PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Cách Nâng Ngũ Đôc Giáo Nè !LongQ4
17-02-2006, 17:55
Nâng Theo Chưởng Pháp
Tiềm Năng:
Sức Mạnh:260(mặc đồ Thiên Vương cho né tránh cao)
Thân Pháp:tùy(theo đồ mình mặc)
Nội Công:miễn nâng
Sinh Khí:Điểm còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Chưỡng Pháp:20
Vô Hình Độc: 1 (đây mới là number1 để săn event) :;)
U Minh Khô Lâu: 20
Ngũ Độc Kỳ Kinh:30
Thiên Cương Địa Sát:20
Âm Phong Thực Cốt:20(ráng luyện nha! )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Độc Sa Chưỡng:dzư skill thì wăn vào đây
Vũ Khí :
Quan trọng là độc sát nội công.Hiện tại thì vũ khí có độc sát nội công cũng ko hiếm và mắc nhu ngày nào.Điển hình: tui mua cây đao độc sát nội công 39 điểm/cấp có 1200v(dòng 2) :D
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Nâng Theo Đao Pháp
Tiềm Năng:
Có 2 đường nha:
Một là:
Sức Mạnh:ko giới hạn (hơi liều lĩnh nhưng pro lém :;) )
Hai là:
Sức Mạnh:260
Sinh Khí:còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Đao Pháp: 20
Bách Độc Xuyên Tâm: 20(chiu này lợi hại lém đây :;) )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Ngũ Độc Kỳ Kinh :30
Chu Cáp Thanh Minh:1 hay tùy(đánh chơi cho vui thui àh)
Huyền Âm Trảm :20(ráng nhe các bác)
Huyết Đao Độc Sát:tùy(nhung cái này thì gia tăng kỹ năng thì như film)
Vũ Khí:
Đao thì cần cấp 10 băng sát+TDXC để pk,độc sát+TDXC để luyện level
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Notes:mới vào thì các bác nhớ theo đao nhe!!!See You

LongQ4
18-02-2006, 12:43
Tui cho thêm nhìu thông tin nữa nè(về Ngũ Độc):
lv1:SM20 TP35 SK20 NC35
Nâng tiềm năng:
Lv1-10:vì chúng ta cần đánh quái vật nên nâng hết sức mạnh-->sm 65
Lv10-20:nâng hết sm nếu chơi đao pháp,chơi chưởng pháp thì cứ 2lv nâng SM thì lv sau là nâng SK(đao:sm115,chưởng:sm100,sk35)
Lv20-30:đao thì cứ nâng hết sm-->sm165,chưởng thì cứ 1lv nâng sm thì 1lv nâng sk-->sm125,sk60)
Lv30-40:đao:SM215,chưởng:sm150,sk85
Lv40-50:đao:SM260(đủ mặc áo TVB) thui SK25,chưỡng sm165(đủ mặc áo Ngũ Độc)sk120
Lv50-60:đao:SM260 SK75,chưỡng sm165 sk170
Lv60-90:đao SM260 SK225,chưỡng sm165 sk320
Nâng như trên thì khó ai gít được mình lắm - 5 độc cùng cấp.
Góp ý thì vào nha và trả lời dzùm cái.thanks

cuonglongzero
18-02-2006, 14:02
ặc
ông có thấy ai chơi ngũ độc mà thiếu 1 trong 2 chiều NDXT hay VHS ko
ko biết thì đừng có nói
lolz

