PDA

View Full Version : Cao thủ OGAME trở lại FORMAXTrang : 1 2 3 [4] 5

darkmaster101
08-01-2011, 17:28
co the day se la tran danh cuoi cung cua toi
cam on daquy da goi, va de cho tui danh


on (08.01.2011 11:17:30) the following fleets met in battle:

Vinataba -vs- yendorii

Attacker: Vinataba
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 6.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: yendorii
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 300
H.Cargo.......... 150
L.Fighter.......... 5.215
H.Fighter.......... 5
Cruiser.......... 300
Battleship.......... 180
Recy.......... 250
Esp.Probe.......... 230
Battlecr........... 1.100

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Vinataba
Battlecr........... 6.000 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: yendorii
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5.215)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 180)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 230)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1.100)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender yendorii destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 153.354 metal 90.179 crystal, and 139.181 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 124.040.000 units.
At these space coordinates now float 20.032.500 metal and 17.179.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 37.594.714
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 124.040.000
Total Damage: 124.040.000

-= Next raids =-
75.992 metal 45.090 crystal and 69.590 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0...................20.261.846..........20.261.846
0...................17.314.769..........17.314.769
0......................208.771.............208.771
--------------------------------------------------
Summary: ...............................37.785.386

Defender lost.............gain..........difference
66.775.000...................0.........-66.775.000
57.265.000...................0.........-57.265.000
17.600.000...................0.........-17.600.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-141.640.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
08-01-2011, 20:46
Hôm nọ nghe ông nào bảo thằng này cho acc và kiu anh em săn nó. Deploy ship lên 2.211 và spy lên 222 thì thấy nó đang có min col . Check hết col thấy có 2 cái có min mà moon thì chả thấy active nên bụp luôn. Spy lên 283 thấy đám ship to, tính đánh mà hết 1 mil deut chạy ship với lại rec cũng không đủ nên gọi lão vina cho lão bụp vì cách có 9 ss à :)) (lão ở 292)

Ship mình đến trước lão 4min và cả 2 moon của nó đi tong cả. Anh em kiếm col nó farm đi.on (08.01.2011 11:13:32) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- yendorii

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: yendorii
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 316
Battleship.......... 20
Recy.......... 400

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 200 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: yendorii
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 316)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 400)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender yendorii destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 49.999 metal 50.000 crystal, and 50.000 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 11.392.000 units.
At these space coordinates now float 2.038.800 metal and 1.378.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.567.599
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 11.392.000
Total Damage: 11.392.000

-= Next raids =-
3.005.481 metal 805.421 crystal and 566.949 deuterium.
1.568.073 metal 402.711 crystal and 283.474 deuterium.
845.209 metal 201.355 crystal and 141.737 deuterium.
422.605 metal 100.678 crystal and 70.869 deuterium.
211.302 metal 50.339 crystal and 35.434 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................8.141.469...........8.141.469
0....................2.989.304...........2.989.304
0....................1.148.463...........1.148.463
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.279.236

Defender lost.............gain..........difference
6.796.000....................0..........-6.796.000
4.596.000....................0..........-4.596.000
800.000......................0............-800.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-12.192.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
08-01-2011, 20:48
Mà mấy lão nhà mình tài thật. Mới đánh ra DF chưa được 20 min mà đã kêu gọi ally đi chôm DF loạn xạ. Thấy cả 2 đống DF luôn mới ghê chứ. :-?

lord yu
09-01-2011, 01:58
Hôm nọ nghe ông nào bảo thằng này cho acc và kiu anh em săn nó.

Là tui đó ông. Chẳng qua là nó spy tui hoài, thấy ghét nên tui mò lên forum org check post của nó, để coi tài năng đó đến đâu :P. Ai dè phát hiện nó thông tin nó cho acc nên báo cho mọi người biết. Mà mấy ông làm gỏi nó lẹ thiệt đó, khâm phục! :D

Mai mốt nếu có cơ hội, tui sẽ làm "chỉ điểm" tiếp (gia nhập "hội ác nhân" =)))

diablo91
10-01-2011, 05:08
Làm cái HOF vào thằng i :D.


on (09.01.2011 23:03:59) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- tjr9

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 15.870
H.Fighter.......... 136
Cruiser.......... 1.135
Battleship.......... 709
Bomb........... 42
Destr........... 434
Battlecr........... 700

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: tjr9
Weapons: 90% Shields: 80% Armour: 80%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 30
L.Fighter.......... 363
Esp.Probe.......... 10
Sol sat.......... 74
Battlecr........... 69
R.Luncher.......... 2.462
L.Laser.......... 2.565
T.Laser.......... 276
Gauss.......... 20
Ion. K........... 68
Plasma.......... 16
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 15.288 . . . . . .(lost: 582)
H.Fighter.......... 133 . . . . . .(lost: 3)
Cruiser.......... 1.128 . . . . . .(lost: 7)
Battleship.......... 709 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 42 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 434 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 700 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: tjr9
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 363)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 74)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 69)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.462)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.565)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 276)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 68)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender tjr9 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 795.000 metal 410.301 crystal, and 432.500 deuterium.

The attacker lost a total of 2.547.000 units.
The defender lost a total of 22.026.000 units.
At these space coordinates now float 1.572.900 metal and 1.231.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.894.901
The attacker lost a total of 2.547.000
The defender lost a total of 22.026.000
Total Damage: 24.573.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.904.000............2.367.900.............463.900
643.000..............1.641.501.............998.501
14.000.................432.500.............418.500
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.880.901

Defender lost.............gain..........difference
15.162.500...................0.........-15.162.500
6.863.500....................0..........-6.863.500
1.592.000....................0..........-1.592.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-23.618.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
10-01-2011, 09:03
Đập col thằng Mac. Anh em coi time này mai mốt mà đập nó nhé.

VN time : 10.01.2011 08:10:47
Sever time : (10.01.2011 02:10:47) ]on (10.01.2011 02:10:47) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- MacGyver

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 50
Battlecr........... 100

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 53
Esp.Probe.......... 30
Sol sat.......... 165

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 50 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 100 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MacGyver
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 165)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MacGyver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 165.918 metal 37.162 crystal, and 23.086 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 996.000 units.
At these space coordinates now float 95.400 metal and 203.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 2 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 524.966
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 996.000
Total Damage: 996.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................261.318.............261.318
0......................240.562.............240.562
0.......................23.086..............23.086
--------------------------------------------------
Summary: ..................................524.966

Defender lost.............gain..........difference
318.000......................0............-318.000
678.000......................0............-678.000
82.500.......................0.............-82.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-1.078.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Moonlate
10-01-2011, 10:54
Ai Cần ACC thì liên hệ với mình: VAlentine_ldc_1984@yahoo.com

diablo91
11-01-2011, 00:30
Farm i..... Đi học lại, ít time chơi lại rồi T_T, lên mine với LF thôi T_T


on (10.01.2011 17:58:13) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- heyhey4

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 200
L.Fighter.......... 15.846
Cruiser.......... 1.128
Bomb........... 42
Destr........... 434

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: heyhey4
Weapons: 120% Shields: 90% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 73
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 4
Esp.Probe.......... 1
Sol sat.......... 81
R.Luncher.......... 2.500
L.Laser.......... 1.000
T.Laser.......... 150
Gauss.......... 30
Ion. K........... 40
Plasma.......... 35
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 199 . . . . . .(lost: 1)
L.Fighter.......... 15.499 . . . . . .(lost: 347)
Cruiser.......... 1.122 . . . . . .(lost: 6)
Bomb........... 42 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 434 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: heyhey4
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 73)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 81)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender heyhey4 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.460.000 metal 499.406 crystal, and 795.000 deuterium.

The attacker lost a total of 1.554.000 units.
The defender lost a total of 14.323.000 units.
At these space coordinates now float 495.300 metal and 310.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 8 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.006.506
The attacker lost a total of 1.554.000
The defender lost a total of 14.323.000
Total Damage: 15.877.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.163.000............1.955.300.............792.300
391.000................810.206.............419.206
12.000.................795.000.............783.000
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.994.506

Defender lost.............gain..........difference
10.378.000...................0.........-10.378.000
3.945.000....................0..........-3.945.000
1.168.500....................0..........-1.168.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-15.491.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

shinmap
11-01-2011, 16:34
Các bác bên Fornax kinh thật. Em ở Hydra chả có mấy bác Việt Nam chơi!

---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 15:53 ----------

Đã nhận acc của anh Nikita. Mong góp sức cùng anh em trên Fornax!

daquy
11-01-2011, 21:44
Nghe lão vina giới thiệu thèng kul này nên move đến gần nó ở liền 2 ngày, tính tối nay mà ko đập được thì move luôn. Sáng nay thấy nó onl, chờ đến chiều mới thấy min nên bụp luôn. Đợi gần đến nơi thì nó *, để luôn ko thèm spy nữa. Nghe nó nói nó đứt net thấy ship đến mà ko FS được.lost my net and it came back with 10 mins b4 u hit, but couldn't move my fleet, net dropped out on fleet screen 3 again.

enjoy the rezon (11.01.2011 13:06:14) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- sober

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 20.795
Cruiser.......... 5.073
Battleship.......... 1.616
Battlecr........... 3.768

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: sober
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 3.430
H.Cargo.......... 340
L.Fighter.......... 13.900
H.Fighter.......... 868
Cruiser.......... 2.709
Battleship.......... 1.315
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 2.668
Esp.Probe.......... 2.425
Destr........... 2
Battlecr........... 196
R.Luncher.......... 250
L.Laser.......... 50
T.Laser.......... 100
Ion. K........... 1
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 9.578 . . . . . .(lost: 11.217)
Cruiser.......... 4.711 . . . . . .(lost: 362)
Battleship.......... 1.611 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 3.768 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: sober
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 3.430)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 340)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 13.900)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 868)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.709)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1.315)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2.668)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2.425)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 196)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender sober destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.697.598 metal 637.741 crystal, and 1.348.644 deuterium.

The attacker lost a total of 54.942.000 units.
The defender lost a total of 294.634.000 units.
At these space coordinates now float 72.890.700 metal and 31.553.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 53.186.383
The attacker lost a total of 54.942.000
The defender lost a total of 294.634.000
Total Damage: 349.576.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
41.116.000..........74.588.298..........33.472.298
13.826.000..........32.191.441..........18.365.441
724.000..............1.348.644.............624.644
--------------------------------------------------
Summary: ...............................52.462.383

Defender lost.............gain..........difference
203.040.000..................0........-203.040.000
91.594.000...................0.........-91.594.000
13.734.000...................0.........-13.734.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-308.368.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
12-01-2011, 09:13
Trận này des ít def nhiều thì không chết deson (12.01.2011 01:17:47) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- carpen

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.783

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: carpen
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 108
H.Cargo.......... 27
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 24
Cruiser.......... 14
Battleship.......... 50
Recy.......... 4
Esp.Probe.......... 247
Bomb........... 16
Sol sat.......... 100
Destr........... 10
Battlecr........... 7
R.Luncher.......... 10
L.Laser.......... 3.000
T.Laser.......... 600
Gauss.......... 100
Ion. K........... 25
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.783 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: carpen
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 108)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 247)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 16)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 7)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender carpen destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 507.454 metal 432.500 crystal, and 371.788 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 26.715.000 units.
At these space coordinates now float 1.500.600 metal and 921.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.734.242
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 26.715.000
Total Damage: 26.715.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.008.054...........2.008.054
0....................1.354.400...........1.354.400
0......................371.788.............371.788
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.734.242

Defender lost.............gain..........difference
17.232.000...................0.........-17.232.000
9.483.000....................0..........-9.483.000
1.981.000....................0..........-1.981.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-28.696.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9Trận này des nhiều def ít thì lại die 1 em. Thằng ogame nó tính thế quái nào ko biết nữaon (12.01.2011 03:09:10) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- carpen

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.901

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: carpen
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 107
H.Cargo.......... 4
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 8
Battleship.......... 50
Recy.......... 4
Esp.Probe.......... 186
Bomb........... 12
Sol sat.......... 51
Destr........... 10
Battlecr........... 10
R.Luncher.......... 10
L.Laser.......... 3.000
T.Laser.......... 600
Gauss.......... 100
Ion. K........... 25
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.900 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: carpen
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 107)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 186)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 12)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender carpen destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 456.861 metal 432.500 crystal, and 235.000 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 25.648.000 units.
At these space coordinates now float 1.330.800 metal and 804.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.149.761
The attacker lost a total of 110.000
The defender lost a total of 25.648.000
Total Damage: 25.758.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000...............1.787.661...........1.727.661
50.000...............1.237.100...........1.187.100
15.000.................235.000.............220.000
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.134.761

Defender lost.............gain..........difference
16.606.000...................0.........-16.606.000
9.042.000....................0..........-9.042.000
1.913.500....................0..........-1.913.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.561.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
12-01-2011, 09:18
mịa nó. 2 cái def thì giống nhau, ship sau ít hơn ship trước. Thế mà nhiều des lại chết. Hay nó thấy mình số lẻ quá, bớt đi 1 con cho nó chẵn :-w

daquy
12-01-2011, 16:25
on (12.01.2011 10:22:31) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Deathslight

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.900

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Deathslight
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 37
H.Cargo.......... 293
L.Fighter.......... 33
H.Fighter.......... 16
Cruiser.......... 26
Battleship.......... 24
Recy.......... 28
Esp.Probe.......... 227
Bomb........... 7
Sol sat.......... 30
Destr........... 5
Battlecr........... 32
R.Luncher.......... 1.000
L.Laser.......... 1.000
T.Laser.......... 550
Gauss.......... 100
Ion. K........... 50
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.900 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Deathslight
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 37)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 293)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 33)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 26)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 227)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 7)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 32)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 550)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Deathslight destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.590.641 metal 491.386 crystal, and 808.138 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 27.568.000 units.
At these space coordinates now float 1.655.100 metal and 1.389.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.934.565
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 27.568.000
Total Damage: 27.568.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................3.245.741...........3.245.741
0....................1.880.686...........1.880.686
0......................808.138.............808.138
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.934.565

Defender lost.............gain..........difference
16.977.000...................0.........-16.977.000
10.591.000...................0.........-10.591.000
2.483.000....................0..........-2.483.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-30.051.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

daquy
13-01-2011, 10:38
Spy được nó thì des đi hết rồi. Đành mang BC đi vậy. Chấp nhận lỗ tí :))on (13.01.2011 04:26:02) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- SwiftWOLF

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 5.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: SwiftWOLF
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 3
H.Cargo.......... 65
L.Fighter.......... 248
Cruiser.......... 38
Battleship.......... 4
Recy.......... 29
Esp.Probe.......... 11
Sol sat.......... 77
Destr........... 20
Battlecr........... 285
R.Luncher.......... 2.250
L.Laser.......... 1.730
T.Laser.......... 306
Gauss.......... 58
Ion. K........... 200
Plasma.......... 23
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 4.986 . . . . . .(lost: 14)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: SwiftWOLF
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 65)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 248)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 38)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 29)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 77)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 285)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.250)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.730)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 306)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 58)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 200)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender SwiftWOLF destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 120.145 metal 74.281 crystal, and 526.161 deuterium.

The attacker lost a total of 980.000 units.
The defender lost a total of 42.287.000 units.
At these space coordinates now float 3.762.000 metal and 4.280.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.783.287
The attacker lost a total of 980.000
The defender lost a total of 42.287.000
Total Damage: 43.267.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
420.000..............3.882.145...........3.462.145
560.000..............4.354.981...........3.794.981
210.000................526.161.............316.161
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.573.287

Defender lost.............gain..........difference
23.821.000...................0.........-23.821.000
18.466.000...................0.........-18.466.000
5.553.500....................0..........-5.553.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-47.840.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
14-01-2011, 07:26
Hôm qua spy nó còn 4 mil deut mà hôm nay spy nó đã biến thành 5 mil Crys. Buồn quá :((
on (14.01.2011 01:16:55) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Pluto Nash

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 1.146
Destr........... 2.996

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Pluto Nash
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 100
Col. Ship.......... 4
Esp.Probe.......... 20
Sol sat.......... 200
R.Luncher.......... 5.400
L.Laser.......... 5.000
T.Laser.......... 540
Gauss.......... 175
Ion. K........... 700
Plasma.......... 110
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 1.142 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 2.996 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Pluto Nash
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.400)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 5.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 540)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 175)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 700)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Pluto Nash destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.180.664 metal 2.630.058 crystal, and 63.328 deuterium.

The attacker lost a total of 300.000 units.
The defender lost a total of 49.705.000 units.
At these space coordinates now float 252.000 metal and 360.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 6 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.186.050
The attacker lost a total of 300.000
The defender lost a total of 49.705.000
Total Damage: 50.005.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
200.000..............1.432.664...........1.232.664
100.000..............2.990.058...........2.890.058
60.000..................63.328...............3.328
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.126.050

Defender lost.............gain..........difference
32.640.000...................0.........-32.640.000
17.065.000...................0.........-17.065.000
3.790.000....................0..........-3.790.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-53.495.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
14-01-2011, 11:56
on (14.01.2011 04:34:26) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Salahudin

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 1.142
Destr........... 2.996

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Salahudin
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 7
H.Cargo.......... 80
L.Fighter.......... 622
H.Fighter.......... 51
Cruiser.......... 4
Battleship.......... 5
Esp.Probe.......... 35
Sol sat.......... 320
R.Luncher.......... 7.500
L.Laser.......... 2.600
T.Laser.......... 140
Gauss.......... 180
Ion. K........... 200
Plasma.......... 126
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 1.139 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 2.992 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Salahudin
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 622)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 320)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.600)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 140)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 180)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 200)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 126)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Salahudin destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 152.588 metal 76.813 crystal, and 2.023.808 deuterium.

The attacker lost a total of 665.000 units.
The defender lost a total of 47.009.000 units.
At these space coordinates now float 1.008.300 metal and 711.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 17 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.308.409
The attacker lost a total of 665.000
The defender lost a total of 47.009.000
Total Damage: 47.674.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
390.000..............1.160.888.............770.888
275.000................788.713.............513.713
105.000..............2.023.808...........1.918.808
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.203.409

Defender lost.............gain..........difference
33.071.000...................0.........-33.071.000
13.938.000...................0.........-13.938.000
4.308.000....................0..........-4.308.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-51.317.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
14-01-2011, 13:55
Chà chà.. làm ăn khấm khá quá :D

diablo91
15-01-2011, 02:46
1 tháng trời spy lại thằng này, tự nhiên thấy nó lên gravi :)), còn 25k Energy nữa là lên rồi, vậy mà... =))=))


on (14.01.2011 20:27:33) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Cake

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 350

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Cake
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 2
Sol sat.......... 4.470
R.Luncher.......... 75
L.Laser.......... 40
Ion. K........... 5

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Cruiser.......... 350 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Cake
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 4.470)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 5)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Cake destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 29.754 metal 51.773 crystal, and 80.511 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 9.234.000 units.
At these space coordinates now float 3.600 metal and 2.685.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.851.238
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 9.234.000
Total Damage: 9.234.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0.......................33.354..............33.354
0....................2.737.373...........2.737.373
0.......................80.511..............80.511
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.851.238

Defender lost.............gain..........difference
232.000......................0............-232.000
9.002.000....................0..........-9.002.000
2.235.000....................0..........-2.235.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-11.469.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


CR nhỏ :D


on (14.01.2011 19:19:32) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Rogen63

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 8
Battlecr........... 320

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Rogen63
Weapons: 70% Shields: 80% Armour: 60%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 200
H.Fighter.......... 40
Cruiser.......... 20
Battleship.......... 10
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 40
Bomb........... 1
Sol sat.......... 47
Battlecr........... 8
R.Luncher.......... 60
L.Laser.......... 100
T.Laser.......... 55
Gauss.......... 10
Ion. K........... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 4 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 320 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Rogen63
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 47)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 8)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 55)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Rogen63 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 123.963 metal 92.763 crystal, and 112.643 deuterium.

The attacker lost a total of 48.000 units.
The defender lost a total of 4.575.000 units.
At these space coordinates now float 610.200 metal and 359.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 9 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.251.269
The attacker lost a total of 48.000
The defender lost a total of 4.575.000
Total Damage: 4.623.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
24.000.................734.163.............710.163
24.000.................452.463.............428.463
0......................112.643.............112.643
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.251.269

Defender lost.............gain..........difference
2.910.000....................0..........-2.910.000
1.665.000....................0..........-1.665.000
240.500......................0............-240.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-4.815.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
15-01-2011, 08:50
Dest power :D =))=))


on (14.01.2011 22:54:54) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- DarkHellSpartan

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 434

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: DarkHellSpartan
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 22
H.Cargo.......... 40
L.Fighter.......... 39
H.Fighter.......... 5
Cruiser.......... 7
Battleship.......... 3
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 31
Bomb........... 7
Sol sat.......... 5
Destr........... 1
Battlecr........... 2
R.Luncher.......... 1.150
L.Laser.......... 257
T.Laser.......... 110
Gauss.......... 22
Ion. K........... 100
Plasma.......... 1
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 434 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: DarkHellSpartan
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 7)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.150)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 257)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender DarkHellSpartan destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 277.010 metal 256.790 crystal, and 151.250 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.475.000 units.
At these space coordinates now float 358.800 metal and 238.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 5 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.282.350
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 7.475.000
Total Damage: 7.475.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................635.810.............635.810
0......................495.290.............495.290
0......................151.250.............151.250
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.282.350

Defender lost.............gain..........difference
5.291.500....................0..........-5.291.500
2.183.500....................0..........-2.183.500
244.500......................0............-244.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-7.719.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Raid chơi chơi :D
The attacker has won the battle! He captured 631.926 metal, 247.385 crystal and 184.702 deuterium.

The attacker lost a total of 916.000 units.
The defender lost a total of 9.995.000 units.
At these space coordinates now float 412.800 metal and 318.000 crystal.

The attacker has won the battle! He captured 1.472.346 metal, 244.760 crystal and 139.545 deuterium.

The attacker lost a total of 200.000 units.
The defender lost a total of 3.304.000 units.
At these space coordinates now float 313.500 metal and 286.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 6 %

749.867 Metal, 122.389 Crystal and 69.776 Deuterium.

diablo91
17-01-2011, 01:22
Phalanx hit 3s, REC hốt sau 2s. May mà nó hem online fs REC :))


on (16.01.2011 17:54:24) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- doon

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.395
Cruiser.......... 1.312
Battleship.......... 698
Bomb........... 42
Destr........... 433
Battlecr........... 1.090

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: doon
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 5
H.Cargo.......... 87
L.Fighter.......... 86
Cruiser.......... 54
Battleship.......... 241
Recy.......... 45
Esp.Probe.......... 8
Bomb........... 39
Sol sat.......... 50
Destr........... 4
Battlecr........... 61
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 1.500
T.Laser.......... 150
Gauss.......... 160
Ion. K........... 100
Plasma.......... 53
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 16.807 . . . . . .(lost: 1.588)
Cruiser.......... 1.274 . . . . . .(lost: 38)
Battleship.......... 697 . . . . . .(lost: 1)
Bomb........... 42 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 433 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.089 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: doon
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 87)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 86)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 241)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 39)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 61)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 160)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender doon destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 232.527 metal 67.981 crystal, and 123.786 deuterium.

The attacker lost a total of 7.508.000 units.
The defender lost a total of 47.809.000 units.
At these space coordinates now float 6.835.200 metal and 3.153.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.905.394
The attacker lost a total of 7.508.000
The defender lost a total of 47.809.000
Total Damage: 55.317.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
5.599.000............7.067.727...........1.468.727
1.909.000............3.221.881...........1.312.881
91.000.................123.786..............32.786
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.814.394

Defender lost.............gain..........difference
32.445.000...................0.........-32.445.000
15.364.000...................0.........-15.364.000
3.693.000....................0..........-3.693.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-51.502.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Your 520 recycler(s) have a total cargo capacity of 10.400.000. At the target, 6.835.200 metal and 3.155.400 crystal are floating in space. You have harvested 6.835.200 metal and 3.155.400 crystal.

daquy
18-01-2011, 11:46
Đánh theo yêu cầu. Rình nó suốt 3 ngày đấy. Hôm nay nó canh đập thằng kia nên online muộn, làm mình phả recall colony ship đi lần 2 để deploy vào ss nó. Mới đánh được ship nó thôi chứ chưa giết được RIps. Đanh canh nốt đám Rips với bash def nó.on (18.01.2011 05:26:35) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Mad Turk

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.612
Bomb........... 1.137
Destr........... 2.992
Battlecr........... 6.728

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Mad Turk
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 4.108
H.Cargo.......... 38
L.Fighter.......... 3.400
H.Fighter.......... 1.886
Cruiser.......... 150
Battleship.......... 500
Recy.......... 250
Esp.Probe.......... 18.974
Bomb........... 50
Sol sat.......... 8.483
Destr........... 50
Battlecr........... 100
R.Luncher.......... 10.000
L.Laser.......... 20.000
T.Laser.......... 100
Gauss.......... 100
Ion. K........... 100
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 1.557 . . . . . .(lost: 55)
Bomb........... 1.124 . . . . . .(lost: 13)
Destr........... 2.987 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 6.618 . . . . . .(lost: 110)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Mad Turk
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 4.108)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 38)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 3.400)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.886)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 18.974)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 8.483)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 100)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 20.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Mad Turk destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.771.121 metal 703.192 crystal, and 800.312 deuterium.

The attacker lost a total of 12.525.000 units.
The defender lost a total of 209.808.000 units.
At these space coordinates now float 21.955.500 metal and 23.678.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 37.383.525
The attacker lost a total of 12.525.000
The defender lost a total of 209.808.000
Total Damage: 222.333.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
6.725.000...........24.726.621..........18.001.621
5.800.000...........24.381.592..........18.581.592
1.920.000..............800.312..........-1.119.688
--------------------------------------------------
Summary: ...............................35.463.525

Defender lost.............gain..........difference
121.820.000..................0........-121.820.000
87.988.000...................0.........-87.988.000
9.741.500....................0..........-9.741.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-219.549.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darksidevn
20-01-2011, 10:20
Trận ra mắt anh em (phải 30 ký tự nè)
on (19.01.2011 21:45:25) the following fleets met in battle:

darkside -vs- stoobydoo

Attacker: darkside
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 2.000
Destr........... 1.597
Battlecr........... 7.391

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: stoobydoo
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 511
H.Cargo.......... 547
L.Fighter.......... 6.834
H.Fighter.......... 277
Cruiser.......... 1.023
Battleship.......... 352
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 527
Esp.Probe.......... 3.668
Bomb........... 100
Sol sat.......... 2
Destr........... 154
Death star.......... 6
Battlecr........... 423
L.Laser.......... 75
Plasma.......... 8
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: darkside
Battleship.......... 1.941 . . . . . .(lost: 59)
Destr........... 1.549 . . . . . .(lost: 48)
Battlecr........... 7.207 . . . . . .(lost: 184)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: stoobydoo
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 511)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 547)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 6.834)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 277)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.023)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 352)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 527)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 3.668)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 154)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 423)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender stoobydoo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 79.432 metal 4.886 crystal, and 288.919 deuterium.

The attacker lost a total of 21.700.000 units.
The defender lost a total of 208.719.000 units.
At these space coordinates now float 40.812.900 metal and 27.997.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 47.483.937
The attacker lost a total of 21.700.000
The defender lost a total of 208.719.000
Total Damage: 230.419.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
11.055.000..........40.892.332..........29.837.332
10.645.000..........28.002.686..........17.357.686
3.480.000..............288.919..........-3.191.081
--------------------------------------------------
Summary: ...............................44.003.937

Defender lost.............gain..........difference
125.550.500..................0........-125.550.500
83.168.500...................0.........-83.168.500
19.516.000...................0.........-19.516.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-228.235.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
20-01-2011, 15:49
Ỷ có des đi phá lung tung :))
on (20.01.2011 09:46:33) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Capitan Bomba

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.977

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Capitan Bomba
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 596
H.Cargo.......... 320
Battleship.......... 7
Recy.......... 45
Esp.Probe.......... 1.427
Bomb........... 20
Sol sat.......... 145
Destr........... 15
R.Luncher.......... 1.709
L.Laser.......... 777
T.Laser.......... 186
Gauss.......... 276
Ion. K........... 195
Plasma.......... 140
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.956 . . . . . .(lost: 21)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Capitan Bomba
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 596)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 320)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.427)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 145)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.709)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 777)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 186)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 276)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 195)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 140)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Capitan Bomba destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.916.146 metal 603.288 crystal, and 286.600 deuterium.

The attacker lost a total of 2.310.000 units.
The defender lost a total of 44.031.000 units.
At these space coordinates now float 2.111.100 metal and 2.251.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.858.334
The attacker lost a total of 2.310.000
The defender lost a total of 44.031.000
Total Damage: 46.341.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.260.000............4.027.246...........2.767.246
1.050.000............2.854.488...........1.804.488
315.000................286.600.............-28.400
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.543.334

Defender lost.............gain..........difference
24.446.500...................0.........-24.446.500
19.584.500...................0.........-19.584.500
5.439.500....................0..........-5.439.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-49.470.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
21-01-2011, 10:35
on (21.01.2011 04:11:40) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- llydapdicter

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 1
Bomb........... 1.104
Destr........... 2.956

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: llydapdicter
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 169
L.Fighter.......... 1.404
Battleship.......... 240
Recy.......... 90
Esp.Probe.......... 72
Bomb........... 10
Sol sat.......... 5
Destr........... 40
Battlecr........... 20
R.Luncher.......... 4.995
L.Laser.......... 3.296
T.Laser.......... 400
Gauss.......... 125
Ion. K........... 124
Plasma.......... 36
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
H.Cargo.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 1.103 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 2.956 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: llydapdicter
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 169)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.404)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 240)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.995)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.296)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 124)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 36)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender llydapdicter destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 98.266 metal 321.571 crystal, and 76.782 deuterium.

The attacker lost a total of 75.000 units.
The defender lost a total of 58.985.000 units.
At these space coordinates now float 6.142.800 metal and 2.914.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.478.919
The attacker lost a total of 75.000
The defender lost a total of 58.985.000
Total Damage: 59.060.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
50.000...............6.241.066...........6.191.066
25.000...............3.236.071...........3.211.071
15.000..................76.782..............61.782
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.463.919

Defender lost.............gain..........difference
42.368.000...................0.........-42.368.000
16.617.000...................0.........-16.617.000
2.562.500....................0..........-2.562.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-61.547.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
22-01-2011, 10:55
Bay 160 ss :)). Tốn 1 mil Deut bay và 5 tiếng bay O_O


on (22.01.2011 03:02:08) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- space cleaner

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 150
Cruiser.......... 1.381
Battleship.......... 627
Bomb........... 41
Battlecr........... 1.098

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: space cleaner
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 13
H.Cargo.......... 294
L.Fighter.......... 17
H.Fighter.......... 7
Cruiser.......... 2
Battleship.......... 3
Recy.......... 3
Esp.Probe.......... 5
R.Luncher.......... 11.600
Ion. K........... 300
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 105 . . . . . .(lost: 45)
Cruiser.......... 1.377 . . . . . .(lost: 4)
Battleship.......... 627 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 41 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.098 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: space cleaner
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 13)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 294)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 11.600)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 300)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender space cleaner destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.287.158 metal 1.419.262 crystal, and 962.365 deuterium.

The attacker lost a total of 648.000 units.
The defender lost a total of 29.625.000 units.
At these space coordinates now float 731.400 metal and 664.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.416.685
The attacker lost a total of 648.000
The defender lost a total of 29.625.000
Total Damage: 30.273.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
350.000..............3.018.558...........2.668.558
298.000..............2.083.762...........1.785.762
8.000..................962.365.............954.365
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.408.685

Defender lost.............gain..........difference
25.898.000...................0.........-25.898.000
3.727.000....................0..........-3.727.000
10.000.......................0.............-10.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-29.635.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Farm lung tung :))

The attacker has won the battle! He captured 153.420 metal, 39.926 crystal and 10.374 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 6.078.000 units.
At these space coordinates now float 761.700 metal and 387.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 11 %

The attacker has won the battle! He captured 382.454 metal, 78.470 crystal and 107.315 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 4.920.000 units.
At these space coordinates now float 267.300 metal and 207.300 crystal.
The chance for a moon to be created is 4 %

tjnhlocachxa
22-01-2011, 11:08
uni giờ chỉ còn def thôi =))
kiếm nhiều nhiều des với bom đi

daquy
23-01-2011, 09:22
on (22.01.2011 07:11:50) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- The Saint

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 130% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Recy.......... 1
Destr........... 2.951

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: The Saint
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 33
L.Fighter.......... 10
H.Fighter.......... 10
Cruiser.......... 5
Recy.......... 20
Esp.Probe.......... 35
Sol sat.......... 7.306
Death star..........1
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 1.000
T.Laser.......... 300
Gauss.......... 111
Ion. K........... 100
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Recy.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.931 . . . . . .(lost: 20)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: The Saint
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 33)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 7.306)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender The Saint destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.201.312 metal 1.053.711 crystal, and 345.247 deuterium.

The attacker lost a total of 2.200.000 units.
The defender lost a total of 43.843.000 units.
At these space coordinates now float 2.036.400 metal and 6.015.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 8.451.670
The attacker lost a total of 2.200.000
The defender lost a total of 43.843.000
Total Damage: 46.043.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.200.000............3.237.712...........2.037.712
1.000.000............7.068.711...........6.068.711
300.000................345.247..............45.247
--------------------------------------------------
Summary: ................................8.151.670

Defender lost.............gain..........difference
20.368.000...................0.........-20.368.000
23.475.000...................0.........-23.475.000
5.525.000....................0..........-5.525.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-49.368.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

tjnhlocachxa
23-01-2011, 18:07
tự sướng cho cái chú deathstar to thế =))
mai nói mob cho def fornax cũng ra df đi

daquy
23-01-2011, 22:44
:))

def mà ra DF + ko acs thì anh vô đối fornax =))

diablo91
24-01-2011, 05:14
Lâu ngày post cái HOF cổ vũ tinh thần :(


on (23.01.2011 22:44:18) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- The Sickness

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.627
Cruiser.......... 760
Battleship.......... 693

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: The Sickness
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 4
H.Cargo.......... 50
L.Fighter.......... 870
H.Fighter.......... 2
Battleship.......... 15
Esp.Probe.......... 5
Sol sat.......... 129
R.Luncher.......... 1.250
L.Laser.......... 200
T.Laser.......... 250
Gauss.......... 60
Ion. K........... 10
Plasma.......... 35
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 18.227 . . . . . .(lost: 400)
Cruiser.......... 756 . . . . . .(lost: 4)
Battleship.......... 691 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: The Sickness
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 870)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 129)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.250)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender The Sickness destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 795.000 metal 235.000 crystal, and 234.114 deuterium.

The attacker lost a total of 1.828.000 units.
The defender lost a total of 15.979.000 units.
At these space coordinates now float 1.492.500 metal and 639.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.568.214
The attacker lost a total of 1.828.000
The defender lost a total of 15.979.000
Total Damage: 17.807.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.370.000............2.287.500.............917.500
458.000................874.600.............416.600
8.000..................234.114.............226.114
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.560.214

Defender lost.............gain..........difference
10.935.000...................0.........-10.935.000
5.044.000....................0..........-5.044.000
1.234.500....................0..........-1.234.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.213.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
24-01-2011, 12:53
Lâu ngày post cái HOF khủng bố tinh thần miner =))on (24.01.2011 06:47:53) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- all

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.554
Bomb........... 1.105
Destr........... 2.945
Battlecr........... 8.515

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: all
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 1.000
L.Fighter.......... 6
H.Fighter.......... 7
Battleship.......... 800
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 410
Esp.Probe.......... 111
Bomb........... 80
Sol sat.......... 3.100
Destr........... 85
R.Luncher.......... 311
L.Laser.......... 37.300
Gauss.......... 600
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 1.515 . . . . . .(lost: 39)
Bomb........... 1.095 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 2.942 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 8.420 . . . . . .(lost: 95)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: all
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 800)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 410)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 80)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 3.100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 85)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 311)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 37.300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender all destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 343.438 metal 26.401 crystal, and 285.691 deuterium.

The attacker lost a total of 10.070.000 units.
The defender lost a total of 194.687.000 units.
At these space coordinates now float 18.166.500 metal and 11.358.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 20.110.030
The attacker lost a total of 10.070.000
The defender lost a total of 194.687.000
Total Damage: 204.757.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
5.285.000...........18.509.938..........13.224.938
4.785.000...........11.384.401...........6.599.401
1.620.000..............285.691..........-1.334.309
--------------------------------------------------
Summary: ...............................18.490.030

Defender lost.............gain..........difference
128.902.000..................0........-128.902.000
65.785.000...................0.........-65.785.000
9.055.000....................0..........-9.055.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-203.742.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
24-01-2011, 22:37
Zero loss. Planet bị destroyed của thằng madme :))


on (24.01.2011 08:38:54) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- space

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 691
Col. Ship.......... 1
Bomb........... 41
Destr........... 435
Battlecr........... 1.124

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: space
Weapons: 0% Shields: 0% Armour: 0%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 5.770
R.Luncher.......... 2.970
L.Laser.......... 1.580
T.Laser.......... 385
Gauss.......... 79
Ion. K........... 66
Plasma.......... 54
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 691 . . . . . .(lost: 0)
Col. Ship.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 41 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 435 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.124 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: space
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 5.770)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.970)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.580)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 385)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 79)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 66)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender space destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 8.938 metal 8 crystal, and 1.301 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 32.533.000 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 3.462.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.472.247
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 32.533.000
Total Damage: 32.533.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0........................8.938...............8.938
0....................3.462.008...........3.462.008
0........................1.301...............1.301
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.472.247

Defender lost.............gain..........difference
15.092.000...................0.........-15.092.000
17.441.000...................0.........-17.441.000
4.663.000....................0..........-4.663.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-37.196.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
25-01-2011, 07:57
Một đống lost. Col chưa del của thằng T0mmy :))
on (25.01.2011 01:24:08) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- t0mmy

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 1.095
Destr........... 2.942

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: t0mmy
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 237
H.Cargo.......... 77
L.Fighter.......... 65
Cruiser.......... 2
Battleship.......... 285
Recy.......... 40
Esp.Probe.......... 88
Bomb........... 102
Sol sat.......... 45
Destr........... 22
Battlecr........... 133
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 2.500
T.Laser.......... 250
Gauss.......... 117
Ion. K........... 68
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 1.089 . . . . . .(lost: 6)
Destr........... 2.941 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: t0mmy
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 237)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 77)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 65)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 285)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 88)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 102)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 22)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 133)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 117)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 68)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender t0mmy destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 608.869 metal 197.436 crystal, and 456.706 deuterium.

The attacker lost a total of 560.000 units.
The defender lost a total of 63.743.000 units.
At these space coordinates now float 7.549.800 metal and 4.463.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 12.716.211
The attacker lost a total of 560.000
The defender lost a total of 63.743.000
Total Damage: 64.303.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
360.000..............8.158.669...........7.798.669
200.000..............4.660.836...........4.460.836
105.000................456.706.............351.706
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.611.211

Defender lost.............gain..........difference
42.842.000...................0.........-42.842.000
20.901.000...................0.........-20.901.000
5.545.500....................0..........-5.545.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-69.288.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
25-01-2011, 21:33
Vài con hàng nhép :D
on (25.01.2011 15:28:09) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Noname

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 11.491
Battlecr........... 1.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Noname
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 3
Death star.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 11.467 . . . . . .(lost: 24)
Battlecr........... 996 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Noname
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Noname destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 642.244 metal 46.081 crystal, and 171.471 deuterium.

The attacker lost a total of 376.000 units.
The defender lost a total of 9.048.000 units.
At these space coordinates now float 1.566.600 metal and 1.260.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.310.996
The attacker lost a total of 376.000
The defender lost a total of 9.048.000
Total Damage: 9.424.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
192.000..............2.208.844...........2.016.844
184.000..............1.306.681...........1.122.681
60.000.................171.471.............111.471
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.250.996

Defender lost.............gain..........difference
5.030.000....................0..........-5.030.000
4.018.000....................0..........-4.018.000
1.006.000....................0..........-1.006.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-10.054.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (25.01.2011 12:36:38) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- axhatg

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.941

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: axhatg
Weapons: 120% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 28
Cruiser.......... 20
Battleship.......... 137
Recy.......... 4
Esp.Probe.......... 11
Bomb........... 35
Sol sat.......... 120
Destr........... 4
Battlecr........... 54
R.Luncher.......... 3.241
L.Laser.......... 1.420
T.Laser.......... 299
Gauss.......... 49
Ion. K........... 67
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.937 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: axhatg
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 137)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 35)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 54)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.241)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.420)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 299)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 67)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender axhatg destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 457.813 metal 72.809 crystal, and 415.854 deuterium.

The attacker lost a total of 440.000 units.
The defender lost a total of 35.341.000 units.
At these space coordinates now float 3.186.900 metal and 1.821.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.515.276
The attacker lost a total of 440.000
The defender lost a total of 35.341.000
Total Damage: 35.781.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
240.000..............3.644.713...........3.404.713
200.000..............1.894.709...........1.694.709
60.000.................415.854.............355.854
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.455.276

Defender lost.............gain..........difference
24.463.000...................0.........-24.463.000
10.878.000...................0.........-10.878.000
3.101.000....................0..........-3.101.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-38.442.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9on (25.01.2011 14:40:10) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- smflyman

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.937

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: smflyman
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
R.Luncher.......... 12
L.Laser.......... 3.127
T.Laser.......... 328
Gauss.......... 8
Ion. K........... 63
Plasma.......... 112
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.937 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: smflyman
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.127)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 328)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 63)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 112)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender smflyman destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.386.669 metal 803.688 crystal, and 704.721 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 21.006.000 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.895.078
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 21.006.000
Total Damage: 21.006.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.386.669...........1.386.669
0......................803.688.............803.688
0......................704.721.............704.721
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.895.078

Defender lost.............gain..........difference
12.628.500...................0.........-12.628.500
8.377.500....................0..........-8.377.500
3.376.000....................0..........-3.376.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-24.382.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Moonlate
29-01-2011, 23:24
At these space, as it came to a battle:

Attacker NIKITA_BuyDeut_211 (3:176:8)
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
Bomber 136
Dest. 348
Battlecr. 367

Defender Crimsonmoon (3:200:8)
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
S.Cargo 10
L.Cargo 1.000
L.Fighter 2.000
Recy. 1
Battlecr. 200

After battle...

Attacker NIKITA_BuyDeut_211 (3:176:8)
Bomber 136
Dest. 348
Battlecr. 366

Defender Crimsonmoon (3:200:8)
Battlecr. 3

He captured
- metal, - crystal and - deuterium.

The attacker lost a total of 70.000 units.
The defender lost a total of 33.846.000 units.
At these space coordinates now float 5.391.000 metal and 4.783.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 0 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

diablo91
29-01-2011, 23:41
BC power :D, vs rank 83


on (28.01.2011 19:34:54) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Gimili

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 800

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Gimili
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Esp.Probe.......... 10
Bomb........... 30
Destr........... 2
R.Luncher.......... 1.173
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 800 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Gimili
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.173)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Gimili destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 345.039 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 4.846.000 units.
At these space coordinates now float 486.000 metal and 258.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.089.039
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 4.846.000
Total Damage: 4.846.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................486.000.............486.000
0......................258.000.............258.000
0......................345.039.............345.039
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.089.039

Defender lost.............gain..........difference
3.976.000....................0..........-3.976.000
870.000......................0............-870.000
480.000......................0............-480.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.326.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Dest Power


on (28.01.2011 19:59:15) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Gaius Baltar

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 437

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Gaius Baltar
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 72
H.Cargo.......... 62
L.Fighter.......... 158
Sol sat.......... 6
R.Luncher.......... 250
L.Laser.......... 750
Gauss.......... 20
Ion. K........... 16
Plasma.......... 5

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 437 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Gaius Baltar
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 62)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 158)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 750)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 16)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 5)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Gaius Baltar destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 153.540 metal 93.275 crystal, and 46.135 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.004.000 units.
At these space coordinates now float 297.000 metal and 205.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 795.750
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 5.004.000
Total Damage: 5.004.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................450.540.............450.540
0......................299.075.............299.075
0.......................46.135..............46.135
--------------------------------------------------
Summary: ..................................795.750

Defender lost.............gain..........difference
3.297.000....................0..........-3.297.000
1.707.000....................0..........-1.707.000
193.000......................0............-193.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.197.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

LF power :D


on (28.01.2011 22:51:06) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- blueinfinity2

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 279
L.Fighter.......... 19.443
Cruiser.......... 200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: blueinfinity2
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 145
Col. Ship.......... 2
Esp.Probe.......... 100
Sol sat.......... 77
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 60
T.Laser.......... 12
Gauss.......... 58
Ion. K........... 71
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 277 . . . . . .(lost: 2)
L.Fighter.......... 19.142 . . . . . .(lost: 301)
Cruiser.......... 199 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: blueinfinity2
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 145)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 77)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 58)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 71)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender blueinfinity2 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.129.382 metal 810.906 crystal, and 21.238 deuterium.

