Game VN - Where Players Become Gamers - commissar's notebook - Blogs

View RSS Feed

commissar's notebook

"Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in" - Albert Einstein

 1. Đôi bạn đường

  ĐÔI BẠN ĐƯỜNG

  Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Bọn rận tuyên truyền láo!

  Ảnh photoshop
  ...
  Categories
  Uncategorized
 3. Những câu nói để đời version 3

  131)"Không muốn là đe, hãy là búa"
  Tác giả: Tố Hữu

  132)"Yêu sách ...

  Cập nhật 28-03-2014 lúc 10:38 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

  Categories
  Uncategorized
 4. Tài liệu về sự trợ giúp của Mỹ cho "công cuộc cách mạng" của bọn Pol Pot

  Bọn MONATIO (Mouvement National) đón mừng quân Khmer đỏ ở cửa ngõ thủ đô. Chú ý ...

  Cập nhật 01-08-2013 lúc 12:56 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

  Categories
  Uncategorized
 5. Bài thơ Tà Sanh của Vương Trọng ( tặng Sư đoàn 339)

  Con Voi rừng trụi lông
  Sốt rung rừng, lá mùa khô rơi rụng
  Khe lá mục ...
  Categories
  Uncategorized
 6. Ruồi Trâu chương 24, tác giả Ethel Lilian Voynich

  Mông-ta-ne-li lại ngồi xuống bên anh, nét mặt hết sức nghiêm nghị:
  - Ông hãy ...
  Categories
  Uncategorized
 7. Tình yêu nước ( trích Những tấm lòng cao cả của Edmondo De Amicis)

  .............Truyện Cậu bé đánh trống người Xác-đê-nha đã làm cho con cảm động ...

  Cập nhật 17-07-2013 lúc 19:59 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

  Categories
  Uncategorized
 8. Đôrêmon công nhận Việt Nam là 1 quốc gia

  ...
  Categories
  Uncategorized
 9. Trích chương 11 Lược sử thời gian của Stephen Hawking

  [...]Nếu chúng ta thực sự tìm ra được một lý thuyết tối hậu về vũ trụ, thì ...
  Categories
  Uncategorized
 10. Kính Vạn Hoa tập 21 ( trích), chương 3, tác giả Nguyễn Nhật Ánh

  Chương 3

  Xấp bài đang nằm trước mặt cô Trinh là xấp bài tập làm văn ...
  Categories
  Uncategorized
 11. Kính Vạn Hoa tập 21 ( trích), chương 2, tác giả Nguyễn Nhật Ánh

  Chương 2

  Nhưng cô Trinh chẳng có vẻ gì muốn ra lệnh “khai đao”. Cô ...

  Cập nhật 15-05-2013 lúc 21:35 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

  Categories
  Uncategorized
 12. Bức thư của Đề Thám gửi cha nuôi dụ con hàng giặc Pháp

  "Nỗi phong ba con vùng vẫy với nghê kình,
  Hám mồi béo cha nộp mình cho ngư
  ...

  Cập nhật 23-04-2013 lúc 20:27 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

  Categories
  Uncategorized
 13. Bạch Đằng Giang phú của Trương Hán Siêu

  Khách có kẻ:
  Giương buồm giong gió chơi vơi,
  Lướt bể chơi trăng mải ...
  Categories
  Uncategorized
 14. Tam quốc diễn nghĩa hồi 13 ( trích)

  Hồi 13

  Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh
  Dương Phụng, Ðổng
  ...
  Categories
  Uncategorized
 15. Bức thư của bà mẹ gửi thầy giáo của con trai

  Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người ...
  Categories
  Uncategorized
Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
>