ancon999
18-02-2006, 21:22
Nâng Theo Chưởng Pháp
Tiềm Năng:
Sức Mạnh:260(mặc đồ Thiên Vương cho né tránh cao)
Thân Pháp:tùy(theo đồ mình mặc)
Nội Công:miễn nâng
Sinh Khí:Điểm còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Chưỡng Pháp:20
Vô Hình Độc: 1 (đây mới là number1 để săn event) :;)
U Minh Khô Lâu: 20
Ngũ Độc Kỳ Kinh:30
Thiên Cương Địa Sát:20
Âm Phong Thực Cốt:20(ráng luyện nha! )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Độc Sa Chưỡng:dzư skill thì wăn vào đây
Vũ Khí :
Quan trọng là độc sát nội công.Hiện tại thì vũ khí có độc sát nội công cũng ko hiếm và mắc nhu ngày nào.Điển hình: tui mua cây đao độc sát nội công 39 điểm/cấp có 1200v(dòng 2) :D
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Nâng Theo Đao Pháp
Tiềm Năng:
Có 2 đường nha:
Một là:
Sức Mạnh:ko giới hạn (hơi liều lĩnh nhưng pro lém :;) )
Hai là:
Sức Mạnh:260
Sinh Khí:còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Đao Pháp: 20
Bách Độc Xuyên Tâm: 20(chiu này lợi hại lém đây :;) )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Ngũ Độc Kỳ Kinh :30
Chu Cáp Thanh Minh:1 hay tùy(đánh chơi cho vui thui àh)
Huyền Âm Trảm :20(ráng nhe các bác)
Huyết Đao Độc Sát:tùy(nhung cái này thì gia tăng kỹ năng thì như film)
Vũ Khí:
Đao thì cần cấp 10 băng sát+TDXC để pk,độc sát+TDXC để luyện level
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Notes:mới vào thì các bác nhớ theo đao nhe!!!See You

Ông này hướng dẫn hay thật, chắc mới chơi Ngũ độc được 1 tuần :D

ayukco
18-02-2006, 22:23
Nâng Theo Chưởng Pháp
Tiềm Năng:
Sức Mạnh:260(mặc đồ Thiên Vương cho né tránh cao)
Thân Pháp:tùy(theo đồ mình mặc)
Nội Công:miễn nâng
Sinh Khí:Điểm còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Chưỡng Pháp:20
Vô Hình Độc: 1 (đây mới là number1 để săn event) :;)
U Minh Khô Lâu: 20
Ngũ Độc Kỳ Kinh:30
Thiên Cương Địa Sát:20
Âm Phong Thực Cốt:20(ráng luyện nha! )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Độc Sa Chưỡng:dzư skill thì wăn vào đây
Vũ Khí :
Quan trọng là độc sát nội công.Hiện tại thì vũ khí có độc sát nội công cũng ko hiếm và mắc nhu ngày nào.Điển hình: tui mua cây đao độc sát nội công 39 điểm/cấp có 1200v(dòng 2) :D
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Nâng Theo Đao Pháp
Tiềm Năng:
Có 2 đường nha:
Một là:
Sức Mạnh:ko giới hạn (hơi liều lĩnh nhưng pro lém :;) )
Hai là:
Sức Mạnh:260
Sinh Khí:còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Đao Pháp: 20
Bách Độc Xuyên Tâm: 20(chiu này lợi hại lém đây :;) )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Ngũ Độc Kỳ Kinh :30
Chu Cáp Thanh Minh:1 hay tùy(đánh chơi cho vui thui àh)
Huyền Âm Trảm :20(ráng nhe các bác)
Huyết Đao Độc Sát:tùy(nhung cái này thì gia tăng kỹ năng thì như film)
Vũ Khí:
Đao thì cần cấp 10 băng sát+TDXC để pk,độc sát+TDXC để luyện level
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Notes:mới vào thì các bác nhớ theo đao nhe!!!See You

bình loạn 1 chút nha

Nâng Theo Chưởng Pháp
Tiềm Năng:
Sức Mạnh:260(mặc đồ Thiên Vương cho né tránh cao)
Thân Pháp:tùy(theo đồ mình mặc)
Nội Công:miễn nâng
Sinh Khí:Điểm còn lại

nếu đã là ND chưởng ko bao giờ được để SM 260 cả, cao nhất là 165, còn nếu có đồ ngon thì ép máu để có máu nhìu, còn TP cũng ko tăng 1 điểm nào vì với he Hỏa tự kich việc kiếm 1 bộ đồ ép TP lên 165 để mặc được áo DM là ko khó