The attacker lost a total of 1.239.000 units.
The defender lost a total of 12.988.000 units.
At these space coordinates now float 545.100 metal and 442.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.710.426
The attacker lost a total of 1.239.000
The defender lost a total of 12.988.000
Total Damage: 14.227.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
927.000..............1.674.482.............747.482
312.000..............1.253.706.............941.706
2.000...................21.238..............19.238
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.708.426

Defender lost.............gain..........difference
9.414.000....................0..........-9.414.000
3.574.000....................0..........-3.574.000
774.500......................0............-774.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.762.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
30-01-2011, 08:23
Bash rank 93 :)), hôm wa spy thấy có 12 mil metal trong nhà nữa, mà ko đánh, hôm nay mất tiêu T_T


on (29.01.2011 21:47:18) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Vladimir

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 230
L.Fighter.......... 19.856
H.Fighter.......... 172
Cruiser.......... 1.855
Battleship.......... 686
Bomb........... 41
Destr........... 452
Battlecr........... 1.156

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Vladimir
Weapons: 70% Shields: 70% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 480
Recy.......... 1
Sol sat.......... 120
R.Luncher.......... 5.000
L.Laser.......... 6.000
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 250
Ion. K........... 50
Plasma.......... 75
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 224 . . . . . .(lost: 6)
L.Fighter.......... 18.267 . . . . . .(lost: 1.589)
H.Fighter.......... 164 . . . . . .(lost: 8)
Cruiser.......... 1.832 . . . . . .(lost: 23)
Battleship.......... 683 . . . . . .(lost: 3)
Bomb........... 41 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 452 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.156 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Vladimir
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 480)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 6.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Vladimir destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 207.533 metal 3.102.362 crystal, and 4.428.430 deuterium.

The attacker lost a total of 7.309.000 units.
The defender lost a total of 48.786.000 units.
At these space coordinates now float 2.500.800 metal and 1.496.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.426.825
The attacker lost a total of 7.309.000
The defender lost a total of 48.786.000
Total Damage: 56.095.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
5.446.000............2.708.333..........-2.737.667
1.863.000............4.599.062...........2.736.062
46.000...............4.428.430...........4.382.430
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.380.825

Defender lost.............gain..........difference
33.800.000...................0.........-33.800.000
14.986.000...................0.........-14.986.000
2.812.000....................0..........-2.812.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-51.598.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
04-02-2011, 06:24
Chả hiểu sao ko post convert lên được :|. Rank 11 vs rank 137, trả thù bọn TURK. Mừng mùng 1 Tết âm lịch luôn :D


Attacker Diablo91 [2:458:8]
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
TYPE L.FIGHTER BATTLESHIP BATTLECR.
Total 9.000 668 1.167

Defender Bourbon [2:265:9]
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
TYPE S.CARGO L.CARGO L.FIGHTER H.FIGHTER CRUISER BATTLESHIP COL.SHIP RECY. ESP.PROBE BOMBER BATTLECR.
Total 251 347 1.835 136 230 300 1 631 1.369 1 780

Bùm chéo

Attacker Diablo91 [2:458:8]
TYPE L.FIGHTER BATTLESHIP BATTLECR.
Total 3.873 662 1.167

Defender Bourbon destroyed.

The attacker has won the battle! He captured 968.988 metal, 968.990 crystal and 123.921 deuterium.

The attacker lost a total of 20.868.000 units.
The defender lost a total of 104.248.000 units.
At these space coordinates now float 21.727.800 metal and 15.807.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %Your 685 recycler(s) have a total cargo capacity of 13.700.000. At the target, 20.247.800 metal and 14.334.200 crystal are floating in space. You have harvested 6.850.000 metal and 6.850.000 crystal.
Your 105 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.100.000. At the target, 13.397.800 metal and 7.484.200 crystal are floating in space. You have harvested 1.050.000 metal and 1.050.000 crystal.
Your 480 recycler(s) have a total cargo capacity of 9.600.000. At the target, 3.782.000 metal and 0 crystal are floating in space. You have harvested 3.782.000 metal and 0 crystal.

Bị trộm 150 REC, hix, chán ghia :(

diablo91
05-02-2011, 12:55
HOF mùng 2, đánh xong, nó spam IPMs với probs loạn xạ, tức mình phải gửi ticket cho GO, mà chả thấy nó bị gì, chán :-<


on (04.02.2011 19:26:59) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- qs6alesis

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 662
Bomb........... 41
Destr........... 461

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: qs6alesis
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 6
H.Cargo.......... 6
L.Fighter.......... 1.904
H.Fighter.......... 227
Cruiser.......... 20
Recy.......... 4
Esp.Probe.......... 212
Battlecr........... 2
R.Luncher.......... 432
L.Laser.......... 502
T.Laser.......... 276
Gauss.......... 17
Ion. K........... 26
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 641 . . . . . .(lost: 21)
Bomb........... 40 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 461 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: qs6alesis
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.904)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 227)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 212)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 432)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 502)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 276)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 26)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender qs6alesis destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 175.994 metal 209.457 crystal, and 356.412 deuterium.

The attacker lost a total of 1.335.000 units.
The defender lost a total of 17.437.000 units.
At these space coordinates now float 2.585.100 metal and 1.096.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.088.763
The attacker lost a total of 1.335.000
The defender lost a total of 17.437.000
Total Damage: 18.772.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
995.000..............2.761.094...........1.766.094
340.000..............1.306.257.............966.257
15.000.................356.412.............341.412
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.073.763

Defender lost.............gain..........difference
12.097.000...................0.........-12.097.000
5.340.000....................0..........-5.340.000
562.000......................0............-562.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.999.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9HOF mùng 3 :D. Canh hoài mới dính đc thằng này :)).


on (05.02.2011 06:12:20) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Seraphim

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 16.458
Battleship.......... 641
Battlecr........... 1.167

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Seraphim
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 58
H.Cargo.......... 132
L.Fighter.......... 8
H.Fighter.......... 11
Cruiser.......... 14
Battleship.......... 172
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 15
Esp.Probe.......... 308
Bomb........... 40
Sol sat.......... 34
Battlecr........... 200
R.Luncher.......... 2.312
L.Laser.......... 100
T.Laser.......... 2
Gauss.......... 12
Ion. K........... 49
Plasma.......... 26
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 15.394 . . . . . .(lost: 1.064)
Battleship.......... 641 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.167 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Seraphim
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 58)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 132)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 172)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 308)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 34)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.312)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 49)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 26)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Seraphim destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 39.143 metal 157.740 crystal, and 319.951 deuterium.

The attacker lost a total of 4.256.000 units.
The defender lost a total of 38.674.000 units.
At these space coordinates now float 6.111.000 metal and 4.256.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.628.234
The attacker lost a total of 4.256.000
The defender lost a total of 38.674.000
Total Damage: 42.930.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.192.000............6.150.143...........2.958.143
1.064.000............4.414.140...........3.350.140
0......................319.951.............319.951
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.628.234

Defender lost.............gain..........difference
23.662.000...................0.........-23.662.000
15.012.000...................0.........-15.012.000
4.489.000....................0..........-4.489.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-43.163.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
07-02-2011, 09:20
HOF mùng 5 :D. Worst case, lost thêm 700k :( hix.


on (07.02.2011 02:26:05) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Veverbeaver

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 701
Bomb........... 40
Destr........... 479
Battlecr........... 1.168

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Veverbeaver
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 50
L.Fighter.......... 560
H.Fighter.......... 160
Cruiser.......... 112
Battleship.......... 96
Recy.......... 70
Esp.Probe.......... 31
Bomb........... 48
Sol sat.......... 113
Battlecr........... 96
R.Luncher.......... 1.200
L.Laser.......... 1.200
T.Laser.......... 300
Gauss.......... 60
Ion. K........... 120
Plasma.......... 30
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 671 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 40 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 479 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.152 . . . . . .(lost: 16)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Veverbeaver
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 560)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 160)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 112)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 96)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 48)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 113)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 96)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 120)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Veverbeaver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 426.677 metal 204.707 crystal, and 128.002 deuterium.

The attacker lost a total of 2.920.000 units.
The defender lost a total of 38.301.000 units.
At these space coordinates now float 5.193.000 metal and 3.159.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.191.686
The attacker lost a total of 2.920.000
The defender lost a total of 38.301.000
Total Damage: 41.221.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.830.000............5.619.677...........3.789.677
1.090.000............3.364.007...........2.274.007
240.000................128.002............-111.998
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.951.686

Defender lost.............gain..........difference
24.480.000...................0.........-24.480.000
13.821.000...................0.........-13.821.000
3.600.500....................0..........-3.600.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-41.901.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

vnistelrooy07
07-02-2011, 11:01
đầu năm sell 1 ít Deu, khoảng 6m. Đồng chí nào mở hàng nào :))

haitaccc
07-02-2011, 13:09
gui den 4:76:5 moon de, pm trong ogame doa 12345678910

namedung
08-02-2011, 01:49
gui den 4:76:5 moon de, pm trong ogame doa 12345678910

Lão FireArrow lại chơi lại à tưởng quy ẩn rồi mà

daquy
08-02-2011, 15:27
on (08.02.2011 05:51:25) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- hanuman

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.061

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: hanuman
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 50
L.Fighter.......... 200
H.Fighter.......... 323
Battleship.......... 175
Recy.......... 30
Esp.Probe.......... 42
Bomb........... 72
Sol sat.......... 152
Destr........... 10
Battlecr........... 15
R.Luncher.......... 900
L.Laser.......... 1.200
T.Laser.......... 300
Gauss.......... 90
Ion. K........... 100
Plasma.......... 21
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.061 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: hanuman
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 323)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 175)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 42)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 72)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 152)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 900)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender hanuman destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 220.564 metal 72.422 crystal, and 115.780 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 36.276.000 units.
At these space coordinates now float 4.698.900 metal and 2.352.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.460.566
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 36.276.000
Total Damage: 36.276.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................4.919.464...........4.919.464
0....................2.425.322...........2.425.322
0......................115.780.............115.780
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.460.566

Defender lost.............gain..........difference
24.173.000...................0.........-24.173.000
12.103.000...................0.........-12.103.000
2.401.000....................0..........-2.401.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-38.677.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
09-02-2011, 11:38
Đập thằng ACS trả thù cho anh em bị tụi nó hunt.
on (09.02.2011 04:37:20) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Smoke You

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Smoke You
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.206
H.Cargo.......... 1.738
L.Fighter.......... 604
H.Fighter.......... 215
Cruiser.......... 159
Battleship.......... 95
Col. Ship.......... 3
Recy.......... 50
Esp.Probe.......... 1.033
Bomb........... 59
Destr........... 18
Battlecr........... 80

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 1.993 . . . . . .(lost: 7)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Smoke You
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.206)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.738)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 604)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 215)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 159)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 95)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.033)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 59)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 18)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 80)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Smoke You destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 498.249 metal 498.250 crystal, and 498.250 deuterium.

The attacker lost a total of 490.000 units.
The defender lost a total of 54.167.000 units.
At these space coordinates now float 9.170.100 metal and 7.227.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.401.849
The attacker lost a total of 490.000
The defender lost a total of 54.167.000
Total Damage: 54.657.000

-= Next raids =-
1.305.338 metal 1.546.043 crystal and 970.512 deuterium.
652.669 metal 773.021 crystal and 485.256 deuterium.
326.334 metal 386.511 crystal and 242.628 deuterium.
163.167 metal 193.255 crystal and 121.314 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
210.000.............12.115.857..........11.905.857
280.000.............10.624.080..........10.344.080
105.000..............2.317.960...........2.212.960
--------------------------------------------------
Summary: ...............................24.462.897

Defender lost.............gain..........difference
30.357.000...................0.........-30.357.000
23.810.000...................0.........-23.810.000
2.803.000....................0..........-2.803.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-56.970.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
09-02-2011, 14:53
on (09.02.2011 08:15:51) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- AncoolyMan

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.067

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AncoolyMan
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1
H.Cargo.......... 130
L.Fighter.......... 4
H.Fighter.......... 18
Cruiser.......... 15
Battleship.......... 85
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 24
Bomb........... 25
Destr........... 54
Battlecr........... 22
R.Luncher.......... 2.370
L.Laser.......... 289
T.Laser.......... 419
Gauss.......... 105
Ion. K........... 387
Plasma.......... 64
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 3.065 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AncoolyMan
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 130)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 54)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 22)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.370)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 289)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 419)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 105)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 387)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AncoolyMan destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 633.856 metal 649.587 crystal, and 113.736 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 38.637.000 units.
At these space coordinates now float 3.095.100 metal and 1.973.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.245.979
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 38.637.000
Total Damage: 38.857.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............3.728.956...........3.608.956
100.000..............2.623.287...........2.523.287
30.000.................113.736..............83.736
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.215.979

Defender lost.............gain..........difference
24.018.500...................0.........-24.018.500
14.618.500...................0.........-14.618.500
3.679.000....................0..........-3.679.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-42.316.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
10-02-2011, 15:25
Tội nghiệp nó. Set ở slot1 là cũng chừng 250k energy rồi. mặc dù xin thảm thiết nhưng def nó to đùng, lên thêm Rips nữa sao mà uýnh được nên cứ tới thôi :))
could you pleas pleas pleas recall this is my first time in 3 jears playing ogame I get grav could you pleas give me this one . . . .
on (09.02.2011 10:30:25) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- phoenix

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 400

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: phoenix
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 5
Sol sat.......... 3.809

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 400 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: phoenix
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 3.809)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender phoenix destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 882 metal 2.319 crystal, and 2.250 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.638.000 units.
At these space coordinates now float 3.000 metal and 2.288.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.296.851
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 7.638.000
Total Damage: 7.638.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0........................3.882...............3.882
0....................2.290.719...........2.290.719
0........................2.250...............2.250
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.296.851

Defender lost.............gain..........difference
10.000.......................0.............-10.000
7.628.000....................0..........-7.628.000
1.904.500....................0..........-1.904.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-9.542.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (09.02.2011 16:04:34) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Eclipse

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.365

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Eclipse
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 60
R.Luncher.......... 600
L.Laser.......... 384
T.Laser.......... 72
Gauss.......... 45
Ion. K........... 136
Plasma.......... 42
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 1.364 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Eclipse
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 384)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 136)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 42)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Eclipse destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 432.500 metal 432.500 crystal, and 127.500 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 9.647.000 units.
At these space coordinates now float 18.000 metal and 51.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 951.500
The attacker lost a total of 110.000
The defender lost a total of 9.647.000
Total Damage: 9.757.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000.................450.500.............390.500
50.000.................483.500.............433.500
15.000.................127.500.............112.500
--------------------------------------------------
Summary: ..................................936.500

Defender lost.............gain..........difference
5.540.000....................0..........-5.540.000
4.107.000....................0..........-4.107.000
1.380.000....................0..........-1.380.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-11.027.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (10.02.2011 08:03:52) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- salty

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.065

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: salty
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 66
H.Cargo.......... 70
L.Fighter.......... 126
H.Fighter.......... 20
Cruiser.......... 40
Battleship.......... 21
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 20
Esp.Probe.......... 86
Bomb........... 25
Sol sat.......... 153
Destr........... 20
Battlecr........... 20
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 1.111
T.Laser.......... 200
Gauss.......... 80
Ion. K........... 22
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 3.064 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: salty
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 66)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 126)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 86)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 153)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.111)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 22)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender salty destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 900.264 metal 79.243 crystal, and 166.764 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 27.283.000 units.
At these space coordinates now float 1.834.500 metal and 1.308.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.178.771
The attacker lost a total of 110.000
The defender lost a total of 27.283.000
Total Damage: 27.393.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000...............2.734.764...........2.674.764
50.000...............1.387.243...........1.337.243
15.000.................166.764.............151.764
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.163.771

Defender lost.............gain..........difference
18.625.500...................0.........-18.625.500
8.657.500....................0..........-8.657.500
2.541.500....................0..........-2.541.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-29.824.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
11-02-2011, 01:29
Đề nghị move wa khu khác, ở đây giành hít hàng :/ :-w, lấy gì làm ăn nữa đây :(

darkangeldn
11-02-2011, 15:25
hix acc rank 2 vậy là bỏ à? bọn nó giờ khinh acc đó lắm, dùng mà ninja nghi dễ ăn đó :(

tjnhlocachxa
11-02-2011, 16:08
uni nao cũng có ` thời của nó đâu chơi mãi đc

diablo91
13-02-2011, 09:16
Hof nhỏ nhỏ :D, nghèo wa' rồi


on (12.02.2011 22:10:21) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- RedWood

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 13.000
Cruiser.......... 50

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: RedWood
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 40
H.Cargo.......... 247
Battleship.......... 36
Recy.......... 17
Esp.Probe.......... 57
Sol sat.......... 86
Battlecr........... 1
R.Luncher.......... 950
T.Laser.......... 5
Gauss.......... 45
Ion. K........... 2
Plasma.......... 12
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 12.779 . . . . . .(lost: 221)
Cruiser.......... 50 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: RedWood
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 247)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 36)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 57)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 86)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 950)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender RedWood destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 47.051 metal 61.282 crystal, and 96.858 deuterium.

The attacker lost a total of 884.000 units.
The defender lost a total of 10.706.000 units.
At these space coordinates now float 1.213.500 metal and 808.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.342.891
The attacker lost a total of 884.000
The defender lost a total of 10.706.000
Total Damage: 11.590.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
663.000..............1.260.551.............597.551
221.000................869.482.............648.482
0.......................96.858..............96.858
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.342.891

Defender lost.............gain..........difference
6.876.000....................0..........-6.876.000
3.830.000....................0..........-3.830.000
542.000......................0............-542.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-11.248.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
13-02-2011, 18:49
Dám spy anh à. Đập cả col lẫn moon cho chừa >:)>:)>:)
on (12.02.2011 13:25:37) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ponyboy

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ponyboy
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 127
H.Cargo.......... 28
H.Fighter.......... 20
Recy.......... 80
Esp.Probe.......... 37
Battlecr........... 7
R.Luncher.......... 1.422
L.Laser.......... 11
T.Laser.......... 11
Gauss.......... 11
Ion. K........... 11
Plasma.......... 4
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 2.000 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ponyboy
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 127)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 37)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 7)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.422)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 11)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ponyboy destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 226.183 metal 142.945 crystal, and 76.300 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 6.798.000 units.
At these space coordinates now float 465.600 metal and 389.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.300.728
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 6.798.000
Total Damage: 6.798.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................691.783.............691.783
0......................532.645.............532.645
0.......................76.300..............76.300
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.300.728

Defender lost.............gain..........difference
4.980.500....................0..........-4.980.500
1.817.500....................0..........-1.817.500
407.000......................0............-407.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-7.205.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

on (13.02.2011 02:38:13) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ponyboy

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 1.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ponyboy
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 2
Cruiser.......... 11
Battleship.......... 376
Bomb........... 72
Destr........... 4
Battlecr........... 29

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 1.500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ponyboy
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 376)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 72)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 29)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ponyboy destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 61.659 metal 29.728 crystal, and 1.279 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 30.751.000 units.
At these space coordinates now float 6.558.600 metal and 2.666.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.317.966
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 30.751.000
Total Damage: 30.751.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................6.620.259...........6.620.259
0....................2.696.428...........2.696.428
0........................1.279...............1.279
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.317.966

Defender lost.............gain..........difference
21.862.000...................0.........-21.862.000
8.889.000....................0..........-8.889.000
1.597.000....................0..........-1.597.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-32.348.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
14-02-2011, 05:34
Farm em nhỏ :D. Bay mất 3 tiếng :))


on (13.02.2011 21:38:40) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- blueinfinity2

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 750
L.Fighter.......... 19.000
Cruiser.......... 40

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: blueinfinity2
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 131
Recy.......... 21
Sol sat.......... 75
R.Luncher.......... 2.410
L.Laser.......... 46
T.Laser.......... 7
Gauss.......... 45
Ion. K........... 55
Plasma.......... 13
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 743 . . . . . .(lost: 7)
L.Fighter.......... 18.805 . . . . . .(lost: 195)
Cruiser.......... 40 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: blueinfinity2
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 131)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.410)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 46)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 55)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 13)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender blueinfinity2 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.085.735 metal 1.132.698 crystal, and 472.684 deuterium.

The attacker lost a total of 808.000 units.
The defender lost a total of 10.461.000 units.
At these space coordinates now float 478.500 metal and 381.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.742.917
The attacker lost a total of 808.000
The defender lost a total of 10.461.000
Total Damage: 11.269.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
599.000..............2.564.235...........1.965.235
209.000..............1.513.998...........1.304.998
0......................472.684.............472.684
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.742.917

Defender lost.............gain..........difference
7.647.000....................0..........-7.647.000
2.814.000....................0..........-2.814.000
559.500......................0............-559.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-11.020.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
14-02-2011, 06:40
on (13.02.2011 09:53:43) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- magmaron

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 600

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: magmaron
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 103
H.Cargo.......... 72
L.Fighter.......... 6
H.Fighter.......... 52
Cruiser.......... 7
Battleship.......... 12
Esp.Probe.......... 101
Bomb........... 1
Sol sat.......... 26
Destr........... 1
R.Luncher.......... 1.256
Gauss.......... 37
Plasma.......... 7
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 600 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: magmaron
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 103)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 52)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 101)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 26)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.256)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 37)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender magmaron destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 494.483 metal 302.930 crystal, and 74.642 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.694.000 units.
At these space coordinates now float 527.400 metal and 392.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 9 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.792.155
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 7.694.000
Total Damage: 7.694.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.021.883...........1.021.883
0......................695.630.............695.630
0.......................74.642..............74.642
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.792.155

Defender lost.............gain..........difference
5.420.000....................0..........-5.420.000
2.274.000....................0..........-2.274.000
341.000......................0............-341.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.035.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
14-02-2011, 22:21
DaQuy cầm BEMBEM bên Germini lượn 1 vòng đc ko? 50 nhiều hàng quá mà BEM dạo này bận quá ko canh nhiều đc. hiện tại có 10m Deut và 2 mobile Col để tha hồ chạy nhảy, Ships thì khỏi nói, oánh đc bất kì thằng nào bên Ger.

daquy
15-02-2011, 07:33
Thằng Mac này thì khỏi cần giới thiệu gòi. Nó bem member mình mỗi ngày mà. Nhận được tin báo là RIps nó đang oánh, từ gal 3 phóng deut lên gal8 rồi set col xuống gal7. Move ship cấp tốc xuyên gal mất chừng 16 mil deut. Cũng hên diablo cho vay 5mil5 chứ không cũng không đủ đập nó.

Cho đi 3 waves rec, send fleet, deploy toàn bộ res và ship sang mobile col khác rồi đi ngủ để lão ML với diablo check hàng =))

Và em nó đã chia tay với 18 Rips. Nếu tính thêm đợt trước nữa thì em nó đã die 48 Rips rồi. Nhìu ghê quá, sao mình chưa có con nào vậy :((on (14.02.2011 18:53:58) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- MacGyver

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 12.000
Cruiser.......... 4.900
Battleship.......... 1.700
Bomb........... 1.055
Destr........... 3.066
Battlecr........... 9.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Death star.......... 18

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 11.901 . . . . . .(lost: 99)
Cruiser.......... 4.849 . . . . . .(lost: 51)
Battleship.......... 1.689 . . . . . .(lost: 11)
Bomb........... 1.046 . . . . . .(lost: 9)
Destr........... 3.041 . . . . . .(lost: 25)
Battlecr........... 8.916 . . . . . .(lost: 84)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MacGyver
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 18)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MacGyver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 0 deuterium.

The attacker lost a total of 11.738.000 units.
The defender lost a total of 162.000.000 units.
At these space coordinates now float 28.884.600 metal and 23.236.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 40.383.400
The attacker lost a total of 11.738.000
The defender lost a total of 162.000.000
Total Damage: 173.738.000

-= Harvest report =-
Your 3.000 recycler(s) have a total cargo capacity of 60.000.000
At the target 28.884.600 metal and 23.236.800 krystal are floating in space.
You have harvested 28.884.600 metal and 23.236.800 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
6.282.000...........28.884.600..........22.602.600
5.456.000...........23.236.800..........17.780.800
1.872.000....................0..........-1.872.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................38.511.400

Defender lost.............gain..........difference
90.000.000...................0.........-90.000.000
72.000.000...................0.........-72.000.000
18.000.000...................0.........-18.000.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-180.000.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
15-02-2011, 08:57
Ngọt thịt nhỉ. làm sao canh đc nốt đống ships của nó nữa thì nó nghỉ mất :))

daquy
15-02-2011, 17:50
hàng gal7. Chu yeu la farm nho va ré ko a :))
on (15.02.2011 10:21:55) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Addeh

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 900

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Addeh
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 100
Cruiser.......... 100
R.Luncher.......... 300
L.Laser.......... 200
T.Laser.......... 200
Gauss.......... 107
Ion. K........... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 900 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Addeh
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 107)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Addeh destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 53.064 metal 104.556 crystal, and 210.740 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 12.165.000 units.
At these space coordinates now float 870.000 metal and 360.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 12 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.598.360
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 12.165.000
Total Damage: 12.165.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................923.064.............923.064
0......................464.556.............464.556
0......................210.740.............210.740
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.598.360

Defender lost.............gain..........difference
7.600.000....................0..........-7.600.000
4.565.000....................0..........-4.565.000
414.000......................0............-414.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-12.579.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (15.02.2011 10:19:31) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Dragulae

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 31
Battlecr........... 799

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Dragulae
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1
H.Cargo.......... 17
L.Fighter.......... 369
Cruiser.......... 94
Battleship.......... 81
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 5
Destr........... 5
R.Luncher.......... 75
L.Laser.......... 25
T.Laser.......... 8
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 19 . . . . . .(lost: 12)
Battlecr........... 798 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Dragulae
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 369)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 94)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 81)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Dragulae destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 51.851 metal 41.235 crystal, and 161.338 deuterium.

The attacker lost a total of 118.000 units.
The defender lost a total of 10.181.000 units.
At these space coordinates now float 2.160.600 metal and 813.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.110.924
The attacker lost a total of 118.000
The defender lost a total of 10.181.000
Total Damage: 10.299.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
66.000...............2.212.451...........2.146.451
52.000.................855.135.............803.135
15.000.................161.338.............146.338
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.095.924

Defender lost.............gain..........difference
7.431.500....................0..........-7.431.500
2.749.500....................0..........-2.749.500
283.000......................0............-283.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-10.464.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

JetcooL
16-02-2011, 02:57
cần bàn giao acc rank 152 vì lý do bận chơi uni mới ai chơi thì pm Y!M m0on_shade nhé

diablo91
16-02-2011, 06:20
Em này nổi hứng toàn bộ từ moon tới planet :)). Chắc tính làm tài liệu report em
Làm lại tài liệu, để report lại nó mới đc =))

Tài liệu tham khảo thằng ATM


[2:131:12]
Defense
Rocket Launcher 1.150 Light Laser 1.150
Heavy Laser 200 Gauss Cannon 9
Ion Cannon 205 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 9
Crystal Storage 8 Deuterium Tank 7
Research Lab 5 Missile Silo 4

[3:254:10]
Defense
Rocket Launcher 1.700 Light Laser 1.400
Heavy Laser 200 Gauss Cannon 10
Ion Cannon 150 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 9
Crystal Storage 8 Deuterium Tank 7
Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 100 %

[4:255:9]
Defense
Rocket Launcher 1.150 Light Laser 1.200
Heavy Laser 170 Gauss Cannon 10
Ion Cannon 215 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 9
Crystal Storage 8 Deuterium Tank 7
Research Lab 12 Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 100 %

[5:251:9]
Defense
Rocket Launcher 1.450 Light Laser 1.200
Heavy Laser 175 Gauss Cannon 10
Ion Cannon 170 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 10
Crystal Storage 9 Deuterium Tank 8
Research Lab 12 Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 100 %

[6:255:9]
Defense
Rocket Launcher 3.700 Light Laser 1.650
Heavy Laser 330 Gauss Cannon 30
Ion Cannon 75 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 50
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 4
Shipyard 10 Metal Storage 13
Crystal Storage 12 Deuterium Tank 10
Research Lab 12 Terraformer 3
Missile Silo 6
Chance of counter-espionage: 100 %

[7:255:9]
Defense
Rocket Launcher 1.500 Light Laser 1.600
Heavy Laser 210 Gauss Cannon 20
Ion Cannon 150 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 9
Crystal Storage 9 Deuterium Tank 8
Research Lab 12 Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 70 %

[8:300:11]
Defense
Rocket Launcher 1.700 Light Laser 1.400
Heavy Laser 120 Gauss Cannon 30
Ion Cannon 50 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 30
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 3
Shipyard 10 Metal Storage 9
Crystal Storage 8 Deuterium Tank 7
Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 8 %

[9:320:9]
Defense
Rocket Launcher 1.400 Light Laser 1.500
Heavy Laser 200 Gauss Cannon 30
Ion Cannon 150 Plasma Turret 20
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 20
Building
Metal Mine 31 Crystal Mine 27
Deuterium Synthesizer 24 Solar Plant 25
Robotics Factory 10 Nanite Factory 4
Shipyard 10 Metal Storage 10
Crystal Storage 10 Deuterium Tank 9
Research Lab 12 Missile Silo 4
Chance of counter-espionage: 100 %


Chả thấy ship còn lại nó đâu

fleets
Small Cargo 638 Large Cargo 689
Light Fighter 17 Heavy Fighter 1
Cruiser 33 Battleship 1
Recycler 1 Espionage Probe 406
Bomber 3 Solar Satellite 288
Battlecruiser 1
fleets
Colony Ship 1 Recycler 246
Espionage Probe 272 Solar Satellite 283
\

daquy
16-02-2011, 21:17
mai move. Hốt được nó 1 phát nữa. Kêu anh em đập toàn bộ col nó mà không kịp, còn có 5 min nó onl
on (16.02.2011 13:17:14) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- MacGyver

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 80

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 229
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 101

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 80 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MacGyver
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 229)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 101)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MacGyver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 19.999 metal 20.000 crystal, and 20.000 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 4.394.000 units.
At these space coordinates now float 718.200 metal and 600.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.378.199
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 4.394.000
Total Damage: 4.394.000

-= Harvest report =-
Your 100 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.000.000
At the target 218.200 metal and 100.000 krystal are floating in space.
You have harvested 218.200 metal and 100.000 crystal

-= Next raids =-
1.031.145 metal 176.935 crystal and 984.440 deuterium.
515.572 metal 88.468 crystal and 492.220 deuterium.
257.786 metal 44.234 crystal and 246.110 deuterium.
0 metal 0 crystal and 0 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.542.702...........2.542.702
0......................929.637.............929.637
0....................1.742.770...........1.742.770
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.215.109

Defender lost.............gain..........difference
2.394.000....................0..........-2.394.000
2.000.000....................0..........-2.000.000
212.000......................0............-212.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-4.606.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

TMT214
17-02-2011, 12:15
sáng nay bi thằng GeZGiN của tủk bắn 80 trai ipm + đánh 3 wave lien tiếp = 400bs+800bc chỉ để cướp 1m3 M 175k C 250k D..........nát bét cái colony rồi T__________T. anh em xử lý nó dùm em:(:(:((:((:((

daquy
17-02-2011, 12:29
hem post cái CR chài :|

daquy
17-02-2011, 12:31
Trận đánh trong khuôn khổ trả thù thằng Macon (17.02.2011 06:22:30) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- MacGyver

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 70
Cruiser.......... 10

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 198

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 70 . . . . . .(lost: 0)
Cruiser.......... 10 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MacGyver
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 198)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MacGyver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 191.882 metal 66.009 crystal, and 27.559 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 396.000 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 118.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 404.250
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 396.000
Total Damage: 396.000

-= Next raids =-
93.269 metal 33.011 crystal and 13.782 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................285.151.............285.151
0......................217.820.............217.820
0.......................41.341..............41.341
--------------------------------------------------
Summary: ..................................544.312

Defender lost.............gain..........difference
0............................0...................0
396.000......................0............-396.000
99.000.......................0.............-99.000
--------------------------------------------------
Summary: .................................-495.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
18-02-2011, 17:21
0
on (18.02.2011 07:01:46) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Flamechild

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 550
Battlecr........... 300

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Flamechild
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 8
H.Cargo.......... 112
L.Fighter.......... 21
H.Fighter.......... 6
Cruiser.......... 12
Battleship.......... 68
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 17
Esp.Probe.......... 53
Battlecr........... 19
R.Luncher.......... 70
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 410 . . . . . .(lost: 140)
Battlecr........... 300 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Flamechild
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 112)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 68)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 19)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Flamechild destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 807.878 metal 757.500 crystal, and 660.076 deuterium.

The attacker lost a total of 560.000 units.
The defender lost a total of 7.769.000 units.
At these space coordinates now float 1.535.100 metal and 915.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.116.154
The attacker lost a total of 560.000
The defender lost a total of 7.769.000
Total Damage: 8.329.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
280.000..............2.342.978...........2.062.978
280.000..............1.673.100...........1.393.100
0......................660.076.............660.076
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.116.154

Defender lost.............gain..........difference
4.987.000....................0..........-4.987.000
2.782.000....................0..........-2.782.000
353.000......................0............-353.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.122.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
19-02-2011, 00:26
HOF xuyên galaxy, Deut cost 2 mil (Fleet + REC)


on (18.02.2011 07:06:35) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- kingmicky

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.500
Battleship.......... 650
Battlecr........... 1.404

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: kingmicky
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 30
L.Fighter.......... 100
Battleship.......... 500
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 5
Esp.Probe.......... 30
Bomb........... 50
Sol sat.......... 350
Destr........... 15
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 1.000
L.Laser.......... 950
T.Laser.......... 400
Gauss.......... 100
Ion. K........... 150
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 16.838 . . . . . .(lost: 1.662)
Battleship.......... 646 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 1.403 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: kingmicky
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 350)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 950)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 150)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender kingmicky destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 290.054 metal 597.565 crystal, and 801.676 deuterium.

The attacker lost a total of 6.958.000 units.
The defender lost a total of 53.770.000 units.
At these space coordinates now float 9.535.800 metal and 3.756.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 8.023.695
The attacker lost a total of 6.958.000
The defender lost a total of 53.770.000
Total Damage: 60.728.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
5.196.000............9.825.854...........4.629.854
1.762.000............4.354.165...........2.592.165
15.000.................801.676.............786.676
--------------------------------------------------
Summary: ................................8.008.695

Defender lost.............gain..........difference
37.025.000...................0.........-37.025.000
16.745.000...................0.........-16.745.000
2.795.000....................0..........-2.795.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-56.565.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
19-02-2011, 11:56
Bash SS :(, đánh hụt colony nó, nó gửi mess kêu:
3.220.5 BRO crash those one for free or get someone from your aliance to do it, it cant be moved it's graviton sats. please do it

và you can send in 10 minutes as i will be off, hope to have it destroyed once i log in tomorow thx
Thiệt là.... >.>


on (19.02.2011 01:16:54) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Taurus

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 20.686
Cruiser.......... 40

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Taurus
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 7.757
R.Luncher.......... 3.578
L.Laser.......... 100
T.Laser.......... 25
Gauss.......... 20
Ion. K........... 10
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 20.275 . . . . . .(lost: 411)
Cruiser.......... 40 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Taurus
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 7.757)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.578)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Taurus destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 31.065 metal 15.847 crystal, and 7.979 deuterium.

The attacker lost a total of 1.644.000 units.
The defender lost a total of 28.970.000 units.
At these space coordinates now float 369.900 metal and 4.777.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.558.291
The attacker lost a total of 1.644.000
The defender lost a total of 28.970.000
Total Damage: 30.614.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.233.000..............400.965............-832.035
411.000..............4.793.347...........4.382.347
0........................7.979...............7.979
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.558.291

Defender lost.............gain..........difference
10.436.000...................0.........-10.436.000
18.534.000...................0.........-18.534.000
5.418.500....................0..........-5.418.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-34.388.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
19-02-2011, 18:44
ko hốt dc debris =((


on (18.02.2011 19:58:54) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- MARSHAL

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 1.905
H.Fighter.......... 527
Cruiser.......... 230
Battleship.......... 257
Battlecr........... 113

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MARSHAL
Weapons: 90% Shields: 80% Armour: 80%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 7.460
R.Luncher.......... 528
L.Laser.......... 300
Plasma.......... 3
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
L.Fighter.......... 1.843 . . . . . .(lost: 62)
H.Fighter.......... 526 . . . . . .(lost: 1)
Cruiser.......... 228 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 256 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 113 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MARSHAL
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 7.460)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 528)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MARSHAL destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 602 metal 66.429 crystal, and 104.022 deuterium.

The attacker lost a total of 372.000 units.
The defender lost a total of 16.896.000 units.
At these space coordinates now float 83.100 metal and 4.504.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -200.947
The attacker lost a total of 372.000
The defender lost a total of 16.896.000
Total Damage: 17.268.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
277.000....................602............-276.398
95.000..................66.429.............-28.571
4.000..................104.022.............100.022
--------------------------------------------------
Summary: .................................-204.947

Defender lost.............gain..........difference
1.666.000...............83.100..........-1.582.900
15.230.000...........4.504.500.........-10.725.500
3.820.000....................0..........-3.820.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-16.128.400

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
20-02-2011, 07:46
First RIP-KILL :)), sau khi đánh, 13 min sau nó onl và gửi mess:
"thank you for your good by hit
i will stop to play this game now so you can farm anytime you want
cya"

Deut cost: 1.3 mil Deut (fleet + rec) (Bay 120 ss :(


on (20.02.2011 00:33:02) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- blueinfinity2

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 100
L.Fighter.......... 22.277
Destr........... 508

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: blueinfinity2
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 115
Sol sat.......... 75
Death star.......... 2
Battlecr........... 11
R.Luncher.......... 2.000
L.Laser.......... 31
T.Laser.......... 4
Gauss.......... 31
Ion. K........... 46
Plasma.......... 16
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 96 . . . . . .(lost: 4)
L.Fighter.......... 21.587 . . . . . .(lost: 690)
Destr........... 493 . . . . . .(lost: 15)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: blueinfinity2
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 115)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 46)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender blueinfinity2 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.445.852 metal 216.874 crystal, and 285.219 deuterium.

The attacker lost a total of 4.426.000 units.
The defender lost a total of 27.567.000 units.
At these space coordinates now float 4.199.400 metal and 3.218.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.939.745
The attacker lost a total of 4.426.000
The defender lost a total of 27.567.000
Total Damage: 31.993.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.978.000............5.645.252...........2.667.252
1.448.000............3.435.274...........1.987.274
225.000................285.219..............60.219
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.714.745

Defender lost.............gain..........difference
16.662.500...................0.........-16.662.500
10.904.500...................0.........-10.904.500
2.744.500....................0..........-2.744.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-30.311.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Nida
21-02-2011, 09:00
Da Quy huynh ơi, xảy ra chuyện gì mà bị ban vậy? Huynh còn có thể quay lại với anh em ko?
Sao mà các top ten của phe ta lần lượt gặp chuyện thế này ><

chuoihot1
21-02-2011, 12:57
Tình hình là DaQuy chuẩn bị cầm BEMBEM bên 50 nên bỏ Cocacola 49 :D

---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 11:29 ----------


21.02.2011 05:31:35 valent cocacola 21.02.2011 05:31:35 clarified

Chúc mừng Cocacola đã được giải oan.

daquy
21-02-2011, 13:48
Canh đánh thằng này mà nó FS. Nhờ thằng poka nó ban mình đến năm 2038 mà thằng kul này ko thèm FS nữa. Thế là lên thớt. Trận đánh cực kỳ đặc biệt ở Ogame có sự trợ giúp của SGO =))on (21.02.2011 07:39:44) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Sc0rp1oN

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 12.278
Battleship.......... 1.877
Bomb........... 1.041
Destr........... 3.039
Battlecr........... 9.048

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Sc0rp1oN
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.180
H.Cargo.......... 590
L.Fighter.......... 2.860
H.Fighter.......... 490
Cruiser.......... 471
Battleship.......... 706
Recy.......... 610
Esp.Probe.......... 3.065
Bomb........... 381
Sol sat.......... 150
Destr........... 1.013
Battlecr........... 500
R.Luncher.......... 3.120
L.Laser.......... 990
T.Laser.......... 198
Gauss.......... 97
Ion. K........... 3
Plasma.......... 39
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 8.787 . . . . . .(lost: 3.491)
Battleship.......... 1.856 . . . . . .(lost: 21)
Bomb........... 1.039 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 3.038 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 8.999 . . . . . .(lost: 49)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Sc0rp1oN
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.180)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 590)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.860)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 490)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 471)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 706)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 610)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 3.065)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 381)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1.013)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 500)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.120)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 990)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 198)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Sc0rp1oN destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.133.835 metal 1.590.321 crystal, and 2.422.553 deuterium.

The attacker lost a total of 18.914.000 units.
The defender lost a total of 288.490.000 units.
At these space coordinates now float 51.776.400 metal and 35.301.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 73.311.009
The attacker lost a total of 18.914.000
The defender lost a total of 288.490.000
Total Damage: 307.404.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
13.048.000..........52.910.235..........39.862.235
5.866.000...........36.892.221..........31.026.221
780.000..............2.422.553...........1.642.553
--------------------------------------------------
Summary: ...............................72.531.009

Defender lost.............gain..........difference
172.359.000..................0........-172.359.000
116.131.000..................0........-116.131.000
32.011.000...................0.........-32.011.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-320.501.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
21-02-2011, 14:33
Wow.. anh đã trở lại, lợi hại gấp trăm :D

daquy
21-02-2011, 19:28
Thế là 1 cuộc hỗn chiến tưng bừng trên board =))

diablo91
21-02-2011, 22:39
Coi bộ U này, ogamer VN, chiến tranh từ trong game lên tới forum luôn =))=)). Bọn nó mà biết quốc tịch mình, chắc sẽ có chiến tranh offline wa' =))=))

chuoihot1
22-02-2011, 14:10
Coi bộ U này, ogamer VN, chiến tranh từ trong game lên tới forum luôn =))=)). Bọn nó mà biết quốc tịch mình, chắc sẽ có chiến tranh offline wa' =))=))
hehe.. bên Germini BEMBEM cũng chiếm Top 1,2,3,4 Solo rồi, anh em qua chém gió ủng hộ đê :P

diablo91
23-02-2011, 06:59
Tình hình lại tại ông kimtinh kêu xuống, gặp thêm ở G5 chán chẳng gì làm, xuống thử xem sao, thì làm được 1 cái HOF và 1 cái advance HOF trong 3 tiếng =))=)).

Cầu trời hốt được hết DF, mang chẳng đủ REC xuống, phải cho hốt từ xa :(
Advance HOF!!!


on (23.02.2011 00:38:25) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Dziki

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 21.600
Cruiser.......... 2.541
Battleship.......... 663
Destr........... 493
Battlecr........... 1.570

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Dziki
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 885
H.Cargo.......... 148
H.Fighter.......... 64
Cruiser.......... 173
Battleship.......... 209
Recy.......... 44
Esp.Probe.......... 319
Bomb........... 174
Sol sat.......... 41
Destr........... 32
Battlecr........... 222
R.Luncher.......... 7.671
L.Laser.......... 3.624
T.Laser.......... 122
Gauss.......... 166
Ion. K........... 100
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 17.263 . . . . . .(lost: 4.337)
Cruiser.......... 2.425 . . . . . .(lost: 116)
Battleship.......... 657 . . . . . .(lost: 6)
Destr........... 493 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.564 . . . . . .(lost: 6)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Dziki
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 885)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 148)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 173)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 209)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 44)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 319)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 174)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 41)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 32)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 222)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.671)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.624)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 122)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 166)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Dziki destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.056.410 metal 756.764 crystal, and 1.314.764 deuterium.

The attacker lost a total of 21.260.000 units.
The defender lost a total of 96.678.000 units.
At these space coordinates now float 14.822.400 metal and 8.470.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.160.538
The attacker lost a total of 21.260.000
The defender lost a total of 96.678.000
Total Damage: 117.938.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
15.781.000..........16.878.810...........1.097.810
5.479.000............9.226.964...........3.747.964
322.000..............1.314.764.............992.764
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.838.538

Defender lost.............gain..........difference
63.717.000...................0.........-63.717.000
32.961.000...................0.........-32.961.000
10.206.500...................0.........-10.206.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-106.884.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


HOF con :))


on (22.02.2011 22:23:30) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Voltiks

Attacker: Diablo91
Weapons: 130% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 2.616
Battleship.......... 667
Bomb........... 40
Destr........... 493
Battlecr........... 1.582

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Voltiks
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 40
L.Fighter.......... 1.095
Battleship.......... 5
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 24
Esp.Probe.......... 27
Sol sat.......... 70
R.Luncher.......... 500
L.Laser.......... 4.241
T.Laser.......... 1.567
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Cruiser.......... 2.541 . . . . . .(lost: 75)
Battleship.......... 663 . . . . . .(lost: 4)
Bomb........... 40 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 493 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.570 . . . . . .(lost: 12)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Voltiks
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.095)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.241)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.567)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Voltiks destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.365.679 metal 316.521 crystal, and 432.500 deuterium.

