Conversation Between Nouvou and lucky_188

Conversation Between Nouvou and lucky_188

3 Lời nhắn

  1. vâng tks bác
  2. ko , mình ko term nào cả , bạn muốn lên rep nhanh thỳ liên hệ với ban quản trị trường đua tham gia cho nhanh
  3. bạn ở team rep à? cho mình vào với được ko?
Hiển thị lời nhắn từ 1 đến 3 trong tổng số 3
>