Kỹ Năng:
Ngũ Độc Chưỡng Pháp:20
Vô Hình Độc: 1 (đây mới là number1 để săn event) :;)
U Minh Khô Lâu: 20
Ngũ Độc Kỳ Kinh:30
Thiên Cương Địa Sát:20
Âm Phong Thực Cốt:20(ráng luyện nha! )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Độc Sa Chưỡng:dzư skill thì wăn vào đây
hiênh nay đang có thông tin về việc TCDS ko hỗ trợ cho TCDT, để tránh tranh cãi tôi giả sử là nó có hỗ trợ nha, max TCDS nếu tôi ko lầm hỗ trợ 181% cho TCDT, max TCDT là 15 ds/cấp vậy tính ra chỉ thêm được gần 27 ds/cap cho TCDT( chú ý giả sử là có hỗ trợ nha). Nên cho 20 điểm vào TCDS là phí, bỏ vào UMKL và tăng max VTT có lý hơn.

Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
ko cần phải bắt buộc phải cấp 10, chỉ cần đồ nào opt ngon là thịt hết. Đồ cấp 10 chỉ được cái NT cao và kháng max , NT cao thì chả cần dùng đến vì với TVB có NT cao nhưng để ăn đủ 2 chiêu 90 max thì vẫn chết như thường , với CHiến Nhẫn thì ko si nhê so với max bùa giảm NT.

Nâng Theo Đao Pháp
Tiềm Năng:
Có 2 đường nha:
Một là:
Sức Mạnh:ko giới hạn (hơi liều lĩnh nhưng pro lém :;) )
Hai là:
Sức Mạnh:260
Sinh Khí:còn lại
tôi chắc chắn rằng bạn chưa từng chơi qua ND vì nếu đã từng là người chơi qua ND đều phải biết 1 điều ND rất cần máu để ra được đòn thứ 2. ND là phái ko có khả năng dứt điểm ngay từ hit đầu tiên do đó máu càng cao càng tốt. Vì vậy bỏ dùm tôi câu "pro lem' cái", theo tôi SM nên để 210-260 là ngon rùi.
_Còn kĩ năng của đao thì ko ý kiến vì mỗi người mỗi khác, có người thích PK= HAT thì tăng nhiu` vao` fu trợ, có người thích PK= BDXT thì max BDXT, tùy sở thich, bạn chắc là trường hợp 2. Ở đay tôi ko nói đến việc PK thuần băng HAT vì đơn giản ai cũng biết là PK phải kết hợp nhiều chiu vì vậy tùy phái mà kết hợp giữa HAT hay BDXT( phải nói trước ko khéo có người nhảy vào kêu PK=HAT nhưng vẫn max BDXT) ::)

cuonglongzero
19-02-2006, 13:57
tui nghĩ thằng cha đây chơi 5 độc chưa được 5 ngày đâu :))
hướng dẫn bậy bạ quá

gta_iloveu
20-02-2006, 08:57
Ở đây sao chi nói đến các chiêu thúc mà sao ko nhắc đến việc xài bùa vậy ah? Đệ mới chơi ngũ độc! Xin được chỉ bảo thêm!

Red_XIII
20-02-2006, 09:13
Theo hướng chưởng pháp sao mà tăng SM tới 260 làm j vậy, có bị tưng tưng kô ? Thằng này level mấy mà tăng điểm ghê vậy ta : 20+1+20+30+20+1+15=107 -->level ít nhất là 108, đến cấp này thì tự tăng đc cần j phải bày với chỉ, muốn bày thì bày cho cấp 1-6x ấy, để tui nó đi tẩy tủy mà tăng.Mới đánh mà đi theo hướng đao, định uống mana như ông già noen ăn băng a`
Không bít spam bài này ở đâu đem vô đây nổ với bà con ?