The attacker lost a total of 3.105.000 units.
The defender lost a total of 32.379.000 units.
At these space coordinates now float 1.812.000 metal and 841.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.663.500
The attacker lost a total of 3.105.000
The defender lost a total of 32.379.000
Total Damage: 35.484.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.040.000............3.177.679...........1.137.679
1.065.000............1.158.321..............93.321
330.000................432.500.............102.500
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.333.500

Defender lost.............gain..........difference
23.073.500...................0.........-23.073.500
9.305.500....................0..........-9.305.500
1.443.000....................0..........-1.443.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-33.822.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
23-02-2011, 18:30
Bash thằng ATM cái tội láo với ally mình. Làm đủ 6 phát giết chừng 50 BC của nó kéo nó từ rank8 xuống rank 10Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 5.002.000, A: 0) 23.02.2011 17:12:21
Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 5.443.000, A: 0) 23.02.2011 12:05:00
Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 8.680.000, A: 0) 23.02.2011 12:04:43
Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 11.522.000, A: 0) 23.02.2011 10:32:45
Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 16.639.000, A: 0) 23.02.2011 10:32:31
Fleet Command Combat Report [6:255:9] (D: 23.181.000, A: 0) 23.02.2011 08:55:11Dàn def của nó còn lại


fleets
Defense
Rocket Launcher 556 Light Laser 429
Heavy Laser 44 Gauss Cannon 6
Ion Cannon 6 Plasma Turret 1
Anti-Ballistic Missiles 50
Chance of counter-espionage: 0 %on (23.02.2011 02:55:11) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ATM

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.035

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ATM
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 288
Battlecr........... 16
R.Luncher.......... 3.700
L.Laser.......... 3.750
T.Laser.......... 330
Gauss.......... 35
Ion. K........... 75
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 3.035 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ATM
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 288)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 16)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.700)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.750)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 330)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 75)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ATM destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 25.550 metal 10.135 crystal, and 1.398 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 23.181.000 units.
At these space coordinates now float 144.000 metal and 364.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 545.883
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 23.181.000
Total Damage: 23.181.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................169.550.............169.550
0......................374.935.............374.935
0........................1.398...............1.398
--------------------------------------------------
Summary: ..................................545.883

Defender lost.............gain..........difference
17.395.000...................0.........-17.395.000
5.786.000....................0..........-5.786.000
1.054.000....................0..........-1.054.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-24.235.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
24-02-2011, 06:41
on (23.02.2011 19:09:31) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- salumbri

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 99
L.Fighter.......... 781
H.Fighter.......... 50
Battleship.......... 136
Battlecr........... 10

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: salumbri
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 121
Battleship.......... 100
Recy.......... 28
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 32
L.Laser.......... 51
T.Laser.......... 6
Gauss.......... 2
Ion. K........... 9
Plasma.......... 1
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
S.Cargo.......... 67 . . . . . .(lost: 32)
L.Fighter.......... 498 . . . . . .(lost: 283)
H.Fighter.......... 30 . . . . . .(lost: 20)
Battleship.......... 136 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 10 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: salumbri
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 121)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 32)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 9)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender salumbri destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 191.466 metal 191.466 crystal, and 191.467 deuterium.

The attacker lost a total of 1.460.000 units.
The defender lost a total of 8.826.000 units.
At these space coordinates now float 2.006.700 metal and 906.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.027.399
The attacker lost a total of 1.460.000
The defender lost a total of 8.826.000
Total Damage: 10.286.000

-= Harvest report =-
Your 142 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.840.000
At the target 2.006.700 metal and 907.200 krystal are floating in space.
You have harvested 1.932.800 metal and 907.200 crystal

-= Next raids =-
469.928 metal 296.500 crystal and 209.642 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.033.000............2.668.094...........1.635.094
427.000..............1.394.266.............967.266
0......................401.109.............401.109
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.003.469

Defender lost.............gain..........difference
6.000.500....................0..........-6.000.500
2.825.500....................0..........-2.825.500
165.000......................0............-165.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.991.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
24-02-2011, 08:51
on (24.02.2011 02:30:18) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ....

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.856
Bomb........... 1.032
Destr........... 2.575
Battlecr........... 9.343

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ....
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 16
H.Cargo.......... 99
L.Fighter.......... 45
H.Fighter.......... 4
Cruiser.......... 21
Battleship.......... 7
Recy.......... 11
Esp.Probe.......... 91
Bomb........... 60
Sol sat.......... 406
Destr........... 41
Battlecr........... 42
R.Luncher.......... 7.286
L.Laser.......... 8.116
T.Laser.......... 1.127
Gauss.......... 503
Ion. K........... 662
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 1.838 . . . . . .(lost: 18)
Bomb........... 1.028 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 2.575 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 9.301 . . . . . .(lost: 42)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ....
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 99)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 91)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 60)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 406)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 41)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 42)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.286)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 8.116)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.127)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 503)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 662)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender .... destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 318.726 metal 123.531 crystal, and 1.761.638 deuterium.

The attacker lost a total of 4.320.000 units.
The defender lost a total of 88.329.000 units.
At these space coordinates now float 3.186.000 metal and 2.756.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.826.295
The attacker lost a total of 4.320.000
The defender lost a total of 88.329.000
Total Damage: 92.649.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.270.000............3.504.726...........1.234.726
2.050.000............2.879.931.............829.931
690.000..............1.761.638...........1.071.638
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.136.295

Defender lost.............gain..........difference
58.302.000...................0.........-58.302.000
30.027.000...................0.........-30.027.000
6.418.000....................0..........-6.418.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-94.747.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
28-02-2011, 10:12
on (28.02.2011 02:22:00) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- feroxVI

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 2.152
Bomb........... 1.018
Destr........... 3.443
Battlecr........... 10.098

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: feroxVI
Weapons: 110% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 150
H.Cargo.......... 150
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 60
Cruiser.......... 270
Battleship.......... 770
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 120
Esp.Probe.......... 34
Bomb........... 100
Sol sat.......... 66
Destr........... 71
Battlecr........... 120
R.Luncher.......... 10.000
L.Laser.......... 10.000
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 500
Ion. K........... 1.000
Plasma.......... 250
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 2.102 . . . . . .(lost: 50)
Bomb........... 1.015 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 3.441 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 10.018 . . . . . .(lost: 80)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: feroxVI
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 270)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 770)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 34)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 66)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 71)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 120)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender feroxVI destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 142.279 metal 301.513 crystal, and 459.248 deuterium.

The attacker lost a total of 9.045.000 units.
The defender lost a total of 181.336.000 units.
At these space coordinates now float 18.270.000 metal and 9.258.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 19.386.340
The attacker lost a total of 9.045.000
The defender lost a total of 181.336.000
Total Damage: 190.381.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
4.920.000...........18.412.279..........13.492.279
4.125.000............9.559.813...........5.434.813
1.275.000..............459.248............-815.752
--------------------------------------------------
Summary: ...............................18.111.340

Defender lost.............gain..........difference
121.540.000..................0........-121.540.000
59.796.000...................0.........-59.796.000
13.688.000...................0.........-13.688.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-195.024.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
28-02-2011, 12:36
Thằng hoax chôm mất 600 rec cái trận trên. Grrrrrr

Nó sẽ phải trả giá cho cái vụ này


Thông tin về acc nó.

---Tech


Research
Espionage Technology 14 Computer Technology 13
Weapons Technology 14 Shielding Technology 14
Armour Technology 14 Energy Technology 8
Hyperspace Technology 8 Combustion Drive 12
Impulse Drive 10 Hyperspace Drive 10
Laser Technology 12 Ion Technology 7
Plasma Technology 7 Intergalactic Research Network 3
Astrophysics 14 Graviton Technology 1
Chance of counter-espionage: 0 %


----Ship và def moon với colony


Resources at Scilla [7:212:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:24:13

Metal: 1.400.692 Crystal: 796.972
Deuterium: 734.226 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Small Cargo 55 Large Cargo 232
Cruiser 2 Colony Ship 1
Recycler 121 Espionage Probe 65
Deathstar 1
Defense
Chance of counter-espionage: 88 %


Resources at Hystrix [7:212:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:23:55

Metal: 379.471 Crystal: 170.426
Deuterium: 88.920 Energy: 13.655

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Large Cargo 40 Espionage Probe 21
Solar Satellite 212
Defense
Rocket Launcher 200 Light Laser 1.200
Heavy Laser 15 Plasma Turret 6
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 20
Chance of counter-espionage: 30 %


----------------------------------------------------------------------------------
Resources at Millen [4:248:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:20:17

Metal: 0 Crystal: 0
Deuterium: 419.740 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Small Cargo 232 Large Cargo 4
Light Fighter 7 Heavy Fighter 10
Cruiser 1 Battleship 1
Colony Ship 1 Recycler 101
Espionage Probe 132 Deathstar 1
Battlecruiser 2
Defense
Chance of counter-espionage: 42 %
Resources at Range [4:248:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:20:04

Metal: 430.747 Crystal: 170.032
Deuterium: 81.935 Energy: 14.513

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 29 minutes.
fleets
Small Cargo 14 Large Cargo 142
Heavy Fighter 80 Espionage Probe 47
Bomber 1 Solar Satellite 243
Defense
Rocket Launcher 1.353 Light Laser 1.169
Heavy Laser 30 Gauss Cannon 7
Plasma Turret 10 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 20
Chance of counter-espionage: 30 %

----------------------------------------------------------------------------------Resources at Aux [3:99:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:05:46

Metal: 6.000.000 Crystal: 6.000.300
Deuterium: 537.864 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 15 minutes.
fleets
Large Cargo 600 Colony Ship 1
Recycler 620 Espionage Probe 55
Deathstar 1
Defense
Chance of counter-espionage: 38 %Resources at Even [3:99:8] (Player 'hoax') on 02-28 05:06:03

Metal: 93.352 Crystal: 47.757
Deuterium: 18.573 Energy: 12.691

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Large Cargo 40 Espionage Probe 76
Solar Satellite 180
Defense
Rocket Launcher 386 Light Laser 746
Heavy Laser 2 Gauss Cannon 6
Plasma Turret 7 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 26
Interplanetary Missiles 6
Building


----------------------------------------------------------------------------------


Resources at Rune [2:271:6] (Player 'hoax') on 02-28 06:19:34

Metal: 0 Crystal: 0
Deuterium: 33.766 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Large Cargo 30 Espionage Probe 30
Defense
Chance of counter-espionage: 31 %Resources at Runic [2:271:6] (Player 'hoax') on 02-28 06:19:20

Metal: 302.379 Crystal: 148.671
Deuterium: 75.972 Energy: 11.767

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Espionage Probe 1 Solar Satellite 160
Defense
Rocket Launcher 626 Light Laser 1.926
Heavy Laser 131 Gauss Cannon 2
Plasma Turret 16 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 20
Chance of counter-espionage: 75 %----------------------------------------------------------------------------------


Resources at Overseer [2:218:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:15:53

Metal: 12.059.426 Crystal: 3.674.093
Deuterium: 3.062.216 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 15 minutes.
fleets
Small Cargo 320 Large Cargo 389
Recycler 130 Espionage Probe 93
Destroyer 3 Deathstar 1
Defense
Rocket Launcher 3.000 Light Laser 3.000
Heavy Laser 500 Ion Cannon 100
Plasma Turret 50 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1
Chance of counter-espionage: 73 %


Resources at Faren [2:218:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:15:40

Metal: 443.691 Crystal: 154.261
Deuterium: 186.528 Energy: 16.026

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 41 minutes.
fleets
Large Cargo 52 Espionage Probe 32
Solar Satellite 286
Defense
Rocket Launcher 2.278 Light Laser 827
Heavy Laser 5 Gauss Cannon 5
Ion Cannon 5 Plasma Turret 10
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 60
Chance of counter-espionage: 35 %

----------------------------------------------------------------------------------
Resources at Vector [2:156:7] (Player 'hoax') on 02-28 06:15:23

Metal: 908.328 Crystal: 38.493
Deuterium: 263.784 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Small Cargo 25 Large Cargo 110
Colony Ship 1 Recycler 51
Espionage Probe 200 Deathstar 1
Defense
Chance of counter-espionage: 7 %Resources at Origo [2:156:7] (Player 'hoax') on 02-28 06:15:07

Metal: 331.575 Crystal: 148.308
Deuterium: 72.353 Energy: 11.780

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Large Cargo 40 Espionage Probe 32
Solar Satellite 147
Defense
Rocket Launcher 480 Light Laser 1.132
Heavy Laser 5 Ion Cannon 3
Plasma Turret 7 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 10
Chance of counter-espionage: 100 %

----------------------------------------------------------------------------------
Resources at Krieg [1:221:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:12:24

Metal: 359.652 Crystal: 141.224
Deuterium: 69.002 Energy: 13.061

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 15 minutes.
fleets
Small Cargo 2 Large Cargo 135
Light Fighter 11 Heavy Fighter 60
Cruiser 1 Espionage Probe 76
Bomber 1 Solar Satellite 172
Destroyer 1 Battlecruiser 1
Defense
Rocket Launcher 1.174 Light Laser 1.162
Heavy Laser 40 Gauss Cannon 7
Plasma Turret 6 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 20
Interplanetary Missiles 10
Chance of counter-espionage: 100 %
Resources at Blitz [1:221:8] (Player 'hoax') on 02-28 06:12:18

Metal: 546.125 Crystal: 162.311
Deuterium: 1.593.563 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 15 minutes.
fleets
Small Cargo 2.473 Light Fighter 21.465
Heavy Fighter 292 Cruiser 2.270
Battleship 1.020 Colony Ship 7
Recycler 580 Espionage Probe 7.654
Bomber 141 Destroyer 543
Deathstar 14 Battlecruiser 1.554
Defense
Chance of counter-espionage: 100 %
----------------------------------------------------------------------------------

Resources at Kalend [1:196:12] (Player 'hoax') on 02-28 06:11:36

Metal: 68.901 Crystal: 40.633
Deuterium: 442.001 Energy: 0

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage report shows abnormalities in the atmosphere of the planet which suggests activity within the last 15 minutes.
fleets
Large Cargo 200
Defense
Chance of counter-espionage: 1 %
Resources at Azerus [1:196:12] (Player 'hoax') on 02-28 06:11:22

Metal: 154.805 Crystal: 60.449
Deuterium: 50.879 Energy: 12.238

Activity
Activity
Activity means that the scanned player has been active on that planet or another player had fleet contact with the planet you scanned.
Your espionage does not show abnormalities in the atmosphere of the planet. There appears to have been no activity on the planet within the last hour.
fleets
Large Cargo 50 Light Fighter 1
Espionage Probe 55 Solar Satellite 224
Defense
Rocket Launcher 2.083 Light Laser 1.597
Heavy Laser 100 Gauss Cannon 5
Plasma Turret 20 Small Shield Dome 1
Large Shield Dome 1 Anti-Ballistic Missiles 20
Chance of counter-espionage: 3 %
----------------------------------------------------------------------------------

daquy
28-02-2011, 12:47
Đập thằng smoke you kiếm lại res trả thù tụi acs. Dám chôm DF của anh à :-w

Thanks lão ML ủng hộ 5 trái IPms
on (28.02.2011 04:42:16) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Smoke You

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 3.333

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Smoke You
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 354
H.Cargo.......... 235
L.Fighter.......... 36
H.Fighter.......... 191
Cruiser.......... 1.949
Battleship.......... 1
Esp.Probe.......... 211
Bomb........... 1
Sol sat.......... 291
Destr........... 3
Battlecr........... 3
R.Luncher.......... 2.967
L.Laser.......... 957
Gauss.......... 44

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 3.331 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Smoke You
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 354)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 235)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 36)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 191)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.949)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 211)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 291)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.967)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 957)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 44)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Smoke You destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 215.343 metal 252.427 crystal, and 201.025 deuterium.

The attacker lost a total of 140.000 units.
The defender lost a total of 69.769.000 units.
At these space coordinates now float 12.833.100 metal and 5.323.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 18.685.095
The attacker lost a total of 140.000
The defender lost a total of 69.769.000
Total Damage: 69.909.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000..............13.048.443..........12.988.443
80.000...............5.575.627...........5.495.627
30.000.................201.025.............171.025
--------------------------------------------------
Summary: ...............................18.655.095

Defender lost.............gain..........difference
50.966.500...................0.........-50.966.500
18.802.500...................0.........-18.802.500
4.236.500....................0..........-4.236.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-74.005.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
02-03-2011, 05:43
Phalanx hit 3s :))


on (01.03.2011 16:58:03) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- doon

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 1
L.Fighter.......... 19.373
Battleship.......... 654
Bomb........... 40
Destr........... 628
Battlecr........... 1.645

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: doon
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Battleship.......... 192
Bomb........... 11
Sol sat.......... 80
Destr........... 35
Battlecr........... 47
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 1.500
T.Laser.......... 150
Gauss.......... 150
Ion. K........... 75
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
L.Fighter.......... 18.186 . . . . . .(lost: 1.187)
Battleship.......... 653 . . . . . .(lost: 1)
Bomb........... 40 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 628 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.645 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: doon
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 192)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 11)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 35)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 47)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 75)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender doon destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 79.977 metal 31.878 crystal, and 9.398 deuterium.

The attacker lost a total of 4.808.000 units.
The defender lost a total of 40.815.000 units.
At these space coordinates now float 4.891.800 metal and 2.444.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.649.153
The attacker lost a total of 4.808.000
The defender lost a total of 40.815.000
Total Damage: 45.623.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.606.000............4.971.777...........1.365.777
1.202.000............2.475.978...........1.273.978
0........................9.398...............9.398
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.649.153

Defender lost.............gain..........difference
27.560.000...................0.........-27.560.000
13.255.000...................0.........-13.255.000
3.235.000....................0..........-3.235.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-44.050.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Dest Power :))


on (01.03.2011 23:39:19) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- not_n00b

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 40
Destr........... 628

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: not_n00b
Weapons: 80% Shields: 90% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 60
H.Cargo.......... 10
Battleship.......... 10
Recy.......... 15
Esp.Probe.......... 22
Bomb........... 5
Destr........... 15
Battlecr........... 35
R.Luncher.......... 769
L.Laser.......... 400
T.Laser.......... 130
Gauss.......... 135
Ion. K........... 235
Plasma.......... 30
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 38 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 620 . . . . . .(lost: 8)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: not_n00b
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 35)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 769)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 130)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 135)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 235)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender not_n00b destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 68.340 metal 322.856 crystal, and 243.041 deuterium.

The attacker lost a total of 1.030.000 units.
The defender lost a total of 18.800.000 units.
At these space coordinates now float 1.068.000 metal and 950.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.622.337
The attacker lost a total of 1.030.000
The defender lost a total of 18.800.000
Total Damage: 19.830.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
580.000..............1.136.340.............556.340
450.000..............1.272.956.............822.956
150.000................243.041..............93.041
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.472.337

Defender lost.............gain..........difference
10.628.000...................0.........-10.628.000
8.172.000....................0..........-8.172.000
2.025.000....................0..........-2.025.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-20.825.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
05-03-2011, 06:25
Crystal O_O


on (04.03.2011 18:56:44) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Freeman

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 600
L.Fighter.......... 10.000
Cruiser.......... 35

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Freeman
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 340
Sol sat.......... 249
Battlecr........... 12
L.Laser.......... 1.649
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 592 . . . . . .(lost: 8)
L.Fighter.......... 9.905 . . . . . .(lost: 95)
Cruiser.......... 35 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Freeman
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 340)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 249)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 12)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.649)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Freeman destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 135.677 metal 2.629.399 crystal, and 637.644 deuterium.

The attacker lost a total of 412.000 units.
The defender lost a total of 8.836.000 units.
At these space coordinates now float 810.300 metal and 938.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 17 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.739.720
The attacker lost a total of 412.000
The defender lost a total of 8.836.000
Total Damage: 9.248.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
301.000................945.977.............644.977
111.000..............3.568.099...........3.457.099
0......................637.644.............637.644
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.739.720

Defender lost.............gain..........difference
4.933.500....................0..........-4.933.500
3.902.500....................0..........-3.902.500
304.500......................0............-304.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-9.140.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

68.239 Metal, 1.314.699 Crystal and 318.822 Deuterium.

Farm vòng vòng chơi :(, nghèo wa'

The attacker has won the battle! He captured 214.319 metal, 38.597 crystal and 215.844 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 8.303.000 units.
At these space coordinates now float 486.900 metal and 236.400 crystal.
The chance for a moon to be created is 7 %

Farm thằng armanusa #105
The attacker has won the battle! He captured 564.526 metal, 354.278 crystal and 141.286 deuterium.

The attacker lost a total of 92.000 units.
The defender lost a total of 2.192.000 units.
At these space coordinates now float 129.600 metal and 195.600 crystal.
The chance for a moon to be created is 3 %

Moonlate
07-03-2011, 14:26
At these space, as it came to a battle:

Attacker darkside (3:145:1)
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
Dest. 1.874

Defender juri (3:140:8)
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
L.Cargo 10
H.Fighter 96
Cruiser 16
Battleship 190
Recy. 20
Esp.Probe 90
Sol. Sat 170
Battlecr. 77
R.Launcher 1.000
L.Laser 550
H.Laser 30
Gauss 15
Ion C. 10
Plasma 8
S.Dome 1
L.Dome 1

After battle...

Attacker darkside (3:145:1)
Dest. 1.874

Defender juri (----)
destroyed!

He captured
701.701 metal, 313.639 crystal and 359.861 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 23.917.000 units.
At these space coordinates now float 3.604.800 metal and 2.110.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 0 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

darkmaster101
08-03-2011, 18:53
khoe hàng cho nên dem du mat doi quan
neu chi dem bomb voi des thì giam dc 3M loss
cam on ThaiTuan(romano) da chi cho thang này
;))

on (08.03.2011 11:33:00) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- P4el

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 10.088
Battleship.......... 2.153
Bomb........... 1.011
Destr........... 4.099
Battlecr........... 10.005

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: P4el
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 4
H.Cargo.......... 363
L.Fighter.......... 2
H.Fighter.......... 200
Cruiser.......... 1
Col. Ship.......... 1
Esp.Probe.......... 221
Sol sat.......... 325
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 9.459
T.Laser.......... 300
Gauss.......... 50
Plasma.......... 150
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
H.Cargo.......... 20 . . . . . .(lost: 0)
L.Fighter.......... 9.479 . . . . . .(lost: 609)
Battleship.......... 2.142 . . . . . .(lost: 11)
Bomb........... 1.011 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 4.099 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 9.974 . . . . . .(lost: 31)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: P4el
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 363)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 221)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 325)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 9.459)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender P4el destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 7.293.479 metal 3.725.879 crystal, and 8.064.212 deuterium.

The attacker lost a total of 5.266.000 units.
The defender lost a total of 51.496.000 units.
At these space coordinates now float 2.002.200 metal and 1.770.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.589.770
The attacker lost a total of 5.266.000
The defender lost a total of 51.496.000
Total Damage: 56.762.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.252.000............9.295.679...........6.043.679
2.014.000............5.495.879...........3.481.879
465.000..............8.064.212...........7.599.212
--------------------------------------------------
Summary: ...............................17.124.770

Defender lost.............gain..........difference
33.970.500...................0.........-33.970.500
17.525.500...................0.........-17.525.500
4.774.500....................0..........-4.774.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-56.270.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


--------------------------------------

WAVE 2

--------------------------------------


on (08.03.2011 13:27:22) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- P4el

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 120
Destr........... 4.099

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: P4el
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
R.Luncher.......... 1.920
L.Laser.......... 6.905
T.Laser.......... 186
Gauss.......... 34
Plasma.......... 111
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
H.Cargo.......... 108 . . . . . .(lost: 12)
Destr........... 4.098 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: P4el
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.920)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 6.905)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 186)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 34)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender P4el destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.652.018 metal 1.865.025 crystal, and 4.033.524 deuterium.

The attacker lost a total of 254.000 units.
The defender lost a total of 31.548.000 units.
At these space coordinates now float 39.600 metal and 36.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.372.767
The attacker lost a total of 254.000
The defender lost a total of 31.548.000
Total Damage: 31.802.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
132.000..............3.691.618...........3.559.618
122.000..............1.901.625...........1.779.625
15.000...............4.033.524...........4.018.524
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.357.767

Defender lost.............gain..........difference
21.603.500...................0.........-21.603.500
9.944.500....................0..........-9.944.500
3.398.000....................0..........-3.398.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-34.946.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
09-03-2011, 15:00
Farm 1 ngày, toàn bash def chẳng đc cái HOF :(


on (08.03.2011 22:13:45) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- AncoolyMan

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 250
L.Fighter.......... 17.830
Cruiser.......... 40

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AncoolyMan
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
R.Luncher.......... 1.294
L.Laser.......... 132
T.Laser.......... 214
Gauss.......... 48
Ion. K........... 163
Plasma.......... 34

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 243 . . . . . .(lost: 7)
L.Fighter.......... 17.431 . . . . . .(lost: 399)
Cruiser.......... 40 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AncoolyMan
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.294)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 132)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 214)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 48)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 163)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 34)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AncoolyMan destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 964.933 metal 870.314 crystal, and 166.598 deuterium.

The attacker lost a total of 1.624.000 units.
The defender lost a total of 10.948.000 units.
At these space coordinates now float 363.300 metal and 123.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 4 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 865.045
The attacker lost a total of 1.624.000
The defender lost a total of 10.948.000
Total Damage: 12.572.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.211.000............1.328.233.............117.233
413.000................994.214.............581.214
0......................166.598.............166.598
--------------------------------------------------
Summary: ..................................865.045

Defender lost.............gain..........difference
7.056.000....................0..........-7.056.000
3.892.000....................0..........-3.892.000
1.116.000....................0..........-1.116.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-12.064.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Farm i, nuôi mãi mới lớn đc nhiêu đây :D


on (09.03.2011 07:34:45) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Higo

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 100
L.Fighter.......... 17.817
Cruiser.......... 3.173
Bomb........... 36

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Higo
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
R.Luncher.......... 5.040
L.Laser.......... 312
T.Laser.......... 105
Gauss.......... 31
Ion. K........... 8
Plasma.......... 35
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 99 . . . . . .(lost: 1)
L.Fighter.......... 17.485 . . . . . .(lost: 332)
Cruiser.......... 3.162 . . . . . .(lost: 11)
Bomb........... 36 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Higo
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.040)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 312)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 105)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 8)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Higo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.752.357 metal 631.778 crystal, and 283.305 deuterium.

The attacker lost a total of 1.629.000 units.
The defender lost a total of 16.293.000 units.
At these space coordinates now float 365.400 metal and 123.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 4 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.527.140
The attacker lost a total of 1.629.000
The defender lost a total of 16.293.000
Total Damage: 17.922.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.218.000............2.117.757.............899.757
411.000................755.078.............344.078
22.000.................283.305.............261.305
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.505.140

Defender lost.............gain..........difference
13.614.000...................0.........-13.614.000
2.679.000....................0..........-2.679.000
1.112.000....................0..........-1.112.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.405.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Dest power :D.on (09.03.2011 00:15:29) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- AJO

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 790

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AJO
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 22
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 16
Cruiser.......... 21
Battleship.......... 30
Esp.Probe.......... 18
Sol sat.......... 1
Destr........... 2
R.Luncher.......... 550
L.Laser.......... 365
T.Laser.......... 400
Gauss.......... 112
Ion. K........... 30
Plasma.......... 18
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 787 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AJO
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 550)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 365)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 112)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AJO destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 299.844 metal 78.424 crystal, and 34.182 deuterium.

The attacker lost a total of 330.000 units.
The defender lost a total of 14.541.000 units.
At these space coordinates now float 779.400 metal and 348.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 11 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.210.750
The attacker lost a total of 330.000
The defender lost a total of 14.541.000
Total Damage: 14.871.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
180.000..............1.079.244.............899.244
150.000................427.324.............277.324
45.000..................34.182.............-10.818
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.165.750

Defender lost.............gain..........difference
9.725.500....................0..........-9.725.500
4.815.500....................0..........-4.815.500
836.500......................0............-836.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-15.377.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
11-03-2011, 21:40
on (11.03.2011 13:07:33) the following fleets met in battle:

Sercan -vs- Cyyoung

Attacker: Sercan
Weapons: 140% Shields: 110% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 450
L.Fighter.......... 15.662
H.Fighter.......... 308
Cruiser.......... 1.513
Battleship.......... 1.730
Bomb........... 75
Destr........... 835
Battlecr........... 1.140

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Cyyoung
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 710
H.Cargo.......... 1.351
L.Fighter.......... 7
H.Fighter.......... 103
Cruiser.......... 189
Battleship.......... 3
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 2.166
Esp.Probe.......... 875
Bomb........... 100
Destr........... 407
Death star.......... 1
Battlecr........... 655

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Sercan
H.Cargo.......... 387 . . . . . .(lost: 63)
L.Fighter.......... 12.355 . . . . . .(lost: 3.307)
H.Fighter.......... 256 . . . . . .(lost: 52)
Cruiser.......... 1.420 . . . . . .(lost: 93)
Battleship.......... 1.701 . . . . . .(lost: 29)
Bomb........... 74 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 825 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 1.117 . . . . . .(lost: 23)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Cyyoung
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 710)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.351)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 103)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 189)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2.166)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 875)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 407)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 655)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Cyyoung destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.709.029 metal 869.129 crystal, and 3.915.744 deuterium.

The attacker lost a total of 21.540.000 units.
The defender lost a total of 168.074.000 units.
At these space coordinates now float 31.480.800 metal and 25.403.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 44.838.102
The attacker lost a total of 21.540.000
The defender lost a total of 168.074.000
Total Damage: 189.614.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
15.116.000..........36.189.829..........21.073.829
6.424.000...........26.272.529..........19.848.529
696.000..............3.915.744...........3.219.744
--------------------------------------------------
Summary: ...............................44.142.102

Defender lost.............gain..........difference
89.820.000...................0.........-89.820.000
78.254.000...................0.........-78.254.000
23.150.000...................0.........-23.150.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-191.224.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:29 ----------


on (11.03.2011 00:27:30) the following fleets met in battle:

Sercan -vs- izathi

Attacker: Sercan
Weapons: 140% Shields: 110% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.887
H.Fighter.......... 367
Cruiser.......... 1.559
Battleship.......... 1.737
Bomb........... 75
Destr........... 739
Battlecr........... 1.111

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: izathi
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 500
L.Fighter.......... 4.587
Cruiser.......... 260
Battleship.......... 878
Recy.......... 82
Esp.Probe.......... 20
Bomb........... 35
Sol sat.......... 90
Destr........... 33
Battlecr........... 260
R.Luncher.......... 3.206
L.Laser.......... 1.878
T.Laser.......... 562
Gauss.......... 39
Ion. K........... 99
Plasma.......... 24
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Sercan
L.Fighter.......... 14.177 . . . . . .(lost: 4.710)
H.Fighter.......... 308 . . . . . .(lost: 59)
Cruiser.......... 1.513 . . . . . .(lost: 46)
Battleship.......... 1.730 . . . . . .(lost: 7)
Bomb........... 75 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 739 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.109 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: izathi
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4.587)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 260)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 878)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 82)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 35)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 33)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 260)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.206)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.878)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 562)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 99)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender izathi destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.541.068 metal 534.356 crystal, and 348.027 deuterium.

The attacker lost a total of 21.232.000 units.
The defender lost a total of 129.356.000 units.
At these space coordinates now float 26.880.000 metal and 12.494.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 20.565.551
The attacker lost a total of 21.232.000
The defender lost a total of 129.356.000
Total Damage: 150.588.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
15.779.000..........28.421.068..........12.642.068
5.453.000...........13.028.456...........7.575.456
122.000................348.027.............226.027
--------------------------------------------------
Summary: ...............................20.443.551

Defender lost.............gain..........difference
88.660.000...................0.........-88.660.000
40.696.000...................0.........-40.696.000
6.447.000....................0..........-6.447.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-135.803.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
13-03-2011, 12:58
Toàn đi làm advance HOF mà bash def kiểu này, chừng nào mới có trận đc 20 mil+ profit đây :(


on (13.03.2011 06:48:21) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- ster

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.382
Battleship.......... 657
Bomb........... 36
Destr........... 1.299
Battlecr........... 1.732

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ster
Weapons: 130% Shields: 100% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 178
H.Cargo.......... 70
H.Fighter.......... 1
Cruiser.......... 70
Battleship.......... 160
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 110
Esp.Probe.......... 30
Bomb........... 170
Sol sat.......... 31
Destr........... 115
Battlecr........... 160
R.Luncher.......... 2.500
L.Laser.......... 1.300
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 530
Ion. K........... 40
Plasma.......... 110
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 14.759 . . . . . .(lost: 3.623)
Battleship.......... 652 . . . . . .(lost: 5)
Bomb........... 36 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 1.299 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.720 . . . . . .(lost: 12)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ster
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 178)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 160)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 170)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 115)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 160)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.300)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 530)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ster destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.061.966 metal 634.150 crystal, and 200.783 deuterium.

The attacker lost a total of 15.632.000 units.
The defender lost a total of 97.124.000 units.
At these space coordinates now float 12.643.800 metal and 7.506.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.414.699
The attacker lost a total of 15.632.000
The defender lost a total of 97.124.000
Total Damage: 112.756.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
11.454.000..........14.705.766...........3.251.766
4.178.000............8.140.150...........3.962.150
180.000................200.783..............20.783
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.234.699

Defender lost.............gain..........difference
59.882.000...................0.........-59.882.000
37.242.000...................0.........-37.242.000
11.420.500...................0.........-11.420.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-108.544.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Đánh hụt thằng này mấy lần rồi, hôm nay phalanx đánh trúng nó, thấy main nó * mà chả hiểu tại sao nó chẳng fs :))on (12.03.2011 18:50:07) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Bones

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.216

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Bones
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 314
H.Cargo.......... 10
L.Fighter.......... 15
H.Fighter.......... 24
Battleship.......... 20
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 28
Sol sat.......... 95
Battlecr........... 15
R.Luncher.......... 1.999
L.Laser.......... 325
T.Laser.......... 200
Gauss.......... 15
Ion. K........... 10
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.214 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Bones
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 314)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 95)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.999)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 325)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Bones destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 614.240 metal 906.879 crystal, and 906.880 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 13.245.000 units.
At these space coordinates now float 728.100 metal and 619.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 13 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.555.599
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 13.245.000
Total Damage: 13.465.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............1.342.340...........1.222.340
100.000..............1.526.379...........1.426.379
30.000.................906.880.............876.880
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.525.599

Defender lost.............gain..........difference
9.372.500....................0..........-9.372.500
3.872.500....................0..........-3.872.500
918.500......................0............-918.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-14.163.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkmaster101
16-03-2011, 20:48
DES power cua cac bac day


on (16.03.2011 12:59:24) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- THUNDER WOLF

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: THUNDER WOLF
Weapons: 130% Shields: 100% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 615
H.Cargo.......... 91
H.Fighter.......... 22
Cruiser.......... 31
Battleship.......... 268
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 148
Esp.Probe.......... 152
Bomb........... 11
Sol sat.......... 125
Destr........... 55
Battlecr........... 172
R.Luncher.......... 2.316
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 179
Gauss.......... 28
Ion. K........... 89
Plasma.......... 16
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.996 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: THUNDER WOLF
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 615)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 91)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 268)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 148)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 152)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 11)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 55)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 172)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.316)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 179)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 89)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender THUNDER WOLF destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.140.359 metal 1.109.516 crystal, and 448.270 deuterium.

The attacker lost a total of 440.000 units.
The defender lost a total of 52.880.000 units.
At these space coordinates now float 7.598.400 metal and 5.254.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.111.345
The attacker lost a total of 440.000
The defender lost a total of 52.880.000
Total Damage: 53.320.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
240.000.............10.738.759..........10.498.759
200.000..............6.364.316...........6.164.316
60.000.................448.270.............388.270
--------------------------------------------------
Summary: ...............................17.051.345

Defender lost.............gain..........difference
33.142.000...................0.........-33.142.000
19.738.000...................0.........-19.738.000
4.536.500....................0..........-4.536.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-57.416.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
17-03-2011, 10:18
Giờ là thời đại của Dest :D


on (17.03.2011 03:44:45) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Silverking

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.531

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Silverking
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 29
H.Cargo.......... 22
L.Fighter.......... 171
H.Fighter.......... 81
Cruiser.......... 44
Battleship.......... 21
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 45
Bomb........... 10
Sol sat.......... 45
Destr........... 5
Battlecr........... 12
R.Luncher.......... 1.400
L.Laser.......... 540
T.Laser.......... 270
Gauss.......... 90
Ion. K........... 180
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.529 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Silverking
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 29)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 171)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 81)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 44)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 12)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.400)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 540)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 270)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 180)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Silverking destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 442.016 metal 239.320 crystal, and 292.113 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 21.863.000 units.
At these space coordinates now float 1.291.200 metal and 758.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.803.349
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 21.863.000
Total Damage: 22.083.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............1.733.216...........1.613.216
100.000................998.020.............898.020
30.000.................292.113.............262.113
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.773.349

Defender lost.............gain..........difference
13.884.000...................0.........-13.884.000
7.979.000....................0..........-7.979.000
2.047.500....................0..........-2.047.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-23.910.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


The attacker has won the battle! He captured 760.689 metal, 259.919 crystal and 409.807 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 9.228.000 units.
At these space coordinates now float 21.000 metal and 88.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 1 %

diablo91
19-03-2011, 00:05
Học bash rùa, học tàn nhẫn như cha kimtinh =))
Def trước khi bash :D

Defense
Rocket Launcher 5.000 Light Laser 10.000
Heavy Laser 10 Gauss Cannon 100
Ion Cannon 10 Plasma Turret 10
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 58 Interplanetary Missiles 1

Sau khi bash 3 wave


Defense
Rocket Launcher 1.914 Light Laser 3.360
Heavy Laser 10 Gauss Cannon 39
Ion Cannon 1 Plasma Turret 2
Small Shield Dome 1 Large Shield Dome 1
Anti-Ballistic Missiles 58 Interplanetary Missiles 1


on (18.03.2011 03:50:37) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Beowulf

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 35
Destr........... 1.541

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Beowulf
Weapons: 70% Shields: 70% Armour: 70%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 2
Sol sat.......... 90
R.Luncher.......... 5.000
L.Laser.......... 10.000
T.Laser.......... 10
Gauss.......... 100
Ion. K........... 10
Plasma.......... 10
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 34 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 1.540 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Beowulf
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Beowulf destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 450.443 metal 1.605.775 crystal, and 743.111 deuterium.

The attacker lost a total of 185.000 units.
The defender lost a total of 34.994.000 units.
At these space coordinates now float 39.000 metal and 80.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 1 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.734.029
The attacker lost a total of 185.000
The defender lost a total of 34.994.000
Total Damage: 35.179.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
110.000................489.443.............379.443
75.000...............1.686.475...........1.611.475
30.000.................743.111.............713.111
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.704.029

Defender lost.............gain..........difference
27.660.000...................0.........-27.660.000
7.334.000....................0..........-7.334.000
549.000......................0............-549.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-35.543.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Đang đi wave 2, 140 SC nó về


The attacker has won the battle! He captured 226.467 metal, 803.714 crystal and 371.798 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 25.387.000 units.
At these space coordinates now float 120.000 metal and 114.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 2 %

Wave 3


The attacker has won the battle! He captured 114.476 metal, 402.682 crystal and 186.142 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 16.596.000 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.

chuoihot1
25-03-2011, 15:20
Mới cầm acc rank10 làm thịt con rùa gầy đét đãi anh em:


on (25.03.2011 09:16:53) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- Impulse

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 110% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 24.629
Cruiser.......... 2.335
Battleship.......... 1.882
Bomb........... 201
Destr........... 957
Battlecr........... 1.865

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Impulse
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 100
Battleship.......... 5
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 100
Bomb........... 20
Battlecr........... 145
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 2.000
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 250
Ion. K........... 500
Plasma.......... 78
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
L.Fighter.......... 22.864 . . . . . .(lost: 1.765)
Cruiser.......... 2.305 . . . . . .(lost: 30)
Battleship.......... 1.879 . . . . . .(lost: 3)
Bomb........... 201 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 957 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.857 . . . . . .(lost: 8)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Impulse
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 145)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 500)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 78)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Impulse destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.689.368 metal 767.431 crystal, and 294.798 deuterium.

The attacker lost a total of 8.610.000 units.
The defender lost a total of 53.520.000 units.
At these space coordinates now float 3.709.500 metal and 2.728.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 579.597
The attacker lost a total of 8.610.000
The defender lost a total of 53.520.000
Total Damage: 62.130.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
6.270.000............5.398.868............-871.132
2.340.000............3.495.931...........1.155.931
180.000................294.798.............114.798
--------------------------------------------------
Summary: ..................................399.597

Defender lost.............gain..........difference
33.055.000...................0.........-33.055.000
20.465.000...................0.........-20.465.000
5.335.000....................0..........-5.335.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-58.855.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
26-03-2011, 16:51
Đánh thằng I.O, coi như trả thù tạm, mấy ngày tới rảnh bash sạch def thằng này luôn cho bỏ ghét :D


on (26.03.2011 10:24:53) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- ShootMeNow

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 150
Battlecr........... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ShootMeNow
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 89
H.Cargo.......... 54
H.Fighter.......... 1
Battleship.......... 20
Esp.Probe.......... 196
Destr........... 3
Battlecr........... 20
R.Luncher.......... 700
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 149 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ShootMeNow
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 89)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 196)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 700)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ShootMeNow destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 19.449 deuterium.

The attacker lost a total of 60.000 units.
The defender lost a total of 5.560.000 units.
At these space coordinates now float 669.900 metal and 590.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.219.449
The attacker lost a total of 60.000
The defender lost a total of 5.560.000
Total Damage: 5.620.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
45.000.................669.900.............624.900
15.000.................590.100.............575.100
0.......................19.449..............19.449
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.219.449

Defender lost.............gain..........difference
3.598.000....................0..........-3.598.000
1.962.000....................0..........-1.962.000
345.000......................0............-345.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.905.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Thấy thằng rank 35 ở gần, qua thăm nó luôn :D


on (26.03.2011 07:27:31) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Hoarder

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.100

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Hoarder
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 138
H.Fighter.......... 47
Recy.......... 10
Sol sat.......... 277
R.Luncher.......... 1.750
L.Laser.......... 750
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 25
Plasma.......... 4
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.100 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Hoarder
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 138)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 47)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 277)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.750)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 750)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Hoarder destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 742.278 metal 286.290 crystal, and 150.442 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 13.235.000 units.
At these space coordinates now float 363.000 metal and 489.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 8 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.031.010
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 13.235.000
Total Damage: 13.235.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.105.278...........1.105.278
0......................775.290.............775.290
0......................150.442.............150.442
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.031.010

Defender lost.............gain..........difference
9.595.000....................0..........-9.595.000
3.640.000....................0..........-3.640.000
328.500......................0............-328.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.563.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Còn cái này farm chơi :D
The attacker has won the battle! He captured 71.231 metal, 40.704 crystal and 109.267 deuterium.

The attacker lost a total of 70.000 units.
The defender lost a total of 7.870.000 units.
At these space coordinates now float 911.400 metal and 370.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 12 %

diablo91
27-03-2011, 05:55
Spy chơi thì thấy nó off cũng đc mấy ngày rồi :D, farm nó mà ko có cargo, rốt cuộc phải xách REC đi farm =)), sau đó gom được cargo, cho đi farm xuyên galaxy luôn :D


on (26.03.2011 18:23:02) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Revenged_yoyo

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 600

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Revenged_yoyo
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 94
H.Cargo.......... 1.021
H.Fighter.......... 32
Esp.Probe.......... 531

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Cruiser.......... 600 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Revenged_yoyo
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 94)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.021)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 32)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 531)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Revenged_yoyo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 159.999 metal 160.000 crystal, and 160.000 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 13.479.000 units.
At these space coordinates now float 1.951.800 metal and 2.091.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.523.699
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 13.479.000
Total Damage: 13.479.000

-= Next raids =-
3.708.691 metal 2.803.982 crystal and 2.171.967 deuterium.
3.442.971 metal 1.401.991 crystal and 1.085.984 deuterium.
1.721.486 metal 700.995 crystal and 542.992 deuterium.
860.743 metal 350.498 crystal and 271.496 deuterium.
430.371 metal 175.249 crystal and 135.748 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0...................12.276.061..........12.276.061
0....................7.684.615...........7.684.615
0....................4.368.187...........4.368.187
--------------------------------------------------
Summary: ...............................24.328.863

Defender lost.............gain..........difference
6.506.000....................0..........-6.506.000
6.973.000....................0..........-6.973.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.479.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Bash colony khác


on (26.03.2011 22:11:37) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Revenged_yoyo

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 200
L.Fighter.......... 17.500
Cruiser.......... 40

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Revenged_yoyo
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 79
Sol sat.......... 234
R.Luncher.......... 564
L.Laser.......... 436
T.Laser.......... 93
Gauss.......... 20
Ion. K........... 1
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 199 . . . . . .(lost: 1)
L.Fighter.......... 17.319 . . . . . .(lost: 181)
Cruiser.......... 40 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Revenged_yoyo
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 79)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 234)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 564)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 436)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 93)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Revenged_yoyo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 795.000 metal 432.500 crystal, and 187.687 deuterium.

