PDA

View Full Version : CB 9.2 cracked (CodeBreaker 9.2) PS2 !!!!Trang : 1 2 3 4 [5] 6 7

Zhuge Liang
03-02-2008, 14:17
Bạn có code All Items và Weapon của Kingdom Hearts 2 thì post lên hộ mình với ( CB 9.2 )

Symphonic
03-02-2008, 20:23
Bạn có code All Items và Weapon của Kingdom Hearts 2 thì post lên hộ mình với ( CB 9.2 )

Code của KH2 trên PS2 đây , xài ngon nhớ rep ;))

Enable Code (Must Be On) 9AD826F3 1802B626
1 Quick Experience Gain 1AA522D5 0000FFFF
2 Max Experience 2A5F111A 0098967F
3 Infinite HP 0A933400 000000FF
4 Max HP 0A923400 000000FF
5 Infinite MP 0A913400 000000FF
6 Max MP 0A903400 000000FF
7 Max AP 0A973400 000000FF
8 Max Strength 0A963400 000000FF
9 Max Magic 0A953400 000000FF
10 Max Defense 0A943400 000000FF
11 Level 99 0AA83400 00000063

ZzVoKyzZ
03-02-2008, 21:58
Trich tu bai cua: handsomejack
DOD nếu cho chọn 2 thứ tiếng là ENG và JAP thì đó là bản JAP phải xài code của JAP

Cám ơn bạn rất nhiều. Nhưng bạn ơi sao mổi khi mình chỉnh Code xong là đứng máy? Code của bạn xài chắc ko được rồi, bạn còn code nào khác ko? Mình đã thử tìm trên mạng rùi, nhưng mấy code đó cũng xài ko được.
Bạn nào có thì cho mình với. Chân thành cám ơn rất nhiều.
Thân!
Chúc toàn thể Forum một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc.

handsomejack
03-02-2008, 22:00
Bạn có code All Items và Weapon của Kingdom Hearts 2 thì post lên hộ mình với ( CB 9.2 )

tất cả code nằm trong file đính kèm

handsomejack
03-02-2008, 22:26
Cám ơn bạn rất nhiều. Nhưng bạn ơi sao mổi khi mình chỉnh Code xong là đứng máy? Code của bạn xài chắc ko được rồi, bạn còn code nào khác ko? Mình đã thử tìm trên mạng rùi, nhưng mấy code đó cũng xài ko được.
Bạn nào có thì cho mình với. Chân thành cám ơn rất nhiều.
Thân!
Chúc toàn thể Forum một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc.

bạn thử bỏ 1 vài code xem thế nào nếu ko kiểm tra coi bạn điền code đúng ko, kiểm tra đĩa và máy xem có hư hay trầy xước j` hay ko

ZzVoKyzZ
03-02-2008, 22:52
bạn thử bỏ 1 vài code xem thế nào nếu ko kiểm tra coi bạn điền code đúng ko, kiểm tra đĩa và máy xem có hư hay trầy xước j` hay ko

Cám ơn bạn! Mình cũng đã thử bỏ bớt code chỉ lấy 1 code Money hoặc 1 code point, nhưng vẫn ko được.
Mình lại thử với các game # thấn vẫn chạy bình thường. ko hiểu vì lý do j.
Mong bạn giúp đở.

Thân!

handsomejack
04-02-2008, 07:13
Cám ơn bạn! Mình cũng đã thử bỏ bớt code chỉ lấy 1 code Money hoặc 1 code point, nhưng vẫn ko được.
Mình lại thử với các game # thấn vẫn chạy bình thường. ko hiểu vì lý do j.
Mong bạn giúp đở.

Thân!

vậy thì sử dụng code hệ PAL xem sao

Mastercode
F0136918 0000000e


Soki (Charakter 1) Codes
9999 LPs
10939c00 0000270f


max.9999 LPs
10939c02 0000270f


9999 MPs
10939c06 0000270f


max.9999 MPs
10939c08 0000270f


Level 99
00939c04 00000063


unendlich Seelen
20939c10 00989680


Erfahrungspunkte: 9.999.999
20939c18 0098967f


255 Fertigkeitspunkte
20939c3c 000000ff


Jubei (Charakter 2) Codes
9999 LPs
10939c64 0000270f


max.9999 LPs
10939c66 0000270f


9999 MPs
10939c6a 0000270f


max.9999 MPs
10939c6c 0000270f


Level 99
00939c68 00000063


unendlich Seelen
20939c74 00989680


Erfahrungspunkte: 9.999.999
20939c7c 0098967f


255 Fertigkeitspunkte
20939ca0 000000ffOhatsu (Charakter 3) Codes
9999 LPs
10939CC8 0000270f


max.9999 LPs
10939CCA 0000270f


9999 MPs
10939CCE 0000270f


max.9999 MPs
10939CD0 0000270f


Level 99
00939CCC 00000063


unendlich Seelen
20939CD8 00989680


Erfahrungspunkte: 9.999.999
20939CE0 0098967f


255 Fertigkeitspunkte
20939D04 000000ff


Roberto (Charakter 4) Codes
9999 LPs
10939D2C 0000270f


max.9999 LPs
10939D2E 0000270f


9999 MPs
10939D32 0000270f


max.9999 MPs
10939D34 0000270f


Level 99
00939D30 00000063


unendlich Seelen
20939D3C 00989680


Erfahrungspunkte: 9.999.999
20939D44 0098967f


255 Fertigkeitspunkte
20939D68 000000ff


Tenkai (Charakter 5) Codes
9999 LPs
10939D90 0000270f


max.9999 LPs
10939D92 0000270f


9999 MPs
10939D96 0000270f


max.9999 MPs
10939D98 0000270f


Level 99
00939D94 00000063


unendlich Seelen
20939DA0 00989680


Erfahrungspunkte: 9.999.999
20939DA8 0098967f


255 Fertigkeitspunkte
20939DCC 000000ff


alle Items x99
408e5fac 00630002
000000c7 00000000


MISC Code
alle haben keine Energie
202d4a5c a6450000


unendlich Energie
202d4a80 a6450000


alle haben keine Magie
202d4a9c a6450006


unendlich Magie
202d4ac0 a6450006


Death Match
2027eb58 8fa200c0


unendlich 4 Fähigkeitspunkte
203319fc a2620000


alle haben 6.823.688 Fähigkeitspunkte
203319c8 a2620000


Sonderfunktionen
2092C8E8 001003E0
2092C900 004E4B09
2092C904 00511AE2
2092C908 004D6A9B
2092C90C 00308357
2092C910 0044E11B
2092C93C 00351A77
2093FA38 0F0FFFFF
2093FA3C 000F0F0F
2093FA4C 02020202
2093FA50 02020202
2093FA54 02020202OUTFIT Code
Soki mit normalem Outfit
0093fa3f 00000000


Soki spezial-Outfit 1
0093fa3f 00000001


Soki spezial-Outfit 2
0093fa3f 00000002


Soki mit Ryu-Outfit
0093fa3f 00000003


Jubei normal-Outfit
0093fa40 00000000


Jubei spezial-Outfit 1
0093fa40 00000001


Jubei spezial-Outfit 2
0093fa40 00000002


Jubei Cammy-Outfit
0093fa40 00000003


Ohatsu normal-Outfit
0093fa41 00000000


Ohatsu spezial-Outfit 1
0093fa41 00000001


Ohatsu spezial-Outfit 2
0093fa41 00000002


Ohatsu ???-Outfit
0093fa41 00000003


Roberto normal-Outfit
0093fa42 00000000


Roberto spezial-Outfit 1
0093fa42 00000001


Roberto spezial-Outfit 2
0093fa42 00000002


Roberto ???-Outfit
0093fa42 00000003


Tenkai normal-Outfit
0093fa42 00000000


Tenkai spezial-Outfit 1
0093fa42 00000001


Tenkai spezial-Outfit 2
0093fa42 00000002


Tenkai ???-Outfit
0093fa42 00000003L1+Select für Jubei
D069b69c 0000FBFE
20690f54 00002110


L2+Select für Ohatsu
D069b69c 0000FEFE
20690f54 00002210


R1+Select für Roberto
D069b69c 0000F7FE
20690f54 00002310


R2+Select für Tenkai
D069b69c 0000FDFE
20690f54 00002410


ITEM CODE
Phoenix Necklace
008E56C4 00000003
208E56C8 00000700

Tortoise Necklace
008E56CC 00000003
208E56D0 00000701

Tiger Necklace
008E56D4 00000003
208E56D8 00000702

Dragon Necklace
008E56DC 00000003
208E56E0 00000703

Unicorn Necklace
008E56E4 00000003
208E56E8 00000704

Enma's Necklace
008E56EC 00000003
208E56F0 00000705

Footsoldier's Choker
008E56F4 00000003
208E56F8 00000706

Sergeant's Choker
008E56FC 00000003
208E5700 00000707

Samurai's Choker
008E5704 00000003
208E5708 00000708

Commande's Choker
008E570C 00000003
208E5710 00000709

General's Choker
008E5714 00000003
208E5718 0000070A

Necklace of Peace
008E571C 00000003
208E5720 0000070B

Tiger Eye
008E5724 00000003
208E5728 0000070C

True Tiger Eye
008E572C 00000003
208E5730 0000070D

Blessed Tiger Eye
008E5734 00000003
208E5738 0000070E

Eye of the Oni
008E573C 00000003
208E5740 0000070F

True Eye of the Oni
008E5744 00000003
208E5748 00000710

Blessed Oni Eye
008E574C 00000003
208E5750 00000711

Dragon Eye
008E5754 00000003
208E5758 00000712

True Dragon Eye
008E575C 00000003
208E5760 00000713

Blessed Dragon Eye
008E5764 00000003
208E5768 00000714

Flame Necklace
008E576C 00000003
208E5770 00000715

Earth Necklace
008E5774 00000003
208E5778 00000716

Wind Necklace
008E577C 00000003
208E5780 00000717

Ice Necklace
008E5784 00000003
208E5788 00000718

Light Necklace
008E578C 00000003
208E5790 00000719

Dark Necklace
008E5794 00000003
208E5798 0000071A

Wolf Necklace
008E579C 00000003
208E57A0 0000071B

Pair Scarf
008E57A4 00000003
208E57A8 0000071C

Friendship Scarf
008E57AC 00000003
208E57B0 0000071D

Brotherly Scarf
008E57B4 00000003
208E57B8 0000071E

Tao Scarf
008E57BC 00000003
208E57C0 0000071F

Oni of Peace
008E57C4 00000003
208E57C8 00000720

Oni of War
008E57CC 00000003
208E57D0 00000721

Oni of Fate
008E57D4 00000003
208E57D8 00000722

Oni of Joy
008E57DC 00000003
208E57E0 00000723

Longevity Charm
008E57E4 00000003
208E57E8 00000800

Contentment Charm
008E57EC 00000003
208E57F0 00000801

War Charm
008E57F4 00000003
208E57F8 00000802

Lucky Charm
008E57FC 00000003
208E5800 00000803

Art Charm
008E5804 00000003
208E5808 00000804

Prosperity Charm
008E580C 00000003
208E5810 00000805

Gem of Valor
008E5814 00000003
208E5818 00000806

Gem of Bravery
008E581C 00000003
208E5820 00000807

Gambler's Dice
008E5824 00000003
208E5828 00000808

Gambler's Thimble
008E582C 00000003
208E5830 00000809

Embossed Mallet
008E5834 00000003
208E5838 0000080A

Fudo Horn
008E583C 00000003
208E5840 0000080B

Merchant Stamp
008E5844 00000003
208E5848 0000080C

Yellow Bell
008E584C 00000003
208E5850 0000080D

Purple Bell
008E5854 00000003
208E5858 0000080E

Red Bell
008E585C 00000003
208E5860 0000080F

Blue Bell
008E5864 00000003
208E5868 00000810

Charon's Bell
008E586C 00000003
208E5870 00000811

Rosary of Health
008E5874 00000003
208E5878 00000812

Rosary of Magic
008E587C 00000003
208E5880 00000813

Rosary of Heart
008E5884 00000003
208E5888 00000814

Rosary of Spirit
008E588C 00000003
208E5890 00000815

Dragon of Peace
008E5894 00000003
208E5898 00000816

Dragon of War
008E589C 00000003
208E58A0 00000817

Dragon of Fate
008E58A4 00000003
208E58A8 00000818

Dragon of Joy
008E58AC 00000003
208E58B0 00000819

Horn of Susano
008E58B4 00000003
208E58B8 0000081B

Time Gem
008E58BC 00000003
208E58C0 0000081C

Gem of Will
008E58C4 00000003
208E58C8 0000081D

Phoenix Ring
008E5594 00000003
208E5598 00000600

Tortoise Ring
008E559C 00000003
208E55A0 00000601

Tiger Ring
008E55A4 00000003
208E55A8 00000602

Dragon Ring
008E55AC 00000003
208E55B0 00000603

Unicorn Ring
008E55B4 00000003
208E55B8 00000604

Enma's Ring
008E55BC 00000003
208E55C0 00000605

Footsoldier's Ring
008E55C4 00000003
208E55C8 00000606

Sergeant's Ring
008E55CC 00000003
208E55D0 00000607

Samurai's Ring
008E55D4 00000003
208E55D8 00000608

Commander's Ring
008E55DC 00000003
208E55E0 00000609

General's Ring
008E55E4 00000003
208E55E8 0000060A

Warrior's Ring
008E55EC 00000003
208E55F0 0000060B

Acolyte's Ring
008E55F4 00000003
208E55F8 0000060C

Magician's Ring
008E55FC 00000003
208E5600 0000060D

Tao Master's Ring
008E5604 00000003
208E5608 0000060E

Pawn Ring
008E560C 00000003
208E5610 0000060F

Knight Ring
008E5614 00000003
208E5618 00000610

High King Ring
008E561C 00000003
208E5620 00000611

Lance Ring
008E5624 00000003
208E5628 00000612

Rook Ring
008E562C 00000003
208E5630 00000613

S. General Ring
008E5634 00000003
208E5638 00000614

G. General Ring
008E563C 00000003
208E5640 00000615

Bishop Ring
008E5644 00000003
208E5648 00000616

Low King Ring
008E564C 00000003
208E5650 00000617

Flame Ring
008E5654 00000003
208E5658 00000618

Earth Ring
008E565C 00000003
208E5660 00000619

Wind Ring
008E5664 00000003
208E5668 0000061A

Ice Ring
008E566C 00000003
208E5670 0000061B

Light Ring
008E5674 00000003
208E5678 0000061C

Dark Ring
008E567C 00000003
208E5680 0000061D

Wolf Ring
008E5684 00000003
208E5688 0000061E

Naga Ring
008E568C 00000003
208E5690 0000061F

Purple Ring
008E5694 00000003
208E5698 00000620

Pearl Ring
008E569C 00000003
208E56A0 00000621

Indigo Ring
008E56A4 00000003
208E56A8 00000622

Azure Ring
008E56AC 00000003
208E56B0 00000623

Crimson Ring
008E56B4 00000003
208E56B8 00000624

38 Diamond Ring
008E56BC 00000003
208E56C0 00000625

Oni Charm
008E5514 00000003
208E5518 00000500

Oni Charm 2
008E551C 00000003
208E5520 00000501

Oni Charm 3
008E5524 00000003
208E5528 00000502

Oni Charm 4
008E552C 00000003
208E5530 00000503

Oni Charm 5
008E5534 00000003
208E5538 00000504

Oni Charm 6
008E553C 00000003
208E5540 00000505

Oni Charm 7
008E5544 00000003
208E5548 00000506

Oni Charm 8
008E554C 00000003
208E5550 00000507

Oni Charm 9
008E5554 00000003
208E5558 00000508

Oni Charm 10
008E555C 00000003
208E5560 00000509

Blue Armor
008E5564 00000003
208E5568 00000510

Yagyu Armor
008E556C 00000003
208E5570 00000511

Ohatsu's Clothing
008E5574 00000003
208E5578 00000512

Priestly Garb
008E557C 00000003
208E5580 00000513

Red Armor
008E5584 00000003
208E5588 00000514

Ohatsu's Clothing
008E558C 00000003
208E5590 00000515== Waffen codes ==


Lamentation
108E50AC 00000903
208E50B0 00000000

Broadsword
108E50B4 00000903
208E50B8 00000001

Black Sword
108E50BC 00000903
208E50C0 00000002

Light Sword
108E50C4 00000903
208E50C8 00000903

Flame Sword
108E50CC 00000903
208E50D0 00000004

Sky Sword
108E50D4 00000903
208E50D8 00000005

Ice Sword
008E50DC 00000903
208E50E0 00000006

Earth Sword
108E50E4 00000903
208E50E8 00000007

Red Sting
108E50EC 00000903
208E50F0 00000008

Raizan
108E50F4 00000903
208E50F8 00000903

Gleam
108E50FC 00000903
208E5100 0000000A

Fire Dance
108E5104 00000903
208E5108 0000000B

Victory Gale
108E510C 00000903
208E5110 0000000C

Glacier Song
108E5114 00000903
208E5118 0000000D

Dragon Offer
108E511C 00000903
208E5120 0000000E

Oni Cutter
108E5124 00000903
208E5128 0000000F

Onyx Sword
108E512C 00000903
208E5130 00000010

Habakiri
108E5134 00000903
208E5138 00000011

Enryu
108E513C 00000903
208E5140 00000012

Cutting Wind
108E5144 00000903
208E5148 00000013

Leviathan
108E514C 00000903
208E5150 00000014

Star Killer
108E5154 00000903
208E5158 00000015

Tizona
108E515C 00000903
208E5160 00000016

Balmunk
108E5164 00000903
208E5168 00000017

Excalibur
108E516C 00000903
208E5170 00000018

Fallen Angel
108E5174 00000903
208E5178 00000019

Durandal
108E517C 00000903
208E5180 0000001A

Dainslief
108E5184 00000903
208E5188 0000001B

Anguish
108E518C 00000903
208E5190 0000001C

Gokumonji
108E5194 00000903
208E5198 0000001D

Steel Pipe
108E519C 00000903
208E51A0 0000001E

Tanegashima
108E529C 00000903
208E52A0 00000200

Battle Rifle
108E52A4 00000903
208E52A8 00000201

Black Rifle
108E52AC 00000903
208E52B0 00000202

Light Rifle
108E52B4 00000903
208E52B8 00000203

Flame Rifle
108E52BC 00000903
208E52C0 00000204

Sky Rifle
108E52C4 00000903
208E52C8 00000205

Ice Rifle
108E52CC 00000903
208E52D0 00000206

Earth Rifle
108E52D4 00000903
208E52D8 00000207

Aurora
108E52DC 00000903
208E52E0 00000208

Oni Rage
108E52E4 00000903
208E52E8 00000209

Guardina
108E52EC 00000903
208E52F0 0000020A

Shiranui
108E52F4 00000903
208E52F8 0000020B

Meteor Shower
108E52FC 00000903
208E5300 0000020C

Blizzard
108E5304 00000903
208E5308 0000020D

Nio
108E530C 00000903
208E5310 0000020E

Decadence
108E5314 00000903
208E5318 0000020F

Black Inferno
108E531C 00000903
208E5320 00000210

Divine Spark
108E5324 00000903
208E5328 00000211

Red Pyre
108E532C 00000903
208E5330 00000212

Divine Wind
108E5334 00000903
208E5338 00000213

Ice Breaker
108E533C 00000903
208E5340 00000214

Crag
108E5344 00000903
208E5348 00000215

Class Zero
108E534C 00000903
208E5350 00000216

Moon Gaze
108E5354 00000903
208E5358 00000217

Twilight
108E535C 00000903
208E5360 00000218

Resolution
108E5364 00000903
208E5368 00000219

Flying Dragon
108E536C 00000903
208E5370 0000021A

Ice Fang
108E5374 00000903
208E5378 0000021B

Orochi
108E537C 00000903
208E5380 0000021C

Supremacy
108E5384 00000903
208E5388 0000021D

Piggy Bank
108E538C 00000903
208E5390 0000021E

Knuckle Guards
108E5394 00000903
208E5398 00000300

Enma Gloves
108E539C 00000903
208E53A0 00000302

Light Gloves
108E53A4 00000903
208E53A8 00000303

Flame Gloves
108E53AC 00000903
208E53B0 00000304

Sky Gloves
108E53B4 00000903
208E53B8 00000305

Ground Gloves
108E53BC 00000903
208E53C0 00000307

Spine Tinglers
108E53C4 00000903
208E53C8 00000308

Gloves Of Hades
108E53CC 00000903
208E53D0 00000309

Class Zero Gloves
108E53D4 00000903
208E53D8 0000030D

Redemption
108E53DC 00000903
208E53E0 0000030E

Ortlinde
108E53E4 00000903
208E53E8 0000030F

Brunnhilde
108E53EC 00000903
208E53F0 00000311

Schwertleite
108E53F4 00000903
208E53F8 00000312

Helmwige
108E53FC 00000903
208E5400 00000313

Stegrune
108E5404 00000903
208E5408 00000314

Cassiel's Gauntlets
108E540C 00000903
208E5410 00000316

Lucifer's Gauntlets
108E5414 00000903
208E5418 00000317

Metatron's Gauntlets
108E541C 00000903
208E5420 00000318

Michael's Gauntlets
108E5424 00000903
208E5428 00000319

Rapahel's Gauntlets
108E542C 00000903
208E5430 0000031A

Gabriel's Gauntlets
108E5434 00000903
208E5438 0000031B

Uriel's Gauntlets
108E543C 00000903
208E5440 0000031C

23 Gloves Of Covenant
108E5444 00000903
208E5448 0000031D

Boxing Gloves
108E544C 00000903
208E5450 0000031E

Miike Tenta
108E51A4 00000903
208E51A8 00000100

Martial Blade
108E51AC 00000903
208E51B0 00000101

Black Blade
108E51B4 00000903
208E51B8 00000102

Light Blade
108E51BC 00000903
208E51C0 00000103

Flame Blade
108E51C4 00000903
208E51C8 00000104

Sky Blade
108E51CC 00000903
208E51D0 00000105

Ice Blade
108E51D4 00000903
208E51D8 00000106

Earth Blade
108E51DC 00000903
208E51E0 00000107

Kogarasu
108E51E4 00000903
208E51E8 00000108

Odenta
108E51EC 00000903
208E51F0 00000109

Semimaru
108E51F4 00000903
208E51F8 0000010A

Onimaru
108E51FC 00000903
208E5200 0000010B

Mikazuki
108E5204 00000903
208E5208 0000010C

Dojigiri
108E520C 00000903
208E5210 0000010D

Juzumaru
108E5214 00000903
208E5218 0000010E

Usumidori
108E521C 00000903
208E5220 0000010F

Muramasa
108E5224 00000903
208E5228 00000110

Masamune
108E522C 00000903
208E5230 00000111

Oni Devourer
108E5234 00000903
208E5238 00000112

Raving Moon
108E523C 00000903
208E5240 00000113

Ice Shade
108E5244 00000903
208E5248 00000114

Stone Cutter
108E524C 00000903
208E5250 00000115

Wolf Fang
108E5254 00000903
208E5258 00000116

Chimera's Bite
108E525C 00000903
208E5260 00000117

Shishio
108E5264 00000903
208E5268 00000118

Phoenix Claw
108E526C 00000903
208E5270 00000119

Garnet Edge
108E5274 00000903
208E5278 0000011A

Kamudo
108E527C 00000903
208E5280 0000011B

Arondight
108E5284 00000903
208E5288 0000011C

Moon light
108E528C 00000903
208E5290 0000011D

Racket
108E5294 00000903
208E5298 0000011E

Kurama
108E5454 00000903
208E5458 00000400

Horin
108E545C 00000903
208E5460 00000401

Dragonfly
108E5464 00000903
208E5468 00000402

Kasen
108E546C 00000903
208E5470 00000404

Yama
108E5474 00000903
208E5478 00000409

Indra
108E547C 00000903
208E5480 0000040A

Vaisravana
108E5484 00000903
208E5488 0000040B

Raksasa
108E548C 00000903
208E5490 0000040C

Varuna
108E5494 00000903
208E5498 0000040D

Isana
108E549C 00000903
208E54A0 0000040E

Brahma
108E54A4 00000903
208E54A8 0000040F

Star
108E54AC 00000903
208E54B0 00000411

Monument
108E54B4 00000903
208E54B8 00000413

Ice Lord
108E54BC 00000903
208E54C0 00000414

Earth Lord
108E54C4 00000903
208E54C8 00000415

Fudo
108E54CC 00000903
208E54D0 00000416

Ususama
108E54D4 00000903
208E54D8 00000417

Gozanze
108E54DC 00000903
208E54E0 00000418

Gongoyasha
108E54E4 00000903
208E54E8 00000419

Gundari
108E54EC 00000903
208E54F0 0000041A

Ithuriel
108E54F4 00000903
208E54F8 0000041B

Gae Bolga
108E54FC 00000903
208E5500 0000041C

Clarity
108E5504 00000903
208E5508 0000041D

Microphone Stand
108E550C 00000903
208E5510 0000041E

dc tuan champion
04-02-2008, 09:27
cần đầy đủ code của Hitman: Bloodmoney (EU)

xiaoxiaoxiaoxiao
04-02-2008, 11:58
bác nào biết code của just cause (PAL) không giúp tôi với , thật ra tôi cũng tìm được 1 vài code nhưng cái tôi cần là code Unlock Dirt Bike/GP/Gyrocopter/Boat hay còn gọi là Heavy Drop , tôi cũng có 1 code như vậy 0183C668 0000000F , nhưng code không hoạt động , thậm chí chơi được 1 lúc là treo máy , tôi thử 3 lần đều vậy , bỏ code này đi thì không bị treo nữa , xin các bác giúp cho 1 code khác

handsomejack
05-02-2008, 08:40
cần đầy đủ code của Hitman: Bloodmoney (EU)


Mastercode
9041a308 00832021


alt Mastercode
F041a2b8 0000000e


PAL2NTSC
20419080 24120002


Infinite Reserve Ammo / unendlich Magazine
201B38E0 00000000


Infinite Ammo In Gun/No Reloads / unendlich Munition - kein Nachladen
201B3398 25EF0000


Buy/Check Upgrades For 9 Million Cash / überprüfe die Updates für max.Geld
203E162C 3C0F0090


Infinite Saves / unendlich Speicherungen
20534A28 00000000


Infinite Health / unendlich Energie
20323434 00000000


bác nào biết code của just cause (PAL) không giúp tôi với , thật ra tôi cũng tìm được 1 vài code nhưng cái tôi cần là code Unlock Dirt Bike/GP/Gyrocopter/Boat hay còn gọi là Heavy Drop , tôi cũng có 1 code như vậy 0183C668 0000000F , nhưng code không hoạt động , thậm chí chơi được 1 lúc là treo máy , tôi thử 3 lần đều vậy , bỏ code này đi thì không bị treo nữa , xin các bác giúp cho 1 code khác

chỉ có code vô hạn máu và magic thôi code unlock all ko có

Symphonic
05-02-2008, 12:04
chỉ có code vô hạn máu và magic thôi code unlock all ko có

Ko có gì là khó tưởng tượng :))
..Code unlock đây

Unlock Heavy Drop Codes
Agency Gyrocopter BE047D3B 50A5EE77
Agency Dirt Bike F13224F8 221423A5
Agency GP BFB5678C 2BA51A7F
Agency Speed Boat 362B1013 BF91A1F4
All Heavy Drops EAF030E1 93EAC5C5

xiaoxiaoxiaoxiao
05-02-2008, 13:06
bác ơi , cái tôi cần là hệ PAL chứ không phải NTSC ( US ) bác cho code ( US ) tôi sử dụng sao đây

handsomejack
05-02-2008, 20:11
Ko có gì là khó tưởng tượng :))
..Code unlock đây

đọc kĩ bài viết dùm :))

bác nào biết code của just cause (PAL) không giúp tôi với

Symphonic
05-02-2008, 20:43
Thế thì ko có code PAL rồi , tìm trang nào nó cũng chỉ cho ra code ấy......
...Sao đĩa code em cứ nhập xong , ấn Start game lại bị kêu là : Game did not start , please re-entry"???

squall-leonheart
06-02-2008, 09:23
cái code KH2 đính kèm cũa bác handsomejack ở trên lấy về sài làm sao vậ, chả biết Enable Code là cái nào giải nén ra 4 file wordpad bó tay luôn...
-với ai có Code cũa Valkyrie Profile 2 cho tớ xin (ngoài những code tại http://www.cmgsccc.com)...
-với ai biết cách nạp code bằng USB chỉ tớ với, nạp cho nó lẹ....

handsomejack
06-02-2008, 19:50
cái code KH2 đính kèm cũa bác handsomejack ở trên lấy về sài làm sao vậ, chả biết Enable Code là cái nào giải nén ra 4 file wordpad bó tay luôn...
-với ai có Code cũa Valkyrie Profile 2 cho tớ xin (ngoài những code tại http://www.cmgsccc.com)...
-với ai biết cách nạp code bằng USB chỉ tớ với, nạp cho nó lẹ....

trong đó có 3 cái mastercode cái nào cũng dùng dc nhưng thôi cứ post lên để bạn khỏi tìm

Enable Code (Must Be On)
902FD330 0C0C42BD

Valkyrie Profile 2 có chức năng chống code và cheat rất cao nên những code trên cmgsccc là tốt nhất rồi các code khác vào rất dễ bị hư file save và ko hoạt động
Cách nạp code bằng day1 trong hộp lưu trữ đã có rồi bạn vào đó mà xem

Long Phi Thiên
09-02-2008, 19:50
Cho mình xin code của FF X Inter với (CB 9.2), cần nhất là mấy cái code God HP ấy :'>. Cám ơn trước.

xiaoxiaoxiaoxiao
09-02-2008, 22:21
cho hỏi ps3 có code không vậy , nếu có cho xin code devil may cry 4 :hug: :D

handsomejack
10-02-2008, 07:35
Cho mình xin code của FF X Inter với (CB 9.2), cần nhất là mấy cái code God HP ấy :'>. Cám ơn trước.


Must Be On Code
F011B9EC 0000000E

Gil Max
2031CE98 3B9AC9FF

AP Max After One Battle
Tidus
2031F8F0 3B9AC9FF

Yuna
2031F8F4 3B9AC9FF

Kimahri
2031F8FC 3B9AC9FF

Wakka
2031F900 3B9AC9FF

Lulu
2031F904 3B9AC9FF

Auron
2031F8F8 3B9AC9FF

Rikku
2031F908 3B9AC9FF

Seymour
2031F90C 3B9AC9FF


AP Max after one battle (for all participated characters)
D01DCDA0 00002021
101DCDA6 0000AE06

Sphere Level won't decrease when moving on the Sphere Board
D01BE6CC 00001823
001BE6CE 00000060

Overdrive Gage Max after only gaining a little
101E27E2 000000D1

All Characters Status Modification
HP
201BEEF0 AFC60004

MP
201BEF30 AFD00008

Attack
101BEF52 0000A3C6

Defense
101BEF66 0000A3C6

Magic Attack
101BEF7A 0000A3C6

Magic Defense
101BEF8E 0000A3C6

Speed
101BEFA2 0000A3C6

Luck
101BEFB6 0000A3C6

Avoid
101BEFCA 0000A3C6

Aim
201BEFDC A3C60036
201BEFE4 8FC60024


cho hỏi ps3 có code không vậy , nếu có cho xin code devil may cry 4 :hug: :D

DMC4 chưa có code

xiaoxiaoxiaoxiao
10-02-2008, 11:19
nhà mình có ai biết công thức convert code từ ntsc đến pal và ngược lại không , hồi trước có đọc 1 bài như vậy và làm theo , kết quả thì các bác biết rồi đấy

Zhuge Liang
10-02-2008, 14:49
Kiếm hộ mình Code Breaker 9.2 của Samurai Warriors 2 ( US ) . Đừng lấy code trên cmgsccc nhé, cần nhất là code về Weapon !
Cần thêm code cho Tales of the Abyss , hệ US !
Cho tớ hỏi là nhiều lúc có mấy cái code chỉ có 1 dòng . Ví dụ như code HP 1 dòng và MP cũng 1 dòng, liệu mình có thể kết hợp cả 2 cái để vào cùng 1 code dc ko ? Với máy PS1 thì tớ làm dc nhưng với PS2 thì chưa thử !

Long Phi Thiên
10-02-2008, 20:36
Must Be On Code
F011B9EC 0000000E

Gil Max
2031CE98 3B9AC9FF

AP Max After One Battle
Tidus
2031F8F0 3B9AC9FF

Yuna
2031F8F4 3B9AC9FF

Kimahri
2031F8FC 3B9AC9FF

Wakka
2031F900 3B9AC9FF

Lulu
2031F904 3B9AC9FF

Auron
2031F8F8 3B9AC9FF

Rikku
2031F908 3B9AC9FF

Seymour
2031F90C 3B9AC9FF


AP Max after one battle (for all participated characters)
D01DCDA0 00002021
101DCDA6 0000AE06

Sphere Level won't decrease when moving on the Sphere Board
D01BE6CC 00001823
001BE6CE 00000060

Overdrive Gage Max after only gaining a little
101E27E2 000000D1

All Characters Status Modification
HP
201BEEF0 AFC60004

MP
201BEF30 AFD00008

Attack
101BEF52 0000A3C6

Defense
101BEF66 0000A3C6

Magic Attack
101BEF7A 0000A3C6

Magic Defense
101BEF8E 0000A3C6

Speed
101BEFA2 0000A3C6

Luck
101BEFB6 0000A3C6

Avoid
101BEFCA 0000A3C6

Aim
201BEFDC A3C60036
201BEFE4 8FC60024


Hix, mấy cái code này mình cũng có rồi, cái mình cần là mấy code bất tử máu cơ :'>. Tìm mãi mà chả thấy có >"<

handsomejack
11-02-2008, 07:31
Kiếm hộ mình Code Breaker 9.2 của Samurai Warriors 2 ( US ) . Đừng lấy code trên cmgsccc nhé, cần nhất là code về Weapon !
Cần thêm code cho Tales of the Abyss , hệ US !
Cho tớ hỏi là nhiều lúc có mấy cái code chỉ có 1 dòng . Ví dụ như code HP 1 dòng và MP cũng 1 dòng, liệu mình có thể kết hợp cả 2 cái để vào cùng 1 code dc ko ? Với máy PS1 thì tớ làm dc nhưng với PS2 thì chưa thử !

SW2

MUST Be On - 2
200F8800 3C0D0045
200F880C 95AD3402
200F8810 39ADFFFF
200F88F8 0809dfec
200F88FC 3C02004F
20277fa8 0803E200

Inf. Musou(use with Must be On 2)
200F8834 94410006
200F883C A4410008

Inf. HP(use with Must be On 2)
200F8820 94410000
200F8828 A4410002

Speed Modify(use with Must be On 2)
200F8848 31A84300
200F884C 51000002
200F8850 3C01xxxx usually the time
200F8854 3C01xxxx L2, R2, × + movement
200F8858 AC410010
value ->
4120:Lv.10
41C0:Lv.24 (stipulated maximum)
41F0:Lv.30
4220:Lv.40
4248:Lv.50
4270:Lv.60
42c8:Lv.100

One Hit Kill(use with Must be On 2)
200F8880 34017000
D043f502 0000FDFE
200F8884 A441000A
D043f502 0000FEFE
200F8884 00000000
*It changes with pad operation below, only before the starting the battle possibility.
SELECT + R2 button = ON
SELECT + L2 button = OFF
-------
port another set of codes....unlock all stage code doesnt work in JAP...it hang when choose character....so I didt port them..

Control such as firearm
D043f502 0000FFFD
20177ed0 10400005
D043f502 0000FFFB
20177ed0 10000008
To stop with R3, with L3 normal operation.

Disable CPU Movement
D043f502 0000F5FF
10177f18 00003FFF
D043f502 0000FAFF
10177f18 00000000
With L1+L2 ON with R1+R2 OFF
CPU inside the picture stops moving.

Unlock Hell Difficulty
004e1003 00000002
004e1027 00000002
004e1033 00000002

Afterimage
D043f502 0000FAFF
10156db8 00003FFF
D043f502 0000F5FF
10156db8 00004000
L1+L2 - ON R1+R2 - OFF
*When attacking it reaches the point where afterimage occurs.
Part attack hits the multiple stages. Kensin's C4 and C1-3 of grandchild one, Masamune ? & ??? & the attack and hit and miss inner part ceremony, the joining boundary and Kotarou's patience technique etc. of Nobunaga's C2-3, C3-3 and direct river.
The horseman power the time please turn off. When the horseman power it attacks in afterimage state, it freezes.

Afterimage maximum amount
10156e38 000000??
00:0
03:3 Normal
When it increases too much, it freezes.
When the below-mentioned coat DOTDT using even, please use.

Afterimage Effects Change
10156e24 000000??
00: Don't you think? offshoot (don't you think?, at the time of Kotarou LV3 hit and miss. Maximum amount 3
01; Offshoot (Hanzou. Maximum amount 3
02; Afterimage (normality
03: Bishamon (pile per seat possibility. About maximum amount 10?
Efficiency of afterimage changes.
If the pad cord/code is used, it is possible also to jointly use Bishamon and the offshoot.

Direct attack permanence
2015f508 00000000

With LV3 hit and miss backing attack motion
2015f56c 00000000
As been similar to Sakon's backing attack, it seems that is different

THE battlefield
2015f56c 00000000
2015f538 00000000
Already, it is enormous, is.

During weapon strengthening motion speed
1015f13c 00004248
1015f0f0 0000xxxx
xxxx=
3F8C:1.1 (Default)
3FA0:1.25
3FC0:1.5
3FE0:1.75
4000:2
4020:2.5
4040:3
Nobunaga, the motion speed which is in the midst of weapon strengthening of ? & ? Chishiro is modified

Weapon Customize Codes

Sanada Yukimura
204deadc ddccbbaa
204deae0 hhggffee
204deae4 ttssjjii
204deae8 xxwwvvuu
204deaec 0000zzyy
204deaeE 000000kk
Aa: Type of weapon (00: 1st, 01: 2nd, 02: 3rd, 03: 4th weapon)
Bb: Attribute (05: Shura)
Cc, ss: Type of attachment effect, similar below numerical value,
(Dd, tt), (ee, uu) and (ff, vv), (gg, ww) and (hh, xx) and (II, yy), (jj and zz)
NOTE: The first value is the Attribute, the Second is the Attribute Value
K; Slots available for Stats
Stats Effect
00; Life 01: Musou 02: Attack, 03: Defense, 04: Mount
05: Movement, 06: Instantaneous, 07: Luck, 08: Musou Rate, 09: Attack range, 0A; None

Samples - 4th Weapons on First Weapon Slot

Sanada Yukimura
204DEADC 02030503
204DEAE0 00010905
204DEAE4 50500608
204DEAE8 50505050
104DEAEC 00005050
004DEAEE 00000008

Maeda Keiji
204DEBC8 02030507
204DEBCC 00010905
204DEBD0 50500608
204DEBD4 50505050
104DEBD8 00005050
004DEBDA 00000008

Oda Nobunaga
204DECB4 0203050B
204DECB8 00010905
204DECBC 50500608
204DECC0 50505050
104DECC4 00005050
004DECC6 00000008

Akechi Mitsuhide
204DEDA0 0209050F
204DEDA4 05060708
204DEDA8 99990001
204DEDAC 99999999
104DEDB0 00009999
004DEDB2 00000008

Uesugi Kenshin
204DEE8C 02090573
204DEE90 05060708
204DEE94 99990001
204DEE98 99999999
104DEE9C 00009999
004DEE9E 00000008

Mori Ranmaru
204DEF78 02090577
204DEF7C 05060708
204DEF80 99990001
204DEF84 99999999
104DEF88 00009999
004DEF8A 00000008

Okuni
204DF064 0209057B
204DF068 05060708
204DF06C 99990001
204DF070 99999999
104DF074 00009999
004DF076 00000008

Saika Magoichi
204DF150 0209057F
204DF154 05060708
204DF158 99990001
204DF15C 99999999
104DF160 00009999
004DF162 00000008

Takeda Shingen
204DF23C 02090563
204DF240 05060708
204DF244 99990001
204DF248 99999999
104DF24C 00009999
004DF24E 00000008

Date Masamune
204DF328 02090567
204DF32C 05060708
204DF330 99990001
204DF334 99999999
104DF338 00009999
004DF33A 00000008

Noh
204DF414 0209056B
204DF418 05060708
204DF41C 99990001
204DF420 99999999
104DF424 00009999
004DF426 00000008

Hattori Hanzo
204DF500 0209056F
204DF504 05060708
204DF508 99990001
204DF50C 99999999
104DF510 00009999
004DF512 00000008

Forest orchid circle
204DF5EC 02090553
204DF5F0 05060708
204DF5F4 99990001
204DF5F8 99999999
104DF5FC 00009999
004DF5FE 00000008

Toyotomi Hideyoshi
204DF6D8 02090557
204DF6DC 05060708
204DF6E0 99990001
204DF6E4 99999999
104DF6E8 00009999
004DF6EA 00000008

Honda Tadakatsu
204DF7C4 0209055B
204DF7C8 05060708
204DF7CC 99990001
204DF7D0 99999999
104DF7D4 00009999
004DF7D6 00000008

Inahime
204DF8B0 0209055F
204DF8B4 05060708
204DF8B8 99990001
204DF8BC 99999999
104DF8C0 00009999
004DF8C2 00000008

Tokugawa Ieyasu
204DF99C 02090543
204DF9A0 05060708
204DF9A4 99990001
204DF9A8 99999999
104DF9AC 00009999
004DF9AE 00000008

Ishida Mitsunari
204DFA88 02090547
204DFA8C 05060708
204DFA90 99990001
204DFA94 99999999
104DFA98 00009999
004DFA9A 00000008

Nagamasa Azai
204DFB74 0209054B
204DFB78 05060708
204DFB7C 99990001
204DFB80 99999999
104DFB84 00009999
004DFB86 00000008

Yoshihiro Shimazu
204DFC60 0209054F
204DFC64 05060708
204DFC68 99990001
204DFC6C 99999999
104DFC70 00009999
004DFC72 00000008

Shima Sakon
204DFD4C 020905B3
204DFD50 05060708
204DFD54 99990001
204DFD58 99999999
104DFD5C 00009999
004DFD5E 00000008

Tachibana Ginchiyo
204DFE38 020905B7
204DFE3C 05060708
204DFE40 99990001
204DFE44 99999999
104DFE48 00009999
004DFE4A 00000008

Direct river and continuation
204DFF24 020905BB
204DFF28 05060708
204DFF2C 99990001
204DFF30 99999999
104DFF34 00009999
004DFF36 00000008

Don't you think? don't you think?
204E0010 020905BF
204E0014 05060708
204E0018 99990001
204E001C 99999999
104E0020 00009999
004E0022 00000008

Fuuma Kotarou
204E00FC 020905A3
204E0100 05060708
204E0104 99990001
204E0108 99999999
104E010C 00009999
004E010E 00000008

Miyamoto Musashi
204E01E8 020905A7
204E01EC 05060708
204E01F0 99990001
204E01F4 99999999
104E01F8 00009999
004E01FA 00000008

TOTA

(M)CB6+/GS3+/XP4+
90106210 0C04182C

All Characters Condensed Codes

Inf Hp
406D2F0C 000700D4
0000270F 00000000
406D2F14 000700D4
0000270F 00000000
406D2F54 000700D4
0000270F 00000000

Inf Tp
406D2F10 000700D4
000003E7 00000000
406D2F18 000700D4
000003E7 00000000
406D2F58 000700D4
000003E7 00000000


MaX Physical Attack
406D2F5C 000700D4
0000270F 00000000

Max Fonic Attack
406D2F60 000700D4
0000270F 00000000

Max Physical Defense
406D2F64 000700D4
0000270F 00000000

Max Fonic Defense
406D2F68 000700D4
0000270F 00000000

Max Agility
406D2F6C 000700D4
0000270F 00000000

Max Luck
406D2F70 000700D4
0000270F 00000000

Quick LvL Up
406D2F08 000700D4
05F5E0FF 00000000

Max OVL Gauge
406D3210 000700D4
000103E8 00000000

Max Enhancements
406D2F8C 000700D4
0000270F 00000000

Max Skillz
406D2F40 000700D4
FFFFFFFF 00000000
406D2FA8 000700D4
03E703E7 00000000

Quick LvL Up
406D2F08 000700D4
05F5E0FF 00000000

Max Level
406D2F00 000700D4
000000C8 00000000

All Titles
406D2F04 0007004D
00FFFFFE 00000000

All Max Core Status Bonus
406D2F84 000700D4
005A00C8 00000000
406D2F88 000700D4
005A005A 00000000
406D2F8C 000700D4
005A005A 00000000

Codes sorted by Chaos Grimoire from my all items code

All Tools (X15)
406D2C40 000A0001
0F0F0F0F 00000000
106D2C68 00000F0F

All Food Items (x15)
006D2C73 0000000F
406D2C74 00090001
0F0F0F0F 00000000
106D2C98 00000F0F
006D2C9A 0000000F

All Cores (x1, since you can only use 1 of each core)
006D2C9B 00000001
406D2C9C 00070001
01010101 00000000
006D2CB8 00000001(Tutti Core)

All Chambers (x15)
006D2CB9 0000000F
106D2CBA 00000F0F
006D2CBC 0000000F
For collector's book purposes use this code,save, then load without it. Once you aquire the last(first) one for each, you'll add them to your book and have all the chambers x16.