fairplay
20-02-2006, 09:39
Nâng Theo Chưởng Pháp
Tiềm Năng:
Sức Mạnh:260(mặc đồ Thiên Vương cho né tránh cao)
Thân Pháp:tùy(theo đồ mình mặc)
Nội Công:miễn nâng
Sinh Khí:Điểm còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Chưỡng Pháp:20
Vô Hình Độc: 1 (đây mới là number1 để săn event) :;)
U Minh Khô Lâu: 20
Ngũ Độc Kỳ Kinh:30
Thiên Cương Địa Sát:20
Âm Phong Thực Cốt:20(ráng luyện nha! )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Độc Sa Chưỡng:dzư skill thì wăn vào đây
Vũ Khí :
Quan trọng là độc sát nội công.Hiện tại thì vũ khí có độc sát nội công cũng ko hiếm và mắc nhu ngày nào.Điển hình: tui mua cây đao độc sát nội công 39 điểm/cấp có 1200v(dòng 2) :D
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Nâng Theo Đao Pháp
Tiềm Năng:
Có 2 đường nha:
Một là:
Sức Mạnh:ko giới hạn (hơi liều lĩnh nhưng pro lém :;) )
Hai là:
Sức Mạnh:260
Sinh Khí:còn lại
Kỹ Năng:
Ngũ Độc Đao Pháp: 20
Bách Độc Xuyên Tâm: 20(chiu này lợi hại lém đây :;) )
Xuyên Tâm Độc Thích :1
Vạn Cọ Thực Tâm:15 hay full càng tốt
Ngũ Độc Kỳ Kinh :30
Chu Cáp Thanh Minh:1 hay tùy(đánh chơi cho vui thui àh)
Huyền Âm Trảm :20(ráng nhe các bác)
Huyết Đao Độc Sát:tùy(nhung cái này thì gia tăng kỹ năng thì như film)
Vũ Khí:
Đao thì cần cấp 10 băng sát+TDXC để pk,độc sát+TDXC để luyện level
Còn áo quần thì cấp 10 nha, quan trọng là kháng cao(mỗi món trên 15% nếu ko tiền ::( và 20% trở lên nếu giàu có) để đánh nhau nha các bác. Còn 1 bộ thì sinh lực nội lực(nhớ là phải đi chung nha các bác)
Notes:mới vào thì các bác nhớ theo đao nhe!!!See You
Noi nhu ong thi ai noi ko dc , cai wang trong la lam sao de du skill ma tang , tang 1 chac tiet kiem nhat ma hay nhat thi nen noi .
Con ong tang bdxt 20 skill thi fi' wa' ko cao thu ngu doc nao tang vay dau . Co nguoi con tang bach doc xuyen tam co 1 skill kia` danh van good .

lythedan
20-02-2006, 10:14
Không biết đây có phải là phiên bản của "CB khùng" không nữa . Ngũ Độc đao không cần sm , sm đủ để mặc đồ thôi vì stvl của ND khá thấp , có thể nói là thấp 1 trong các phái ngoại công . nâng 5 sm mà chỉ được có 3 lực tay nên tôi tôi nghĩ ND theo char nữ thì cần 210sm và 65tp để mặc Cửu vĩ bạch hồ còn nam thì mới cần 260sm để mặc ĐNG.

ancon999
20-02-2006, 12:47
Noi nhu ong thi ai noi ko dc , cai wang trong la lam sao de du skill ma tang , tang 1 chac tiet kiem nhat ma hay nhat thi nen noi .
Con ong tang bdxt 20 skill thi fi' wa' ko cao thu ngu doc nao tang vay dau . Co nguoi con tang bach doc xuyen tam co 1 skill kia` danh van good .

Xì păm 1 cái :D

Tui chơi ngũ độc thế này khi chưa đến level 90
- SVH 1
- VCTT 1
- XTĐT 1
- TNDK 1
- KC 1
- NDĐP 20
- BĐXT 14
- CCTM 20 (vũ khí đáng sợ mà ko ai thèm xài)
- NĐKK 30

Chơi đến 90 suy nghĩ lại mới hối hận vì ngày trước không tăng vạn cổ thực tâm nhiều. Biết thế ngày xưa tăng 1 BĐXT, 14 VCTT.