The attacker lost a total of 728.000 units.
The defender lost a total of 9.304.000 units.
At these space coordinates now float 400.500 metal and 337.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.425.187
The attacker lost a total of 728.000
The defender lost a total of 9.304.000
Total Damage: 10.032.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
545.000..............1.195.500.............650.500
183.000................770.000.............587.000
0......................187.687.............187.687
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.425.187

Defender lost.............gain..........difference
5.592.000....................0..........-5.592.000
3.712.000....................0..........-3.712.000
1.515.000....................0..........-1.515.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-10.819.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Gom những gì có thể có, đem đi bash colony còn lại của nó :-s, worst case chết thêm 2 Dest hix.


on (26.03.2011 23:07:16) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Revenged_yoyo

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 60
Destr........... 368
Battlecr........... 11

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Revenged_yoyo
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 1
Sol sat.......... 149
R.Luncher.......... 500
L.Laser.......... 400
T.Laser.......... 60
Gauss.......... 20
Ion. K........... 1
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 39 . . . . . .(lost: 21)
Destr........... 365 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 10 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Revenged_yoyo
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 149)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Revenged_yoyo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 782.145 metal 310.255 crystal, and 158.506 deuterium.

The attacker lost a total of 652.000 units.
The defender lost a total of 5.422.000 units.
At these space coordinates now float 103.800 metal and 186.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 2 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 888.706
The attacker lost a total of 652.000
The defender lost a total of 5.422.000
Total Damage: 6.074.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
336.000................885.945.............549.945
316.000................496.255.............180.255
60.000.................158.506..............98.506
--------------------------------------------------
Summary: ..................................828.706

Defender lost.............gain..........difference
3.432.000....................0..........-3.432.000
1.990.000....................0..........-1.990.000
716.500......................0............-716.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-6.138.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kd3788
27-03-2011, 18:07
hix, làm ăn dữ quá nha Diablo. Chắc phải lên 1.5k Dest để cạnh tranh quá đi ;))

chuoihot1
28-03-2011, 11:32
Thế này có gọi là Pushing ko nhỉ :-??


on (27.03.2011 15:23:37) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- paf

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 800
Battlecr........... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: paf
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 300
H.Cargo.......... 160
Battleship.......... 46
Recy.......... 100
Esp.Probe.......... 44

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 743 . . . . . .(lost: 57)
Battlecr........... 500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: paf
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 160)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 46)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 44)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender paf destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.298.932 metal 730.978 crystal, and 1.279.938 deuterium.

The attacker lost a total of 228.000 units.
The defender lost a total of 7.524.000 units.
At these space coordinates now float 1.423.200 metal and 902.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.407.448
The attacker lost a total of 228.000
The defender lost a total of 7.524.000
Total Damage: 7.752.000

-= Next raids =-
649.466 metal 365.489 crystal and 639.969 deuterium.
349.466 metal 185.489 crystal and 329.969 deuterium.
0 metal 0 crystal and 0 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
114.000..............3.721.064...........3.607.064
114.000..............2.184.356...........2.070.356
0....................2.249.876...........2.249.876
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.927.296

Defender lost.............gain..........difference
4.630.000....................0..........-4.630.000
2.894.000....................0..........-2.894.000
200.000......................0............-200.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-7.724.000
[align=]on (28.03.2011 06:27:53) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- paf

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 22.548
Cruiser.......... 2.415
Battleship.......... 1.909
Bomb........... 221
Destr........... 1.024
Battlecr........... 2.013

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: paf
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 757
H.Cargo.......... 500
L.Fighter.......... 2.452
H.Fighter.......... 518
Cruiser.......... 524
Battleship.......... 753
Recy.......... 1.000
Esp.Probe.......... 254
Bomb........... 120
Battlecr........... 134
R.Luncher.......... 3.050
L.Laser.......... 900
T.Laser.......... 600
Gauss.......... 500
Ion. K........... 900
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
L.Fighter.......... 15.868 . . . . . .(lost: 6.680)
Cruiser.......... 2.210 . . . . . .(lost: 205)
Battleship.......... 1.883 . . . . . .(lost: 26)
Bomb........... 220 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 1.024 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.999 . . . . . .(lost: 14)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: paf
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 757)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.452)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 518)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 524)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 753)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 254)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 120)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 134)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.050)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 900)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 900)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender paf destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.770.242 metal 223.497 crystal, and 2.929.653 deuterium.

The attacker lost a total of 34.870.000 units.
The defender lost a total of 175.498.000 units.
At these space coordinates now float 31.542.900 metal and 14.311.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 16.907.792
The attacker lost a total of 34.870.000
The defender lost a total of 175.498.000
Total Damage: 210.368.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
25.780.000..........34.313.142...........8.533.142
9.090.000...........14.534.997...........5.444.997
635.000..............2.929.653...........2.294.653
--------------------------------------------------
Summary: ...............................16.272.792

Defender lost.............gain..........difference
112.273.000..................0........-112.273.000
63.225.000...................0.........-63.225.000
13.858.000...................0.........-13.858.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-189.356.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
29-03-2011, 20:19
1 ngày 1 Hof:


on (29.03.2011 03:03:39) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- Mississippi

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 500
Battlecr........... 1.999

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Mississippi
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 130
H.Cargo.......... 156
L.Fighter.......... 1.000
H.Fighter.......... 1
Cruiser.......... 300
Battleship.......... 120
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 122
Esp.Probe.......... 7
Bomb........... 50
Sol sat.......... 165
Destr........... 40
Battlecr........... 125
R.Luncher.......... 800
L.Laser.......... 700
Gauss.......... 10
Ion. K........... 10
Plasma.......... 2
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
Battleship.......... 495 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 1.983 . . . . . .(lost: 16)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Mississippi
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 130)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 156)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 122)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 165)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 125)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 800)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 700)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Mississippi destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 195.064 metal 265.383 crystal, and 339.552 deuterium.

The attacker lost a total of 1.420.000 units.
The defender lost a total of 44.671.000 units.
At these space coordinates now float 7.856.100 metal and 4.846.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 12.082.299
The attacker lost a total of 1.420.000
The defender lost a total of 44.671.000
Total Damage: 46.091.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
705.000..............8.051.164...........7.346.164
715.000..............5.111.583...........4.396.583
240.000................339.552..............99.552
--------------------------------------------------
Summary: ...............................11.842.299

Defender lost.............gain..........difference
28.512.000...................0.........-28.512.000
16.159.000...................0.........-16.159.000
4.241.500....................0..........-4.241.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-48.912.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkmaster101
30-03-2011, 14:35
Thang Mac ca doi nay chac se ghét tui
tra thu cho anh em
cho nó an 1-2 lan nó quen mom

------- wave 1 ---------

on (29.03.2011 21:10:56) the following fleets met in battle:

MacGyver -vs- TranHaoNam

Attacker: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.700
Battleship.......... 2.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TranHaoNam
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 2.000
Battlecr........... 9.983
R.Luncher.......... 581
L.Laser.......... 474

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: MacGyver
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.700)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 2.500)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TranHaoNam
Recy.......... 1.791 . . . . . .(lost: 209)
Battlecr........... 9.978 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 481 . . . . . .(lost: 100)
L.Laser.......... 392 . . . . . .(lost: 82)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker MacGyver destroyed.

The defender has won the battle!

The attacker lost a total of 156.800.000 units.
The defender lost a total of 4.058.000 units.
At these space coordinates now float 35.442.000 metal and 12.706.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -156.800.000
The attacker lost a total of 156.800.000
The defender lost a total of 4.058.000
Total Damage: 160.858.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
115.900.000..................0........-115.900.000
40.900.000...................0.........-40.900.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: .............................-156.800.000

Defender lost.............gain..........difference
2.563.000...........35.442.000..........32.879.000
1.495.000...........12.706.200..........11.211.200
493.000......................0............-493.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................43.597.200

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


-------- wave 2 -----------on (29.03.2011 21:11:20) the following fleets met in battle:

MacGyver -vs- TranHaoNam

Attacker: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 390
Cruiser.......... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TranHaoNam
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 1.791
Battlecr........... 9.978
R.Luncher.......... 544
L.Laser.......... 449

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: MacGyver
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 390)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TranHaoNam
Recy.......... 1.791 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 9.978 . . . . . .(lost: 0)
R.Luncher.......... 520 . . . . . .(lost: 24)
L.Laser.......... 433 . . . . . .(lost: 16)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker MacGyver destroyed.

The defender has won the battle!

The attacker lost a total of 18.180.000 units.
The defender lost a total of 80.000 units.
At these space coordinates now float 3.702.000 metal and 1.752.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -18.180.000
The attacker lost a total of 18.180.000
The defender lost a total of 80.000
Total Damage: 18.260.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
12.340.000...................0.........-12.340.000
5.840.000....................0..........-5.840.000
1.000.000....................0..........-1.000.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-19.180.000

Defender lost.............gain..........difference
72.000...............3.702.000...........3.630.000
8.000................1.752.000...........1.744.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.374.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Nemesis8989
30-03-2011, 15:45
haha chúc mừng thằng MAC đã bị ninja. Anh em sướng rồi nhưng cũng ko nên chủ quan nhé. Luôn fai xây dè + FS

kd3788
30-03-2011, 16:26
sặc, hèn gì thấy Mac rớt điểm xuống hạng 11, hix, nhưng mà nó đem Dest bash mình ở G2 dữ quá toàn đem 2k1 và 1k6 ko à.

chuoihot1
30-03-2011, 17:33
Tốt quá rồi, lâu giờ ko FS nhưng vẫn hơi lo. Giờ thì khỏi nghĩ rồi, thằng này ko hiểu sau trận đấy nó nghĩ j nữa :))

diablo91
31-03-2011, 09:58
Hehe, bỏ 4-5 ngày ko xây gì cả, cuối cùng dụ đc thằng Mac tham lam :D. .
Thấy ai cũng có advance, bon chen làm 1 cái với thằng bên P.F.T vậy :D.
Story là: biết nó có ress và ship ở đây 2 ngày trước, canh giờ off rồi colony vào cùng ss, rồi deploy rồi bem :D =)). Trên đường đánh ress nó transport tới, nên đc thêm 2 mil profit :D


on (31.03.2011 03:02:42) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Vladan-ja-

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 18.446
H.Fighter.......... 306
Cruiser.......... 3.701
Battleship.......... 638
Bomb........... 30
Destr........... 2.239
Battlecr........... 1.823

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Vladan-ja-
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Cruiser.......... 200
Battleship.......... 100
Recy.......... 60
Esp.Probe.......... 638
Bomb........... 200
Sol sat.......... 250
Destr........... 153
Battlecr........... 200
R.Luncher.......... 13.000
L.Laser.......... 3.000
T.Laser.......... 300
Gauss.......... 200
Ion. K........... 100
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 14.073 . . . . . .(lost: 4.373)
H.Fighter.......... 268 . . . . . .(lost: 38)
Cruiser.......... 3.479 . . . . . .(lost: 222)
Battleship.......... 630 . . . . . .(lost: 8)
Bomb........... 30 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.239 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.801 . . . . . .(lost: 22)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Vladan-ja-
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 638)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 200)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 153)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 13.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Vladan-ja- destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 5.151.404 metal 312.940 crystal, and 767.043 deuterium.

The attacker lost a total of 25.886.000 units.
The defender lost a total of 121.648.000 units.
At these space coordinates now float 15.926.100 metal and 9.638.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.909.587
The attacker lost a total of 25.886.000
The defender lost a total of 121.648.000
Total Damage: 147.534.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
18.807.000..........21.077.504...........2.270.504
7.079.000............9.951.040...........2.872.040
774.000................767.043..............-6.957
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.135.587

Defender lost.............gain..........difference
80.840.000...................0.........-80.840.000
40.808.000...................0.........-40.808.000
15.340.000...................0.........-15.340.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-136.988.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kd3788
31-03-2011, 14:02
the chance for a moon to be created is 3 %on (31.03.2011 06:02:17) the following fleets met in battle:

kd3788 -vs- Hitman123

Attacker: kd3788

Destr............. 250


-= V S =-

Defender: Hitman123

H.Cargo............ 4
Battleship............ 2
Esp.Probe............ 4
Bomb............. 9
Sol sat............ 24
Battlecr............. 4
R.Luncher............ 75
L.Laser............ 3
T.Laser............ 2
Gauss............ 3
Ion. K............. 1
Plasma............ 10
S.Dome............ 1
L.Dome............ 1


- after battle -Attacker: kd3788
Destr............. 250 . . . . . .(lost: 0)


Defender: Hitman123
H.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 4)
Battleship............ 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe............ 0 . . . . . .(lost: 4)
Bomb............. 0 . . . . . .(lost: 9)
Sol sat............ 0 . . . . . .(lost: 24)
Battlecr............. 0 . . . . . .(lost: 4)
R.Luncher............ 0 . . . . . .(lost: 75)
L.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 3)
T.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 2)
Gauss............ 0 . . . . . .(lost: 3)
Ion. K............. 0 . . . . . .(lost: 1)
Plasma............ 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome............ 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome............ 0 . . . . . .(lost: 1)


Defender Hitman123 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 95.009 metal 23.870 crystal, and 41.023 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 2.580.000 units.
At these space coordinates now float 205.200 metal and 147.300 crystal.

The chance for a moon to be created is 3 %

diablo91
01-04-2011, 12:18
Spam HOF, nhỏ còn hơn ko có gì :D. Lại dest power =))


on (01.04.2011 05:45:58) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- magmaron

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 30
Destr........... 2.239

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: magmaron
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 89
H.Cargo.......... 85
L.Fighter.......... 50
H.Fighter.......... 65
Cruiser.......... 14
Battleship.......... 54
Esp.Probe.......... 264
Bomb........... 6
Sol sat.......... 17
Destr........... 2
Battlecr........... 7
R.Luncher.......... 5.200
L.Laser.......... 2
T.Laser.......... 3
Gauss.......... 104
Ion. K........... 4
Plasma.......... 52
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 28 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 2.228 . . . . . .(lost: 11)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: magmaron
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 89)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 65)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 264)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 7)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.200)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 104)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 52)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender magmaron destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 927.875 metal 250.669 crystal, and 235.326 deuterium.

The attacker lost a total of 1.360.000 units.
The defender lost a total of 26.722.000 units.
At these space coordinates now float 1.598.400 metal and 1.000.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.652.470
The attacker lost a total of 1.360.000
The defender lost a total of 26.722.000
Total Damage: 28.082.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
760.000..............2.526.275...........1.766.275
600.000..............1.250.869.............650.869
195.000................235.326..............40.326
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.457.470

Defender lost.............gain..........difference
19.737.000...................0.........-19.737.000
6.985.000....................0..........-6.985.000
2.029.500....................0..........-2.029.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-28.751.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
01-04-2011, 14:28
Này thì 1 ngày 1 HoF (BC power :D):


on (01.04.2011 08:07:25) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- CorroDead

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: CorroDead
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 69
H.Cargo.......... 35
L.Fighter.......... 91
H.Fighter.......... 30
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 50
Recy.......... 20
Esp.Probe.......... 30
Bomb........... 2
Destr........... 2
Battlecr........... 3
R.Luncher.......... 2
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
Battlecr........... 500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: CorroDead
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 69)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 91)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender CorroDead destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 124.999 metal 125.000 crystal, and 125.000 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 8.014.000 units.
At these space coordinates now float 1.668.300 metal and 728.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.771.999
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 8.014.000
Total Damage: 8.014.000

-= Next raids =-
212.231 metal 195.701 crystal and 156.278 deuterium.
106.189 metal 97.878 crystal and 78.139 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.111.719...........2.111.719
0....................1.147.279...........1.147.279
0......................359.417.............359.417
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.618.415

Defender lost.............gain..........difference
5.575.000....................0..........-5.575.000
2.439.000....................0..........-2.439.000
345.000......................0............-345.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.359.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:15 ----------"@Diablo91:Spam HOF, nhỏ còn hơn ko có gì . Lại dest power " vác 1 đống Dest đi thế kia mà cướp về đc chừng đó thì có khi lỗ Deut nhỉ :D

darkmaster101
02-04-2011, 09:51
on (02.04.2011 02:20:18) the following fleets met in battle:

MacGyver -vs- TranHaoNam

Attacker: MacGyver
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 41.500
H.Fighter.......... 2.000
Cruiser.......... 3.253
Battleship.......... 85
Esp.Probe.......... 500
Bomb........... 50
Destr........... 2.198
Battlecr........... 2.145

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TranHaoNam
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.028
H.Cargo.......... 300
L.Fighter.......... 5.000
Battleship.......... 1.000
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 1.090
Battlecr........... 9.975
R.Luncher.......... 539
L.Laser.......... 509

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: MacGyver
L.Fighter.......... 5.992 . . . . . .(lost: 35.508)
H.Fighter.......... 411 . . . . . .(lost: 1.589)
Cruiser.......... 1.813 . . . . . .(lost: 1.440)
Battleship.......... 74 . . . . . .(lost: 11)
Esp.Probe.......... 63 . . . . . .(lost: 437)
Bomb........... 47 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 2.192 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 2.073 . . . . . .(lost: 72)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TranHaoNam
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.028)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5.000)
Battleship.......... 98 . . . . . .(lost: 902)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1.090)
Battlecr........... 1.851 . . . . . .(lost: 8.124)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 539)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 509)

http://crconv.dejma.net/hr.png
The battle ended in a draw, both fleets are downloaded to their home planet.


The attacker lost a total of 203.824.000 units.
The defender lost a total of 670.078.000 units.
At these space coordinates now float 138.629.700 metal and 122.912.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 57.717.800
The attacker lost a total of 203.824.000
The defender lost a total of 670.078.000
Total Damage: 873.902.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
148.023.000........138.629.700..........-9.393.300
55.801.000.........122.912.100..........67.111.100
4.095.000....................0..........-4.095.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................53.622.800

Defender lost.............gain..........difference
315.917.500..................0........-315.917.500
354.160.500..................0........-354.160.500
124.050.000..................0........-124.050.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-794.128.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkmaster101
02-04-2011, 13:50
sry bac Dung va ca nhà, tai chuyen gd ko kip fs :(

chuoihot1
03-04-2011, 10:58
Tiếp tục 1 ngày 1 HoF:


BEMBEM -vs- mertmete

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 26.920
Cruiser.......... 2.396
Battleship.......... 1.942
Bomb........... 234
Destr........... 1.426
Battlecr........... 1.987

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: mertmete
Weapons: 110% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 9
H.Cargo.......... 37
L.Fighter.......... 1.554
H.Fighter.......... 56
Cruiser.......... 11
Battleship.......... 27
Recy.......... 48
Esp.Probe.......... 246
Bomb........... 36
Sol sat.......... 2.060
Destr........... 21
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 15.000
L.Laser.......... 774
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 276
Ion. K........... 164
Plasma.......... 201
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
L.Fighter.......... 24.310 . . . . . .(lost: 2.610)
Cruiser.......... 2.340 . . . . . .(lost: 56)
Battleship.......... 1.929 . . . . . .(lost: 13)
Bomb........... 234 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 1.426 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.973 . . . . . .(lost: 14)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: mertmete
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 37)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.554)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 56)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 48)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 246)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 36)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 2.060)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 21)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 15.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 774)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 276)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 164)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 201)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender mertmete destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 5.234.056 metal 849.736 crystal, and 2.588.483 deuterium.

The attacker lost a total of 13.712.000 units.
The defender lost a total of 86.407.000 units.
At these space coordinates now float 6.095.400 metal and 3.918.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.973.975
The attacker lost a total of 13.712.000
The defender lost a total of 86.407.000
Total Damage: 100.119.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
9.955.000...........11.329.456...........1.374.456
3.757.000............4.768.036...........1.011.036
322.000..............2.588.483...........2.266.483
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.651.975

Defender lost.............gain..........difference
60.482.000...................0.........-60.482.000
25.925.000...................0.........-25.925.000
8.660.000....................0..........-8.660.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-95.067.000

[/align]Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
Post luôn cho ngày mai :

BEMBEM -vs- AMBUSH

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.200
L.Fighter.......... 10.000
Bomb........... 150
Destr........... 50

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AMBUSH
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 671
L.Fighter.......... 4
H.Fighter.......... 5
Cruiser.......... 2
Battleship.......... 1
Recy.......... 43
Sol sat.......... 92
R.Luncher.......... 1.500
L.Laser.......... 900
T.Laser.......... 188
Gauss.......... 50
Ion. K........... 40
Plasma.......... 30
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 1.121 . . . . . .(lost: 79)
L.Fighter.......... 9.353 . . . . . .(lost: 647)
Bomb........... 147 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 50 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AMBUSH
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 671)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 92)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 900)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 188)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AMBUSH destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.805.249 metal 1.042.749 crystal, and 1.024.495 deuterium.

The attacker lost a total of 3.129.000 units.
The defender lost a total of 20.598.000 units.
At these space coordinates now float 2.049.600 metal and 1.620.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.413.393
The attacker lost a total of 3.129.000
The defender lost a total of 20.598.000
Total Damage: 23.727.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.249.000............4.854.849...........2.605.849
880.000..............2.663.049...........1.783.049
45.000...............1.024.495.............979.495
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.368.393

Defender lost.............gain..........difference
12.701.000...................0.........-12.701.000
7.897.000....................0..........-7.897.000
1.136.000....................0..........-1.136.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-21.734.000

[/align]Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
03-04-2011, 11:26
BC power :D


on (03.04.2011 00:53:14) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- theicestar

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 30
Battlecr........... 1.645

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: theicestar
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 129
Cruiser.......... 2
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 5
Sol sat.......... 10
Battlecr........... 110
R.Luncher.......... 800
L.Laser.......... 103
T.Laser.......... 81
Gauss.......... 80
Ion. K........... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
H.Cargo.......... 27 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 1.645 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: theicestar
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 129)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 110)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 800)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 103)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 81)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender theicestar destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 616.374 metal 228.444 crystal, and 892.076 deuterium.

The attacker lost a total of 36.000 units.
The defender lost a total of 15.517.000 units.
At these space coordinates now float 1.242.600 metal and 1.571.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.514.594
The attacker lost a total of 36.000
The defender lost a total of 15.517.000
Total Damage: 15.553.000

-= Next raids =-
308.187 metal 114.222 crystal and 446.038 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
18.000...............2.167.161...........2.149.161
18.000...............1.913.766...........1.895.766
0....................1.338.114...........1.338.114
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.383.041

Defender lost.............gain..........difference
8.224.500....................0..........-8.224.500
7.292.500....................0..........-7.292.500
1.821.000....................0..........-1.821.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.338.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Dest power :D


on (03.04.2011 04:29:59) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- The Crimson King

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.100

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: The Crimson King
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 30
H.Fighter.......... 20
Cruiser.......... 50
Battleship.......... 115
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 3
Bomb........... 5
Sol sat.......... 91
Battlecr........... 20
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 120
T.Laser.......... 125
Gauss.......... 105
Ion. K........... 40
Plasma.......... 22
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 2.098 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: The Crimson King
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 115)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 91)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 105)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender The Crimson King destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 30.857 metal 42.220 crystal, and 403.760 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 24.213.000 units.
At these space coordinates now float 2.230.500 metal and 1.032.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.520.237
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 24.213.000
Total Damage: 24.433.000

-= Next raids =-
0 metal 0 crystal and 0 deuterium.
0 metal 0 crystal and 0 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............2.261.357...........2.141.357
100.000..............1.075.120.............975.120
30.000.................403.760.............373.760
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.490.237

Defender lost.............gain..........difference
17.585.000...................0.........-17.585.000
6.628.000....................0..........-6.628.000
1.406.500....................0..........-1.406.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-25.619.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
08-04-2011, 04:56
Dest power show hàng 1 ngày wa :D =))

Trận 1

on (07.04.2011 03:21:14) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- carpen

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 28
Destr........... 2.497

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: carpen
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 200
H.Cargo.......... 20
Battleship.......... 40
Esp.Probe.......... 85
Sol sat.......... 81
R.Luncher.......... 9
L.Laser.......... 4.483
T.Laser.......... 820
Gauss.......... 120
Ion. K........... 15
Plasma.......... 35
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 28 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.497 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: carpen
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 81)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.483)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 820)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender carpen destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 267.502 metal 244.792 crystal, and 659.501 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 27.171.000 units.
At these space coordinates now float 696.000 metal and 410.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 11 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.277.895
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 27.171.000
Total Damage: 27.171.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................963.502.............963.502
0......................654.892.............654.892
0......................659.501.............659.501
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.277.895

Defender lost.............gain..........difference
18.222.500...................0.........-18.222.500
8.948.500....................0..........-8.948.500
1.330.500....................0..........-1.330.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-28.501.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Trận 2:


on (07.04.2011 04:51:37) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- carpen

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 28
Destr........... 2.497

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: carpen
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 200
H.Cargo.......... 20
Battleship.......... 50
Esp.Probe.......... 100
Sol sat.......... 41
R.Luncher.......... 4
L.Laser.......... 4.921
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 125
Ion. K........... 20
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 28 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.494 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: carpen
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 41)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.921)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender carpen destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 311.206 metal 283.920 crystal, and 578.918 deuterium.

The attacker lost a total of 330.000 units.
The defender lost a total of 30.727.000 units.
At these space coordinates now float 885.000 metal and 480.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 13 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.209.644
The attacker lost a total of 330.000
The defender lost a total of 30.727.000
Total Damage: 31.057.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
180.000..............1.196.206...........1.016.206
150.000................764.520.............614.520
45.000.................578.918.............533.918
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.164.644

Defender lost.............gain..........difference
20.759.500...................0.........-20.759.500
9.967.500....................0..........-9.967.500
1.470.500....................0..........-1.470.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-32.197.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Trận 3:


on (07.04.2011 07:04:13) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- SilentDeath

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.094

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: SilentDeath
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 85
L.Fighter.......... 8
H.Fighter.......... 5
Cruiser.......... 8
Battleship.......... 5
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 66
Bomb........... 13
Sol sat.......... 8
Destr........... 15
R.Luncher.......... 654
L.Laser.......... 388
T.Laser.......... 42
Gauss.......... 25
Ion. K........... 123
Plasma.......... 7
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.094 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: SilentDeath
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 66)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 13)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 654)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 388)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 42)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 123)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender SilentDeath destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 102.766 metal 49.231 crystal, and 18.843 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 9.584.000 units.
At these space coordinates now float 779.700 metal and 565.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 13 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.516.340
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 9.584.000
Total Damage: 9.584.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................882.466.............882.466
0......................615.031.............615.031
0.......................18.843..............18.843
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.516.340

Defender lost.............gain..........difference
5.897.000....................0..........-5.897.000
3.687.000....................0..........-3.687.000
720.000......................0............-720.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-10.304.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Trận 4:


on (07.04.2011 16:50:20) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Itsmejason

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.092

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Itsmejason
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 111
H.Cargo.......... 73
H.Fighter.......... 46
Battleship.......... 5
Recy.......... 5
Esp.Probe.......... 254
Bomb........... 4
Destr........... 3
Battlecr........... 1
R.Luncher.......... 1.000
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 100
Gauss.......... 20
Ion. K........... 20
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.092 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Itsmejason
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 73)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 46)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 254)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Itsmejason destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 452.553 metal 247.467 crystal, and 36.432 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 9.894.000 units.
At these space coordinates now float 486.300 metal and 447.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.670.652
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 9.894.000
Total Damage: 9.894.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................938.853.............938.853
0......................695.367.............695.367
0.......................36.432..............36.432
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.670.652

Defender lost.............gain..........difference
6.471.000....................0..........-6.471.000
3.423.000....................0..........-3.423.000
770.000......................0............-770.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-10.664.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Trận 5


on (07.04.2011 20:20:29) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Maxemus

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.192

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Maxemus
Weapons: 120% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 1
Battleship.......... 20
Destr........... 11
R.Luncher.......... 762
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 252
Ion. K........... 16
Plasma.......... 10
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.192 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Maxemus
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 762)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 252)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 16)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Maxemus destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 583.383 metal 210.565 crystal, and 24.329 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 8.210.000 units.
At these space coordinates now float 469.800 metal and 256.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 7 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.544.877
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 8.210.000
Total Damage: 8.210.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.053.183...........1.053.183
0......................467.365.............467.365
0.......................24.329..............24.329
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.544.877

Defender lost.............gain..........difference
5.944.000....................0..........-5.944.000
2.266.000....................0..........-2.266.000
465.000......................0............-465.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.675.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

duclinha7
08-04-2011, 11:43
không biết bao giờ mình mới chở thành cao thủ đây

daquy
08-04-2011, 14:52
Mang đi dư 5 con des là chết 5 con. bít thế bữa sau mang chẵn 10 cho khỏi chết :-won (08.04.2011 08:49:11) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- mayth

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 4.095

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: mayth
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 2
H.Cargo.......... 24
Battleship.......... 3
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 76
Sol sat.......... 5.602
Destr........... 15
R.Luncher.......... 11.931
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 50
Gauss.......... 50
Ion. K........... 183
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 4.090 . . . . . .(lost: 5)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: mayth
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 76)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 5.602)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 11.931)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 183)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender mayth destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 302.417 metal 191.623 crystal, and 1.103.508 deuterium.

The attacker lost a total of 550.000 units.
The defender lost a total of 47.064.000 units.
At these space coordinates now float 453.900 metal and 3.751.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.252.948
The attacker lost a total of 550.000
The defender lost a total of 47.064.000
Total Damage: 47.614.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
300.000................756.317.............456.317
250.000..............3.943.123...........3.693.123
75.000...............1.103.508...........1.028.508
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.177.948

Defender lost.............gain..........difference
30.051.000...................0.........-30.051.000
17.013.000...................0.........-17.013.000
4.640.000....................0..........-4.640.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-51.704.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
10-04-2011, 23:30
on (10.04.2011 16:26:35) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- aschi

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 30
L.Fighter.......... 2.403
Battleship.......... 175
Bomb........... 90
Destr........... 110
Battlecr........... 241

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: aschi
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 55
H.Cargo.......... 247
L.Fighter.......... 195
H.Fighter.......... 22
Cruiser.......... 19
Battleship.......... 117
Col. Ship.......... 4
Recy.......... 106
Esp.Probe.......... 646
Bomb........... 94
Destr........... 30
Battlecr........... 10

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
H.Cargo.......... 24 . . . . . .(lost: 6)
L.Fighter.......... 1.795 . . . . . .(lost: 608)
Battleship.......... 175 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 90 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 110 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 241 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: aschi
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 55)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 247)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 195)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 19)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 117)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 106)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 646)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 94)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 10)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender aschi destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 379.297 metal 200.446 crystal, and 575.584 deuterium.

The attacker lost a total of 2.504.000 units.
The defender lost a total of 25.229.000 units.
At these space coordinates now float 5.314.200 metal and 3.005.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.971.227
The attacker lost a total of 2.504.000
The defender lost a total of 25.229.000
Total Damage: 27.733.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.860.000............5.693.497...........3.833.497
644.000..............3.206.146...........2.562.146
0......................575.584.............575.584
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.971.227

Defender lost.............gain..........difference
15.854.000...................0.........-15.854.000
9.375.000....................0..........-9.375.000
2.300.000....................0..........-2.300.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.529.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
11-04-2011, 19:47
Lâu lâu xả hàng :))on (08.04.2011 16:55:36) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- cakalak

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.200
L.Fighter.......... 5.000
Battlecr........... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: cakalak
Weapons: 80% Shields: 70% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 54
Battleship.......... 119
R.Luncher.......... 150

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 1.173 . . . . . .(lost: 27)
L.Fighter.......... 4.873 . . . . . .(lost: 127)
Battlecr........... 500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: cakalak
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 119)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 150)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender cakalak destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 869.159 metal 368.870 crystal, and 576.044 deuterium.

The attacker lost a total of 616.000 units.
The defender lost a total of 8.088.000 units.
At these space coordinates now float 1.834.200 metal and 687.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.719.273
The attacker lost a total of 616.000
The defender lost a total of 8.088.000
Total Damage: 8.704.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
435.000..............2.703.359...........2.268.359
181.000..............1.055.870.............874.870
0......................576.044.............576.044
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.719.273

Defender lost.............gain..........difference
5.979.000....................0..........-5.979.000
2.109.000....................0..........-2.109.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.088.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (09.04.2011 03:41:08) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ghost30

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.128

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ghost30
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 186
H.Cargo.......... 170
L.Fighter.......... 27
H.Fighter.......... 97
Cruiser.......... 97
Battleship.......... 9
Recy.......... 75
Esp.Probe.......... 338
Bomb........... 60
Sol sat.......... 50
Destr........... 11
Battlecr........... 79
R.Luncher.......... 1.100
L.Laser.......... 313
T.Laser.......... 3
Gauss.......... 14
Ion. K........... 2
Plasma.......... 9
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 2.126 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ghost30
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 186)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 170)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 338)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 60)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 79)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.100)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 313)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ghost30 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 531.499 metal 238.583 crystal, and 824.417 deuterium.

The attacker lost a total of 140.000 units.
The defender lost a total of 24.175.000 units.
At these space coordinates now float 3.372.000 metal and 2.639.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.466.199
The attacker lost a total of 140.000
The defender lost a total of 24.175.000
Total Damage: 24.315.000

-= Next raids =-
535.685 metal 119.473 crystal and 1.115.420 deuterium.
267.842 metal 59.746 crystal and 557.710 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000...............4.707.026...........4.647.026
80.000...............3.057.502...........2.977.502
30.000...............2.497.547...........2.467.547
--------------------------------------------------
Summary: ...............................10.092.075

Defender lost.............gain..........difference
14.611.500...................0.........-14.611.500
9.563.500....................0..........-9.563.500
2.917.000....................0..........-2.917.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.092.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9on (09.04.2011 03:47:57) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Fiirks

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 7.269
Battleship.......... 1.040

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Fiirks
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 177
H.Cargo.......... 181
Cruiser.......... 43
Battleship.......... 128
Recy.......... 97
Esp.Probe.......... 62
Destr........... 94

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 6.779 . . . . . .(lost: 490)
Battleship.......... 1.040 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Fiirks
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 177)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 181)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 128)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 62)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 94)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Fiirks destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 632.983 metal 632.983 crystal, and 632.983 deuterium.

The attacker lost a total of 1.960.000 units.
The defender lost a total of 23.675.000 units.
At these space coordinates now float 4.842.000 metal and 2.848.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.629.449
The attacker lost a total of 1.960.000
The defender lost a total of 23.675.000
Total Damage: 25.635.000

-= Next raids =-
743.036 metal 1.491.917 crystal and 561.234 deuterium.
371.518 metal 745.959 crystal and 280.617 deuterium.
185.759 metal 372.979 crystal and 140.308 deuterium.
92.879 metal 186.490 crystal and 70.154 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.470.000............6.868.175...........5.398.175
490.000..............6.278.828...........5.788.828
0....................1.685.296...........1.685.296
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.872.299

Defender lost.............gain..........difference
14.670.000...................0.........-14.670.000
9.005.000....................0..........-9.005.000
1.690.000....................0..........-1.690.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-25.365.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (09.04.2011 10:08:46) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- discomachinegun

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 900
Battlecr........... 120

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: discomachinegun
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 200
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 262
Esp.Probe.......... 8

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 900 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 120 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: discomachinegun
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 262)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 8)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender discomachinegun destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.131.664 metal 1.505.784 crystal, and 350.885 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.030.000 units.
At these space coordinates now float 909.000 metal and 600.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.497.333
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 5.030.000
Total Damage: 5.030.000

-= Next raids =-
1.062.498 metal 752.892 crystal and 175.443 deuterium.
534.582 metal 376.446 crystal and 87.721 deuterium.
283.957 metal 188.223 crystal and 43.861 deuterium.
141.978 metal 94.112 crystal and 21.930 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................5.063.679...........5.063.679
0....................3.517.457...........3.517.457
0......................679.840.............679.840
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.260.976

Defender lost.............gain..........difference
3.030.000....................0..........-3.030.000
2.000.000....................0..........-2.000.000
534.000......................0............-534.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.564.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
12-04-2011, 10:25
Dest power show :D


on (11.04.2011 21:13:48) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- quarantus

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.111

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: quarantus
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1
H.Cargo.......... 2
H.Fighter.......... 101
Battleship.......... 20
Recy.......... 1
Sol sat.......... 10
Destr........... 31
Battlecr........... 54
R.Luncher.......... 294
L.Laser.......... 1.026
T.Laser.......... 816
Gauss.......... 45
Ion. K........... 155
Plasma.......... 17
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 2.111 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: quarantus
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 101)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 31)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 54)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 294)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.026)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 816)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 155)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender quarantus destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 29.367 metal 42.298 crystal, and 82.395 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 23.267.000 units.
At these space coordinates now float 1.503.000 metal and 1.336.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.993.260
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 23.267.000
Total Damage: 23.267.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.532.367...........1.532.367
0....................1.378.498...........1.378.498
0.......................82.395..............82.395
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.993.260

Defender lost.............gain..........difference
14.153.000...................0.........-14.153.000
9.114.000....................0..........-9.114.000
1.882.000....................0..........-1.882.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-25.149.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (12.04.2011 00:19:11) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Xben

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 25
Destr........... 2.300

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Xben
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 7
L.Fighter.......... 50
Esp.Probe.......... 17
Sol sat.......... 86
Destr........... 120
R.Luncher.......... 2.200
L.Laser.......... 200
T.Laser.......... 100
Gauss.......... 10
Ion. K........... 10
Plasma.......... 25
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 25 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.300 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Xben
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 86)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 120)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.200)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Xben destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 230.298 metal 135.370 crystal, and 139.835 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 22.323.000 units.
At these space coordinates now float 2.217.600 metal and 1.884.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.607.403
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 22.323.000
Total Damage: 22.323.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.447.898...........2.447.898
0....................2.019.670...........2.019.670
0......................139.835.............139.835
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.607.403

Defender lost.............gain..........difference
14.222.000...................0.........-14.222.000
8.101.000....................0..........-8.101.000
2.613.000....................0..........-2.613.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-24.936.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Farm bằng BC và Dest

The attacker has won the battle! He captured 11.732 metal, 6.784 crystal and 17.256 deuterium.

The attacker lost a total of 210.000 units.
The defender lost a total of 13.482.000 units.
At these space coordinates now float 761.700 metal and 405.600 crystal.
The chance for a moon to be created is 11 %

The attacker has won the battle! He captured 62.634 metal, 35.289 crystal and 12.396 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.798.000 units.
At these space coordinates now float 422.700 metal and 299.700 crystal.
The chance for a moon to be created is 7 %

The attacker has won the battle! He captured 204.390 metal, 218.281 crystal and 47.823 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 14.638.000 units.
At these space coordinates now float 1.081.500 metal and 609.600 crystal.
The chance for a moon to be created is 16 %

The attacker has won the battle! He captured 264.878 metal, 271.851 crystal and 264.614 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 8.421.000 units.
At these space coordinates now float 318.000 metal and 208.800 crystal.

chuoihot1
12-04-2011, 15:35
Thế này có bị gọi là pushing ko nhi? :D (khai trương cái JG ở G1)

on (12.04.2011 08:39:06) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- Godwithagun

Attacker: BEMBEM
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.200
Battlecr........... 200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Godwithagun
Weapons: 130% Shields: 100% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 479
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 25

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 1.200 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 200 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Godwithagun
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 479)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 25)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Godwithagun destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.913.891 metal 1.493.071 crystal, and 469.581 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.789.000 units.
At these space coordinates now float 865.200 metal and 871.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.613.243
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 5.789.000
Total Damage: 5.789.000

-= Next raids =-
1.456.946 metal 746.535 crystal and 234.790 deuterium.
728.473 metal 373.268 crystal and 117.395 deuterium.
364.236 metal 186.634 crystal and 58.698 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................6.328.746...........6.328.746
0....................3.671.008...........3.671.008
0......................880.464.............880.464
--------------------------------------------------
Summary: ...............................10.880.218

Defender lost.............gain..........difference
2.884.000....................0..........-2.884.000
2.905.000....................0..........-2.905.000
2.000........................0..............-2.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.791.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
13-04-2011, 07:06
hihi. thằng đó thì đúng là nick push, chỉ ko biết là push cho ai thôi ;)) ăn rùi cứ build cargo với trữ res hoài. hôm nay spy thấy 20 cargo, đập chơi, hôm sau lại thấy 20 cargo nữa rùi :|

chuoihot1
14-04-2011, 08:34
Tự nhiên cầm đống ships này lao vào nhà mình xì pai thế là đai:


on (14.04.2011 02:21:45) the following fleets met in battle:

mephisto -vs- BEMBEM

Attacker: mephisto
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 49
Battleship.......... 132
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 30
Battlecr........... 48

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 29.898
Cruiser.......... 10
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 41
Sol sat.......... 320
Destr........... 1.749
Battlecr........... 1.981
R.Luncher.......... 4.008
L.Laser.......... 1.650
T.Laser.......... 54
Gauss.......... 130
Ion. K........... 1
Plasma.......... 12
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: mephisto
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 132)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 48)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: BEMBEM
L.Fighter.......... 29.765 . . . . . .(lost: 133)
Cruiser.......... 10 . . . . . .(lost: 0)
Recy.......... 10 . . . . . .(lost: 0)
Esp.Probe.......... 41 . . . . . .(lost: 0)
Sol sat.......... 319 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 1.749 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.981 . . . . . .(lost: 0)
R.Luncher.......... 3.986 . . . . . .(lost: 22)
L.Laser.......... 1.647 . . . . . .(lost: 3)
T.Laser.......... 54 . . . . . .(lost: 0)
Gauss.......... 130 . . . . . .(lost: 0)
Ion. K........... 1 . . . . . .(lost: 0)
Plasma.......... 12 . . . . . .(lost: 0)
S.Dome.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
L.Dome.......... 1 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker mephisto destroyed.

The defender has won the battle!

The attacker lost a total of 11.930.000 units.
The defender lost a total of 584.000 units.
At these space coordinates now float 2.427.900 metal and 1.311.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -11.930.000
The attacker lost a total of 11.930.000
The defender lost a total of 584.000
Total Damage: 12.514.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
7.694.000....................0..........-7.694.000
4.236.000....................0..........-4.236.000
724.000......................0............-724.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-12.654.000

Defender lost.............gain..........difference
447.500..............2.427.900...........1.980.400
136.500..............1.311.300...........1.174.800
500..........................0................-500
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.154.700

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
14-04-2011, 10:41
on (13.04.2011 21:20:46) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Immaculate1966

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 17
Cruiser.......... 250

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Immaculate1966
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 1.667
Sol sat.......... 22
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Cruiser.......... 250 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Immaculate1966
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Immaculate1966 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 66.666 metal 16.234 crystal, and 117.099 deuterium.

The attacker lost a total of 68.000 units.
The defender lost a total of 6.732.000 units.
At these space coordinates now float 1.510.500 metal and 523.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.165.999
The attacker lost a total of 68.000
The defender lost a total of 6.732.000
Total Damage: 6.800.000

-= Harvest report =-
Your 110 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.200.000
At the target 1.510.500 metal and 525.300 krystal are floating in space.
You have harvested 1.510.500 metal and 525.300 crystal

-= Next raids =-
160.732 metal 9.660 crystal and 529.730 deuterium.
80.644 metal 4.971 crystal and 264.923 deuterium.
40.380 metal 2.514 crystal and 132.474 deuterium.
20.272 metal 1.299 crystal and 66.254 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
34.000...............1.879.194...........1.845.194
34.000.................558.178.............524.178
0....................1.110.480...........1.110.480
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.479.852

Defender lost.............gain..........difference
5.011.000....................0..........-5.011.000
1.721.000....................0..........-1.721.000
11.000.......................0.............-11.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-6.743.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
14-04-2011, 19:51
bắn moonshot liên tục :-|on (14.04.2011 12:23:36) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Rustyjazz

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 300

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Rustyjazz
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 1.667
R.Luncher.......... 142
L.Laser.......... 70
T.Laser.......... 10
Gauss.......... 1
Ion. K........... 11
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Cruiser.......... 296 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Rustyjazz
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 142)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 11)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Rustyjazz destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 29.085 metal 25.992 crystal, and 29.482 deuterium.