All Trade Goods (x15)
006D2CBD 0000000F
106D2CBE 00000F0F
406D2CC0 000F0001
0F0F0F0F 00000000
006D2CFC 0000000F

All Weapons (x15)
006D2CFD 0000000F
106D2CFE 00000F0F
406D2D00 00210001

note: 8 weapons are key items (Nebilim,Lost Celsti,Key of Lorelei,Jewel of Gardios,Heart of Chaos,Unicorn Horn,Blood Pain,Holy Quelquatl). It would be easy if they were all at the end of the list but they chose to mix them in with the addresses for the rest of the weapons. No Guarentees that using the all weapons code won't mess up your game, since i'm not sure how this game handles them.

All Doll Accessories (x15)
406D2D84 001A0001
0F0F0F0F 00000000

All Armor (X15)
406D2D90 001A0001
0F0F0F0F 00000000
006D2DF8 0000000F

*All Accesories (x15)
006D2DF9 0000000F
106D2DFA 00000F0F
406D2DFC 001D0001
0F0F0F0F 00000000
*includes some Key items


These codes below omit key items

All Weapons (x15,Safe)
this version is alot longer(4 to 18 lines) , but it omits the key items.
006D2CFD 0000000F
106D2CFE 00000F0F
406D2D00 00080001
0F0F0F0F 00000000
106D2D20 00000F0F
006D2D22 0000000F
006D2D25 0000000F
406D2D28 00070001
0F0F0F0F 00000000
106D2D44 00000F0F
406D2D48 00070001
0F0F0F0F 00000000
106D2D64 00000F0F
006D2D66 0000000F
406D2D68 00060001
0F0F0F0F 00000000
106D2D80 00000F0F
006D2D82 0000000F

Your choice which version to use, but don't blame me if the short version screws up your game.


All Accesories (x15,Safe)
I took out the key item so it's a bit longer,but won't screw up the story.
006D2DF9 0000000F
106D2DFA 00000F0F
406D2DFC 00150001
0F0F0F0F 00000000
106D2E50 00000F0F
006D2E53 0000000F
406D2E54 00070001
0F0F0F0F 00000000

-----------------------------------
Game Codes

Infinite Gald
206D2C10 05F5E0FF

Have All Items
406D2C40 008C0001
0F0F0F0F 00000000

Always Zero Playtime
206D2C14 00000000
206D2C18 00000000

No Encounters
D0617382 0000FEFD L2+L3 = on
2024C870 12520048
D0617382 0000FDFD R2+L3 = off
2024C870 10400048

Super Speed Press R1 (dont work in battle)
2021C7D0 00000000
D0617382 0000F7FF
2021C7DC 3C024080
D0617382 0010F7FF
2021C7DC 3C023FA6

Speed Mod
2021C7D0 00000000
2021C7DC 3C02????

X2 = 4026
X4 = 40A6
X6 = 40F6
X8 = 4126
X10 = 4156

Inf Item Use (out of battle)
20354E68 24060000
203557B4 24060000

With skill use count 999
A0289CA8 240303E7

When use skill and technique max
20289CC4 10000003

Skill and Technique Mod
20289cb4 244200XX
02 = 2 times
05 = 5 times
0A = 10 times

Ingriedients Dont Decrease
2030147C 24020000

Trade Goods Delivered Dont Decrease
202609E8 24060000

Thing all 99 with purchase of store (even with no money)
2038E1BC 8E8200BC
2038E1C4 00000000
2038E1CC 24010063 <<<use code save it then reload game with code off
2038E1D0 100000AF
2038E1D4 A0410000

FS chamber maximum
20375E6C 1000000A
20375E70 24020064 <<equip a chamber in a slot and switch it to max it out

Max Possession Grade
2070F91C 05F5E0FF

Grade shop effect
2070F920 XXXXXXXX

00000001: Increase Overlimits Gain
00000002: Transfer Play Time
00000004: Increase Item Capacity to 20
00000008: Transfer Gald
00000010: Transfer Recipe
00000020: Transfer Cooking Skill
00000040: Transfer Titles
00000080: Transfer Character Disk Data
00000100: Transfer Collector's Book Data
00000200: Transfer World Map Data
00000400: Transfer Minigame Data
00000800: Transfer Battle Data
00001000: Transfer Techs/Spells
00002000: Transfer Tech Usage
00004000: Increase Starting Max HP (Increase HP by 500)
00008000: Decrease Starting Max HP (Decrease HP by 150)
00010000: Combo Life
00020000: Experience X1/2
00040000: Experience X2
00080000: Experience X10
00100000: Grade X2
00200000: Transfer Fonslot Chamber (Includes Usage)
00400000: Transfer AD Skills
00800000: Transfer Capacity Core
01000000: Gald X2
02000000: Transfer Consumable Items
04000000: Transfer Synopsis
08000000: Clear Time Password(?)
10000000: Transfer Special Items

----------------------------------
Record Stat Codes

Max # of Hits
206D49CC 05F5E0FF

Max Damage
206D49C8 05F5E0FF

Max Most Gald
206D49A4 05F5E0FF

Max Total Encounters
206D49B8 05F5E0FF

Max Total Damage Given
206D49D4 05F5E0FF

No Total Damage Taken
206D49D8 00000000

Total Low Time Played
206D49A8 00000000
206D49AC 00000000
----------------------------
All Titles

Luke
206D2F04 00FFFFFE
Tear
206D3254 00FFFFFE
Jade
206D35A4 00FFFFFE
Anise
206D38F4 00FFFFFE
Guy
206D3C44 00FFFFFE
Natalia
206D3F94 00FFFFFE
Asch
206D42E4 00FFFFFE


Max Skill power

Luke
206D2FA8 03E703E7
Tear
206D32F8 03E703E7
Jade
206D3648 03E703E7
Anise
206D3998 03E703E7
Guy
206D3CE8 03E703E7
Natalia
206D4038 03E703E7
Asch
206D4388 03E703E7


Max Level

LukE
106D2F00 000000C8
Tear
106D3250 000000C8
Jade
106D35A0 000000C8
Anise
106D38F0 000000C8
Guy
106D3C40 000000C8
Natalia
106D3F90 000000C8
Asch
106D42E0 000000C8


Max Enhancements

Luke
106D2F8C 0000270F
Tear
106D32DC 0000270F
Jade
106D362C 0000270F
Anise
106D397C 0000270F
Guy
106D3CCC 0000270F
Natalia
106D401C 0000270F
Asch
106D436C 0000270F


Max Skillz

Luke
106D2F40 FFFFFFFF
Tear
106D3290 FFFFFFFF
Jade
106D35E0 FFFFFFFF
Anise
106D3930 FFFFFFFF
Guy
106D3C80 FFFFFFFF
Natalia
106D3FD0 FFFFFFFF
Asch
106D4320 FFFFFFFF

Max Core Status Bonus

Luke
206D2F84 05F5E0FF
206D2F88 05F5E0FF
206D2F8C 05F5E0FF

Tear
206D32D4 05F5E0FF
206D32D8 05F5E0FF
206D32DC 05F5E0FF

Jade
206D3624 05F5E0FF
206D3628 05F5E0FF
206D362C 05F5E0FF

Anise
206D3974 05F5E0FF
206D3978 05F5E0FF
206D397C 05F5E0FF

Guy
206D3CC4 05F5E0FF
206D3CC8 05F5E0FF
206D3CCC 05F5E0FF

Natalia
206D4014 05F5E0FF
206D4018 05F5E0FF
206D401C 05F5E0FF

Asch
206D4364 05F5E0FF
206D4368 05F5E0FF
206D436C 05F5E0FF

Max OVL Gauge

Luke
106D3210 000003E7
Tear
106D3560 000003E7
Jade
106D38B0 000003E7
Anise
106D3C00 000003E7
Guy
106D3F50 000003E7
Natalia
106D42A0 000003E7
Asch
106D45F0 000003E7

Luke Codes

Infinite HP
206D2F0C 0000270F

Max HP
206D2F54 0000270F

Infinite TP
206D2F10 000003E7

Max TP
206D2F58 000003E7

Max Physical Attack
206D2F5C 0000270F

Max Physical Defense
206D2F64 0000270F

Max Fonic Attack
206D2F60 0000270F

Max Fonic Defense
206D2F68 0000270F

Max Agility
206D2F6C 0000270F

Max Luck
206D2F70 0000270F

Quick Level Up
206D2F08 05F5E0FF

Tear Codes

Infinite HP
206D325C 0000270F

Max HP
206D32A4 0000270F

Infinite TP
206D3260 000003E7

Max TP
206D32A8 000003E7

Max Physical Attack
206D32AC 0000270F

Max Physical Defense
206D32B4 0000270F

Max Fonic Attack
206D32B0 0000270F

Max Fonic Defense
206D32B8 0000270F

Max Agility
206D32BC 0000270F

Max Luck
206D32C0 0000270F

Quick Level Up
206D3258 05F5E0FF

Jade Codes

Infinite HP
206D35AC 0000270F

Max HP
206D35C4 0000270F

Infinite TP
206D35B0 000003E7

Max TP
206D35C8 000003E7

Max Physical Attack
206D35CC 0000270F

Max Physical Defense
206D35D4 0000270F

Max Fonic Attack
206D35D0 0000270F

Max Fonic Defense
206D35D8 0000270F

Max Agility
206D35DC 0000270F

Max Luck
206D35E0 0000270F

Quick Level Up
206D35A8 05F5E0FF

Anise Codes

Infinite HP
206D38FC 0000270F

Max HP
206D3944 0000270F

Infinite TP
206D3900 000003E7

Max TP
206D3948 000003E7

Max Physical Attack
206D394C 0000270F

Max Physical Defense
206D3954 0000270F

Max Fonic Attack
206D3950 0000270F

Max Fonic Defense
206D3958 0000270F

Max Agility
206D395C 0000270F

Max Luck
206D3960 0000270F

Quick Level Up
206D38F8 05F5E0FF

Guy Codes

Infinite HP
206D3C4C 0000270F

Max HP
206D3C94 0000270F

Infinite TP
206D3C50 000003E7

Max TP
206D3C98 000003E7

Max Physical Attack
206D3C9C 0000270F

Max Physical Defense
206D3CA4 0000270F

Max Fonic Attack
206D3CA0 0000270F

Max Fonic Defense
206D3CA8 0000270F

Max Agility
206D3CAC 0000270F

Max Luck
206D3CB0 0000270F

Quick Level Up
206D3C48 05F5E0FF

Natalia Codes

Infinite HP
206D3F9C 0000270F

Max HP
206D3FE4 0000270F

Infinite TP
206D3FA0 000003E7

Max TP
206D3FE8 000003E7

Max Physical Attack
206D3FEC 0000270F

Max Physical Defense
206D3FF4 0000270F

Max Fonic Attack
206D3FF0 0000270F

Max Fonic Defense
206D3FF8 0000270F

Max Agility
206D3FFC 0000270F

Max Luck
206D4000 0000270F

Quick Level Up
206D3F98 05F5E0FF

Asch Codes

Infinite HP
206D42EC 0000270F

Max HP
206D4334 0000270F

Infinite TP
206D42F0 000003E7

Max TP
206D4338 000003E7

Max Physical Attack
206D433C 0000270F

Max Physical Defense
206D4344 0000270F

Max Fonic Attack
206D4340 0000270F

Max Fonic Defense
206D4348 0000270F

Max Agility
206D434C 0000270F

Max Luck
206D4350 0000270F

Quick Level Up
206D42E8 05F5E0FF


Hix, mấy cái code này mình cũng có rồi, cái mình cần là mấy code bất tử máu cơ :'>. Tìm mãi mà chả thấy có >"<


Everyone-Super HP/MP
00878C1B 2D9029D1

Tidus - Super HP
30B1657B 64DA40FA

Tidus - Full HP
30B16573 64DA40FA

Tidus - Super MP
30B1657F 64DA40FA

Tidus - Full MP
30B16577 64DA40FA

Yuna - Super HP
30B1640F 64DA40FA

Yuna - Full HP
30B16407 64DA40FA

Yuna - Super MP
30B16413 64DA40FA

Yuna - Full MP
30B1640B 64DA40FA

Auron - Super HP
30B164A3 64DA40FA

Auron - Full HP
30B1649B 64DA40FA

Auron - Super MP
30B164A7 64DA40FA

Auron - Full MP
30B1649F 64DA40FA

huuphuoc999
11-02-2008, 12:39
cái CB có hoạt động trên ps2 90000 ko

Zhuge Liang
11-02-2008, 14:02
Cho xin code của FFXII hệ US đi bạn !
Thêm Dot.Hack-G.U.-Volume 1-Rebirth ( US )
Dot.Hack-G.U.-Volume 2-Reminisce ( US )

Long Phi Thiên
11-02-2008, 19:03
Mấy cái code đó ko dùng được :(, cho mình xin code khác với.

MegaOpera
11-02-2008, 20:25
-vừa mua dc nửa năm hic..
-Có CB 9.3 ùi đấy bác nào có Ver nào mới hơn 9.2 ko cho mình xin đi ^^
-với CB 8.0 nữa mình cũng đang cần Ver 8.0 thank

sao, máy có vấn đề à,phải rồi ;;),ko thấy bỏ đĩa code vào nó chạy cật lực à,đến giờ chạy tốt game là hên rùi đấy :D
tao mới lên tp mua 1 đống đĩa ps1,qua lấy về chơi :;)

xiaoxiaoxiaoxiao
12-02-2008, 12:46
tomb raider (PAL ) bác nào tim hộ cái code moonjump với ,

handsomejack
12-02-2008, 22:32
tomb raider (PAL ) bác nào tim hộ cái code moonjump với ,

bản nào?????:-/
30cục chả

Q20
13-02-2008, 23:13
Sao ps2 90006 mình dùng cd CB 9.2 ko đc nhỉ? Ko vào đc tới menu nữa, hình như có logo của CB màu xanh nc biển sáng lên 1 tí rồi đen ngòm luôn.

huuphuoc999
16-02-2008, 07:46
haha, từ hồi mua cái ps2 90006 về là ko cần cắm usb vào để chuyển file 1day qua, chỉ cần cắm dây ccắm mạng LAn vào modem đang kết nối adsl vào là có thể update cheat ngon lành

suckerpoy1995
16-02-2008, 08:26
cho em hỏi là cái usb của em là kingston thì có nhận được ko ?

lastfantasy
16-02-2008, 21:33
Tui chỉ xài nero thui nên nếu bạn xài software khác thì tui cũng hông rõ, nếu dùng nero thì vào nero express----> Disc image or save project rùi seo đo burn thui ( nhớ chọn speed 4x nha).

mình xài cái nero startsmart ko thấy cái Disc image or save project gì hết với lại ko thấy chỗ nào chọn speed 4x luôn , phải xài nero nào vậy

handsomejack
16-02-2008, 21:38
mình xài cái nero startsmart ko thấy cái Disc image or save project gì hết với lại ko thấy chỗ nào chọn speed 4x luôn , phải xài nero nào vậy

tốc độ burn tùy thuộc vào đĩa nữa mà burn đĩa PS2 thì 4x hay 8x j` cũng dc

pokedigimon
17-02-2008, 10:54
Bạn nào có Codebreaker của trò Shining Wind và Sonic Raider thì cho mình xin với nhé :D

DarkStarNIIT
17-02-2008, 11:43
Mấy bạn cho hỏi , sao mình đăng ký vào trên cmgsccc.com , nó cứ báo lỗi "The administrator has banned your email address. To contact the administrator click here" hoài vậy .

suckerpoy1995
17-02-2008, 12:15
mình xài cái nero startsmart ko thấy cái Disc image or save project gì hết với lại ko thấy chỗ nào chọn speed 4x luôn , phải xài nero nào vậy

vào đó bạn thấy có cái mũi tên bên trái (nero startsmart) bấm cho nó hiện ra rùi kím nero express thui :D

Zhuge Liang
17-02-2008, 19:17
Mấy bạn cho hỏi , sao mình đăng ký vào trên cmgsccc.com , nó cứ báo lỗi "The administrator has banned your email address. To contact the administrator click here" hoài vậy .

Dịch là : " Email của bạn đã bị khóa , ấn vào đây để liên hệ với admin " .

Bạn nên tạo email khác !

@Cho tớ hỏi muốn lấy code trên cmgsccc vào đĩa CB 9.2 thì dùng loại USB nào để lấy bây giờ ?

Long Phi Thiên
17-02-2008, 20:25
cho em hỏi là cái usb của em là kingston thì có nhận được ko ?

USB của mình cũng là Kingston (1 GB) nè, rất tiếc là nó không nhận bạn ah` =((. Cắm vào là gần như đơ ngay >"<.

P/S: Bạn nào cho mình xin code Infinity HP của Final Fantasy X International (SLPS_250.26) với, mình mới chỉ có code Infinity MP thôi >"<

handsomejack
17-02-2008, 21:06
Bạn nào có Codebreaker của trò Shining Wind và Sonic Raider thì cho mình xin với nhé :D

Sonic Raider (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5549)
Shinning wind

Master code
F0100208 0011DD4B

Max all stat 999
202305A4 00000000
202305CC 00000000
202305F4 00000000
2023061C 00000000
20230644 00000000
2023066C 00000000
20230694 00000000
202306BC 00000000
202306E4 00000000
2023070C 00000000
20230734 00000000
2023075C 00000000

???MAX
2069DC48 05F5E0FF

?????n?
20253DC4 00541021
20253DC8 AEA20000
20253DC0 0014A0xx
xx=
40:2?
80:4?

????????????
201ED3FC 24010000

??????99
201EDD84 24040063
???6??????????????????????????????
?????????????????

???????99
201EDD8C 24050063
???6??????????????????????????????
?????????????????

???????99 ????
201EDD8C 24050063
201EDD94 24040063

???????????
201ED61C 24630000

Charactere 1 HP 999/999 All Stats 999 Skill Points 999
2069D144 03E703E7
2069D13C 03E703E7
2069D140 03E703E7
2069D13E 03E730E7
2069D138 03E703E7

All Skill Level 6
2069D158 14141414

Charactere 2 HP 999/999 All Stats 999 Skill Points 999
2069D1B8 03E703E7
2069D1BC 03E703E7
2069D1BE 03E703E7
2069D1C0 03E730E7
2069D1C4 03E703E7
1069D1C8 000003E7

All Skill Level 6
2069D1DC 14141414
2069D1E0 14141414
2069D1E4 14141414

?????999
2026474C 24010000

?????n?
20264728 246300xx
xx=
02:2?
05:5?

??????&???????9?
XP?
0CFEBF60 1CFE2FE4
CC9E7FE1 1CDE2FEB
0CFEEDF8 1C6E2FE4
CC9E7FE1 1CDE2FEB

PAR?
40694088 00E00001
00090009 00000000
40696E20 00700001
00090009 00000000
???????????????????9?
9??????????????????????????
??????????

??·?????????????
D031C810 000086E0
2031C898 00801823

máy ko đọc dc tiếng Nhật nên khi copy nó như thế đấy


Dịch là : " Email của bạn đã bị khóa , ấn vào đây để liên hệ với admin " .

Bạn nên tạo email khác !

@Cho tớ hỏi muốn lấy code trên cmgsccc vào đĩa CB 9.2 thì dùng loại USB nào để lấy bây giờ ?

tốt nhất là các cây USB từ 128MB trở xuống

Zhuge Liang
19-02-2008, 19:15
Lưu vào thẻ nhớ 128 của mobiphone có dc ko bạn ?

PETmegaman
20-02-2008, 15:58
Handsomejack ơi cho tớ xin mã lấy full card trong Yu-gi-Oh, World Championship 2008 trên DS đi, thanks.

handsomejack
21-02-2008, 13:25
Lưu vào thẻ nhớ 128 của mobiphone có dc ko bạn ?

thẻ nhớ DTDD làm sao gắn vào PS2


Handsomejack ơi cho tớ xin mã lấy full card trong Yu-gi-Oh, World Championship 2008 trên DS đi, thanks.Max / Infinite DP
02111864 05f5e0f

Press START to Restore Health
94000130 fff70000
022c73a0 0001869f
022cb470 0001869f
d2000000 00000000


Press SELECT for Instant Win
94000130 fffb0000
122c73a4 00000000
122cc41c 00000000
d2000000 00000000

Long Phi Thiên
21-02-2008, 13:53
thẻ nhớ DTDD làm sao gắn vào PS2


Cắm thẻ vào đầu đọc thẻ rồi cắm qua cổng USB của máy PS2 =)).

Tối qua mình cũng định thử cách này nhưng cái đầu đọc thẻ của mình có vấn đề nên chưa thử được =((.

handsomejack
21-02-2008, 18:29
Cắm thẻ vào đầu đọc thẻ rồi cắm qua cổng USB của máy PS2 =)).

Tối qua mình cũng định thử cách này nhưng cái đầu đọc thẻ của mình có vấn đề nên chưa thử được =((.

thử gắn đi rồi bít dc là nó có nhận hay ko thôi =))

Long Phi Thiên
21-02-2008, 19:31
Đã test và....ko nhận =)).

P/S: Kiếm hộ mình cái code bất tử HP của Final Fantasy X bản Inter với (SLPS_250.26). Thanks nhiều.

VaoChoiXemNao
21-02-2008, 21:18
Có cách khắc phục lỗi disc do not star cho máy slim 79xxx không máy pro

Long Phi Thiên
22-02-2008, 15:35
If you have the latest PS2 Slim Model (SCPH-75001 or higher): Sony has made some key modifications to this revision of the PS2. It seems that the changes they have made to the USB hardware have rendered the CodeBreaker's USB drivers inoperable. This is likely due to use of a newer and probably cheaper chipset. The change does not seem to effect software that uses Sony's USB drivers, but Pelican's home-brew drivers do not operate (Pelican cannot use Sony's drivers for legal reasons). A future version of the CodeBreaker will likely fix this problem. For now, there is no fix for this on your unit.


Hix, thế này thì chỉ có USB của Sony thì mới update = file Day1 qua USB được ah` ? :|. Mà tại sao mình cắm dây mạng Lan vào Modem sao ko update được nhỉ :-/

Zhuge Liang
22-02-2008, 19:37
Cho xin code của Yu-Gi-Oh! GX: The Beginning of Destiny

xen_toc
22-02-2008, 20:34
bà con anh em cô bác ai có code của game
Samurai Warriors 2 Empires
share cho tớ với, thank so much..

VaoChoiXemNao
22-02-2008, 21:11
Có cách khắc phục lỗi disc do not star cho máy slim 79xxx không máy pro

Không Ai Hướng Dẫn Giúp Mình Cách Khắc Phục àh

handsomejack
23-02-2008, 22:43
Cho xin code của Yu-Gi-Oh! GX: The Beginning of Destiny


Enable Code (Must Be On)
90112118 0C0447EE

*Misc
10 Cards When Moved to Trunk
#Must have atleast 2 cards to do this .
201b5888 2706000A

Max Cash Buying/winning
2015FC60 10000008

Max/Inf DP
2035682C 3B9AC9FF

*Draw Time Codes

Activator For Draw Time Codes
200A0100 12800011
200A0138 1000000F
200A0178 03E00008
D169B786 000027BD
2169B780 08028040

Player 2 No cards
#Give u Instant Win on Second Turn
200A0108 AE000000

Player 2 No Draw Allowed(Press R2 Activate)
D025C482 0000FDFF
200A010C AE00FFFC

Player 2 Draw Allowed (Press L2 Activate)
D025C482 0000FEFF
200A010C 00000000

Player 1 Refill Max HP when Draw (sets hp to 32767)
#Does not SHow on Screen but u do have it
200A0148 34077FFF
200A014C AE07FFF0

*Deck Codes
All Cards & No Limited or Restricted Cards (Press Select) (Fixed)
E002FFFE 0025C482
40357D34 09AF0001
00030904 00000000


bà con anh em cô bác ai có code của game
Samurai Warriors 2 Empires
share cho tớ với, thank so much..


CB+/XP+/Gsv3+
M(either one)
F0170f60 00170f63
or
90170f60 0c04c798

Kill One enemy for KO 9999
2019eb74 00000000

Combo 9999
201d20f8 00000000

Max Gold -> fix
202f8928 10000005

<by leveling>

Max HP
2019c1cc 00000000

Max Musou
2019c2e4 00000000

Max Attack
2019c3fc 00000000

Max Defense
2019c514 00000000

Max Riding Skill
2019c62c 00000000

Max Speed
2019c744 00000000

Max ???(this is the next stat of speed)
2019c85c 00000000

Max Luck
2019c974 00000000

Max Rank(lv 20)
203ad788 00000000

Max Musou?
20270da8 84420008

Afterimage
101569bc 00003FFF
*Afterimage occurs in the prayer. Attack efficiency of part character raises? When it rides in the horse, it freezes.

After image(modify)
10156a28 000000xx
xx =??
00=Offshoot(Nene)
01=Offshoot(Hanzo)
02=Afterimage
03=Bishamon

kill one for 9999 KO
2019eb74 00000000

Combo 9999
201d20f8 00000000

Speed of Upgrading Weapon
1015EC40 0000xxxx
1015ECF4 0000xxxx
xxxx=x????
3F80= x1
3FA0= x1.25
3FC0= x1.5
3FE0= x1.75
4000 = x2
4040 = x3

Sonic boom running fire 1
2015a0d8 10010007
The sonic boom type attack which excludes part generates in large quantities. The part of that, Masamune,

grandchild city, is C4 and hit and miss etc. of the direct river. Perhaps the sonic boom other than the

prayer general it stops occurring.

Shoot running fire
2015a098 10010007
2015a0a8 10010003
*Weapon of Masamune and Sagoichi have been strengthen

Part bullet speed
101598a4 0000xxxx
xxxx =x??
3F80=x1
3FC0=x1.5
4000=x2
4040=x3
4080=x4
Speed such as Ieyasu's shelling is modified. When it makes too much fast, it stops hitting to the enemy of

short distance

The number of fighting supremacy performing military affairs orders
0068e786 00000003
* with this order 3 time

morale rise when kill one enemy
2017e874 00A0400A
2017e90c 15000041

Part physical attack multi-stage hit
20159880 1000001A
* Normality attack and the like hits the multiple stages.
Attack of piercing system is easy to know, is.
Because there is an effect in enemy and friendly, it is difficult to use, is.

Bishamon effective time maximum
10158c4c 00007FFF
* It is proper, but when it attacks the enemy the saddle ? it is the ?, it goes out.

Part special skill strengthening
2015f3b4 240A0001
* After the effective ending of the special skill of the part, attribute grant and the gold dropping (the special

skill of Hidekiti's is), attack power rise ? defensive power decrease moves.
In addition, then when the special skill is used, it can receive backing shooting.
What you could verify the effect, is attribute grant, the gold dropping, attack power rise ? defensive power

decrease, Sakon's backing and the ?? Chishiro thunder calling.

The position shape point immediately maximum
003f6604 00000000
* There is an effect even in the enemy.

The direction conversion which is in the midst of attacking
2015c37c 00000000
2015c3a0 00000000
* The direction conversion which is in the midst of attacking becomes smooth
When it combines with the cord/code of running fire type, whether it is funny, that

Backing type strengthening
2015b598 00000000
2015b5a8 00000000
* Sakon's backing and the ?? Chishiro thunder calling it starts coming out, enormous thing means.

General soldier escape speed
102078e4 0000xxxx
xxxx =
3DCC: Normality
3C00: Slow
3000: Furthermore slow
0000: To limit slow
When the enemy which escapes liking to slaughter even,

Even with Kawanaka island always mini- map indication
D073d422 00000400
1073d422 00000000

Always Win
2036aad0 24020001
* Withdrawing, it means to win

With smithery fluctuation MAX (enemy)
202f8c6c 10000006

At general formation of invasion game
With R3 the captain can be designated as the secondary military officer
With L3 dismantling of control OFF
D04ffc82 0000FFFB
202f35e4 24020000
D04ffc82 0000FFFD
202f35e4 90820051
* Name of the captain appears in secondary military officer selection
While restricting it meaning that captain selection is not possible
Should turn to dismantling of control OFF
When completing, should turn to dismantling of control OFF
When captain case is designated as 4 or more
The general after 4 public attention goes out

Symphonic
24-02-2008, 19:37
Lấy hộ mình cái code Battlefield 2 Modern Combat cả 2 hệ PAL và NTSC với jack ơi...

suckerpoy1995
24-02-2008, 21:12
mấy pro ơi cho em hỏi là hiện nay em đã burn được đĩa CD ra 4x nhưng khi vào máy thì màn hình "tối thui như gà đui" lun rùi mình fải làm sao nưã

DarkStarNIIT
24-02-2008, 21:31
Ai giúp mình với , mình sài máy slim 9000 ,sài CB 9.2 ok , nhưng ko thể cập nhật day1 được . mình đã thử 1 cái usb kingmax128 và 1 cái sony mp3 256 nhưng khi đút vào thì nó cứng đơ . cắm dây adsl vào cũng ko nhận T_T .

xiaoxiaoxiaoxiao
25-02-2008, 00:38
xin giúp tôi tìm code PES 2008 (PAL) với . code tiền trong clb ấy không phải point đâu nhé , nó chẳng có gì khác ngoài để mua đồ ở PESshop và không thể trả lương cho cầu thủ được , tạo clb mới nên yếu xìu và cuối mùa không đủ tiền để trả lương , tôi thật ra cũng tìm được 1 code nhưng hể sử dụng là đơ máy luôn nên chán chết

handsomejack
25-02-2008, 12:15
Lấy hộ mình cái code Battlefield 2 Modern Combat cả 2 hệ PAL và NTSC với jack ơi...

PAL

M
F027e790 0027e793

Infinite Ammo
203F3A3C 00000000

Infinite Health
203EC450 24020001

Max Score After a Kill
203E8EEC 3C02000F

No Score Penalty After Death
203E8F10 00000000

All Weapons
4075D890 00060001
01010101 00000000
1075D8A8 00000101
0075D8AA 00000001

Max Upgrades
4075D824 00110001
0F0F0F0F 00000000

NTSC (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5449)


xin giúp tôi tìm code PES 2008 (PAL) với . code tiền trong clb ấy không phải point đâu nhé , nó chẳng có gì khác ngoài để mua đồ ở PESshop và không thể trả lương cho cầu thủ được , tạo clb mới nên yếu xìu và cuối mùa không đủ tiền để trả lương , tôi thật ra cũng tìm được 1 code nhưng hể sử dụng là đơ máy luôn nên chán chết


Mastercode
F0111e78 0000000e

99.999 PES Punkte
218915dc 0001869f

Symphonic
25-02-2008, 13:16
Bác Jack ơi sao em add code nào rồi start game , cho đĩa vào nó cũng kêu là "game did-not start , please retry" vậy ?

Zhuge Liang
25-02-2008, 15:36
Cho xin code hệ Pal của Call of Duty 3 trên PS2, code trên cmgsccc ko dùng dc !

xiaoxiaoxiaoxiao
25-02-2008, 15:59
code pes của bạn là code 9999 point không phải là dùng để trả tiền lương cho cầu thủ , tôi đã nói rõ thế rồi mà bạn thế nào lại cho tôi cái code này vậy

nonamecreator
26-02-2008, 12:04
mình mới mua đĩa code breaker (bản 9.2) nhưng trong đó mình không thấy có trò kingdom hearts II (chỉ có trò kingdom heart I) nên mình thử tạo 1 cái mới lấy tên là kingdom hearts II và đánh cheat vào nhưng không thấy có gì . mình nghĩ là do không có enable code nên mình cũng thử đánh enable code vào cái kingdom hearts II mới tạo này nhưng cũng o được vì cái enable code do mình đánh vào nó hiểu là 1 cái cheat chứ khong phải cái enable code của nó vậy mình phải làm thế nào để tạo nên cộng thêm cái trò kingdom hearts II vào đĩa codebreaker của mình và khi đánh code vào thì nó hoạt động

Zhuge Liang
26-02-2008, 19:46
Tạo bình thường thôi bạn, Enable Code luôn để lên trên cùng, tiếp đó bạn cứ tạo các code khác . Sau khi tạo hết rồi thì ấn X vào các code bạn muốn sử dụng, sau khi bạn ấn X thì các code này sẽ nhấp nháy . Sau đó bạn ấn pause để save những code bạn mới đánh này vào trong Card, sau đó bỏ đĩa CB ra và cho đĩa bạn muốn chơi vào !

handsomejack
26-02-2008, 20:57
Cho xin code hệ Pal của Call of Duty 3 trên PS2, code trên cmgsccc ko dùng dc !


Mastercode
F03f0328 0000000e

Skip FMV
203f3540 24020001

unendlich Munition
2022976c 00000000


Munition wird mehr
2022976c 00521021


unendlich granaten / kein Nachladen mehr
202297f4 00000000


Granaten werden mehr
202297f4 00521021

Zhuge Liang
27-02-2008, 18:51
4 cái code dưới ghi cái gì vậy bạn, mình ko hiểu , ko có code infinite HP hả bạn ?

sinister90
28-02-2008, 14:34
Ai biết chỗ nào bán đĩa code breaker bản mới nhất ở Hà Nội ko chỉ chỗ cho mình với!

handsomejack
29-02-2008, 21:11
4 cái code dưới ghi cái gì vậy bạn, mình ko hiểu , ko có code infinite HP hả bạn ?

tiếng Đức đấy tự hỉu đi nhé mình ko bit

xen_toc
01-03-2008, 06:41
anh em cho xin code CB của game
Beat Down: Fists of Vengeance
thank so much..

sinister90
01-03-2008, 15:07
????
Ai cho mình cái địa chỉ chỗ bán CB với-hỏi lâu rồi sao mãi ko thấy ai trả lời thế!!!

Zhuge Liang
01-03-2008, 19:33
Ra Hotgameshop mà mua bạn . 127 A6 - Trần Huy Liệu - Giảng Võ .

handsomejack
01-03-2008, 23:18
anh em cho xin code CB của game
Beat Down: Fists of Vengeance
thank so much..

Beat Down: Fists of Vengeance (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5350)
acc chung
ID: gamevn
pass gamevn

xen_toc
03-03-2008, 21:58
Beat Down: Fists of Vengeance (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5350)
acc chung
ID: gamevn
pass gamevn

bạn cho tớ code khác được không, code trong gameshack và CB đều không dùng được

Beat Down: Fists of Vengeance [PAL]
thank so much..

AsynX
05-03-2008, 20:58
Các bác pro cho em hỏi.Muốn cheat 1 game thì cần cheat từ đầu game hay là muốn cheat lúc nào cũng được?. Em đang chơi lại FFX, chơi được giữa chừng roai`. Down CB 9.2 của bác Loki roài xài nhưng mà kô được. Máy của em la` slim 9006. Ah` quên mất, lúc em burn ra CD thi` tốc độ là 8x vì kô có 4x để chọn thì có ảnh hưởng rì kô tại vì cho vô máy vẫn chạy ầm ầm?.Sau khi chọn cheat code roài cho đĩa game vào thì vẫn chạy nhưng mà cheat code kô tác dụng. Mong các bác giup đỡ. Thx pros

handsomejack
07-03-2008, 11:51
bạn cho tớ code khác được không, code trong gameshack và CB đều không dùng được

Beat Down: Fists of Vengeance [PAL]
thank so much..


Mastercode
F011a5a0 0000000e

Geld
20600ca0 0098967f


unendlich HPs 9999
10600cb4 0000270f


max.HPs 9999
10600cae 0000270f


Level 99
00600cac 00000063


Exp 99
00600ca8 00000063


unendlich Items
20172938 84830000


unendlich Items v2
2017292c 00000000


== Item Modifizierer Codes ==


999 Medizin K
1060034a 000003e7


999 Medizin 00
1060034c 000003e7


999 Protein G
10600348 000003e7


999 Medizin G
1060034e 000003e7


alle Waffen
40600292 002b0001
03e703e7 00000000Các bác pro cho em hỏi.Muốn cheat 1 game thì cần cheat từ đầu game hay là muốn cheat lúc nào cũng được?. Em đang chơi lại FFX, chơi được giữa chừng roai`. Down CB 9.2 của bác Loki roài xài nhưng mà kô được. Máy của em la` slim 9006. Ah` quên mất, lúc em burn ra CD thi` tốc độ là 8x vì kô có 4x để chọn thì có ảnh hưởng rì kô tại vì cho vô máy vẫn chạy ầm ầm?.Sau khi chọn cheat code roài cho đĩa game vào thì vẫn chạy nhưng mà cheat code kô tác dụng. Mong các bác giup đỡ. Thx pros

xem FFX đó có phải bản Inter ko nếu là bản Inter thì ko dùng dc mấy code trong CB đâu nếu là bản Inter thì dùng mấy code này

Must Be On Code
F011B9EC 0000000E

Must Be On Code Another
F011B9F4 002DDF17

** use only one of them at a time

Ending Immediately After Load Game
1031920A 00000186

Debug Mode
1031920A 00000001

Play Time 00:00
2031920C 00000000


Gil Max
2031CE98 3B9AC9FF

Gil Max After One Battle
2031F93C 3B9AC9FF

Gil Max After One Battle (Another)
201BE41C ACA3CE98

Gil Max After One Battle (Yet Another)
D01DCFB0 000000CC
101DCFB2 0000AE06

AP Max After One Battle
Tidus
2031F8F0 3B9AC9FF

Yuna
2031F8F4 3B9AC9FF

Kimahri
2031F8FC 3B9AC9FF

Wakka
2031F900 3B9AC9FF

Lulu
2031F904 3B9AC9FF

Auron
2031F8F8 3B9AC9FF

Rikku
2031F908 3B9AC9FF

Seymour
2031F90C 3B9AC9FF


AP Max after one battle (for all participated characters)
D01DCDA0 00002021
101DCDA6 0000AE06

Sphere Level won't decrease when moving on the Sphere Board
D01BE6CC 00001823
001BE6CE 00000060


All Items (Must Be On Code not necessary)
A01BF9F8 0806F33E
* need to purchase each item at least once


All Important Items (No Clouded Mirror)
2031D5DC FFFFFFFF
2031D5E0 000FFFFB
2031D5DC FFFFFFFB

All Important Items (No Seven Day Mirror)
2031D5DC FFFFFFFF
2031D5E0 000FFFFB
2031D5DC FFFFFFF7

All Characters S.Lv 99
101BE652 0000A206

All Characters S.Lv 98 (Must Be On Code not necessary)
A01BCED0 0080102D
A01BE680 0806F3A6

Characters & Summons Status Max (Must Be On Code not necessary)
A01BE718 2401FFFF
A01BE72C 00621021
A01BE730 AC41000C
A01BE738 AC410010
A01BEEF0 AFC60004
A01BEF30 AFC60008

MP Does Not Decrease During Battle (Must Be On Code not necessary)
A01C25C8 00802023

Recovery of MP Usage During Battle (Must Be On Code not necessary)
A01C25C8 00822021

Overdrive Gage Max after only gaining a little
101E27E2 000000D1

Break Damage Limit
101C219C 00000001

Break Break Damage Limit Limit
101C2188 00000098
101C2190 0000967F
101C21A4 00000098
101C21AC 0000967FNagi Plains Chocobo Race timer won't increase
D032356A 00000001


Thunder Plains - Thunder Count 9999 Times
1031954C 0000270F

Thunder Plains - Thunder Avoided 9999 Times
1031954E 0000270F

Thunder Plains - Thunder Avoided 200 Consecutive Times
00319550 000000C8


All Monsters Captured in the Monster Training Facility
2031D35C 0A0A0A0A
2031D360 0A0A0A0A
2031D364 0A0A0A0A
2031D368 0A0A0A0A
2031D36C 0A0A0A0A
2031D370 0A0A0A0A
2031D374 0A0A0A0A
2031D378 0A0A0A0A
2031D37C 0A0A0A0A
2031D380 0A0A0A0A
2031D384 0A0A0A0A
2031D388 0A0A0A0A
2031D38C 0A0A0A0A
2031D390 0A0A0A0A
2031D394 0A0A0A0A
2031D398 0A0A0A0A
2031D39C 0A0A0A0A
2031D3A0 0A0A0A0A
2031D3A4 0A0A0A0A
2031D3A8 0A0A0A0A
2031D3AC 0A0A0A0A
2031D3B0 0A0A0A0A
2031D3B4 0A0A0A0A
2031D3B8 0A0A0A0A
2031D3BC 0A0A0A0A
2031D3C0 0A0A0A0A

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

Concise version of the above (Version 1.6 or later only)
4031D35C 001A0001
0A0A0A0A 00000000

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

All Rare Monsters
2031D3C4 01010101
2031D3C8 01010101
2031D3CC 01010101
2031D3D0 01010101
2031D3D4 01010101
2031D3D8 01010101
2031D3DC 01010101
2031D3E0 01010101
2031D3E4 01010101

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

Concise version of the above (Version 1.6 or later only)
4031D3C4 00090001
01010101 00000000

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

All Monsters 10 Captured (Version 1.6 or later only)
4031D35C 000A0001
0A0A0A0A 74424362
4031D398 000B0001
0A0A0A0A 74424362
2031D388 0A0A0A0A
2031D38C 0A0A0A0A
2031D390 0A0A0A0A
1031D384 00000A0A
1031D394 00000A0A
0031D386 0000000A
0031D396 0000000ADegree of Friendliness with Yojimbo Max
0031CEF4 000000FF

Degree of Friendliness with Yojimbo Max Another
101E5B72 0000AE06


Al Bhed Dialogue Translated
2031CE60 FFFFFFFF

Change Rikku's Outfit
3CA81549 1456Exx
A5 = Normal Outfit
A6 = Goggle Outfit

GENERAL CHARACTER CODES

All Characters Status Modification
HP
201BEEF0 AFC60004

MP
201BEF30 AFD00008

Attack
101BEF52 0000A3C6

Defense
101BEF66 0000A3C6

Magic Attack
101BEF7A 0000A3C6

Magic Defense
101BEF8E 0000A3C6

Speed
101BEFA2 0000A3C6

Luck
101BEFB6 0000A3C6

Avoid
101BEFCA 0000A3C6

Aim
201BEFDC A3C60036
201BEFE4 8FC60024


BLITZBALL CODES
Tidus
Lv 99
0031A70A 00000063

Max Exp
1031A8A4 0000270F

All Abilities
2031A33C FFFFFFFF
2031A42C FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6CE 00000005

Wakka
Lv 99
0031A70B 00000063

Max Exp
1031A8A6 0000270F

All Abilities
2031A340 FFFFFFFF
2031A430 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6CF 00000005

Datto
Lv 99
0031A70C 00000063

Max Exp
1031A8A8 0000270F

All Abilities
2031A344 FFFFFFFF
2031A434 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D0 00000005

Retti
Lv 99
0031A70D 00000063

Max Exp
1031A8AA 0000270F

All Abilities
2031A348 FFFFFFFF
2031A438 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D1 00000005

Jyasshyu
Lv 99
0031A70E 00000063

Max Exp
1031A8AC 0000270F

All Abilities
2031A34C FFFFFFFF
2031A43C FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D2 00000005

Bottsu
Lv 99
0031A70F 00000063

Max Exp
1031A8AE 0000270F

All Abilities
2031A350 FFFFFFFF
2031A440 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D3 00000005

Kippa
Lv 99
0031A710 00000063

Max Exp
1031A8B0 0000270F

All Abilities
2031A354 FFFFFFFF
2031A444 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D4 00000005

Diablon
07-03-2008, 17:56
Các bác pro cho em hỏi.Muốn cheat 1 game thì cần cheat từ đầu game hay là muốn cheat lúc nào cũng được?. Em đang chơi lại FFX, chơi được giữa chừng roai`. Down CB 9.2 của bác Loki roài xài nhưng mà kô được. Máy của em la` slim 9006. Ah` quên mất, lúc em burn ra CD thi` tốc độ là 8x vì kô có 4x để chọn thì có ảnh hưởng rì kô tại vì cho vô máy vẫn chạy ầm ầm?.Sau khi chọn cheat code roài cho đĩa game vào thì vẫn chạy nhưng mà cheat code kô tác dụng. Mong các bác giup đỡ. Thx pros

Trong CB 9.2 Fantasy X trong đó là bản EU kô phải là International . Hầu hết bây h đĩa FFX đều là International . Bạn vào hộp lưu trữ của box này rồi search Final Fantasy X là xong

Zhuge Liang
07-03-2008, 20:22
Ai cho tớ xin code max license trong FFXII ( CB 9.2 )

Campino
08-03-2008, 02:26
cho mình hỏi sao đĩa codebraker 9.2 của mình ko có tác dụng với bất cứ trò chơi nào vậy ai biết lí do tại sao ko??

handsomejack
10-03-2008, 18:40
Ai cho tớ xin code max license trong FFXII ( CB 9.2 )


M)
904497a0 0c112590

Max LP (With License)
203157cc 00000000

Gain LP 999 (After Battle)
202ec6bc 00000000


cho mình hỏi sao đĩa codebraker 9.2 của mình ko có tác dụng với bất cứ trò chơi nào vậy ai biết lí do tại sao ko??

coi đĩa đó có phải hệ PAL hay tiếng Nhật hay ko nếu phải thì mấy code trong đĩa ko dùng dc đâu

Campino
14-03-2008, 13:21
cho mình hỏi sao đĩa codebraker 9.2 của mình ko có tác dụng với bất cứ trò chơi nào vậy ai biết lí do tại sao ko??

sao ko ai trả lời mình hết vậy?

handsomejack
15-03-2008, 12:13
sao ko ai trả lời mình hết vậy?

ko đọc bài này của mình ah

coi đĩa đó có phải hệ PAL hay tiếng Nhật hay ko nếu phải thì mấy code trong đĩa ko dùng dc đâu

30char

Zhuge Liang
18-03-2008, 19:06
Cho mình xin các games sau , CB 9.2 nha

1. Super Robot Wars Alpha 2
2. Super Robot Wars MX
3. Super Robot Wars Original Generations Gaiden

handsomejack
18-03-2008, 19:21
Cho mình xin các games sau , CB 9.2 nha

1. Super Robot Wars Alpha 2
2. Super Robot Wars MX
3. Super Robot Wars Original Generations Gaiden


Super Robot Wars Original Generations Gaiden

Master Code)
F0100208 0000000E

(Maximum Money)
208888E4 3B9AC9FF

(HP Remodeling Limit Modifier <15>)
20276414 2402000F

(EN Remodeling Limit Modifier <15>)
20276388 2402000F

Limit Modifier <15>)
20276304 2402000F

(Armor Remodeling Limit Modifier <15>)
20276278 2402000F

(Placing apply dismantling of control)*
20275E80 24020001
20272980 24020001

(Unlimited conduct L3=ON R3=OFF)*
D0319982 0000FFFD
2022FA60 24020001
D0319982 0000FFFB
2022FA60 0002102B

(Part 4 item packaging preparation)*
202769A8 24020003

(EXP Gaining Modifier)
D04AAB48 00004DD3
204AAB68 00042xxx
xxx=
040:2(2x)
080:4(4x)
0C0:8(8x)

(PP Gain Modifier)
D04AAB48 00004DD3
204AA6A0 1000FFE8
D04AAB48 00004DD3
204AA644 001188xx
xx=
40:2(2x)
80:4(4x)
C0:8? (8x)

(Infinite SP)
20228834 24020000

(Infinite Bullets)
20229A84 00000000

(Infinite EN)
20229B90 0000802D

(Have All Parts)
20173BA0 00A40821
20173BA4 24020063
20173BA8 03E00008
20173BAC A02210C8


(Inf PP in Pilot Training)
D05E3D60 00003430
205E3DAC AE400480
D05E3D60 00003430
205E3EEC AE400480
D05E3D60 00003430
205E6788 AE400480
D05E3D60 00003430
205E4D48 00000000

(All the special technical skill acquisition possibilities)*
A05C3910 38F8BC0E
304EF864 08F878AB

(Placing apply dismantling of control)*
20272980 24020001
20275E80 24020001


(With encouragement, vigor +120)
10452E84 00000078

(in exhaustion, vigor -120)
10452EF8 0000FF88

(in shout vigor, +120)
10453924 00000078

(in spirit vigor, +120)
1045397C 00000078

(with large encouragement, vigor +120)
10453BE4 00000078

(with shivering, vigor -120)
10453E9C 0000FF88

Super Robot Wars Alpha 2


F0129E3C 00129E3F

money
20681F40 3B9AC9FF

Money
20681F40 3B9AC9FF

all parts=9
406820B8 00180001
00090009 00000000
20682118 00000009

PP=4x
D025EE14 00001C3C
2025EE18 0803CC00
200F3000 9485015A
200F3004 00031880
200F3008 08097B88

hit count=4x
D025EE60 00000158
2025EE64 0803D000
2025EE68 00052880
200F4004 00651821
200F4008 A4830158
200F400C 08097B9B

1 hit=pp,hit count max
2025EE74 00000000
2025EE28 00000000

Master
F0129E3C 00129E3F

1 hit=hit count max
2025EE70 28610000

1 hit=pp max
2025EE24 28610000

stat max
2025FC94 28610000
2025FCAC 28610000
2025FCC4 28610000
2025FCDC 28610000
2025FCF8 28610000
2025FD0C 28610000


EXP Lv 99
2025ED9C 00000000

SP unlimited
2025EF94 73BC0428

Unlimited movement
2013CADC 34420008
2013CAE0 A082006C
2013CAF0 24020000


Super Robot Wars MX

M
9034C92C 0C0DA86C

Inf SP
20239494 10000000

EN 999 (both your and enemy side)
20243B74 4A0002FF

The fund changes latter 99.999999
20337300 00000000

After a chapter of fight PP increases namely 9,999
2023962C 00000000

After the fight strikes falls several 999
202393CC 00000000

In the fight the physical strength unceasingly increases (150 to be supposed to be maximum value)
20239168 00000000

Zhuge Liang
18-03-2008, 19:34
thanks handsome nhiều nha !