Anh chị em xông vào chửi mắng tui đi, chửi có mỗi 1 mình ông kia thấy tội nghiệp wá.

ancon999
20-02-2006, 12:49
Ặc, xí lộn, còn thiếu 1 NĐCP, chút xíu nữa thì wên.

cloud952004
20-02-2006, 13:00
sao ko ai tăng max ndcp và nddp nhỉ,tui thì tăng cả hai để cho ndcp hỗ trợ thêm cho svh,còn lại 3 lá bùa mỗi cái 1,còn nhiu dồn vô cho bdxt thấy vẫn ok,pk từ trước tới giờ dưới 6x chưa thua thằng nào :D :D

ancon999
20-02-2006, 13:05
sao ko ai tăng max ndcp và nddp nhỉ,tui thì tăng cả hai để cho ndcp hỗ trợ thêm cho svh,còn lại 3 lá bùa mỗi cái 1,còn nhiu dồn vô cho bdxt thấy vẫn ok,pk từ trước tới giờ dưới 6x chưa thua thằng nào :D :D

tăng vậy dưới 6x là trùm, 6x cũng trùm, 7x trở đi là khóc nhè rùi xóa acc lun :D

fairplay
20-02-2006, 14:04
Xì păm 1 cái :D

Tui chơi ngũ độc thế này khi chưa đến level 90
- SVH 1
- VCTT 1
- XTĐT 1
- TNDK 1
- KC 1
- NDĐP 20
- BĐXT 14
- CCTM 20 (vũ khí đáng sợ mà ko ai thèm xài)
- NĐKK 30

Chơi đến 90 suy nghĩ lại mới hối hận vì ngày trước không tăng vạn cổ thực tâm nhiều. Biết thế ngày xưa tăng 1 BĐXT, 14 VCTT.

Anh chị em xông vào chửi mắng tui đi, chửi có mỗi 1 mình ông kia thấy tội nghiệp wá.
Truoc khi viet tui xin hoi ban KC la chieu gi cua 5doc vay ?
Con cach tang thi tuy moi nguoi 1 cach ( neu ai kko biet thi vao dien dan vl vao mon phai ngudoc(moc) ma xem cach tang).
Con bay gio len 9x nguoi ta tay tuy lai tang max 1 bua(vctt) con 2 bua con lai thi tuy nguoi co nguoi ta xypg hoac xtdt. Con ban xai chu cap thi ban luyen skill xai luon tinh khong fa hay hon de con 20 skill tang vao cai kha'c .
Con nua ban ko tang 5doc chuong fap a` , tang 1 skill di de duoc 20 diem ds(hinh nhu la vay nhu ko ro~) de ho tro cho svh manh hon .

fairplay
20-02-2006, 14:21
Xì păm 1 cái :D

Tui chơi ngũ độc thế này khi chưa đến level 90
- SVH 1
- VCTT 1
- XTĐT 1
- TNDK 1
- KC 1
- NDĐP 20
- BĐXT 14
- CCTM 20 (vũ khí đáng sợ mà ko ai thèm xài)
- NĐKK 30

Chơi đến 90 suy nghĩ lại mới hối hận vì ngày trước không tăng vạn cổ thực tâm nhiều. Biết thế ngày xưa tăng 1 BĐXT, 14 VCTT.

Anh chị em xông vào chửi mắng tui đi, chửi có mỗi 1 mình ông kia thấy tội nghiệp wá.
Truoc khi viet tui xin hoi ban KC la chieu gi cua 5doc vay ?
Con cach tang thi tuy moi nguoi 1 cach ( neu ai kko biet thi vao dien dan vl vao mon phai ngudoc(moc) ma xem cach tang).
Con bay gio len 9x nguoi ta tay tuy lai tang max 1 bua(vctt) con 2 bua con lai thi tuy nguoi co nguoi ta xypg hoac xtdt. Con ban xai chu cap thi ban luyen skill xai luon tinh khong fa hay hon de con 20 skill tang vao cai kha'c .

ancon999
21-02-2006, 08:28
Truoc khi viet tui xin hoi ban KC la chieu gi cua 5doc vay ?
Con cach tang thi tuy moi nguoi 1 cach ( neu ai kko biet thi vao dien dan vl vao mon phai ngudoc(moc) ma xem cach tang).
Con bay gio len 9x nguoi ta tay tuy lai tang max 1 bua(vctt) con 2 bua con lai thi tuy nguoi co nguoi ta xypg hoac xtdt. Con ban xai chu cap thi ban luyen skill xai luon tinh khong fa hay hon de con 20 skill tang vao cai kha'c .