The attacker lost a total of 108.000 units.
The defender lost a total of 7.415.000 units.
At these space coordinates now float 1.524.300 metal and 508.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.009.359
The attacker lost a total of 108.000
The defender lost a total of 7.415.000
Total Damage: 7.523.000

-= Harvest report =-
Your 98 recycler(s) have a total cargo capacity of 1.960.000
At the target 1.524.300 metal and 508.500 krystal are floating in space.
You have harvested 1.451.500 metal and 508.500 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
80.000...............1.553.385...........1.473.385
28.000.................534.492.............506.492
8.000...................29.482..............21.482
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.001.359

Defender lost.............gain..........difference
5.552.000....................0..........-5.552.000
1.863.000....................0..........-1.863.000
2.000........................0..............-2.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-7.417.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:28 ----------

èo. make moon cho người khác sao mà dễ, mình thì cứ 1 moon chẳng ngóc đầu lên dc :((


on (14.04.2011 13:45:39) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Merkariah

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 90
Destr........... 178
Battlecr........... 200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Merkariah
Weapons: 90% Shields: 80% Armour: 80%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 10
Battleship.......... 67
Esp.Probe.......... 14
Sol sat.......... 16
R.Luncher.......... 300
L.Laser.......... 165
T.Laser.......... 75
Gauss.......... 53
Ion. K........... 25
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Bomb........... 90 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 178 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 200 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Merkariah
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 67)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 165)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 25)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Merkariah destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 15.323 metal 14.989 crystal, and 54.950 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.891.000 units.
At these space coordinates now float 922.500 metal and 333.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 12 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.341.062
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 7.891.000
Total Damage: 7.891.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0......................937.823.............937.823
0......................348.289.............348.289
0.......................54.950..............54.950
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.341.062

Defender lost.............gain..........difference
5.542.500....................0..........-5.542.500
2.348.500....................0..........-2.348.500
114.000......................0............-114.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.005.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
17-04-2011, 21:53
on (16.04.2011 20:10:23) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Lord_Paulus

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 550

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Lord_Paulus
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 12
Esp.Probe.......... 1
Sol sat.......... 8.122
R.Luncher.......... 105
L.Laser.......... 10
T.Laser.......... 9
Ion. K........... 1
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Cruiser.......... 550 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Lord_Paulus
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 8.122)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 105)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Lord_Paulus destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 17.399 metal 6.832 crystal, and 3.088 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 16.719.000 units.
At these space coordinates now float 21.600 metal and 4.895.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.944.019
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 16.719.000
Total Damage: 16.719.000

-= Harvest report =-
Your 241 recycler(s) have a total cargo capacity of 4.820.000
At the target 21.600 metal and 4.899.900 krystal are floating in space.
You have harvested 21.600 metal and 4.798.400 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0.......................38.999..............38.999
0....................4.901.932...........4.901.932
0........................3.088...............3.088
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.944.019

Defender lost.............gain..........difference
363.000......................0............-363.000
16.356.000...................0.........-16.356.000
4.061.000....................0..........-4.061.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-20.780.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:49 ----------


on (17.04.2011 13:39:29) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Sputnik

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 279
Bomb........... 97
Destr........... 236
Battlecr........... 311

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Sputnik
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 345
L.Fighter.......... 1.365
H.Fighter.......... 200
Cruiser.......... 45
Battleship.......... 57
Destr........... 20
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 119
L.Laser.......... 53
T.Laser.......... 17
Ion. K........... 30

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Battleship.......... 270 . . . . . .(lost: 9)
Bomb........... 97 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 236 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 308 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Sputnik
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 345)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.365)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 57)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 119)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 30)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Sputnik destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 477.035 metal 272.270 crystal, and 158.328 deuterium.

The attacker lost a total of 750.000 units.
The defender lost a total of 16.745.000 units.
At these space coordinates now float 3.388.500 metal and 1.644.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.190.133
The attacker lost a total of 750.000
The defender lost a total of 16.745.000
Total Damage: 17.495.000

-= Harvest report =-
Your 439 recycler(s) have a total cargo capacity of 8.780.000
At the target 3.395.700 metal and 1.652.100 krystal are floating in space.
You have harvested 3.395.700 metal and 1.652.100 crystal

-= Next raids =-
238.518 metal 136.135 crystal and 79.164 deuterium.
119.259 metal 68.067 crystal and 39.582 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
495.000..............4.223.312...........3.728.312
255.000..............2.120.472...........1.865.472
45.000.................277.074.............232.074
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.825.858

Defender lost.............gain..........difference
11.279.500...................0.........-11.279.500
5.465.500....................0..........-5.465.500
465.000......................0............-465.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.210.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kd3788
17-04-2011, 23:14
dhbkhcm ăn nhiều kèo thơm quá nha, hix, đã vậy còn ko có moon cho tụi nó, còn tui me đc 1 thằng thì lại có moon bùn ghê >.<

on (17.04.2011 17:03:03) the following fleets met in battle:

kd3788 -vs- Bones

Attacker: kd3788
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 854

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Bones
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 323
L.Fighter.......... 15
H.Fighter.......... 25
Battleship.......... 20
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 28
Sol sat.......... 93
Battlecr........... 15
R.Luncher.......... 1.999
L.Laser.......... 260
T.Laser.......... 240
Gauss.......... 20
Ion. K........... 5
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: kd3788
Destr........... 841 . . . . . .(lost: 13)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Bones
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 323)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 93)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.999)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 260)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 240)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Bones destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 345.591 metal 678.291 crystal, and 545.095 deuterium.

The attacker lost a total of 1.430.000 units.
The defender lost a total of 13.492.000 units.
At these space coordinates now float 915.300 metal and 771.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 16 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.826.177
The attacker lost a total of 1.430.000
The defender lost a total of 13.492.000
Total Damage: 14.922.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
780.000..............1.260.891.............480.891
650.000..............1.450.191.............800.191
195.000................545.095.............350.095
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.631.177

Defender lost.............gain..........difference
9.569.000....................0..........-9.569.000
3.923.000....................0..........-3.923.000
927.500......................0............-927.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-14.419.500
Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
18-04-2011, 01:49
Story: Trên đường đi mobile, ghé ngang nhà thằng Caotico, nghe anh moonlight nói là canh nó đi, nó có ship đó, canh được 2-3 ngày ko thấy gì, nghĩ là nó ko có ship ở G3. Rồi 1 ngày đẹp trời thấy nó spy, thì spy lại, thấy đống ship của nó, và phát hiện nó fs bằng harvest. Lên kế hoạch đánh blind phalanx nó, nhưng rốt cuộc canh hụt, ko time được nó. Ngày hôm sau nó log vào ,thấy bị spy liên tục, chắc sợ quá nhấn nút relocate :)). Hôm nay spy nó để xem nó có fs ko, thì thấy 1 đống ship, và 20 min, Planet + moon nó biến mất :-w, tức quá, rú anh kimtinh, nghe ảnh nói là relocate thì ship sẽ mất 1 khoảng thời gian (bằng 100% speed của ship chậm nhất) để deploy tới nơi. Liền nói ảnh, canh min ở planet thằng caotico, xem nó relocate lúc nào. Sau đó, em, anh kd ngồi search 9 galaxy =))=)), rốt cuộc tới galaxy 5, mò ra được colony nó mới relocate, và nó nằm sát nhà anh kimtinh :)). Tính time thì thấy nó mất hơn 9h để deploy tới. Anh kimtinh lập tức deploy ship từ mobile về, colony sát nhà nó. Và blind phalanx 4s B-) :

Total Damage: 290.316.000 ( Profit: 80 mil) Deut cost ~5 mil


on (17.04.2011 13:45:33) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Caotico09

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.240
Bomb........... 1.023
Destr........... 4.065
Battlecr........... 4.043

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Caotico09
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 318
H.Cargo.......... 1.000
L.Fighter.......... 10.817
H.Fighter.......... 85
Cruiser.......... 1.046
Battleship.......... 1.000
Recy.......... 2.251
Esp.Probe.......... 98
Bomb........... 293
Destr........... 100
Battlecr........... 1.000
R.Luncher.......... 10
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 1.193 . . . . . .(lost: 47)
Bomb........... 1.018 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 4.062 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 4.014 . . . . . .(lost: 29)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Caotico09
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 318)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10.817)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.046)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2.251)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 98)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 293)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Caotico09 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 45 metal 18 crystal, and 50.341 deuterium.

The attacker lost a total of 5.555.000 units.
The defender lost a total of 284.761.000 units.
At these space coordinates now float 54.627.600 metal and 32.455.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 81.578.204
The attacker lost a total of 5.555.000
The defender lost a total of 284.761.000
Total Damage: 290.316.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.415.000...........54.627.645..........51.212.645
2.140.000...........32.455.218..........30.315.218
555.000.................50.341............-504.659
--------------------------------------------------
Summary: ...............................81.023.204

Defender lost.............gain..........difference
178.707.000..................0........-178.707.000
106.054.000..................0........-106.054.000
27.489.000...................0.........-27.489.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-312.250.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Chắc đây là trận đánh relocate đầu tiên của ogame wa' :)). Chứng minh được là relocate ko phải lúc nào cũng vô đối =))

squall_hai
18-04-2011, 02:30
gratz, nice hit !

darkangeldn
18-04-2011, 11:52
on (18.04.2011 03:57:09) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- spleeny

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 35
Cruiser.......... 514
Battleship.......... 270
Bomb........... 100
Destr........... 238
Battlecr........... 320

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: spleeny
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 80
L.Fighter.......... 1.667
Recy.......... 53
Esp.Probe.......... 6
Sol sat.......... 165
R.Luncher.......... 203
L.Laser.......... 75
T.Laser.......... 4
Gauss.......... 5
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
H.Cargo.......... 34 . . . . . .(lost: 1)
Cruiser.......... 499 . . . . . .(lost: 15)
Battleship.......... 265 . . . . . .(lost: 5)
Bomb........... 100 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 238 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 317 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: spleeny
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 165)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 203)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender spleeny destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 566.033 metal 38.410 crystal, and 245.443 deuterium.

The attacker lost a total of 927.000 units.
The defender lost a total of 11.195.000 units.
At these space coordinates now float 1.989.600 metal and 932.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.844.586
The attacker lost a total of 927.000
The defender lost a total of 11.195.000
Total Damage: 12.122.000

-= Harvest report =-
Your 166 recycler(s) have a total cargo capacity of 3.320.000
At the target 1.989.600 metal and 936.900 krystal are floating in space.
You have harvested 1.989.600 metal and 936.900 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
621.000..............2.555.633...........1.934.633
306.000................970.510.............664.510
75.000.................245.443.............170.443
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.769.586

Defender lost.............gain..........difference
7.463.500....................0..........-7.463.500
3.731.500....................0..........-3.731.500
648.500......................0............-648.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-11.843.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
18-04-2011, 15:46
on (18.04.2011 00:52:49) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- salty

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 4.062

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: salty
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 144
H.Cargo.......... 90
L.Fighter.......... 237
H.Fighter.......... 67
Cruiser.......... 200
Battleship.......... 70
Recy.......... 11
Esp.Probe.......... 220
Bomb........... 50
Sol sat.......... 119
Destr........... 20
Battlecr........... 21
R.Luncher.......... 3.134
L.Laser.......... 2.222
T.Laser.......... 222
Gauss.......... 111
Ion. K........... 55
Plasma.......... 44
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 4.062 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: salty
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 144)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 237)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 67)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 220)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 119)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 21)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.134)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.222)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 222)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 55)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 44)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender salty destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 411.778 metal 24.711 crystal, and 477.853 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 42.261.000 units.
At these space coordinates now float 4.059.300 metal and 2.219.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.192.742
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 42.261.000
Total Damage: 42.261.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................4.471.078...........4.471.078
0....................2.243.811...........2.243.811
0......................477.853.............477.853
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.192.742

Defender lost.............gain..........difference
29.054.000...................0.........-29.054.000
13.207.000...................0.........-13.207.000
3.388.500....................0..........-3.388.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-45.649.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

vnistelrooy07
19-04-2011, 09:18
Deu Deu Deu. Ai cần pm =)) .

diablo91
19-04-2011, 12:48
Đi dạo quanh G3, gặp thằng nào lấy dest bash thằng đấy :))on (19.04.2011 00:37:44) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- webhasan

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 24
Destr........... 2.502

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: webhasan
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 173
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 379
Battleship.......... 118
Recy.......... 40
Esp.Probe.......... 278
Bomb........... 30
Sol sat.......... 35
Destr........... 80
Battlecr........... 83
R.Luncher.......... 2.333
L.Laser.......... 540
T.Laser.......... 60
Gauss.......... 74
Ion. K........... 133
Plasma.......... 68
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 23 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 2.485 . . . . . .(lost: 17)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: webhasan
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 173)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 379)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 118)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 278)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 80)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 83)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.333)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 540)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 74)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 133)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 68)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender webhasan destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 249.578 metal 119.555 crystal, and 220.298 deuterium.

The attacker lost a total of 1.945.000 units.
The defender lost a total of 44.176.000 units.
At these space coordinates now float 5.151.900 metal and 3.644.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.440.731
The attacker lost a total of 1.945.000
The defender lost a total of 44.176.000
Total Damage: 46.121.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.070.000............5.401.478...........4.331.478
875.000..............3.763.955...........2.888.955
270.000................220.298.............-49.702
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.170.731

Defender lost.............gain..........difference
27.145.000...................0.........-27.145.000
17.031.000...................0.........-17.031.000
5.180.500....................0..........-5.180.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-49.356.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
19-04-2011, 15:17
on (19.04.2011 08:41:41) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- mcace

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 600
L.Fighter.......... 31.767
Bomb........... 222

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: mcace
Weapons: 90% Shields: 80% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 10
Sol sat.......... 43
R.Luncher.......... 700
L.Laser.......... 3.003
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 100
Ion. K........... 35
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 589 . . . . . .(lost: 11)
L.Fighter.......... 31.031 . . . . . .(lost: 736)
Bomb........... 222 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: mcace
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 700)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.003)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 35)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender mcace destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.632.563 metal 1.736.332 crystal, and 1.057.562 deuterium.

The attacker lost a total of 2.988.000 units.
The defender lost a total of 25.512.000 units.
At these space coordinates now float 687.000 metal and 271.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 9 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.396.657
The attacker lost a total of 2.988.000
The defender lost a total of 25.512.000
Total Damage: 28.500.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.230.000............2.319.563..............89.563
758.000..............2.007.532...........1.249.532
0....................1.057.562...........1.057.562
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.396.657

Defender lost.............gain..........difference
16.094.500...................0.........-16.094.500
9.417.500....................0..........-9.417.500
3.221.500....................0..........-3.221.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-28.733.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:05 ----------

Pao ờ ợp bát tờ cờ rui:


on (18.04.2011 20:46:58) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- Curator

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Curator
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 8
H.Cargo.......... 170
Battleship.......... 8
Recy.......... 20
Battlecr........... 68
R.Luncher.......... 4
L.Laser.......... 4
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
Battlecr........... 200 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Curator
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 170)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 68)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Curator destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 94.975 metal 7.247 crystal, and 2.801 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 7.668.000 units.
At these space coordinates now float 1.090.800 metal and 1.198.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.394.623
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 7.668.000
Total Damage: 7.668.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.185.775...........1.185.775
0....................1.206.047...........1.206.047
0........................2.801...............2.801
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.394.623

Defender lost.............gain..........difference
3.660.000....................0..........-3.660.000
4.008.000....................0..........-4.008.000
1.060.000....................0..........-1.060.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.728.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:10 ----------

Hàng khủng đi vắng đành cử lâu la đi ăn hàng:

on (18.04.2011 16:32:53) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- Curator

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 500
L.Fighter.......... 20.000
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 100
Battlecr........... 43

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Curator
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 2
H.Cargo.......... 367
L.Fighter.......... 2
Cruiser.......... 2
Battleship.......... 60
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 24
Esp.Probe.......... 35
Battlecr........... 136
R.Luncher.......... 48
L.Laser.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 493 . . . . . .(lost: 7)
L.Fighter.......... 19.644 . . . . . .(lost: 356)
Cruiser.......... 100 . . . . . .(lost: 0)
Battleship.......... 100 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 43 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Curator
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 367)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 136)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 48)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Curator destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.398.060 metal 851.651 crystal, and 453.088 deuterium.

The attacker lost a total of 1.452.000 units.
The defender lost a total of 18.171.000 units.
At these space coordinates now float 3.112.200 metal and 2.745.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.108.299
The attacker lost a total of 1.452.000
The defender lost a total of 18.171.000
Total Damage: 19.623.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.082.000............4.510.260...........3.428.260
370.000..............3.596.951...........3.226.951
0......................453.088.............453.088
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.108.299

Defender lost.............gain..........difference
9.389.500....................0..........-9.389.500
8.781.500....................0..........-8.781.500
2.112.000....................0..........-2.112.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-20.283.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
24-04-2011, 03:26
Ăn mừng lên rank 4 hôm wa :D, LF coming back =))


on (23.04.2011 20:14:40) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- zuul

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 500
L.Fighter.......... 23.238
Cruiser.......... 2.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: zuul
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 1.250
L.Fighter.......... 2.051
Recy.......... 35
Esp.Probe.......... 20
Sol sat.......... 163
R.Luncher.......... 5.350
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 40
Gauss.......... 20
Ion. K........... 40
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
S.Cargo.......... 493 . . . . . .(lost: 7)
L.Fighter.......... 22.757 . . . . . .(lost: 481)
Cruiser.......... 1.998 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: zuul
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.250)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.051)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 163)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.350)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender zuul destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.580.211 metal 386.382 crystal, and 1.322.578 deuterium.

The attacker lost a total of 2.006.000 units.
The defender lost a total of 38.770.000 units.
At these space coordinates now float 4.650.000 metal and 3.184.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 10.117.971
The attacker lost a total of 2.006.000
The defender lost a total of 38.770.000
Total Damage: 40.776.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.497.000............7.230.211...........5.733.211
509.000..............3.571.182...........3.062.182
4.000................1.322.578...........1.318.578
--------------------------------------------------
Summary: ...............................10.113.971

Defender lost.............gain..........difference
26.983.000...................0.........-26.983.000
11.787.000...................0.........-11.787.000
641.500......................0............-641.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-39.411.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
25-04-2011, 14:18
Ngày của Deut:


on (24.04.2011 11:39:13) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- paf

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 200
Battleship.......... 2.606
Bomb........... 220
Destr........... 2.192

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: paf
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.000
H.Cargo.......... 400
L.Fighter.......... 1.000
Cruiser.......... 1.000
Battleship.......... 197
Recy.......... 31
Esp.Probe.......... 1
R.Luncher.......... 2.105
L.Laser.......... 576
T.Laser.......... 384
Gauss.......... 350
Ion. K........... 540
Plasma.......... 128
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
H.Cargo.......... 109 . . . . . .(lost: 91)
Battleship.......... 2.469 . . . . . .(lost: 137)
Bomb........... 213 . . . . . .(lost: 7)
Destr........... 2.182 . . . . . .(lost: 10)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: paf
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 197)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.105)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 576)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 384)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 350)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 540)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 128)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender paf destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.494 metal 3.100.633 crystal, and 7.087.887 deuterium.

The attacker lost a total of 10.937.000 units.
The defender lost a total of 89.941.000 units.
At these space coordinates now float 13.270.800 metal and 5.645.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 18.172.214
The attacker lost a total of 10.937.000
The defender lost a total of 89.941.000
Total Damage: 100.878.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
7.661.000...........13.275.294...........5.614.294
3.276.000............8.746.033...........5.470.033
255.000..............7.087.887...........6.832.887
--------------------------------------------------
Summary: ...............................17.917.214

Defender lost.............gain..........difference
58.443.000...................0.........-58.443.000
31.498.000...................0.........-31.498.000
6.602.000....................0..........-6.602.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-96.543.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (24.04.2011 11:56:59) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- paf

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.000
L.Fighter.......... 27.438
Cruiser.......... 1.000
Battlecr........... 500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: paf
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
R.Luncher.......... 1.368
L.Laser.......... 432
T.Laser.......... 265
Gauss.......... 217
Ion. K........... 389
Plasma.......... 77
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
S.Cargo.......... 975 . . . . . .(lost: 25)
L.Fighter.......... 26.542 . . . . . .(lost: 896)
Cruiser.......... 991 . . . . . .(lost: 9)
Battlecr........... 500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: paf
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.368)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 432)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 265)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 217)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 389)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 77)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender paf destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.247 metal 1.550.316 crystal, and 3.543.943 deuterium.

The attacker lost a total of 3.927.000 units.
The defender lost a total of 24.147.000 units.
At these space coordinates now float 875.400 metal and 302.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.347.606
The attacker lost a total of 3.927.000
The defender lost a total of 24.147.000
Total Damage: 28.074.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.918.000..............877.647..........-2.040.353
1.009.000............1.853.016.............844.016
18.000...............3.543.943...........3.525.943
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.329.606

Defender lost.............gain..........difference
13.952.000...................0.........-13.952.000
10.195.000...................0.........-10.195.000
2.744.000....................0..........-2.744.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-26.891.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
25-04-2011, 21:24
Hix, đã ghê, cặm cùi đi phalanx từng thằng kiếm sống wa ngày :(

Thèng nì gửi mess trêu chọc, phải recall ship, sau đó phalanx lại thấy nó fs attack 100% vào thằng i kế nhà, lập tức chơi fast ship wa quất nó lun :)). BC power :))


on (24.04.2011 23:50:23) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Reliant

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.402

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Reliant
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 147
H.Fighter.......... 406
Cruiser.......... 64
Recy.......... 7
Esp.Probe.......... 72
Bomb........... 6
Sol sat.......... 23
Battlecr........... 11
R.Luncher.......... 2.292
L.Laser.......... 2.617
T.Laser.......... 692
Gauss.......... 30
Ion. K........... 201
Plasma.......... 4
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 2.393 . . . . . .(lost: 9)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Reliant
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 147)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 406)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.292)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.617)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 692)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 201)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Reliant destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 279 metal 1.381 crystal, and 24.103 deuterium.

The attacker lost a total of 630.000 units.
The defender lost a total of 26.358.000 units.
At these space coordinates now float 1.538.100 metal and 998.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.932.563
The attacker lost a total of 630.000
The defender lost a total of 26.358.000
Total Damage: 26.988.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
270.000..............1.538.379...........1.268.379
360.000..............1.000.081.............640.081
135.000.................24.103............-110.897
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.797.563

Defender lost.............gain..........difference
18.780.500...................0.........-18.780.500
7.577.500....................0..........-7.577.500
588.500......................0............-588.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-26.946.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9Phalanx hit tập 2 :)), Dest poweron (25.04.2011 02:24:10) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Bones

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.673

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Bones
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 25
H.Cargo.......... 62
Battleship.......... 65
Recy.......... 20
Esp.Probe.......... 28
Sol sat.......... 25
Destr........... 25
Battlecr........... 75
R.Luncher.......... 3.299
L.Laser.......... 220
T.Laser.......... 230
Gauss.......... 20
Ion. K........... 5
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 2.672 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Bones
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 62)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 65)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 75)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.299)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 220)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 230)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Bones destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 376.221 metal 302.088 crystal, and 444.453 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 24.880.000 units.
At these space coordinates now float 2.207.100 metal and 1.768.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.988.362
The attacker lost a total of 110.000
The defender lost a total of 24.880.000
Total Damage: 24.990.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000...............2.583.321...........2.523.321
50.000...............2.070.588...........2.020.588
15.000.................444.453.............429.453
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.973.362

Defender lost.............gain..........difference
17.075.000...................0.........-17.075.000
7.805.000....................0..........-7.805.000
2.192.500....................0..........-2.192.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.072.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
26-04-2011, 18:29
on (26.04.2011 12:05:24) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- aschi

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 300

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: aschi
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 250
H.Cargo.......... 194
Battleship.......... 7
Esp.Probe.......... 53
Bomb........... 4
Destr........... 22
Battlecr........... 30

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Battlecr........... 287 . . . . . .(lost: 13)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: aschi
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 194)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 53)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 22)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 30)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender aschi destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 6.993 metal 98.451 crystal, and 109.805 deuterium.

The attacker lost a total of 910.000 units.
The defender lost a total of 8.621.000 units.
At these space coordinates now float 1.436.700 metal and 1.422.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.164.549
The attacker lost a total of 910.000
The defender lost a total of 8.621.000
Total Damage: 9.531.000

-= Next raids =-
3.497 metal 49.225 crystal and 287.867 deuterium.
1.748 metal 24.613 crystal and 143.934 deuterium.
874 metal 12.306 crystal and 71.967 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
390.000..............1.449.812...........1.059.812
520.000..............1.607.195...........1.087.195
195.000................613.573.............418.573
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.565.580

Defender lost.............gain..........difference
4.399.000....................0..........-4.399.000
4.222.000....................0..........-4.222.000
840.000......................0............-840.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-9.461.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
26-04-2011, 23:18
Buồn buồn ko có việc gì làm, gọt mai rùa nhắm rượu:


on (26.04.2011 17:14:46) the following fleets met in battle:

BEMBEM -vs- toork

Attacker: BEMBEM
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 40.222
Battleship.......... 2.668
Bomb........... 213
Destr........... 2.279
Battlecr........... 2.015

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: toork
Weapons: 160% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 8
Battleship.......... 40
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 3
Sol sat.......... 11.552
Destr........... 500
Death star.......... 5
Battlecr........... 3
R.Luncher.......... 5.000
L.Laser.......... 3.267
T.Laser.......... 1.184
Gauss.......... 583
Ion. K........... 534
Plasma.......... 360
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: BEMBEM
L.Fighter.......... 34.823 . . . . . .(lost: 5.399)
Battleship.......... 2.562 . . . . . .(lost: 106)
Bomb........... 205 . . . . . .(lost: 8)
Destr........... 2.241 . . . . . .(lost: 38)
Battlecr........... 1.958 . . . . . .(lost: 57)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: toork
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 11.552)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 500)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.267)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.184)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 583)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 534)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 360)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender toork destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.221.269 metal 2.348.857 crystal, and 780.486 deuterium.

The attacker lost a total of 36.726.000 units.
The defender lost a total of 212.776.000 units.
At these space coordinates now float 24.718.500 metal and 24.091.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 16.434.312
The attacker lost a total of 36.726.000
The defender lost a total of 212.776.000
Total Damage: 249.502.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
25.357.000..........25.939.769.............582.769
11.369.000..........26.440.057..........15.071.057
1.545.000..............780.486............-764.514
--------------------------------------------------
Summary: ...............................14.889.312

Defender lost.............gain..........difference
109.830.500..................0........-109.830.500
102.945.500..................0........-102.945.500
30.307.000...................0.........-30.307.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-243.083.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
27-04-2011, 01:45
Không thể thua kém :D. Post HOF cạnh tranh :D


on (25.04.2011 21:19:20) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Rogen63

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 1.800

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Rogen63
Weapons: 100% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 27
L.Fighter.......... 685
H.Fighter.......... 120
Cruiser.......... 30
Battleship.......... 31
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 15
Bomb........... 5
Sol sat.......... 30
Destr........... 30
Battlecr........... 11
R.Luncher.......... 250
L.Laser.......... 180
T.Laser.......... 25
Ion. K........... 20
S.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 1.799 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Rogen63
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 685)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 180)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Rogen63 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 110.042 metal 79.893 crystal, and 33.469 deuterium.

The attacker lost a total of 70.000 units.
The defender lost a total of 12.770.000 units.
At these space coordinates now float 2.211.600 metal and 1.268.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.633.404
The attacker lost a total of 70.000
The defender lost a total of 12.770.000
Total Damage: 12.840.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
30.000...............2.321.642...........2.291.642
40.000...............1.348.293...........1.308.293
15.000..................33.469..............18.469
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.618.404

Defender lost.............gain..........difference
8.312.000....................0..........-8.312.000
4.458.000....................0..........-4.458.000
787.000......................0............-787.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.557.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Colony kế bên

The attacker has won the battle! He captured 125.319 metal, 41.577 crystal and 92.607 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.455.000 units.
At these space coordinates now float 730.500 metal and 460.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 11 %

darkangeldn
27-04-2011, 10:05
on (27.04.2011 04:01:54) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Devildriver

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 317
Battlecr........... 381

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Devildriver
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Battleship.......... 223
Esp.Probe.......... 35

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Battleship.......... 316 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 381 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Devildriver
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 223)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 35)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Devildriver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 0 deuterium.

The attacker lost a total of 60.000 units.
The defender lost a total of 13.415.000 units.
At these space coordinates now float 3.024.000 metal and 1.018.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.982.500
The attacker lost a total of 60.000
The defender lost a total of 13.415.000
Total Damage: 13.475.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
45.000...............3.024.000...........2.979.000
15.000...............1.018.500...........1.003.500
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.982.500

Defender lost.............gain..........difference
10.035.000...................0.........-10.035.000
3.380.000....................0..........-3.380.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.415.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
28-04-2011, 11:03
chào mừng 5k des :))


on (28.04.2011 04:38:04) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- XC60

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 968
Destr........... 5.004

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: XC60
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 654
H.Cargo.......... 719
L.Fighter.......... 212
H.Fighter.......... 48
Cruiser.......... 33
Battleship.......... 5
Recy.......... 35
Esp.Probe.......... 444
Sol sat.......... 201
R.Luncher.......... 11.605
L.Laser.......... 11.603
T.Laser.......... 2.896
Gauss.......... 402
Ion. K........... 776
Plasma.......... 163
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 957 . . . . . .(lost: 11)
Destr........... 4.989 . . . . . .(lost: 15)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: XC60
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 654)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 719)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 212)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 48)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 33)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 444)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 201)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 11.605)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 11.603)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.896)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 402)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 776)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 163)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender XC60 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.245.071 metal 1.704.609 crystal, and 1.039.562 deuterium.

The attacker lost a total of 2.475.000 units.
The defender lost a total of 121.451.000 units.
At these space coordinates now float 2.769.300 metal and 2.523.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.807.442
The attacker lost a total of 2.475.000
The defender lost a total of 121.451.000
Total Damage: 123.926.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.450.000............7.014.371...........5.564.371
1.025.000............4.228.509...........3.203.509
390.000..............1.039.562.............649.562
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.417.442

Defender lost.............gain..........difference
83.573.500...................0.........-83.573.500
37.877.500...................0.........-37.877.500
5.930.500....................0..........-5.930.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-127.381.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (27.04.2011 17:12:53) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Trexxx

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.761

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Trexxx
Weapons: 110% Shields: 90% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 146
H.Cargo.......... 5
L.Fighter.......... 599
H.Fighter.......... 95
Cruiser.......... 61
Battleship.......... 101
Recy.......... 11
Esp.Probe.......... 30
Bomb........... 18
Sol sat.......... 68
Destr........... 10
Battlecr........... 9
R.Luncher.......... 1.000
L.Laser.......... 100
T.Laser.......... 1
Gauss.......... 5
Ion. K........... 1
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 2.749 . . . . . .(lost: 12)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Trexxx
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 146)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 599)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 95)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 61)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 101)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 18)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 68)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 9)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Trexxx destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 980.007 metal 749.368 crystal, and 101.733 deuterium.

The attacker lost a total of 840.000 units.
The defender lost a total of 22.130.000 units.
At these space coordinates now float 3.208.200 metal and 1.579.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.778.808
The attacker lost a total of 840.000
The defender lost a total of 22.130.000
Total Damage: 22.970.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
360.000..............4.188.207...........3.828.207
480.000..............2.328.868...........1.848.868
180.000................101.733.............-78.267
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.598.808

Defender lost.............gain..........difference
14.902.000...................0.........-14.902.000
7.228.000....................0..........-7.228.000
2.093.000....................0..........-2.093.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-24.223.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (27.04.2011 16:17:32) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- PEZ

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 20.000
Cruiser.......... 300

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: PEZ
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 60
H.Cargo.......... 753
L.Fighter.......... 11
H.Fighter.......... 9
Cruiser.......... 1
Battleship.......... 10
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 352
Bomb........... 6
Sol sat.......... 149
Destr........... 15
R.Luncher.......... 1.001
L.Laser.......... 300
T.Laser.......... 50
Gauss.......... 50
Plasma.......... 8
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 19.745 . . . . . .(lost: 255)
Cruiser.......... 299 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: PEZ
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 753)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 352)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 149)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.001)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender PEZ destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 150.564 metal 89.396 crystal, and 162.339 deuterium.

The attacker lost a total of 1.047.000 units.
The defender lost a total of 18.617.000 units.
At these space coordinates now float 2.181.000 metal and 2.016.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.552.899
The attacker lost a total of 1.047.000
The defender lost a total of 18.617.000
Total Damage: 19.664.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
785.000..............2.331.564...........1.546.564
262.000..............2.105.996...........1.843.996
2.000..................162.339.............160.339
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.550.899

Defender lost.............gain..........difference
10.697.000...................0.........-10.697.000
7.920.000....................0..........-7.920.000
757.500......................0............-757.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-19.374.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
29-04-2011, 15:31
hôm nay nghỉ lễ rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp :D

phalanx 2s:

on (28.04.2011 21:28:02) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- RogerTheShrubber

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 70
Col. Ship.......... 1
Destr........... 426

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: RogerTheShrubber
Weapons: 100% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 365
L.Fighter.......... 15
H.Fighter.......... 10
Cruiser.......... 4
Battleship.......... 14
Recy.......... 3
Sol sat.......... 30
R.Luncher.......... 675
L.Laser.......... 249
Gauss.......... 7
Ion. K........... 14
Plasma.......... 8
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
H.Cargo.......... 49 . . . . . .(lost: 21)
Col. Ship.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 424 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: RogerTheShrubber
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 365)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 675)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 249)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 14)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender RogerTheShrubber destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 582.239 metal 55.664 crystal, and 448.762 deuterium.

The attacker lost a total of 472.000 units.
The defender lost a total of 8.721.000 units.
At these space coordinates now float 984.300 metal and 836.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.435.065
The attacker lost a total of 472.000
The defender lost a total of 8.721.000
Total Damage: 9.193.000

-= Harvest report =-
Your 110 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.200.000
At the target 984.300 metal and 836.100 krystal are floating in space.
You have harvested 984.300 metal and 836.100 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
246.000..............1.566.539...........1.320.539
226.000................891.764.............665.764
30.000.................448.762.............418.762
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.405.065

Defender lost.............gain..........difference
5.386.500....................0..........-5.386.500
3.334.500....................0..........-3.334.500
283.000......................0............-283.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-9.004.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Này thì ACS :))


on (29.04.2011 02:54:00) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Maniek

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 100
Bomb........... 117
Destr........... 424

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Maniek
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 100
Sol sat.......... 175
R.Luncher.......... 732
L.Laser.......... 600
T.Laser.......... 15
Gauss.......... 11
Ion. K........... 40
Plasma.......... 10
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
H.Cargo.......... 80 . . . . . .(lost: 20)
Bomb........... 115 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 423 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Maniek
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 175)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 732)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Maniek destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 527.333 metal 215.185 crystal, and 443.438 deuterium.

The attacker lost a total of 500.000 units.
The defender lost a total of 6.159.000 units.
At these space coordinates now float 264.000 metal and 351.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 6 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.300.956
The attacker lost a total of 500.000
The defender lost a total of 6.159.000
Total Damage: 6.659.000

-= Harvest report =-
Your 40 recycler(s) have a total cargo capacity of 800.000
At the target 264.000 metal and 351.300 krystal are floating in space.
You have harvested 264.000 metal and 351.300 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
280.000................791.333.............511.333
220.000................566.185.............346.185
45.000.................443.438.............398.438
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.255.956

Defender lost.............gain..........difference
3.914.000....................0..........-3.914.000
2.245.000....................0..........-2.245.000
409.500......................0............-409.500
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-6.568.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Thằng này chắc đang âm mưu up jumpgate :)) transport res đến mà quên online b-(


on (29.04.2011 07:48:07) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- VvV

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 250

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: VvV
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 390

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Cruiser.......... 250 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: VvV
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 390)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender VvV destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 66.666 metal 66.666 crystal, and 66.667 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 4.680.000 units.
At these space coordinates now float 702.000 metal and 702.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.603.999
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 4.680.000
Total Damage: 4.680.000

-= Next raids =-
986.295 metal 1.966.667 crystal and 1.071.547 deuterium.
493.147 metal 983.333 crystal and 535.774 deuterium.
246.574 metal 491.667 crystal and 267.887 deuterium.
123.287 metal 245.833 crystal and 133.943 deuterium.
61.643 metal 122.917 crystal and 66.972 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.679.612...........2.679.612
0....................4.579.083...........4.579.083
0....................2.142.790...........2.142.790
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.401.485

Defender lost.............gain..........difference
2.340.000....................0..........-2.340.000
2.340.000....................0..........-2.340.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-4.680.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 14:28 ----------


on (29.04.2011 09:12:50) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Rustyjazz

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 400

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Rustyjazz
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 1.667
R.Luncher.......... 105
L.Laser.......... 43
T.Laser.......... 9
Gauss.......... 1
Ion. K........... 7
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Cruiser.......... 399 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Rustyjazz
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 105)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 7)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Rustyjazz destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 21.501 metal 19.215 crystal, and 21.795 deuterium.

The attacker lost a total of 27.000 units.
The defender lost a total of 7.227.000 units.
At these space coordinates now float 1.506.300 metal and 502.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.044.011
The attacker lost a total of 27.000
The defender lost a total of 7.227.000
Total Damage: 7.254.000

-= Harvest report =-
Your 102 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.040.000
At the target 1.506.300 metal and 502.500 krystal are floating in space.
You have harvested 1.506.300 metal and 502.500 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
20.000...............1.527.801...........1.507.801
7.000..................521.415.............514.415
2.000...................21.795..............19.795
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.042.011

Defender lost.............gain..........difference
5.413.500....................0..........-5.413.500
1.813.500....................0..........-1.813.500
2.000........................0..............-2.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-7.229.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
29-04-2011, 21:39
phát cuối trước khi đi ngủ :)) này thì IO. phalanx 2s


on (29.04.2011 15:25:22) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- JonTheTroll

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 423

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: JonTheTroll
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 45
H.Cargo.......... 10
L.Fighter.......... 10
Recy.......... 23
Sol sat.......... 27
Destr........... 6
Battlecr........... 87
R.Luncher.......... 360
L.Laser.......... 14
T.Laser.......... 245
Gauss.......... 18
Plasma.......... 5
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Destr........... 421 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: JonTheTroll
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 87)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 360)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 245)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender JonTheTroll destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 274.886 metal 97.803 crystal, and 39.302 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 11.470.000 units.
At these space coordinates now float 1.050.000 metal and 1.269.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.511.591
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 11.470.000
Total Damage: 11.690.000

-= Harvest report =-
Your 130 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.600.000
At the target 1.050.000 metal and 1.269.900 krystal are floating in space.
You have harvested 1.050.000 metal and 1.269.900 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............1.324.886...........1.204.886
100.000..............1.367.403...........1.267.403
30.000..................39.302...............9.302
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.481.591

Defender lost.............gain..........difference
6.261.000....................0..........-6.261.000
5.209.000....................0..........-5.209.000
1.640.500....................0..........-1.640.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-13.110.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
30-04-2011, 18:21
Về quê chơi. onl 2h 1 ngày =))
on (30.04.2011 11:52:59) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- ATM

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 4.971

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ATM
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 3.200
Esp.Probe.......... 233
Sol sat.......... 321
Death star.......... 1
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 7.000
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 100
Ion. K........... 300
Plasma.......... 50
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 4.945 . . . . . .(lost: 26)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ATM
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3.200)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 233)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 321)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 7.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 300)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ATM destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 74.305 metal 29.475 crystal, and 39.579 deuterium.

The attacker lost a total of 2.860.000 units.
The defender lost a total of 96.125.000 units.
At these space coordinates now float 11.571.000 metal and 7.618.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 16.472.859
The attacker lost a total of 2.860.000
The defender lost a total of 96.125.000
Total Damage: 98.985.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.560.000...........11.645.305..........10.085.305
1.300.000............7.647.975...........6.347.975
390.000.................39.579............-350.421
--------------------------------------------------
Summary: ...............................16.082.859

Defender lost.............gain..........difference
61.670.000...................0.........-61.670.000
34.455.000...................0.........-34.455.000
9.270.500....................0..........-9.270.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-105.395.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (30.04.2011 00:37:42) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- kingsofchaos

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 1.000
L.Fighter.......... 19.745
Cruiser.......... 4.499
Battleship.......... 1.221
Battlecr........... 4.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: kingsofchaos
Weapons: 90% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 1.400
L.Fighter.......... 61
H.Fighter.......... 10
Battleship.......... 3
Col. Ship.......... 1
Esp.Probe.......... 100
Battlecr........... 2

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
S.Cargo.......... 999 . . . . . .(lost: 1)
L.Fighter.......... 19.742 . . . . . .(lost: 3)
Cruiser.......... 4.499 . . . . . .(lost: 0)
Battleship.......... 1.221 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 4.000 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: kingsofchaos
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.400)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 61)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender kingsofchaos destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 7.266.300 metal 2.966.211 crystal, and 1.718.254 deuterium.

The attacker lost a total of 16.000 units.
The defender lost a total of 17.594.000 units.
At these space coordinates now float 2.657.700 metal and 2.625.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.217.765
The attacker lost a total of 16.000
The defender lost a total of 17.594.000
Total Damage: 17.610.000

-= Next raids =-
4.380.545 metal 1.483.106 crystal and 859.127 deuterium.
2.190.273 metal 741.553 crystal and 429.563 deuterium.
1.095.136 metal 370.776 crystal and 214.782 deuterium.
547.568 metal 185.388 crystal and 107.391 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
11.000..............18.137.522..........18.126.522
5.000................8.372.334...........8.367.334
0....................3.329.117...........3.329.117
--------------------------------------------------
Summary: ...............................29.822.973

Defender lost.............gain..........difference
8.848.000....................0..........-8.848.000
8.746.000....................0..........-8.746.000
40.000.......................0.............-40.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.634.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

squall_hai
30-04-2011, 18:34
nice hit :0 !!

darkangeldn
02-05-2011, 09:08
on (02.05.2011 03:04:27) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- AJO

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 416
Bomb........... 115
Destr........... 447
Battlecr........... 499

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AJO
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 4
L.Fighter.......... 50
H.Fighter.......... 15
Cruiser.......... 55
Battleship.......... 90
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 35
Sol sat.......... 1
Destr........... 3
Battlecr........... 1
R.Luncher.......... 750
L.Laser.......... 500
T.Laser.......... 450
Gauss.......... 125
Ion. K........... 20
Plasma.......... 25
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Battleship.......... 402 . . . . . .(lost: 14)
Bomb........... 112 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 446 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 496 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AJO
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 55)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 90)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 750)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 450)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AJO destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 290.038 metal 152.444 crystal, and 121.942 deuterium.

The attacker lost a total of 1.385.000 units.
The defender lost a total of 21.007.000 units.
At these space coordinates now float 1.972.200 metal and 768.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.920.524
The attacker lost a total of 1.385.000
The defender lost a total of 21.007.000
Total Damage: 22.392.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
930.000..............2.262.238...........1.332.238
455.000................921.344.............466.344
105.000................121.942..............16.942
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.815.524

Defender lost.............gain..........difference
14.444.000...................0.........-14.444.000
6.563.000....................0..........-6.563.000
1.174.500....................0..........-1.174.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-22.181.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
02-05-2011, 12:48
Def bash, set speed 30% đi đánh nguyên đêm :))


on (01.05.2011 13:37:47) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- DarkAngela

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 27.838
Cruiser.......... 5.595
Recy.......... 1
Bomb........... 20
Destr........... 2.813

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: DarkAngela
Weapons: 120% Shields: 100% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 260
Esp.Probe.......... 9
Bomb........... 7
Sol sat.......... 400
R.Luncher.......... 9.736
L.Laser.......... 565
T.Laser.......... 142
Gauss.......... 27
Ion. K........... 40
Plasma.......... 149
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 27.149 . . . . . .(lost: 689)
Cruiser.......... 5.539 . . . . . .(lost: 56)
Recy.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 20 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.813 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: DarkAngela
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 260)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 7)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 9.736)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 565)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 142)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 149)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender DarkAngela destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.304.734 metal 1.046.421 crystal, and 1.065.289 deuterium.