30charrrrr
___________________________
Nhân tiện handsome cho mình xin thêm Super Robot Wars Original Generations với , lúc nãy quên !

handsomejack
18-03-2008, 22:17
thanks handsome nhiều nha !

30charrrrr
___________________________
Nhân tiện handsome cho mình xin thêm Super Robot Wars Original Generations với , lúc nãy quên !


(M)
F0100208 00127FEB

By the acquisition Kaneiri hand maximum
20199664 3C033000


When PP it acquires, PP9999
201F0FE0 2412270F

Acquisition experience value magnification ratio (RAW/CB/XP)
201F12E8 00059xxx

Xxx value
040 magnification ratio 2 times
080 magnification ratio 4 times
0C0 magnification ratio 8 time
100 magnification ratio 16 times
140 magnification ratio 32 times
180 magnification ratio 64 times
1C0 magnification ratio 128 time
200 magnification ratio 256 times
240 magnification ratio 512 times
280 magnification ratio 1024 times
* When acquiring non- ? ? ?. Addition resident in person ability column?

When PP it acquires, PP
201F0FE0 00059xxx

Xxx value
040 magnification ratio 2 times
080 magnification ratio 4 times
0C0 magnification ratio 8 time
100 magnification ratio 16 times
140 magnification ratio 32 times
180 magnification ratio 64 times
1C0 magnification ratio 128 time
200 magnification ratio 256 times
240 magnification ratio 512 times
280 magnification ratio 1024 times

Acquisition experience value appointment
201F10E0 2412xxxx
01F4:500
03E8:1000

Fuselage remodelling cost 0
20444994 24050000

Performance figure training
20390358 24620190
203903BC 24620190
20390420 24620190
20390484 24620190
203904E8 24620190
2039054C 24620190

Acquisition financial n time
20325390 8C821FF0
20325394 240100xx
20325398 03E00008
2032539C 00411018
02=2 time
03=3 time
04=4 time
0A=10 time
14=20 time
64=100 time
* It tried checking at financial procurement n time and 4 times however,
As intended, the ? ? which does not operate it is.
The procurement quantity of fund being the bug ? ? clearly, with 1 time about approximately 3000 ten thousand it had become procurement.

Spiritual command forcing use
204054C0 24070000
204054C8 24060000

Strengthening part 99
2019A2A8 00640821
2019A2B0 24020063
2019A2B4 A022103C
2019A2B8 03E00008
2019A2BC 27BD0010

The spiritual point it does not decrease
201F12A8 00000000

The encoding being completed spiritual point it does not decrease, if increase and decrease value of + exhaustion shivering shout spirit encouragement 50 (it is effective, but
201F12A8 00000000
20226794 24050032
202276C0 24050032
20226CC4 24050032
20226DE8 24050032
20226720 24050032

+rep cho minh nhé

Zhuge Liang
19-03-2008, 19:37
Ok , đã + rồi . Thanks nha ^^

............

DarkStarNIIT
20-03-2008, 20:16
Cho mình xin Code CB 9.2 tăng ability của Nobunaga Oda của Kessen III nhé , Nếu có code chỉnh skill thì cho mình xin lun nhá

Diablon
21-03-2008, 20:59
Ai cho mình xin code CB 9.2 của Warriors Orochi nhé ! Thx nhiều

handsomejack
21-03-2008, 22:03
Cho mình xin Code CB 9.2 tăng ability của Nobunaga Oda của Kessen III nhé , Nếu có code chỉnh skill thì cho mình xin lun nhá

chỉ có mấy code này thôi
http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=4112
ko có code chỉnh riêng từng thằng


Ai cho mình xin code CB 9.2 của Warriors Orochi nhé ! Thx nhiều

http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=6174

dc tuan champion
24-03-2008, 09:25
Xin codes của game Baldur's Gate: Dark Alliance (bản EU)

handsomejack
24-03-2008, 11:56
Xin codes của game Baldur's Gate: Dark Alliance (bản EU)


(Mastercode)
F020201C 00207087

Loads'o'Gold
20296A5C 000F423F

Always 1 Encumbrance
20296AA4 3F800000

Strength 30
20296A0C 0000001E

Intelligence 30
20296A10 0000001E

Wisdom 30
20296A14 0000001E

Dexterity 30
20296A18 0000001E

Constitution 30
20296A1C 0000001E

Charisma 30
20296A20 0000001E

Inf Health
20296A24 461C3C00
20296A28 461C3C00

Inf Energy
20296A3C 461C3C00
20296A40 461C3C00

Inf Skill Points
20296A60 00000063

Base Attack Skill 9999
20296A48 00002710

Gauntlet/Extreme Mode open
362D212C 2EE04FB8

Quick Level
202969D8 0098967F
Turn code on, level, apply points then save. Restart without the code on.

Plate Armour weight 1 AC 9999
20296EC0 002A8A28
202A6A2C 3F800000
002A6A3C 00002710
This code will overwrite the item in slot 1


Plate Helm weight 1 AC 9999
20296ED0 002A8AB8
202A6ABC 3F800000
202A6ACC 0000270F
This code will overwrite the item in slot 2


Plate Gloves weight 1 AC 9999
20296EE0 002A8A88
202A6A8C 3F800000
202A6A9C 0000270F
This code will overwrite the item in slot 3


Plate Boots weight 1 AC 9999
20296EF0 002A8A58
202A6A5C 3F800000
202A6A6C 0000270F
This code will overwrite the item in slot 4


Onyx Weapon in Slot 1
20296AB8 002A83CC
202A63D4 0000270F
The type of weapon depends on the weapon in slot 1

syao
24-03-2008, 14:46
Cho mình hỏi CB này có thể cheat DMC3:Special Edittion ko.Nếu có thì cho mình xin file save nhé,mình mua đĩa sau.Cám ơn nhiều.

handsomejack
24-03-2008, 21:25
Cho mình hỏi CB này có thể cheat DMC3:Special Edittion ko.Nếu có thì cho mình xin file save nhé,mình mua đĩa sau.Cám ơn nhiều.

http://www.gamefaqs.com/console/ps2/save/930014.html
down 4 file save ở duoi dòng PlayStation2 CodeBreaker Save (North America)

nthaiha
25-03-2008, 13:16
Bạn ơi có thể cho mình xin các code (codebreaker 9.2) của RE4 bản chọn ngôn ngữ (hệ pan hay sao ý)

Code không hết đạn
Không hết lựu
Max money
Thanks bạn nhiều nha!

handsomejack
25-03-2008, 19:04
Bạn ơi có thể cho mình xin các code (codebreaker 9.2) của RE4 bản chọn ngôn ngữ (hệ pan hay sao ý)

Code không hết đạn
Không hết lựu
Max money
Thanks bạn nhiều nha!


M)
902A6EA8 0C0A8740

Max/Inf Health (Main)
1042DCF6 00000960
1042DCF8 00000960

Max/Inf Partners Hp
1042dcfa 000004b0
1042dcfc 000004b0

Max/Inf Ptas (Money)
2042DCEC 3B9AC9FF

Save Game to Rest Game Time
2042DCD4 00000000

Save Times Amount 0
0042DCDA 00000000

Never Reload
2012020c 24420000

Unlock Everything
104311E6 0000FFFF

Have All Ada Reports
004311ED 00000004

Mercs Score Max
203CFCEC 05F5E0FF

Mercs time Freeze
1041B8E8 00000DD0

Mercs Max Kills
203CFD04 0000270f

Mercs Max Kills in a row
203CFCF0 0000270f

nthaiha
25-03-2008, 19:31
M)
902A6EA8 0C0A8740

Max/Inf Health (Main)
1042DCF6 00000960
1042DCF8 00000960

Max/Inf Partners Hp
1042dcfa 000004b0
1042dcfc 000004b0

Max/Inf Ptas (Money)
2042DCEC 3B9AC9FF

Save Game to Rest Game Time
2042DCD4 00000000

Save Times Amount 0
0042DCDA 00000000

Never Reload
2012020c 24420000

Unlock Everything
104311E6 0000FFFF

Have All Ada Reports
004311ED 00000004

Mercs Score Max
203CFCEC 05F5E0FF

Mercs time Freeze
1041B8E8 00000DD0

Mercs Max Kills
203CFD04 0000270f

Mercs Max Kills in a row
203CFCF0 0000270f

Cám ơn bạn đã reply ...để mình thử xem được ko

^^
thế ko có infinity ammo hả bạn

lewinus
25-03-2008, 19:47
Minh cần code chỉnh vũ khí cuối trong FFX International (chỉ vũ khí thôi nha) . Thank trước

finalfantasylinh
30-03-2008, 09:51
handsomejack cho mình xin code của Samurai Warrior 2 Extreme Legend nhé. COde RAW nhé. Thank.

kurenai_tsubasa
30-03-2008, 16:32
cho xin code tales of the abyss với code của persona 3 với.thanhks

handsomejack
31-03-2008, 22:08
handsomejack cho mình xin code của Samurai Warrior 2 Extreme Legend nhé. COde RAW nhé. Thank.


M CB1-6/XP+/Gs+
F012cbd0 0012cbd3
or
M CB7+/XP+/Gsv3+
9012cbd0 0c04b29c

Max Gold After Stage
201a7aa4 00000000

Max Gold(instant)
204e1db0 0098967f

Steel Ratio rise
201ac184 24030000

Multi-stage jump
20258b34 00000000
20258b44 00000000
With anytime it becomes jump possible.

Max Orb
202d3e28 24020063
202d3e34 A0622CC1

Afterimage control
D043af82 0000FDFD
20158c50 1040001D
D043af82 0000FDFB
20158c50 00000000
R2 + L3 = Off
R2 + R3 = On
When it turns to ON, when attacking afterimage occurs.

1P attribute LV
0048018f 000000aa
At 1 or more, always attribute motion.
aa=Lv
00=0
01=1
02=2
03=3
04=4

Invicible 1P
1048019e 00001000

1P weapon strengthening
20480178 42000000

Special skill explosion attribute strengthening
2015d330 24030800
2015caf4 00000000
2015cb04 00000000
201acdcc 24020000
201acfa8 24020000

Physical multi-stage hit
20171428 10010007

Sonic boom multi-stage hit
2017b1d8 10010007

Blast shooting
D043af82 0000FDFE
20160fd4 10400003
D043af82 0000FDF7
20160fd4 14040003
R2 + Start = Off
R2 + Select = On
Moving the special skill 2 of the victory house.

Special skill max
1015b428 00007FFF
1015b434 00007FFF
1015b470 00007FFF
10164564 00007FFF

Run Through everything
D043af82 0010FDFF
2017a748 1060002B
D043af82 0000FDFF
2017a748 1000002B
While pushing R2, ignoring the obstacle, it can move.

All Character unlock in Musou Mode*
2029c414 24030001
*may hang....

Revolution of person
20169550 00000000
201695dc 00000000
20169640 00000000
20169664 00000000
Usually is in the midst of attacking in the time the direction conversion which easily

Revolution of horse
10161988 00004100
1016199c 00003F00
10161984 00004100
1016199c 00003F00
Direction conversion of horse easily

Horse charge jump
2025a3ac 00000000
1025a3d0 0000xxxx
Charge jump of the horse it reaches the point where on the move directly it can put out.
xxxxJump power
3FC0=x1.5
4000=x2
4040=x3
4080=x4
40A0=x5
4120=x10
41A0=x20
4248=x50 -> suggest to use this
42C8=x100

Attack range x100 (1P & 2P) of weapon
20172aac 908A014E
20172ac0 29410002
20172ac4 1020001F
20172ac8 3C03xxxx
xxxx = x???
3FC0=x1.5
4000=x2
4040=x3
4080=x4
40A0=x5
4120=x10
41A0=x20
4248=x50 -> suggest to use this
42C8=x100

Attacking/questioning several magnification ratio modifications
201adc94 0005117C

*Codes below Updated*
Point Max for General(Player)
201aa914 00000000

Point multiply(General)
101aa900 00001XXX
xxx =mutiply
07C=x2
0BC=x4
0FC=x8
13C=x16
17C=x32

Point Max for Bodyguard
201abbf4 00000000

Point Multiply for bodyguard
101abbdc 00001xxx
xxx = multiply
07C=x2
0BC=x4
0FC=x8
13C=x16
17C=x32

Attack Speed
2016433c 10010003
101642b0 0000xxxx
xxxx = ??
3F80=1
3F8C=1.1
3F99=1.2
3FA6=1.3
3FB3=1.4
3FC0=1.5
4000=2

Attack x2 - Time (Pickup)
10264690 0000xxxx

Defense x2 - time (Pickup)
10264774 0000xxxx

Musou - time (Pickup) -> need comfirm what is this..
10264858 0000xxxx

??? - TIme (Pickup) -> need comfirm what is this..
10264934 0000xxxxx

Speed - Time (Pickup)
10264a10 0000xxxxx

xxxx=second
4461=15
44E1=30
4561=60
7FFF=Max

Weapon

Additional Slot 1(Ability)
201ac874 240500xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac878 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac8cc 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac8c0 240D00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac934 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac944 240D00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac9a0 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac9bc 240C00xx

xx= ability
00=+HP
01=+Musou
02=+Attack
03=+Defense
04=+Horse Skill
05=+Speed
06=+Jump
07=+Luck
08=+Musou Charge
09=+Range

Additional Slot 1(+??)
201ac884 240E00xx
Additional Slot 2(+??)
201ac87c 240B00xx
Additional Slot 3(+??)
201ac8c8 240E00xx
Additional Slot 4(+??)
201ac8e8 240C00xx
Additional Slot 5(+??)
201ac91c 240E00xx
Additional Slot 6(+??)
201ac954 240C00xx
Additional Slot 7(+??)
201ac9b0 240D00xx
Additional Slot 8(+??)
201ac9c0 240B00xx

xx= +??
00=+0
01=+1
02=+10
14=+20
1E=+30
63=+99


cho xin code tales of the abyss với code của persona 3 với.thanhks

P3 (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=6168)
Tales of Abyss (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5720)

acc để đăng nhập
ID: gamevn
pass: gamevn

nthaiha
02-04-2008, 08:22
M)
902A6EA8 0C0A8740

Max/Inf Health (Main)
1042DCF6 00000960
1042DCF8 00000960

Max/Inf Partners Hp
1042dcfa 000004b0
1042dcfc 000004b0

Max/Inf Ptas (Money)
2042DCEC 3B9AC9FF

Save Game to Rest Game Time
2042DCD4 00000000

Save Times Amount 0
0042DCDA 00000000

Never Reload
2012020c 24420000

Unlock Everything
104311E6 0000FFFF

Have All Ada Reports
004311ED 00000004

Mercs Score Max
203CFCEC 05F5E0FF

Mercs time Freeze
1041B8E8 00000DD0

Mercs Max Kills
203CFD04 0000270f

Mercs Max Kills in a row
203CFCF0 0000270f

Xin lỗi bạn mình lại làm phiền lần nữa

Nhưng code Ptas(money) ko xài được

Còn không có code đạn và lựu vô hạn hả bạn ???

giangnh180982
02-04-2008, 08:38
Trích dẫn:
Từ bài viết của Diablon Xem bài
Ai cho mình xin code CB 9.2 của Warriors Orochi nhé ! Thx nhiều
http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=6174


E đã thử nhưng không được. Ko biết tại sao. E đang chơi bản tiếng A. Ai biết chỉ dùm e với.

handsomejack
02-04-2008, 12:37
Xin lỗi bạn mình lại làm phiền lần nữa

Nhưng code Ptas(money) ko xài được

Còn không có code đạn và lựu vô hạn hả bạn ???

bạn thử dùng code khác xem có dc ko nếu dc là do code bị lỗi mình sẽ kím code khác còn nếu tất cả các code đều ko dùng dc bạn nên xem lại M code hoặc bản game là hệ PAL hay NTSC
còn đây là code inf ammo

Never Reload / inf ammo
2012020c 24420000

Max/Inf Ptas (Money)
2042DCEC 0098967FTrích dẫn:
Từ bài viết của Diablon Xem bài
Ai cho mình xin code CB 9.2 của Warriors Orochi nhé ! Thx nhiều
http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=6174


E đã thử nhưng không được. Ko biết tại sao. E đang chơi bản tiếng A. Ai biết chỉ dùm e với.

bạn thử dùng code hệ PAL xem sao

M
9013a010 0C04e7ac

Max Growth Pts.
204CE310 0001869F

Quick Level-up After One Battle
40321208 00620001
00000000 00000000

Alt. Unlock All Skills
201D91F0 01CD6825
201D91F4 A1ED0000

Unlock All Characters
204CE00C FFFFFFFF
204CE010 FFFFFFFF
104CE014 0000FFFF

Unlock All Skills & Special Items
404CA318 004F0032
0000010F 00000000

Unlock All Stage
404CE030 003C0003
00000003 00000000

True Musou
D03fc882 0000FFFD
00262884 00000001
D03fc882 0000FFFB
00262884 00000003
(L3 = ON, R3 = OFF)

(the codes below ported by: potty)
Jump cancellation EX
20249080 00000000
202490BC 00000000
202490D4 00000000
20249114 00000000

EX counter air
20248FD4 00000000

Walk Thru Walls
20191168 10000033

Max Proficiency
201D7580 00000000

1P 9999 K.O.COUNT
204CE62C 0000270F

1P Infinite Max Energy
104DE6C0 00000198
104DE6C2 00000198
104DE6C4 00000198

1P Infinite Max Musou
104DE6C6 00000132
104DE6C8 00000132

1P Degree maximum
104CE622 00001F40

1P empirical value is continuously biggest
204CE624 0001869F

1P Max Attack
104DE6CA 0000270F

1P Max Defense
104DE6CC 0000270F

1P Max Dash Charge
204DE6D0 42480000

1P Max Height Jump
204DE6D4 42480000

Physical attack multi-stage hit
20182E14 24050000

L1+R1 duty time infinite
L2+R2 duty time normal
D03FC882 0000F3FF
204CE8C8 00000000
D03FC882 0000FCFF
204CE8C8 00034BC0

1P stealth (turn on L1+R2 stealth, turn off L2+R1)
D03FC882 0000F3FF
0044B594 00000000
D03FC882 0000F3FF
0044B594 00000093
After the stealth cannot move

Entire speed
10194D88 0000xxxx
zzzz=
3F80:1
3FA0:1.25
3FC0:1.5
4000:2

Drift speed of everyone
101DF1C4 0000xxxx
yyyy=
3DCC:0.1
3F00:0.5
3F80:1
4000:2
4080:4

All Abilitys +9
004ce31b 00000009
004ce32c 00000009
404ce31c 00040001
09090909 00000000

Weapon lv 4

Zhao Yun
204CA268 7FDF0003
204CA26C 09091408
204CA270 09090909
204CA274 09096262
204CA278 09090962
004CA27C 00000009

Guan Yu
204CA330 7FDF0007
204CA334 09091408
204CA338 09090909
204CA33C 09096262
204CA340 09090962
004CA344 00000009

Zhang Fei
204CA3F8 7FDF000B
204CA3FC 09091408
204CA400 09090909
204CA404 09096262
204CA408 09090962
004CA40C 00000009

Xiahou Dun
204CA4C0 7FDF000F
204CA4C4 09091408
204CA4C8 09090909
204CA4CC 09096262
204CA4D0 09090962
004CA4D4 00000009

Dian Wei
204CA588 7FDF0013
204CA58C 09091408
204CA590 09090909
204CA594 09096262
204CA598 09090962
004CA59C 00000009

Xu Chu
204CA650 7FDF0017
204CA654 09091408
204CA658 09090909
204CA65C 09096262
204CA660 09090962
004CA664 00000009

Zhou Yu
204CA718 7FDF001B
204CA71C 09091408
204CA720 09090909
204CA724 09096262
204CA728 09090962
004CA72C 00000009

Lu Xun
204CA7E0 7FDF001F
204CA7E4 09091408
204CA7E8 09090909
204CA7EC 09096262
204CA7F0 09090962
004CA7F4 00000009

Taishi Chi
204CA8A8 7FDF0023
204CA8AC 09091408
204CA8B0 09090909
204CA8B4 09096262
204CA8B8 09090962
004CA8BC 00000009

Diao Chan
204CA970 7FDF0027
204CA974 09091408
204CA978 09090909
204CA97C 09096262
204CA980 09090962
004CA984 00000009

Zhuge Liang
204CAA38 7FDF002B
204CAA3C 09091408
204CAA40 09090909
204CAA44 09096262
204CAA48 09090962
004CAA4C 00000009

Cao Cao
204CAB00 7FDF002F
204CAB04 09091408
204CAB08 09090909
204CAB0C 09096262
204CAB10 09090962
004CAB14 00000009

Lu Bu
204CABC8 7FDF0033
204CABCC 09091408
204CABD0 09090909
204CABD4 09096262
204CABD8 09090962
004CABDC 00000009

Sun Shang Xiang
204CAC90 7FDF0037
204CAC94 09091408
204CAC98 09090909
204CAC9C 09096262
204CACA0 09090962
004CACA4 00000009

Liu Bei
204CAD58 7FDF003B
204CAD5C 09091408
204CAD60 09090909
204CAD64 09096262
204CAD68 09090962
004CAD6C 00000009

Sun Jian
204CAE20 7FDF003F
204CAE24 09091408
204CAE28 09090909
204CAE2C 09096262
204CAE30 09090962
004CAE34 00000009

Sun Quan
204CAEE8 7FDF0043
204CAEEC 09091408
204CAEF0 09090909
204CAEF4 09096262
204CAEF8 09090962
004CAEFC 00000009

Dong Zhuo
204CAFB0 7FDF0047
204CAFB4 09091408
204CAFB8 09090909
204CAFBC 09096262
204CAFC0 09090962
004CAFC4 00000009

Yuan Shao
204CB078 7FDF004B
204CB07C 09091408
204CB080 09090909
204CB084 09096262
204CB088 09090962
004CB08C 00000009

Ma Chao
204CB140 7FDF004F
204CB144 09091408
204CB148 09090909
204CB14C 09096262
204CB150 09090962
004CB154 00000009

Huang Zhong
204CB208 7FDF0053
204CB20C 09091408
204CB210 09090909
204CB214 09096262
204CB218 09090962
004CB21C 00000009

XiaHou Yuan
204CB2D0 7FDF0057
204CB2D4 09091408
204CB2D8 09090909
204CB2DC 09096262
204CB2E0 09090962
004CB2E4 00000009

Zhang Liao
204CB398 7FDF005B
204CB39C 09091408
204CB3A0 09090909
204CB3A4 09096262
204CB3A8 09090962
004CB3AC 00000009

Sima Yi
204CB460 7FDF005F
204CB464 09091408
204CB468 09090909
204CB46C 09096262
204CB470 09090962
004CB474 00000009

Lu Meng
204CB528 7FDF0063
204CB52C 09091408
204CB530 09090909
204CB534 09096262
204CB538 09090962
004CB53C 00000009

Gan Ning
204CB5F0 7FDF0067
204CB5F4 09091408
204CB5F8 09090909
204CB5FC 09096262
204CB600 09090962
004CB604 00000009

Jiang Wei
204CB6B8 7FDF006B
204CB6BC 09091408
204CB6C0 09090909
204CB6C4 09096262
204CB6C8 09090962
004CB6CC 00000009

Zhang Jiao
204CB780 7FDF006F
204CB784 09091408
204CB788 09090909
204CB78C 09096262
204CB790 09090962
004CB794 00000009

Xu Huang
204CB848 7FDF0073
204CB84C 09091408
204CB850 09090909
204CB854 09096262
204CB858 09090962
004CB85C 00000009

Zhang He
204CB910 7FDF0077
204CB914 09091408
204CB918 09090909
204CB91C 09096262
204CB920 09090962
004CB924 00000009

Zhen Ji
204CB9D8 7FDF007B
204CB9DC 09091408
204CB9E0 09090909
204CB9E4 09096262
204CB9E8 09090962
004CB9EC 00000009

Huang Gai
204CBAA0 7FDF007F
204CBAA4 09091408
204CBAA8 09090909
204CBAAC 09096262
204CBAB0 09090962
004CBAB4 00000009

Sun Ce
204CBB68 7FDF0083
204CBB6C 09091408
204CBB70 09090909
204CBB74 09096262
204CBB78 09090962
004CBB7C 00000009

Wei Yan
204CBC30 7FDF0087
204CBC34 09091408
204CBC38 09090909
204CBC3C 09096262
204CBC40 09090962
004CBC44 00000009

Pang Tong
204CBCF8 7FDF008B
204CBCFC 09091408
204CBD00 09090909
204CBD04 09096262
204CBD08 09090962
004CBD0C 00000009

Meng Hou
204CBDC0 7FDF008F
204CBDC4 09091408
204CBDC8 09090909
204CBDCC 09096262
204CBDD0 09090962
004CBDD4 00000009

Zhu Rong
204CBE88 7FDF0093
204CBE8C 09091408
204CBE90 09090909
204CBE94 09096262
204CBE98 09090962
004CBE9C 00000009

Xiao Qiao
204CBF50 7FDF0097
204CBF54 09091408
204CBF58 09090909
204CBF5C 09096262
204CBF60 09090962
004CBF64 00000009

Da Qiao
204CC018 7FDF009B
204CC01C 09091408
204CC020 09090909
204CC024 09096262
204CC028 09090962
004CC02C 00000009

Cao Ren
204CC0E0 7FDF009F
204CC0E4 09091408
204CC0E8 09090909
204CC0EC 09096262
204CC0F0 09090962
004CC0F4 00000009

Zhou tai
204CC1A8 7FDF00A3
204CC1AC 09091408
204CC1B0 09090909
204CC1B4 09096262
204CC1B8 09090962
004CC1BC 00000009

Yue Ying
204CC270 7FDF00A7
204CC274 09091408
204CC278 09090909
204CC27C 09096262
204CC280 09090962
004CC284 00000009

Cao Pi
204CC338 7FDF00AB
204CC33C 09091408
204CC340 09090909
204CC344 09096262
204CC348 09090962
004CC34C 00000009

Pang De
204CC400 7FDF00AF
204CC404 09091408
204CC408 09090909
204CC40C 09096262
204CC410 09090962
004CC414 00000009

Ling Tong
204CC4C8 7FDF00B3
204CC4CC 09091408
204CC4D0 09090909
204CC4D4 09096262
204CC4D8 09090962
004CC4DC 00000009

Guan Ping
204CC590 7FDF00B7
204CC594 09091408
204CC598 09090909
204CC59C 09096262
204CC5A0 09090962
004CC5A4 00000009

Xing Cai
204CC658 7FDF00BB
204CC65C 09091408
204CC660 09090909
204CC664 09096262
204CC668 09090962
004CC66C 00000009

Zuo Ci
204CC720 7FDF00BF
204CC724 09091408
204CC728 09090909
204CC72C 09096262
204CC730 09090962
004CC734 00000009

Sanada Yukimura
204CC7E8 7FDF00C3
204CC7EC 09091408
204CC7F0 09090909
204CC7F4 09096262
204CC7F8 09090962
004CC7FC 00000009

Keiji Maeda
204CC8B0 7FDF00C7
204CC8B4 09091408
204CC8B8 09090909
204CC8BC 09096262
204CC8C0 09090962
004CC8C4 00000009

Nobunaga Oda
204CC978 7FDF00CB
204CC97C 09091408
204CC980 09090909
204CC984 09096262
204CC988 09090962
004CC98C 00000009

Mitsuhide Akechi
204CCA40 7FDF00CF
204CCA44 09091408
204CCA48 09090909
204CCA4C 09096262
204CCA50 09090962
004CCA54 00000009

Goemon Ishikawa
204CCB08 7FDF00D3
204CCB0C 09091408
204CCB10 09090909
204CCB14 09096262
204CCB18 09090962
004CCB1C 00000009

Kenshin Uesugi
204CCBD0 7FDF00D7
204CCBD4 09091408
204CCBD8 09090909
204CCBDC 09096262
204CCBE0 09090962
004CCBE4 00000009

Oichi
204CCC98 7FDF00DB
204CCC9C 09091408
204CCCA0 09090909
204CCCA4 09096262
204CCCA8 09090962
004CCCAC 00000009

Okuni
204CCD60 7FDF00DF
204CCD64 09091408
204CCD68 09090909
204CCD6C 09096262
204CCD70 09090962
004CCD74 00000009

Kunoichi
204CCE28 7FDF00E3
204CCE2C 09091408
204CCE30 09090909
204CCE34 09096262
204CCE38 09090962
004CCE3C 00000009

Magoichi Saika
204CCEF0 7FDF00E7
204CCEF4 09091408
204CCEF8 09090909
204CCEFC 09096262
204CCF00 09090962
004CCF04 00000009

Shingen Takeda
204CCFB8 7FDF00EB
204CCFBC 09091408
204CCFC0 09090909
204CCFC4 09096262
204CCFC8 09090962
004CCFCC 00000009

Date Masamune
204CD080 7FDF00EF
204CD084 09091408
204CD088 09090909
204CD08C 09096262
204CD090 09090962
004CD094 00000009

No(Wife of Oda)
204CD148 7FDF00F3
204CD14C 09091408
204CD150 09090909
204CD154 09096262
204CD158 09090962
004CD15C 00000009

Hattori Hanzo
204CD210 7FDF00F7
204CD214 09091408
204CD218 09090909
204CD21C 09096262
204CD220 09090962
004CD224 00000009

Mori Ranmaru
204CD2D8 7FDF00FB
204CD2DC 09091408
204CD2E0 09090909
204CD2E4 09096262
204CD2E8 09090962
004CD2EC 00000009

Hideyoshi Toyotomi
204CD3A0 7FDF00FF
204CD3A4 09091408
204CD3A8 09090909
204CD3AC 09096262
204CD3B0 09090962
004CD3B4 00000009

Imagawa Yoshimoto
204CD468 7FDF0103
204CD46C 09091408
204CD470 09090909
204CD474 09096262
204CD478 09090962
004CD47C 00000009

Tadakatsu Honda
204CD530 7FDF0107
204CD534 09091408
204CD538 09090909
204CD53C 09096262
204CD540 09090962
004CD544 00000009

Ina
204CD5F8 7FDF010B
204CD5FC 09091408
204CD600 09090909
204CD604 09096262
204CD608 09090962
004CD60C 00000009

Ieyasu Tokugawa
204CD6C0 7FDF010F
204CD6C4 09091408
204CD6C8 09090909
204CD6CC 09096262
204CD6D0 09090962
004CD6D4 00000009

ISHIDA MITSUNARI
204CD788 7FDF0113
204CD78C 09091408
204CD790 09090909
204CD794 09096262
204CD798 09090962
004CD79C 00000009

AZAI NAGAMASA
204CD850 7FDF0117
204CD854 09091408
204CD858 09090909
204CD85C 09096262
204CD860 09090962
004CD864 00000009

SHIMA SAKON
204CD918 7FDF011B
204CD91C 09091408
204CD920 09090909
204CD924 09096262
204CD928 09090962
004CD92C 00000009

SHIMAZU YOSHIHIRO
204CD9E0 7FDF011F
204CD9E4 09091408
204CD9E8 09090909
204CD9EC 09096262
204CD9F0 09090962
004CD9F4 00000009

Ginchiyo Tachibana
204CDAA8 7FDF0123
204CDAAC 09091408
204CDAB0 09090909
204CDAB4 09096262
204CDAB8 09090962
004CDABC 00000009

Kanetsugu Naoe
204CDB70 7FDF0127
204CDB74 09091408
204CDB78 09090909
204CDB7C 09096262
204CDB80 09090962
004CDB84 00000009

NeNe
204CDC38 7FDF012B
204CDC3C 09091408
204CDC40 09090909
204CDC44 09096262
204CDC48 09090962
004CDC4C 00000009

Kotaro Fuma
204CDD00 7FDF012F
204CDD04 09091408
204CDD08 09090909
204CDD0C 09096262
204CDD10 09090962
004CDD14 00000009

Musashi Miyamoto
204CDDC8 7FDF0133
204CDDCC 09091408
204CDDD0 09090909
204CDDD4 09096262
204CDDD8 09090962
004CDDDC 00000009

Orochi
204CDE90 7FDF0137
204CDE94 09091408
204CDE98 09090909
204CDE9C 09096262
204CDEA0 09090962
004CDEA4 00000009

Da Ji
204CDF58 7FDF013B
204CDF5C 09091408
204CDF60 09090909
204CDF64 09096262
204CDF68 09090962
004CDF6C 00000009

=================================================================================
All Characters 4th Weapons
404CA268 004F0032
7FDF0003 00000004

finalfantasylinh
03-04-2008, 02:07
Anh handsomejack cho em xin code của Naruto Ultima ninja 3 nhé.
Cám ơn anh nhiều nha. GS 2v4 nhé.

handsomejack
03-04-2008, 11:09
Anh handsomejack cho em xin code của Naruto Ultima ninja 3 nhé.
Cám ơn anh nhiều nha. GS 2v4 nhé.M CB7+/XP+/Gsv3+
9012ced8 0c04b35e

M CB+/XP+/GS+
F012ced8 0012cedb

Max Ryo (After Battle)
202E9104 24010001

Max Exp (After Battle)
202E9200 24010000

Exp Gain Modifed
202e91f0 00031xxx
xxx = x??
840 = x1
880 = x2
8c0 = x4
900 = x8
940 = x16
980 = x32
9c0 = x64
a00 = x128

9999 something
201b3ce8 24010000

999 something
2027b4f0 24010000
or
2027b520 24010000

99 something
2027b2d4 24030000

tu_hui
04-04-2008, 07:35
A handsomejack có code của Obscure: The Aftermath trên PS2 ko cho e với.

xen_toc
04-04-2008, 07:45
ba con cô bác cho tớ xin code của thằng này với

Rogue Galaxy (PS2-NTSC)

thank so much..

tu_hui
04-04-2008, 08:33
ba con cô bác cho tớ xin code của thằng này với

Rogue Galaxy (PS2-NTSC)

thank so much..

Bác vào đây xem nhé. Nếu cần thì đăng ký 1 acc (miễn phí)
http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5922

handsomejack
04-04-2008, 12:44
A handsomejack có code của Obscure: The Aftermath trên PS2 ko cho e với.


(M)
90119bf8 0c0466a6

Alt.(M)
F012894c 0012894f

Infinite Health
2022dc0c 3C0142C8
2022dc10 AE210390

Infinite Ammo
0051A900 00000001

Alt.Infinite Ammo
20319764 00000000

1 Hit Kill
202b0624 3c0142c8
202b0628 ae210390

dc tuan champion
07-04-2008, 08:12
(Mastercode)
F020201C 00207087

Loads'o'Gold
20296A5C 000F423F

Always 1 Encumbrance
20296AA4 3F800000

Strength 30
20296A0C 0000001E

Intelligence 30
20296A10 0000001E

Wisdom 30
20296A14 0000001E

Dexterity 30
20296A18 0000001E

Constitution 30
20296A1C 0000001E

Charisma 30
20296A20 0000001E

Inf Health
20296A24 461C3C00
20296A28 461C3C00

Inf Energy
20296A3C 461C3C00
20296A40 461C3C00

Inf Skill Points
20296A60 00000063

Base Attack Skill 9999
20296A48 00002710

Gauntlet/Extreme Mode open
362D212C 2EE04FB8

Quick Level
202969D8 0098967F
Turn code on, level, apply points then save. Restart without the code on.

Plate Armour weight 1 AC 9999
20296EC0 002A8A28
202A6A2C 3F800000
002A6A3C 00002710
This code will overwrite the item in slot 1


Plate Helm weight 1 AC 9999
20296ED0 002A8AB8
202A6ABC 3F800000
202A6ACC 0000270F
This code will overwrite the item in slot 2


Plate Gloves weight 1 AC 9999
20296EE0 002A8A88
202A6A8C 3F800000
202A6A9C 0000270F
This code will overwrite the item in slot 3


Plate Boots weight 1 AC 9999
20296EF0 002A8A58
202A6A5C 3F800000
202A6A6C 0000270F
This code will overwrite the item in slot 4


Onyx Weapon in Slot 1
20296AB8 002A83CC
202A63D4 0000270F
The type of weapon depends on the weapon in slot 1
Những codes trên tui chỉ thử dùng mỗi lần 1 code (kèm Code Must be on) nhưng bị đứng máy luôn, ai có mã armax hay codebreaker của game Baldur's Gate: Dark Alliance bản PAL/EU thì chỉ giùm. À mà mã của game EU lấy trên trang nào vậy và how để chuyển sang CB 9.2

tu_hui
08-04-2008, 12:32
(M)
90119bf8 0c0466a6

Alt.(M)
F012894c 0012894f

Infinite Health
2022dc0c 3C0142C8
2022dc10 AE210390

Infinite Ammo
0051A900 00000001

Alt.Infinite Ammo
20319764 00000000

1 Hit Kill
202b0624 3c0142c8
202b0628 ae210390
E xài cái nài bị đơ luôn. Cứ chạy cheat xong, nó vào đến chữ obcurse rùi màn hình đen thùi lùi, chờ 15' vẫn chẳng thấy dc ji cả. E làm đi làm lại 4, 5 lần rồi mà vẫn thế. ko biết là bị sao. A. Jack jup e cái

handsomejack
08-04-2008, 19:10
E xài cái nài bị đơ luôn. Cứ chạy cheat xong, nó vào đến chữ obcurse rùi màn hình đen thùi lùi, chờ 15' vẫn chẳng thấy dc ji cả. E làm đi làm lại 4, 5 lần rồi mà vẫn thế. ko biết là bị sao. A. Jack jup e cái

bạn coi lại đĩa xem có bị j` ko,mắt của máy có tốt ko,code thì đừng dùng hết mỗi lần xài 1 cái xem coi cái nào vào dc thì dùng,mấy code có chữ alt phía trước là viết tắt của another nên bạn chỉ cần dùng 1 code thôi VD: trong đây có 2 code Infinite Ammo và alt Infinite Ammo thì lần đầu bạn thử dùng code Infinite Ammo trước nếu code này ko hoạt động thì dùng cái kia

boybuonzzz
09-04-2008, 09:37
bạn ơi cái code mà bạn ghi trong box final fantasy X là cheat bản INter hả .....
bạn có thể cho mình thêm vài cái nữa ko
...à ...cả code của final fantasy XII nưa nha ...thank nhiều

handsomejack
10-04-2008, 17:57
bạn ơi cái code mà bạn ghi trong box final fantasy X là cheat bản INter hả .....
bạn có thể cho mình thêm vài cái nữa ko
...à ...cả code của final fantasy XII nưa nha ...thank nhiều

FFXII (http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=5713)
còn ản FFX inter thì chỉ coó nhiu đó code thôi

finalfantasylinh
10-04-2008, 21:28
Anh handsomejack cho em xin code của MAna Khemia nha. Cám ơn anh nhiều, code GS 2v4 nhé.

dc tuan champion
12-04-2008, 21:19
Những codes trên tui chỉ thử dùng mỗi lần 1 code (kèm Code Must be on) nhưng bị đứng máy luôn, ai có mã armax hay codebreaker của game Baldur's Gate: Dark Alliance bản PAL/EU thì chỉ giùm. À mà mã của game EU lấy trên trang nào vậy và how để chuyển sang CB 9.2

Baldur's Gate: Dark Alliance EU tui chỉnh 1 code mỗi lần mà bị đứng máy là sao

handsomejack
12-04-2008, 22:19
Anh handsomejack cho em xin code của MAna Khemia nha. Cám ơn anh nhiều, code GS 2v4 nhé.