Hihi, tui đã xí lộn thiếu 1 điểm NĐCP rùi muh :p
KC là kinh công đó, ặc, tưởng ai cũng bít chiêu này chứ ::(

Tui nói ở trên là ngũ độc 90 trở xuống, còn 90 đi tẩy tủy thì đã có nhiều kinh nghiệm rùi, ai thích chơi kiểu gì thì chơi thui.
Bạn ko tăng chu cáp hay huyết đao độc sát thì bạn luyện Huyển âm thủ làm cái zề, ko có 2 cái đó hỗ trợ thì đi đánh nhím ah. Hic, chắc bạn chưa đánh nhau bằng huyền âm thủ rùi.
Tinh không phá là thức thứ 2 khi luyện huyền âm thủ, ko phải là chiêu cuối. Cho đến nay thiên hạ vẫn cải nhau chí chóe về hiệu quả hỗ trợ của BĐXT cho Tinh không phá kìa. Mà hình như xài cái auto 1.3 của mèo cung cấp thấy cái sự hỗ trợ của BĐXT nó làm sao ấy X(

Cuối cùng xin nói là những ai không tăng chu cáp thì lên 90 hầu hết đều theo chưởng. Đơn giản là vì họ ko quen đánh theo đường thẳng. Chỉ có vài thằng khùng như tui mới chơi đường lạ. Hôm nọ đánh nhau với 1 thằng chơi BĐXT (chưởng 9x của nó ko bít max chưa mà đánh tui ko chít), mình cứ phang chu cáp đến nỗi sau khi chết gần chục lần nó tức wá nói sao mày ngũ độc mà ko chơi BĐXT, chơi cái chiêu ko có đặc trưng môn phái gì hết. Bó tay với thằng đó luôn, may mà tớ chưa chơi huyền âm thủ, chỉ chơi chiêu 60 để chứng tỏ với nó rằng chiêu đó rất mạnh. Hình như dân Ngũ độc ai cũng ăn sâu vào đầu cái câu "BĐXT thiên hạ vô đối" mà ko chịu suy nghĩ kết hợp 2 chiêu đó khi pk, đến lúc thua thì quay ra nói tầm xàm ngũ độc yếu như sên.

lythedan
21-02-2006, 09:14
Hihi, tui đã xí lộn thiếu 1 điểm NĐCP rùi muh :p
KC là kinh công đó, ặc, tưởng ai cũng bít chiêu này chứ ::(

Tui nói ở trên là ngũ độc 90 trở xuống, còn 90 đi tẩy tủy thì đã có nhiều kinh nghiệm rùi, ai thích chơi kiểu gì thì chơi thui.
Bạn ko tăng chu cáp hay huyết đao độc sát thì bạn luyện Huyển âm thủ làm cái zề, ko có 2 cái đó hỗ trợ thì đi đánh nhím ah. Hic, chắc bạn chưa đánh nhau bằng huyền âm thủ rùi.
Tinh không phá là thức thứ 2 khi luyện huyền âm thủ, ko phải là chiêu cuối. Cho đến nay thiên hạ vẫn cải nhau chí chóe về hiệu quả hỗ trợ của BĐXT cho Tinh không phá kìa. Mà hình như xài cái auto 1.3 của mèo cung cấp thấy cái sự hỗ trợ của BĐXT nó làm sao ấy X(