The attacker lost a total of 4.268.000 units.
The defender lost a total of 42.477.000 units.
At these space coordinates now float 1.529.100 metal and 1.087.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.765.044
The attacker lost a total of 4.268.000
The defender lost a total of 42.477.000
Total Damage: 46.745.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.187.000............4.833.834...........1.646.834
1.081.000............2.133.921...........1.052.921
112.000..............1.065.289.............953.289
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.653.044

Defender lost.............gain..........difference
31.211.500...................0.........-31.211.500
11.265.500...................0.........-11.265.500
4.829.000....................0..........-4.829.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-47.306.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
04-05-2011, 02:01
RIP-kill, ko thể thua kém đc :))


on (02.05.2011 23:10:59) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Reynard

Attacker: Diablo91
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 29.082
Bomb........... 20
Destr........... 2.818

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Reynard
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 350
L.Fighter.......... 35
H.Fighter.......... 8
Cruiser.......... 1
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 40
Sol sat.......... 142
Death star.......... 1
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 1.200
T.Laser.......... 38
Gauss.......... 32
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 28.548 . . . . . .(lost: 534)
Bomb........... 20 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.809 . . . . . .(lost: 9)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Reynard
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 350)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 142)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 38)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 32)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Reynard destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 137.457 metal 448.386 crystal, and 56.593 deuterium.

The attacker lost a total of 3.126.000 units.
The defender lost a total of 36.225.000 units.
At these space coordinates now float 2.899.500 metal and 2.322.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.738.536
The attacker lost a total of 3.126.000
The defender lost a total of 36.225.000
Total Damage: 39.351.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.142.000............3.036.957.............894.957
984.000..............2.770.986...........1.786.986
135.000.................56.593.............-78.407
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.603.536

Defender lost.............gain..........difference
23.251.000...................0.........-23.251.000
12.974.000...................0.........-12.974.000
4.232.000....................0..........-4.232.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-40.457.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Ăn nhỏ :D

The attacker has won the battle! He captured 251.518 metal, 337.381 crystal and 151.899 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 15.802.000 units.
At these space coordinates now float 861.000 metal and 730.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 15 %

The attacker has won the battle! He captured 186.099 metal, 39.147 crystal and 346.917 deuterium.

The attacker lost a total of 770.000 units.
The defender lost a total of 21.787.000 units.
At these space coordinates now float 543.000 metal and 589.200 crystal.
The chance for a moon to be created is 11 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet.

daquy
04-05-2011, 09:34
on (04.05.2011 03:30:43) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- lukeweston

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 3.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: lukeweston
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 80%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 21
L.Fighter.......... 439
Cruiser.......... 28
Battleship.......... 72
Recy.......... 12
Bomb........... 7
Destr........... 1
Battlecr........... 5
R.Luncher.......... 434
L.Laser.......... 131
T.Laser.......... 147
Gauss.......... 75
Ion. K........... 168
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 3.498 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: lukeweston
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 439)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 7)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 434)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 131)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 147)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 168)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender lukeweston destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 108.623 metal 170.310 crystal, and 400.467 deuterium.

The attacker lost a total of 140.000 units.
The defender lost a total of 16.656.000 units.
At these space coordinates now float 1.794.900 metal and 725.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.059.700
The attacker lost a total of 140.000
The defender lost a total of 16.656.000
Total Damage: 16.796.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000...............1.903.523...........1.843.523
80.000.................895.710.............815.710
30.000.................400.467.............370.467
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.029.700

Defender lost.............gain..........difference
10.765.500...................0.........-10.765.500
5.890.500....................0..........-5.890.500
1.025.000....................0..........-1.025.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.681.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
04-05-2011, 13:38
Đánh nó cái tội láo :))


on (04.05.2011 07:05:55) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- not_fake

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 4.499
Battleship.......... 1.221
Bomb........... 930
Destr........... 4.945
Battlecr........... 4.247

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: not_fake
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 837
H.Cargo.......... 171
L.Fighter.......... 50
H.Fighter.......... 82
Cruiser.......... 59
Battleship.......... 5
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 201
Bomb........... 5
Sol sat.......... 9.001
Destr........... 10
Death star.......... 1
Battlecr........... 7
R.Luncher.......... 15.557
L.Laser.......... 10.000
T.Laser.......... 2.000
Gauss.......... 405
Ion. K........... 800
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Cruiser.......... 4.187 . . . . . .(lost: 312)
Battleship.......... 1.202 . . . . . .(lost: 19)
Bomb........... 907 . . . . . .(lost: 23)
Destr........... 4.934 . . . . . .(lost: 11)
Battlecr........... 4.166 . . . . . .(lost: 81)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: not_fake
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 837)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 171)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 82)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 59)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 201)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 9.001)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 7)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 15.557)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 405)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 800)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender not_fake destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 499.315 metal 442.254 crystal, and 656.136 deuterium.

The attacker lost a total of 18.169.000 units.
The defender lost a total of 145.322.000 units.
At these space coordinates now float 6.648.600 metal and 10.056.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 133.305
The attacker lost a total of 18.169.000
The defender lost a total of 145.322.000
Total Damage: 163.491.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
11.335.000...........7.147.915..........-4.187.085
6.834.000...........10.498.254...........3.664.254
2.349.000..............656.136..........-1.692.864
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-2.215.695

Defender lost.............gain..........difference
88.701.000...................0.........-88.701.000
56.621.000...................0.........-56.621.000
12.762.500...................0.........-12.762.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-158.084.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
05-05-2011, 12:00
on (05.05.2011 02:28:59) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Daniela Bella

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 400
Bomb........... 876
Destr........... 4.902

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Daniela Bella
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 667
Col. Ship.......... 4
Esp.Probe.......... 13
Sol sat.......... 282
R.Luncher.......... 5.300
L.Laser.......... 1.100
Gauss.......... 8
Ion. K........... 236
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
H.Cargo.......... 385 . . . . . .(lost: 15)
Bomb........... 876 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 4.902 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Daniela Bella
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 667)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 13)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 282)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.300)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.100)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 236)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Daniela Bella destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 11.615.404 metal 2.516.503 crystal, and 742.021 deuterium.

The attacker lost a total of 180.000 units.
The defender lost a total of 33.789.000 units.
At these space coordinates now float 1.239.600 metal and 1.424.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.358.228
The attacker lost a total of 180.000
The defender lost a total of 33.789.000
Total Damage: 33.969.000

-= Next raids =-
5.887.854 metal 1.259.414 crystal and 371.574 deuterium.
2.946.745 metal 630.681 crystal and 186.259 deuterium.
1.473.394 metal 315.348 crystal and 93.133 deuterium.
741.899 metal 159.471 crystal and 47.438 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
90.000..............23.904.896..........23.814.896
90.000...............6.306.117...........6.216.117
0....................1.440.425...........1.440.425
--------------------------------------------------
Summary: ...............................31.471.438

Defender lost.............gain..........difference
21.984.000...................0.........-21.984.000
11.805.000...................0.........-11.805.000
3.197.000....................0..........-3.197.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-36.986.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
06-05-2011, 11:24
Lên gal9 lại thấy hàng gal8. Gọi comeback mà ko thấy onl nên bụp luôn quả xuyên gal

2mil deut cho fleet và rec


on (06.05.2011 04:37:49) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Dargeth

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 3.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Dargeth
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 649
H.Cargo.......... 207
L.Fighter.......... 267
H.Fighter.......... 242
Cruiser.......... 171
Battleship.......... 348
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 144
Esp.Probe.......... 1.743
Bomb........... 59
Destr........... 51
Battlecr........... 533

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 2.982 . . . . . .(lost: 18)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Dargeth
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 649)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 207)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 267)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 242)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 171)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 348)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 144)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.743)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 59)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 51)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 533)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Dargeth destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 66.358 deuterium.

The attacker lost a total of 1.260.000 units.
The defender lost a total of 85.487.000 units.
At these space coordinates now float 14.358.900 metal and 11.665.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 24.830.458
The attacker lost a total of 1.260.000
The defender lost a total of 85.487.000
Total Damage: 86.747.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
540.000.............14.358.900..........13.818.900
720.000.............11.665.200..........10.945.200
270.000.................66.358............-203.642
--------------------------------------------------
Summary: ...............................24.560.458

Defender lost.............gain..........difference
47.323.000...................0.........-47.323.000
38.164.000...................0.........-38.164.000
10.285.000...................0.........-10.285.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-95.772.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
06-05-2011, 15:06
on (06.05.2011 06:19:41) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- titan2944

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 2.800

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: titan2944
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 20
H.Cargo.......... 210
L.Fighter.......... 200
H.Fighter.......... 33
Cruiser.......... 85
Battleship.......... 10
Recy.......... 2
Esp.Probe.......... 19
Bomb........... 10
Sol sat.......... 58
Destr........... 1
Battlecr........... 65
R.Luncher.......... 7.150
L.Laser.......... 580
T.Laser.......... 110
Gauss.......... 26
Ion. K........... 40
Plasma.......... 13
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 2.800 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: titan2944
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 210)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 33)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 19)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 58)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 65)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.150)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 580)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 26)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 40)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 13)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender titan2944 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 439.111 metal 42.678 crystal, and 85.471 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 31.192.000 units.
At these space coordinates now float 2.033.400 metal and 1.627.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.227.860
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 31.192.000
Total Damage: 31.192.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.472.511...........2.472.511
0....................1.669.878...........1.669.878
0.......................85.471..............85.471
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.227.860

Defender lost.............gain..........difference
23.918.000...................0.........-23.918.000
7.274.000....................0..........-7.274.000
1.785.000....................0..........-1.785.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-32.977.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
07-05-2011, 17:05
on (07.05.2011 03:11:28) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Primarch XI

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 876
Destr........... 4.900

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Primarch XI
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 8.723
R.Luncher.......... 25.812
L.Laser.......... 136
T.Laser.......... 41
Gauss.......... 7
Ion. K........... 35
Plasma.......... 57
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 869 . . . . . .(lost: 7)
Destr........... 4.900 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Primarch XI
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 8.723)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 25.812)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 136)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 41)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 35)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 57)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Primarch XI destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 17.318 metal 8.481 crystal, and 497.307 deuterium.

The attacker lost a total of 525.000 units.
The defender lost a total of 76.015.000 units.
At these space coordinates now float 105.000 metal and 5.286.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.389.406
The attacker lost a total of 525.000
The defender lost a total of 76.015.000
Total Damage: 76.540.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
350.000................122.318............-227.682
175.000..............5.294.781...........5.119.781
105.000................497.307.............392.307
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.284.406

Defender lost.............gain..........difference
55.194.000...................0.........-55.194.000
20.821.000...................0.........-20.821.000
6.085.500....................0..........-6.085.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-82.100.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
09-05-2011, 21:24
Bữa này vào thấy thằng THOL quảng cáo game mà còn đòi IQ 90+ mới chơi được mới ghê chứ. Chả biết Ogame mình cần bao nhiêu IQ nhỉ :))


on (09.05.2011 05:29:37) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Vladimir

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 368
L.Fighter.......... 6.000
Cruiser.......... 45
Battlecr........... 100

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Vladimir
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 80
Sol sat.......... 198
R.Luncher.......... 1.267
L.Laser.......... 529
Gauss.......... 38
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
H.Cargo.......... 358 . . . . . .(lost: 10)
L.Fighter.......... 5.805 . . . . . .(lost: 195)
Cruiser.......... 45 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 100 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Vladimir
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 198)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.267)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 529)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 38)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Vladimir destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.900.643 metal 2.448.385 crystal, and 54.702 deuterium.

The attacker lost a total of 900.000 units.
The defender lost a total of 7.898.000 units.
At these space coordinates now float 337.500 metal and 339.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 6 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.180.530
The attacker lost a total of 900.000
The defender lost a total of 7.898.000
Total Damage: 8.798.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
645.000..............5.238.143...........4.593.143
255.000..............2.787.685...........2.532.685
0.......................54.702..............54.702
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.180.530

Defender lost.............gain..........difference
5.377.500....................0..........-5.377.500
2.520.500....................0..........-2.520.500
625.000......................0............-625.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-8.523.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

JetcooL
10-05-2011, 03:45
IQ cỡ 130+ mới chơi đc ogame anh ạ =)) còn nếu chơi raider IQ cỡ 150+ =))

tjnhlocachxa
10-05-2011, 07:13
ôi IQ mình ko đc 90,nghỉ game thôi
có pro nào cầm acc hộ ko

diablo91
10-05-2011, 22:02
Die toàn BC. Làm cái HOF trước khi về VN B-)on (10.05.2011 04:50:49) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- qs6alesis

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 225
Battlecr........... 1.900

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: qs6alesis
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 6
L.Fighter.......... 980
H.Fighter.......... 468
Cruiser.......... 51
Battleship.......... 14
Esp.Probe.......... 100
Bomb........... 3
Destr........... 17
Battlecr........... 10
R.Luncher.......... 234
L.Laser.......... 435
T.Laser.......... 268
Gauss.......... 10
Ion. K........... 25
Plasma.......... 2
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 225 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.897 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: qs6alesis
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 980)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 468)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 17)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 234)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 435)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 268)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 25)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender qs6alesis destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 180.343 metal 85.693 crystal, and 216.029 deuterium.

The attacker lost a total of 210.000 units.
The defender lost a total of 18.136.000 units.
At these space coordinates now float 2.698.200 metal and 1.500.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.470.265
The attacker lost a total of 210.000
The defender lost a total of 18.136.000
Total Damage: 18.346.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
90.000...............2.878.543...........2.788.543
120.000..............1.585.693...........1.465.693
45.000.................216.029.............171.029
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.425.265

Defender lost.............gain..........difference
12.042.500...................0.........-12.042.500
6.093.500....................0..........-6.093.500
632.000......................0............-632.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-18.768.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chuoihot1
13-05-2011, 14:37
Cần người cầm BEMBEM gấp. tình hình là ko tham gia ogame với anh em đc nữa rồi, chỉ thỉnh thoảng vào 4rum xem thôi. ai cầm đc hay tìm ng cầm đc pm ngthaison275 YM nhé

daquy
16-05-2011, 17:17
Dạo này cũng lười post :))on (16.05.2011 11:15:32) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Anonymous

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 4.904

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Anonymous
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 110
L.Fighter.......... 793
Battleship.......... 304
Esp.Probe.......... 100
Bomb........... 223
Sol sat.......... 10
Destr........... 27
Battlecr........... 28
R.Luncher.......... 2.904
L.Laser.......... 1.074
T.Laser.......... 812
Gauss.......... 64
Ion. K........... 420
Plasma.......... 30
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 4.904 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Anonymous
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 793)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 304)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 223)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 27)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 28)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.904)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.074)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 812)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 420)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Anonymous destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 506.007 metal 169.680 crystal, and 145.829 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 67.679.000 units.
At these space coordinates now float 9.098.700 metal and 4.253.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 14.173.616
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 67.679.000
Total Damage: 67.679.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................9.604.707...........9.604.707
0....................4.423.080...........4.423.080
0......................145.829.............145.829
--------------------------------------------------
Summary: ...............................14.173.616

Defender lost.............gain..........difference
46.300.000...................0.........-46.300.000
21.379.000...................0.........-21.379.000
5.203.000....................0..........-5.203.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-72.882.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

squall_hai
16-05-2011, 23:42
Các cao thủ đang từ từ tiến lên top 100 ;))

daquy
17-05-2011, 05:29
on (16.05.2011 19:42:26) the following fleets met in battle:

higgins40 -vs- cocacola

Attacker: higgins40
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.789
Battlecr........... 1.471

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 1.088
Recy.......... 1.030
Sol sat.......... 235
R.Luncher.......... 1.989
L.Laser.......... 989
T.Laser.......... 120
Gauss.......... 10
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: higgins40
Battleship.......... 1.770 . . . . . .(lost: 19)
Battlecr........... 1.458 . . . . . .(lost: 13)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: cocacola
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.088)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1.030)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 235)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.989)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 989)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender cocacola destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 150.052 metal 1.456.236 crystal, and 25.799 deuterium.

The attacker lost a total of 2.050.000 units.
The defender lost a total of 30.188.000 units.
At these space coordinates now float 4.442.700 metal and 2.562.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.587.687
The attacker lost a total of 2.050.000
The defender lost a total of 30.188.000
Total Damage: 32.238.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.245.000............4.592.752...........3.347.752
805.000..............4.019.136...........3.214.136
195.000.................25.799............-169.201
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.392.687

Defender lost.............gain..........difference
20.755.500...................0.........-20.755.500
9.432.500....................0..........-9.432.500
2.647.500....................0..........-2.647.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-32.835.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
17-05-2011, 06:55
on (17.05.2011 00:32:42) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Slartibartfast

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 7.932
Battleship.......... 1.200
Bomb........... 920
Destr........... 4.902
Battlecr........... 5.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Slartibartfast
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 500
H.Cargo.......... 98
L.Fighter.......... 1.340
H.Fighter.......... 319
Cruiser.......... 274
Battleship.......... 210
Recy.......... 110
Esp.Probe.......... 2.330
Bomb........... 30
Sol sat.......... 10.200
Destr........... 460
Death star.......... 1
R.Luncher.......... 40.000
L.Laser.......... 3.209
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 200
Ion. K........... 400
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Cruiser.......... 7.015 . . . . . .(lost: 917)
Battleship.......... 1.176 . . . . . .(lost: 24)
Bomb........... 916 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 4.886 . . . . . .(lost: 16)
Battlecr........... 5.448 . . . . . .(lost: 52)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Slartibartfast
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 98)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.340)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 319)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 274)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 210)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2.330)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10.200)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 460)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 40.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.209)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 400)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Slartibartfast destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 917.663 metal 889.373 crystal, and 2.764.659 deuterium.

The attacker lost a total of 31.899.000 units.
The defender lost a total of 242.802.000 units.
At these space coordinates now float 23.937.600 metal and 21.051.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.661.595
The attacker lost a total of 31.899.000
The defender lost a total of 242.802.000
Total Damage: 274.701.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
22.140.000..........24.855.263...........2.715.263
9.759.000...........21.940.673..........12.181.673
2.914.000............2.764.659............-149.341
--------------------------------------------------
Summary: ...............................14.747.595

Defender lost.............gain..........difference
163.325.500..................0........-163.325.500
79.476.500...................0.........-79.476.500
20.618.000...................0.........-20.618.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-263.420.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
17-05-2011, 18:01
on (17.05.2011 11:59:25) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- stygian

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 5.440

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: stygian
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 70
H.Cargo.......... 65
L.Fighter.......... 1.000
H.Fighter.......... 30
Cruiser.......... 150
Battleship.......... 67
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 40
Esp.Probe.......... 75
Bomb........... 20
Sol sat.......... 19
Destr........... 15
Battlecr........... 10
R.Luncher.......... 1.200
L.Laser.......... 600
T.Laser.......... 11
Gauss.......... 15
Ion. K........... 140
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battlecr........... 5.437 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: stygian
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 65)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 67)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 19)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 140)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender stygian destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 540.415 metal 233.860 crystal, and 130.115 deuterium.

The attacker lost a total of 210.000 units.
The defender lost a total of 25.516.000 units.
At these space coordinates now float 3.727.500 metal and 1.754.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.176.290
The attacker lost a total of 210.000
The defender lost a total of 25.516.000
Total Damage: 25.726.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
90.000...............4.267.915...........4.177.915
120.000..............1.988.260...........1.868.260
45.000.................130.115..............85.115
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.131.290

Defender lost.............gain..........difference
17.341.000...................0.........-17.341.000
8.175.000....................0..........-8.175.000
1.704.500....................0..........-1.704.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.220.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
17-05-2011, 18:02
on (17.05.2011 10:13:41) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Karl591

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.175
Battlecr........... 5.446

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Karl591
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 150
H.Cargo.......... 168
L.Fighter.......... 193
H.Fighter.......... 85
Cruiser.......... 49
Battleship.......... 31
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 30
Esp.Probe.......... 1.590
Bomb........... 19
Sol sat.......... 1.100
Destr........... 14
Battlecr........... 25
R.Luncher.......... 7.000
L.Laser.......... 360
T.Laser.......... 240
Gauss.......... 300
Ion. K........... 150
Plasma.......... 15
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 1.169 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 5.440 . . . . . .(lost: 6)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Karl591
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 168)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 193)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 31)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.590)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 19)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 1.100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 14)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 25)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 360)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 240)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 150)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Karl591 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 747.470 metal 748.918 crystal, and 696.024 deuterium.

The attacker lost a total of 780.000 units.
The defender lost a total of 46.396.000 units.
At these space coordinates now float 2.421.600 metal and 2.743.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 6.577.212
The attacker lost a total of 780.000
The defender lost a total of 46.396.000
Total Damage: 47.176.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
450.000..............3.169.070...........2.719.070
330.000..............3.492.118...........3.162.118
90.000.................696.024.............606.024
--------------------------------------------------
Summary: ................................6.487.212

Defender lost.............gain..........difference
30.712.000...................0.........-30.712.000
15.684.000...................0.........-15.684.000
2.638.000....................0..........-2.638.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-49.034.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
17-05-2011, 22:31
on (17.05.2011 12:53:10) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- blackmage

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 500
Destr........... 3.675

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: blackmage
Weapons: 100% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 308
H.Fighter.......... 20
Cruiser.......... 7
Battleship.......... 23
Recy.......... 3
Esp.Probe.......... 20
Bomb........... 5
Sol sat.......... 73
Destr........... 45
Battlecr........... 6
R.Luncher.......... 5.148
L.Laser.......... 720
T.Laser.......... 210
Gauss.......... 110
Ion. K........... 240
Plasma.......... 60
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 498 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 3.674 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: blackmage
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 308)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 73)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 45)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 6)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.148)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 720)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 210)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 240)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender blackmage destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 102.664 metal 68.160 crystal, and 137.184 deuterium.

The attacker lost a total of 260.000 units.
The defender lost a total of 34.506.000 units.
At these space coordinates now float 1.697.700 metal and 1.140.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.886.008
The attacker lost a total of 260.000
The defender lost a total of 34.506.000
Total Damage: 34.766.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
160.000..............1.800.364...........1.640.364
100.000..............1.208.460...........1.108.460
45.000.................137.184..............92.184
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.841.008

Defender lost.............gain..........difference
23.875.000...................0.........-23.875.000
10.631.000...................0.........-10.631.000
2.916.500....................0..........-2.916.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-37.422.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9
on (17.05.2011 12:52:27) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- blackmage

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.200

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: blackmage
Weapons: 100% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 271
H.Fighter.......... 5
Battleship.......... 5
Sol sat.......... 10
Destr........... 28
R.Luncher.......... 2.208
L.Laser.......... 330
T.Laser.......... 110
Gauss.......... 62
Ion. K........... 20
Plasma.......... 4
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 1.199 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: blackmage
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 271)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 28)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.208)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 330)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 62)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender blackmage destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 76.970 metal 44.287 crystal, and 88.394 deuterium.

The attacker lost a total of 110.000 units.
The defender lost a total of 13.580.000 units.
At these space coordinates now float 878.400 metal and 586.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 14 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.564.851
The attacker lost a total of 110.000
The defender lost a total of 13.580.000
Total Damage: 13.690.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000.................955.370.............895.370
50.000.................631.087.............581.087
15.000..................88.394..............73.394
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.549.851

Defender lost.............gain..........difference
9.979.000....................0..........-9.979.000
3.601.000....................0..........-3.601.000
669.000......................0............-669.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-14.249.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
18-05-2011, 00:47
Vừa deploy ship vào, spy 5 colonies, chả thấy gì nhiều, quê xách 4 wave Dest đi bash nó

1/ The attacker has won the battle! He captured 287.975 metal, 397.332 crystal and 419.327 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 11.308.000 units.
At these space coordinates now float 148.500 metal and 477.900 crystal.

2/ The attacker has won the battle! He captured 159.466 metal, 107.579 crystal and 96.419 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.048.000 units.
At these space coordinates now float 202.500 metal and 205.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 4 %

3/ The attacker has won the battle! He captured 149.277 metal, 133.160 crystal and 80.744 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 5.219.000 units.
At these space coordinates now float 306.000 metal and 333.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 6 %

4/The attacker has won the battle! He captured 141.598 metal, 139.250 crystal and 103.889 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 5.808.000 units.
At these space coordinates now float 189.000 metal and 221.400 crystal.
The chance for a moon to be created is 4 %

Dest đang bay thì thấy moon nó *, spy thử 1 phát thấy nó mới fs về, kéo BS BC đi trong 29 min tới nhà nó, 8 min sau battle, nó online, thì ra là Deut trader của ông kimtinh :)) =))=))

Total Profit: ~44 mil :))


on (17.05.2011 17:58:33) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- bombhead

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 788
Battlecr........... 2.555

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: bombhead
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 18
H.Cargo.......... 1.116
L.Fighter.......... 1.614
H.Fighter.......... 4
Cruiser.......... 84
Battleship.......... 362
Col. Ship.......... 4
Recy.......... 495
Esp.Probe.......... 107
Bomb........... 21
Destr........... 23
Battlecr........... 52

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 782 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 2.547 . . . . . .(lost: 8)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: bombhead
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.116)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.614)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 84)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 362)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 495)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 107)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 21)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 23)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 52)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender bombhead destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.027.749 metal 1.027.750 crystal, and 1.027.750 deuterium.

The attacker lost a total of 920.000 units.
The defender lost a total of 59.840.000 units.
At these space coordinates now float 11.717.400 metal and 6.510.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 20.391.249
The attacker lost a total of 920.000
The defender lost a total of 59.840.000
Total Damage: 60.760.000

-= Next raids =-
2.456.520 metal 3.584.822 crystal and 4.772.411 deuterium.
1.228.260 metal 1.792.411 crystal and 2.386.206 deuterium.
574.130 metal 816.206 crystal and 1.153.103 deuterium.
287.065 metal 408.103 crystal and 437.831 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
510.000.............17.291.124..........16.781.124
410.000.............14.139.892..........13.729.892
120.000..............9.777.301...........9.657.301
--------------------------------------------------
Summary: ...............................40.168.317

Defender lost.............gain..........difference
38.548.000...................0.........-38.548.000
21.292.000...................0.........-21.292.000
2.638.000....................0..........-2.638.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-62.478.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
18-05-2011, 05:30
on (17.05.2011 21:06:27) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- _Lestat

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.069
Recy.......... 1
Bomb........... 904
Destr........... 4.873

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: _Lestat
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1
H.Cargo.......... 236
L.Fighter.......... 1.600
H.Fighter.......... 24
Cruiser.......... 230
Battleship.......... 750
Recy.......... 30
Esp.Probe.......... 151
Bomb........... 150
Sol sat.......... 203
Destr........... 200
Battlecr........... 30
R.Luncher.......... 8.072
L.Laser.......... 5.700
T.Laser.......... 1.500
Gauss.......... 365
Ion. K........... 1.050
Plasma.......... 110
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Battleship.......... 974 . . . . . .(lost: 95)
Recy.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Bomb........... 877 . . . . . .(lost: 27)
Destr........... 4.825 . . . . . .(lost: 48)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: _Lestat
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 236)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.600)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 24)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 230)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 750)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 151)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 150)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 203)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 30)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 8.072)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 5.700)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 365)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1.050)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender _Lestat destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.716.255 metal 1.064.511 crystal, and 419.065 deuterium.

The attacker lost a total of 13.005.000 units.
The defender lost a total of 168.912.000 units.
At these space coordinates now float 22.175.100 metal and 10.848.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 24.218.231
The attacker lost a total of 13.005.000
The defender lost a total of 168.912.000
Total Damage: 181.917.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
8.505.000...........24.891.355..........16.386.355
4.500.000...........11.912.811...........7.412.811
1.125.000..............419.065............-705.935
--------------------------------------------------
Summary: ...............................23.093.231

Defender lost.............gain..........difference
114.066.000..................0........-114.066.000
54.846.000...................0.........-54.846.000
10.351.500...................0.........-10.351.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-179.263.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
18-05-2011, 08:36
Này thì IOon (18.05.2011 02:30:09) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- Tyler_Durden

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 877
Destr........... 1.825

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Tyler_Durden
Weapons: 110% Shields: 120% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 64
H.Cargo.......... 96
L.Fighter.......... 554
H.Fighter.......... 11
Cruiser.......... 33
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 51
Esp.Probe.......... 250
Bomb........... 39
Sol sat.......... 102
Destr........... 66
Battlecr........... 47
R.Luncher.......... 3.046
L.Laser.......... 1.500
T.Laser.......... 254
Gauss.......... 135
Ion. K........... 426
Plasma.......... 45
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Bomb........... 873 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 1.822 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Tyler_Durden
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 96)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 554)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 33)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 39)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 102)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 66)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 47)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.046)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 254)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 135)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 426)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Tyler_Durden destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 958.763 metal 529.000 crystal, and 262.852 deuterium.

The attacker lost a total of 630.000 units.
The defender lost a total of 43.277.000 units.
At these space coordinates now float 3.393.600 metal and 2.615.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.129.615
The attacker lost a total of 630.000
The defender lost a total of 43.277.000
Total Damage: 43.907.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
380.000..............4.352.363...........3.972.363
250.000..............3.144.400...........2.894.400
105.000................262.852.............157.852
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.024.615

Defender lost.............gain..........difference
26.660.000...................0.........-26.660.000
16.617.000...................0.........-16.617.000
4.129.000....................0..........-4.129.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-47.406.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
18-05-2011, 08:37
on (18.05.2011 01:19:12) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- echelon

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: echelon
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 10
Battleship.......... 196
Recy.......... 32
Esp.Probe.......... 5
Bomb........... 15
Sol sat.......... 11
Destr........... 1
R.Luncher.......... 3.222
L.Laser.......... 496
T.Laser.......... 100
Gauss.......... 30
Ion. K........... 150
Plasma.......... 20
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
Destr........... 3.000 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: echelon
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 196)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 32)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.222)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 496)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 150)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender echelon destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 89.632 metal 178.211 crystal, and 207.611 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 26.260.000 units.
At these space coordinates now float 3.003.000 metal and 1.093.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.571.654
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 26.260.000
Total Damage: 26.260.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................3.092.632...........3.092.632
0....................1.271.411...........1.271.411
0......................207.611.............207.611
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.571.654

Defender lost.............gain..........difference
19.758.000...................0.........-19.758.000
6.502.000....................0..........-6.502.000
969.500......................0............-969.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.229.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
18-05-2011, 11:06
Spy thấy 9k SS nó. Chần chừ nguyên buổi sáng 1 tiếng, rốt cuộc quyết định mới kéo ship đánh và kéo dư 500 BC :)). Còn 8 min nữa tới, full ship nó zìa =)), 11 min sau battle, nó online =)). Kiểu này lại bị hốt trộm 100 REC + nữa go`i :((


on (18.05.2011 04:22:03) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- kaan

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 1.547

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: kaan
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 222
H.Cargo.......... 466
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 50
Esp.Probe.......... 130
Sol sat.......... 9.207
Battlecr........... 521
L.Laser.......... 270
T.Laser.......... 160
Gauss.......... 60
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 1.506 . . . . . .(lost: 41)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: kaan
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 222)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 466)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 130)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 9.207)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 521)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 270)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 160)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 1 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
The battle ended in a draw, both fleets are downloaded to their home planet.


The attacker lost a total of 2.870.000 units.
The defender lost a total of 66.264.000 units.
At these space coordinates now float 6.183.000 metal and 13.375.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 16.688.200
The attacker lost a total of 2.870.000
The defender lost a total of 66.264.000
Total Damage: 69.134.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.230.000............6.183.000...........4.953.000
1.640.000...........13.375.200..........11.735.200
615.000......................0............-615.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................16.073.200

Defender lost.............gain..........difference
21.955.000...................0.........-21.955.000
44.309.000...................0.........-44.309.000
12.648.500...................0.........-12.648.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-78.912.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
19-05-2011, 12:08
Hôm nay ship deploy về moon muộn nên chỉ có đám LF với BC ở nhà. Lâu ngày lên gal4 spy chơi . Spy từ 178 lên đến 230 rồi tính giới hạn luôn ở 250 cho khỏe. Ai ngờ lên 250 lại có hàng. Xui cái là planet ko có sẵn deut, đem LF với BC đi thì trong nhà chỉ còn có 3k deut, không send rec được nên phải cầu cứu khắp ally. Được Mica với vacation send deut kịp thời nên đánh xong nửa tiếng là có deut send rec. Giờ nó vẫn đang bay, không biết thằng Mac có chôm được không nữa.

Hình như được cái new top 10 thì phảion (19.05.2011 02:21:17) the following fleets met in battle:

cocacola -vs- System Failure

Attacker: cocacola
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 37.903
Battlecr........... 5.614

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: System Failure
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 736
H.Cargo.......... 1.382
L.Fighter.......... 2.149
H.Fighter.......... 419
Cruiser.......... 999
Battleship.......... 1.010
Recy.......... 800
Esp.Probe.......... 2.056
Destr........... 973
Battlecr........... 513

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: cocacola
L.Fighter.......... 27.302 . . . . . .(lost: 10.601)
Battlecr........... 5.604 . . . . . .(lost: 10)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: System Failure
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 736)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.382)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.149)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 419)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 999)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1.010)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 800)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2.056)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 973)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 513)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender System Failure destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.856.033 metal 1.856.033 crystal, and 1.856.033 deuterium.

The attacker lost a total of 43.104.000 units.
The defender lost a total of 277.683.000 units.
At these space coordinates now float 59.408.400 metal and 36.827.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 58.700.199
The attacker lost a total of 43.104.000
The defender lost a total of 277.683.000
Total Damage: 320.787.000

-= Next raids =-
5.263.778 metal 1.260.678 crystal and 4.782.912 deuterium.
2.631.889 metal 630.339 crystal and 2.391.456 deuterium.
1.315.944 metal 315.169 crystal and 1.195.728 deuterium.
657.972 metal 157.585 crystal and 597.864 deuterium.
294.470 metal 78.792 crystal and 298.932 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
32.103.000..........71.428.486..........39.325.486
11.001.000..........41.126.296..........30.125.296
150.000.............11.122.925..........10.972.925
--------------------------------------------------
Summary: ...............................80.423.707

Defender lost.............gain..........difference
165.925.000..................0........-165.925.000
111.758.000..................0........-111.758.000
25.888.000...................0.........-25.888.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-303.571.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kgbdoandang
20-05-2011, 10:14
công nhận anh em vẫn còn chiến đấu tốt thiệt :D

darkangeldn
21-05-2011, 17:52
phalanx 2s :D


on (21.05.2011 06:53:17) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- LordEinheri

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 1
Destr........... 2.400

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: LordEinheri
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 30
H.Cargo.......... 84
H.Fighter.......... 2
Cruiser.......... 3
Battleship.......... 100
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 3
Esp.Probe.......... 21
Bomb........... 10
Sol sat.......... 2
Destr........... 1
Battlecr........... 22
R.Luncher.......... 2.193
L.Laser.......... 1.181
T.Laser.......... 394
Gauss.......... 63
Ion. K........... 101
Plasma.......... 29
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Bomb........... 1 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.400 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: LordEinheri
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 84)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 22)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 2.193)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.181)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 394)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 63)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 101)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 29)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender LordEinheri destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 255.109 metal 198.129 crystal, and 39.072 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 25.665.000 units.
At these space coordinates now float 1.918.800 metal and 1.000.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.411.910
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 25.665.000
Total Damage: 25.665.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................2.173.909...........2.173.909
0....................1.198.929...........1.198.929
0.......................39.072..............39.072
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.411.910

Defender lost.............gain..........difference
17.889.500...................0.........-17.889.500
7.775.500....................0..........-7.775.500
1.514.000....................0..........-1.514.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-27.179.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

on (21.05.2011 11:13:12) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- Devildriver

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 10.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Devildriver
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.500
H.Cargo.......... 174
L.Laser.......... 224
Plasma.......... 4

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
L.Fighter.......... 9.986 . . . . . .(lost: 14)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Devildriver
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 174)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 224)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Devildriver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 166.433 metal 166.433 crystal, and 166.433 deuterium.

The attacker lost a total of 56.000 units.
The defender lost a total of 8.936.000 units.
At these space coordinates now float 1.225.800 metal and 1.217.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.886.499
The attacker lost a total of 56.000
The defender lost a total of 8.936.000
Total Damage: 8.992.000

-= Next raids =-
1.807.070 metal 290.017 crystal and 120.724 deuterium.
903.535 metal 145.028 crystal and 60.369 deuterium.
451.808 metal 72.534 crystal and 30.191 deuterium.
225.984 metal 36.308 crystal and 15.110 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
42.000...............4.780.630...........4.738.630
14.000...............1.927.720...........1.913.720
0......................392.827.............392.827
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.045.177

Defender lost.............gain..........difference
4.580.000....................0..........-4.580.000
4.356.000....................0..........-4.356.000
120.000......................0............-120.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-9.056.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
22-05-2011, 07:30
on (21.05.2011 21:29:16) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- Lord Septish

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 219
Destr........... 2.722

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Lord Septish
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 5
H.Cargo.......... 9
L.Fighter.......... 2
H.Fighter.......... 3
Cruiser.......... 2
Battleship.......... 45
Recy.......... 3
Esp.Probe.......... 39
Bomb........... 14
Destr........... 11
Battlecr........... 14
R.Luncher.......... 4.075
L.Laser.......... 1.215
T.Laser.......... 425
Gauss.......... 302
Ion. K........... 404
Plasma.......... 69
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Bomb........... 215 . . . . . .(lost: 4)
Destr........... 2.719 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Lord Septish
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 9)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 45)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 14)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 11)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 14)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.075)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.215)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 425)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 302)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 404)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 69)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Lord Septish destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 215.885 metal 143.705 crystal, and 63.975 deuterium.

The attacker lost a total of 630.000 units.
The defender lost a total of 41.049.000 units.
At these space coordinates now float 1.302.900 metal and 760.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.856.665
The attacker lost a total of 630.000
The defender lost a total of 41.049.000
Total Damage: 41.679.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
380.000..............1.518.785...........1.138.785
250.000................903.905.............653.905
105.000.................63.975.............-41.025
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.751.665

Defender lost.............gain..........difference
26.843.500...................0.........-26.843.500
14.205.500...................0.........-14.205.500
3.269.000....................0..........-3.269.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-44.318.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
23-05-2011, 08:43
hehe. blind recall deploy b-)


on (23.05.2011 02:13:56) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- fish

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 1
Destr........... 1.314

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: fish
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 191
H.Cargo.......... 500
L.Fighter.......... 1.370
H.Fighter.......... 75
Cruiser.......... 150
Battleship.......... 150
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 175
Esp.Probe.......... 471
Bomb........... 50
Battlecr........... 50
R.Luncher.......... 488
L.Laser.......... 169
T.Laser.......... 16
Gauss.......... 15
Ion. K........... 12
Plasma.......... 4
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 1.314 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: fish
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 191)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.370)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 175)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 471)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 50)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 488)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 169)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 12)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender fish destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 849.831 metal 1.042.814 crystal, and 735.354 deuterium.

The attacker lost a total of 12.000 units.
The defender lost a total of 39.158.000 units.
At these space coordinates now float 7.037.400 metal and 3.944.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 13.598.099
The attacker lost a total of 12.000
The defender lost a total of 39.158.000
Total Damage: 39.170.000

-= Harvest report =-
Your 600 recycler(s) have a total cargo capacity of 12.000.000
At the target 7.037.400 metal and 4.074.000 krystal are floating in space.
You have harvested 7.037.400 metal and 4.074.000 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
6.000................7.887.231...........7.881.231
6.000................4.987.514...........4.981.514
0......................735.354.............735.354
--------------------------------------------------
Summary: ...............................13.598.099

Defender lost.............gain..........difference
25.351.500...................0.........-25.351.500
13.806.500...................0.........-13.806.500
2.310.000....................0..........-2.310.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-41.468.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
23-05-2011, 12:11
on (23.05.2011 06:04:35) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- PhoenixBreader66

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 209
Destr........... 2.714

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: PhoenixBreader66
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 72
L.Fighter.......... 35
H.Fighter.......... 1
Cruiser.......... 67
Battleship.......... 97
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 66
Bomb........... 15
Destr........... 5
Battlecr........... 43
R.Luncher.......... 5.390
L.Laser.......... 1.575
T.Laser.......... 268
Gauss.......... 93
Ion. K........... 300
Plasma.......... 64
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Bomb........... 204 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 2.709 . . . . . .(lost: 5)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: PhoenixBreader66
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 67)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 66)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 43)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.390)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.575)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 268)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 93)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 300)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 64)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender PhoenixBreader66 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 629.128 metal 255.648 crystal, and 162.407 deuterium.

The attacker lost a total of 925.000 units.
The defender lost a total of 41.771.000 units.
At these space coordinates now float 2.765.400 metal and 1.568.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.456.283
The attacker lost a total of 925.000
The defender lost a total of 41.771.000
Total Damage: 42.696.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
550.000..............3.394.528...........2.844.528
375.000..............1.824.348...........1.449.348
150.000................162.407..............12.407
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.306.283

Defender lost.............gain..........difference
29.138.500...................0.........-29.138.500
12.632.500...................0.........-12.632.500
3.201.000....................0..........-3.201.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-44.972.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
24-05-2011, 09:26
on (24.05.2011 02:51:53) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- pupip55

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 202
Destr........... 2.709

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: pupip55
Weapons: 110% Shields: 80% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 39
H.Cargo.......... 17
L.Fighter.......... 830
H.Fighter.......... 12
Battleship.......... 8
Esp.Probe.......... 273
Bomb........... 2
Sol sat.......... 257
Destr........... 10
R.Luncher.......... 4.288
L.Laser.......... 41
T.Laser.......... 27
Gauss.......... 22
Ion. K........... 174
Plasma.......... 67
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Bomb........... 201 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 2.705 . . . . . .(lost: 4)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: pupip55
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 830)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 273)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 2)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 257)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 10)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.288)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 41)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 22)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 174)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 67)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender pupip55 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 45.535 metal 38.853 crystal, and 213.767 deuterium.

The attacker lost a total of 515.000 units.
The defender lost a total of 24.173.000 units.
At these space coordinates now float 1.227.600 metal and 822.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.832.755
The attacker lost a total of 515.000
The defender lost a total of 24.173.000
Total Damage: 24.688.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
290.000..............1.273.135.............983.135
225.000................860.853.............635.853
75.000.................213.767.............138.767
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.757.755

Defender lost.............gain..........difference
16.799.500...................0.........-16.799.500
7.373.500....................0..........-7.373.500
2.362.500....................0..........-2.362.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-26.535.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
24-05-2011, 12:07
on (24.05.2011 05:58:00) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- AUS

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 2.782
Bomb........... 201
Destr........... 2.705
Battlecr........... 2.007

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: AUS
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 100
H.Cargo.......... 100
L.Fighter.......... 100
H.Fighter.......... 100
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 170
Recy.......... 25
Esp.Probe.......... 30
Bomb........... 50
Sol sat.......... 115
Destr........... 200
Battlecr........... 200
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 3.000
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 200
Ion. K........... 100
Plasma.......... 10
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Battleship.......... 2.751 . . . . . .(lost: 31)
Bomb........... 201 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.704 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 1.997 . . . . . .(lost: 10)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: AUS
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 170)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 115)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender AUS destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 397.045 metal 64.248 crystal, and 1.054.108 deuterium.

The attacker lost a total of 2.670.000 units.
The defender lost a total of 85.230.000 units.
At these space coordinates now float 10.156.500 metal and 7.537.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 16.539.401
The attacker lost a total of 2.670.000
The defender lost a total of 85.230.000
Total Damage: 87.900.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.755.000...........10.553.545...........8.798.545
915.000..............7.601.748...........6.686.748
165.000..............1.054.108.............889.108
--------------------------------------------------
Summary: ...............................16.374.401

Defender lost.............gain..........difference
53.360.000...................0.........-53.360.000
31.870.000...................0.........-31.870.000
7.757.500....................0..........-7.757.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-92.987.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
24-05-2011, 19:20
on (24.05.2011 08:46:01) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- MiKuS

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 201
Destr........... 2.704

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MiKuS
Weapons: 100% Shields: 90% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 168
H.Cargo.......... 72
L.Fighter.......... 411
H.Fighter.......... 96
Cruiser.......... 35
Battleship.......... 27
Recy.......... 16
Esp.Probe.......... 1.183
Destr........... 4
Battlecr........... 7
R.Luncher.......... 5.214
L.Laser.......... 5.145
T.Laser.......... 1.022
Gauss.......... 198
Ion. K........... 1.029
Plasma.......... 85
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Bomb........... 187 . . . . . .(lost: 14)
Destr........... 2.695 . . . . . .(lost: 9)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MiKuS
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 168)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 411)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 96)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 35)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.183)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 7)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.214)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 5.145)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.022)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 198)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1.029)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 85)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MiKuS destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 43.008 metal 13.090 crystal, and 114.754 deuterium.