Enable Code (Must Be on)
90470500 0C11C0E8
200a0164 03e00008
200a0110 2405270f
20399908 08028040
All Extras Unlocked
40DDF430 00340001
FFFFFFFF 00000000
10DDF500 0000FFFF
00DDF503 00000002
Use 1 Stats Fruit Max All Stats ..
2019236C 240C03e8
Game Time Always 0:0
20105D18 ad80e784
Max Game time 999:59
20BAE784 0cdfe5c4
Mission Timer Does not Increase (Keeps it at Starting time)
001DDA98 00000000
Mission Timer Zero (Makes Enemys Mad)
201ddaa0 adc00004
Mission Timer Mod
20ED7594 ????????
Inf/Max Money
20BAE7B8 000F423F
Max Money After Buying
201936F8 11E00001
Have All Characters
#Might need to save with this code then reload saved game)
20eaa838 00010000
20eaa83C 00030002
20eaa840 00050004
20eaa844 00070006
20eaa848 03020100
20eaa84C 07060504
00eaa858 00000008
*IN Battle Codes
Inf Current HP
200a0100 8c850034
200a0104 ac85002c
INF Current SP
200a0108 8c850038
200a010C ac850030
INF HP (9999 Style)
200a0114 ac85002c
INF SP (9999 Style)
200a0118 ac850030
Max/INF HP
200a011C Ac850034
200a0120 ac85002c
Max/INF SP
200a0124 Ac850038
200a0128 ac850030
Hit Enemy Once Max/Inf Burst
2040ba9c 241109c4
Enemy Mod (Battle)
#Using this mod Will Change the enemys to the one u set Can be jokerd . i will be trying to update this to make it so that u can battle every enemy even Bosses more randomly .. this is just the Starter code ..
200A0170 24100005
200A0174 A62F????
200A0178 0807AF0D
200A017C A6300022
201EBC30 0802805c
201EBC34 00000000
*Out of Battle
Code:
Characters are in this order .
more codes tomorrow .. or when i awake .. im Damn tired from work lol
Let me know if they work in battle
Vayne
Flay
Roxis
Jess
Anna
Nikki
Pamela
Muppy
------------------

Character 1
Max/INf AP
20EA9A9C 000F423F
Enable Skills
40EA9AA0 00060001
01010100 00020002
10EA9ABC 0000010E
Current HP (INF)
10EA9AF4 000003E7
Current SP
10EA9AF6 000003E7
Max HP
10EA9B0E 000003E7
Max Sp
10EA9B10 000003E7
ATK
10EA9B12 000003E7
MGK
10EA9B14 000003E7
DEF
10EA9B16 000003E7
RES
10EA9B18 000003E7
SPD
10EA9B1A 000003E7

Character 2
Max/INf AP
20EA9C50 000F423F
Enable Skills
40EA9C54 00060001
01010100 00020002
10EA9C70 0000010E
Current HP (INF)
10EA9CA8 000003E7
Current SP
10EA9CAA 000003E7
Max HP
10EA9CC2 000003E7
Max Sp
10EA9CC4 000003E7
ATK
10EA9CC6 000003E7
MGK
10EA9CC8 000003E7
DEF
10EA9CCA 000003E7
RES
10EA9CCC 000003E7
SPD
10EA9CCE 000003E7

Character 3
Max/INf AP
20EA9E04 000F423F
Enable Skills
40EA9E08 00060001
01010100 00020002
10EA9E24 0000010E
Current HP (INF)
10EA9E5C 000003E7
Current SP
10EA9E5E 000003E7
Max HP
10EA9E76 000003E7
Max Sp
10EA9E78 000003E7
ATK
10EA9E7A 000003E7
MGK
10EA9E7C 000003E7
DEF
10EA9E7E 000003E7
RES
10EA9E80 000003E7
SPD
10EA9E82 000003E7

Character 4
Max/INf AP
20EA9FB8 000F423F
Enable Skills
40EA9FBC 00060001
01010100 00020002
10EA9FD8 0000010E
Current HP (INF)
10EAA010 000003E7
Current SP
10EAA012 000003E7
Max HP
10EAA02A 000003E7
Max Sp
10EAA02C 000003E7
ATK
10EAA02E 000003E7
MGK
10EAA030 000003E7
DEF
10EAA032 000003E7
RES
10EAA034 000003E7
SPD
10EAA036 000003E7

Character 5
Max/INf AP
20EAA16C 000F423F
Enable Skills
40EAA170 00060001
01010100 00020002
10EAA18C 0000010E
Current HP (INF)
10EAA1C4 000003E7
Current SP
10EAA1C6 000003E7
Max HP
10EAA1DE 000003E7
Max Sp
10EAA1E0 000003E7
ATK
10EAA1E2 000003E7
MGK
10EAA1E4 000003E7
DEF
10EAA1E6 000003E7
RES
10EAA1E8 000003E7
SPD
10EAA1EA 000003E7

Character 6
Max/INf AP
20EAA320 000F423F
Enable Skills
40EAA324 00060001
01010100 00020002
10EAA340 0000010E
Current HP (INF)
10EAA378 000003E7
Current SP
10EAA37A 000003E7
Max HP
10EAA392 000003E7
Max Sp
10EAA394 000003E7
ATK
10EAA396 000003E7
MGK
10EAA398 000003E7
DEF
10EAA39A 000003E7
RES
10EAA39C 000003E7
SPD
10EAA39E 000003E7

Character 7
Max/INf AP
20EAA4D4 000F423F
Enable Skills
40EAA4D8 00060001
01010100 00020002
10EAA4F4 0000010E
Current HP (INF)
10EAA52C 000003E7
Current SP
10EAA52E 000003E7
Max HP
10EAA546 000003E7
Max Sp
10EAA548 000003E7
ATK
10EAA54A 000003E7
MGK
10EAA54C 000003E7
DEF
10EAA54E 000003E7
RES
10EAA550 000003E7
SPD
10EAA552 000003E7

Character 8
Max/INf AP
20EAA688 000F423F
Enable Skills
40EAA68C 00060001
01010100 00020002
10EAA6A8 0000010E
Current HP (INF)
10EAA6E0 000003E7
Current SP
10EAA6E2 000003E7
Max HP
10EAA6FA 000003E7
Max Sp
10EAA6FC 000003E7
ATK
10EAA6FE 000003E7
MGK
10EAA700 000003E7
DEF
10EAA702 000003E7
RES
10EAA704 000003E7
SPD
10EAA706 000003E7*Item Codes
Use/buy Item Get Max
0019508C 00000001
Have 98 All Items (without Key Items)
40EAAC58 00600001
77777777 00000000
10EAADD8 00007777
40EAAA10 00600001
62626262 00000000
10EAAB90 00006262
Use/buy Item Get Max (Jokerd)
#R1+UP=ON,R1+DOWN=OFF
D0BB0A5C 0000F7EF
0019508C 00000001
D0BB0A5C 0000F7BF
0019508C 00000005
Buy/Use 1 Item Gain everyItem (Key Items Inclueded)
#This Code needs to be tested on Key item gaining or Key item Events .. to see if we can keep moving forword ..
200A0000 3C020000
200A0004 3C050000
200A0008 3C0100EB
200A000C 2424AA10
200A0010 00442021
200A0014 2426AC58
200A0018 00463021
200A001C 24030032
200A0020 24050077
200A0024 A0830000
200A0028 A0C50000
200A002C 24420001
200A0030 28440243
200A0034 1480FFF4
200A003C 03E00008
20195084 08028000Baldur's Gate: Dark Alliance EU tui chỉnh 1 code mỗi lần mà bị đứng máy là sao

thử mấy code này xem

(Mastercode)
FA866F8E 324C96E1
Loads'o'Gold
2A6F2BB7 000F423F
Always 1 Encumbrance
2A172BB7 3F800000
Strength 30
2ABF2BB7 0000001E
Intelligence 30
2ABB2BB7 0000001E
Wisdom 30
2AA72BB7 0000001E
Dexterity 30
2AA32BB7 0000001E
Constitution 30
2AAF2BB7 0000001E
Charisma 30
2AAB2BB7 0000001E
Inf Health
2A972BB7 461C3C00
2A932BB7 461C3C00
Inf Energy
2A8F2BB7 461C3C00
2A8B2BB7 461C3C00
Inf Skill Points
2A6B2BB7 00000063
Base Attack Skill 9999
2A732BB7 00002710
Gauntlet/Extreme Mode open
3C223037 F8FCFEFF
Quick Level
2AE32BB6 0098967F
Turn code on, level, apply points then save. Restart without the code on.
Plate Armour weight 1 AC 9999
2A0B2BB3 002A8A28
2A9F2AB7 3F800000
0A6F3D9B 00002710
This code will overwrite the item in slot 1
Plate Helm weight 1 AC 9999
2AFB2BB3 002A8AB8
2A0F2AB7 3F800000
2AFF2AB7 0000270F
This code will overwrite the item in slot 2
Plate Gloves weight 1 AC 9999
2AEB2BB3 002A8A88
2A3F2AB7 3F800000
2A2F2AB7 0000270F
This code will overwrite the item in slot 3
Plate Boots weight 1 AC 9999
2ADB2BB3 002A8A58
2A6F2AB7 3F800000
2A5F2AB7 0000270F
This code will overwrite the item in slot 4
Onyx Weapon in Slot 1
2A032BB7 002A83CC
2AE72AB8 0000270F
The type of weapon depends on the weapon in slot 1

dc tuan champion
13-04-2008, 02:30
handsomejack CHO CODES Baldur's Gate: Dark Alliance EU tui chỉnh 1 code 1 CŨNG KO VÔ...

handsomejack
13-04-2008, 07:21
handsomejack CHO CODES Baldur's Gate: Dark Alliance EU tui chỉnh 1 code 1 CŨNG KO VÔ...

mấy cái này mà ko dc nữa thì bạn nên xem lại máy và đĩa của bạn có bị trầy xước hay đúng hệ PAL ko,code điền có sai chữ nào ko


(Mastercode)
DEADFACE 02110416
D080EDC7 64BAB952
Loads'o'Gold
00893707 644F6BAA
Always 1 Encumbrance
0089374F 5D5A29E9
Strength 30
008937B7 64DA298F
Intelligence 30
008937BB 64DA298F
Wisdom 30
008937BF 64DA298F
Dexterity 30
008937C3 64DA298F
Constitution 30
008937C7 64DA298F
Charisma 30
008937CB 64DA298F
Inf Health
008937CF D2467DE9
008937D3 D2467DE9
Inf Energy
008937E7 D2467DE9
008937EB D2467DE9
Inf Skill Points
0089370B 64DA29B6
Base Attack Skill 9999
008937F3 64DA40F9
Gauntlet/Extreme Mode open
00B7AF13 64DA29EA
Quick Level
00893483 64C2676A
Plate Armour weight 1 AC 9999
00893B6B 64B463F1
00B637D7 5D5A29E9
20B637E7 64DA40F9
Plate Helm weight 1 AC 9999
00893B7B 64B46301
00B63767 5D5A29E9
00B63777 64DA40FA
Plate Gloves weight 1 AC 9999
00893B8B 64B46351
00B63737 5D5A29E9
00B63747 64DA40FA
Plate Boots weight 1 AC 9999
00893B9B 64B463A1
00B63707 5D5A29E9
00B63717 64DA40FA
Onyx Weapon in Slot 1
00893763 64B4B43D
00B62E7F 64DA40FA

nếu ko dc nhớ thử lại mấy code trước 1 lần nữa

Zhuge Liang
13-04-2008, 10:43
Kiếm hộ tớ code Inf EN của Super Robot Wars ALpha 2 với !

boybuonzzz
14-04-2008, 10:27
bạn ơi sao mình nhập code bản inter FFX ko đc vậy ........ ...bạn có thể chỉ mình cách nhập code vào ko ...mình nghĩ cách của mình ko đúng nên nó mới ko nhận code....thank nhiều

bibi2233
15-04-2008, 20:34
cho tớ hỏi nhóa , máy của tớ là PS2 slim 90006, zậy cóa sử dụng CB và USB flash đc hem zọa ?? hxhx,tại tớ sợ làm xog òi xài hem đc chắc tớ tử vẫn huhu T____T

handsomejack
15-04-2008, 20:50
Kiếm hộ tớ code Inf EN của Super Robot Wars ALpha 2 với !


Master code
F0129E3C 00129E3F
money
20681F40 3B9AC9FF
all parts=9
406820B8 00180001
00090009 00000000
20682118 00000009
PP=4x
D025EE14 00001C3C
2025EE18 0803CC00
200F3000 9485015A
200F3004 00031880
200F3008 08097B88
hit count=4x
D025EE60 00000158
2025EE64 0803D000
2025EE68 00052880
200F4004 00651821
200F4008 A4830158
200F400C 08097B9B
1 hit=pp,hit count max
2025EE74 00000000
2025EE28 00000000
1 hit=hit count max
2025EE70 28610000
1 hit=pp max
2025EE24 28610000
stat max
2025FC94 28610000
2025FCAC 28610000
2025FCC4 28610000
2025FCDC 28610000
2025FCF8 28610000
2025FD0C 28610000

EXP Lv 99
2025ED9C 00000000
SP unlimited
2025EF94 73BC0428
Unlimited movement
2013CADC 34420008
2013CAE0 A082006C
2013CAF0 24020000bạn ơi sao mình nhập code bản inter FFX ko đc vậy ........ ...bạn có thể chỉ mình cách nhập code vào ko ...mình nghĩ cách của mình ko đúng nên nó mới ko nhận code....thank nhiều

bạn phải nhập enable code hay còn gọi là Master code trước rồi sau đó mới nhập các code khác


cho tớ hỏi nhóa , máy của tớ là PS2 slim 90006, zậy cóa sử dụng CB và USB flash đc hem zọa ?? hxhx,tại tớ sợ làm xog òi xài hem đc chắc tớ tử vẫn huhu T____T

cái đĩa trắng có 3k chứ mấy mắc j` tự vẫn
CB thì mình thấy máy slim phần nhìu là ko vào dc,nếu ko dùng dc CB thì bạn có thể thử GS cái này cũng tốt ngang với CB đấy

boybuonzzz
16-04-2008, 08:47
thế cái enable code này có ở box FFX có ko bạn có phải là cái đầu tiên trong những cái code ko.....bạn có thể viết lại cho mình ....???/

natureboy
16-04-2008, 10:16
To boybuonzzz : Đây nè bạn xài 1 trong 2 cái nhé
Mã nguồn 1:
FA567E27 32FCF6D1

Mã nguồn 2:
FA6E7E27 32B619D8

bibi2233
16-04-2008, 11:01
ý , zậy ai có link down GS cho tớ xin đi ^^

handsomejack
16-04-2008, 11:20
thế cái enable code này có ở box FFX có ko bạn có phải là cái đầu tiên trong những cái code ko.....bạn có thể viết lại cho mình ....???/


Must Be On Code
F011B9EC 0000000E


To boybuonzzz : Đây nè bạn xài 1 trong 2 cái nhé
Mã nguồn 1:
FA567E27 32FCF6D1

Mã nguồn 2:
FA6E7E27 32B619D8

đây là code của AR2 chứ ko phải của GS hay CB


ý , zậy ai có link down GS cho tớ xin đi ^^

cái topic gameshark to đùng ở ngoài kìa

namhoai
17-04-2008, 20:40
cứu với các bro ơi, cái code max thanh Overdriver gage trong FFX - inter bị phản tác dụng, thay vì max only gain little thì nó lại về zero if gain little và không thể có Overdriver nữa mặc dù em đã xóa patch đi nhưng không hết.

boybuonzzz
18-04-2008, 07:40
bạn ơi cái code của FFXII bạn cho mình là trang tiếng anh khó tìm lắm..........bạn có thể cho mình cái đường link khác ko ...trang tiếng việt nha ..của Gamevn càng tốt ....thank nhiều ...??????

handsomejack
18-04-2008, 22:04
cứu với các bro ơi, cái code max thanh Overdriver gage trong FFX - inter bị phản tác dụng, thay vì max only gain little thì nó lại về zero if gain little và không thể có Overdriver nữa mặc dù em đã xóa patch đi nhưng không hết.

trên máy PS2 vẫn xài bt còn trên giả lập thì mình ko bit


bạn ơi cái code của FFXII bạn cho mình là trang tiếng anh khó tìm lắm..........bạn có thể cho mình cái đường link khác ko ...trang tiếng việt nha ..của Gamevn càng tốt ....thank nhiều ...??????

cho link̉ đến đúng game lun mà sao lại ko kím dc :o
trong GVN ko post code đâu nên mình đành post lên đây vậy


M) CB6+/Gs3+/Xp4+
904497a0 0c112590
Max Gil (Sell Item)
20323d1c 1000000A
Max LP (With License)
203157cc 00000000
Gain LP 999 (After Battle)
202ec6bc 00000000
Max EXP (After Battle)
202ec698 00000000
Max Steps (Walk A bit)
20317b94 00000000
Action Gauge Full
2030c6c4 AEB5070C
2030c6c8 AE150030
9999 Enemy Damage
203c6510 80990005
203c6514 13200004
203c7300 80990005
203c7304 13200004
203c65dc 17200003
203c73cc 17200003
Drop Enemy's Items
203162a8 00000000
203162f0 109E0004
20316314 109E0004
202ec810 00000000
Speed Mod
Press R3 (Normal Speed)
Press R3 + R1 (Fast)
Press R3 + L1 (Super Fast)
D056BADC 0000FFFB
1025c7e8 000042D7
D056BADC 0000F7FB
1025c7e8 0000424B
D056BADC 0000FBFB
1025c7e8 000041F7
Have All Summons (Press L3)
E008FFFD 0056BADC
1054EFE2 00007FFC
1054A29E 00007FFC
1054A462 00007FFC
1054A626 00007FFC
1054A7EA 00007FFC
1054A9AE 00007FFC
1054AB72 00007FFC
1054AD36 00007FFC
Inf Item usage
202f0048 24060062
Chocobo Turbo Energy Infinite
203019b0 26040000
Chocobo Time 999
203018d0 3C01461C
Gain Chain X time
20316070 24420XXX
XXX =
005 = 5 chains
00A = 10 chains
032 = 50 chains
064 = 100 chains
3E7 = 999 chains
Gain EXP X times
203B3EE4 0002AXXX
XXX=
840=2 times
880=4 times
8C0=8 times
900=16 times
940=32 times
Gain LP X times
203B404C 00031XXX
203B4054 00031XXX
xxx=
040=2 times
080=4 times
0C0=8 times
100=16 times
140=32 times
All damage limited breaking
203C5AB8 10000003
203C6A08 10000003
203C6994 10000003
203C685C 10000003
203C65DC 10000003
203C6204 10000003
203C6254 10000003
The treasure by all means the rare item
203B78A0 2A020000
203B7888 2A020000
203B77F8 10000019
Avoid Battle (L3 = on, R3 = off)
D056BADC 0000FFFD
202FCD1C 24420007
D056BADC 0000FFFB
202FCD1C 24420001
All Sky Pirate's Den (Press L3)
D056BADC 0000FFFD
20553944 3FFFFFFF
Characters not in Active Party gain the same EXP and LP as the Active Party
203EDAA4 00000000
Enemies are disable and immobilize
(don't move and attack)
D056BADC 0000FFFD
202F4198 24020060
D056BADC 0000FFFD
202F419C A2020019
D056BADC 0000FFFB
202F4198 00000000
D056BADC 0000FFFB
202F41A0 24020000
Press L3 to activate
Press R3 to deactivate but you need to change the area.
Disable a countdown mission
20316FA4 0000463C
All Skills (press select)
D056BADC 0000FFFE
2054EF7C FFFFFFFF
All Magic (press L3)
E002FFFD 0056BADC
4054EF70 00030001
FFFFFFFF 00000000
Press L3 to recover HP
E002FFFD 0056BADC
4054A150 00060071
0000270F 00000000
Press R3 to recover MP
E002FFFB 0056BADC
4054A154 00060071
000003E7 00000000
Super slow time in mist knack
203B5E08 3C014120
203B5E1C 00000000

lastfantasy
19-04-2008, 21:40
bạn thử dùng code khác xem có dc ko nếu dc là do code bị lỗi mình sẽ kím code khác còn nếu tất cả các code đều ko dùng dc bạn nên xem lại M code hoặc bản game là hệ PAL hay NTSC
còn đây là code inf ammo

Never Reload / inf ammo
2012020c 24420000

Max/Inf Ptas (Money)
2042DCEC 0098967F
bạn thử dùng code hệ PAL xem sao

M
9013a010 0C04e7ac

Max Growth Pts.
204CE310 0001869F

Quick Level-up After One Battle
40321208 00620001
00000000 00000000

Alt. Unlock All Skills
201D91F0 01CD6825
201D91F4 A1ED0000

Unlock All Characters
204CE00C FFFFFFFF
204CE010 FFFFFFFF
104CE014 0000FFFF

Unlock All Skills & Special Items
404CA318 004F0032
0000010F 00000000

Unlock All Stage
404CE030 003C0003
00000003 00000000

True Musou
D03fc882 0000FFFD
00262884 00000001
D03fc882 0000FFFB
00262884 00000003
(L3 = ON, R3 = OFF)

(the codes below ported by: potty)
Jump cancellation EX
20249080 00000000
202490BC 00000000
202490D4 00000000
20249114 00000000

EX counter air
20248FD4 00000000

Walk Thru Walls
20191168 10000033

Max Proficiency
201D7580 00000000

1P 9999 K.O.COUNT
204CE62C 0000270F

1P Infinite Max Energy
104DE6C0 00000198
104DE6C2 00000198
104DE6C4 00000198

1P Infinite Max Musou
104DE6C6 00000132
104DE6C8 00000132

1P Degree maximum
104CE622 00001F40

1P empirical value is continuously biggest
204CE624 0001869F

1P Max Attack
104DE6CA 0000270F

1P Max Defense
104DE6CC 0000270F

1P Max Dash Charge
204DE6D0 42480000

1P Max Height Jump
204DE6D4 42480000

Physical attack multi-stage hit
20182E14 24050000

L1+R1 duty time infinite
L2+R2 duty time normal
D03FC882 0000F3FF
204CE8C8 00000000
D03FC882 0000FCFF
204CE8C8 00034BC0

1P stealth (turn on L1+R2 stealth, turn off L2+R1)
D03FC882 0000F3FF
0044B594 00000000
D03FC882 0000F3FF
0044B594 00000093
After the stealth cannot move

Entire speed
10194D88 0000xxxx
zzzz=
3F80:1
3FA0:1.25
3FC0:1.5
4000:2

Drift speed of everyone
101DF1C4 0000xxxx
yyyy=
3DCC:0.1
3F00:0.5
3F80:1
4000:2
4080:4

All Abilitys +9
004ce31b 00000009
004ce32c 00000009
404ce31c 00040001
09090909 00000000

Weapon lv 4

Zhao Yun
204CA268 7FDF0003
204CA26C 09091408
204CA270 09090909
204CA274 09096262
204CA278 09090962
004CA27C 00000009

Guan Yu
204CA330 7FDF0007
204CA334 09091408
204CA338 09090909
204CA33C 09096262
204CA340 09090962
004CA344 00000009

Zhang Fei
204CA3F8 7FDF000B
204CA3FC 09091408
204CA400 09090909
204CA404 09096262
204CA408 09090962
004CA40C 00000009

Xiahou Dun
204CA4C0 7FDF000F
204CA4C4 09091408
204CA4C8 09090909
204CA4CC 09096262
204CA4D0 09090962
004CA4D4 00000009

Dian Wei
204CA588 7FDF0013
204CA58C 09091408
204CA590 09090909
204CA594 09096262
204CA598 09090962
004CA59C 00000009

Xu Chu
204CA650 7FDF0017
204CA654 09091408
204CA658 09090909
204CA65C 09096262
204CA660 09090962
004CA664 00000009

Zhou Yu
204CA718 7FDF001B
204CA71C 09091408
204CA720 09090909
204CA724 09096262
204CA728 09090962
004CA72C 00000009

Lu Xun
204CA7E0 7FDF001F
204CA7E4 09091408
204CA7E8 09090909
204CA7EC 09096262
204CA7F0 09090962
004CA7F4 00000009

Taishi Chi
204CA8A8 7FDF0023
204CA8AC 09091408
204CA8B0 09090909
204CA8B4 09096262
204CA8B8 09090962
004CA8BC 00000009

Diao Chan
204CA970 7FDF0027
204CA974 09091408
204CA978 09090909
204CA97C 09096262
204CA980 09090962
004CA984 00000009

Zhuge Liang
204CAA38 7FDF002B
204CAA3C 09091408
204CAA40 09090909
204CAA44 09096262
204CAA48 09090962
004CAA4C 00000009

Cao Cao
204CAB00 7FDF002F
204CAB04 09091408
204CAB08 09090909
204CAB0C 09096262
204CAB10 09090962
004CAB14 00000009

Lu Bu
204CABC8 7FDF0033
204CABCC 09091408
204CABD0 09090909
204CABD4 09096262
204CABD8 09090962
004CABDC 00000009

Sun Shang Xiang
204CAC90 7FDF0037
204CAC94 09091408
204CAC98 09090909
204CAC9C 09096262
204CACA0 09090962
004CACA4 00000009

Liu Bei
204CAD58 7FDF003B
204CAD5C 09091408
204CAD60 09090909
204CAD64 09096262
204CAD68 09090962
004CAD6C 00000009

Sun Jian
204CAE20 7FDF003F
204CAE24 09091408
204CAE28 09090909
204CAE2C 09096262
204CAE30 09090962
004CAE34 00000009

Sun Quan
204CAEE8 7FDF0043
204CAEEC 09091408
204CAEF0 09090909
204CAEF4 09096262
204CAEF8 09090962
004CAEFC 00000009

Dong Zhuo
204CAFB0 7FDF0047
204CAFB4 09091408
204CAFB8 09090909
204CAFBC 09096262
204CAFC0 09090962
004CAFC4 00000009

Yuan Shao
204CB078 7FDF004B
204CB07C 09091408
204CB080 09090909
204CB084 09096262
204CB088 09090962
004CB08C 00000009

Ma Chao
204CB140 7FDF004F
204CB144 09091408
204CB148 09090909
204CB14C 09096262
204CB150 09090962
004CB154 00000009

Huang Zhong
204CB208 7FDF0053
204CB20C 09091408
204CB210 09090909
204CB214 09096262
204CB218 09090962
004CB21C 00000009

XiaHou Yuan
204CB2D0 7FDF0057
204CB2D4 09091408
204CB2D8 09090909
204CB2DC 09096262
204CB2E0 09090962
004CB2E4 00000009

Zhang Liao
204CB398 7FDF005B
204CB39C 09091408
204CB3A0 09090909
204CB3A4 09096262
204CB3A8 09090962
004CB3AC 00000009

Sima Yi
204CB460 7FDF005F
204CB464 09091408
204CB468 09090909
204CB46C 09096262
204CB470 09090962
004CB474 00000009

Lu Meng
204CB528 7FDF0063
204CB52C 09091408
204CB530 09090909
204CB534 09096262
204CB538 09090962
004CB53C 00000009

Gan Ning
204CB5F0 7FDF0067
204CB5F4 09091408
204CB5F8 09090909
204CB5FC 09096262
204CB600 09090962
004CB604 00000009

Jiang Wei
204CB6B8 7FDF006B
204CB6BC 09091408
204CB6C0 09090909
204CB6C4 09096262
204CB6C8 09090962
004CB6CC 00000009

Zhang Jiao
204CB780 7FDF006F
204CB784 09091408
204CB788 09090909
204CB78C 09096262
204CB790 09090962
004CB794 00000009

Xu Huang
204CB848 7FDF0073
204CB84C 09091408
204CB850 09090909
204CB854 09096262
204CB858 09090962
004CB85C 00000009

Zhang He
204CB910 7FDF0077
204CB914 09091408
204CB918 09090909
204CB91C 09096262
204CB920 09090962
004CB924 00000009

Zhen Ji
204CB9D8 7FDF007B
204CB9DC 09091408
204CB9E0 09090909
204CB9E4 09096262
204CB9E8 09090962
004CB9EC 00000009

Huang Gai
204CBAA0 7FDF007F
204CBAA4 09091408
204CBAA8 09090909
204CBAAC 09096262
204CBAB0 09090962
004CBAB4 00000009

Sun Ce
204CBB68 7FDF0083
204CBB6C 09091408
204CBB70 09090909
204CBB74 09096262
204CBB78 09090962
004CBB7C 00000009

Wei Yan
204CBC30 7FDF0087
204CBC34 09091408
204CBC38 09090909
204CBC3C 09096262
204CBC40 09090962
004CBC44 00000009

Pang Tong
204CBCF8 7FDF008B
204CBCFC 09091408
204CBD00 09090909
204CBD04 09096262
204CBD08 09090962
004CBD0C 00000009

Meng Hou
204CBDC0 7FDF008F
204CBDC4 09091408
204CBDC8 09090909
204CBDCC 09096262
204CBDD0 09090962
004CBDD4 00000009

Zhu Rong
204CBE88 7FDF0093
204CBE8C 09091408
204CBE90 09090909
204CBE94 09096262
204CBE98 09090962
004CBE9C 00000009

Xiao Qiao
204CBF50 7FDF0097
204CBF54 09091408
204CBF58 09090909
204CBF5C 09096262
204CBF60 09090962
004CBF64 00000009

Da Qiao
204CC018 7FDF009B
204CC01C 09091408
204CC020 09090909
204CC024 09096262
204CC028 09090962
004CC02C 00000009

Cao Ren
204CC0E0 7FDF009F
204CC0E4 09091408
204CC0E8 09090909
204CC0EC 09096262
204CC0F0 09090962
004CC0F4 00000009

Zhou tai
204CC1A8 7FDF00A3
204CC1AC 09091408
204CC1B0 09090909
204CC1B4 09096262
204CC1B8 09090962
004CC1BC 00000009

Yue Ying
204CC270 7FDF00A7
204CC274 09091408
204CC278 09090909
204CC27C 09096262
204CC280 09090962
004CC284 00000009

Cao Pi
204CC338 7FDF00AB
204CC33C 09091408
204CC340 09090909
204CC344 09096262
204CC348 09090962
004CC34C 00000009

Pang De
204CC400 7FDF00AF
204CC404 09091408
204CC408 09090909
204CC40C 09096262
204CC410 09090962
004CC414 00000009

Ling Tong
204CC4C8 7FDF00B3
204CC4CC 09091408
204CC4D0 09090909
204CC4D4 09096262
204CC4D8 09090962
004CC4DC 00000009

Guan Ping
204CC590 7FDF00B7
204CC594 09091408
204CC598 09090909
204CC59C 09096262
204CC5A0 09090962
004CC5A4 00000009

Xing Cai
204CC658 7FDF00BB
204CC65C 09091408
204CC660 09090909
204CC664 09096262
204CC668 09090962
004CC66C 00000009

Zuo Ci
204CC720 7FDF00BF
204CC724 09091408
204CC728 09090909
204CC72C 09096262
204CC730 09090962
004CC734 00000009

Sanada Yukimura
204CC7E8 7FDF00C3
204CC7EC 09091408
204CC7F0 09090909
204CC7F4 09096262
204CC7F8 09090962
004CC7FC 00000009

Keiji Maeda
204CC8B0 7FDF00C7
204CC8B4 09091408
204CC8B8 09090909
204CC8BC 09096262
204CC8C0 09090962
004CC8C4 00000009

Nobunaga Oda
204CC978 7FDF00CB
204CC97C 09091408
204CC980 09090909
204CC984 09096262
204CC988 09090962
004CC98C 00000009

Mitsuhide Akechi
204CCA40 7FDF00CF
204CCA44 09091408
204CCA48 09090909
204CCA4C 09096262
204CCA50 09090962
004CCA54 00000009

Goemon Ishikawa
204CCB08 7FDF00D3
204CCB0C 09091408
204CCB10 09090909
204CCB14 09096262
204CCB18 09090962
004CCB1C 00000009

Kenshin Uesugi
204CCBD0 7FDF00D7
204CCBD4 09091408
204CCBD8 09090909
204CCBDC 09096262
204CCBE0 09090962
004CCBE4 00000009

Oichi
204CCC98 7FDF00DB
204CCC9C 09091408
204CCCA0 09090909
204CCCA4 09096262
204CCCA8 09090962
004CCCAC 00000009

Okuni
204CCD60 7FDF00DF
204CCD64 09091408
204CCD68 09090909
204CCD6C 09096262
204CCD70 09090962
004CCD74 00000009

Kunoichi
204CCE28 7FDF00E3
204CCE2C 09091408
204CCE30 09090909
204CCE34 09096262
204CCE38 09090962
004CCE3C 00000009

Magoichi Saika
204CCEF0 7FDF00E7
204CCEF4 09091408
204CCEF8 09090909
204CCEFC 09096262
204CCF00 09090962
004CCF04 00000009

Shingen Takeda
204CCFB8 7FDF00EB
204CCFBC 09091408
204CCFC0 09090909
204CCFC4 09096262
204CCFC8 09090962
004CCFCC 00000009

Date Masamune
204CD080 7FDF00EF
204CD084 09091408
204CD088 09090909
204CD08C 09096262
204CD090 09090962
004CD094 00000009

No(Wife of Oda)
204CD148 7FDF00F3
204CD14C 09091408
204CD150 09090909
204CD154 09096262
204CD158 09090962
004CD15C 00000009

Hattori Hanzo
204CD210 7FDF00F7
204CD214 09091408
204CD218 09090909
204CD21C 09096262
204CD220 09090962
004CD224 00000009

Mori Ranmaru
204CD2D8 7FDF00FB
204CD2DC 09091408
204CD2E0 09090909
204CD2E4 09096262
204CD2E8 09090962
004CD2EC 00000009

Hideyoshi Toyotomi
204CD3A0 7FDF00FF
204CD3A4 09091408
204CD3A8 09090909
204CD3AC 09096262
204CD3B0 09090962
004CD3B4 00000009

Imagawa Yoshimoto
204CD468 7FDF0103
204CD46C 09091408
204CD470 09090909
204CD474 09096262
204CD478 09090962
004CD47C 00000009

Tadakatsu Honda
204CD530 7FDF0107
204CD534 09091408
204CD538 09090909
204CD53C 09096262
204CD540 09090962
004CD544 00000009

Ina
204CD5F8 7FDF010B
204CD5FC 09091408
204CD600 09090909
204CD604 09096262
204CD608 09090962
004CD60C 00000009

Ieyasu Tokugawa
204CD6C0 7FDF010F
204CD6C4 09091408
204CD6C8 09090909
204CD6CC 09096262
204CD6D0 09090962
004CD6D4 00000009

ISHIDA MITSUNARI
204CD788 7FDF0113
204CD78C 09091408
204CD790 09090909
204CD794 09096262
204CD798 09090962
004CD79C 00000009

AZAI NAGAMASA
204CD850 7FDF0117
204CD854 09091408
204CD858 09090909
204CD85C 09096262
204CD860 09090962
004CD864 00000009

SHIMA SAKON
204CD918 7FDF011B
204CD91C 09091408
204CD920 09090909
204CD924 09096262
204CD928 09090962
004CD92C 00000009

SHIMAZU YOSHIHIRO
204CD9E0 7FDF011F
204CD9E4 09091408
204CD9E8 09090909
204CD9EC 09096262
204CD9F0 09090962
004CD9F4 00000009

Ginchiyo Tachibana
204CDAA8 7FDF0123
204CDAAC 09091408
204CDAB0 09090909
204CDAB4 09096262
204CDAB8 09090962
004CDABC 00000009

Kanetsugu Naoe
204CDB70 7FDF0127
204CDB74 09091408
204CDB78 09090909
204CDB7C 09096262
204CDB80 09090962
004CDB84 00000009

NeNe
204CDC38 7FDF012B
204CDC3C 09091408
204CDC40 09090909
204CDC44 09096262
204CDC48 09090962
004CDC4C 00000009

Kotaro Fuma
204CDD00 7FDF012F
204CDD04 09091408
204CDD08 09090909
204CDD0C 09096262
204CDD10 09090962
004CDD14 00000009

Musashi Miyamoto
204CDDC8 7FDF0133
204CDDCC 09091408
204CDDD0 09090909
204CDDD4 09096262
204CDDD8 09090962
004CDDDC 00000009

Orochi
204CDE90 7FDF0137
204CDE94 09091408
204CDE98 09090909
204CDE9C 09096262
204CDEA0 09090962
004CDEA4 00000009

Da Ji
204CDF58 7FDF013B
204CDF5C 09091408
204CDF60 09090909
204CDF64 09096262
204CDF68 09090962
004CDF6C 00000009

=================================================================================
All Characters 4th Weapons
404CA268 004F0032
7FDF0003 00000004

cho mình xin cái code All Characters 4th Weapons ở dạng NTFS đi , với lại code Alway have ATK , DEF ,SPD x2 nữa, trên cmgsccc.com có code này nhưng mà khác mã M nên ko xài chung với code bạn cho dc

dc tuan champion
20-04-2008, 08:07
trời tui hỏi code baldur gate: dark alliance (EU) mà hansomejack đưa tui 1 code cũng đứng máy, tui tự thân vận động, tự kiếm mã tự chuyển sang Codebreaker và bây giờ thì xài cool...

skydieu
20-04-2008, 09:07
À mà còn cái nì nữa, quên nói. Cái CB 9.2 nì rất hay ở chổ nếu bạn có USB hoặc ổ cứng gắn trong PS2 thì có thể chuyển file save từ card sang USB hoặc sang ổ cứng ( cái nì giống với AR MAX ), nhưng lợi hơn cái là nó nhận hầu hết USB trên thị trường trong khi AR MAX thì chỉ vài hiệu thui ( chủ yếu là Maxdrive ).

Ngoài ra trong 9.2 còn có day 1 : cho phép cập nhật code ngay trên disk không cần phải save vô card mất rất nhìu size ( chỉ cần vào www.cmgsccc.com seo đó chọn Day 1 của V8+ ---> chép vào USB---> gắn vào PS2---> chọn Day 1 trong 9.2 là được).

Cho tui hỏi cái USB này là của máy vi tính hay là USB riêng của PS2 ?

Chổ gắn USB của pS2 nằm ở đâu ?

Thank

giangnh180982
20-04-2008, 13:15
Cho e xin code của Mana Khemia và Baroque dành cho CB 9.2 với.

lastfantasy
21-04-2008, 09:31
handsomejack cho mình hỏi bạn tìm code warriors orochi ở đâu vậy , mấy code bạn đưa mình ko thấy trên cmgsccc.com

boybuonzzz
21-04-2008, 10:16
bạn cho mình cái link nhưng mà mình vào đâu có gì đâu....hay là trang web đấy phải đăng kí mới xem
đc ......?????
à.....bạn có thể cho mình thêm code đc ko FF XII ý...mình thấy hồi trước bên box FF XII cũng có nhưng bây giờ ko thấy đâu nữa ....>_<

handsomejack
21-04-2008, 21:40
handsomejack cho mình hỏi bạn tìm code warriors orochi ở đâu vậy , mấy code bạn đưa mình ko thấy trên cmgsccc.com

mấy code mình đưa là code hệ PAL vì bạn nói mấy code trên cmgsccc xài ko dc
code hệ NTSC đây

(M) CBv6+/GSv3+ (Fixed)
90139fd0 0C04E79C

(M) CB 1-5
F013B644 0013B647

Alt. (M) CB 1-5
F018EBC8 0018ebcb

(M) GSv2/ARv2
0E3C7DF2 1456E7A5
F0139fd0 00139fd3

(M) GSv2/ARv2
0E3C7DF2 1456E7A5
F013B644 0013B647

Alt. (M) GSv2/ARv2
0E3C7DF2 1456E7A5
F018EBC8 0018ebcb

Alt. (M) CBv6+/GSv3+ (credits: GM0)
9018EBC8 0C04B624

Max Reverse Joker Command Pad 1
D03FB782 0000???? (credits: GM0)
D03FB982 0000????

Skip FMV
2014B0D0 24020001 (credits: GM0)

Dump Code
201502F8 3C03???? (credits: GM0)
201502FC 3C05????

Max Growth Pts.
204cd210 0001869F

Quick Level-up After One Battle
40320108 00620001
00000000 00000000

Alt. Unlock All Skills
201d8dc0 01CD6825
201d8dc4 A1ED0000

Unlock All Characters
204CCF0C FFFFFFFF
204CCF10 FFFFFFFF
104CCF14 0000FFFF

Unlock All Skills & Special Items
404C9218 004F0032
0000010F 00000000

Unlock All Stage
404CCF30 003C0003
00000003 00000000

Jump cancellation EX
20248640 00000000
2024867c 00000000
20248694 00000000
202486d4 00000000

EX counter air
20248594 00000000

Walk Thru Walls
20190d78 10000033

Max Proficiency
201D7150 00000000

1P 9999 K.O.COUNT
204CD52C 0000270F

1P Infinite Max Energy
104DD5C0 00000198
104DD5C2 00000198
104DD5C4 00000198

1P Infinite Max Musou
104DD5C6 00000132
104DD5C8 00000132

1P Degree maximum
104CD522 00001F40

1P empirical value is continuously biggest
204CD524 0001869F

1P Max Attack
104DD5CA 0000270F

1P Max Defense
104DD5CC 0000270F

1P Max Dash Charge
204DD5D0 42480000

1P Max Height Jump
204DD5D4 42480000

Physical attack multi-stage hit
20182b34 24050000

Entire speed
10194998 0000xxxx
zzzz=
3F80:1
3FA0:1.25
3FC0:1.5
4000:2

Drift speed of everyone
101ded94 0000xxxx
yyyy=
3DCC:0.1
3F00:0.5
3F80:1
4000:2
4080:4

L1+R1 duty time infinite
L2+R2 duty time normal
D03FB782 0000F3FF
204CD7C8 00000000
D03FB782 0000FCFF
204CD7C8 00034BC0

1P stealth (turn on L1+R2 stealth, turn off L2+R1)
D03FB782 0000F3FF
0044A494 00000000
D03FB782 0000F3FF
0044A494 00000093
After the stealth cannot move

True Musou (ported by: potty)
D03FB782 0000FFFD
00261E24 00000001
D03FB782 0000FFFB
00261E24 00000003
(L3 = ON, R3 = OFF)

Weapon lv4
Zhao Yun
204C9168 7FDF0003
204C916C 09091408
204C9170 09090909
204C9174 09096262
204C9178 09090962
004C917C 00000009

Guan Yu
204C9230 7FDF0007
204C9234 09091408
204C9238 09090909
204C923C 09096262
204C9240 09090962
004C9244 00000009

Zhang Fei
204C92F8 7FDF000B
204C92FC 09091408
204C9300 09090909
204C9304 09096262
204C9308 09090962
004C930C 00000009

Xiahou Dun
204C93C0 7FDF000F
204C93C4 09091408
204C93C8 09090909
204C93CC 09096262
204C93D0 09090962
004C93D4 00000009

Dian Wei
204C9488 7FDF0013
204C948C 09091408
204C9490 09090909
204C9494 09096262
204C9498 09090962
004C949C 00000009

Xu Chu
204C9550 7FDF0017
204C9554 09091408
204C9558 09090909
204C955C 09096262
204C9560 09090962
004C9564 00000009

Zhou Yu
204C9618 7FDF001B
204C961C 09091408
204C9620 09090909
204C9624 09096262
204C9628 09090962
004C962C 00000009

Lu Xun
204C96E0 7FDF001F
204C96E4 09091408
204C96E8 09090909
204C96EC 09096262
204C96F0 09090962
004C96F4 00000009

Taishi Chi
204C97A8 7FDF0023
204C97AC 09091408
204C97B0 09090909
204C97B4 09096262
204C97B8 09090962
004C97BC 00000009

Diao Chan
204C9870 7FDF0027
204C9874 09091408
204C9878 09090909
204C987C 09096262
204C9880 09090962
004C9884 00000009

Zhuge Liang
204C9938 7FDF002B
204C993C 09091408
204C9940 09090909
204C9944 09096262
204C9948 09090962
004C994C 00000009

Cao Cao
204C9A00 7FDF002F
204C9A04 09091408
204C9A08 09090909
204C9A0C 09096262
204C9A10 09090962
004C9A14 00000009

Lu Bu
204C9AC8 7FDF0033
204C9ACC 09091408
204C9AD0 09090909
204C9AD4 09096262
204C9AD8 09090962
004C9ADC 00000009

Sun Shang Xiang
204C9B90 7FDF0037
204C9B94 09091408
204C9B98 09090909
204C9B9C 09096262
204C9BA0 09090962
004C9BA4 00000009

Liu Bei
204C9C58 7FDF003B
204C9C5C 09091408
204C9C60 09090909
204C9C64 09096262
204C9C68 09090962
004C9C6C 00000009

Sun Jian
204C9D20 7FDF003F
204C9D24 09091408
204C9D28 09090909
204C9D2C 09096262
204C9D30 09090962
004C9D34 00000009

Sun Quan
204C9DE8 7FDF0043
204C9DEC 09091408
204C9DF0 09090909
204C9DF4 09096262
204C9DF8 09090962
004C9DFC 00000009

Dong Zhuo
204C9EB0 7FDF0047
204C9EB4 09091408
204C9EB8 09090909
204C9EBC 09096262
204C9EC0 09090962
004C9EC4 00000009

Yuan Shao
204C9F78 7FDF004B
204C9F7C 09091408
204C9F80 09090909
204C9F84 09096262
204C9F88 09090962
004C9F8C 00000009

Ma Chao
204CA040 7FDF004F
204CA044 09091408
204CA048 09090909
204CA04C 09096262
204CA050 09090962
004CA054 00000009

Huang Zhong
204CA108 7FDF0053
204CA10C 09091408
204CA110 09090909
204CA114 09096262
204CA118 09090962
004CA11C 00000009

XiaHou Yuan
204CA1D0 7FDF0057
204CA1D4 09091408
204CA1D8 09090909
204CA1DC 09096262
204CA1E0 09090962
004CA1E4 00000009

Zhang Liao
204CA298 7FDF005B
204CA29C 09091408
204CA2A0 09090909
204CA2A4 09096262
204CA2A8 09090962
004CA2AC 00000009

Sima Yi
204CA360 7FDF005F
204CA364 09091408
204CA368 09090909
204CA36C 09096262
204CA370 09090962
004CA374 00000009

Lu Meng
204CA428 7FDF0063
204CA42C 09091408
204CA430 09090909
204CA434 09096262
204CA438 09090962
004CA43C 00000009

Gan Ning
204CA4F0 7FDF0067
204CA4F4 09091408
204CA4F8 09090909
204CA4FC 09096262
204CA500 09090962
004CA504 00000009

Jiang Wei
204CA5B8 7FDF006B
204CA5BC 09091408
204CA5C0 09090909
204CA5C4 09096262
204CA5C8 09090962
004CA5CC 00000009

Zhang Jiao
204CA680 7FDF006F
204CA684 09091408
204CA688 09090909
204CA68C 09096262
204CA690 09090962
004CA694 00000009

Xu Huang
204CA748 7FDF0073
204CA74C 09091408
204CA750 09090909
204CA754 09096262
204CA758 09090962
004CA75C 00000009

Zhang He
204CA810 7FDF0077
204CA814 09091408
204CA818 09090909
204CA81C 09096262
204CA820 09090962
004CA824 00000009

Zhen Ji
204CA8D8 7FDF007B
204CA8DC 09091408
204CA8E0 09090909
204CA8E4 09096262
204CA8E8 09090962
004CA8EC 00000009

Huang Gai
204CA9A0 7FDF007F
204CA9A4 09091408
204CA9A8 09090909
204CA9AC 09096262
204CA9B0 09090962
004CA9B4 00000009

Sun Ce
204CAA68 7FDF0083
204CAA6C 09091408
204CAA70 09090909
204CAA74 09096262
204CAA78 09090962
004CAA7C 00000009

Wei Yan
204CAB30 7FDF0087
204CAB34 09091408
204CAB38 09090909
204CAB3C 09096262
204CAB40 09090962
004CAB44 00000009

Pang Tong
204CABF8 7FDF008B
204CABFC 09091408
204CAC00 09090909
204CAC04 09096262
204CAC08 09090962
004CAC0C 00000009

Meng Hou
204CACC0 7FDF008F
204CACC4 09091408
204CACC8 09090909
204CACCC 09096262
204CACD0 09090962
004CACD4 00000009

Zhu Rong
204CAD88 7FDF0093
204CAD8C 09091408
204CAD90 09090909
204CAD94 09096262
204CAD98 09090962
004CAD9C 00000009

Xiao Qiao
204CAE50 7FDF0097
204CAE54 09091408
204CAE58 09090909
204CAE5C 09096262
204CAE60 09090962
004CAE64 00000009