Cuối cùng xin nói là những ai không tăng chu cáp thì lên 90 hầu hết đều theo chưởng. Đơn giản là vì họ ko quen đánh theo đường thẳng. Chỉ có vài thằng khùng như tui mới chơi đường lạ. Hôm nọ đánh nhau với 1 thằng chơi BĐXT (chưởng 9x của nó ko bít max chưa mà đánh tui ko chít), mình cứ phang chu cáp đến nỗi sau khi chết gần chục lần nó tức wá nói sao mày ngũ độc mà ko chơi BĐXT, chơi cái chiêu ko có đặc trưng môn phái gì hết. Bó tay với thằng đó luôn, may mà tớ chưa chơi huyền âm thủ, chỉ chơi chiêu 60 để chứng tỏ với nó rằng chiêu đó rất mạnh. Hình như dân Ngũ độc ai cũng ăn sâu vào đầu cái câu "BĐXT thiên hạ vô đối" mà ko chịu suy nghĩ kết hợp 2 chiêu đó khi pk, đến lúc thua thì quay ra nói tầm xàm ngũ độc yếu như sên.
Bạn ơi , khi đánh với bọn hệ thổ chấp nó 10 cấp trở lên thì BDXT và Chu cap Thanh Minh cái nào ngon hơn . Mình đang tạo 1 ngũ Độc theo 1 hướng duy 1 là bụp hệ hệ Thổ . 4 hệ khác không quan tâm

fairplay
22-02-2006, 11:44
Hihi, tui đã xí lộn thiếu 1 điểm NĐCP rùi muh :p
KC là kinh công đó, ặc, tưởng ai cũng bít chiêu này chứ ::(

Tui nói ở trên là ngũ độc 90 trở xuống, còn 90 đi tẩy tủy thì đã có nhiều kinh nghiệm rùi, ai thích chơi kiểu gì thì chơi thui.
Bạn ko tăng chu cáp hay huyết đao độc sát thì bạn luyện Huyển âm thủ làm cái zề, ko có 2 cái đó hỗ trợ thì đi đánh nhím ah. Hic, chắc bạn chưa đánh nhau bằng huyền âm thủ rùi.
Tinh không phá là thức thứ 2 khi luyện huyền âm thủ, ko phải là chiêu cuối. Cho đến nay thiên hạ vẫn cải nhau chí chóe về hiệu quả hỗ trợ của BĐXT cho Tinh không phá kìa. Mà hình như xài cái auto 1.3 của mèo cung cấp thấy cái sự hỗ trợ của BĐXT nó làm sao ấy X(

Cuối cùng xin nói là những ai không tăng chu cáp thì lên 90 hầu hết đều theo chưởng. Đơn giản là vì họ ko quen đánh theo đường thẳng. Chỉ có vài thằng khùng như tui mới chơi đường lạ. Hôm nọ đánh nhau với 1 thằng chơi BĐXT (chưởng 9x của nó ko bít max chưa mà đánh tui ko chít), mình cứ phang chu cáp đến nỗi sau khi chết gần chục lần nó tức wá nói sao mày ngũ độc mà ko chơi BĐXT, chơi cái chiêu ko có đặc trưng môn phái gì hết. Bó tay với thằng đó luôn, may mà tớ chưa chơi huyền âm thủ, chỉ chơi chiêu 60 để chứng tỏ với nó rằng chiêu đó rất mạnh. Hình như dân Ngũ độc ai cũng ăn sâu vào đầu cái câu "BĐXT thiên hạ vô đối" mà ko chịu suy nghĩ kết hợp 2 chiêu đó khi pk, đến lúc thua thì quay ra nói tầm xàm ngũ độc yếu như sên.
ban noi vay la sao ? vay 5doc dao phap va 5doc ki kinh ko ho tro cho dao phap 9x a` , co`n co' bach doc xuyen tam nua chu' , neu ban de my skill cua chu cap thanh minh tang vao bua chu thi good hon , thu ban max 2 bua roi dap no khoang 2--3 hit tinh khong fa xem no nhu the' nao` ?

fairplay
22-02-2006, 11:48
A` quen noi luon bua chu la tiem nang an^? cua 5doc , neu biet cach fat huy thi cool lem' . nhung co dieu la khi buff bua cham wa' , tui vua hoi boy from china dc ong ay noi la bua co the theo 2 duong noi cong va ngoai cong neu ban mua vu khi xuat chieu thi buff bua se nhanh hon(chua test chi nghe boy from tau noi vay thoi).