The attacker lost a total of 2.040.000 units.
The defender lost a total of 61.750.000 units.
At these space coordinates now float 1.902.600 metal and 1.431.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.465.052
The attacker lost a total of 2.040.000
The defender lost a total of 61.750.000
Total Damage: 63.790.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.240.000............1.945.608.............705.608
800.000..............1.444.690.............644.690
345.000................114.754............-230.246
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.120.052

Defender lost.............gain..........difference
39.707.500...................0.........-39.707.500
22.042.500...................0.........-22.042.500
3.213.000....................0..........-3.213.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-64.963.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (24.05.2011 12:19:22) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- Trouble

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 7.004
Battleship.......... 2.751
Bomb........... 187
Destr........... 2.695

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Trouble
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 34
H.Fighter.......... 74
Bomb........... 1
Sol sat.......... 7.116
R.Luncher.......... 18.947
L.Laser.......... 99
T.Laser.......... 74
Gauss.......... 86
Ion. K........... 178
Plasma.......... 99
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Cruiser.......... 6.872 . . . . . .(lost: 132)
Battleship.......... 2.735 . . . . . .(lost: 16)
Bomb........... 186 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 2.693 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Trouble
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 34)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 74)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 7.116)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 18.947)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 99)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 74)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 86)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 178)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 99)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Trouble destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.823 metal 120 crystal, and 35.197 deuterium.

The attacker lost a total of 4.819.000 units.
The defender lost a total of 68.321.000 units.
At these space coordinates now float 1.237.800 metal and 4.762.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 1.220.740
The attacker lost a total of 4.819.000
The defender lost a total of 68.321.000
Total Damage: 73.140.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.530.000............1.241.623..........-2.288.377
1.289.000............4.762.920...........3.473.920
309.000.................35.197............-273.803
--------------------------------------------------
Summary: ..................................911.740

Defender lost.............gain..........difference
46.168.500...................0.........-46.168.500
22.152.500...................0.........-22.152.500
6.715.000....................0..........-6.715.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-75.036.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
24-05-2011, 19:50
Rỉa sơ sơ sạch ship thằng rank 45 Bellicus =)). 20 mil Profit no losson (24.05.2011 03:43:58) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Bellicus

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 2.697

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Bellicus
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 144
H.Cargo.......... 722
L.Fighter.......... 300
H.Fighter.......... 2
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 78
Recy.......... 214
Esp.Probe.......... 134
Bomb........... 21
Battlecr........... 137

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 2.697 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Bellicus
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 144)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 722)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 78)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 214)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 134)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 21)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 137)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Bellicus destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 883.590 metal 883.591 crystal, and 255.568 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 32.563.000 units.
At these space coordinates now float 5.502.600 metal and 4.266.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 11.791.649
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 32.563.000
Total Damage: 32.563.000

-= Next raids =-
3.261.428 metal 1.391.217 crystal and 127.784 deuterium.
1.630.714 metal 695.609 crystal and 63.892 deuterium.
815.357 metal 347.804 crystal and 31.946 deuterium.
407.679 metal 173.902 crystal and 15.973 deuterium.

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0...................12.501.368..........12.501.368
0....................7.758.423...........7.758.423
0......................495.163.............495.163
--------------------------------------------------
Summary: ...............................20.754.954

Defender lost.............gain..........difference
18.342.000...................0.........-18.342.000
14.221.000...................0.........-14.221.000
2.998.000....................0..........-2.998.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-35.561.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

chikgbdang
25-05-2011, 15:06
Diablo thấy em im ỉm thì ra trốn trong đây ^^

vnistelrooy07
25-05-2011, 21:06
bán Deu đây, ai mua pm
mới xài hết 8m build plasma =))

darkangeldn
28-05-2011, 21:16
on (28.05.2011 02:52:45) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- hanuman

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 2.734
Bomb........... 178
Destr........... 2.680
Battlecr........... 1.997

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: hanuman
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 140
H.Fighter.......... 30
Cruiser.......... 30
Battleship.......... 310
Recy.......... 100
Esp.Probe.......... 54
Bomb........... 210
Sol sat.......... 167
Destr........... 75
Battlecr........... 55
R.Luncher.......... 6.500
L.Laser.......... 1.500
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 200
Ion. K........... 100
Plasma.......... 70
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Battleship.......... 2.681 . . . . . .(lost: 53)
Bomb........... 178 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.679 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 1.964 . . . . . .(lost: 33)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: hanuman
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 140)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 310)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 54)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 210)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 167)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 75)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 55)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 6.500)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 70)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender hanuman destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 625.445 metal 495.488 crystal, and 818.590 deuterium.

The attacker lost a total of 5.600.000 units.
The defender lost a total of 86.148.000 units.
At these space coordinates now float 10.996.500 metal and 6.051.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 13.387.923
The attacker lost a total of 5.600.000
The defender lost a total of 86.148.000
Total Damage: 91.748.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.435.000...........11.621.945...........8.186.945
2.165.000............6.547.388...........4.382.388
510.000................818.590.............308.590
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.877.923

Defender lost.............gain..........difference
59.230.000...................0.........-59.230.000
26.918.000...................0.........-26.918.000
7.943.500....................0..........-7.943.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-94.091.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:28 ----------


on (28.05.2011 05:43:58) the following fleets met in battle:

newplayer -vs- Lord_Lightning

Attacker: newplayer
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Lord_Lightning
Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 71
H.Cargo.......... 36
L.Fighter.......... 44
H.Fighter.......... 25
Cruiser.......... 17
Battleship.......... 57
Recy.......... 8
Esp.Probe.......... 152
Bomb........... 6
Sol sat.......... 1
Destr........... 4
Battlecr........... 17
R.Luncher.......... 1.818
L.Laser.......... 50
T.Laser.......... 200
Gauss.......... 10
Ion. K........... 304
Plasma.......... 12
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: newplayer
Destr........... 1.500 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Lord_Lightning
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 71)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 36)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 44)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 57)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 152)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 4)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 17)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.818)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 304)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Lord_Lightning destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 8.745 metal 10.247 crystal, and 8.590 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 16.821.000 units.
At these space coordinates now float 1.402.500 metal and 812.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.242.482
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 16.821.000
Total Damage: 16.821.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.411.245...........1.411.245
0......................822.647.............822.647
0........................8.590...............8.590
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.242.482

Defender lost.............gain..........difference
11.054.000...................0.........-11.054.000
5.767.000....................0..........-5.767.000
835.500......................0............-835.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-17.656.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 19:30 ----------


on (28.05.2011 15:01:32) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Sandman

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Sandman
Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 232
L.Fighter.......... 113
Battleship.......... 112
Recy.......... 7
Esp.Probe.......... 2
Destr........... 5
Battlecr........... 169
R.Luncher.......... 1.081
L.Laser.......... 125
T.Laser.......... 55
Gauss.......... 40
Ion. K........... 64
Plasma.......... 49
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Destr........... 1.495 . . . . . .(lost: 5)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Sandman
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 232)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 113)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 112)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 7)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 169)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.081)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 55)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 64)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Sandman destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 335.097 metal 38.577 crystal, and 764.616 deuterium.

The attacker lost a total of 550.000 units.
The defender lost a total of 32.234.000 units.
At these space coordinates now float 3.753.300 metal and 3.146.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.488.290
The attacker lost a total of 550.000
The defender lost a total of 32.234.000
Total Damage: 32.784.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
300.000..............4.088.397...........3.788.397
250.000..............3.185.277...........2.935.277
75.000.................764.616.............689.616
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.413.290

Defender lost.............gain..........difference
18.328.500...................0.........-18.328.500
13.905.500...................0.........-13.905.500
4.174.000....................0..........-4.174.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-36.408.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
30-05-2011, 23:31
on (30.05.2011 17:09:31) the following fleets met in battle:

discomachinegun -vs- minhtri

Attacker: discomachinegun
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 11.147
Battleship.......... 1.836
Battlecr........... 1.845

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: minhtri
Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 97
Bomb........... 301
Destr........... 500
Battlecr........... 801

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: discomachinegun
L.Fighter.......... 8.395 . . . . . .(lost: 2.752)
Battleship.......... 1.826 . . . . . .(lost: 10)
Battlecr........... 1.831 . . . . . .(lost: 14)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: minhtri
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 301)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 500)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 801)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender minhtri destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 366.502 metal 117.500 crystal, and 61.924 deuterium.

The attacker lost a total of 12.588.000 units.
The defender lost a total of 134.809.000 units.
At these space coordinates now float 23.636.400 metal and 20.582.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -12.042.074
The attacker lost a total of 12.588.000
The defender lost a total of 134.809.000
Total Damage: 147.397.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
9.126.000..............366.502..........-8.759.498
3.462.000..............117.500..........-3.344.500
210.000.................61.924............-148.076
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-12.252.074

Defender lost.............gain..........difference
69.662.000..........23.636.400.........-46.025.600
65.147.000..........20.582.700.........-44.564.300
24.030.000...................0.........-24.030.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-114.619.900

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

diablo91
01-06-2011, 23:20
Lâu ngày làm đc 1 trận xem đc :))


on (01.06.2011 12:52:49) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- archaon12345

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 570
Battlecr........... 3.001

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: archaon12345
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1
H.Cargo.......... 250
L.Fighter.......... 617
H.Fighter.......... 606
Cruiser.......... 213
Battleship.......... 302
Recy.......... 10
Esp.Probe.......... 141
Bomb........... 29
Destr........... 52
Battlecr........... 50
R.Luncher.......... 1.649
L.Laser.......... 608
T.Laser.......... 60
Gauss.......... 26
Ion. K........... 70
Plasma.......... 16
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 562 . . . . . .(lost: 8)
Battlecr........... 2.986 . . . . . .(lost: 15)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: archaon12345
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 617)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 606)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 213)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 302)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 141)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 29)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 52)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 50)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.649)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 608)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 26)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 70)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 16)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender archaon12345 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.296.047 metal 347.317 crystal, and 277.666 deuterium.

The attacker lost a total of 1.530.000 units.
The defender lost a total of 55.283.000 units.
At these space coordinates now float 9.545.700 metal and 5.043.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 14.979.730
The attacker lost a total of 1.530.000
The defender lost a total of 55.283.000
Total Damage: 56.813.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
810.000.............10.841.747..........10.031.747
720.000..............5.390.317...........4.670.317
225.000................277.666..............52.666
--------------------------------------------------
Summary: ...............................14.754.730

Defender lost.............gain..........difference
37.099.000...................0.........-37.099.000
18.184.000...................0.........-18.184.000
2.943.000....................0..........-2.943.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-58.226.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
02-06-2011, 18:42
Ai có ý định chơi uni fornax liên hệ nhận acc, yahoo: duocchetviyeu_quyetkhonghoihan@yahoo.com :D

darkangeldn
03-06-2011, 22:00
[/COLOR]nhầm convert :D


on (03.06.2011 15:21:54) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- Cyyoung

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 39.932
Cruiser.......... 7.189
Bomb........... 167
Destr........... 2.657

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Cyyoung
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 6
H.Cargo.......... 641
L.Fighter.......... 25
H.Fighter.......... 4
Cruiser.......... 4
Recy.......... 1
Esp.Probe.......... 58
Sol sat.......... 340
Destr........... 3
Battlecr........... 1
R.Luncher.......... 10.556
L.Laser.......... 757
T.Laser.......... 260
Gauss.......... 80
Ion. K........... 50
Plasma.......... 150
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
L.Fighter.......... 39.068 . . . . . .(lost: 864)
Cruiser.......... 7.145 . . . . . .(lost: 44)
Bomb........... 167 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.657 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Cyyoung
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 641)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 58)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 340)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10.556)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 757)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 260)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Cyyoung destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 2.755.794 metal 1.100.109 crystal, and 1.359.595 deuterium.

The attacker lost a total of 4.644.000 units.
The defender lost a total of 52.144.000 units.
At these space coordinates now float 2.318.700 metal and 1.809.900 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.700.098
The attacker lost a total of 4.644.000
The defender lost a total of 52.144.000
Total Damage: 56.788.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.472.000............5.074.494...........1.602.494
1.172.000............2.910.009...........1.738.009
88.000...............1.359.595...........1.271.595
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.612.098

Defender lost.............gain..........difference
37.324.500...................0.........-37.324.500
14.819.500...................0.........-14.819.500
4.900.000....................0..........-4.900.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-57.044.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

darkangeldn
04-06-2011, 00:38
[/COLOR]Nhầm nữa :|


on (03.06.2011 18:30:37) the following fleets met in battle:

dhbkhcm -vs- sajko

Attacker: dhbkhcm
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 7.145
Battleship.......... 2.681
Bomb........... 167
Destr........... 2.657
Battlecr........... 1.964

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: sajko
Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 90%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 23
H.Cargo.......... 21
L.Fighter.......... 2.175
H.Fighter.......... 100
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 100
Recy.......... 2
Bomb........... 100
Sol sat.......... 455
Destr........... 83
R.Luncher.......... 14.070
L.Laser.......... 5.966
T.Laser.......... 18
Gauss.......... 141
Plasma.......... 5
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: dhbkhcm
Cruiser.......... 6.971 . . . . . .(lost: 174)
Battleship.......... 2.679 . . . . . .(lost: 2)
Bomb........... 167 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 2.657 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.964 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: sajko
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 21)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.175)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 455)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 83)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 14.070)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 5.966)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 18)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 141)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender sajko destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 1.352.520 metal 224.200 crystal, and 59.551 deuterium.

The attacker lost a total of 4.818.000 units.
The defender lost a total of 82.067.000 units.
At these space coordinates now float 8.210.100 metal and 4.130.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.158.471
The attacker lost a total of 4.818.000
The defender lost a total of 82.067.000
Total Damage: 86.885.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.570.000............9.562.620...........5.992.620
1.248.000............4.354.300...........3.106.300
348.000.................59.551............-288.449
--------------------------------------------------
Summary: ................................8.810.471

Defender lost.............gain..........difference
64.114.000...................0.........-64.114.000
17.953.000...................0.........-17.953.000
3.608.500....................0..........-3.608.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-85.675.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

squall_hai
04-06-2011, 10:11
Đập mấy con turtle kiểu này tốn bao nhiêu Deut vậy?

darkangeldn
04-06-2011, 14:10
tầm 1,6 mil bác ạ :D
30 kí tự

vnistelrooy07
05-06-2011, 22:24
Deu Deu Deu. Ai mua pm nhé .

diablo91
07-06-2011, 19:16
Credit to Kimtinh :))


on (07.06.2011 05:15:19) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Demon

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 1.112
Battlecr........... 2.985

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Demon
Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 702
L.Fighter.......... 4.336
Cruiser.......... 266
Battleship.......... 642
Recy.......... 222
Esp.Probe.......... 100
Bomb........... 13
Death star.......... 1
Battlecr........... 56

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battleship.......... 1.087 . . . . . .(lost: 25)
Battlecr........... 2.923 . . . . . .(lost: 62)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Demon
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 702)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 4.336)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 266)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 642)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 222)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 13)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 56)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Demon destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 1.365.479 deuterium.

The attacker lost a total of 5.840.000 units.
The defender lost a total of 89.017.000 units.
At these space coordinates now float 19.189.500 metal and 9.267.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 23.982.579
The attacker lost a total of 5.840.000
The defender lost a total of 89.017.000
Total Damage: 94.857.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.985.000...........19.189.500..........16.204.500
2.855.000............9.267.600...........6.412.600
930.000..............1.365.479.............435.479
--------------------------------------------------
Summary: ...............................23.052.579

Defender lost.............gain..........difference
60.980.000...................0.........-60.980.000
28.037.000...................0.........-28.037.000
3.011.000....................0..........-3.011.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-92.028.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
07-06-2011, 21:28
díp kiu á. post lên board dọa nạt bọn IO đi :))

diablo91
08-06-2011, 20:07
Advance hit, phalanx deploy. Nó onl trước khi đánh 1h30, nhưng sau đó off ko recall :))


on (07.06.2011 20:42:10) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- jrz

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 11
Destr........... 3.199

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: jrz
Weapons: 110% Shields: 120% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 300
H.Cargo.......... 414
L.Fighter.......... 300
Cruiser.......... 150
Battleship.......... 200
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 250
Esp.Probe.......... 150
Bomb........... 50
Sol sat.......... 10
Destr........... 50
Battlecr........... 200
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 1.500
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 450
Ion. K........... 500
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 11 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 3.151 . . . . . .(lost: 48)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: jrz
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 414)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 200)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 450)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 500)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender jrz destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 821.002 metal 1.170.512 crystal, and 295.564 deuterium.

The attacker lost a total of 5.280.000 units.
The defender lost a total of 95.768.000 units.
At these space coordinates now float 9.865.200 metal and 6.988.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 13.860.478
The attacker lost a total of 5.280.000
The defender lost a total of 95.768.000
Total Damage: 101.048.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.880.000...........10.686.202...........7.806.202
2.400.000............8.158.712...........5.758.712
720.000................295.564............-424.436
--------------------------------------------------
Summary: ...............................13.140.478

Defender lost.............gain..........difference
58.314.000...................0.........-58.314.000
37.454.000...................0.........-37.454.000
9.225.000....................0..........-9.225.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-104.993.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Small HOF


on (08.06.2011 05:29:04) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Jommeke

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 1.380

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Jommeke
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 20
L.Fighter.......... 1.667
Recy.......... 51
Esp.Probe.......... 6
Sol sat.......... 125
R.Luncher.......... 1.946
L.Laser.......... 862
Gauss.......... 4
Ion. K........... 10
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Battlecr........... 1.380 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Jommeke
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 51)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.946)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 862)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 4)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 10)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Jommeke destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 89.725 metal 30.544 crystal, and 72.490 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 13.936.000 units.
At these space coordinates now float 1.689.300 metal and 704.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.586.759
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 13.936.000
Total Damage: 13.936.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.779.025...........1.779.025
0......................735.244.............735.244
0.......................72.490..............72.490
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.586.759

Defender lost.............gain..........difference
10.976.000...................0.........-10.976.000
2.960.000....................0..........-2.960.000
172.500......................0............-172.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-14.108.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

shinmap
08-06-2011, 22:29
Hưởng ứng phong trào ba diệt. Sau vài raid nhỏ nhỏ, thì thấy được chú này. Đánh ko suy nghĩ và kết quả là
on (08.06.2011 16:20:49) the following fleets met in battle:

9999_buydeut -vs- Floyd

Attacker: 9999_buydeut
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr............. 7.195

http://crconv.dejma.net/hr.png
-= V S =-

Defender: Floyd
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo............ 81
H.Cargo............ 182
L.Fighter............ 12
H.Fighter............ 26
Cruiser............ 246
Recy............ 176
Esp.Probe............ 333
Bomb............. 111
Sol sat............ 46
Destr............. 29
Battlecr............. 372
R.Luncher............ 1.647
L.Laser............ 1.900
T.Laser............ 300
Gauss............ 74
Ion. K............. 348
Plasma............ 66

http://crconv.dejma.net/hr.png
- after battle -

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: 9999_buydeut
Battlecr............. 7.131 . . . . . .(lost: 64)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Floyd
S.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 81)
H.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 182)
L.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 12)
H.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 26)
Cruiser............ 0 . . . . . .(lost: 246)
Recy............ 0 . . . . . .(lost: 176)
Esp.Probe............ 0 . . . . . .(lost: 333)
Bomb............. 0 . . . . . .(lost: 111)
Sol sat............ 0 . . . . . .(lost: 46)
Destr............. 0 . . . . . .(lost: 29)
Battlecr............. 0 . . . . . .(lost: 372)
R.Luncher............ 0 . . . . . .(lost: 1.647)
L.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 1.900)
T.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 300)
Gauss............ 0 . . . . . .(lost: 74)
Ion. K............. 0 . . . . . .(lost: 348)
Plasma............ 0 . . . . . .(lost: 66)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Floyd destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 967.260 metal 122.357 crystal, and 563.023 deuterium.

The attacker lost a total of 4.480.000 units.
The defender lost a total of 71.722.000 units.
At these space coordinates now float 8.548.800 metal and 7.871.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 13.592.840
The attacker lost a total of 4.480.000
The defender lost a total of 71.722.000
Total Damage: 76.202.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.920.000............9.516.060...........7.596.060
2.560.000............7.993.757...........5.433.757
960.000................563.023............-396.977
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.632.840

Defender lost.............gain..........difference
39.996.000...................0.........-39.996.000
31.726.000...................0.........-31.726.000
10.675.000...................0.........-10.675.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-82.397.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


Lần sau phải post đúng size nhé. Đã có hướng dẫn post CR trong forum hoặc có thể hỏi thành viên khác. post size lớn nữa là del bài á

Daquy

shinmap
11-06-2011, 22:18
Sorry anh Daquy

Thêm một trận nữa.


At these space, as it came to a battle:

Attacker 9999_buydeut (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Dest. 2.922

Defender SwiftWOLF (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
L.Cargo 34
L.Fighter 419
H.Fighter 32
Battleship 81
Recy. 22
Esp.Probe 15
Sol. Sat 64
Battlecr. 314
R.Launcher 3.200
L.Laser 1.560
H.Laser 330
Gauss 130
Ion C. 152
Plasma 65
S.Dome 1
L.Dome 1

After battle...

Attacker 9999_buydeut (X:XXX:XX)
Dest. 2.918

Defender SwiftWOLF (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
597.429 metal, 17.950 crystal and 10.735 deuterium.

The attacker lost a total of 440.000 units.
The defender lost a total of 54.285.000 units.
At these space coordinates now float 4.553.400 metal and 4.500.300 crystal.
The chance for a moon to be created is 0 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

shinmap
14-06-2011, 22:29
Cần trade 15mil crystal. Anh em nào cần pm ingame 9999_buydeut nhé

shinmap
16-06-2011, 20:39
At these space, as it came to a battle:

Attacker 9999_buydeut (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Dest. 2.931

Defender Zomnmambula (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Deathstar 8
R.Launcher 376
L.Laser 87
H.Laser 12
Gauss 2
Ion C. 6
Plasma 3

After battle...

Attacker 9999_buydeut (X:XXX:XX)
Dest. 2.857

Defender Zomnmambula (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
53.826 metal, 18.918 crystal and 12.092 deuterium.

The attacker lost a total of 8.140.000 units.
The defender lost a total of 73.440.000 units.
At these space coordinates now float 13.332.000 metal and 10.710.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

daquy
20-06-2011, 17:45
on (20.06.2011 04:14:13) the following fleets met in battle:

MacGyver -vs- 000000000

Attacker: MacGyver
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: 000000000
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 86
Battleship.......... 2.675
Sol sat.......... 621
Destr........... 2.616
R.Luncher.......... 749
L.Laser.......... 2.003
T.Laser.......... 3
Gauss.......... 3
Ion. K........... 3
Plasma.......... 11
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: MacGyver
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 1.000)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: 000000000
H.Cargo.......... 77 . . . . . .(lost: 9)
Battleship.......... 2.543 . . . . . .(lost: 132)
Sol sat.......... 521 . . . . . .(lost: 100)
Destr........... 2.607 . . . . . .(lost: 9)
R.Luncher.......... 615 . . . . . .(lost: 134)
L.Laser.......... 1.655 . . . . . .(lost: 348)
T.Laser.......... 2 . . . . . .(lost: 1)
Gauss.......... 3 . . . . . .(lost: 0)
Ion. K........... 3 . . . . . .(lost: 0)
Plasma.......... 11 . . . . . .(lost: 0)
S.Dome.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
L.Dome.......... 1 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker MacGyver destroyed.

The defender has won the battle!

The attacker lost a total of 110.000.000 units.
The defender lost a total of 10.190.000 units.
At these space coordinates now float 19.960.200 metal and 15.805.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -110.000.000
The attacker lost a total of 110.000.000
The defender lost a total of 10.190.000
Total Damage: 120.190.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
60.000.000...................0.........-60.000.000
50.000.000...................0.........-50.000.000
15.000.000...................0.........-15.000.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-125.000.000

Defender lost.............gain..........difference
7.330.000...........19.960.200..........12.630.200
2.860.000...........15.805.200..........12.945.200
185.000......................0............-185.000
--------------------------------------------------
Summary: ...............................25.390.400

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

squall_hai
20-06-2011, 19:25
hahaha, congratz :D recall chuẩn quá

vnistelrooy07
22-06-2011, 23:11
có 15m Deu, ai cần pm YH nhé .

haitaccc
26-06-2011, 16:40
Room yên ắng quá, post lên cho khí thế nào a eThe following fleets met in battle:

Attacker: Hell [117810]
S.Cargo...121
Dest....2.125
Battlecr....199

Defender: King cut [121810]
Cruiser...7
Battleship...528
Recy....326
Esp.Probe...330
Bomber...96
Dest....141
Deathstar...2
Battlecr....177

-- After battle --

Attacker: Hell [117810]
S.Cargo...70 ( lost: 51 )
Dest....2.098 ( lost: 27 )
Battlecr....191 ( lost: 8 )

Defender: King cut [121810]
Destroyed

The attacker has won the battle!
The attacker has won the battle! He captured 95.223 metal 131.914 crystal and 869.394 deuterium.


The attacker lost a total of 4.890.000 units.
The defender lost a total of 125.347.000 units.
At these space coordinates now float 24.360.000 metal and 14.711.100 crystal.

Battle Result
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain: 34.181.100
Defender lost: 125.347.000
Total Damage: 130.237.000

Converted with Invader Skodge's CR Converter 3.5 (http://crconv.vafan.se)


---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:31 ----------

ngày của Gravi :)

The following fleets met in battle:

Attacker: ell [54168]
Dest....1.555

Defender: oro [54576]
Sol. Sat...7.142
R.Launcher...5.436
L.Laser...817
H.Laser...40
Gauss...27
Plasma...5
S.Dome...1
L.Dome...1

-- After battle --

Attacker: ell [54168]
Dest....1.555 ( lost: 0 )

Defender: oro [54576]
Sol. Sat...761 ( lost: 6381 )
R.Launcher...536 (lost: 4900)
L.Laser...66 (lost: 751)
H.Laser...5 (lost: 35)
Gauss...2 (lost: 25)
Plasma...1 (lost: 4)
S.Dome...1 (lost: 0)
L.Dome...1 (lost: 0)

The battle ended in a draw

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 31.414.000 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 4.763.400 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %

Battle Result
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain: 4.763.400
Defender lost: 31.414.000
Total Damage: 31.414.000

Converted with Invader Skodge's CR Converter 3.5 (http://crconv.vafan.se)
[/COLOR]

At these space, as it came to a battle:

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: S.Cargo L.Fighter Cruiser Battlecr.
Total: 111 23.000 222 1.976

Defender unacceptable (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
Total: 8.607 3.000 62 31 10 30 40 1 1

After battle...

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Type: S.Cargo L.Fighter Cruiser Battlecr.
Total: 110 22.791 222 1.976

Defender unacceptable (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
1.138 metal, 315 crystal and 313.540 deuterium.

The attacker lost a total of 840.000 units.
The defender lost a total of 28.296.000 units.
At these space coordinates now float 188.700 metal and 5.227.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)


---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:47 ----------


At these space, as it came to a battle:

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Battlecr.
Total: 2.000

Defender Darth Dude (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
Total: 8.133 3.645 23 10 2 15 1 1 1

After battle...

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Type: Battlecr.
Total: 1.997

Defender Darth Dude (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
714 metal, 476 crystal and 152 deuterium.

The attacker lost a total of 210.000 units.
The defender lost a total of [color=#FF0000]24.092.000 units.
At these space coordinates now float 27.000 metal and 4.915.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %.
The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)


---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 15:51 ----------

hàng nóng, mới đánh. RC 4h sau hót
At these space, as it came to a battle:

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: L.Fighter Battlecr.
Total: 3.333 3.333

Defender TheJudge (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Recy. Bomber Dest.
Total: 560 180 4.400 280 6 2 121 3 350

After battle...

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Type: L.Fighter Battlecr.
Total: 2.377 3.286

Defender TheJudge (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
31.100 metal, 830.080 crystal and 948.019 deuterium.

The attacker lost a total of 7.114.000 units.
The defender lost a total of 65.743.000 units.
At these space coordinates now float 13.178.400 metal and 8.678.700 crystal.
The chance for a moon to be created is 0 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

diablo91
29-06-2011, 23:30
Acc akira bị spy, ông kimtinh kêu spy lại xem, thấy ship, deploy Deut + ship về moon, canh 1 ngày, quất luôn :))

New top 10: Diablo91 [SIN] vs kraken [P.F.T] : TD: 373 mil (Profit: ~30 mil)


on (29.06.2011 17:13:38) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- kraken

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 44.442
H.Fighter.......... 557
Cruiser.......... 13.842
Battleship.......... 1.276
Destr........... 3.283
Battlecr........... 2.906

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: kraken
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 930
H.Cargo.......... 516
L.Fighter.......... 2.000
H.Fighter.......... 321
Cruiser.......... 852
Battleship.......... 682
Recy.......... 570
Esp.Probe.......... 1.684
Bomb........... 381
Sol sat.......... 700
Destr........... 363
Battlecr........... 931
R.Luncher.......... 18.550
L.Laser.......... 6.750
T.Laser.......... 20
Gauss.......... 110
Ion. K........... 20
Plasma.......... 302
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 35.461 . . . . . .(lost: 8.981)
H.Fighter.......... 495 . . . . . .(lost: 62)
Cruiser.......... 13.146 . . . . . .(lost: 696)
Battleship.......... 1.266 . . . . . .(lost: 10)
Destr........... 3.283 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 2.893 . . . . . .(lost: 13)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: kraken
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 930)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 516)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 321)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 852)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 682)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 570)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.684)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 381)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 700)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 363)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 931)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 18.550)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 6.750)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 110)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 302)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender kraken destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.198.746 metal 2.449.828 crystal, and 1.179.077 deuterium.

The attacker lost a total of 56.846.000 units.
The defender lost a total of 316.015.000 units.
At these space coordinates now float 53.144.100 metal and 33.187.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 36.312.951
The attacker lost a total of 56.846.000
The defender lost a total of 316.015.000
Total Damage: 372.861.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
42.075.000..........56.342.846..........14.267.846
14.771.000..........35.637.028..........20.866.028
1.587.000............1.179.077............-407.923
--------------------------------------------------
Summary: ...............................34.725.951

Defender lost.............gain..........difference
199.817.000..................0........-199.817.000
116.198.000..................0........-116.198.000
37.599.000...................0.........-37.599.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-353.614.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

haitaccc
30-06-2011, 07:12
kết quả sau mấy ngày canh e này :) RC đến sau 5s:-w mất 6M DFAt these space, as it came to a battle:

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Dest.
Total: 5.041

Defender Lotus (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Deathstar R.Launcher S.Dome
Total: 30 26 1

After battle...

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Type: Dest.
Total: 4.715

Defender Lotus (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
597.514 metal, 301.840 crystal and 148.474 deuterium.

The attacker lost a total of 35.860.000 units.
The defender lost a total of 270.072.000 units.
At these space coordinates now float 50.868.000 metal and 40.890.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)


---------- Post added at 07:12 ---------- Previous post was at 07:10 ----------At these space, as it came to a battle:

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: L.Cargo Dest.
Total: 13 77

Defender Zomnmambula (X:XXX:XX)
Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
Type: Deathstar L.Laser
Total: 1 1

After battle...

Attacker Hell (X:XXX:XX)
Type: L.Cargo Dest.
Total: 13 70

Defender Zomnmambula (X:XXX:XX)
destroyed!

He captured
5.000 metal, 15.131 crystal and 77.639 deuterium.

The attacker lost a total of 770.000 units.
The defender lost a total of 9.002.000 units.
At these space coordinates now float 1.626.000 metal and 1.305.000 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %.
The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.

-- Created by Takana's CR Converter v1.955 beta - Dragon Takana -- (http://www.takanacity.com)

diablo91
01-07-2011, 13:37
Làm vài phát Advance HOF zí basic HOF wa ngày :D


on (01.07.2011 06:22:58) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- irobo

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 15.951
Battleship.......... 1.266
Bomb........... 9
Destr........... 3.377
Battlecr........... 2.993

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: irobo
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 60
H.Cargo.......... 73
L.Fighter.......... 80
Cruiser.......... 412
Battleship.......... 116
Recy.......... 180
Esp.Probe.......... 79
Bomb........... 361
Destr........... 271
Battlecr........... 213
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 4.000
T.Laser.......... 600
Gauss.......... 200
Ion. K........... 100
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 12.312 . . . . . .(lost: 3.639)
Battleship.......... 1.255 . . . . . .(lost: 11)
Bomb........... 9 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 3.377 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 2.962 . . . . . .(lost: 31)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: irobo
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 73)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 80)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 412)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 116)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 180)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 79)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 361)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 271)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 213)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 600)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 100)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender irobo destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 3.004.135 metal 2.001.911 crystal, and 457.139 deuterium.

The attacker lost a total of 17.386.000 units.
The defender lost a total of 140.994.000 units.
At these space coordinates now float 20.730.000 metal and 12.768.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 21.575.185
The attacker lost a total of 17.386.000
The defender lost a total of 140.994.000
Total Damage: 158.380.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
12.342.000..........23.734.135..........11.392.135
5.044.000...........14.769.911...........9.725.911
465.000................457.139..............-7.861
--------------------------------------------------
Summary: ...............................21.110.185

Defender lost.............gain..........difference
86.618.000...................0.........-86.618.000
54.376.000...................0.........-54.376.000
20.259.000...................0.........-20.259.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-161.253.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (30.06.2011 18:58:58) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- qs6alesis

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 1.400

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: qs6alesis
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 2
H.Cargo.......... 8
L.Fighter.......... 1.069
H.Fighter.......... 289
Cruiser.......... 27
Battleship.......... 39
Recy.......... 5
Esp.Probe.......... 220
Bomb........... 5
Destr........... 6
Battlecr........... 15
R.Luncher.......... 802
L.Laser.......... 517
T.Laser.......... 271
Gauss.......... 43
Ion. K........... 14
Plasma.......... 11
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Destr........... 1.398 . . . . . .(lost: 2)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: qs6alesis
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 8)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.069)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 289)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 27)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 5)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 220)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 5)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 802)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 517)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 271)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 14)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 11)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender qs6alesis destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 842.503 metal 138.631 crystal, and 107.618 deuterium.

The attacker lost a total of 220.000 units.
The defender lost a total of 20.367.000 units.
At these space coordinates now float 2.555.400 metal and 1.327.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 4.751.952
The attacker lost a total of 220.000
The defender lost a total of 20.367.000
Total Damage: 20.587.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
120.000..............3.397.903...........3.277.903
100.000..............1.466.431...........1.366.431
30.000.................107.618..............77.618
--------------------------------------------------
Summary: ................................4.721.952

Defender lost.............gain..........difference
13.901.500...................0.........-13.901.500
6.465.500....................0..........-6.465.500
870.000......................0............-870.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-21.237.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


on (30.06.2011 22:35:32) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- Rogen63

Attacker: Diablo91
Weapons: 150% Shields: 140% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Bomb........... 9
Destr........... 1.982

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Rogen63
Weapons: 100% Shields: 110% Armour: 100%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 15
L.Fighter.......... 1.040
H.Fighter.......... 205
Cruiser.......... 40
Battleship.......... 32
Col. Ship.......... 1
Recy.......... 15
Esp.Probe.......... 490
Bomb........... 20
Sol sat.......... 400
Destr........... 15
Battlecr........... 35
R.Luncher.......... 1.000
L.Laser.......... 1.200
T.Laser.......... 400
Gauss.......... 50
Ion. K........... 305
Plasma.......... 40
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
Bomb........... 9 . . . . . .(lost: 0)
Destr........... 1.979 . . . . . .(lost: 3)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Rogen63
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.040)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 205)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 32)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 490)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 20)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 15)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 35)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.200)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 400)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 305)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 40)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Rogen63 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 459.104 metal 331.590 crystal, and 118.460 deuterium.

The attacker lost a total of 330.000 units.
The defender lost a total of 32.460.000 units.
At these space coordinates now float 2.991.000 metal and 2.073.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.643.154
The attacker lost a total of 330.000
The defender lost a total of 32.460.000
Total Damage: 32.790.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
180.000..............3.450.104...........3.270.104
150.000..............2.404.590...........2.254.590
45.000.................118.460..............73.460
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.598.154

Defender lost.............gain..........difference
19.660.000...................0.........-19.660.000
12.800.000...................0.........-12.800.000
2.670.000....................0..........-2.670.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-35.130.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

haitaccc
02-07-2011, 09:52
rùa ah, thịt lun :))

on (02.07.2011 03:42:38) the following fleets met in battle:

Hell -vs- Capitan Bomba

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 170
Bomb........... 883
Destr........... 5.117

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Capitan Bomba
Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 935
H.Cargo.......... 1.008
L.Fighter.......... 1.763
H.Fighter.......... 930
Cruiser.......... 97
Battleship.......... 20
Recy.......... 50
Esp.Probe.......... 5.215
Bomb........... 7
Sol sat.......... 206
Destr........... 6
Battlecr........... 6
R.Luncher.......... 3.000
L.Laser.......... 2.000
T.Laser.......... 1.000
Gauss.......... 500
Ion. K........... 1.500
Plasma.......... 200
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
H.Cargo.......... 97 . . . . . .(lost: 73)
Bomb........... 838 . . . . . .(lost: 45)
Destr........... 5.079 . . . . . .(lost: 38)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Capitan Bomba
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 935)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.008)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.763)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 930)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 97)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5.215)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 7)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 206)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 6)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 6)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 3.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1.500)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Capitan Bomba destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 6.991.772 metal 2.390.879 crystal, and 961.575 deuterium.

The attacker lost a total of 8.431.000 units.
The defender lost a total of 111.659.000 units.
At these space coordinates now float 8.395.500 metal and 7.345.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 17.654.226
The attacker lost a total of 8.431.000
The defender lost a total of 111.659.000
Total Damage: 120.090.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
4.968.000...........15.387.272..........10.419.272
3.463.000............9.736.379...........6.273.379
1.245.000..............961.575............-283.425
--------------------------------------------------
Summary: ...............................16.409.226

Defender lost.............gain..........difference
61.077.000...................0.........-61.077.000
50.582.000...................0.........-50.582.000
7.682.000....................0..........-7.682.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-119.341.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

shinmap
02-07-2011, 11:03
on (02.07.2011 04:50:00) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- TheEmpire

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 36.841
Battlecr........... 7.272

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TheEmpire
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 968
H.Cargo.......... 1.104
L.Fighter.......... 523
H.Fighter.......... 264
Cruiser.......... 702
Battleship.......... 20
Col. Ship.......... 3
Recy.......... 1.363
Esp.Probe.......... 1.513
Bomb........... 97
Destr........... 2.003
Death star.......... 2
Battlecr........... 877

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
L.Fighter.......... 25.305 . . . . . .(lost: 11.536)
Battlecr........... 7.146 . . . . . .(lost: 126)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TheEmpire
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 968)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.104)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 523)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 264)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 702)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1.363)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.513)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 97)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2.003)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 877)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender TheEmpire destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 6.624.749 deuterium.

The attacker lost a total of 54.964.000 units.
The defender lost a total of 372.412.000 units.
At these space coordinates now float 72.012.300 metal and 56.200.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 79.873.549
The attacker lost a total of 54.964.000
The defender lost a total of 372.412.000
Total Damage: 427.376.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
38.388.000..........72.012.300..........33.624.300
16.576.000..........56.200.500..........39.624.500
1.890.000............6.624.749...........4.734.749
--------------------------------------------------
Summary: ...............................77.983.549

Defender lost.............gain..........difference
201.653.000..................0........-201.653.000
170.759.000..................0........-170.759.000
50.815.000...................0.........-50.815.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-423.227.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

AHOF. Chuẩn bị đi làm. FA gọi. Đánh trước khi spy. Spy thấy nó vẫn còn đó. Hài một chỗ thằng này tối hôm trước pm mình hỏi thăm dạo này Fornax thế nào. Sáng ra rớt 59 hạng. Amen!

Quá trình ngồi đánh em ý ló sao. Kệ, main ko sao, target ko sao. Đánh luôn

This combat dedicaded to Hell and Diablo91 :D

Tks bác FA đã Support DT :">

shinmap
04-07-2011, 23:15
on (04.07.2011 12:09:22) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- ramarst

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.247

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: ramarst
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 260
H.Cargo.......... 52
L.Fighter.......... 150
H.Fighter.......... 55
Cruiser.......... 60
Battleship.......... 120
Recy.......... 71
Esp.Probe.......... 471
Bomb........... 13
Sol sat.......... 100
Destr........... 8
Death star.......... 1
Battlecr........... 14
R.Luncher.......... 6.725
L.Laser.......... 1.190
T.Laser.......... 75
Gauss.......... 14
Ion. K........... 1
Plasma.......... 79
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 3.211 . . . . . .(lost: 36)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: ramarst
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 260)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 52)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 55)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 71)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 471)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 13)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 8)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 14)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 6.725)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.190)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 1)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 79)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender ramarst destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 114.644 metal 130.087 crystal, and 501.529 deuterium.

The attacker lost a total of 3.960.000 units.
The defender lost a total of 50.224.000 units.
At these space coordinates now float 5.289.600 metal and 3.481.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.557.060
The attacker lost a total of 3.960.000
The defender lost a total of 50.224.000
Total Damage: 54.184.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
2.160.000............5.404.244...........3.244.244
1.800.000............3.611.287...........1.811.287
540.000................501.529.............-38.471
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.017.060

Defender lost.............gain..........difference
35.449.000...................0.........-35.449.000
14.775.000...................0.........-14.775.000
4.235.000....................0..........-4.235.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-54.459.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Lanx hit! Thấy đánh luôn mà vẫn hốt đc DF.

squall_hai
05-07-2011, 13:24
Ôi, rút cuộc cũng có moon :x thx FA :D hehe nhờ tí cargo lại có moon trong khi LF thì chả bao giờ raon (05.07.2011 07:18:37) the following fleets met in battle:

Fon -vs- squallhai

Attacker: Fon
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo............ 193
H.Cargo............ 86
L.Fighter............ 1.045

http://crconv.dejma.net/hr.png
-= V S =-

Defender: squallhai
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo............ 85
H.Cargo............ 527
L.Fighter............ 1.254
H.Fighter............ 28
Col. Ship............ 1
Recy............ 110
Esp.Probe............ 853
Sol sat............ 297
R.Luncher............ 4.347
L.Laser............ 20.352
T.Laser............ 2.682
Gauss............ 120
Ion. K............. 200
Plasma............ 130
S.Dome............ 1
L.Dome............ 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
- after battle -

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Fon
S.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 193)
H.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 86)
L.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 1.045)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: squallhai
S.Cargo............ 85 . . . . . .(lost: 0)
H.Cargo............ 527 . . . . . .(lost: 0)
L.Fighter............ 1.254 . . . . . .(lost: 0)
H.Fighter............ 28 . . . . . .(lost: 0)
Col. Ship............ 1 . . . . . .(lost: 0)
Recy............ 110 . . . . . .(lost: 0)
Esp.Probe............ 841 . . . . . .(lost: 12)
Sol sat............ 297 . . . . . .(lost: 0)
R.Luncher............ 4.347 . . . . . .(lost: 0)
L.Laser............ 20.350 . . . . . .(lost: 2)
T.Laser............ 2.682 . . . . . .(lost: 0)
Gauss............ 120 . . . . . .(lost: 0)
Ion. K............. 200 . . . . . .(lost: 0)
Plasma............ 130 . . . . . .(lost: 0)
S.Dome............ 1 . . . . . .(lost: 0)
L.Dome............ 1 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker Fon destroyed.

The defender has won the battle!

The attacker lost a total of 5.984.000 units.
The defender lost a total of 16.000 units.
At these space coordinates now float 1.211.100 metal and 587.700 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 17 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the defender got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -5.984.000
The attacker lost a total of 5.984.000
The defender lost a total of 16.000
Total Damage: 6.000.000

-= Harvest report =-
Your 110 recycler(s) have a total cargo capacity of 2.200.000
At the target 1.211.100 metal and 587.700 krystal are floating in space.
You have harvested 1.211.100 metal and 587.700 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
4.037.000....................0..........-4.037.000
1.947.000....................0..........-1.947.000
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ...............................-5.984.000

Defender lost.............gain..........difference
3.000................1.211.100...........1.208.100
13.000.................587.700.............574.700
0............................0...................0
--------------------------------------------------
Summary: ................................1.782.800

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

haitaccc
10-07-2011, 12:37
đập tụi IOon (08.07.2011 11:01:36) the following fleets met in battle:

Hell -vs- shaka

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battlecr........... 1.500

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: shaka
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.006
H.Cargo.......... 1.413
L.Fighter.......... 1.667
H.Fighter.......... 212
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 446
Esp.Probe.......... 30
Destr........... 31

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
Battlecr........... 1.487 . . . . . .(lost: 13)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: shaka
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.006)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.413)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 1.667)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 212)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 446)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 31)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender shaka destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 371.749 metal 371.750 crystal, and 371.750 deuterium.

The attacker lost a total of 910.000 units.
The defender lost a total of 40.404.000 units.
At these space coordinates now float 7.047.900 metal and 5.346.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 12.599.449
The attacker lost a total of 910.000
The defender lost a total of 40.404.000
Total Damage: 41.314.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
390.000..............7.419.649...........7.029.649
520.000..............5.718.050...........5.198.050
195.000................371.750.............176.750
--------------------------------------------------
Summary: ...............................12.404.449

Defender lost.............gain..........difference
23.103.000...................0.........-23.103.000
17.301.000...................0.........-17.301.000
1.377.000....................0..........-1.377.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-41.781.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9


The attacker has won the battle! He captured 7.946.117 metal, 1.697.127 crystal and 2.445.836 deuterium.
The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 0 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.

e attacker has won the battle! He captured 3.481.858 metal, 848.564 crystal and 1.222.918 deuterium.
The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 0 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.