Da Qiao
204CAF18 7FDF009B
204CAF1C 09091408
204CAF20 09090909
204CAF24 09096262
204CAF28 09090962
004CAF2C 00000009

Cao Ren
204CAFE0 7FDF009F
204CAFE4 09091408
204CAFE8 09090909
204CAFEC 09096262
204CAFF0 09090962
004CAFF4 00000009

Zhou tai
204CB0A8 7FDF00A3
204CB0AC 09091408
204CB0B0 09090909
204CB0B4 09096262
204CB0B8 09090962
004CB0BC 00000009

Yue Ying
204CB170 7FDF00A7
204CB174 09091408
204CB178 09090909
204CB17C 09096262
204CB180 09090962
004CB184 00000009

Cao Pi
204CB238 7FDF00AB
204CB23C 09091408
204CB240 09090909
204CB244 09096262
204CB248 09090962
004CB24C 00000009

Pang De
204CB300 7FDF00AF
204CB304 09091408
204CB308 09090909
204CB30C 09096262
204CB310 09090962
004CB314 00000009

Ling Tong
204CB3C8 7FDF00B3
204CB3CC 09091408
204CB3D0 09090909
204CB3D4 09096262
204CB3D8 09090962
004CB3DC 00000009

Guan Ping
204CB490 7FDF00B7
204CB494 09091408
204CB498 09090909
204CB49C 09096262
204CB4A0 09090962
004CB4A4 00000009

Xing Cai
204CB558 7FDF00BB
204CB55C 09091408
204CB560 09090909
204CB564 09096262
204CB568 09090962
004CB56C 00000009

Zuo Ci
204CB620 7FDF00BF
204CB624 09091408
204CB628 09090909
204CB62C 09096262
204CB630 09090962
004CB634 00000009

Sanada Yukimura
204CB6E8 7FDF00C3
204CB6EC 09091408
204CB6F0 09090909
204CB6F4 09096262
204CB6F8 09090962
004CB6FC 00000009

Keiji Maeda
204CB7B0 7FDF00C7
204CB7B4 09091408
204CB7B8 09090909
204CB7BC 09096262
204CB7C0 09090962
004CB7C4 00000009

Nobunaga Oda
204CB878 7FDF00CB
204CB87C 09091408
204CB880 09090909
204CB884 09096262
204CB888 09090962
004CB88C 00000009

Mitsuhide Akechi
204CB940 7FDF00CF
204CB944 09091408
204CB948 09090909
204CB94C 09096262
204CB950 09090962
004CB954 00000009

Goemon Ishikawa
204CBA08 7FDF00D3
204CBA0C 09091408
204CBA10 09090909
204CBA14 09096262
204CBA18 09090962
004CBA1C 00000009

Kenshin Uesugi
204CBAD0 7FDF00D7
204CBAD4 09091408
204CBAD8 09090909
204CBADC 09096262
204CBAE0 09090962
004CBAE4 00000009

Oichi
204CBB98 7FDF00DB
204CBB9C 09091408
204CBBA0 09090909
204CBBA4 09096262
204CBBA8 09090962
004CBBAC 00000009

Okuni
204CBC60 7FDF00DF
204CBC64 09091408
204CBC68 09090909
204CBC6C 09096262
204CBC70 09090962
004CBC74 00000009

Kunoichi
204CBD28 7FDF00E3
204CBD2C 09091408
204CBD30 09090909
204CBD34 09096262
204CBD38 09090962
004CBD3C 00000009

Magoichi Saika
204CBDF0 7FDF00E7
204CBDF4 09091408
204CBDF8 09090909
204CBDFC 09096262
204CBE00 09090962
004CBE04 00000009

Shingen Takeda
204CBEB8 7FDF00EB
204CBEBC 09091408
204CBEC0 09090909
204CBEC4 09096262
204CBEC8 09090962
004CBECC 00000009

Date Masamune
204CBF80 7FDF00EF
204CBF84 09091408
204CBF88 09090909
204CBF8C 09096262
204CBF90 09090962
004CBF94 00000009

No(Wife of Oda)
204CC048 7FDF00F3
204CC04C 09091408
204CC050 09090909
204CC054 09096262
204CC058 09090962
004CC05C 00000009

Hattori Hanzo
204CC110 7FDF00F7
204CC114 09091408
204CC118 09090909
204CC11C 09096262
204CC120 09090962
004CC124 00000009

Mori Ranmaru
204CC1D8 7FDF00FB
204CC1DC 09091408
204CC1E0 09090909
204CC1E4 09096262
204CC1E8 09090962
004CC1EC 00000009

Hideyoshi Toyotomi
204CC2A0 7FDF00FF
204CC2A4 09091408
204CC2A8 09090909
204CC2AC 09096262
204CC2B0 09090962
004CC2B4 00000009

Imagawa Yoshimoto
204CC368 7FDF0103
204CC36C 09091408
204CC370 09090909
204CC374 09096262
204CC378 09090962
004CC37C 00000009

Tadakatsu Honda
204CC430 7FDF0107
204CC434 09091408
204CC438 09090909
204CC43C 09096262
204CC440 09090962
004CC444 00000009

Ina
204CC4F8 7FDF010B
204CC4FC 09091408
204CC500 09090909
204CC504 09096262
204CC508 09090962
004CC50C 00000009

Ieyasu Tokugawa
204CC5C0 7FDF010F
204CC5C4 09091408
204CC5C8 09090909
204CC5CC 09096262
204CC5D0 09090962
004CC5D4 00000009

ISHIDA MITSUNARI
204CC688 7FDF0113
204CC68C 09091408
204CC690 09090909
204CC694 09096262
204CC698 09090962
004CC69C 00000009

AZAI NAGAMASA
204CC750 7FDF0117
204CC754 09091408
204CC758 09090909
204CC75C 09096262
204CC760 09090962
004CC764 00000009

SHIMA SAKON
204CC818 7FDF011B
204CC81C 09091408
204CC820 09090909
204CC824 09096262
204CC828 09090962
004CC82C 00000009

SHIMAZU YOSHIHIRO
204CC8E0 7FDF011F
204CC8E4 09091408
204CC8E8 09090909
204CC8EC 09096262
204CC8F0 09090962
004CC8F4 00000009

Ginchiyo Tachibana
204CC9A8 7FDF0123
204CC9AC 09091408
204CC9B0 09090909
204CC9B4 09096262
204CC9B8 09090962
004CC9BC 00000009

Kanetsugu Naoe
204CCA70 7FDF0127
204CCA74 09091408
204CCA78 09090909
204CCA7C 09096262
204CCA80 09090962
004CCA84 00000009

NeNe
204CCB38 7FDF012B
204CCB3C 09091408
204CCB40 09090909
204CCB44 09096262
204CCB48 09090962
004CCB4C 00000009

Kotaro Fuma
204CCC00 7FDF012F
204CCC04 09091408
204CCC08 09090909
204CCC0C 09096262
204CCC10 09090962
004CCC14 00000009

Musashi Miyamoto
204CCCC8 7FDF0133
204CCCCC 09091408
204CCCD0 09090909
204CCCD4 09096262
204CCCD8 09090962
004CCCDC 00000009

Orochi
204CCD90 7FDF0137
204CCD94 09091408
204CCD98 09090909
204CCD9C 09096262
204CCDA0 09090962
004CCDA4 00000009

Da Ji
204CCE58 7FDF013B
204CCE5C 09091408
204CCE60 09090909
204CCE64 09096262
204CCE68 09090962
004CCE6C 00000009

=================================================================================
All Characters Level 4 Weapons (CB7+ and GSv4+/XPv4+ Only)
404C9168 004F0032
7FDF0003 00000004


bạn cho mình cái link nhưng mà mình vào đâu có gì đâu....hay là trang web đấy phải đăng kí mới xem
đc ......?????
à.....bạn có thể cho mình thêm code đc ko FF XII ý...mình thấy hồi trước bên box FF XII cũng có nhưng bây giờ ko thấy đâu nữa ....>_<

code post ở trên kìa lên đó mà xem nhé


Cho tui hỏi cái USB này là của máy vi tính hay là USB riêng của PS2 ?

Chổ gắn USB của pS2 nằm ở đâu ?

Thank

USB của vi tính đấy
chỗ gắn USB nằm dưới góc trái của máy

lastfantasy
22-04-2008, 06:40
@handsomejack
thx bạn nhiều , nhưng mình ko có nói là code trên cmgsccc.com ko xài dc ,mình chỉ nói là nó ít hơn hẳn những code mà bạn post , mình chỉ thắc mắc bạn lấy code ở đâu mà đầy đủ vậy thôi , à còn vấn đề này nữa ,có cách nào kết hợp mấy code bạn đưa với code trên cmgsccc.com ko , nó khác mã nguồn ênn lúc mình thử xài 1 lúc 2 cái nó đứng máy

handsomejack
22-04-2008, 18:48
@handsomejack
thx bạn nhiều , nhưng mình ko có nói là code trên cmgsccc.com ko xài dc ,mình chỉ nói là nó ít hơn hẳn những code mà bạn post , mình chỉ thắc mắc bạn lấy code ở đâu mà đầy đủ vậy thôi , à còn vấn đề này nữa ,có cách nào kết hợp mấy code bạn đưa với code trên cmgsccc.com ko , nó khác mã nguồn ênn lúc mình thử xài 1 lúc 2 cái nó đứng máy

bạn sang topic tổng hợp 1 số công cụ cho cheater down cái CBcyrpt về rồi chuyển

Hyukie_woony
02-05-2008, 21:29
Chào các bạn, cho mình hỏi mình ko có thẻ nhớ memory card, mình đã burn đĩa CB 9.2 và muốn lưu game đã chơi vào USB có được ko, làm thế nào? Cám ơn và hi vọng các bạn chỉ dẫn sớm

Hyukie_woony
02-05-2008, 21:44
Ý mình là mình muốn dùng USB thay cho memory card có được ko vì mình ko có memorry card, cám ơn các bạn. Ai bít giúp mình qua IM hyukie_woony@yahoo.com nhé, cám ơn.

handsomejack
02-05-2008, 21:47
Chào các bạn, cho mình hỏi mình ko có thẻ nhớ memory card, mình đã burn đĩa CB 9.2 và muốn lưu game đã chơi vào USB có được ko, làm thế nào? Cám ơn và hi vọng các bạn chỉ dẫn sớm

máy PS3 thì còn làm dc chứ PS2 thì restart máy là mất hết làm sao chuyển dc

Hyukie_woony
02-05-2008, 22:03
Tức là bắt buộc phải có memory card nếu muốn save game đang chơi hả bạn, không thể dùng mỗi usb à, hix hix

kurenai_tsubasa
03-05-2008, 14:57
mọi người cho cho tui hỏi là tui đã có đĩa CB rồi ,lúc lên gamefaqs lấy file save game rồi save vô USB,sau đó cắm USB vào máy ps2 ,bỏ đĩa CB vào nhưng sau đó...không vào được biểu tượng USB mặc dù USB đã sáng đèn.Ai biết làm ơn chỉ tui với,bởi tui là người mới

handsomejack
03-05-2008, 19:38
mọi người cho cho tui hỏi là tui đã có đĩa CB rồi ,lúc lên gamefaqs lấy file save game rồi save vô USB,sau đó cắm USB vào máy ps2 ,bỏ đĩa CB vào nhưng sau đó...không vào được biểu tượng USB mặc dù USB đã sáng đèn.Ai biết làm ơn chỉ tui với,bởi tui là người mới

có nghĩa là USb ko tương thích chứ sao

kurenai_tsubasa
04-05-2008, 07:05
Trích:có nghĩa là USb ko tương thích chứ sao.
vậy theo bạn nên dùng USB loại nào mới tương thích được

wasaby
05-05-2008, 21:14
bất cứ USB nào của Sony(kể cả mp3,mp4),1 số USB của Kington

handsomejack
05-05-2008, 21:52
Trích:có nghĩa là USb ko tương thích chứ sao.
vậy theo bạn nên dùng USB loại nào mới tương thích được

tốt nhất là các USB có dung lượng từ 128MB trở xuống mình đang xài USB của kingston 128MB bỏ vào chuyển file ầm ầm

nguoi_vo_danh123
08-05-2008, 13:53
em la theo huong dan cua anh soundtrackpack o trang 5 nhung sao burn xong dua vo may no hok hien gi het
chi hiet mot man hinh xang hok ah
mai cua em la may PS2 slim
mong chi giup
co nhat thiet phai gi dia o toc do 4x ko
hay la toc do khac cung dc
___________________________
voi lai cai part 2 cua anh soundtrackpack khi giai nen thi hok thay file gi het
vay la sao ?
mong chi giup

danchoils
08-05-2008, 16:17
ai có thể chỉ mình chi tiết cách save ps2 bằng usb đc hok chứ ko cái memory card dung lượng ít quá:(

love_gamevn
08-05-2008, 19:02
mod chip là cái chi mô vậy , co bác nào nói cho em bít ko

handsomejack
08-05-2008, 20:14
em la theo huong dan cua anh soundtrackpack o trang 5 nhung sao burn xong dua vo may no hok hien gi het
chi hiet mot man hinh xang hok ah
mai cua em la may PS2 slim
mong chi giup
co nhat thiet phai gi dia o toc do 4x ko
hay la toc do khac cung dc
___________________________
voi lai cai part 2 cua anh soundtrackpack khi giai nen thi hok thay file gi het
vay la sao ?
mong chi giup

tốc độ thì có thể từ 4x-8x
file thì down ở bài 1 kìa giải nén ra rồi xài nero burning rom burn file IMG vào đĩa là xong


ai có thể chỉ mình chi tiết cách save ps2 bằng usb đc hok chứ ko cái memory card dung lượng ít quá:(


gắn USb vào PS2 rồi load CB vào phần device manager chọn cái hình MC chọn file save ấn copy chuyển vào USB xong

nguoi_vo_danh123
08-05-2008, 22:17
em đã làm theo hướng dẫn rồi
khi đưa vô máy thì đĩa vẫn chạy nhưng ko có hình gì hiện ra cả
mong giải thích giùm em

hgiang1982
09-05-2008, 21:49
a Jack cho e xin CB 9.2 của game Romance of three kingdoms IX với (game tam quốc chiến thuật ý)

handsomejack
09-05-2008, 22:10
em đã làm theo hướng dẫn rồi
khi đưa vô máy thì đĩa vẫn chạy nhưng ko có hình gì hiện ra cả
mong giải thích giùm em

xài máy slim phải ko vậy chắc là do ko tương thích Modchip vì máy slim Modchip nó mới nên Cb ko load dc thử dùng gameshark xem sao


a Jack cho e xin CB 9.2 của game Romance of three kingdoms IX với (game tam quốc chiến thuật ý)


http://www.cmgsccc.com/codes.php?do=view&id=4414
acc để đăng nhập
ID: gamevn
pass: gamevn

Love_Fantasy2005
10-05-2008, 07:27
cho em xin mã codebreaker của persona 3 fes english với! Tìm mãi mà chẳng có! thanks so much

hgiang1982
10-05-2008, 09:29
A jack ơi e nhầm, là romance of three kingdoms XI cơ. e lên kia rồi ko có.

nguoi_vo_danh123
10-05-2008, 11:00
vậy có cách nào để chạy đc ko vậy
anh Jack chỉ em với máy của em no ghi la model no 75001
như vậy là chạy ko được àh

nguoi_vo_danh123
10-05-2008, 11:19
cho em hỏi chút anh Jack àh
có phải khi burn ra đĩa xong thì trong đĩa có 3 file phia ko
và khi đưa vào máy phải chọn hệ Pal àh

handsomejack
10-05-2008, 21:50
cho em xin mã codebreaker của persona 3 fes english với! Tìm mãi mà chẳng có! thanks so much


M
90506658 0C14193E

*Persona Compendium Codes
Have All Personas
#This Will Set All Activaters on and all mods so u have every Persona use other codes for the Stats and Skills
40836E50 00A9000D
00010001 00010000

Aegis Appearance Mod.
Aegis Sky Sundress (JOURNEY Story)
108343E4 0000043D

Aegis School Uniform (Winter)(JOURNEY Story)
108343E4 00000464

Aegis Maid Outfit (JOURNEY Story)
108343E4 00000466

Yukari Appearance Mod.
High-cut Armor
10834080 0000041E

Yukari Pink Bikini
10834080 0000043A

Yukari Casual Clothes (Summer)
10834080 00000458

Yukari Casual Clothes (Winter)
10834080 00000459

Yukari Maid Outfit
10834080 0000045D

Yukari School Uniform (Summer)
10834080 00000462

Mitsuru Appearance Mod.
High-cut Armor
10834748 0000041E

Mitsuru Elegant Bikini
10834748 0000043C

Mitsuru Casual Clothes (Summer)
10834748 0000045A

Mitsuru Casual Clothes (Winter)
10834748 0000045B

Mitsuru Maid Outfit
10834748 0000045E

Mitsuru School Uniform (Summer)
10834748 00000463

Junpei Appearance Mod
Junpei Red Shorts
10834AAC 00000440

Junpei Casual Clothes (Summer)
10834AAC 00000454

Junpei Casual Clothes (Winter)
10834AAC 00000455

Junpei School Uniform (Summer)
10834AAC 00000460

Akihiko Appearance Mod
Akihiko Blue Swimwear
10835174 0000043B

Akihiko Casual Clothes (Summer)
10835174 00000456

Akihiko Casual Clothes (Winter)
10835174 00000457

Akihiko School Uniform (Summer)
10835174 00000461 Use item Get 99
#You have to leave the menu and then go back and u will see that its max
201708b8 20110063

Time Of Day Stoper
#Select+R2 Stop Time of Day , Select+L2 Start Time of Day
D07E0842 0000FDFE
2016f154 00000000
D07E0842 0000FEFE
2016f154 a064679e

Aohige Pharmacy Sells Everything
400A0000 00DE0002
00000FA1 00000001
400A06F8 00610002
000007D1 00000001
400A0A08 00800002
000003E9 00000001
400A0E08 00FF0002
00000001 00000001
400A1600 008F0002
00000BB9 00000001
400A0004 03500002
00FF0000 00000000
206AA7F4 00000350
206AA7F8 000a0000
206ABC64 00000350
206ABC68 000a0000


EXP Multiplyer (Main Character)
2016d584 3c030083
2016d588 8c626268
2016d58c 0005????
2016d590 00452021
2016d594 ac646268

EXP Multiplyer Digits (Main Character)
2840 = 2x
2880 = 4x
28c0 = 8x
2900 = 16x
2940 = 32x
2980 = 64x
29C0 = 128x
2A00 = 256x
2A40 = 512x
2A80 = 1024x
2Ac0 = 2048x
2B00 = 4096x

Exp Multiplyer (Other Characters/Personas)
200c0000 0010????
200c0004 00701821
200c0008 0805d93b
200c000c ae230008
201764e8 08030000
201764ec 00000000

EXP Multiplyer Digits (Other Characters/Personas)
8040 = 2x
8080 = 4x
80c0 = 8x
8100 = 16x
8140 = 32x
8180 = 64x
81C0 = 128x
8200 = 256x
8240 = 512x
8280 = 1024x
82c0 = 2048x
8300 = 4096x


A jack ơi e nhầm, là romance of three kingdoms XI cơ. e lên kia rồi ko có.

file đính kèm


cho em hỏi chút anh Jack àh
có phải khi burn ra đĩa xong thì trong đĩa có 3 file phia ko
và khi đưa vào máy phải chọn hệ Pal àh

ko có chọn hệ PAl hay NTSC j` hết vào chỉ các phần sau add code, run game, chuyển file

danchoils
11-05-2008, 08:06
gắn USb vào PS2 rồi load CB vào phần device manager chọn cái hình MC chọn file save ấn copy chuyển vào USB xong
[B]nghĩa là ko save trực tiếp đc vào USB hả bạn
[=((/B]

wasaby
11-05-2008, 08:23
code của Persona 3 fes

"Persona 3 FES "
Key: 7C CD 29 39 4F 94 BE 02 92 6B EC 25 AB 1E 5F 4E CB E9 C5 9B
Elf: SLUS_216.21
@1 NTSC
Enable Code (Must Be On)
90506658 0C14193E

*Mics Codes
Use item Get 99
#You have to leave the menu and then go back and u will see that its max
201708a4 20110063

10Exp = Max exp
405DC054 00620001
0000000A 00000000

Aohige Pharmacy Sells Everything
400A0000 00DE0002
00000FA1 00000001
400A06F8 00610002
000007D1 00000001
400A0A08 00800002
000003E9 00000001
400A0E08 00FF0002
00000001 00000001
400A0004 02c00002
00FF0000 00000000
206AA7F4 000002c0
206AA7F8 000a0000
206ABC64 000002c0
206ABC68 000a0000

Inf Max Money
2083A6DC 0098967F

Academics Stats Max
10836260 000003E7

Charm Stats Max
10836262 000003E7

Courage Stats Max
10836264 000003E7

*Party Mod Codes
!This is only For the Additional Members not the Main
Party Member 1
1083A6E0 0000????
Party Member 2
1083A6E2 0000????
Party member 3
1083A6E4 0000????
*Battle Codes
!User Proper DIgit Catagorys for the mods
Activator For Below Codes
#This will auto Count how many u have in battle Make sure to fill in all 6 Enemys Info
202FF7C0 08030080
202FF7C4 00000000
200C0200 86340002
200C0204 20150006
200C0208 16B40010
200C0210 20150005
200C0214 16B40013
200C021C 20150004
200C0220 16B40016
200C0228 20150003
200C022C 16B40019
200C0234 20150002
200C0238 16B4001C
200C0240 20150001
200C0244 16B4001F
200C0250 A634014A
200C0254 A634014C
200C025C A6340154
200C0268 A634010E
200C026C A6340110
200C0274 A6340118
200C0280 A63400C2
200C0284 A63400C4
200C028C A63400CC
200C0298 A6340086
200C029C A6340088
200C02A4 A6340090
200C02B0 A634004A
200C02B4 A634004C
200C02BC A6340054
200C02C8 A634000E
200C02CC A6340010
200C02D4 A6340018
200C02DC 0000A821
200C02E0 0000A021
200C02E4 8E240004
200C02E8 080BFDF1
200C02EC 3203FFFF
Enemy 1 Character mod
200C02C4 2014????
Enemy 1 Statis
200C02D0 2014????
Enemy 2 Character mod
200C02AC 2014????
Enemy 2 Statis
200C02B8 2014????
Enemy 3 Character mod
200C0294 2014????
Enemy 3 Statis
200C02A0 2014????
Enemy 4 Character mod
200C027C 2014????
Enemy 4 Statis
200C0288 2014????
Enemy 5 Character mod
200C0264 2014????
Enemy 5 Statis
200C0270 2014????
Enemy 6 Character mod
200C024C 2014????
Enemy 6 Statis
200C0258 2014????

*S.Link Codes
All S.Links Max (Encluding JPN Writing)
10836276 00000A0A
40836278 00070001
0A0A0A0A 00000000

All S.Links Max (Without JPN Writing)
10836276 00000A0A
1083627A 00000A0A
1083627C 00000A0A
0083627E 0000000A
20836280 0A0A0A0A
00836284 0000000A
10836286 00000A0A
10836288 00000A0A
0083628B 0000000A
2083628C 0A0A0A0A
20836290 0A0A0A0A

Fool (SEES) Max
00836276 0000000A

Magician (Classmate) Max
00836277 0000000A

Priestess (Jpn Writing) Max
00836278 0000000A

Empress (Jpn Writing) Max
00836279 0000000A

Emperor (Student Council) Max
0083627A 0000000A

Hiero (Old Couple) Max
0083627B 0000000A

Lovers (Yukari Takeba) Max
0083627C 0000000A

Priestess (Fuuka Yamagishi) Max
0083627D 0000000A

Empress (Mitsuru Kirijo) Max
0083627E 0000000A

Lovers (Jpn Writing) Max
0083627F 0000000A

Strength (Team Manager) Max
00836280 0000000A

Justice (Treasurer) Max
00836281 0000000A

Chariot (Track Team) Max
00836282 0000000A

Chariot (Kendo Team) Max
00836283 0000000A

Chariot (Swim Team) Max
00836284 0000000A
Justice (JPN writing) Max
00836285 0000000A