kiemhiepda
28-02-2006, 09:32
cai nay dc day
bay tan thinh that.Cam on ban nha

ancon999
28-02-2006, 11:12
ban noi vay la sao ? vay 5doc dao phap va 5doc ki kinh ko ho tro cho dao phap 9x a` , co`n co' bach doc xuyen tam nua chu' , neu ban de my skill cua chu cap thanh minh tang vao bua chu thi good hon , thu ban max 2 bua roi dap no khoang 2--3 hit tinh khong fa xem no nhu the' nao` ?

Huyền Âm thủ bản chất rất yếu, yếu hơn Chưởng 90 nhiều.

Theo đao tất nhiên phải max NDDP rùi, NĐKK là trấn phái tất nhiên cũng phải max.

Nếu tăng phụ trợ cho Huyền âm thủ (CCTM, HDĐS) thì sát thương gây ra là 50 % STVL, 50 % DS, nhưng max 1 bùa VCTT thì cũng chiêu đó sẽ đạt sát thương nhân đôi, trong đó sát thương độc lên đến 75 %, STVL chỉ còn 25 % trong tổng sát thương. Mình đỡ bị phảm đam nên ít chết hơn.

Cái chuyện max 2 bùa là mơ ước của 5 độc, nhưng đánh nhau dán được 1 bùa là may lắm rùi, chậm chân 1 cái võ đang nó đánh cũng chít. Vì thế quan điểm của mình là nâng max 1 phụ đao (CCTM) và 1 bùa (mình dùng VCTT) để có thể đánh hội đồng được mà đánh solo cũng được. Hiện nay mình cố gắng max 2 phụ trợ (phải đến 115 - chắc để con tui nó chơi típ wé), sau đó mới đến xuyên tâm độc thứ.

Xin nói rõ là quan điểm của mỗi người rất khác nhau, ai thích chơi sao phù hợp với sở thích là được, ko cần phải theo khuôn mẫu.

Nói thêm là ngũ độc đao dễ làm thịt ngũ độc chưởng và cơ động hơn khi đánh hội đồng, do hiện nay đao có TĐXC và băng sát, chưởng thì chưa có đồ hoàng kim, mà đồ hoàng kim thì ko nhiều như nhím ở Tương Dương đâu.

ancon999
28-02-2006, 11:23
Bạn ơi , khi đánh với bọn hệ thổ chấp nó 10 cấp trở lên thì BDXT và Chu cap Thanh Minh cái nào ngon hơn . Mình đang tạo 1 ngũ Độc theo 1 hướng duy 1 là bụp hệ hệ Thổ . 4 hệ khác không quan tâm

Hic, ai lại chăm chăm đánh với khắc hệ, hơn 10 level mình cũng thắng mà, Build skill sao cũng thắng, theo đường cày hay đường chiến cũng thắng tuốt, tui ko thích đánh với hệ Thổ.

Nói bạn ko tin chứ 8h30' sáng nay mình đánh nhau với 1 thằng võ đang kiếm trên cửa trường bạch nam, nó đâm mình hơn 10 phát mà ko chít (đi luyện công ko mặc đồ giảm choáng, ko kháng lôi gì ráo). Mình đâm nó 3 phát là nó chit weo. Tụi đứng xung quanh trố mắt hết vì ko đứa nào chịu nổi nhiều như vậy (chúng nó ko phải ngũ độc :D ).

Nói rõ là ban đầu tui chỉ đánh với 1 thằng ngũ độc, 1 nga my và 1 thiên nhẫn thui. Tụi nó thua ráo về gọi bang lên đông wá, Hic, con trốn đi chỗ khác, ai mà đánh lại 1 lũ "quần hồ".

Baby_vip610
28-02-2006, 14:32
ai cóa thể hướng dẫn lại cách tăng điểm ngũ độc ko?? em đang tập chơi 5 độc!!!! cám ơn nhiều