The attacker has won the battle! He captured 1.815.462 metal, 424.282 crystal and 611.459 deuterium.
The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 0 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.

The attacker has won the battle! He captured 478.664 metal, 212.141 crystal and 305.729 deuterium.
The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 0 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.

The attacker has won the battle! He captured 2.926.031 metal, 106.070 crystal and 152.865 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 0 units.
At these space coordinates now float 0 metal and 0 crystal.


---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:33 ----------


on (10.07.2011 01:01:43) the following fleets met in battle:

Hell -vs- Azerian

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
H.Cargo.......... 1
Destr........... 5.725

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Azerian
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 72
H.Cargo.......... 49
L.Fighter.......... 73
H.Fighter.......... 23
Cruiser.......... 30
Battleship.......... 10
Recy.......... 121
Esp.Probe.......... 142
Bomb........... 50
Sol sat.......... 39
Battlecr........... 811
R.Luncher.......... 7.799
L.Laser.......... 4.027
T.Laser.......... 3
Gauss.......... 709
Ion. K........... 145
Plasma.......... 75
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Destr........... 5.714 . . . . . .(lost: 11)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Azerian
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 72)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 73)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 23)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 30)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 121)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 142)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 39)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 811)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 7.799)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.027)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 709)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 145)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 75)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Azerian destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 478.133 metal 1.404.148 crystal, and 215.270 deuterium.

The attacker lost a total of 1.222.000 units.
The defender lost a total of 122.755.000 units.
At these space coordinates now float 9.165.300 metal and 10.846.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 20.887.351
The attacker lost a total of 1.222.000
The defender lost a total of 122.755.000
Total Damage: 123.977.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
666.000..............9.643.433...........8.977.433
556.000.............12.250.648..........11.694.648
165.000................215.270..............50.270
--------------------------------------------------
Summary: ...............................20.722.351

Defender lost.............gain..........difference
69.821.500...................0.........-69.821.500
52.933.500...................0.........-52.933.500
16.904.500...................0.........-16.904.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-139.659.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:35 ----------


Nhổ cỏ tận gốc, check e nó mấy bữa, thấy xây được một mớ ship và recolate lên G9 b-) xuyên Galaxy gít luôn.

on (10.07.2011 04:38:32) the following fleets met in battle:

Hell -vs- TheEmpire

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
S.Cargo.......... 111
L.Fighter.......... 33.333
Cruiser.......... 2.222
Battlecr........... 3.333

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TheEmpire
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 202
L.Fighter.......... 8.677
Esp.Probe.......... 121
Death star.......... 6

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
S.Cargo.......... 107 . . . . . .(lost: 4)
L.Fighter.......... 32.262 . . . . . .(lost: 1.071)
Cruiser.......... 2.148 . . . . . .(lost: 74)
Battlecr........... 3.233 . . . . . .(lost: 100)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TheEmpire
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 202)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 8.677)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 121)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 6)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender TheEmpire destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 583.493 deuterium.

The attacker lost a total of 13.298.000 units.
The defender lost a total of 91.253.000 units.
At these space coordinates now float 19.483.200 metal and 11.882.100 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 18.650.793
The attacker lost a total of 13.298.000
The defender lost a total of 91.253.000
Total Damage: 104.551.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
7.701.000...........19.483.200..........11.782.200
5.597.000...........11.882.100...........6.285.100
1.648.000..............583.493..........-1.064.507
--------------------------------------------------
Summary: ...............................17.002.793

Defender lost.............gain..........difference
57.243.000...................0.........-57.243.000
34.010.000...................0.........-34.010.000
6.000.000....................0..........-6.000.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-97.253.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

squall_hai
11-07-2011, 00:31
:0 nice hit ! <3 it

lephan
12-07-2011, 11:18
lâu wá ko có post ,cái converter mới hem bít xài ^^
on (12.07.2011 04:55:29) the following fleets met in battle:

hvk -vs- Arawen

Attacker: hvk
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr............. 1.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
-= V S =-

Defender: Arawen
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo............ 5
H.Cargo............ 5
L.Fighter............ 96
H.Fighter............ 16
Cruiser............ 4
Battleship............ 26
Col. Ship............ 1
Recy............ 6
Esp.Probe............ 6
Sol sat............ 47
Destr............. 41
Battlecr............. 16
R.Luncher............ 665
L.Laser............ 392
T.Laser............ 134
Gauss............ 20
Ion. K............. 36
Plasma............ 21
S.Dome............ 1
L.Dome............ 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
- after battle -

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: hvk
Destr............. 1.000 . . . . . .(lost: 0)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Arawen
S.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 5)
H.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 5)
L.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 96)
H.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 16)
Cruiser............ 0 . . . . . .(lost: 4)
Battleship............ 0 . . . . . .(lost: 26)
Col. Ship............ 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy............ 0 . . . . . .(lost: 6)
Esp.Probe............ 0 . . . . . .(lost: 6)
Sol sat............ 0 . . . . . .(lost: 47)
Destr............. 0 . . . . . .(lost: 41)
Battlecr............. 0 . . . . . .(lost: 16)
R.Luncher............ 0 . . . . . .(lost: 665)
L.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 392)
T.Laser............ 0 . . . . . .(lost: 134)
Gauss............ 0 . . . . . .(lost: 20)
Ion. K............. 0 . . . . . .(lost: 36)
Plasma............ 0 . . . . . .(lost: 21)
S.Dome............ 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome............ 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Arawen destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 319.976 metal 176.007 crystal, and 93.926 deuterium.

The attacker lost a total of 0 units.
The defender lost a total of 14.542.000 units.
At these space coordinates now float 1.405.200 metal and 1.039.200 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 3.034.309
The attacker lost a total of 0
The defender lost a total of 14.542.000
Total Damage: 14.542.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
0....................1.725.176...........1.725.176
0....................1.215.207...........1.215.207
0.......................93.926..............93.926
--------------------------------------------------
Summary: ................................3.034.309

Defender lost.............gain..........difference
8.988.000....................0..........-8.988.000
5.554.000....................0..........-5.554.000
1.578.500....................0..........-1.578.500
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-16.120.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

haitaccc
13-07-2011, 11:52
New No1 :-w có thể bị chôm ít res nhưng múc thoai. thx tất cả đã giúp RC và a e trade Deu :D:D:D

on (13.07.2011 04:04:43) the following fleets met in battle:

Hell -vs- higgins40

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 41.676
Cruiser.......... 21.705
Battleship.......... 1.189
Battlecr........... 5.903

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: higgins40
Weapons: 140% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 289
H.Cargo.......... 1.297
L.Fighter.......... 51.198
H.Fighter.......... 873
Cruiser.......... 4.621
Battleship.......... 2.041
Col. Ship.......... 6
Recy.......... 4.742
Esp.Probe.......... 4.296
Bomb........... 194
Destr........... 2.123
Battlecr........... 2.036

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
L.Fighter.......... 15.347 . . . . . .(lost: 26.329)
Cruiser.......... 16.467 . . . . . .(lost: 5.238)
Battleship.......... 1.116 . . . . . .(lost: 73)
Battlecr........... 5.792 . . . . . .(lost: 111)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: higgins40
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 289)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.297)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 51.198)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 873)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 4.621)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 2.041)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 4.742)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 4.296)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 194)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2.123)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 2.036)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender higgins40 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 6.282.030 metal 2.570.021 crystal, and 4.018.754 deuterium.

The attacker lost a total of 258.892.000 units.
The defender lost a total of 948.417.000 units.
At these space coordinates now float 236.237.700 metal and 125.955.000 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 116.171.505
The attacker lost a total of 258.892.000
The defender lost a total of 948.417.000
Total Damage: 1.207.309.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
190.362.000........242.519.730..........52.157.730
68.530.000.........128.525.021..........59.995.021
12.141.000...........4.018.754..........-8.122.246
--------------------------------------------------
Summary: ..............................104.030.505

Defender lost.............gain..........difference
597.097.000..................0........-597.097.000
351.320.000..................0........-351.320.000
84.081.000...................0.........-84.081.000
--------------------------------------------------
Summary: ...........................-1.032.498.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

haitaccc
13-07-2011, 15:35
thằng này bị đập 1 lần goài, h xây ss, khi bị spy thì nó kêu để đủ 12k ss thì hãy đánh ... [-X[-X[-X msg ý kiến hoài, tiện thể move Des gít luôn. thù càng thim sâu đây :)):)):))

on (13.07.2011 08:58:22) the following fleets met in battle:

Hell -vs- TheJudge

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 5.743

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: TheJudge
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 152
Cruiser.......... 1
Recy.......... 170
Esp.Probe.......... 153
Sol sat.......... 10.650
R.Luncher.......... 10.000
L.Laser.......... 10.000
T.Laser.......... 175
Gauss.......... 100
Ion. K........... 215
Plasma.......... 125
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
Destr........... 5.732 . . . . . .(lost: 11)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: TheJudge
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 152)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 170)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 153)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 10.650)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 175)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 215)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender TheJudge destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 172.917 metal 103.290 crystal, and 161.919 deuterium.

The attacker lost a total of 1.210.000 units.
The defender lost a total of 85.264.000 units.
At these space coordinates now float 987.600 metal and 7.182.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.398.326
The attacker lost a total of 1.210.000
The defender lost a total of 85.264.000
Total Damage: 86.474.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
660.000..............1.160.517.............500.517
550.000..............7.285.890...........6.735.890
165.000................161.919..............-3.081
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.233.326

Defender lost.............gain..........difference
47.422.000...................0.........-47.422.000
37.842.000...................0.........-37.842.000
9.617.000....................0..........-9.617.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-94.881.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
13-07-2011, 18:48
hehe

Chúc mừng.

Lão FA làm ăn ghê quá, lấy lại cái new#1 :))

thằng Higgis đó có cắn trộm 1k rec của tui trên col ngay trước khi đưa acc cho FA :)). Giờ revenge dc rồi :))

shinmap
13-07-2011, 21:14
Trả thù luôn dùm em vì em launch 2 lần mà nó toàn onl! Quá đã. Top 10 hú yeeeee

haitaccc
13-07-2011, 22:06
^^ thấy nó ít xây nên đánh hú họa, ai dè dc. send full speed :D no pm sau khi đánh khoảng 10p

Ga`Co`m
20-07-2011, 01:22
Mình là newbe mới chơi Ogame xin chào các đồng chí cho mình hỏi các đồng chí đang chơi ở Uni nảo vậy? Mình rất muốn cùng chơi để học hỏi kinh nghiệm. Mình có rất nhiều time để online vì mình làm việc liên quan đến net.

tjnhlocachxa
20-07-2011, 06:16
pm mod kimtinhthienvuong xin cái acc,ông đang cầm chục cái

shinmap
20-07-2011, 18:05
anh Kimtinh, em đang không có time. Cầm acc top mệt quá T.T. Cho em xin cái acc miner đi. Roài anh cầm cái acc này hộ em!

tjnhlocachxa
21-07-2011, 09:43
vào vote xóa acc đi=));
ko thấy ông kim tâm sự cầm miner thoi ah

shinmap
23-07-2011, 21:41
=)) khổ rứa. Hydra h cũng 3 acc
cầm mệt mỏi luôn. Chả làm đc gì. Log vào xem rồi để đó t.T

ragvn2011
05-08-2011, 17:44
thêm 1 người xe 3 bánh đã tham gia

squall_hai
07-08-2011, 01:38
Mình coi giùm acc xong giờ chơi lại luôn rồi =))

diablo91
16-08-2011, 10:38
Lâu quá ko thấy ai post gì, post tạm lên 1 cú bash rùa zị :D


on (15.08.2011 18:43:20) the following fleets met in battle:

ZzMiracleZz -vs- Penguin

Attacker: ZzMiracleZz
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 48.473
Cruiser.......... 17.654
Destr........... 3.594

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Penguin
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 110%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Recy.......... 3
Esp.Probe.......... 17
Sol sat.......... 353
R.Luncher.......... 20.135
L.Laser.......... 10.353
T.Laser.......... 217
Gauss.......... 474
Ion. K........... 849
Plasma.......... 211
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: ZzMiracleZz
L.Fighter.......... 46.255 . . . . . .(lost: 2.218)
Cruiser.......... 17.516 . . . . . .(lost: 138)
Destr........... 3.593 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Penguin
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 3)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 17)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 353)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 20.135)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 10.353)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 217)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 474)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 849)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 211)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Penguin destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.083.428 metal 9.603.472 crystal, and 5.152.715 deuterium.

The attacker lost a total of 12.708.000 units.
The defender lost a total of 108.085.000 units.
At these space coordinates now float 2.851.200 metal and 1.192.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 10.175.315
The attacker lost a total of 12.708.000
The defender lost a total of 108.085.000
Total Damage: 120.793.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
9.474.000............6.934.628..........-2.539.372
3.234.000...........10.795.972...........7.561.972
291.000..............5.152.715...........4.861.715
--------------------------------------------------
Summary: ................................9.884.315

Defender lost.............gain..........difference
78.919.500...................0.........-78.919.500
29.165.500...................0.........-29.165.500
7.460.500....................0..........-7.460.500
--------------------------------------------------
Summary: .............................-115.545.500

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
16-08-2011, 18:03
Kit from Kyocera [7:250:9]
vs
trada from FarMoon [7:135:4]

Ships/Defence: 10 Ships/Defence: 0
Lost units: 0 Lost units: 0
Weapons: 150% Weapons: 90%
Shields: 150% Shields: 100%
Armour: 150% Armour: 110%
Winner: Kit
The attacker has won the battle!
Loot : 5.345 Metal, 11.531 Crystal and 31.949 Deuterium.
debris field : 0 metal and 0 crystal.
Repaired : No defence structures could be repaired
Detailed combat report >>

top farm

bay hon 100ss danh chung do res

Op2
17-08-2011, 14:24
Trò này chơi như thế nào vậy các bác?

daquy
18-08-2011, 12:47
ặc.

lão ộp còn vào đây giả nai kà.

Leader VIE mà lại thía :))

kd3788
02-09-2011, 20:16
on (02.09.2011 08:50:37) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- EXILE

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.356
Battlecr........... 6.680

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: EXILE
Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
Sol sat.......... 4.616
R.Luncher.......... 6.000
L.Laser.......... 1.000
T.Laser.......... 300
Plasma.......... 100
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 3.356 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 6.674 . . . . . .(lost: 6)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: EXILE
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 4.616)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 6.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender EXILE destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 90.328 metal 136.418 crystal, and 0 deuterium.

The attacker lost a total of 420.000 units.
The defender lost a total of 35.752.000 units.
At these space coordinates now float 54.000 metal and 2.841.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 2.702.346
The attacker lost a total of 420.000
The defender lost a total of 35.752.000
Total Damage: 36.172.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
180.000................144.328.............-35.672
240.000..............2.978.018...........2.738.018
90.000.......................0.............-90.000
--------------------------------------------------
Summary: ................................2.612.346

Defender lost.............gain..........difference
20.360.000...................0.........-20.360.000
15.392.000...................0.........-15.392.000
5.308.000....................0..........-5.308.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-41.060.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kd3788
11-09-2011, 09:07
on (11.09.2011 02:57:48) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- Silverking

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.607

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Silverking
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 14
H.Cargo.......... 28
L.Fighter.......... 511
H.Fighter.......... 402
Cruiser.......... 300
Battleship.......... 49
Esp.Probe.......... 71
Bomb........... 12
Sol sat.......... 200
Destr........... 8
Battlecr........... 19
R.Luncher.......... 4.000
L.Laser.......... 2.000
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 250
Ion. K........... 500
Plasma.......... 125
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 3.585 . . . . . .(lost: 22)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Silverking
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 14)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 511)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 402)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 49)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 71)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 12)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 200)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 8)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 19)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.000)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 250)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 500)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 125)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Silverking destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 18.230 metal 165.272 crystal, and 725.972 deuterium.

The attacker lost a total of 2.420.000 units.
The defender lost a total of 62.447.000 units.
At these space coordinates now float 4.594.800 metal and 2.454.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 5.538.574
The attacker lost a total of 2.420.000
The defender lost a total of 62.447.000
Total Damage: 64.867.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.320.000............4.613.030...........3.293.030
1.100.000............2.619.572...........1.519.572
330.000................725.972.............395.972
--------------------------------------------------
Summary: ................................5.208.574

Defender lost.............gain..........difference
40.306.000...................0.........-40.306.000
22.141.000...................0.........-22.141.000
5.535.000....................0..........-5.535.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-67.982.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

lephan
14-09-2011, 16:27
diễn đàn yên ắng wá ;))
on (14.09.2011 05:38:45) the following fleets met in battle:

hvk -vs- Penguin

Attacker: hvk
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser............ 19.000
Battlecr............. 3.062

http://crconv.dejma.net/hr.png
-= V S =-

Defender: Penguin
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo............ 235
H.Cargo............ 1.100
L.Fighter............ 23.555
H.Fighter............ 17
Cruiser............ 1.090
Battleship............ 1.034
Recy............ 291
Esp.Probe............ 388
Bomb............. 159
Destr............. 15
Death star............ 1
Battlecr............. 477

http://crconv.dejma.net/hr.png
- after battle -

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: hvk
Cruiser............ 18.373 . . . . . .(lost: 627)
Battlecr............. 3.043 . . . . . .(lost: 19)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Penguin
S.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 235)
H.Cargo............ 0 . . . . . .(lost: 1.100)
L.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 23.555)
H.Fighter............ 0 . . . . . .(lost: 17)
Cruiser............ 0 . . . . . .(lost: 1.090)
Battleship............ 0 . . . . . .(lost: 1.034)
Recy............ 0 . . . . . .(lost: 291)
Esp.Probe............ 0 . . . . . .(lost: 388)
Bomb............. 0 . . . . . .(lost: 159)
Destr............. 0 . . . . . .(lost: 15)
Death star............ 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr............. 0 . . . . . .(lost: 477)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Penguin destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 14.688 deuterium.

The attacker lost a total of 18.259.000 units.
The defender lost a total of 261.009.000 units.
At these space coordinates now float 57.104.100 metal and 26.676.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 65.536.088
The attacker lost a total of 18.259.000
The defender lost a total of 261.009.000
Total Damage: 279.268.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
13.110.000..........57.104.100..........43.994.100
5.149.000...........26.676.300..........21.527.300
1.539.000...............14.688..........-1.524.312
--------------------------------------------------
Summary: ...............................63.997.088

Defender lost.............gain..........difference
177.237.000..................0........-177.237.000
83.772.000...................0.........-83.772.000
13.527.000...................0.........-13.527.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-274.536.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:26 ----------

hix bác KT chỉnh lại hộ,cai conv mới hem bít xài ^^

mokuensu
14-09-2011, 19:26
ghé thăm nhà cũ tí....:D
này thì 30 ký tự!!!

vnistelrooy07
15-09-2011, 00:03
thăm phát luôn :))
Dạo này ko ai raid ji hay sao vậy.
Sell Deu đây =))

pnl1204
15-09-2011, 17:02
hik chào cả nhà ko biết còn ai nhớ m nữa ko... cựu binh U1-2-3-5-7-9 ... nick f11. h đang chơi acc backformhell uni formax

tjnhlocachxa
16-09-2011, 12:38
hehe,xóa box ogame đê:D xóa đê xóa đê

kd3788
20-09-2011, 18:03
bán D thì bán cho tui nè :))

---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:00 ----------

on (20.09.2011 10:42:30) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- magneto1080

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.536

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: magneto1080
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 3.584
Cruiser.......... 100
Battleship.......... 28
Esp.Probe.......... 10
Sol sat.......... 12
Destr........... 43
Battlecr........... 37
R.Luncher.......... 4.281
L.Laser.......... 2.000
T.Laser.......... 500
Gauss.......... 95
Ion. K........... 150
Plasma.......... 25
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 3.529 . . . . . .(lost: 7)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: magneto1080
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 3.584)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 28)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 10)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 12)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 43)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 37)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 4.281)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 500)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 95)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 150)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 25)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender magneto1080 destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 220.119 metal 110.365 crystal, and 339.553 deuterium.

The attacker lost a total of 770.000 units.
The defender lost a total of 49.777.000 units.
At these space coordinates now float 5.436.600 metal and 2.615.400 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %
The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet
Was donated the moon!


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 7.952.037
The attacker lost a total of 770.000
The defender lost a total of 49.777.000
Total Damage: 50.547.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
420.000..............5.656.719...........5.236.719
350.000..............2.725.765...........2.375.765
105.000................339.553.............234.553
--------------------------------------------------
Summary: ................................7.847.037

Defender lost.............gain..........difference
35.774.000...................0.........-35.774.000
14.003.000...................0.........-14.003.000
2.346.000....................0..........-2.346.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-52.123.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

living2nd
21-09-2011, 19:24
Mình đang chơi ở Io, cũng được vài tháng rồi chắc ít bạn nào chung uni @@ ?

haitaccc
23-09-2011, 12:58
ghé thăm nhà cũ tí....:D
này thì 30 ký tự!!!
hehehe kím 1 acc chơi luôn đi b-)
Newtop :) nhờ sự giúp đỡ của Diablo check DF ;)

on (23.09.2011 05:38:55) the following fleets met in battle:

Hell -vs- Bulldoga

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Battleship.......... 993
Recy.......... 1
Bomb........... 500
Destr........... 6.098
Battlecr........... 5.719

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Bulldoga
Weapons: 130% Shields: 130% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.001
H.Cargo.......... 2.185
L.Fighter.......... 29.631
H.Fighter.......... 2.005
Cruiser.......... 2.034
Battleship.......... 1.767
Col. Ship.......... 6
Recy.......... 1.001
Esp.Probe.......... 2.083
Bomb........... 325
Destr........... 255
Death star.......... 1
Battlecr........... 1.011

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
Battleship.......... 886 . . . . . .(lost: 107)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Bomb........... 485 . . . . . .(lost: 15)
Destr........... 6.053 . . . . . .(lost: 45)
Battlecr........... 5.493 . . . . . .(lost: 226)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Bulldoga
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.001)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2.185)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 29.631)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.005)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 2.034)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 1.767)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 6)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 1.001)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 2.083)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 325)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 255)
Death star.......... 1 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 1.011)

http://crconv.dejma.net/hr.png
The battle ended in a draw, both fleets are downloaded to their home planet.


The attacker lost a total of 28.331.000 units.
The defender lost a total of 471.210.000 units.
At these space coordinates now float 96.970.500 metal and 52.891.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 121.531.300
The attacker lost a total of 28.331.000
The defender lost a total of 471.210.000
Total Damage: 499.541.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
15.055.000..........96.970.500..........81.915.500
13.276.000..........52.891.800..........39.615.800
4.292.000....................0..........-4.292.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................117.239.300

Defender lost.............gain..........difference
308.180.000..................0........-308.180.000
163.030.000..................0........-163.030.000
29.995.000...................0.........-29.995.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-501.205.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
24-09-2011, 21:23
hehe

Trận này chắc biggest profit uni fornax đến giờ đóa :))

daquy
25-09-2011, 11:45
Ngày mà cả top10 ai cũng thiệt hại, ko ship thì cũng deut và res. Khỏi nguồn của nóa đây


on (25.09.2011 00:51:08) the following fleets met in battle:

MacGyver -vs- FunbariOnsen

Attacker: MacGyver
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 114.817
H.Fighter.......... 15.402
Cruiser.......... 9.700
Battleship.......... 1.309
Bomb........... 68
Destr........... 3.074
Battlecr........... 3.460

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 2.124
H.Cargo.......... 2.093
L.Fighter.......... 40.204
H.Fighter.......... 482
Cruiser.......... 15.608
Battleship.......... 2.338
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 5.808
Esp.Probe.......... 5.633
Bomb........... 129
Destr........... 3.715
Death star.......... 2
Battlecr........... 2.965
R.Luncher.......... 197
L.Laser.......... 447

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: MacGyver
L.Fighter.......... 6.894 . . . . . .(lost: 107.923)
H.Fighter.......... 2.059 . . . . . .(lost: 13.343)
Cruiser.......... 3.975 . . . . . .(lost: 5.725)
Battleship.......... 983 . . . . . .(lost: 326)
Bomb........... 62 . . . . . .(lost: 6)
Destr........... 2.953 . . . . . .(lost: 121)
Battlecr........... 3.061 . . . . . .(lost: 399)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: FunbariOnsen
S.Cargo.......... 2 . . . . . .(lost: 2.122)
H.Cargo.......... 23 . . . . . .(lost: 2.070)
L.Fighter.......... 14 . . . . . .(lost: 40.190)
H.Fighter.......... 2 . . . . . .(lost: 480)
Cruiser.......... 963 . . . . . .(lost: 14.645)
Battleship.......... 796 . . . . . .(lost: 1.542)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 68 . . . . . .(lost: 5.740)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 5.633)
Bomb........... 79 . . . . . .(lost: 50)
Destr........... 3.001 . . . . . .(lost: 714)
Death star.......... 2 . . . . . .(lost: 0)
Battlecr........... 1.642 . . . . . .(lost: 1.323)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 197)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 447)

http://crconv.dejma.net/hr.png
The battle ended in a draw, both fleets are downloaded to their home planet.


The attacker lost a total of 780.947.000 units.
The defender lost a total of 960.544.000 units.
At these space coordinates now float 359.214.300 metal and 162.846.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): -258.886.100
The attacker lost a total of 780.947.000
The defender lost a total of 960.544.000
Total Damage: 1.741.491.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
552.527.000........359.214.300........-193.312.700
228.420.000........162.846.600.........-65.573.400
19.340.000...................0.........-19.340.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-278.226.100

Defender lost.............gain..........difference
645.918.500..................0........-645.918.500
314.625.500..................0........-314.625.500
72.095.000...................0.........-72.095.000
--------------------------------------------------
Summary: ...........................-1.032.639.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

Total recycled : 66.720.000 (Metal + Crystal)

Crystal : 24250k
Metal : 42470k

Diablo91: Your 7900 recycler(s) have a total cargo capacity of 158.000.000. At the target, 212.194.300 metal and 15.829.000 crystal are floating in space. You have harvested 142.171.000 metal and 15.829.000 crystal.


Nếu tính thêm Diablo

Total recycled : 224.720.000 (Metal + Crystal)[center]

diablo91
25-09-2011, 12:07
Blind return hit, sau một hồi mò mẫm, suy tư từ những cái spy report của anh kd, suy ra được ship nó bay 80% hoặc 70%, liều đánh 80%, ai ngờ trúng thật =)). Toàn bộ DF nó hốt, canh hụt đám REC nó.on (25.09.2011 02:47:31) the following fleets met in battle:

Diablo91 -vs- MacGyver

Attacker: Diablo91
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
L.Fighter.......... 51.857
Cruiser.......... 18.709
Battleship.......... 1.243
Battlecr........... 2.966

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: MacGyver
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
L.Fighter.......... 6.894
H.Fighter.......... 2.059
Cruiser.......... 3.975
Battleship.......... 983
Bomb........... 62
Destr........... 2.953
Battlecr........... 3.061

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Diablo91
L.Fighter.......... 23.697 . . . . . .(lost: 28.160)
Cruiser.......... 14.688 . . . . . .(lost: 4.021)
Battleship.......... 1.178 . . . . . .(lost: 65)
Battlecr........... 2.901 . . . . . .(lost: 65)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: MacGyver
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 6.894)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 2.059)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 3.975)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 983)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 62)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 2.953)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 3.061)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender MacGyver destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 0 metal 0 crystal, and 3.666 deuterium.

The attacker lost a total of 229.657.000 units.
The defender lost a total of 758.221.000 units.
At these space coordinates now float 179.596.800 metal and 116.766.600 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 66.710.066
The attacker lost a total of 229.657.000
The defender lost a total of 758.221.000
Total Damage: 987.878.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
169.775.000........179.596.800...........9.821.800
59.882.000.........116.766.600..........56.884.600
9.017.000................3.666..........-9.013.334
--------------------------------------------------
Summary: ...............................57.693.066

Defender lost.............gain..........difference
428.881.000..................0........-428.881.000
329.340.000..................0........-329.340.000
99.090.000...................0.........-99.090.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-857.311.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

daquy
25-09-2011, 12:22
_________________________

Your 68 recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
359.214.300 metal and 162.849.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.26%
_________________________

Your 68 recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
358.534.300 metal and 162.169.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.14%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000. At the target, 358.164.300 metal and 161.799.000 crystal are floating in space. You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
358.164.300 metal and 161.799.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.26%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 260.784.300 metal and 64.419.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
260.784.300 metal and 64.419.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.23%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000. At the target, 260.414.300 metal and 64.049.000 crystal are floating in space. You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
260.414.300 metal and 64.049.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.42%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 259.734.300 metal and 63.369.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
259.734.300 metal and 63.369.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.23%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000. At the target, 259.364.300 metal and 62.999.000 crystal are floating in space. You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
259.364.300 metal and 62.999.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.42%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 258.684.300 metal and 62.319.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
258.684.300 metal and 62.319.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.23%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000. At the target, 258.314.300 metal and 61.949.000 crystal are floating in space. You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
258.314.300 metal and 61.949.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.42%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 257.634.300 metal and 61.269.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
257.634.300 metal and 61.269.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.23%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000. At the target, 257.264.300 metal and 60.899.000 crystal are floating in space. You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.360.000.
257.264.300 metal and 60.899.000 crystal are floating in space.
You have harvested 680.000 metal and 680.000 crystal.

Recycled at 0.43%
_________________________

Your 37 recycler(s) have a total cargo capacity of 180.000.
256.584.300 metal and 60.219.000 crystal are floating in space.
You have harvested 90.000 metal and 90.000 crystal.

Recycled at 0.06%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 256.494.300 metal and 60.129.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
256.494.300 metal and 60.129.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.23%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.540.000. At the target, 251.994.300 metal and 55.629.000 crystal are floating in space. You have harvested 770.000 metal and 770.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.540.000.
251.994.300 metal and 55.629.000 crystal are floating in space.
You have harvested 770.000 metal and 770.000 crystal.

Recycled at 0.5%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000. At the target, 234.724.300 metal and 38.359.000 crystal are floating in space. You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 740.000.
234.724.300 metal and 38.359.000 crystal are floating in space.
You have harvested 370.000 metal and 370.000 crystal.

Recycled at 0.27%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.540.000. At the target, 234.354.300 metal and 37.989.000 crystal are floating in space. You have harvested 770.000 metal and 770.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 1.540.000.
234.354.300 metal and 37.989.000 crystal are floating in space.
You have harvested 770.000 metal and 770.000 crystal.

Recycled at 0.57%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 233.584.300 metal and 37.219.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
233.584.300 metal and 37.219.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.84%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 232.444.300 metal and 36.079.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
232.444.300 metal and 36.079.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.85%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 231.304.300 metal and 34.939.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
231.304.300 metal and 34.939.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.86%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 228.194.300 metal and 31.829.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
228.194.300 metal and 31.829.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.88%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 227.054.300 metal and 30.689.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
227.054.300 metal and 30.689.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.88%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000. At the target, 222.444.300 metal and 26.079.000 crystal are floating in space. You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 2.280.000.
222.444.300 metal and 26.079.000 crystal are floating in space.
You have harvested 1.140.000 metal and 1.140.000 crystal.

Recycled at 0.92%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 18.220.000. At the target, 221.304.300 metal and 24.939.000 crystal are floating in space. You have harvested 9.110.000 metal and 9.110.000 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 18.220.000.
221.304.300 metal and 24.939.000 crystal are floating in space.
You have harvested 9.110.000 metal and 9.110.000 crystal.

Recycled at 7.4%
_________________________

Your recycler(s) have a total cargo capacity of 18.220.000. At the target, 67.063.300 metal and 0 crystal are floating in space. You have harvested 18.220.000 metal and 0 crystal.
Your recycler(s) have a total cargo capacity of 18.220.000.
67.063.300 metal and 0 crystal are floating in space.
You have harvested 18.220.000 metal and 0 crystal.

Recycled at 27.17%
_________________________

Your rec recycler(s) have a total cargo capacity of 18.220.000.
0 metal and 0 crystal are floating in space.
You have harvested 0 metal and 0 crystal.

Recycled at NaN%
_________________________

Total recycled : 66.720.000 (Metal + Crystal)


Created by OGame Winner - CR Converter (http://www.ogame-winner.com/en/index.php?page=convrc)

haitaccc
25-09-2011, 13:43
^,^ hình như còn 2,2K RC ? fs ve trễ ah

tjnhlocachxa
15-10-2011, 09:05
vừa vào chơi cái sv test mới nghịch
thấy mấy cái tên quen lắm
rank 194 [krass] MacGyver 821p ai biết ko nhỉ:D

darkangeldn
15-10-2011, 18:38
tình hình là em vừa xin vào dc cái ally của thằng Mac bên origin:


Name: krasse ally
Tag: krass
Member: 9
Your Rank: HappyBier
Homepage:
Member List
Name Rank Rank Coords Joined Online Function
MacGyver McBier 228 [1:17:6] 11.10.2011 On write message
Dimon DimoBier 232 [1:42:12] 12.10.2011 On write message
n8duscher NachtBier 314 [1:178:10] 11.10.2011 Off write message
End Endus Bierus 494 [1:42:6] 11.10.2011 16 min write message
happyminer HappyBier 541 [3:26:6] 15.10.2011 On
BattleAngel BArus Suffus 941 [1:7:10] 10.10.2011 22 min write message
AtomOne AtomBier 1079 [3:180:6] 13.10.2011 37 min write message
Startfarm HopfenblütenSchmell 1098 [1:95:8] 15.10.2011 On write message
KingKong86 KingBier 1281 [1:288:6] 12.10.2011 On write message

kd3788
26-10-2011, 13:33
Bùn bùn ngồi spy vòng vòng, thấy res ít ship ko nhiều, tính ko đập rồi, nhưng cũng sim thử coi sao, mới thất có 1 RIP, mà lâu rồi mình ko có RIP KILL nào nên có cái report này ^^
on (26.10.2011 07:24:30) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- Cake

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 3.519

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Cake
Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
H.Cargo.......... 120
L.Fighter.......... 300
Battleship.......... 150
Recy.......... 100
Esp.Probe.......... 46
Destr........... 30
Death star.......... 1
Battlecr........... 155
R.Luncher.......... 5.900
L.Laser.......... 1.000
T.Laser.......... 15
Gauss.......... 50
Ion. K........... 50
Plasma.......... 43
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 3.487 . . . . . .(lost: 32)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Cake
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 120)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 300)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 150)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 46)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 30)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 155)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 5.900)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.000)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 15)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 50)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 50)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Cake destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 334.081 metal 75.155 crystal, and 312.175 deuterium.

The attacker lost a total of 3.520.000 units.
The defender lost a total of 56.926.000 units.
At these space coordinates now float 6.822.000 metal and 5.164.800 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 9.188.211
The attacker lost a total of 3.520.000
The defender lost a total of 56.926.000
Total Damage: 60.446.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
1.920.000............7.156.081...........5.236.081
1.600.000............5.239.955...........3.639.955
480.000................312.175............-167.825
--------------------------------------------------
Summary: ................................8.708.211

Defender lost.............gain..........difference
37.520.000...................0.........-37.520.000
19.406.000...................0.........-19.406.000
5.365.000....................0..........-5.365.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-62.291.000
Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

ntktrungkien
31-10-2011, 15:56
Lần đầu tiên post bài trong đây.
Mình chơi kassiopia, U11 hay sao đó ^_^

The following fleets met in battle:

Attacker: SearchxLove [2424]
S.Cargo...200
L.Fighter...193
H.Fighter...35
Cruiser...83
Battleship...134
Battlecr....125

Defender: rayfox [2465]
L.Cargo...30
Battleship...120
Recy....124
Esp.Probe...100

-- After battle --

Attacker: SearchxLove [2424]
S.Cargo...135 ( lost: 65 )
L.Fighter...122 ( lost: 71 )
H.Fighter...20 ( lost: 15 )
Cruiser...73 ( lost: 10 )
Battleship...134 ( lost: 0 )
Battlecr....124 ( lost: 1 )

Defender: rayfox [2465]
Destroyed

The attacker has won the battle!
The attacker has won the battle! He captured 23.423 metal 9.837 crystal and 118.969 deuterium.


The attacker lost a total of 1.034.000 units.
The defender lost a total of 9.644.000 units.
At these space coordinates now float 2.244.900 metal and 958.500 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %

Battle Result
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain: 2.169.400
Defender lost: 9.644.000
Total Damage: 10.678.000

Converted with Invader Skodge's CR Converter 3.5 (http://crconv.vafan.se)

haitaccc
01-11-2011, 15:00
forum yên ắng wa...
lâu lâu vác des farm colony nó, hôm nay thấy ship trên moon, xúcb-)


on (01.11.2011 06:59:46) the following fleets met in battle:

Hell -vs- Cyyoung

Attacker: Hell
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 160%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Cruiser.......... 10.000
Battlecr........... 6.000

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: Cyyoung
Weapons: 140% Shields: 140% Armour: 130%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 1.437
H.Cargo.......... 2.401
L.Fighter.......... 22.059
H.Fighter.......... 107
Cruiser.......... 1.029
Battleship.......... 111
Col. Ship.......... 2
Recy.......... 146
Esp.Probe.......... 8.768
Bomb........... 16
Destr........... 3
Death star.......... 1
Battlecr........... 16

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: Hell
Cruiser.......... 9.844 . . . . . .(lost: 156)
Battlecr........... 5.974 . . . . . .(lost: 26)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: Cyyoung
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 1.437)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 2.401)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 22.059)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 107)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 1.029)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 111)
Col. Ship.......... 0 . . . . . .(lost: 2)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 146)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 8.768)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 16)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 3)
Death star.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 16)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender Cyyoung destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 4.534.467 metal 1.117.413 crystal, and 3.759.807 deuterium.

The attacker lost a total of 6.032.000 units.
The defender lost a total of 181.123.000 units.
At these space coordinates now float 36.454.200 metal and 19.692.300 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png


-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 59.526.187
The attacker lost a total of 6.032.000
The defender lost a total of 181.123.000
Total Damage: 187.155.000

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
3.900.000...........40.988.667..........37.088.667
2.132.000...........20.809.713..........18.677.713
702.000..............3.759.807...........3.057.807
--------------------------------------------------
Summary: ...............................58.824.187

Defender lost.............gain..........difference
117.614.000..................0........-117.614.000
63.509.000...................0.........-63.509.000
3.895.000....................0..........-3.895.000
--------------------------------------------------
Summary: .............................-185.018.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

kd3788
14-11-2011, 13:59
on (14.11.2011 03:25:57) the following fleets met in battle:

FunbariOnsen -vs- elcabri

Attacker: FunbariOnsen
Weapons: 150% Shields: 150% Armour: 150%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/minigun.gif
Destr........... 4.044

http://crconv.dejma.net/hr.png
Pằng chíu ... chíu ......

Defender: elcabri
Weapons: 150% Shields: 130% Armour: 140%
http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/missilelauncher.gif
S.Cargo.......... 201
H.Cargo.......... 997
L.Fighter.......... 234
H.Fighter.......... 98
Cruiser.......... 43
Battleship.......... 13
Recy.......... 20
Esp.Probe.......... 1.454
Bomb........... 13
Sol sat.......... 100
Destr........... 80
Battlecr........... 13
R.Luncher.......... 1.920
L.Laser.......... 960
T.Laser.......... 480
Gauss.......... 240
Ion. K........... 120
Plasma.......... 60
S.Dome.......... 1
L.Dome.......... 1

http://crconv.dejma.net/hr.png
Boom ... boom ... boom ...

http://board.ogame.cz/wcf/images/smilies/stick.gif
http://crconv.dejma.net/hr.png
Attacker: FunbariOnsen
Destr........... 4.038 . . . . . .(lost: 6)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender: elcabri
S.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 201)
H.Cargo.......... 0 . . . . . .(lost: 997)
L.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 234)
H.Fighter.......... 0 . . . . . .(lost: 98)
Cruiser.......... 0 . . . . . .(lost: 43)
Battleship.......... 0 . . . . . .(lost: 13)
Recy.......... 0 . . . . . .(lost: 20)
Esp.Probe.......... 0 . . . . . .(lost: 1.454)
Bomb........... 0 . . . . . .(lost: 13)
Sol sat.......... 0 . . . . . .(lost: 100)
Destr........... 0 . . . . . .(lost: 80)
Battlecr........... 0 . . . . . .(lost: 13)
R.Luncher.......... 0 . . . . . .(lost: 1.920)
L.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 960)
T.Laser.......... 0 . . . . . .(lost: 480)
Gauss.......... 0 . . . . . .(lost: 240)
Ion. K........... 0 . . . . . .(lost: 120)
Plasma.......... 0 . . . . . .(lost: 60)
S.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)
L.Dome.......... 0 . . . . . .(lost: 1)

http://crconv.dejma.net/hr.png
Defender elcabri destroyed.

The attacker has won the battle!
He captured: 742.544 metal 1.265.798 crystal, and 388.663 deuterium.

The attacker lost a total of 660.000 units.
The defender lost a total of 54.364.000 units.
At these space coordinates now float 4.655.700 metal and 4.327.500 crystal.
http://crconv.dejma.net/hr.png
The chance for a moon to be created is 20 %

-= Result =-
(Assuming the attacker got the debris..)
Attacker gain (-lost units): 10.720.205
The attacker lost a total of 660.000
The defender lost a total of 54.364.000
Total Damage: 55.024.000

-= Harvest report =-
Your 421 recycler(s) have a total cargo capacity of 8.420.000
At the target 4.655.700 metal and 4.329.000 krystal are floating in space.
You have harvested 4.210.000 metal and 4.210.000 crystal

Advanced bilance
Attacker lost.............gain..........difference
360.000..............5.398.244...........5.038.244
300.000..............5.593.298...........5.293.298
90.000.................388.663.............298.663
--------------------------------------------------
Summary: ...............................10.630.205

Defender lost.............gain..........difference
31.419.000...................0.........-31.419.000
22.945.000...................0.........-22.945.000
4.046.000....................0..........-4.046.000
--------------------------------------------------
Summary: ..............................-58.410.000

Converted by The OGame combat report convertor (http://crconv.dejma.net/) v1.0.9

jonouchi16
15-11-2011, 13:59
mấy bạn chơi ở sv nào mà lực lượng kinh khủng vậy , cho xin link với , tớ đang chơi origin vừa bị thằng hạng 100 đập tan tành cả +_+

daquy
21-11-2011, 16:54
4 from 9
From: pokahontas [1:471:12] *NEW*
To: shinmap
Subject: warning
Date: 01.01.1970 01:33:31
delete
answer
report
Hello, please keep in your mind than when you trade with other people, you must keep trade ratios 3.2.1 or 2.1.1 met.cryst.deut. Please visit board and read game rules:http://board.ogame.org/index.php?page=Thread&threadID=646907V. Pushing It is not allowed for any account to obtain unfair profit out of a lower ranked account in a matter of resources. This includes but is not limited to: * Resources sent from a lower ranked account to a higher ranked one with nothing tangible in return. * A player crashing his fleet into a higher ranked one for the higher ranked one to keep the Debris Field, and thus profiting from it. * "Loans" that are not returned within 48 hours. * Trades in which the higher ranked player does not return the resources within 48 hours. * Players answering to a higher ranked player extortion by paying resources. * Trades that mean an unfair profit to the higher ranked player by falling outside the following range of ratios: 3:2:1 Where each unit of deuterium is worth 2 units of crystal or 3 units of metal. 2:1:1 Where each unit of deuterium is worth 1 unit of crystal or 2 units of metal. Note that a game team authority will proceed to post other approved trade ratios on the universes trade boards when they need to be updated so this rule may not interfere with fair trading strategies. Note: If you unexpectedly receive resources from a lower ranked player, you cannot keep them. Contact your GO immediately and send the resources to the closest planet owned by a GO or by the player pushing you. any bannable pushing cases will apply 48 hours after the resources are obtained. Within this time, the appropriate GO should be contacted to arrange a potential solution. Note: After a pushing ban is over you MUST send the resources back to the player who pushed you or to a nearby planet owned by a GameOperator. Recycling Help Sending resources to a higher ranked player after you helped him recycle a debris field is allowed ONLY after notifying a GameOperator, by opening a ticket or through IRC. There is no need to get GameOperators permission before sending the recyclers. But It needs to be done before the transport mission takes place. ACS Splits Sending resources to higher ranked players who have taken part in an ACS Attack/Defend is allowed ONLY after notifying a GameOperator, by opening a ticket or through IRC, ACS splits are treated as recycling help. Bounties/Headhunts Bounties/Headhunts MUST be approved by the GameOperators BEFORE they happen. They can ONLY be paid for after the conditions of the bounty/headhunt have been fulfilled.


Best Regards
SGO pokahontas
OGame.org