Hermit (Online Game) Max
00836286 0000000A

Fortune (Photography Club) Max
00836287 0000000A

Fortune (Art Club) Max
00836288 0000000A

Fortune (Music Club) Max
00836289 0000000A

Strength (JPN writing) Max
0083628A 0000000A

Hanged (Girl At the Shrine) Max
0083628B 0000000A

Death (Mysterious Boy) Max
0083628C 0000000A

Temper (Transfer Student) Max
0083628D 0000000A

Devil (Businessman) Max
0083628E 0000000A

Tower (Unusual Monk) Max
0083628F 0000000A

Star (Rival Athlete) Max
00836290 0000000A

Moon (Gourmet King) Max
00836291 0000000A

Sun (Dying Young Man) Max
00836292 0000000A

Judge (Nyx Annihilation Team) Max
00836293 0000000A

*Personas Stats Codes
Persona 1 Activate
10836BAC 00000001
Persona 1 Mod
10836BAE 0000????
Persona 1 Level Max
00836BB0 00000063
Persona 1 Exp Max
20836BB4 0098967F
Persona 1 Skill 1
10836BB8 0000????
Persona 1 Skill 2
10836BBA 0000????
Persona 1 Skill 3
10836BBC 0000????
Persona 1 Skill 4
10836BBE 0000????
Persona 1 Skill 5
10836BC0 0000????
Persona 1 Skill 6
10836BC2 0000????
Persona 1 Skill 7
10836BC4 0000????
Persona 1 Skill 8
10836BC6 0000????
Persona 1 St Max
00836BC8 00000063
Persona 1 Ma Max
00836BC9 00000063
Persona 1 EN Max
00836BCA 00000063
Persona 1 AG Max
00836BCB 00000063
Persona 1 Lu Max
00836BCC 00000063
Persona 2 Activate
10836BE0 00000001
Persona 2 Mod
10836BE2 0000????
Persona 2 Level Max
00836BE4 00000063
Persona 2 Exp Max
20836BE8 0098967F
Persona 2 Skill 1
10836BEC 0000????
Persona 2 Skill 2
10836BEE 0000????
Persona 2 Skill 3
10836BF0 0000????
Persona 2 Skill 4
10836BF2 0000????
Persona 2 Skill 5
10836BF4 0000????
Persona 2 Skill 6
10836BF6 0000????
Persona 2 Skill 7
10836BF8 0000????
Persona 2 Skill 8
10836BFA 0000????
Persona 2 St Max
00836BFC 00000063
Persona 2 Ma Max
00836BFD 00000063
Persona 2 EN Max
00836BFE 00000063
Persona 2 AG Max
00836BFF 00000063
Persona 2 Lu Max
00836C00 00000063
Persona 3 Activate
10836C14 00000001
Persona 3 Mod
10836C16 0000????
Persona 3 Level Max
00836C18 00000063
Persona 3 Exp Max
20836C1C 0098967F
Persona 3 Skill 1
10836C20 0000????
Persona 3 Skill 2
10836C22 0000????
Persona 3 Skill 3
10836C24 0000????
Persona 3 Skill 4
10836C26 0000????
Persona 3 Skill 5
10836C28 0000????
Persona 3 Skill 6
10836C2A 0000????
Persona 3 Skill 7
10836C2C 0000????
Persona 3 Skill 8
10836C2E 0000????
Persona 3 St Max
00836C30 00000063
Persona 3 Ma Max
00836C31 00000063
Persona 3 EN Max
00836C32 00000063
Persona 3 AG Max
00836C33 00000063
Persona 3 Lu Max
00836C34 00000063
Persona 4 Activate
10836C48 00000001
Persona 4 Mod
10836C4A 0000????
Persona 4 Level Max
00836C4C 00000063
Persona 4 Exp Max
20836C50 0098967F
Persona 4 Skill 1
10836C54 0000????
Persona 4 Skill 2
10836C56 0000????
Persona 4 Skill 3
10836C58 0000????
Persona 4 Skill 4
10836C5A 0000????
Persona 4 Skill 5
10836C5C 0000????
Persona 4 Skill 6
10836C5E 0000????
Persona 4 Skill 7
10836C60 0000????
Persona 4 Skill 8
10836C62 0000????
Persona 4 St Max
00836C64 00000063
Persona 4 Ma Max
00836C65 00000063
Persona 4 EN Max
00836C66 00000063
Persona 4 AG Max
00836C67 00000063
Persona 4 Lu Max
00836C68 00000063
Persona 5 Activate
10836C7C 00000001
Persona 5 Mod
10836C7E 0000????
Persona 5 Level Max
00836C80 00000063
Persona 5 Exp Max
20836C84 0098967F
Persona 5 Skill 1
10836C88 0000????
Persona 5 Skill 2
10836C8A 0000????
Persona 5 Skill 3
10836C8C 0000????
Persona 5 Skill 4
10836C8E 0000????
Persona 5 Skill 5
10836C90 0000????
Persona 5 Skill 6
10836C92 0000????
Persona 5 Skill 7
10836C94 0000????
Persona 5 Skill 8
10836C96 0000????
Persona 5 St Max
00836C98 00000063
Persona 5 Ma Max
00836C99 00000063
Persona 5 EN Max
00836C9A 00000063
Persona 5 AG Max
00836C9B 00000063
Persona 5 Lu Max
00836C9C 00000063
Persona 6 Activate
10836CB0 00000001
Persona 6 Mod
10836CB2 0000????
Persona 6 Level Max
00836CB4 00000063
Persona 6 Exp Max
20836CB8 0098967F
Persona 6 Skill 1
10836CBC 0000????
Persona 6 Skill 2
10836CBE 0000????
Persona 6 Skill 3
10836CC0 0000????
Persona 6 Skill 4
10836CC2 0000????
Persona 6 Skill 5
10836CC4 0000????
Persona 6 Skill 6
10836CC6 0000????
Persona 6 Skill 7
10836CC8 0000????
Persona 6 Skill 8
10836CCA 0000????
Persona 6 St Max
00836CCC 00000063
Persona 6 Ma Max
00836CCD 00000063
Persona 6 EN Max
00836CCE 00000063
Persona 6 AG Max
00836CCF 00000063
Persona 6 Lu Max
00836CD0 00000063
Persona 7 Activate
10836CE4 00000001
Persona 7 Mod
10836CE6 0000????
Persona 7 Level Max
00836CE8 00000063
Persona 7 Exp Max
20836CEC 0098967F
Persona 7 Skill 1
10836CF0 0000????
Persona 7 Skill 2
10836CF2 0000????
Persona 7 Skill 3
10836CF4 0000????
Persona 7 Skill 4
10836CF6 0000????
Persona 7 Skill 5
10836CF8 0000????
Persona 7 Skill 6
10836CFA 0000????
Persona 7 Skill 7
10836CFC 0000????
Persona 7 Skill 8
10836CFE 0000????
Persona 7 St Max
00836D00 00000063
Persona 7 Ma Max
00836D01 00000063
Persona 7 EN Max
00836D02 00000063
Persona 7 AG Max
00836D03 00000063
Persona 7 Lu Max
00836D04 00000063
Persona 8 Activate
10836D18 00000001
Persona 8 Mod
10836D1A 0000????
Persona 8 Level Max
00836D1C 00000063
Persona 8 Exp Max
20836D20 0098967F
Persona 8 Skill 1
10836D24 0000????
Persona 8 Skill 2
10836D26 0000????
Persona 8 Skill 3
10836D28 0000????
Persona 8 Skill 4
10836D2A 0000????
Persona 8 Skill 5
10836D2C 0000????
Persona 8 Skill 6
10836D2E 0000????
Persona 8 Skill 7
10836D30 0000????
Persona 8 Skill 8
10836D32 0000????
Persona 8 St Max
00836D34 00000063
Persona 8 Ma Max
00836D35 00000063
Persona 8 EN Max
00836D36 00000063
Persona 8 AG Max
00836D37 00000063
Persona 8 Lu Max
00836D38 00000063
Persona 9 Activate
10836D4C 00000001
Persona 9 Mod
10836D4E 0000????
Persona 9 Level Max
00836D50 00000063
Persona 9 Exp Max
20836D54 0098967F
Persona 9 Skill 1
10836D58 0000????
Persona 9 Skill 2
10836D5A 0000????
Persona 9 Skill 3
10836D5C 0000????
Persona 9 Skill 4
10836D5E 0000????
Persona 9 Skill 5
10836D60 0000????
Persona 9 Skill 6
10836D62 0000????
Persona 9 Skill 7
10836D64 0000????
Persona 9 Skill 8
10836D66 0000????
Persona 9 St Max
00836D68 00000063
Persona 9 Ma Max
00836D69 00000063
Persona 9 EN Max
00836D6A 00000063
Persona 9 AG Max
00836D6B 00000063
Persona 9 Lu Max
00836D6C 00000063
Persona 10 Activate
10836D80 00000001
Persona 10 Mod
10836D82 0000????
Persona 10 Level Max
00836D84 00000063
Persona 10 Exp Max
20836D88 0098967F
Persona 10 Skill 1
10836D8C 0000????
Persona 10 Skill 2
10836D8E 0000????
Persona 10 Skill 3
10836D90 0000????
Persona 10 Skill 4
10836D92 0000????
Persona 10 Skill 5
10836D94 0000????
Persona 10 Skill 6
10836D96 0000????
Persona 10 Skill 7
10836D98 0000????
Persona 10 Skill 8
10836D9A 0000????
Persona 10 St Max
00836D9C 00000063
Persona 10 Ma Max
00836D9D 00000063
Persona 10 EN Max
00836D9E 00000063
Persona 10 AG Max
00836D9F 00000063
Persona 10 Lu Max
00836DA0 00000063
Persona 11 Activate
10836DB4 00000001
Persona 11 Mod
10836DB6 0000????
Persona 11 Level Max
00836DB8 00000063
Persona 11 Exp Max
20836DBC 0098967F
Persona 11 Skill 1
10836DC0 0000????
Persona 11 Skill 2
10836DC2 0000????
Persona 11 Skill 3
10836DC4 0000????
Persona 11 Skill 4
10836DC6 0000????
Persona 11 Skill 5
10836DC8 0000????
Persona 11 Skill 6
10836DCA 0000????
Persona 11 Skill 7
10836DCC 0000????
Persona 11 Skill 8
10836DCE 0000????
Persona 11 St Max
00836DD0 00000063
Persona 11 Ma Max
00836DD1 00000063
Persona 11 EN Max
00836DD2 00000063
Persona 11 AG Max
00836DD3 00000063
Persona 11 Lu Max
00836DD4 00000063
Persona 12 Activate
10836DE8 00000001
Persona 12 Mod
10836DEA 0000????
Persona 12 Level Max
00836DEC 00000063
Persona 12 Exp Max
20836DF0 0098967F
Persona 12 Skill 1
10836DF4 0000????
Persona 12 Skill 2
10836DF6 0000????
Persona 12 Skill 3
10836DF8 0000????
Persona 12 Skill 4
10836DFA 0000????
Persona 12 Skill 5
10836DFC 0000????
Persona 12 Skill 6
10836DFE 0000????
Persona 12 Skill 7
10836E00 0000????
Persona 12 Skill 8
10836E02 0000????
Persona 12 St Max
00836E04 00000063
Persona 12 Ma Max
00836E05 00000063
Persona 12 EN Max
00836E06 00000063
Persona 12 AG Max
00836E07 00000063
Persona 12 Lu Max
00836E08 00000063
*Persona Compendium Codes
Have All Personas
#This Will Set All Activaters on and all mods so u have every Persona use other codes for the Stats and Skills
40836E50 00A9000D
00010001 00010000
Persona 1 Activate
10836E50 00000001
Persona 1 Mod
10836E52 0000????
Persona 1 Level Max
00836E54 00000063
Persona 1 Exp Max
20836E58 0098967F
Persona 1 Skill 1
10836E5C 0000????
Persona 1 Skill 2
10836E5E 0000????
Persona 1 Skill 3
10836E60 0000????
Persona 1 Skill 4
10836E62 0000????
Persona 1 Skill 5
10836E64 0000????
Persona 1 Skill 6
10836E66 0000????
Persona 1 Skill 7
10836E68 0000????
Persona 1 Skill 8
10836E6A 0000????
Persona 1 St Max
00836E6C 00000063
Persona 1 Ma Max
00836E6D 00000063
Persona 1 EN Max
00836E6E 00000063
Persona 1 AG Max
00836E6F 00000063
Persona 1 Lu Max
00836E70 00000063
Persona 2 Activate
10836E84 00000001
Persona 2 Mod
10836E86 0000????
Persona 2 Level Max
00836E88 00000063
Persona 2 Exp Max
20836E8C 0098967F
Persona 2 Skill 1
10836E90 0000????
Persona 2 Skill 2
10836E92 0000????
Persona 2 Skill 3
10836E94 0000????
Persona 2 Skill 4
10836E96 0000????
Persona 2 Skill 5
10836E98 0000????
Persona 2 Skill 6
10836E9A 0000????
Persona 2 Skill 7
10836E9C 0000????
Persona 2 Skill 8
10836E9E 0000????
Persona 2 St Max
00836EA0 00000063
Persona 2 Ma Max
00836EA1 00000063
Persona 2 EN Max
00836EA2 00000063
Persona 2 AG Max
00836EA3 00000063
Persona 2 Lu Max
00836EA4 00000063
Persona 3 Activate
10836EB8 00000001
Persona 3 Mod
10836EBA 0000????
Persona 3 Level Max
00836EBC 00000063
Persona 3 Exp Max
20836EC0 0098967F
Persona 3 Skill 1
10836EC4 0000????
Persona 3 Skill 2
10836EC6 0000????
Persona 3 Skill 3
10836EC8 0000????
Persona 3 Skill 4
10836ECA 0000????
Persona 3 Skill 5
10836ECC 0000????
Persona 3 Skill 6
10836ECE 0000????
Persona 3 Skill 7
10836ED0 0000????
Persona 3 Skill 8
10836ED2 0000????
Persona 3 St Max
00836ED4 00000063
Persona 3 Ma Max
00836ED5 00000063
Persona 3 EN Max
00836ED6 00000063
Persona 3 AG Max
00836ED7 00000063
Persona 3 Lu Max
00836ED8 00000063
Persona 4 Activate
10836EEC 00000001
Persona 4 Mod
10836EEE 0000????
Persona 4 Level Max
00836EF0 00000063
Persona 4 Exp Max
20836EF4 0098967F
Persona 4 Skill 1
10836EF8 0000????
Persona 4 Skill 2
10836EFA 0000????
Persona 4 Skill 3
10836EFC 0000????
Persona 4 Skill 4
10836EFE 0000????
Persona 4 Skill 5
10836F00 0000????
Persona 4 Skill 6
10836F02 0000????
Persona 4 Skill 7
10836F04 0000????
Persona 4 Skill 8
10836F06 0000????
Persona 4 St Max
00836F08 00000063
Persona 4 Ma Max
00836F09 00000063
Persona 4 EN Max
00836F0A 00000063
Persona 4 AG Max
00836F0B 00000063
Persona 4 Lu Max
00836F0C 00000063
Persona 5 Activate
10836F20 00000001
Persona 5 Mod
10836F22 0000????
Persona 5 Level Max
00836F24 00000063
Persona 5 Exp Max
20836F28 0098967F
Persona 5 Skill 1
10836F2C 0000????
Persona 5 Skill 2
10836F2E 0000????
Persona 5 Skill 3
10836F30 0000????
Persona 5 Skill 4
10836F32 0000????
Persona 5 Skill 5
10836F34 0000????
Persona 5 Skill 6
10836F36 0000????
Persona 5 Skill 7
10836F38 0000????
Persona 5 Skill 8
10836F3A 0000????
Persona 5 St Max
00836F3C 00000063
Persona 5 Ma Max
00836F3D 00000063
Persona 5 EN Max
00836F3E 00000063
Persona 5 AG Max
00836F3F 00000063
Persona 5 Lu Max
00836F40 00000063
Persona 6 Activate
10836F54 00000001
Persona 6 Mod
10836F56 0000????
Persona 6 Level Max
00836F58 00000063
Persona 6 Exp Max
20836F5C 0098967F
Persona 6 Skill 1
10836F60 0000????
Persona 6 Skill 2
10836F62 0000????
Persona 6 Skill 3
10836F64 0000????
Persona 6 Skill 4
10836F66 0000????
Persona 6 Skill 5
10836F68 0000????
Persona 6 Skill 6
10836F6A 0000????
Persona 6 Skill 7
10836F6C 0000????
Persona 6 Skill 8
10836F6E 0000????
Persona 6 St Max
00836F70 00000063
Persona 6 Ma Max
00836F71 00000063
Persona 6 EN Max
00836F72 00000063
Persona 6 AG Max
00836F73 00000063
Persona 6 Lu Max
00836F74 00000063
Persona 7 Activate
10836F88 00000001
Persona 7 Mod
10836F8A 0000????
Persona 7 Level Max
00836F8C 00000063
Persona 7 Exp Max
20836F90 0098967F
Persona 7 Skill 1
10836F94 0000????
Persona 7 Skill 2
10836F96 0000????
Persona 7 Skill 3
10836F98 0000????
Persona 7 Skill 4
10836F9A 0000????
Persona 7 Skill 5
10836F9C 0000????
Persona 7 Skill 6
10836F9E 0000????
Persona 7 Skill 7
10836FA0 0000????
Persona 7 Skill 8
10836FA2 0000????
Persona 7 St Max
00836FA4 00000063
Persona 7 Ma Max
00836FA5 00000063
Persona 7 EN Max
00836FA6 00000063
Persona 7 AG Max
00836FA7 00000063
Persona 7 Lu Max
00836FA8 00000063
Persona 8 Activate
10836FBC 00000001
Persona 8 Mod
10836FBE 0000????
Persona 8 Level Max
00836FC0 00000063
Persona 8 Exp Max
20836FC4 0098967F
Persona 8 Skill 1
10836FC8 0000????
Persona 8 Skill 2
10836FCA 0000????
Persona 8 Skill 3
10836FCC 0000????
Persona 8 Skill 4
10836FCE 0000????
Persona 8 Skill 5
10836FD0 0000????
Persona 8 Skill 6
10836FD2 0000????
Persona 8 Skill 7
10836FD4 0000????
Persona 8 Skill 8
10836FD6 0000????
Persona 8 St Max
00836FD8 00000063
Persona 8 Ma Max
00836FD9 00000063
Persona 8 EN Max
00836FDA 00000063
Persona 8 AG Max
00836FDB 00000063
Persona 8 Lu Max
00836FDC 00000063
Persona 9 Activate
10836FF0 00000001
Persona 9 Mod
10836FF2 0000????
Persona 9 Level Max
00836FF4 00000063
Persona 9 Exp Max
20836FF8 0098967F
Persona 9 Skill 1
10836FFC 0000????
Persona 9 Skill 2
10836FFE 0000????
Persona 9 Skill 3
10837000 0000????
Persona 9 Skill 4
10837002 0000????
Persona 9 Skill 5
10837004 0000????
Persona 9 Skill 6
10837006 0000????
Persona 9 Skill 7
10837008 0000????
Persona 9 Skill 8
1083700A 0000????
Persona 9 St Max
0083700C 00000063
Persona 9 Ma Max
0083700D 00000063
Persona 9 EN Max
0083700E 00000063
Persona 9 AG Max
0083700F 00000063
Persona 9 Lu Max
00837010 00000063
Persona 10 Activate
10837024 00000001
Persona 10 Mod
10837026 0000????
Persona 10 Level Max
00837028 00000063
Persona 10 Exp Max
2083702C 0098967F
Persona 10 Skill 1
10837030 0000????
Persona 10 Skill 2
10837032 0000????
Persona 10 Skill 3
10837034 0000????
Persona 10 Skill 4
10837036 0000????
Persona 10 Skill 5
10837038 0000????
Persona 10 Skill 6
1083703A 0000????
Persona 10 Skill 7
1083703C 0000????
Persona 10 Skill 8
1083703E 0000????
Persona 10 St Max
00837040 00000063
Persona 10 Ma Max
00837041 00000063
Persona 10 EN Max
00837042 00000063
Persona 10 AG Max
00837043 00000063
Persona 10 Lu Max
00837044 00000063
Persona 11 Activate
10837058 00000001
Persona 11 Mod
1083705A 0000????
Persona 11 Level Max
0083705C 00000063
Persona 11 Exp Max
20837060 0098967F
Persona 11 Skill 1
10837064 0000????
Persona 11 Skill 2
10837066 0000????
Persona 11 Skill 3
10837068 0000????
Persona 11 Skill 4
1083706A 0000????
Persona 11 Skill 5
1083706C 0000????
Persona 11 Skill 6
1083706E 0000????
Persona 11 Skill 7
10837070 0000????
Persona 11 Skill 8
10837072 0000????
Persona 11 St Max
00837074 00000063
Persona 11 Ma Max
00837075 00000063
Persona 11 EN Max
00837076 00000063
Persona 11 AG Max
00837077 00000063
Persona 11 Lu Max
00837078 00000063
Persona 12 Activate
1083708C 00000001
Persona 12 Mod
1083708E 0000????
Persona 12 Level Max
00837090 00000063
Persona 12 Exp Max
20837094 0098967F
Persona 12 Skill 1
10837098 0000????
Persona 12 Skill 2
1083709A 0000????
Persona 12 Skill 3
1083709C 0000????
Persona 12 Skill 4
1083709E 0000????
Persona 12 Skill 5
108370A0 0000????
Persona 12 Skill 6
108370A2 0000????
Persona 12 Skill 7
108370A4 0000????
Persona 12 Skill 8
108370A6 0000????
Persona 12 St Max
008370A8 00000063
Persona 12 Ma Max
008370A9 00000063
Persona 12 EN Max
008370AA 00000063
Persona 12 AG Max
008370AB 00000063
Persona 12 Lu Max
008370AC 00000063
Persona 13 Activate
108370C0 00000001
Persona 13 Mod
108370C2 0000????
Persona 13 Level Max
008370C4 00000063
Persona 13 Exp Max
208370C8 0098967F
Persona 13 Skill 1
108370CC 0000????
Persona 13 Skill 2
108370CE 0000????
Persona 13 Skill 3
108370D0 0000????
Persona 13 Skill 4
108370D2 0000????
Persona 13 Skill 5
108370D4 0000????
Persona 13 Skill 6
108370D6 0000????
Persona 13 Skill 7
108370D8 0000????
Persona 13 Skill 8
108370DA 0000????
Persona 13 St Max
008370DC 00000063
Persona 13 Ma Max
008370DD 00000063
Persona 13 EN Max
008370DE 00000063
Persona 13 AG Max
008370DF 00000063
Persona 13 Lu Max
008370E0 00000063
Persona 14 Activate
108370F4 00000001
Persona 14 Mod
108370F6 0000????
Persona 14 Level Max
008370F8 00000063
Persona 14 Exp Max
208370FC 0098967F
Persona 14 Skill 1
10837100 0000????
Persona 14 Skill 2
10837102 0000????
Persona 14 Skill 3
10837104 0000????
Persona 14 Skill 4
10837106 0000????
Persona 14 Skill 5
10837108 0000????
Persona 14 Skill 6
1083710A 0000????
Persona 14 Skill 7
1083710C 0000????
Persona 14 Skill 8
1083710E 0000????
Persona 14 St Max
00837110 00000063
Persona 14 Ma Max
00837111 00000063
Persona 14 EN Max
00837112 00000063
Persona 14 AG Max
00837113 00000063
Persona 14 Lu Max
00837114 00000063
Persona 15 Activate
10837128 00000001
Persona 15 Mod
1083712A 0000????
Persona 15 Level Max
0083712C 00000063
Persona 15 Exp Max
20837130 0098967F
Persona 15 Skill 1
10837134 0000????
Persona 15 Skill 2
10837136 0000????
Persona 15 Skill 3
10837138 0000????
Persona 15 Skill 4
1083713A 0000????
Persona 15 Skill 5
1083713C 0000????
Persona 15 Skill 6
1083713E 0000????
Persona 15 Skill 7
10837140 0000????
Persona 15 Skill 8
10837142 0000????
Persona 15 St Max
00837144 00000063
Persona 15 Ma Max
00837145 00000063
Persona 15 EN Max
00837146 00000063
Persona 15 AG Max
00837147 00000063
Persona 15 Lu Max
00837148 00000063
Persona 16 Activate
1083715C 00000001
Persona 16 Mod
1083715E 0000????
Persona 16 Level Max
00837160 00000063
Persona 16 Exp Max
20837164 0098967F
Persona 16 Skill 1
10837168 0000????
Persona 16 Skill 2
1083716A 0000????
Persona 16 Skill 3
1083716C 0000????
Persona 16 Skill 4
1083716E 0000????
Persona 16 Skill 5
10837170 0000????
Persona 16 Skill 6
10837172 0000????
Persona 16 Skill 7
10837174 0000????
Persona 16 Skill 8
10837176 0000????
Persona 16 St Max
00837178 00000063
Persona 16 Ma Max
00837179 00000063
Persona 16 EN Max
0083717A 00000063
Persona 16 AG Max
0083717B 00000063
Persona 16 Lu Max
0083717C 00000063
Persona 17 Activate
10837190 00000001
Persona 17 Mod
10837192 0000????
Persona 17 Level Max
00837194 00000063
Persona 17 Exp Max
20837198 0098967F
Persona 17 Skill 1
1083719C 0000????
Persona 17 Skill 2
1083719E 0000????
Persona 17 Skill 3
108371A0 0000????
Persona 17 Skill 4
108371A2 0000????
Persona 17 Skill 5
108371A4 0000????
Persona 17 Skill 6
108371A6 0000????
Persona 17 Skill 7
108371A8 0000????
Persona 17 Skill 8
108371AA 0000????
Persona 17 St Max
008371AC 00000063
Persona 17 Ma Max
008371AD 00000063
Persona 17 EN Max
008371AE 00000063
Persona 17 AG Max
008371AF 00000063
Persona 17 Lu Max
008371B0 00000063
Persona 18 Activate
108371C4 00000001
Persona 18 Mod
108371C6 0000????
Persona 18 Level Max
008371C8 00000063
Persona 18 Exp Max
208371CC 0098967F
Persona 18 Skill 1
108371D0 0000????
Persona 18 Skill 2
108371D2 0000????
Persona 18 Skill 3
108371D4 0000????
Persona 18 Skill 4
108371D6 0000????
Persona 18 Skill 5
108371D8 0000????
Persona 18 Skill 6
108371DA 0000????
Persona 18 Skill 7
108371DC 0000????
Persona 18 Skill 8
108371DE 0000????
Persona 18 St Max
008371E0 00000063
Persona 18 Ma Max
008371E1 00000063
Persona 18 EN Max
008371E2 00000063
Persona 18 AG Max
008371E3 00000063
Persona 18 Lu Max
008371E4 00000063
Persona 19 Activate
108371F8 00000001
Persona 19 Mod
108371FA 0000????
Persona 19 Level Max
008371FC 00000063
Persona 19 Exp Max
20837200 0098967F
Persona 19 Skill 1
10837204 0000????
Persona 19 Skill 2
10837206 0000????
Persona 19 Skill 3
10837208 0000????
Persona 19 Skill 4
1083720A 0000????
Persona 19 Skill 5
1083720C 0000????
Persona 19 Skill 6
1083720E 0000????
Persona 19 Skill 7
10837210 0000????
Persona 19 Skill 8
10837212 0000????
Persona 19 St Max
00837214 00000063
Persona 19 Ma Max
00837215 00000063
Persona 19 EN Max
00837216 00000063
Persona 19 AG Max
00837217 00000063
Persona 19 Lu Max
00837218 00000063
Persona 20 Activate
1083722C 00000001
Persona 20 Mod
1083722E 0000????
Persona 20 Level Max
00837230 00000063
Persona 20 Exp Max
20837234 0098967F
Persona 20 Skill 1
10837238 0000????
Persona 20 Skill 2
1083723A 0000????
Persona 20 Skill 3
1083723C 0000????
Persona 20 Skill 4
1083723E 0000????
Persona 20 Skill 5
10837240 0000????
Persona 20 Skill 6
10837242 0000????
Persona 20 Skill 7
10837244 0000????
Persona 20 Skill 8
10837246 0000????
Persona 20 St Max
00837248 00000063
Persona 20 Ma Max
00837249 00000063
Persona 20 EN Max
0083724A 00000063
Persona 20 AG Max
0083724B 00000063
Persona 20 Lu Max
0083724C 00000063
Persona 21 Activate
10837260 00000001
Persona 21 Mod
10837262 0000????
Persona 21 Level Max
00837264 00000063
Persona 21 Exp Max
20837268 0098967F
Persona 21 Skill 1
1083726C 0000????
Persona 21 Skill 2
1083726E 0000????
Persona 21 Skill 3
10837270 0000????
Persona 21 Skill 4
10837272 0000????
Persona 21 Skill 5
10837274 0000????
Persona 21 Skill 6
10837276 0000????
Persona 21 Skill 7
10837278 0000????
Persona 21 Skill 8
1083727A 0000????
Persona 21 St Max
0083727C 00000063
Persona 21 Ma Max
0083727D 00000063
Persona 21 EN Max
0083727E 00000063
Persona 21 AG Max
0083727F 00000063
Persona 21 Lu Max
00837280 00000063
Persona 22 Activate
10837294 00000001
Persona 22 Mod
10837296 0000????
Persona 22 Level Max
00837298 00000063
Persona 22 Exp Max
2083729C 0098967F
Persona 22 Skill 1
108372A0 0000????
Persona 22 Skill 2
108372A2 0000????
Persona 22 Skill 3
108372A4 0000????
Persona 22 Skill 4
108372A6 0000????
Persona 22 Skill 5
108372A8 0000????
Persona 22 Skill 6
108372AA 0000????
Persona 22 Skill 7
108372AC 0000????
Persona 22 Skill 8
108372AE 0000????
Persona 22 St Max
008372B0 00000063
Persona 22 Ma Max
008372B1 00000063
Persona 22 EN Max
008372B2 00000063
Persona 22 AG Max
008372B3 00000063
Persona 22 Lu Max
008372B4 00000063
Persona 23 Activate
108372C8 00000001
Persona 23 Mod
108372CA 0000????
Persona 23 Level Max
008372CC 00000063
Persona 23 Exp Max
208372D0 0098967F
Persona 23 Skill 1
108372D4 0000????
Persona 23 Skill 2
108372D6 0000????
Persona 23 Skill 3
108372D8 0000????
Persona 23 Skill 4
108372DA 0000????
Persona 23 Skill 5
108372DC 0000????
Persona 23 Skill 6
108372DE 0000????
Persona 23 Skill 7
108372E0 0000????
Persona 23 Skill 8
108372E2 0000????
Persona 23 St Max
008372E4 00000063
Persona 23 Ma Max
008372E5 00000063
Persona 23 EN Max
008372E6 00000063
Persona 23 AG Max
008372E7 00000063
Persona 23 Lu Max
008372E8 00000063
Persona 24 Activate
108372FC 00000001
Persona 24 Mod
108372FE 0000????
Persona 24 Level Max
00837300 00000063
Persona 24 Exp Max
20837304 0098967F
Persona 24 Skill 1
10837308 0000????
Persona 24 Skill 2
1083730A 0000????
Persona 24 Skill 3
1083730C 0000????
Persona 24 Skill 4
1083730E 0000????
Persona 24 Skill 5
10837310 0000????
Persona 24 Skill 6
10837312 0000????
Persona 24 Skill 7
10837314 0000????
Persona 24 Skill 8
10837316 0000????
Persona 24 St Max
00837318 00000063
Persona 24 Ma Max
00837319 00000063
Persona 24 EN Max
0083731A 00000063
Persona 24 AG Max
0083731B 00000063
Persona 24 Lu Max
0083731C 00000063
Persona 25 Activate
10837330 00000001
Persona 25 Mod
10837332 0000????
Persona 25 Level Max
00837334 00000063
Persona 25 Exp Max
20837338 0098967F
Persona 25 Skill 1
1083733C 0000????
Persona 25 Skill 2
1083733E 0000????
Persona 25 Skill 3
10837340 0000????
Persona 25 Skill 4
10837342 0000????
Persona 25 Skill 5
10837344 0000????
Persona 25 Skill 6
10837346 0000????
Persona 25 Skill 7
10837348 0000????
Persona 25 Skill 8
1083734A 0000????
Persona 25 St Max
0083734C 00000063
Persona 25 Ma Max
0083734D 00000063
Persona 25 EN Max
0083734E 00000063
Persona 25 AG Max
0083734F 00000063
Persona 25 Lu Max
00837350 00000063
Persona 26 Activate
10837364 00000001
Persona 26 Mod
10837366 0000????
Persona 26 Level Max
00837368 00000063
Persona 26 Exp Max
2083736C 0098967F
Persona 26 Skill 1
10837370 0000????
Persona 26 Skill 2
10837372 0000????
Persona 26 Skill 3
10837374 0000????
Persona 26 Skill 4
10837376 0000????
Persona 26 Skill 5
10837378 0000????
Persona 26 Skill 6
1083737A 0000????
Persona 26 Skill 7
1083737C 0000????
Persona 26 Skill 8
1083737E 0000????
Persona 26 St Max
00837380 00000063
Persona 26 Ma Max
00837381 00000063
Persona 26 EN Max
00837382 00000063
Persona 26 AG Max
00837383 00000063
Persona 26 Lu Max
00837384 00000063
Persona 27 Activate
10837398 00000001
Persona 27 Mod
1083739A 0000????
Persona 27 Level Max
0083739C 00000063
Persona 27 Exp Max
208373A0 0098967F
Persona 27 Skill 1
108373A4 0000????
Persona 27 Skill 2
108373A6 0000????
Persona 27 Skill 3
108373A8 0000????
Persona 27 Skill 4
108373AA 0000????
Persona 27 Skill 5
108373AC 0000????
Persona 27 Skill 6
108373AE 0000????
Persona 27 Skill 7
108373B0 0000????
Persona 27 Skill 8
108373B2 0000????
Persona 27 St Max
008373B4 00000063
Persona 27 Ma Max
008373B5 00000063
Persona 27 EN Max
008373B6 00000063
Persona 27 AG Max
008373B7 00000063
Persona 27 Lu Max
008373B8 00000063
Persona 28 Activate
108373CC 00000001
Persona 28 Mod
108373CE 0000????
Persona 28 Level Max
008373D0 00000063
Persona 28 Exp Max
208373D4 0098967F
Persona 28 Skill 1
108373D8 0000????
Persona 28 Skill 2
108373DA 0000????
Persona 28 Skill 3
108373DC 0000????
Persona 28 Skill 4
108373DE 0000????
Persona 28 Skill 5
108373E0 0000????
Persona 28 Skill 6
108373E2 0000????
Persona 28 Skill 7
108373E4 0000????
Persona 28 Skill 8
108373E6 0000????
Persona 28 St Max
008373E8 00000063
Persona 28 Ma Max
008373E9 00000063
Persona 28 EN Max
008373EA 00000063
Persona 28 AG Max
008373EB 00000063
Persona 28 Lu Max
008373EC 00000063
Persona 29 Activate
10837400 00000001
Persona 29 Mod
10837402 0000????
Persona 29 Level Max
00837404 00000063
Persona 29 Exp Max
20837408 0098967F
Persona 29 Skill 1
1083740C 0000????
Persona 29 Skill 2
1083740E 0000????
Persona 29 Skill 3
10837410 0000????
Persona 29 Skill 4
10837412 0000????
Persona 29 Skill 5
10837414 0000????
Persona 29 Skill 6
10837416 0000????
Persona 29 Skill 7
10837418 0000????
Persona 29 Skill 8
1083741A 0000????
Persona 29 St Max
0083741C 00000063
Persona 29 Ma Max
0083741D 00000063
Persona 29 EN Max
0083741E 00000063
Persona 29 AG Max
0083741F 00000063
Persona 29 Lu Max
00837420 00000063
Persona 30 Activate
10837434 00000001
Persona 30 Mod
10837436 0000????
Persona 30 Level Max
00837438 00000063
Persona 30 Exp Max
2083743C 0098967F
Persona 30 Skill 1
10837440 0000????
Persona 30 Skill 2
10837442 0000????
Persona 30 Skill 3
10837444 0000????
Persona 30 Skill 4
10837446 0000????
Persona 30 Skill 5
10837448 0000????
Persona 30 Skill 6
1083744A 0000????
Persona 30 Skill 7
1083744C 0000????
Persona 30 Skill 8
1083744E 0000????
Persona 30 St Max
00837450 00000063
Persona 30 Ma Max
00837451 00000063
Persona 30 EN Max
00837452 00000063
Persona 30 AG Max
00837453 00000063
Persona 30 Lu Max
00837454 00000063
Persona 31 Activate
10837468 00000001
Persona 31 Mod
1083746A 0000????
Persona 31 Level Max
0083746C 00000063
Persona 31 Exp Max
20837470 0098967F
Persona 31 Skill 1
10837474 0000????
Persona 31 Skill 2
10837476 0000????
Persona 31 Skill 3
10837478 0000????
Persona 31 Skill 4
1083747A 0000????
Persona 31 Skill 5
1083747C 0000????
Persona 31 Skill 6
1083747E 0000????
Persona 31 Skill 7
10837480 0000????
Persona 31 Skill 8
10837482 0000????
Persona 31 St Max
00837484 00000063
Persona 31 Ma Max
00837485 00000063
Persona 31 EN Max
00837486 00000063
Persona 31 AG Max
00837487 00000063
Persona 31 Lu Max
00837488 00000063
Persona 32 Activate
1083749C 00000001
Persona 32 Mod
1083749E 0000????
Persona 32 Level Max
008374A0 00000063
Persona 32 Exp Max
208374A4 0098967F
Persona 32 Skill 1
108374A8 0000????
Persona 32 Skill 2
108374AA 0000????
Persona 32 Skill 3
108374AC 0000????
Persona 32 Skill 4
108374AE 0000????
Persona 32 Skill 5
108374B0 0000????
Persona 32 Skill 6
108374B2 0000????
Persona 32 Skill 7
108374B4 0000????
Persona 32 Skill 8
108374B6 0000????
Persona 32 St Max
008374B8 00000063
Persona 32 Ma Max
008374B9 00000063
Persona 32 EN Max
008374BA 00000063
Persona 32 AG Max
008374BB 00000063
Persona 32 Lu Max
008374BC 00000063
Persona 33 Activate
108374D0 00000001
Persona 33 Mod
108374D2 0000????
Persona 33 Level Max
008374D4 00000063
Persona 33 Exp Max
208374D8 0098967F
Persona 33 Skill 1
108374DC 0000????
Persona 33 Skill 2
108374DE 0000????
Persona 33 Skill 3
108374E0 0000????
Persona 33 Skill 4
108374E2 0000????
Persona 33 Skill 5
108374E4 0000????
Persona 33 Skill 6
108374E6 0000????
Persona 33 Skill 7
108374E8 0000????
Persona 33 Skill 8
108374EA 0000????
Persona 33 St Max
008374EC 00000063
Persona 33 Ma Max
008374ED 00000063
Persona 33 EN Max
008374EE 00000063
Persona 33 AG Max
008374EF 00000063
Persona 33 Lu Max
008374F0 00000063
Persona 34 Activate
10837504 00000001
Persona 34 Mod
10837506 0000????
Persona 34 Level Max
00837508 00000063
Persona 34 Exp Max
2083750C 0098967F
Persona 34 Skill 1
10837510 0000????
Persona 34 Skill 2
10837512 0000????
Persona 34 Skill 3
10837514 0000????
Persona 34 Skill 4
10837516 0000????
Persona 34 Skill 5
10837518 0000????
Persona 34 Skill 6
1083751A 0000????
Persona 34 Skill 7
1083751C 0000????
Persona 34 Skill 8
1083751E 0000????
Persona 34 St Max
00837520 00000063
Persona 34 Ma Max
00837521 00000063
Persona 34 EN Max
00837522 00000063
Persona 34 AG Max
00837523 00000063
Persona 34 Lu Max
00837524 00000063
Persona 35 Activate
10837538 00000001
Persona 35 Mod
1083753A 0000????
Persona 35 Level Max
0083753C 00000063
Persona 35 Exp Max
20837540 0098967F
Persona 35 Skill 1
10837544 0000????
Persona 35 Skill 2
10837546 0000????
Persona 35 Skill 3
10837548 0000????
Persona 35 Skill 4
1083754A 0000????
Persona 35 Skill 5
1083754C 0000????
Persona 35 Skill 6
1083754E 0000????
Persona 35 Skill 7
10837550 0000????
Persona 35 Skill 8
10837552 0000????
Persona 35 St Max
00837554 00000063
Persona 35 Ma Max
00837555 00000063
Persona 35 EN Max
00837556 00000063
Persona 35 AG Max
00837557 00000063
Persona 35 Lu Max
00837558 00000063
Persona 36 Activate
1083756C 00000001
Persona 36 Mod
1083756E 0000????
Persona 36 Level Max
00837570 00000063
Persona 36 Exp Max
20837574 0098967F
Persona 36 Skill 1
10837578 0000????
Persona 36 Skill 2
1083757A 0000????
Persona 36 Skill 3
1083757C 0000????
Persona 36 Skill 4
1083757E 0000????
Persona 36 Skill 5
10837580 0000????
Persona 36 Skill 6
10837582 0000????
Persona 36 Skill 7
10837584 0000????
Persona 36 Skill 8
10837586 0000????
Persona 36 St Max
00837588 00000063
Persona 36 Ma Max
00837589 00000063
Persona 36 EN Max
0083758A 00000063
Persona 36 AG Max
0083758B 00000063
Persona 36 Lu Max
0083758C 00000063
Persona 37 Activate
108375A0 00000001
Persona 37 Mod
108375A2 0000????
Persona 37 Level Max
008375A4 00000063
Persona 37 Exp Max
208375A8 0098967F
Persona 37 Skill 1
108375AC 0000????
Persona 37 Skill 2
108375AE 0000????
Persona 37 Skill 3
108375B0 0000????
Persona 37 Skill 4
108375B2 0000????
Persona 37 Skill 5
108375B4 0000????
Persona 37 Skill 6
108375B6 0000????
Persona 37 Skill 7
108375B8 0000????
Persona 37 Skill 8
108375BA 0000????
Persona 37 St Max
008375BC 00000063
Persona 37 Ma Max
008375BD 00000063
Persona 37 EN Max
008375BE 00000063
Persona 37 AG Max
008375BF 00000063
Persona 37 Lu Max
008375C0 00000063
Persona 38 Activate
108375D4 00000001
Persona 38 Mod
108375D6 0000????
Persona 38 Level Max
008375D8 00000063
Persona 38 Exp Max
208375DC 0098967F
Persona 38 Skill 1
108375E0 0000????
Persona 38 Skill 2
108375E2 0000????
Persona 38 Skill 3
108375E4 0000????
Persona 38 Skill 4
108375E6 0000????
Persona 38 Skill 5
108375E8 0000????
Persona 38 Skill 6
108375EA 0000????
Persona 38 Skill 7
108375EC 0000????
Persona 38 Skill 8
108375EE 0000????
Persona 38 St Max
008375F0 00000063
Persona 38 Ma Max
008375F1 00000063
Persona 38 EN Max
008375F2 00000063
Persona 38 AG Max
008375F3 00000063
Persona 38 Lu Max
008375F4 00000063
Persona 39 Activate
10837608 00000001
Persona 39 Mod
1083760A 0000????
Persona 39 Level Max
0083760C 00000063
Persona 39 Exp Max
20837610 0098967F
Persona 39 Skill 1
10837614 0000????
Persona 39 Skill 2
10837616 0000????
Persona 39 Skill 3
10837618 0000????
Persona 39 Skill 4
1083761A 0000????
Persona 39 Skill 5
1083761C 0000????
Persona 39 Skill 6
1083761E 0000????
Persona 39 Skill 7
10837620 0000????
Persona 39 Skill 8
10837622 0000????
Persona 39 St Max
00837624 00000063
Persona 39 Ma Max
00837625 00000063
Persona 39 EN Max
00837626 00000063
Persona 39 AG Max
00837627 00000063
Persona 39 Lu Max
00837628 00000063
Persona 40 Activate
1083763C 00000001
Persona 40 Mod
1083763E 0000????
Persona 40 Level Max
00837640 00000063
Persona 40 Exp Max
20837644 0098967F
Persona 40 Skill 1
10837648 0000????
Persona 40 Skill 2
1083764A 0000????
Persona 40 Skill 3
1083764C 0000????
Persona 40 Skill 4
1083764E 0000????
Persona 40 Skill 5
10837650 0000????
Persona 40 Skill 6
10837652 0000????
Persona 40 Skill 7
10837654 0000????
Persona 40 Skill 8
10837656 0000????
Persona 40 St Max
00837658 00000063
Persona 40 Ma Max
00837659 00000063
Persona 40 EN Max
0083765A 00000063
Persona 40 AG Max
0083765B 00000063
Persona 40 Lu Max
0083765C 00000063
Persona 41 Activate
10837670 00000001
Persona 41 Mod
10837672 0000????
Persona 41 Level Max
00837674 00000063
Persona 41 Exp Max
20837678 0098967F
Persona 41 Skill 1
1083767C 0000????
Persona 41 Skill 2
1083767E 0000????
Persona 41 Skill 3
10837680 0000????
Persona 41 Skill 4
10837682 0000????
Persona 41 Skill 5
10837684 0000????
Persona 41 Skill 6
10837686 0000????
Persona 41 Skill 7
10837688 0000????
Persona 41 Skill 8
1083768A 0000????
Persona 41 St Max
0083768C 00000063
Persona 41 Ma Max
0083768D 00000063
Persona 41 EN Max
0083768E 00000063
Persona 41 AG Max
0083768F 00000063
Persona 41 Lu Max
00837690 00000063
Persona 42 Activate
108376A4 00000001
Persona 42 Mod
108376A6 0000????
Persona 42 Level Max
008376A8 00000063
Persona 42 Exp Max
208376AC 0098967F
Persona 42 Skill 1
108376B0 0000????
Persona 42 Skill 2
108376B2 0000????
Persona 42 Skill 3
108376B4 0000????
Persona 42 Skill 4
108376B6 0000????
Persona 42 Skill 5
108376B8 0000????
Persona 42 Skill 6
108376BA 0000????
Persona 42 Skill 7
108376BC 0000????
Persona 42 Skill 8
108376BE 0000????
Persona 42 St Max
008376C0 00000063
Persona 42 Ma Max
008376C1 00000063
Persona 42 EN Max
008376C2 00000063
Persona 42 AG Max
008376C3 00000063
Persona 42 Lu Max
008376C4 00000063
Persona 43 Activate
108376D8 00000001
Persona 43 Mod
108376DA 0000????
Persona 43 Level Max
008376DC 00000063
Persona 43 Exp Max
208376E0 0098967F
Persona 43 Skill 1
108376E4 0000????
Persona 43 Skill 2
108376E6 0000????
Persona 43 Skill 3
108376E8 0000????
Persona 43 Skill 4
108376EA 0000????
Persona 43 Skill 5
108376EC 0000????
Persona 43 Skill 6
108376EE 0000????
Persona 43 Skill 7
108376F0 0000????
Persona 43 Skill 8
108376F2 0000????
Persona 43 St Max
008376F4 00000063
Persona 43 Ma Max
008376F5 00000063
Persona 43 EN Max
008376F6 00000063
Persona 43 AG Max
008376F7 00000063
Persona 43 Lu Max
008376F8 00000063
Persona 44 Activate
1083770C 00000001
Persona 44 Mod
1083770E 0000????
Persona 44 Level Max
00837710 00000063
Persona 44 Exp Max
20837714 0098967F
Persona 44 Skill 1
10837718 0000????
Persona 44 Skill 2
1083771A 0000????
Persona 44 Skill 3
1083771C 0000????
Persona 44 Skill 4
1083771E 0000????
Persona 44 Skill 5
10837720 0000????
Persona 44 Skill 6
10837722 0000????
Persona 44 Skill 7
10837724 0000????
Persona 44 Skill 8
10837726 0000????
Persona 44 St Max
00837728 00000063
Persona 44 Ma Max
00837729 00000063
Persona 44 EN Max
0083772A 00000063
Persona 44 AG Max
0083772B 00000063
Persona 44 Lu Max
0083772C 00000063
Persona 45 Activate
10837740 00000001
Persona 45 Mod
10837742 0000????
Persona 45 Level Max
00837744 00000063
Persona 45 Exp Max
20837748 0098967F
Persona 45 Skill 1
1083774C 0000????
Persona 45 Skill 2
1083774E 0000????
Persona 45 Skill 3
10837750 0000????
Persona 45 Skill 4
10837752 0000????
Persona 45 Skill 5
10837754 0000????
Persona 45 Skill 6
10837756 0000????
Persona 45 Skill 7
10837758 0000????
Persona 45 Skill 8
1083775A 0000????
Persona 45 St Max
0083775C 00000063
Persona 45 Ma Max
0083775D 00000063
Persona 45 EN Max
0083775E 00000063
Persona 45 AG Max
0083775F 00000063
Persona 45 Lu Max
00837760 00000063
Persona 46 Activate
10837774 00000001
Persona 46 Mod
10837776 0000????
Persona 46 Level Max
00837778 00000063
Persona 46 Exp Max
2083777C 0098967F
Persona 46 Skill 1
10837780 0000????
Persona 46 Skill 2
10837782 0000????
Persona 46 Skill 3
10837784 0000????
Persona 46 Skill 4
10837786 0000????
Persona 46 Skill 5
10837788 0000????
Persona 46 Skill 6
1083778A 0000????
Persona 46 Skill 7
1083778C 0000????
Persona 46 Skill 8
1083778E 0000????
Persona 46 St Max
00837790 00000063
Persona 46 Ma Max
00837791 00000063
Persona 46 EN Max
00837792 00000063
Persona 46 AG Max
00837793 00000063
Persona 46 Lu Max
00837794 00000063
Persona 47 Activate
108377A8 00000001
Persona 47 Mod
108377AA 0000????
Persona 47 Level Max
008377AC 00000063
Persona 47 Exp Max
208377B0 0098967F
Persona 47 Skill 1
108377B4 0000????
Persona 47 Skill 2
108377B6 0000????
Persona 47 Skill 3
108377B8 0000????
Persona 47 Skill 4
108377BA 0000????
Persona 47 Skill 5
108377BC 0000????
Persona 47 Skill 6
108377BE 0000????
Persona 47 Skill 7
108377C0 0000????
Persona 47 Skill 8
108377C2 0000????
Persona 47 St Max
008377C4 00000063
Persona 47 Ma Max
008377C5 00000063
Persona 47 EN Max
008377C6 00000063
Persona 47 AG Max
008377C7 00000063
Persona 47 Lu Max
008377C8 00000063
Persona 48 Activate
108377DC 00000001
Persona 48 Mod
108377DE 0000????
Persona 48 Level Max
008377E0 00000063
Persona 48 Exp Max
208377E4 0098967F
Persona 48 Skill 1
108377E8 0000????
Persona 48 Skill 2
108377EA 0000????
Persona 48 Skill 3
108377EC 0000????
Persona 48 Skill 4
108377EE 0000????
Persona 48 Skill 5
108377F0 0000????
Persona 48 Skill 6
108377F2 0000????
Persona 48 Skill 7
108377F4 0000????
Persona 48 Skill 8
108377F6 0000????
Persona 48 St Max
008377F8 00000063
Persona 48 Ma Max
008377F9 00000063
Persona 48 EN Max
008377FA 00000063
Persona 48 AG Max
008377FB 00000063
Persona 48 Lu Max
008377FC 00000063
Persona 49 Activate
10837810 00000001
Persona 49 Mod
10837812 0000????
Persona 49 Level Max
00837814 00000063
Persona 49 Exp Max
20837818 0098967F
Persona 49 Skill 1
1083781C 0000????
Persona 49 Skill 2
1083781E 0000????
Persona 49 Skill 3
10837820 0000????
Persona 49 Skill 4
10837822 0000????
Persona 49 Skill 5
10837824 0000????
Persona 49 Skill 6
10837826 0000????
Persona 49 Skill 7
10837828 0000????
Persona 49 Skill 8
1083782A 0000????
Persona 49 St Max
0083782C 00000063
Persona 49 Ma Max
0083782D 00000063
Persona 49 EN Max
0083782E 00000063
Persona 49 AG Max
0083782F 00000063
Persona 49 Lu Max
00837830 00000063
Persona 50 Activate
10837844 00000001
Persona 50 Mod
10837846 0000????
Persona 50 Level Max
00837848 00000063
Persona 50 Exp Max
2083784C 0098967F
Persona 50 Skill 1
10837850 0000????
Persona 50 Skill 2
10837852 0000????
Persona 50 Skill 3
10837854 0000????
Persona 50 Skill 4
10837856 0000????
Persona 50 Skill 5
10837858 0000????
Persona 50 Skill 6
1083785A 0000????
Persona 50 Skill 7
1083785C 0000????
Persona 50 Skill 8
1083785E 0000????
Persona 50 St Max
00837860 00000063
Persona 50 Ma Max
00837861 00000063
Persona 50 EN Max
00837862 00000063
Persona 50 AG Max
00837863 00000063
Persona 50 Lu Max
