PDA

View Full Version : Vị trí + tọa độ của boss hoàng kim nè :D:Dacthandn1
24-09-2007, 13:06
thấy hay quá mang qua đây cho các bạn đọc cùng tham khảo

Hiện nay có tổng cộng 7 boss Đại Hoàng Kim trong SHXT :
1.Hà Linh Phiêu ( boss HK Nga Mi)
2.Hà Nhân Ngã ( boss HK Cái Bang)
3.Gia Luật Tị Li ( boss HK Thiên Nhẫn)
4.Huyền Giác Đại Sư (boss HK Thiếu Lâm)
5.Đường Bất Nhiễm (boss HK Đường Môn)
6.Đạo Thanh Chân Nhân (boss HK Võ Đang )
7.Cổ Bách (boss HK Thiên Vương Bang)

Thời gian + tọa độ xuất hiện : Các con boss sẽ xuất hiện ở tọa độ sẵn có của nó hoặc random 7 thành .
Lúc 19h30 sẽ xuất hiện :
1. Cổ Bách - Xuất hiện tại Sa Mạc Sơn Động tầng 1 tại tọa độ 195 205 (hoặc thành )
2. Gia Luật Tị Li : Xuất hiện tại Sa Mạc Sơn Động 2 tại tọa độ 215 201 (hoặc thành )
3. Hà Nhân Ngã : Xuất hiện tại Trường Bạch Sơn Nam , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở TBS Nam) hoặc ở thành .
4.Huyền Giác Đại Sư :Xuất hiện tại Trường Bạch Sơn Bắc , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở TBS Bắc hoặc ở thành .
Lúc 23h30 sẽ xuất hiện :
1.Hà Linh Phiêu : Xuất hiện tại Tây Nam Kiếm Các ngay ngã ba rẽ vào Kiếm Môn Quan hoặc ở thành .
2.Đường Bất Nhiễm : Xuất hiện tại Phong Lăng Độ , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở Phong Lăng Độ ) hoặc ở thành .
3.Đạo Thanh Chân Nhân : Xuất hiện tại bề mặt sa mạc (chỗ 8x) tọa độ 198 195 hoăc ở thành .

Tất cả các boss HK ở trên đều có khả năng xuất hiện ở 7 thành thị lớn , mỗi thành có vài tọa độ boss xuất hiện nhất định (nghĩa là boss chỉ xuất hiện 1 trong những tọa độ đó) :
Các tọa độ xuất hiện của boss ở thành :
Tương Dương : 174 190 , 212 209 , 210 221

Thành Đô : 374 302 , 419 320 , 375 328

Phượng Tường : 177 204 , 225 191 , 229 213

Đại Lý : 225 207 , 223 186 , 165 196

Dương Châu : 202 180 , 193 210

Lâm An : 154 209 , 150 192 , 140 168

Biện Kinh : 200 176 , 252 175 , 222 212

Đó là toàn bộ thông tin về boss HK tại thời điểm này . Những tọa độ trên đều đã test và chính xác cho đến hiện nay , và vẫn chưa phát hiện thêm tọa độ mới . Nếu bạn nào biết thì bổ sung .
Xin các bạn vào có gì sai sót thì góp ý chân thành .

lyhanoi
24-09-2007, 13:59
có đúng kô zậy bạn
áp dụng 1 lận thử coi ................................................

†™Kjd™†
24-09-2007, 16:06
Rất công phu và chuẩn xác!!!.....................

Versac
24-09-2007, 17:36
thấy hay quá mang qua đây cho các bạn đọc cùng tham khảo

Hiện nay có tổng cộng 7 boss Đại Hoàng Kim trong SHXT :
1.Hà Linh Phiêu ( boss HK Nga Mi)
2.Hà Nhân Ngã ( boss HK Cái Bang)
3.Gia Luật Tị Li ( boss HK Thiên Nhẫn)
4.Huyền Giác Đại Sư (boss HK Thiếu Lâm)
5.Đường Bất Nhiễm (boss HK Đường Môn)
6.Đạo Thanh Chân Nhân (boss HK Võ Đang )
7.Cổ Bách (boss HK Thiên Vương Bang)

Thời gian + tọa độ xuất hiện : Các con boss sẽ xuất hiện ở tọa độ sẵn có của nó hoặc random 7 thành .
Lúc 19h30 sẽ xuất hiện :
1. Cổ Bách - Xuất hiện tại Sa Mạc Sơn Động tầng 1 tại tọa độ 195 205 (hoặc thành )
2. Gia Luật Tị Li : Xuất hiện tại Sa Mạc Sơn Động 2 tại tọa độ 215 201 (hoặc thành )
3. Hà Nhân Ngã : Xuất hiện tại Trường Bạch Sơn Nam , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở TBS Nam) hoặc ở thành .
4.Huyền Giác Đại Sư :Xuất hiện tại Trường Bạch Sơn Bắc , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở TBS Bắc hoặc ở thành .
Lúc 23h30 sẽ xuất hiện :
1.Hà Linh Phiêu : Xuất hiện tại Tây Nam Kiếm Các ngay ngã ba rẽ vào Kiếm Môn Quan hoặc ở thành .
2.Đường Bất Nhiễm : Xuất hiện tại Phong Lăng Độ , random tọa độ chứ không có tọa độ chính xác (nghĩa là có thể xuất hiện tại bất kì tọa độ nào ở Phong Lăng Độ ) hoặc ở thành .
3.Đạo Thanh Chân Nhân : Xuất hiện tại bề mặt sa mạc (chỗ 8x) tọa độ 198 195 hoăc ở thành .

Tất cả các boss HK ở trên đều có khả năng xuất hiện ở 7 thành thị lớn , mỗi thành có vài tọa độ boss xuất hiện nhất định (nghĩa là boss chỉ xuất hiện 1 trong những tọa độ đó) :
Các tọa độ xuất hiện của boss ở thành :
Tương Dương : 174 190 , 212 209 , 210 221

Thành Đô : 374 302 , 419 320 , 375 328

Phượng Tường : 177 204 , 225 191 , 229 213

Đại Lý : 225 207 , 223 186 , 165 196

Dương Châu : 202 180 , 193 210

Lâm An : 154 209 , 150 192 , 140 168

Biện Kinh : 200 176 , 252 175 , 222 212

Đó là toàn bộ thông tin về boss HK tại thời điểm này . Những tọa độ trên đều đã test và chính xác cho đến hiện nay , và vẫn chưa phát hiện thêm tọa độ mới . Nếu bạn nào biết thì bổ sung .
Xin các bạn vào có gì sai sót thì góp ý chân thành .


hay quá::)

Tọa độ boss ra y như này thì chỉ còn sợ bị ks nữa thôi:p

Serebi1
24-09-2007, 17:47
Trời ơi hay wa' cám ơn bạn nha =)) qua 4rom võ lâm mở to mắt ra dòm dùm đi nó có từ năm 1900 hồi đó rồi =)) =))

†™Kjd™†
24-09-2007, 18:44
Mã tấu ở dưới ghế đấy chém nó đi Tui_la_ai? Tui vừa tìm được bài này của bác tinyeuthamkin325 bên 4rum VLTK: http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=555704

Tui_la_ai?
24-09-2007, 18:58
- Thanks Kjd đã cho link ^.^ ........

tnghia76
24-09-2007, 19:40
cái này có lâu dữ lắm rồi mà :|