between Darth_Vader and hoanghoihai

2 Lời nhắn

  1. Bác làm dc ep nào thì send cho mình nhé, up mediafire hay gì cũng dc, chờ lâu qué =.=
  2. Bác add nick yh: hoanghoihai

    Rồi mình bàn bạc phân chia công việc dịch sub samurai jack nha
Hiển thị lời nhắn từ 1 đến 2 trong tổng số 2
>