00837864 00000063
Persona 51 Activate
10837878 00000001
Persona 51 Mod
1083787A 0000????
Persona 51 Level Max
0083787C 00000063
Persona 51 Exp Max
20837880 0098967F
Persona 51 Skill 1
10837884 0000????
Persona 51 Skill 2
10837886 0000????
Persona 51 Skill 3
10837888 0000????
Persona 51 Skill 4
1083788A 0000????
Persona 51 Skill 5
1083788C 0000????
Persona 51 Skill 6
1083788E 0000????
Persona 51 Skill 7
10837890 0000????
Persona 51 Skill 8
10837892 0000????
Persona 51 St Max
00837894 00000063
Persona 51 Ma Max
00837895 00000063
Persona 51 EN Max
00837896 00000063
Persona 51 AG Max
00837897 00000063
Persona 51 Lu Max
00837898 00000063
Persona 52 Activate
108378AC 00000001
Persona 52 Mod
108378AE 0000????
Persona 52 Level Max
008378B0 00000063
Persona 52 Exp Max
208378B4 0098967F
Persona 52 Skill 1
108378B8 0000????
Persona 52 Skill 2
108378BA 0000????
Persona 52 Skill 3
108378BC 0000????
Persona 52 Skill 4
108378BE 0000????
Persona 52 Skill 5
108378C0 0000????
Persona 52 Skill 6
108378C2 0000????
Persona 52 Skill 7
108378C4 0000????
Persona 52 Skill 8
108378C6 0000????
Persona 52 St Max
008378C8 00000063
Persona 52 Ma Max
008378C9 00000063
Persona 52 EN Max
008378CA 00000063
Persona 52 AG Max
008378CB 00000063
Persona 52 Lu Max
008378CC 00000063
Persona 53 Activate
108378E0 00000001
Persona 53 Mod
108378E2 0000????
Persona 53 Level Max
008378E4 00000063
Persona 53 Exp Max
208378E8 0098967F
Persona 53 Skill 1
108378EC 0000????
Persona 53 Skill 2
108378EE 0000????
Persona 53 Skill 3
108378F0 0000????
Persona 53 Skill 4
108378F2 0000????
Persona 53 Skill 5
108378F4 0000????
Persona 53 Skill 6
108378F6 0000????
Persona 53 Skill 7
108378F8 0000????
Persona 53 Skill 8
108378FA 0000????
Persona 53 St Max
008378FC 00000063
Persona 53 Ma Max
008378FD 00000063
Persona 53 EN Max
008378FE 00000063
Persona 53 AG Max
008378FF 00000063
Persona 53 Lu Max
00837900 00000063
Persona 54 Activate
10837914 00000001
Persona 54 Mod
10837916 0000????
Persona 54 Level Max
00837918 00000063
Persona 54 Exp Max
2083791C 0098967F
Persona 54 Skill 1
10837920 0000????
Persona 54 Skill 2
10837922 0000????
Persona 54 Skill 3
10837924 0000????
Persona 54 Skill 4
10837926 0000????
Persona 54 Skill 5
10837928 0000????
Persona 54 Skill 6
1083792A 0000????
Persona 54 Skill 7
1083792C 0000????
Persona 54 Skill 8
1083792E 0000????
Persona 54 St Max
00837930 00000063
Persona 54 Ma Max
00837931 00000063
Persona 54 EN Max
00837932 00000063
Persona 54 AG Max
00837933 00000063
Persona 54 Lu Max
00837934 00000063
Persona 55 Activate
10837948 00000001
Persona 55 Mod
1083794A 0000????
Persona 55 Level Max
0083794C 00000063
Persona 55 Exp Max
20837950 0098967F
Persona 55 Skill 1
10837954 0000????
Persona 55 Skill 2
10837956 0000????
Persona 55 Skill 3
10837958 0000????
Persona 55 Skill 4
1083795A 0000????
Persona 55 Skill 5
1083795C 0000????
Persona 55 Skill 6
1083795E 0000????
Persona 55 Skill 7
10837960 0000????
Persona 55 Skill 8
10837962 0000????
Persona 55 St Max
00837964 00000063
Persona 55 Ma Max
00837965 00000063
Persona 55 EN Max
00837966 00000063
Persona 55 AG Max
00837967 00000063
Persona 55 Lu Max
00837968 00000063
Persona 56 Activate
1083797C 00000001
Persona 56 Mod
1083797E 0000????
Persona 56 Level Max
00837980 00000063
Persona 56 Exp Max
20837984 0098967F
Persona 56 Skill 1
10837988 0000????
Persona 56 Skill 2
1083798A 0000????
Persona 56 Skill 3
1083798C 0000????
Persona 56 Skill 4
1083798E 0000????
Persona 56 Skill 5
10837990 0000????
Persona 56 Skill 6
10837992 0000????
Persona 56 Skill 7
10837994 0000????
Persona 56 Skill 8
10837996 0000????
Persona 56 St Max
00837998 00000063
Persona 56 Ma Max
00837999 00000063
Persona 56 EN Max
0083799A 00000063
Persona 56 AG Max
0083799B 00000063
Persona 56 Lu Max
0083799C 00000063
Persona 57 Activate
108379B0 00000001
Persona 57 Mod
108379B2 0000????
Persona 57 Level Max
008379B4 00000063
Persona 57 Exp Max
208379B8 0098967F
Persona 57 Skill 1
108379BC 0000????
Persona 57 Skill 2
108379BE 0000????
Persona 57 Skill 3
108379C0 0000????
Persona 57 Skill 4
108379C2 0000????
Persona 57 Skill 5
108379C4 0000????
Persona 57 Skill 6
108379C6 0000????
Persona 57 Skill 7
108379C8 0000????
Persona 57 Skill 8
108379CA 0000????
Persona 57 St Max
008379CC 00000063
Persona 57 Ma Max
008379CD 00000063
Persona 57 EN Max
008379CE 00000063
Persona 57 AG Max
008379CF 00000063
Persona 57 Lu Max
008379D0 00000063
Persona 58 Activate
108379E4 00000001
Persona 58 Mod
108379E6 0000????
Persona 58 Level Max
008379E8 00000063
Persona 58 Exp Max
208379EC 0098967F
Persona 58 Skill 1
108379F0 0000????
Persona 58 Skill 2
108379F2 0000????
Persona 58 Skill 3
108379F4 0000????
Persona 58 Skill 4
108379F6 0000????
Persona 58 Skill 5
108379F8 0000????
Persona 58 Skill 6
108379FA 0000????
Persona 58 Skill 7
108379FC 0000????
Persona 58 Skill 8
108379FE 0000????
Persona 58 St Max
00837A00 00000063
Persona 58 Ma Max
00837A01 00000063
Persona 58 EN Max
00837A02 00000063
Persona 58 AG Max
00837A03 00000063
Persona 58 Lu Max
00837A04 00000063
Persona 59 Activate
10837A18 00000001
Persona 59 Mod
10837A1A 0000????
Persona 59 Level Max
00837A1C 00000063
Persona 59 Exp Max
20837A20 0098967F
Persona 59 Skill 1
10837A24 0000????
Persona 59 Skill 2
10837A26 0000????
Persona 59 Skill 3
10837A28 0000????
Persona 59 Skill 4
10837A2A 0000????
Persona 59 Skill 5
10837A2C 0000????
Persona 59 Skill 6
10837A2E 0000????
Persona 59 Skill 7
10837A30 0000????
Persona 59 Skill 8
10837A32 0000????
Persona 59 St Max
00837A34 00000063
Persona 59 Ma Max
00837A35 00000063
Persona 59 EN Max
00837A36 00000063
Persona 59 AG Max
00837A37 00000063
Persona 59 Lu Max
00837A38 00000063
Persona 60 Activate
10837A4C 00000001
Persona 60 Mod
10837A4E 0000????
Persona 60 Level Max
00837A50 00000063
Persona 60 Exp Max
20837A54 0098967F
Persona 60 Skill 1
10837A58 0000????
Persona 60 Skill 2
10837A5A 0000????
Persona 60 Skill 3
10837A5C 0000????
Persona 60 Skill 4
10837A5E 0000????
Persona 60 Skill 5
10837A60 0000????
Persona 60 Skill 6
10837A62 0000????
Persona 60 Skill 7
10837A64 0000????
Persona 60 Skill 8
10837A66 0000????
Persona 60 St Max
00837A68 00000063
Persona 60 Ma Max
00837A69 00000063
Persona 60 EN Max
00837A6A 00000063
Persona 60 AG Max
00837A6B 00000063
Persona 60 Lu Max
00837A6C 00000063
Persona 61 Activate
10837A80 00000001
Persona 61 Mod
10837A82 0000????
Persona 61 Level Max
00837A84 00000063
Persona 61 Exp Max
20837A88 0098967F
Persona 61 Skill 1
10837A8C 0000????
Persona 61 Skill 2
10837A8E 0000????
Persona 61 Skill 3
10837A90 0000????
Persona 61 Skill 4
10837A92 0000????
Persona 61 Skill 5
10837A94 0000????
Persona 61 Skill 6
10837A96 0000????
Persona 61 Skill 7
10837A98 0000????
Persona 61 Skill 8
10837A9A 0000????
Persona 61 St Max
00837A9C 00000063
Persona 61 Ma Max
00837A9D 00000063
Persona 61 EN Max
00837A9E 00000063
Persona 61 AG Max
00837A9F 00000063
Persona 61 Lu Max
00837AA0 00000063
Persona 62 Activate
10837AB4 00000001
Persona 62 Mod
10837AB6 0000????
Persona 62 Level Max
00837AB8 00000063
Persona 62 Exp Max
20837ABC 0098967F
Persona 62 Skill 1
10837AC0 0000????
Persona 62 Skill 2
10837AC2 0000????
Persona 62 Skill 3
10837AC4 0000????
Persona 62 Skill 4
10837AC6 0000????
Persona 62 Skill 5
10837AC8 0000????
Persona 62 Skill 6
10837ACA 0000????
Persona 62 Skill 7
10837ACC 0000????
Persona 62 Skill 8
10837ACE 0000????
Persona 62 St Max
00837AD0 00000063
Persona 62 Ma Max
00837AD1 00000063
Persona 62 EN Max
00837AD2 00000063
Persona 62 AG Max
00837AD3 00000063
Persona 62 Lu Max
00837AD4 00000063
Persona 63 Activate
10837AE8 00000001
Persona 63 Mod
10837AEA 0000????
Persona 63 Level Max
00837AEC 00000063
Persona 63 Exp Max
20837AF0 0098967F
Persona 63 Skill 1
10837AF4 0000????
Persona 63 Skill 2
10837AF6 0000????
Persona 63 Skill 3
10837AF8 0000????
Persona 63 Skill 4
10837AFA 0000????
Persona 63 Skill 5
10837AFC 0000????
Persona 63 Skill 6
10837AFE 0000????
Persona 63 Skill 7
10837B00 0000????
Persona 63 Skill 8
10837B02 0000????
Persona 63 St Max
00837B04 00000063
Persona 63 Ma Max
00837B05 00000063
Persona 63 EN Max
00837B06 00000063
Persona 63 AG Max
00837B07 00000063
Persona 63 Lu Max
00837B08 00000063
Persona 64 Activate
10837B1C 00000001
Persona 64 Mod
10837B1E 0000????
Persona 64 Level Max
00837B20 00000063
Persona 64 Exp Max
20837B24 0098967F
Persona 64 Skill 1
10837B28 0000????
Persona 64 Skill 2
10837B2A 0000????
Persona 64 Skill 3
10837B2C 0000????
Persona 64 Skill 4
10837B2E 0000????
Persona 64 Skill 5
10837B30 0000????
Persona 64 Skill 6
10837B32 0000????
Persona 64 Skill 7
10837B34 0000????
Persona 64 Skill 8
10837B36 0000????
Persona 64 St Max
00837B38 00000063
Persona 64 Ma Max
00837B39 00000063
Persona 64 EN Max
00837B3A 00000063
Persona 64 AG Max
00837B3B 00000063
Persona 64 Lu Max
00837B3C 00000063
Persona 65 Activate
10837B50 00000001
Persona 65 Mod
10837B52 0000????
Persona 65 Level Max
00837B54 00000063
Persona 65 Exp Max
20837B58 0098967F
Persona 65 Skill 1
10837B5C 0000????
Persona 65 Skill 2
10837B5E 0000????
Persona 65 Skill 3
10837B60 0000????
Persona 65 Skill 4
10837B62 0000????
Persona 65 Skill 5
10837B64 0000????
Persona 65 Skill 6
10837B66 0000????
Persona 65 Skill 7
10837B68 0000????
Persona 65 Skill 8
10837B6A 0000????
Persona 65 St Max
00837B6C 00000063
Persona 65 Ma Max
00837B6D 00000063
Persona 65 EN Max
00837B6E 00000063
Persona 65 AG Max
00837B6F 00000063
Persona 65 Lu Max
00837B70 00000063
Persona 66 Activate
10837B84 00000001
Persona 66 Mod
10837B86 0000????
Persona 66 Level Max
00837B88 00000063
Persona 66 Exp Max
20837B8C 0098967F
Persona 66 Skill 1
10837B90 0000????
Persona 66 Skill 2
10837B92 0000????
Persona 66 Skill 3
10837B94 0000????
Persona 66 Skill 4
10837B96 0000????
Persona 66 Skill 5
10837B98 0000????
Persona 66 Skill 6
10837B9A 0000????
Persona 66 Skill 7
10837B9C 0000????
Persona 66 Skill 8
10837B9E 0000????
Persona 66 St Max
00837BA0 00000063
Persona 66 Ma Max
00837BA1 00000063
Persona 66 EN Max
00837BA2 00000063
Persona 66 AG Max
00837BA3 00000063
Persona 66 Lu Max
00837BA4 00000063
Persona 67 Activate
10837BB8 00000001
Persona 67 Mod
10837BBA 0000????
Persona 67 Level Max
00837BBC 00000063
Persona 67 Exp Max
20837BC0 0098967F
Persona 67 Skill 1
10837BC4 0000????
Persona 67 Skill 2
10837BC6 0000????
Persona 67 Skill 3
10837BC8 0000????
Persona 67 Skill 4
10837BCA 0000????
Persona 67 Skill 5
10837BCC 0000????
Persona 67 Skill 6
10837BCE 0000????
Persona 67 Skill 7
10837BD0 0000????
Persona 67 Skill 8
10837BD2 0000????
Persona 67 St Max
00837BD4 00000063
Persona 67 Ma Max
00837BD5 00000063
Persona 67 EN Max
00837BD6 00000063
Persona 67 AG Max
00837BD7 00000063
Persona 67 Lu Max
00837BD8 00000063
Persona 68 Activate
10837BEC 00000001
Persona 68 Mod
10837BEE 0000????
Persona 68 Level Max
00837BF0 00000063
Persona 68 Exp Max
20837BF4 0098967F
Persona 68 Skill 1
10837BF8 0000????
Persona 68 Skill 2
10837BFA 0000????
Persona 68 Skill 3
10837BFC 0000????
Persona 68 Skill 4
10837BFE 0000????
Persona 68 Skill 5
10837C00 0000????
Persona 68 Skill 6
10837C02 0000????
Persona 68 Skill 7
10837C04 0000????
Persona 68 Skill 8
10837C06 0000????
Persona 68 St Max
00837C08 00000063
Persona 68 Ma Max
00837C09 00000063
Persona 68 EN Max
00837C0A 00000063
Persona 68 AG Max
00837C0B 00000063
Persona 68 Lu Max
00837C0C 00000063
Persona 69 Activate
10837C20 00000001
Persona 69 Mod
10837C22 0000????
Persona 69 Level Max
00837C24 00000063
Persona 69 Exp Max
20837C28 0098967F
Persona 69 Skill 1
10837C2C 0000????
Persona 69 Skill 2
10837C2E 0000????
Persona 69 Skill 3
10837C30 0000????
Persona 69 Skill 4
10837C32 0000????
Persona 69 Skill 5
10837C34 0000????
Persona 69 Skill 6
10837C36 0000????
Persona 69 Skill 7
10837C38 0000????
Persona 69 Skill 8
10837C3A 0000????
Persona 69 St Max
00837C3C 00000063
Persona 69 Ma Max
00837C3D 00000063
Persona 69 EN Max
00837C3E 00000063
Persona 69 AG Max
00837C3F 00000063
Persona 69 Lu Max
00837C40 00000063
Persona 70 Activate
10837C54 00000001
Persona 70 Mod
10837C56 0000????
Persona 70 Level Max
00837C58 00000063
Persona 70 Exp Max
20837C5C 0098967F
Persona 70 Skill 1
10837C60 0000????
Persona 70 Skill 2
10837C62 0000????
Persona 70 Skill 3
10837C64 0000????
Persona 70 Skill 4
10837C66 0000????
Persona 70 Skill 5
10837C68 0000????
Persona 70 Skill 6
10837C6A 0000????
Persona 70 Skill 7
10837C6C 0000????
Persona 70 Skill 8
10837C6E 0000????
Persona 70 St Max
00837C70 00000063
Persona 70 Ma Max
00837C71 00000063
Persona 70 EN Max
00837C72 00000063
Persona 70 AG Max
00837C73 00000063
Persona 70 Lu Max
00837C74 00000063
Persona 71 Activate
10837C88 00000001
Persona 71 Mod
10837C8A 0000????
Persona 71 Level Max
00837C8C 00000063
Persona 71 Exp Max
20837C90 0098967F
Persona 71 Skill 1
10837C94 0000????
Persona 71 Skill 2
10837C96 0000????
Persona 71 Skill 3
10837C98 0000????
Persona 71 Skill 4
10837C9A 0000????
Persona 71 Skill 5
10837C9C 0000????
Persona 71 Skill 6
10837C9E 0000????
Persona 71 Skill 7
10837CA0 0000????
Persona 71 Skill 8
10837CA2 0000????
Persona 71 St Max
00837CA4 00000063
Persona 71 Ma Max
00837CA5 00000063
Persona 71 EN Max
00837CA6 00000063
Persona 71 AG Max
00837CA7 00000063
Persona 71 Lu Max
00837CA8 00000063
Persona 72 Activate
10837CBC 00000001
Persona 72 Mod
10837CBE 0000????
Persona 72 Level Max
00837CC0 00000063
Persona 72 Exp Max
20837CC4 0098967F
Persona 72 Skill 1
10837CC8 0000????
Persona 72 Skill 2
10837CCA 0000????
Persona 72 Skill 3
10837CCC 0000????
Persona 72 Skill 4
10837CCE 0000????
Persona 72 Skill 5
10837CD0 0000????
Persona 72 Skill 6
10837CD2 0000????
Persona 72 Skill 7
10837CD4 0000????
Persona 72 Skill 8
10837CD6 0000????
Persona 72 St Max
00837CD8 00000063
Persona 72 Ma Max
00837CD9 00000063
Persona 72 EN Max
00837CDA 00000063
Persona 72 AG Max
00837CDB 00000063
Persona 72 Lu Max
00837CDC 00000063
Persona 73 Activate
10837CF0 00000001
Persona 73 Mod
10837CF2 0000????
Persona 73 Level Max
00837CF4 00000063
Persona 73 Exp Max
20837CF8 0098967F
Persona 73 Skill 1
10837CFC 0000????
Persona 73 Skill 2
10837CFE 0000????
Persona 73 Skill 3
10837D00 0000????
Persona 73 Skill 4
10837D02 0000????
Persona 73 Skill 5
10837D04 0000????
Persona 73 Skill 6
10837D06 0000????
Persona 73 Skill 7
10837D08 0000????
Persona 73 Skill 8
10837D0A 0000????
Persona 73 St Max
00837D0C 00000063
Persona 73 Ma Max
00837D0D 00000063
Persona 73 EN Max
00837D0E 00000063
Persona 73 AG Max
00837D0F 00000063
Persona 73 Lu Max
00837D10 00000063
Persona 74 Activate
10837D24 00000001
Persona 74 Mod
10837D26 0000????
Persona 74 Level Max
00837D28 00000063
Persona 74 Exp Max
20837D2C 0098967F
Persona 74 Skill 1
10837D30 0000????
Persona 74 Skill 2
10837D32 0000????
Persona 74 Skill 3
10837D34 0000????
Persona 74 Skill 4
10837D36 0000????
Persona 74 Skill 5
10837D38 0000????
Persona 74 Skill 6
10837D3A 0000????
Persona 74 Skill 7
10837D3C 0000????
Persona 74 Skill 8
10837D3E 0000????
Persona 74 St Max
00837D40 00000063
Persona 74 Ma Max
00837D41 00000063
Persona 74 EN Max
00837D42 00000063
Persona 74 AG Max
00837D43 00000063
Persona 74 Lu Max
00837D44 00000063
Persona 75 Activate
10837D58 00000001
Persona 75 Mod
10837D5A 0000????
Persona 75 Level Max
00837D5C 00000063
Persona 75 Exp Max
20837D60 0098967F
Persona 75 Skill 1
10837D64 0000????
Persona 75 Skill 2
10837D66 0000????
Persona 75 Skill 3
10837D68 0000????
Persona 75 Skill 4
10837D6A 0000????
Persona 75 Skill 5
10837D6C 0000????
Persona 75 Skill 6
10837D6E 0000????
Persona 75 Skill 7
10837D70 0000????
Persona 75 Skill 8
10837D72 0000????
Persona 75 St Max
00837D74 00000063
Persona 75 Ma Max
00837D75 00000063
Persona 75 EN Max
00837D76 00000063
Persona 75 AG Max
00837D77 00000063
Persona 75 Lu Max
00837D78 00000063
Persona 76 Activate
10837D8C 00000001
Persona 76 Mod
10837D8E 0000????
Persona 76 Level Max
00837D90 00000063
Persona 76 Exp Max
20837D94 0098967F
Persona 76 Skill 1
10837D98 0000????
Persona 76 Skill 2
10837D9A 0000????
Persona 76 Skill 3
10837D9C 0000????
Persona 76 Skill 4
10837D9E 0000????
Persona 76 Skill 5
10837DA0 0000????
Persona 76 Skill 6
10837DA2 0000????
Persona 76 Skill 7
10837DA4 0000????
Persona 76 Skill 8
10837DA6 0000????
Persona 76 St Max
00837DA8 00000063
Persona 76 Ma Max
00837DA9 00000063
Persona 76 EN Max
00837DAA 00000063
Persona 76 AG Max
00837DAB 00000063
Persona 76 Lu Max
00837DAC 00000063
Persona 77 Activate
10837DC0 00000001
Persona 77 Mod
10837DC2 0000????
Persona 77 Level Max
00837DC4 00000063
Persona 77 Exp Max
20837DC8 0098967F
Persona 77 Skill 1
10837DCC 0000????
Persona 77 Skill 2
10837DCE 0000????
Persona 77 Skill 3
10837DD0 0000????
Persona 77 Skill 4
10837DD2 0000????
Persona 77 Skill 5
10837DD4 0000????
Persona 77 Skill 6
10837DD6 0000????
Persona 77 Skill 7
10837DD8 0000????
Persona 77 Skill 8
10837DDA 0000????
Persona 77 St Max
00837DDC 00000063
Persona 77 Ma Max
00837DDD 00000063
Persona 77 EN Max
00837DDE 00000063
Persona 77 AG Max
00837DDF 00000063
Persona 77 Lu Max
00837DE0 00000063
Persona 78 Activate
10837DF4 00000001
Persona 78 Mod
10837DF6 0000????
Persona 78 Level Max
00837DF8 00000063
Persona 78 Exp Max
20837DFC 0098967F
Persona 78 Skill 1
10837E00 0000????
Persona 78 Skill 2
10837E02 0000????
Persona 78 Skill 3
10837E04 0000????
Persona 78 Skill 4
10837E06 0000????
Persona 78 Skill 5
10837E08 0000????
Persona 78 Skill 6
10837E0A 0000????
Persona 78 Skill 7
10837E0C 0000????
Persona 78 Skill 8
10837E0E 0000????
Persona 78 St Max
00837E10 00000063
Persona 78 Ma Max
00837E11 00000063
Persona 78 EN Max
00837E12 00000063
Persona 78 AG Max
00837E13 00000063
Persona 78 Lu Max
00837E14 00000063
Persona 79 Activate
10837E28 00000001
Persona 79 Mod
10837E2A 0000????
Persona 79 Level Max
00837E2C 00000063
Persona 79 Exp Max
20837E30 0098967F
Persona 79 Skill 1
10837E34 0000????
Persona 79 Skill 2
10837E36 0000????
Persona 79 Skill 3
10837E38 0000????
Persona 79 Skill 4
10837E3A 0000????
Persona 79 Skill 5
10837E3C 0000????
Persona 79 Skill 6
10837E3E 0000????
Persona 79 Skill 7
10837E40 0000????
Persona 79 Skill 8
10837E42 0000????
Persona 79 St Max
00837E44 00000063
Persona 79 Ma Max
00837E45 00000063
Persona 79 EN Max
00837E46 00000063
Persona 79 AG Max
00837E47 00000063
Persona 79 Lu Max
00837E48 00000063
Persona 80 Activate
10837E5C 00000001
Persona 80 Mod
10837E5E 0000????
Persona 80 Level Max
00837E60 00000063
Persona 80 Exp Max
20837E64 0098967F
Persona 80 Skill 1
10837E68 0000????
Persona 80 Skill 2
10837E6A 0000????
Persona 80 Skill 3
10837E6C 0000????
Persona 80 Skill 4
10837E6E 0000????
Persona 80 Skill 5
10837E70 0000????
Persona 80 Skill 6
10837E72 0000????
Persona 80 Skill 7
10837E74 0000????
Persona 80 Skill 8
10837E76 0000????
Persona 80 St Max
00837E78 00000063
Persona 80 Ma Max
00837E79 00000063
Persona 80 EN Max
00837E7A 00000063
Persona 80 AG Max
00837E7B 00000063
Persona 80 Lu Max
00837E7C 00000063
Persona 81 Activate
10837E90 00000001
Persona 81 Mod
10837E92 0000????
Persona 81 Level Max
00837E94 00000063
Persona 81 Exp Max
20837E98 0098967F
Persona 81 Skill 1
10837E9C 0000????
Persona 81 Skill 2
10837E9E 0000????
Persona 81 Skill 3
10837EA0 0000????
Persona 81 Skill 4
10837EA2 0000????
Persona 81 Skill 5
10837EA4 0000????
Persona 81 Skill 6
10837EA6 0000????
Persona 81 Skill 7
10837EA8 0000????
Persona 81 Skill 8
10837EAA 0000????
Persona 81 St Max
00837EAC 00000063
Persona 81 Ma Max
00837EAD 00000063
Persona 81 EN Max
00837EAE 00000063
Persona 81 AG Max
00837EAF 00000063
Persona 81 Lu Max
00837EB0 00000063
Persona 82 Activate
10837EC4 00000001
Persona 82 Mod
10837EC6 0000????
Persona 82 Level Max
00837EC8 00000063
Persona 82 Exp Max
20837ECC 0098967F
Persona 82 Skill 1
10837ED0 0000????
Persona 82 Skill 2
10837ED2 0000????
Persona 82 Skill 3
10837ED4 0000????
Persona 82 Skill 4
10837ED6 0000????
Persona 82 Skill 5
10837ED8 0000????
Persona 82 Skill 6
10837EDA 0000????
Persona 82 Skill 7
10837EDC 0000????
Persona 82 Skill 8
10837EDE 0000????
Persona 82 St Max
00837EE0 00000063
Persona 82 Ma Max
00837EE1 00000063
Persona 82 EN Max
00837EE2 00000063
Persona 82 AG Max
00837EE3 00000063
Persona 82 Lu Max
00837EE4 00000063
Persona 83 Activate
10837EF8 00000001
Persona 83 Mod
10837EFA 0000????
Persona 83 Level Max
00837EFC 00000063
Persona 83 Exp Max
20837F00 0098967F
Persona 83 Skill 1
10837F04 0000????
Persona 83 Skill 2
10837F06 0000????
Persona 83 Skill 3
10837F08 0000????
Persona 83 Skill 4
10837F0A 0000????
Persona 83 Skill 5
10837F0C 0000????
Persona 83 Skill 6
10837F0E 0000????
Persona 83 Skill 7
10837F10 0000????
Persona 83 Skill 8
10837F12 0000????
Persona 83 St Max
00837F14 00000063
Persona 83 Ma Max
00837F15 00000063
Persona 83 EN Max
00837F16 00000063
Persona 83 AG Max
00837F17 00000063
Persona 83 Lu Max
00837F18 00000063
Persona 84 Activate
10837F2C 00000001
Persona 84 Mod
10837F2E 0000????
Persona 84 Level Max
00837F30 00000063
Persona 84 Exp Max
20837F34 0098967F
Persona 84 Skill 1
10837F38 0000????
Persona 84 Skill 2
10837F3A 0000????
Persona 84 Skill 3
10837F3C 0000????
Persona 84 Skill 4
10837F3E 0000????
Persona 84 Skill 5
10837F40 0000????
Persona 84 Skill 6
10837F42 0000????
Persona 84 Skill 7
10837F44 0000????
Persona 84 Skill 8
10837F46 0000????
Persona 84 St Max
00837F48 00000063
Persona 84 Ma Max
00837F49 00000063
Persona 84 EN Max
00837F4A 00000063
Persona 84 AG Max
00837F4B 00000063
Persona 84 Lu Max
00837F4C 00000063
Persona 85 Activate
10837F60 00000001
Persona 85 Mod
10837F62 0000????
Persona 85 Level Max
00837F64 00000063
Persona 85 Exp Max
20837F68 0098967F
Persona 85 Skill 1
10837F6C 0000????
Persona 85 Skill 2
10837F6E 0000????
Persona 85 Skill 3
10837F70 0000????
Persona 85 Skill 4
10837F72 0000????
Persona 85 Skill 5
10837F74 0000????
Persona 85 Skill 6
10837F76 0000????
Persona 85 Skill 7
10837F78 0000????
Persona 85 Skill 8
10837F7A 0000????
Persona 85 St Max
00837F7C 00000063
Persona 85 Ma Max
00837F7D 00000063
Persona 85 EN Max
00837F7E 00000063
Persona 85 AG Max
00837F7F 00000063
Persona 85 Lu Max
00837F80 00000063
Persona 86 Activate
10837F94 00000001
Persona 86 Mod
10837F96 0000????
Persona 86 Level Max
00837F98 00000063
Persona 86 Exp Max
20837F9C 0098967F
Persona 86 Skill 1
10837FA0 0000????
Persona 86 Skill 2
10837FA2 0000????
Persona 86 Skill 3
10837FA4 0000????
Persona 86 Skill 4
10837FA6 0000????
Persona 86 Skill 5
10837FA8 0000????
Persona 86 Skill 6
10837FAA 0000????
Persona 86 Skill 7
10837FAC 0000????
Persona 86 Skill 8
10837FAE 0000????
Persona 86 St Max
00837FB0 00000063
Persona 86 Ma Max
00837FB1 00000063
Persona 86 EN Max
00837FB2 00000063
Persona 86 AG Max
00837FB3 00000063
Persona 86 Lu Max
00837FB4 00000063
Persona 87 Activate
10837FC8 00000001
Persona 87 Mod
10837FCA 0000????
Persona 87 Level Max
00837FCC 00000063
Persona 87 Exp Max
20837FD0 0098967F
Persona 87 Skill 1
10837FD4 0000????
Persona 87 Skill 2
10837FD6 0000????
Persona 87 Skill 3
10837FD8 0000????
Persona 87 Skill 4
10837FDA 0000????
Persona 87 Skill 5
10837FDC 0000????
Persona 87 Skill 6
10837FDE 0000????
Persona 87 Skill 7
10837FE0 0000????
Persona 87 Skill 8
10837FE2 0000????
Persona 87 St Max
00837FE4 00000063
Persona 87 Ma Max
00837FE5 00000063
Persona 87 EN Max
00837FE6 00000063
Persona 87 AG Max
00837FE7 00000063
Persona 87 Lu Max
00837FE8 00000063
Persona 88 Activate
10837FFC 00000001
Persona 88 Mod
10837FFE 0000????
Persona 88 Level Max
00838000 00000063
Persona 88 Exp Max
20838004 0098967F
Persona 88 Skill 1
10838008 0000????
Persona 88 Skill 2
1083800A 0000????
Persona 88 Skill 3
1083800C 0000????
Persona 88 Skill 4
1083800E 0000????
Persona 88 Skill 5
10838010 0000????
Persona 88 Skill 6
10838012 0000????
Persona 88 Skill 7
10838014 0000????
Persona 88 Skill 8
10838016 0000????
Persona 88 St Max
00838018 00000063
Persona 88 Ma Max
00838019 00000063
Persona 88 EN Max
0083801A 00000063
Persona 88 AG Max
0083801B 00000063
Persona 88 Lu Max
0083801C 00000063
Persona 89 Activate
10838030 00000001
Persona 89 Mod
10838032 0000????
Persona 89 Level Max
00838034 00000063
Persona 89 Exp Max
20838038 0098967F
Persona 89 Skill 1
1083803C 0000????
Persona 89 Skill 2
1083803E 0000????
Persona 89 Skill 3
10838040 0000????
Persona 89 Skill 4
10838042 0000????
Persona 89 Skill 5
10838044 0000????
Persona 89 Skill 6
10838046 0000????
Persona 89 Skill 7
10838048 0000????
Persona 89 Skill 8
1083804A 0000????
Persona 89 St Max
0083804C 00000063
Persona 89 Ma Max
0083804D 00000063
Persona 89 EN Max
0083804E 00000063
Persona 89 AG Max
0083804F 00000063
Persona 89 Lu Max
00838050 00000063
Persona 90 Activate
10838064 00000001
Persona 90 Mod
10838066 0000????
Persona 90 Level Max
00838068 00000063
Persona 90 Exp Max
2083806C 0098967F
Persona 90 Skill 1
10838070 0000????
Persona 90 Skill 2
10838072 0000????
Persona 90 Skill 3
10838074 0000????
Persona 90 Skill 4
10838076 0000????
Persona 90 Skill 5
10838078 0000????
Persona 90 Skill 6
1083807A 0000????
Persona 90 Skill 7
1083807C 0000????
Persona 90 Skill 8
1083807E 0000????
Persona 90 St Max
00838080 00000063
Persona 90 Ma Max
00838081 00000063
Persona 90 EN Max
00838082 00000063
Persona 90 AG Max
00838083 00000063
Persona 90 Lu Max
00838084 00000063
Persona 91 Activate
10838098 00000001
Persona 91 Mod
1083809A 0000????
Persona 91 Level Max
0083809C 00000063
Persona 91 Exp Max
208380A0 0098967F
Persona 91 Skill 1
108380A4 0000????
Persona 91 Skill 2
108380A6 0000????
Persona 91 Skill 3
108380A8 0000????
Persona 91 Skill 4
108380AA 0000????
Persona 91 Skill 5
108380AC 0000????
Persona 91 Skill 6
108380AE 0000????
Persona 91 Skill 7
108380B0 0000????
Persona 91 Skill 8
108380B2 0000????
Persona 91 St Max
008380B4 00000063
Persona 91 Ma Max
008380B5 00000063
Persona 91 EN Max
008380B6 00000063
Persona 91 AG Max
008380B7 00000063
Persona 91 Lu Max
008380B8 00000063
Persona 92 Activate
108380CC 00000001
Persona 92 Mod
108380CE 0000????
Persona 92 Level Max
008380D0 00000063
Persona 92 Exp Max
208380D4 0098967F
Persona 92 Skill 1
108380D8 0000????
Persona 92 Skill 2
108380DA 0000????
Persona 92 Skill 3
108380DC 0000????
Persona 92 Skill 4
108380DE 0000????
Persona 92 Skill 5
108380E0 0000????
Persona 92 Skill 6
108380E2 0000????
Persona 92 Skill 7
108380E4 0000????
Persona 92 Skill 8
108380E6 0000????
Persona 92 St Max
008380E8 00000063
Persona 92 Ma Max
008380E9 00000063
Persona 92 EN Max
008380EA 00000063
Persona 92 AG Max
008380EB 00000063
Persona 92 Lu Max
008380EC 00000063
Persona 93 Activate
10838100 00000001
Persona 93 Mod
10838102 0000????
Persona 93 Level Max
00838104 00000063
Persona 93 Exp Max
20838108 0098967F
Persona 93 Skill 1
1083810C 0000????
Persona 93 Skill 2
1083810E 0000????
Persona 93 Skill 3
10838110 0000????
Persona 93 Skill 4
10838112 0000????
Persona 93 Skill 5
10838114 0000????
Persona 93 Skill 6
10838116 0000????
Persona 93 Skill 7
10838118 0000????
Persona 93 Skill 8
1083811A 0000????
Persona 93 St Max
0083811C 00000063
Persona 93 Ma Max
0083811D 00000063
Persona 93 EN Max
0083811E 00000063
Persona 93 AG Max
0083811F 00000063
Persona 93 Lu Max
00838120 00000063
Persona 94 Activate
10838134 00000001
Persona 94 Mod
10838136 0000????
Persona 94 Level Max
00838138 00000063
Persona 94 Exp Max
2083813C 0098967F
Persona 94 Skill 1
10838140 0000????
Persona 94 Skill 2
10838142 0000????
Persona 94 Skill 3
10838144 0000????
Persona 94 Skill 4
10838146 0000????
Persona 94 Skill 5
10838148 0000????
Persona 94 Skill 6
1083814A 0000????
Persona 94 Skill 7
1083814C 0000????
Persona 94 Skill 8
1083814E 0000????
Persona 94 St Max
00838150 00000063
Persona 94 Ma Max
00838151 00000063
Persona 94 EN Max
00838152 00000063
Persona 94 AG Max
00838153 00000063
Persona 94 Lu Max
00838154 00000063
Persona 95 Activate
10838168 00000001
Persona 95 Mod
1083816A 0000????
Persona 95 Level Max
0083816C 00000063
Persona 95 Exp Max
20838170 0098967F
Persona 95 Skill 1
10838174 0000????
Persona 95 Skill 2
10838176 0000????
Persona 95 Skill 3
10838178 0000????
Persona 95 Skill 4
1083817A 0000????
Persona 95 Skill 5
1083817C 0000????
Persona 95 Skill 6
1083817E 0000????
Persona 95 Skill 7
10838180 0000????
Persona 95 Skill 8
10838182 0000????
Persona 95 St Max
00838184 00000063
Persona 95 Ma Max
00838185 00000063
Persona 95 EN Max
00838186 00000063
Persona 95 AG Max
00838187 00000063
Persona 95 Lu Max
00838188 00000063
Persona 96 Activate
1083819C 00000001
Persona 96 Mod
1083819E 0000????
Persona 96 Level Max
008381A0 00000063
Persona 96 Exp Max
208381A4 0098967F
Persona 96 Skill 1
108381A8 0000????
Persona 96 Skill 2
108381AA 0000????
Persona 96 Skill 3
108381AC 0000????
Persona 96 Skill 4
108381AE 0000????
Persona 96 Skill 5
108381B0 0000????
Persona 96 Skill 6
108381B2 0000????
Persona 96 Skill 7
108381B4 0000????
Persona 96 Skill 8
108381B6 0000????
Persona 96 St Max
008381B8 00000063
Persona 96 Ma Max
008381B9 00000063
Persona 96 EN Max
008381BA 00000063
Persona 96 AG Max
008381BB 00000063
Persona 96 Lu Max
008381BC 00000063
Persona 97 Activate
108381D0 00000001
Persona 97 Mod
108381D2 0000????
Persona 97 Level Max
008381D4 00000063
Persona 97 Exp Max
208381D8 0098967F
Persona 97 Skill 1
108381DC 0000????
Persona 97 Skill 2
108381DE 0000????
Persona 97 Skill 3
108381E0 0000????
Persona 97 Skill 4
108381E2 0000????
Persona 97 Skill 5
108381E4 0000????
Persona 97 Skill 6
108381E6 0000????
Persona 97 Skill 7
108381E8 0000????
Persona 97 Skill 8
108381EA 0000????
Persona 97 St Max
008381EC 00000063
Persona 97 Ma Max
008381ED 00000063
Persona 97 EN Max
008381EE 00000063
Persona 97 AG Max
008381EF 00000063
Persona 97 Lu Max
008381F0 00000063
Persona 98 Activate
10838204 00000001
Persona 98 Mod
10838206 0000????
Persona 98 Level Max
00838208 00000063
Persona 98 Exp Max
2083820C 0098967F
Persona 98 Skill 1
10838210 0000????
Persona 98 Skill 2
10838212 0000????
Persona 98 Skill 3
10838214 0000????
Persona 98 Skill 4
10838216 0000????
Persona 98 Skill 5
10838218 0000????
Persona 98 Skill 6
1083821A 0000????
Persona 98 Skill 7
1083821C 0000????
Persona 98 Skill 8
1083821E 0000????
Persona 98 St Max
00838220 00000063
Persona 98 Ma Max
00838221 00000063
Persona 98 EN Max
00838222 00000063
Persona 98 AG Max
00838223 00000063
Persona 98 Lu Max
00838224 00000063
Persona 99 Activate
10838238 00000001
Persona 99 Mod
1083823A 0000????
Persona 99 Level Max
0083823C 00000063
Persona 99 Exp Max
20838240 0098967F
Persona 99 Skill 1
10838244 0000????
Persona 99 Skill 2
10838246 0000????
Persona 99 Skill 3
10838248 0000????
Persona 99 Skill 4
1083824A 0000????
Persona 99 Skill 5
1083824C 0000????
Persona 99 Skill 6
1083824E 0000????
Persona 99 Skill 7
10838250 0000????
Persona 99 Skill 8
10838252 0000????
Persona 99 St Max
00838254 00000063
Persona 99 Ma Max
00838255 00000063
Persona 99 EN Max
00838256 00000063
Persona 99 AG Max
00838257 00000063
Persona 99 Lu Max
00838258 00000063
Persona 100 Activate
1083826C 00000001
Persona 100 Mod
1083826E 0000????
Persona 100 Level Max
00838270 00000063
Persona 100 Exp Max
20838274 0098967F
Persona 100 Skill 1
10838278 0000????
Persona 100 Skill 2
1083827A 0000????
Persona 100 Skill 3
1083827C 0000????
Persona 100 Skill 4
1083827E 0000????
Persona 100 Skill 5
10838280 0000????
Persona 100 Skill 6
10838282 0000????
Persona 100 Skill 7
10838284 0000????
Persona 100 Skill 8
10838286 0000????
Persona 100 St Max
00838288 00000063
Persona 100 Ma Max
00838289 00000063
Persona 100 EN Max
0083828A 00000063
Persona 100 AG Max
0083828B 00000063
Persona 100 Lu Max
0083828C 00000063
Persona 101 Activate
108382A0 00000001
Persona 101 Mod
108382A2 0000????
Persona 101 Level Max
008382A4 00000063
Persona 101 Exp Max
208382A8 0098967F
Persona 101 Skill 1
108382AC 0000????
Persona 101 Skill 2
108382AE 0000????
Persona 101 Skill 3
108382B0 0000????
Persona 101 Skill 4
108382B2 0000????
Persona 101 Skill 5
108382B4 0000????
Persona 101 Skill 6
108382B6 0000????
Persona 101 Skill 7
108382B8 0000????
Persona 101 Skill 8
108382BA 0000????
Persona 101 St Max
008382BC 00000063
Persona 101 Ma Max
008382BD 00000063
Persona 101 EN Max
008382BE 00000063
Persona 101 AG Max
008382BF 00000063
Persona 101 Lu Max
008382C0 00000063
Persona 102 Activate
108382D4 00000001
Persona 102 Mod
108382D6 0000????
Persona 102 Level Max
008382D8 00000063
Persona 102 Exp Max
208382DC 0098967F
Persona 102 Skill 1
108382E0 0000????
Persona 102 Skill 2
108382E2 0000????
Persona 102 Skill 3
108382E4 0000????
Persona 102 Skill 4
108382E6 0000????
Persona 102 Skill 5
108382E8 0000????
Persona 102 Skill 6
108382EA 0000????
Persona 102 Skill 7
108382EC 0000????
Persona 102 Skill 8
108382EE 0000????
Persona 102 St Max
008382F0 00000063
Persona 102 Ma Max
008382F1 00000063
Persona 102 EN Max
008382F2 00000063
Persona 102 AG Max
008382F3 00000063
Persona 102 Lu Max
008382F4 00000063
Persona 103 Activate
10838308 00000001
Persona 103 Mod
1083830A 0000????
Persona 103 Level Max
0083830C 00000063
Persona 103 Exp Max
20838310 0098967F
Persona 103 Skill 1
10838314 0000????
Persona 103 Skill 2
10838316 0000????
Persona 103 Skill 3
10838318 0000????
Persona 103 Skill 4
1083831A 0000????
Persona 103 Skill 5
1083831C 0000????
Persona 103 Skill 6
1083831E 0000????
Persona 103 Skill 7
10838320 0000????
Persona 103 Skill 8
10838322 0000????
Persona 103 St Max
00838324 00000063
Persona 103 Ma Max
00838325 00000063
Persona 103 EN Max
00838326 00000063
Persona 103 AG Max
00838327 00000063
Persona 103 Lu Max
00838328 00000063
Persona 104 Activate
1083833C 00000001
Persona 104 Mod
1083833E 0000????
Persona 104 Level Max
00838340 00000063
Persona 104 Exp Max
20838344 0098967F
Persona 104 Skill 1
10838348 0000????
Persona 104 Skill 2
1083834A 0000????
Persona 104 Skill 3
1083834C 0000????
Persona 104 Skill 4
1083834E 0000????
Persona 104 Skill 5
10838350 0000????
Persona 104 Skill 6
10838352 0000????
Persona 104 Skill 7
10838354 0000????
Persona 104 Skill 8
10838356 0000????
Persona 104 St Max
00838358 00000063
Persona 104 Ma Max
00838359 00000063
Persona 104 EN Max
0083835A 00000063
Persona 104 AG Max
0083835B 00000063
Persona 104 Lu Max
0083835C 00000063
Persona 105 Activate
10838370 00000001
Persona 105 Mod
10838372 0000????
Persona 105 Level Max
00838374 00000063
Persona 105 Exp Max
20838378 0098967F
Persona 105 Skill 1
1083837C 0000????
Persona 105 Skill 2
1083837E 0000????
Persona 105 Skill 3
10838380 0000????
Persona 105 Skill 4
10838382 0000????
Persona 105 Skill 5
10838384 0000????
Persona 105 Skill 6
10838386 0000????
Persona 105 Skill 7
10838388 0000????
Persona 105 Skill 8
1083838A 0000????
Persona 105 St Max
0083838C 00000063
Persona 105 Ma Max
0083838D 00000063
Persona 105 EN Max
0083838E 00000063
Persona 105 AG Max
0083838F 00000063
Persona 105 Lu Max
00838390 00000063
Persona 106 Activate
108383A4 00000001
Persona 106 Mod
108383A6 0000????
Persona 106 Level Max
008383A8 00000063
Persona 106 Exp Max
208383AC 0098967F
Persona 106 Skill 1
108383B0 0000????
Persona 106 Skill 2
108383B2 0000????
Persona 106 Skill 3
108383B4 0000????
Persona 106 Skill 4
108383B6 0000????
Persona 106 Skill 5
108383B8 0000????
Persona 106 Skill 6
108383BA 0000????
Persona 106 Skill 7
108383BC 0000????
Persona 106 Skill 8
108383BE 0000????
Persona 106 St Max
008383C0 00000063
Persona 106 Ma Max
008383C1 00000063
Persona 106 EN Max
008383C2 00000063
Persona 106 AG Max
008383C3 00000063
Persona 106 Lu Max
008383C4 00000063
Persona 107 Activate
108383D8 00000001
Persona 107 Mod
108383DA 0000????
Persona 107 Level Max
008383DC 00000063
Persona 107 Exp Max
208383E0 0098967F
Persona 107 Skill 1
108383E4 0000????
Persona 107 Skill 2
108383E6 0000????
Persona 107 Skill 3
108383E8 0000????
Persona 107 Skill 4
108383EA 0000????
Persona 107 Skill 5
108383EC 0000????
Persona 107 Skill 6
108383EE 0000????
Persona 107 Skill 7
108383F0 0000????
Persona 107 Skill 8
108383F2 0000????
Persona 107 St Max
008383F4 00000063
Persona 107 Ma Max
008383F5 00000063
Persona 107 EN Max
008383F6 00000063
Persona 107 AG Max
008383F7 00000063
Persona 107 Lu Max
008383F8 00000063
Persona 108 Activate
1083840C 00000001
Persona 108 Mod
1083840E 0000????
Persona 108 Level Max
00838410 00000063
Persona 108 Exp Max
20838414 0098967F
Persona 108 Skill 1
10838418 0000????
Persona 108 Skill 2
1083841A 0000????
Persona 108 Skill 3
1083841C 0000????
Persona 108 Skill 4
1083841E 0000????
Persona 108 Skill 5
10838420 0000????
Persona 108 Skill 6
10838422 0000????
Persona 108 Skill 7
10838424 0000????
Persona 108 Skill 8
10838426 0000????
Persona 108 St Max
00838428 00000063
Persona 108 Ma Max
00838429 00000063
Persona 108 EN Max
0083842A 00000063
Persona 108 AG Max
0083842B 00000063
Persona 108 Lu Max
0083842C 00000063
Persona 109 Activate
10838440 00000001
Persona 109 Mod
10838442 0000????
Persona 109 Level Max
00838444 00000063
Persona 109 Exp Max
20838448 0098967F
Persona 109 Skill 1
1083844C 0000????
Persona 109 Skill 2
1083844E 0000????
Persona 109 Skill 3
10838450 0000????
Persona 109 Skill 4
10838452 0000????
Persona 109 Skill 5
10838454 0000????
Persona 109 Skill 6
10838456 0000????
Persona 109 Skill 7
10838458 0000????
Persona 109 Skill 8
1083845A 0000????
Persona 109 St Max
0083845C 00000063
Persona 109 Ma Max
0083845D 00000063
Persona 109 EN Max
0083845E 00000063
Persona 109 AG Max
0083845F 00000063
Persona 109 Lu Max
00838460 00000063
Persona 110 Activate
10838474 00000001
Persona 110 Mod
10838476 0000????
Persona 110 Level Max
00838478 00000063
Persona 110 Exp Max
2083847C 0098967F
Persona 110 Skill 1
10838480 0000????
Persona 110 Skill 2
10838482 0000????
Persona 110 Skill 3
10838484 0000????
Persona 110 Skill 4
10838486 0000????
Persona 110 Skill 5
10838488 0000????
Persona 110 Skill 6
1083848A 0000????
Persona 110 Skill 7
1083848C 0000????
Persona 110 Skill 8
1083848E 0000????
Persona 110 St Max
00838490 00000063
Persona 110 Ma Max
00838491 00000063
Persona 110 EN Max
00838492 00000063
Persona 110 AG Max
00838493 00000063
Persona 110 Lu Max
00838494 00000063
Persona 111 Activate
108384A8 00000001
Persona 111 Mod
108384AA 0000????
Persona 111 Level Max
008384AC 00000063
Persona 111 Exp Max
208384B0 0098967F
Persona 111 Skill 1
108384B4 0000????
Persona 111 Skill 2
108384B6 0000????
Persona 111 Skill 3
108384B8 0000????
Persona 111 Skill 4
108384BA 0000????
Persona 111 Skill 5
108384BC 0000????
Persona 111 Skill 6
108384BE 0000????
Persona 111 Skill 7
108384C0 0000????
Persona 111 Skill 8
108384C2 0000????
Persona 111 St Max
008384C4 00000063
Persona 111 Ma Max
008384C5 00000063
Persona 111 EN Max
008384C6 00000063
Persona 111 AG Max
008384C7 00000063
Persona 111 Lu Max
008384C8 00000063
Persona 112 Activate
108384DC 00000001
Persona 112 Mod
108384DE 0000????
Persona 112 Level Max
008384E0 00000063
Persona 112 Exp Max
208384E4 0098967F
Persona 112 Skill 1
108384E8 0000????
Persona 112 Skill 2
108384EA 0000????
Persona 112 Skill 3
108384EC 0000????
Persona 112 Skill 4
108384EE 0000????
Persona 112 Skill 5
108384F0 0000????
Persona 112 Skill 6
108384F2 0000????
Persona 112 Skill 7
108384F4 0000????
Persona 112 Skill 8
108384F6 0000????
Persona 112 St Max
008384F8 00000063
Persona 112 Ma Max
008384F9 00000063
Persona 112 EN Max
008384FA 00000063
Persona 112 AG Max
008384FB 00000063
Persona 112 Lu Max
008384FC 00000063
Persona 113 Activate
10838510 00000001
Persona 113 Mod
10838512 0000????
Persona 113 Level Max
00838514 00000063
Persona 113 Exp Max
20838518 0098967F
Persona 113 Skill 1
1083851C 0000????
Persona 113 Skill 2
1083851E 0000????
Persona 113 Skill 3
10838520 0000????
Persona 113 Skill 4
10838522 0000????
Persona 113 Skill 5
10838524 0000????
Persona 113 Skill 6
10838526 0000????
Persona 113 Skill 7
10838528 0000????
Persona 113 Skill 8
1083852A 0000????
Persona 113 St Max
0083852C 00000063
Persona 113 Ma Max
0083852D 00000063
Persona 113 EN Max
0083852E 00000063
Persona 113 AG Max
0083852F 00000063
Persona 113 Lu Max
00838530 00000063
Persona 114 Activate
10838544 00000001
Persona 114 Mod
10838546 0000????
Persona 114 Level Max
00838548 00000063
Persona 114 Exp Max
2083854C 0098967F
Persona 114 Skill 1
10838550 0000????
Persona 114 Skill 2
10838552 0000????
Persona 114 Skill 3
10838554 0000????
Persona 114 Skill 4
10838556 0000????
Persona 114 Skill 5
10838558 0000????
Persona 114 Skill 6
1083855A 0000????
Persona 114 Skill 7
1083855C 0000????
Persona 114 Skill 8
1083855E 0000????
Persona 114 St Max
00838560 00000063
Persona 114 Ma Max
00838561 00000063
Persona 114 EN Max
00838562 00000063
Persona 114 AG Max
00838563 00000063
Persona 114 Lu Max
00838564 00000063
Persona 115 Activate
10838578 00000001
Persona 115 Mod
1083857A 0000????
Persona 115 Level Max
0083857C 00000063
Persona 115 Exp Max
20838580 0098967F
Persona 115 Skill 1
10838584 0000????
Persona 115 Skill 2
10838586 0000????
Persona 115 Skill 3
10838588 0000????
Persona 115 Skill 4
1083858A 0000????
Persona 115 Skill 5
1083858C 0000????
Persona 115 Skill 6
1083858E 0000????
Persona 115 Skill 7
10838590 0000????
Persona 115 Skill 8
10838592 0000????
Persona 115 St Max
00838594 00000063
Persona 115 Ma Max
00838595 00000063
Persona 115 EN Max
00838596 00000063
Persona 115 AG Max
00838597 00000063
Persona 115 Lu Max
00838598 00000063
Persona 116 Activate
108385AC 00000001
Persona 116 Mod
108385AE 0000????
Persona 116 Level Max
008385B0 00000063
Persona 116 Exp Max
208385B4 0098967F
Persona 116 Skill 1
108385B8 0000????
Persona 116 Skill 2
108385BA 0000????
Persona 116 Skill 3
108385BC 0000????
Persona 116 Skill 4
108385BE 0000????
Persona 116 Skill 5
108385C0 0000????
Persona 116 Skill 6
108385C2 0000????
Persona 116 Skill 7
108385C4 0000????
Persona 116 Skill 8
108385C6 0000????
Persona 116 St Max
008385C8 00000063
Persona 116 Ma Max
008385C9 00000063
Persona 116 EN Max
008385CA 00000063
Persona 116 AG Max
008385CB 00000063
Persona 116 Lu Max
008385CC 00000063
Persona 117 Activate
108385E0 00000001
Persona 117 Mod
108385E2 0000????
Persona 117 Level Max
008385E4 00000063
Persona 117 Exp Max
208385E8 0098967F
Persona 117 Skill 1
108385EC 0000????
Persona 117 Skill 2
108385EE 0000????
Persona 117 Skill 3
108385F0 0000????
Persona 117 Skill 4
108385F2 0000????
Persona 117 Skill 5
108385F4 0000????
Persona 117 Skill 6
108385F6 0000????
Persona 117 Skill 7
108385F8 0000????
Persona 117 Skill 8
108385FA 0000????
Persona 117 St Max
008385FC 00000063
Persona 117 Ma Max
008385FD 00000063
Persona 117 EN Max
008385FE 00000063
Persona 117 AG Max
008385FF 00000063
Persona 117 Lu Max
00838600 00000063
Persona 118 Activate
10838614 00000001
Persona 118 Mod
10838616 0000????
Persona 118 Level Max
00838618 00000063
Persona 118 Exp Max
2083861C 0098967F
Persona 118 Skill 1
10838620 0000????
Persona 118 Skill 2
10838622 0000????
Persona 118 Skill 3
10838624 0000????
Persona 118 Skill 4
10838626 0000????
Persona 118 Skill 5
10838628 0000????
Persona 118 Skill 6
1083862A 0000????
Persona 118 Skill 7
1083862C 0000????
Persona 118 Skill 8
1083862E 0000????
Persona 118 St Max
00838630 00000063
Persona 118 Ma Max
00838631 00000063
Persona 118 EN Max
00838632 00000063
Persona 118 AG Max
00838633 00000063
Persona 118 Lu Max
00838634 00000063
Persona 119 Activate
10838648 00000001
Persona 119 Mod
1083864A 0000????
Persona 119 Level Max
0083864C 00000063
Persona 119 Exp Max
20838650 0098967F
Persona 119 Skill 1
10838654 0000????
Persona 119 Skill 2
10838656 0000????
Persona 119 Skill 3
10838658 0000????
Persona 119 Skill 4
1083865A 0000????
Persona 119 Skill 5
1083865C 0000????
Persona 119 Skill 6
1083865E 0000????
Persona 119 Skill 7
10838660 0000????
Persona 119 Skill 8
10838662 0000????
Persona 119 St Max
00838664 00000063
Persona 119 Ma Max
00838665 00000063
Persona 119 EN Max
00838666 00000063
Persona 119 AG Max
00838667 00000063
Persona 119 Lu Max
00838668 00000063
Persona 120 Activate
1083867C 00000001
Persona 120 Mod
1083867E 0000????
Persona 120 Level Max
00838680 00000063
Persona 120 Exp Max
20838684 0098967F
Persona 120 Skill 1
10838688 0000????
Persona 120 Skill 2
1083868A 0000????
Persona 120 Skill 3
1083868C 0000????
Persona 120 Skill 4
1083868E 0000????
Persona 120 Skill 5
10838690 0000????
Persona 120 Skill 6
10838692 0000????
Persona 120 Skill 7
10838694 0000????
Persona 120 Skill 8
10838696 0000????
Persona 120 St Max
00838698 00000063
Persona 120 Ma Max
00838699 00000063
Persona 120 EN Max
0083869A 00000063
Persona 120 AG Max
0083869B 00000063
Persona 120 Lu Max
0083869C 00000063
Persona 121 Activate
108386B0 00000001
Persona 121 Mod
108386B2 0000????
Persona 121 Level Max
008386B4 00000063
Persona 121 Exp Max
208386B8 0098967F
Persona 121 Skill 1
108386BC 0000????
Persona 121 Skill 2
108386BE 0000????
Persona 121 Skill 3
108386C0 0000????
Persona 121 Skill 4
108386C2 0000????
Persona 121 Skill 5
108386C4 0000????
Persona 121 Skill 6
108386C6 0000????
Persona 121 Skill 7
108386C8 0000????
Persona 121 Skill 8
108386CA 0000????
Persona 121 St Max
008386CC 00000063
Persona 121 Ma Max
008386CD 00000063
Persona 121 EN Max
008386CE 00000063
Persona 121 AG Max
008386CF 00000063
Persona 121 Lu Max
008386D0 00000063
Persona 122 Activate
108386E4 00000001
Persona 122 Mod
108386E6 0000????
Persona 122 Level Max
008386E8 00000063
Persona 122 Exp Max
208386EC 0098967F
Persona 122 Skill 1
108386F0 0000????
Persona 122 Skill 2
108386F2 0000????
Persona 122 Skill 3
108386F4 0000????
Persona 122 Skill 4
108386F6 0000????
Persona 122 Skill 5
108386F8 0000????
Persona 122 Skill 6
108386FA 0000????
Persona 122 Skill 7
108386FC 0000????
Persona 122 Skill 8
108386FE 0000????
Persona 122 St Max
00838700 00000063
Persona 122 Ma Max
00838701 00000063
Persona 122 EN Max
00838702 00000063
Persona 122 AG Max
00838703 00000063
Persona 122 Lu Max
00838704 00000063
Persona 123 Activate
10838718 00000001
Persona 123 Mod
1083871A 0000????
Persona 123 Level Max
0083871C 00000063
Persona 123 Exp Max
20838720 0098967F
Persona 123 Skill 1
10838724 0000????
Persona 123 Skill 2
10838726 0000????
Persona 123 Skill 3
10838728 0000????
Persona 123 Skill 4
1083872A 0000????
Persona 123 Skill 5
1083872C 0000????
Persona 123 Skill 6
1083872E 0000????
Persona 123 Skill 7
10838730 0000????
Persona 123 Skill 8
10838732 0000????
Persona 123 St Max
00838734 00000063
Persona 123 Ma Max
00838735 00000063
Persona 123 EN Max
00838736 00000063
Persona 123 AG Max
00838737 00000063
Persona 123 Lu Max
00838738 00000063
Persona 124 Activate
1083874C 00000001
Persona 124 Mod
1083874E 0000????
Persona 124 Level Max
00838750 00000063
Persona 124 Exp Max
20838754 0098967F
Persona 124 Skill 1
10838758 0000????
Persona 124 Skill 2
1083875A 0000????
Persona 124 Skill 3
1083875C 0000????
Persona 124 Skill 4
1083875E 0000????
Persona 124 Skill 5
10838760 0000????
Persona 124 Skill 6
10838762 0000????
Persona 124 Skill 7
10838764 0000????
Persona 124 Skill 8
10838766 0000????
Persona 124 St Max
00838768 00000063
Persona 124 Ma Max
00838769 00000063
Persona 124 EN Max
0083876A 00000063
Persona 124 AG Max
0083876B 00000063
Persona 124 Lu Max
0083876C 00000063
Persona 125 Activate
10838780 00000001
Persona 125 Mod
10838782 0000????
Persona 125 Level Max
00838784 00000063
Persona 125 Exp Max
20838788 0098967F
Persona 125 Skill 1
1083878C 0000????
Persona 125 Skill 2
1083878E 0000????
Persona 125 Skill 3
10838790 0000????
Persona 125 Skill 4
10838792 0000????
Persona 125 Skill 5
10838794 0000????
Persona 125 Skill 6
10838796 0000????
Persona 125 Skill 7
10838798 0000????
Persona 125 Skill 8
1083879A 0000????
Persona 125 St Max
0083879C 00000063
Persona 125 Ma Max
0083879D 00000063
Persona 125 EN Max
0083879E 00000063
Persona 125 AG Max
0083879F 00000063
Persona 125 Lu Max
008387A0 00000063
Persona 126 Activate
108387B4 00000001
Persona 126 Mod
108387B6 0000????
Persona 126 Level Max
008387B8 00000063
Persona 126 Exp Max
208387BC 0098967F
Persona 126 Skill 1
108387C0 0000????
Persona 126 Skill 2
108387C2 0000????
Persona 126 Skill 3
108387C4 0000????
Persona 126 Skill 4
108387C6 0000????
Persona 126 Skill 5
108387C8 0000????
Persona 126 Skill 6
108387CA 0000????
Persona 126 Skill 7
108387CC 0000????
Persona 126 Skill 8
108387CE 0000????
Persona 126 St Max
008387D0 00000063
Persona 126 Ma Max
008387D1 00000063
Persona 126 EN Max
008387D2 00000063
Persona 126 AG Max
008387D3 00000063
Persona 126 Lu Max
008387D4 00000063
Persona 127 Activate
108387E8 00000001
Persona 127 Mod
108387EA 0000????
Persona 127 Level Max
008387EC 00000063
Persona 127 Exp Max
208387F0 0098967F
Persona 127 Skill 1
108387F4 0000????
Persona 127 Skill 2
108387F6 0000????
Persona 127 Skill 3
108387F8 0000????
Persona 127 Skill 4
108387FA 0000????
Persona 127 Skill 5
108387FC 0000????
Persona 127 Skill 6
108387FE 0000????
Persona 127 Skill 7
10838800 0000????
Persona 127 Skill 8
10838802 0000????
Persona 127 St Max
00838804 00000063
Persona 127 Ma Max
00838805 00000063
Persona 127 EN Max
00838806 00000063
Persona 127 AG Max
00838807 00000063
Persona 127 Lu Max
00838808 00000063
Persona 128 Activate
1083881C 00000001
Persona 128 Mod
1083881E 0000????
Persona 128 Level Max
00838820 00000063
Persona 128 Exp Max
20838824 0098967F
Persona 128 Skill 1
10838828 0000????
Persona 128 Skill 2
1083882A 0000????
Persona 128 Skill 3
1083882C 0000????
Persona 128 Skill 4
1083882E 0000????
Persona 128 Skill 5
10838830 0000????
Persona 128 Skill 6
10838832 0000????
Persona 128 Skill 7
10838834 0000????
Persona 128 Skill 8
10838836 0000????
Persona 128 St Max
00838838 00000063
Persona 128 Ma Max
00838839 00000063
Persona 128 EN Max
0083883A 00000063
Persona 128 AG Max
0083883B 00000063
Persona 128 Lu Max
0083883C 00000063
Persona 129 Activate
10838850 00000001
Persona 129 Mod
10838852 0000????
Persona 129 Level Max
00838854 00000063
Persona 129 Exp Max
20838858 0098967F
Persona 129 Skill 1
1083885C 0000????
Persona 129 Skill 2
1083885E 0000????
Persona 129 Skill 3
10838860 0000????
Persona 129 Skill 4
10838862 0000????
Persona 129 Skill 5
10838864 0000????
Persona 129 Skill 6
10838866 0000????
Persona 129 Skill 7
10838868 0000????
Persona 129 Skill 8
1083886A 0000????
Persona 129 St Max
0083886C 00000063
Persona 129 Ma Max
0083886D 00000063
Persona 129 EN Max
0083886E 00000063
Persona 129 AG Max
0083886F 00000063
Persona 129 Lu Max
00838870 00000063
Persona 130 Activate
10838884 00000001
Persona 130 Mod
10838886 0000????
Persona 130 Level Max
00838888 00000063
Persona 130 Exp Max
2083888C 0098967F
Persona 130 Skill 1
10838890 0000????
Persona 130 Skill 2
10838892 0000????
Persona 130 Skill 3
10838894 0000????
Persona 130 Skill 4
10838896 0000????
Persona 130 Skill 5
10838898 0000????
Persona 130 Skill 6
1083889A 0000????
Persona 130 Skill 7
1083889C 0000????
Persona 130 Skill 8
1083889E 0000????
Persona 130 St Max
008388A0 00000063
Persona 130 Ma Max
008388A1 00000063
Persona 130 EN Max
008388A2 00000063
Persona 130 AG Max
008388A3 00000063
Persona 130 Lu Max
008388A4 00000063
Persona 131 Activate
108388B8 00000001
Persona 131 Mod
108388BA 0000????
Persona 131 Level Max
008388BC 00000063
Persona 131 Exp Max
208388C0 0098967F
Persona 131 Skill 1
108388C4 0000????
Persona 131 Skill 2
108388C6 0000????
Persona 131 Skill 3
108388C8 0000????
Persona 131 Skill 4
108388CA 0000????
Persona 131 Skill 5
108388CC 0000????
Persona 131 Skill 6
108388CE 0000????
Persona 131 Skill 7
108388D0 0000????
Persona 131 Skill 8
108388D2 0000????
Persona 131 St Max
008388D4 00000063
Persona 131 Ma Max
008388D5 00000063
Persona 131 EN Max
008388D6 00000063
Persona 131 AG Max
008388D7 00000063
Persona 131 Lu Max
008388D8 00000063
Persona 132 Activate
108388EC 00000001
Persona 132 Mod
108388EE 0000????
Persona 132 Level Max
008388F0 00000063
Persona 132 Exp Max
208388F4 0098967F
Persona 132 Skill 1
108388F8 0000????
Persona 132 Skill 2
108388FA 0000????
Persona 132 Skill 3
108388FC 0000????
Persona 132 Skill 4
108388FE 0000????
Persona 132 Skill 5
10838900 0000????
Persona 132 Skill 6
10838902 0000????
Persona 132 Skill 7
10838904 0000????
Persona 132 Skill 8
10838906 0000????
Persona 132 St Max
00838908 00000063
Persona 132 Ma Max
00838909 00000063
Persona 132 EN Max
0083890A 00000063
Persona 132 AG Max
0083890B 00000063
Persona 132 Lu Max
0083890C 00000063
Persona 133 Activate
10838920 00000001
Persona 133 Mod
10838922 0000????
Persona 133 Level Max
00838924 00000063
Persona 133 Exp Max
20838928 0098967F
Persona 133 Skill 1
1083892C 0000????
Persona 133 Skill 2
1083892E 0000????
Persona 133 Skill 3
10838930 0000????
Persona 133 Skill 4
10838932 0000????
Persona 133 Skill 5
10838934 0000????
Persona 133 Skill 6
10838936 0000????
Persona 133 Skill 7
10838938 0000????
Persona 133 Skill 8
1083893A 0000????
Persona 133 St Max
0083893C 00000063
Persona 133 Ma Max
0083893D 00000063
Persona 133 EN Max
0083893E 00000063
Persona 133 AG Max
0083893F 00000063
Persona 133 Lu Max
00838940 00000063
Persona 134 Activate
10838954 00000001
Persona 134 Mod
10838956 0000????
Persona 134 Level Max
00838958 00000063
Persona 134 Exp Max
2083895C 0098967F
Persona 134 Skill 1
10838960 0000????
Persona 134 Skill 2
10838962 0000????
Persona 134 Skill 3
10838964 0000????
Persona 134 Skill 4
10838966 0000????
Persona 134 Skill 5
10838968 0000????
Persona 134 Skill 6
1083896A 0000????
Persona 134 Skill 7
1083896C 0000????
Persona 134 Skill 8
1083896E 0000????
Persona 134 St Max
00838970 00000063
Persona 134 Ma Max
00838971 00000063
Persona 134 EN Max
00838972 00000063
Persona 134 AG Max
00838973 00000063
Persona 134 Lu Max
00838974 00000063
Persona 135 Activate
10838988 00000001
Persona 135 Mod
1083898A 0000????
Persona 135 Level Max
0083898C 00000063
Persona 135 Exp Max
20838990 0098967F
Persona 135 Skill 1
10838994 0000????
Persona 135 Skill 2
10838996 0000????
Persona 135 Skill 3
10838998 0000????
Persona 135 Skill 4
1083899A 0000????
Persona 135 Skill 5
1083899C 0000????
Persona 135 Skill 6
1083899E 0000????
Persona 135 Skill 7
108389A0 0000????
Persona 135 Skill 8
108389A2 0000????
Persona 135 St Max
008389A4 00000063
Persona 135 Ma Max
008389A5 00000063
Persona 135 EN Max
008389A6 00000063
Persona 135 AG Max
008389A7 00000063
Persona 135 Lu Max
008389A8 00000063
Persona 136 Activate
108389BC 00000001
Persona 136 Mod
108389BE 0000????
Persona 136 Level Max
008389C0 00000063
Persona 136 Exp Max
208389C4 0098967F
Persona 136 Skill 1
108389C8 0000????
Persona 136 Skill 2
108389CA 0000????
Persona 136 Skill 3
108389CC 0000????
Persona 136 Skill 4
108389CE 0000????
Persona 136 Skill 5
108389D0 0000????
Persona 136 Skill 6
108389D2 0000????
Persona 136 Skill 7
108389D4 0000????
Persona 136 Skill 8
108389D6 0000????
Persona 136 St Max
008389D8 00000063
Persona 136 Ma Max
008389D9 00000063
Persona 136 EN Max
008389DA 00000063
Persona 136 AG Max
008389DB 00000063
Persona 136 Lu Max
008389DC 00000063
Persona 137 Activate
108389F0 00000001
Persona 137 Mod
108389F2 0000????
Persona 137 Level Max
008389F4 00000063
Persona 137 Exp Max
208389F8 0098967F
Persona 137 Skill 1
108389FC 0000????
Persona 137 Skill 2
108389FE 0000????
Persona 137 Skill 3
10838A00 0000????
Persona 137 Skill 4
10838A02 0000????
Persona 137 Skill 5
10838A04 0000????
Persona 137 Skill 6
10838A06 0000????
Persona 137 Skill 7
10838A08 0000????
Persona 137 Skill 8
10838A0A 0000????
Persona 137 St Max
00838A0C 00000063
Persona 137 Ma Max
00838A0D 00000063
Persona 137 EN Max
00838A0E 00000063
Persona 137 AG Max
00838A0F 00000063
Persona 137 Lu Max
00838A10 00000063
Persona 138 Activate
10838A24 00000001
Persona 138 Mod
10838A26 0000????
Persona 138 Level Max
00838A28 00000063
Persona 138 Exp Max
20838A2C 0098967F
Persona 138 Skill 1
10838A30 0000????
Persona 138 Skill 2
10838A32 0000????
Persona 138 Skill 3
10838A34 0000????
Persona 138 Skill 4
10838A36 0000????
Persona 138 Skill 5
10838A38 0000????
Persona 138 Skill 6
10838A3A 0000????
Persona 138 Skill 7
10838A3C 0000????
Persona 138 Skill 8
10838A3E 0000????
Persona 138 St Max
00838A40 00000063
Persona 138 Ma Max
00838A41 00000063
Persona 138 EN Max
00838A42 00000063
Persona 138 AG Max
00838A43 00000063
Persona 138 Lu Max
00838A44 00000063
Persona 139 Activate
10838A58 00000001
Persona 139 Mod
10838A5A 0000????
Persona 139 Level Max
00838A5C 00000063
Persona 139 Exp Max
20838A60 0098967F
Persona 139 Skill 1
10838A64 0000????
Persona 139 Skill 2
10838A66 0000????
Persona 139 Skill 3
10838A68 0000????
Persona 139 Skill 4
10838A6A 0000????
Persona 139 Skill 5
10838A6C 0000????
Persona 139 Skill 6
10838A6E 0000????
Persona 139 Skill 7
10838A70 0000????
Persona 139 Skill 8
10838A72 0000????
Persona 139 St Max
00838A74 00000063
Persona 139 Ma Max
00838A75 00000063
Persona 139 EN Max
00838A76 00000063
Persona 139 AG Max
00838A77 00000063
Persona 139 Lu Max
00838A78 00000063
Persona 140 Activate
10838A8C 00000001
Persona 140 Mod
10838A8E 0000????
Persona 140 Level Max
00838A90 00000063
Persona 140 Exp Max
20838A94 0098967F
Persona 140 Skill 1
10838A98 0000????
Persona 140 Skill 2
10838A9A 0000????
Persona 140 Skill 3
10838A9C 0000????
Persona 140 Skill 4
10838A9E 0000????
Persona 140 Skill 5
10838AA0 0000????
Persona 140 Skill 6
10838AA2 0000????
Persona 140 Skill 7
10838AA4 0000????
Persona 140 Skill 8
10838AA6 0000????
Persona 140 St Max
00838AA8 00000063
Persona 140 Ma Max
00838AA9 00000063
Persona 140 EN Max
00838AAA 00000063
Persona 140 AG Max
00838AAB 00000063
Persona 140 Lu Max
00838AAC 00000063
Persona 141 Activate
10838AC0 00000001
Persona 141 Mod
10838AC2 0000????
Persona 141 Level Max
00838AC4 00000063
Persona 141 Exp Max
20838AC8 0098967F
Persona 141 Skill 1
10838ACC 0000????
Persona 141 Skill 2
10838ACE 0000????
Persona 141 Skill 3
10838AD0 0000????
Persona 141 Skill 4
10838AD2 0000????
Persona 141 Skill 5
10838AD4 0000????
Persona 141 Skill 6
10838AD6 0000????
Persona 141 Skill 7
10838AD8 0000????
Persona 141 Skill 8
10838ADA 0000????
Persona 141 St Max
00838ADC 00000063
Persona 141 Ma Max
00838ADD 00000063
Persona 141 EN Max
00838ADE 00000063
Persona 141 AG Max
00838ADF 00000063
Persona 141 Lu Max
00838AE0 00000063
Persona 142 Activate
10838AF4 00000001
Persona 142 Mod
10838AF6 0000????
Persona 142 Level Max
00838AF8 00000063
Persona 142 Exp Max
20838AFC 0098967F
Persona 142 Skill 1
10838B00 0000????
Persona 142 Skill 2
10838B02 0000????
Persona 142 Skill 3
10838B04 0000????
Persona 142 Skill 4
10838B06 0000????
Persona 142 Skill 5
10838B08 0000????
Persona 142 Skill 6
10838B0A 0000????
Persona 142 Skill 7
10838B0C 0000????
Persona 142 Skill 8
10838B0E 0000????
Persona 142 St Max
00838B10 00000063
Persona 142 Ma Max
00838B11 00000063
Persona 142 EN Max
00838B12 00000063
Persona 142 AG Max
00838B13 00000063
Persona 142 Lu Max
00838B14 00000063
Persona 143 Activate
10838B28 00000001
Persona 143 Mod
10838B2A 0000????
Persona 143 Level Max
00838B2C 00000063
Persona 143 Exp Max
20838B30 0098967F
Persona 143 Skill 1
10838B34 0000????
Persona 143 Skill 2
10838B36 0000????
Persona 143 Skill 3
10838B38 0000????
Persona 143 Skill 4
10838B3A 0000????
Persona 143 Skill 5
10838B3C 0000????
Persona 143 Skill 6
10838B3E 0000????
Persona 143 Skill 7
10838B40 0000????
Persona 143 Skill 8
10838B42 0000????
Persona 143 St Max
00838B44 00000063
Persona 143 Ma Max
00838B45 00000063
Persona 143 EN Max
00838B46 00000063
Persona 143 AG Max
00838B47 00000063
Persona 143 Lu Max
00838B48 00000063
Persona 144 Activate
10838B5C 00000001
Persona 144 Mod
10838B5E 0000????
Persona 144 Level Max
00838B60 00000063
Persona 144 Exp Max
20838B64 0098967F
Persona 144 Skill 1
10838B68 0000????
Persona 144 Skill 2
10838B6A 0000????
Persona 144 Skill 3
10838B6C 0000????
Persona 144 Skill 4
10838B6E 0000????
Persona 144 Skill 5
10838B70 0000????
Persona 144 Skill 6
10838B72 0000????
Persona 144 Skill 7
10838B74 0000????
Persona 144 Skill 8
10838B76 0000????
Persona 144 St Max
00838B78 00000063
Persona 144 Ma Max
00838B79 00000063
Persona 144 EN Max
00838B7A 00000063
Persona 144 AG Max
00838B7B 00000063
Persona 144 Lu Max
00838B7C 00000063
Persona 145 Activate
10838B90 00000001
Persona 145 Mod
10838B92 0000????
Persona 145 Level Max
00838B94 00000063
Persona 145 Exp Max
20838B98 0098967F
Persona 145 Skill 1
10838B9C 0000????
Persona 145 Skill 2
10838B9E 0000????
Persona 145 Skill 3
10838BA0 0000????
Persona 145 Skill 4
10838BA2 0000????
Persona 145 Skill 5
10838BA4 0000????
Persona 145 Skill 6
10838BA6 0000????
Persona 145 Skill 7
10838BA8 0000????
Persona 145 Skill 8
10838BAA 0000????
Persona 145 St Max
00838BAC 00000063
Persona 145 Ma Max
00838BAD 00000063
Persona 145 EN Max
00838BAE 00000063
Persona 145 AG Max
00838BAF 00000063
Persona 145 Lu Max
00838BB0 00000063
*Character Codes
*Character Codes
Hero Persona Level
1083622A 00000063
Hero MaxInf Current HP
1083622C 000003E7
Hero MaxInf Current Sp
1083622E 000003E7
Hero Max Exp
20836268 0098967F
Hero Always Great Statis
2083626C 00300002
10836270 00000030
Hero Weapon Mod
1083678C 0000????
Hero Armor: Body Mod
1083678E 0000????
Hero Armor: Feet Mod
10836790 0000????
Hero Acc Mod
10836782 0000????
Yukari MaxInf Current HP
1083401C 000003E7
Yukari MaxInf Current SP
1083401E 000003E7
Yukari Always Great Statis
2083405C 00300002
10834060 00000030
Yukari Max Exp
20834058 0098967F
Yukari Equip 1 Mod
1083406C 0000????
Yukari Equip 1 Pic Mod
20834070 ????????
Yukari Equip 1 Abilitys Mod
00834075 000000??
Yukari Equip 1 Max Attack
10834076 000003E7
Yukari Equip 1 Max Hit
10834078 000003E7
Yukari Equip 1 Max Defence
1083407A 000003E7
Yukari Equip 1 Max Evade
1083407C 000003E7
Yukari Equip 2 Mod
10834080 0000????
Yukari Equip 2 Pic Mod
20834084 ????????
Yukari Equip 2 Abilitys Mod
00834089 000000??
Yukari Equip 2 Max Attack
1083408A 000003E7
Yukari Equip 2 Max Hit
1083408C 000003E7
Yukari Equip 2 Max Defence
1083408E 000003E7
Yukari Equip 2 Max Evade
10834090 000003E7
Yukari Equip 3 Mod
10834094 0000????
Yukari Equip 3 Pic Mod
20834098 ????????
Yukari Equip 3 Abilitys Mod
0083409D 000000??
Yukari Equip 3 Max Attack
1083409E 000003E7
Yukari Equip 3 Max Hit
108340A0 000003E7
Yukari Equip 3 Max Defence
108340A2 000003E7
Yukari Equip 3 Max Evade
108340A4 000003E7
Yukari Equip 4 Mod
108340A8 0000????
Yukari Equip 4 Pic Mod
208340AC ????????
Yukari Equip 4 Abilitys Mod
008340B1 000000??
Yukari Equip 4 Max Attack
108340B2 000003E7
Yukari Equip 4 Max Hit
108340B4 000003E7
Yukari Equip 4 Max Defence
108340B6 000003E7
Yukari Equip 4 Max Evade
108340B8 000003E7
Yukari Persona 1 Activate
108340EC 00000001
Yukari Persona 1 Mod
108340EE 0000????
Yukari Persona 1 Level Max
008340F0 00000063
Yukari Persona 1 Exp Max
208340F4 0098967F
Yukari Persona 1 Skill 1
108340F8 0000????
Yukari Persona 1 Skill 2
108340FA 0000????
Yukari Persona 1 Skill 3
108340FC 0000????
Yukari Persona 1 Skill 4
108340FE 0000????
Yukari Persona 1 Skill 5
10834100 0000????
Yukari Persona 1 Skill 6
10834102 0000????
Yukari Persona 1 Skill 7
10834104 0000????
Yukari Persona 1 Skill 8
10834106 0000????
Yukari Persona 1 St Max
00834108 00000063
Yukari Persona 1 Ma Max
00834109 00000063
Yukari Persona 1 EN Max
0083410A 00000063
Yukari Persona 1 AG Max
0083410B 00000063
Yukari Persona 1 Lu Max
0083410C 00000063
Aigis MaxInf Current HP
10834380 000003E7
Aigis MaxInf Current SP
10834382 000003E7
Aigis Always Great Statis
208343C0 00300002
108343C4 00000030
Aigis Max EXP
208343BC 0098967F
Aigis Equip 1 Mod
108343D0 0000????
Aigis Equip 1 Pic Mod
208343D4 ????????
Aigis Equip 1 Abilitys Mod
008343D9 000000??
Aigis Equip 1 Max Attack
108343DA 000003E7
Aigis Equip 1 Max Hit
108343DC 000003E7
Aigis Equip 1 Max Defence
108343DE 000003E7
Aigis Equip 1 Max Evade
108343E0 000003E7
Aigis Equip 2 Mod
108343E4 0000????
Aigis Equip 2 Pic Mod
208343E8 ????????
Aigis Equip 2 Abilitys Mod
008343ED 000000??
Aigis Equip 2 Max Attack
108343EE 000003E7
Aigis Equip 2 Max Hit
108343F0 000003E7
Aigis Equip 2 Max Defence
108343F2 000003E7
Aigis Equip 2 Max Evade
108343F4 000003E7
Aigis Equip 3 Mod
108343F8 0000????
Aigis Equip 3 Pic Mod
208343FC ????????
Aigis Equip 3 Abilitys Mod
00834401 000000??
Aigis Equip 3 Max Attack
10834402 000003E7
Aigis Equip 3 Max Hit
10834404 000003E7
Aigis Equip 3 Max Defence
10834406 000003E7
Aigis Equip 3 Max Evade
10834408 000003E7
Aigis Equip 4 Mod
1083440C 0000????
Aigis Equip 4 Pic Mod
20834410 ????????
Aigis Equip 4 Abilitys Mod
00834415 000000??
Aigis Equip 4 Max Attack
10834416 000003E7
Aigis Equip 4 Max Hit
10834418 000003E7
Aigis Equip 4 Max Defence
1083441A 000003E7
Aigis Equip 4 Max Evade
1083441C 000003E7
Aigis Persona 1 Activate
10834450 00000001
Aigis Persona 1 Mod
10834452 0000????
Aigis Persona 1 Level Max
00834454 00000063
Aigis Persona 1 Exp Max
20834458 0098967F
Aigis Persona 1 Skill 1
1083445C 0000????
Aigis Persona 1 Skill 2
1083445E 0000????
Aigis Persona 1 Skill 3
10834460 0000????
Aigis Persona 1 Skill 4
10834462 0000????
Aigis Persona 1 Skill 5
10834464 0000????
Aigis Persona 1 Skill 6
10834466 0000????
Aigis Persona 1 Skill 7
10834468 0000????
Aigis Persona 1 Skill 8
1083446A 0000????
Aigis Persona 1 St Max
0083446C 00000063
Aigis Persona 1 Ma Max
0083446D 00000063
Aigis Persona 1 EN Max
0083446E 00000063
Aigis Persona 1 AG Max
0083446F 00000063
Aigis Persona 1 Lu Max
00834470 00000063
Mitsuru MaxInf Current HP
108346E4 000003E7
Mitsuru MaxInf Current SP
108346E6 000003E7
Mitsuru Always Great Statis
20834724 00300002
10834728 00000030
Mitsuru Max EXP
20834720 0098967F
Mitsuru Equip 1 Mod
10834734 0000????
Mitsuru Equip 1 Pic Mod
20834738 ????????
Mitsuru Equip 1 Abilitys Mod
0083473D 000000??
Mitsuru Equip 1 Max Attack
1083473E 000003E7
Mitsuru Equip 1 Max Hit
10834740 000003E7
Mitsuru Equip 1 Max Defence
10834742 000003E7
Mitsuru Equip 1 Max Evade
10834744 000003E7
Mitsuru Equip 2 Mod
10834748 0000????
Mitsuru Equip 2 Pic Mod
2083474C ????????
Mitsuru Equip 2 Abilitys Mod
00834751 000000??
Mitsuru Equip 2 Max Attack
10834752 000003E7
Mitsuru Equip 2 Max Hit
10834754 000003E7
Mitsuru Equip 2 Max Defence
10834756 000003E7
Mitsuru Equip 2 Max Evade
10834758 000003E7
Mitsuru Equip 3 Mod
1083475C 0000????
Mitsuru Equip 3 Pic Mod
20834760 ????????
Mitsuru Equip 3 Abilitys Mod
00834765 000000??
Mitsuru Equip 3 Max Attack
10834766 000003E7
Mitsuru Equip 3 Max Hit
10834768 000003E7
Mitsuru Equip 3 Max Defence
1083476A 000003E7
Mitsuru Equip 3 Max Evade
1083476C 000003E7
Mitsuru Equip 4 Mod
10834770 0000????
Mitsuru Equip 4 Pic Mod
20834774 ????????
Mitsuru Equip 4 Abilitys Mod
00834779 000000??
Mitsuru Equip 4 Max Attack
1083477A 000003E7
Mitsuru Equip 4 Max Hit
1083477C 000003E7
Mitsuru Equip 4 Max Defence
1083477E 000003E7
Mitsuru Equip 4 Max Evade
10834780 000003E7
Mitsuru Persona 1 Activate
108347B4 00000001
Mitsuru Persona 1 Mod
108347B6 0000????
Mitsuru Persona 1 Level Max
008347B8 00000063
Mitsuru Persona 1 Exp Max
208347BC 0098967F
Mitsuru Persona 1 Skill 1
108347C0 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 2
108347C2 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 3
108347C4 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 4
108347C6 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 5
108347C8 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 6
108347CA 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 7
108347CC 0000????
Mitsuru Persona 1 Skill 8
108347CE 0000????
Mitsuru Persona 1 St Max
008347D0 00000063
Mitsuru Persona 1 Ma Max
008347D1 00000063
Mitsuru Persona 1 EN Max
008347D2 00000063
Mitsuru Persona 1 AG Max
008347D3 00000063
Mitsuru Persona 1 Lu Max
008347D4 00000063
Junpei MaxInf Current HP
10834A48 000003E7
Junpei MaxInf Current SP
10834A4A 000003E7
Junpei Always Great Statis
20834A88 00300002
10834A8C 00000030
Junpei Max EXP
20834A84 0098967F
Junpei Equip 1 Mod
10834A98 0000????
Junpei Equip 1 Pic Mod
20834A9C ????????
Junpei Equip 1 Abilitys Mod
00834AA1 000000??
Junpei Equip 1 Max Attack
10834AA2 000003E7
Junpei Equip 1 Max Hit
10834AA4 000003E7
Junpei Equip 1 Max Defence
10834AA6 000003E7
Junpei Equip 1 Max Evade
10834AA8 000003E7
Junpei Equip 2 Mod
10834AAC 0000????
Junpei Equip 2 Pic Mod
20834AB0 ????????
Junpei Equip 2 Abilitys Mod
00834AB5 000000??
Junpei Equip 2 Max Attack
10834AB6 000003E7
Junpei Equip 2 Max Hit
10834AB8 000003E7
Junpei Equip 2 Max Defence
10834ABA 000003E7
Junpei Equip 2 Max Evade
10834ABC 000003E7
Junpei Equip 3 Mod
10834AC0 0000????
Junpei Equip 3 Pic Mod
20834AC4 ????????
Junpei Equip 3 Abilitys Mod
00834AC9 000000??
Junpei Equip 3 Max Attack
10834ACA 000003E7
Junpei Equip 3 Max Hit
10834ACC 000003E7
Junpei Equip 3 Max Defence
10834ACE 000003E7
Junpei Equip 3 Max Evade
10834AD0 000003E7
Junpei Equip 4 Mod
10834AD4 0000????
Junpei Equip 4 Pic Mod
20834AD8 ????????
Junpei Equip 4 Abilitys Mod
00834ADD 000000??
Junpei Equip 4 Max Attack
10834ADE 000003E7
Junpei Equip 4 Max Hit
10834AE0 000003E7
Junpei Equip 4 Max Defence
10834AE2 000003E7
Junpei Equip 4 Max Evade
10834AE4 000003E7
Junpei Persona 1 Activate
10834B18 00000001
Junpei Persona 1 Mod
10834B1A 0000????
Junpei Persona 1 Level Max
00834B1C 00000063
Junpei Persona 1 Exp Max
20834B20 0098967F
Junpei Persona 1 Skill 1
10834B24 0000????
Junpei Persona 1 Skill 2
10834B26 0000????
Junpei Persona 1 Skill 3
10834B28 0000????
Junpei Persona 1 Skill 4
10834B2A 0000????
Junpei Persona 1 Skill 5
10834B2C 0000????
Junpei Persona 1 Skill 6
10834B2E 0000????
Junpei Persona 1 Skill 7
10834B30 0000????
Junpei Persona 1 Skill 8
10834B32 0000????
Junpei Persona 1 St Max
00834B34 00000063
Junpei Persona 1 Ma Max
00834B35 00000063
Junpei Persona 1 EN Max
00834B36 00000063
Junpei Persona 1 AG Max
00834B37 00000063
Junpei Persona 1 Lu Max
00834B38 00000063
Fuuka MaxInf Current HP
10834DAC 000003E7
Fuuka MaxInf Current SP
10834DAE 000003E7
Fuuka Always Great Statis
20834DEC 00300002
10834DF0 00000030
Fuuka Max EXP
20834DE8 0098967F
Fuuka Equip 1 Mod
10834DFC 0000????
Fuuka Equip 1 Pic Mod
20834E00 ????????
Fuuka Equip 1 Abilitys Mod
00834E05 000000??
Fuuka Equip 1 Max Attack
10834E06 000003E7
Fuuka Equip 1 Max Hit
10834E08 000003E7
Fuuka Equip 1 Max Defence
10834E0A 000003E7
Fuuka Equip 1 Max Evade
10834E0C 000003E7
Fuuka Equip 2 Mod
10834E10 0000????
Fuuka Equip 2 Pic Mod
20834E14 ????????
Fuuka Equip 2 Abilitys Mod
00834E19 000000??
Fuuka Equip 2 Max Attack
10834E1A 000003E7
Fuuka Equip 2 Max Hit
10834E1C 000003E7
Fuuka Equip 2 Max Defence
10834E1E 000003E7
Fuuka Equip 2 Max Evade
10834E20 000003E7
Fuuka Equip 3 Mod
10834E24 0000????
Fuuka Equip 3 Pic Mod
20834E28 ????????
Fuuka Equip 3 Abilitys Mod
00834E2D 000000??
Fuuka Equip 3 Max Attack
10834E2E 000003E7
Fuuka Equip 3 Max Hit
10834E30 000003E7
Fuuka Equip 3 Max Defence
10834E32 000003E7
Fuuka Equip 3 Max Evade
10834E34 000003E7
Fuuka Equip 4 Mod
10834E38 0000????
Fuuka Equip 4 Pic Mod
20834E3C ????????
Fuuka Equip 4 Abilitys Mod
00834E41 000000??
Fuuka Equip 4 Max Attack
10834E42 000003E7
Fuuka Equip 4 Max Hit
10834E44 000003E7
Fuuka Equip 4 Max Defence
10834E46 000003E7
Fuuka Equip 4 Max Evade
10834E48 000003E7
Fuuka Persona 1 Activate
10834E7C 00000001
Fuuka Persona 1 Mod
10834E7E 0000????
Fuuka Persona 1 Level Max
00834E80 00000063
Fuuka Persona 1 Exp Max
20834E84 0098967F
Fuuka Persona 1 Skill 1
10834E88 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 2
10834E8A 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 3
10834E8C 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 4
10834E8E 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 5
10834E90 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 6
10834E92 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 7
10834E94 0000????
Fuuka Persona 1 Skill 8
10834E96 0000????
Fuuka Persona 1 St Max
00834E98 00000063
Fuuka Persona 1 Ma Max
00834E99 00000063
Fuuka Persona 1 EN Max
00834E9A 00000063
Fuuka Persona 1 AG Max
00834E9B 00000063
Fuuka Persona 1 Lu Max
00834E9C 00000063
Akihiko MaxInf Current HP
10835110 000003E7
Akihiko MaxInf Current SP
10835112 000003E7
Akihiko Always Great Statis
20835150 00300002
10835154 00000030
Akihiko Max EXP
2083514C 0098967F
Akihiko Equip 1 Mod
10835160 0000????
Akihiko Equip 1 Pic Mod
20835164 ????????
Akihiko Equip 1 Abilitys Mod
00835169 000000??
Akihiko Equip 1 Max Attack
1083516A 000003E7
Akihiko Equip 1 Max Hit
1083516C 000003E7
Akihiko Equip 1 Max Defence
1083516E 000003E7
Akihiko Equip 1 Max Evade
10835170 000003E7
Akihiko Equip 2 Mod
10835174 0000????
Akihiko Equip 2 Pic Mod
20835178 ????????
Akihiko Equip 2 Abilitys Mod
0083517D 000000??
Akihiko Equip 2 Max Attack
1083517E 000003E7
Akihiko Equip 2 Max Hit
10835180 000003E7
Akihiko Equip 2 Max Defence
10835182 000003E7
Akihiko Equip 2 Max Evade
10835184 000003E7
Akihiko Equip 3 Mod
10835188 0000????
Akihiko Equip 3 Pic Mod
2083518C ????????
Akihiko Equip 3 Abilitys Mod
00835191 000000??
Akihiko Equip 3 Max Attack
10835192 000003E7
Akihiko Equip 3 Max Hit
10835194 000003E7
Akihiko Equip 3 Max Defence
10835196 000003E7
Akihiko Equip 3 Max Evade
10835198 000003E7
Akihiko Equip 4 Mod
1083519C 0000????
Akihiko Equip 4 Pic Mod
208351A0 ????????
Akihiko Equip 4 Abilitys Mod
008351A5 000000??
Akihiko Equip 4 Max Attack
108351A6 000003E7
Akihiko Equip 4 Max Hit
108351A8 000003E7
Akihiko Equip 4 Max Defence
108351AA 000003E7
Akihiko Equip 4 Max Evade
108351AC 000003E7
Akihiko Persona 1 Activate
108351E0 00000001
Akihiko Persona 1 Mod
108351E2 0000????
Akihiko Persona 1 Level Max
008351E4 00000063
Akihiko Persona 1 Exp Max
208351E8 0098967F
Akihiko Persona 1 Skill 1
108351EC 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 2
108351EE 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 3
108351F0 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 4
108351F2 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 5
108351F4 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 6
108351F6 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 7
108351F8 0000????
Akihiko Persona 1 Skill 8
108351FA 0000????
Akihiko Persona 1 St Max
008351FC 00000063
Akihiko Persona 1 Ma Max
008351FD 00000063
Akihiko Persona 1 EN Max
008351FE 00000063
Akihiko Persona 1 AG Max
008351FF 00000063
Akihiko Persona 1 Lu Max
00835200 00000063
Ken MaxInf Current HP
10835474 000003E7
Ken MaxInf Current SP
10835476 000003E7
Ken Always Great Statis
208354B4 00300002
108354B8 00000030
Ken Max Exp
208354B0 0098967F
Ken Equip 1 Mod
108354C4 0000????
Ken Equip 1 Pic Mod
208354C8 ????????
Ken Equip 1 Abilitys Mod
008354CD 000000??
Ken Equip 1 Max Attack
108354CE 000003E7
Ken Equip 1 Max Hit
108354D0 000003E7
Ken Equip 1 Max Defence
108354D2 000003E7
Ken Equip 1 Max Evade
108354D4 000003E7
Ken Equip 2 Mod
108354D8 0000????
Ken Equip 2 Pic Mod
208354DC ????????
Ken Equip 2 Abilitys Mod
008354E1 000000??
Ken Equip 2 Max Attack
108354E2 000003E7
Ken Equip 2 Max Hit
108354E4 000003E7
Ken Equip 2 Max Defence
108354E6 000003E7
Ken Equip 2 Max Evade
108354E8 000003E7
Ken Equip 3 Mod
108354EC 0000????
Ken Equip 3 Pic Mod
208354F0 ????????
Ken Equip 3 Abilitys Mod
008354F5 000000??
Ken Equip 3 Max Attack
108354F6 000003E7
Ken Equip 3 Max Hit
108354F8 000003E7
Ken Equip 3 Max Defence
108354FA 000003E7
Ken Equip 3 Max Evade
108354FC 000003E7
Ken Equip 4 Mod
10835500 0000????
Ken Equip 4 Pic Mod
20835504 ????????
Ken Equip 4 Abilitys Mod
00835509 000000??
Ken Equip 4 Max Attack
1083550A 000003E7
Ken Equip 4 Max Hit
1083550C 000003E7
Ken Equip 4 Max Defence
1083550E 000003E7
Ken Equip 4 Max Evade
10835510 000003E7
Ken Persona 1 Activate
10835544 00000001
Ken Persona 1 Mod
10835546 0000????
Ken Persona 1 Level Max
00835548 00000063
Ken Persona 1 Exp Max
2083554C 0098967F
Ken Persona 1 Skill 1
10835550 0000????
Ken Persona 1 Skill 2
10835552 0000????
Ken Persona 1 Skill 3
10835554 0000????
Ken Persona 1 Skill 4
10835556 0000????
Ken Persona 1 Skill 5
10835558 0000????
Ken Persona 1 Skill 6
1083555A 0000????
Ken Persona 1 Skill 7
1083555C 0000????
Ken Persona 1 Skill 8
1083555E 0000????
Ken Persona 1 St Max
00835560 00000063
Ken Persona 1 Ma Max
00835561 00000063
Ken Persona 1 EN Max
00835562 00000063
Ken Persona 1 AG Max
00835563 00000063
Ken Persona 1 Lu Max
00835564 00000063
Shinjiro MaxInf Current HP
108357D8 000003E7
Shinjiro MaxInf Current SP
108357DA 000003E7
Shinjiro/Metis Always Great Statis
20835818 00300002
1083581C 00000030
Shinjiro/Metis Max Exp
20835814 0098967F
Shinjiro Equip 1 Mod
10835828 0000????
Shinjiro Equip 1 Pic Mod
2083582C ????????
Shinjiro Equip 1 Abilitys Mod
00835831 000000??
Shinjiro Equip 1 Max Attack
10835832 000003E7
Shinjiro Equip 1 Max Hit
10835834 000003E7
Shinjiro Equip 1 Max Defence
10835836 000003E7
Shinjiro Equip 1 Max Evade
10835838 000003E7
Shinjiro Equip 2 Mod
1083583C 0000????
Shinjiro Equip 2 Pic Mod
20835840 ????????
Shinjiro Equip 2 Abilitys Mod
00835845 000000??
Shinjiro Equip 2 Max Attack
10835846 000003E7
Shinjiro Equip 2 Max Hit
10835848 000003E7
Shinjiro Equip 2 Max Defence
1083584A 000003E7
Shinjiro Equip 2 Max Evade
1083584C 000003E7
Shinjiro Equip 3 Mod
10835850 0000????
Shinjiro Equip 3 Pic Mod
20835854 ????????
Shinjiro Equip 3 Abilitys Mod
00835859 000000??
Shinjiro Equip 3 Max Attack
1083585A 000003E7
Shinjiro Equip 3 Max Hit
1083585C 000003E7
Shinjiro Equip 3 Max Defence
1083585E 000003E7
Shinjiro Equip 3 Max Evade
10835860 000003E7
Shinjiro Equip 4 Mod
10835864 0000????
Shinjiro Equip 4 Pic Mod
20835868 ????????
Shinjiro Equip 4 Abilitys Mod
0083586D 000000??
Shinjiro Equip 4 Max Attack
1083586E 000003E7
Shinjiro Equip 4 Max Hit
10835870 000003E7
Shinjiro Equip 4 Max Defence
10835872 000003E7
Shinjiro Equip 4 Max Evade
10835874 000003E7
Shinjiro Persona 1 Activate
108358A8 00000001
Shinjiro Persona 1 Mod
108358AA 0000????
Shinjiro Persona 1 Level Max
008358AC 00000063
Shinjiro Persona 1 Exp Max
208358B0 0098967F
Shinjiro Persona 1 Skill 1
108358B4 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 2
108358B6 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 3
108358B8 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 4
108358BA 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 5
108358BC 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 6
108358BE 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 7
108358C0 0000????
Shinjiro Persona 1 Skill 8
108358C2 0000????
Shinjiro Persona 1 St Max
008358C4 00000063
Shinjiro Persona 1 Ma Max
008358C5 00000063
Shinjiro Persona 1 EN Max
008358C6 00000063
Shinjiro Persona 1 AG Max
008358C7 00000063
Shinjiro Persona 1 Lu Max
008358C8 00000063
Koromaru MaxInf Current HP
10835B3C 000003E7
Koromaru MaxInf Current SP
10835B3E 000003E7
Koromaru Always Great Statis
20835B7C 00300002
10835B80 00000030
Koromaru Max Exp
20835B78 0098967F
Koromaru Equip 1 Mod
10835B8C 0000????
Koromaru Equip 1 Pic Mod
20835B90 ????????
Koromaru Equip 1 Abilitys Mod
00835B95 000000??
Koromaru Equip 1 Max Attack
10835B96 000003E7
Koromaru Equip 1 Max Hit
10835B98 000003E7
Koromaru Equip 1 Max Defence
10835B9A 000003E7
Koromaru Equip 1 Max Evade
10835B9C 000003E7
Koromaru Equip 2 Mod
10835BA0 0000????
Koromaru Equip 2 Pic Mod
20835BA4 ????????
Koromaru Equip 2 Abilitys Mod
00835BA9 000000??
Koromaru Equip 2 Max Attack
10835BAA 000003E7
Koromaru Equip 2 Max Hit
10835BAC 000003E7
Koromaru Equip 2 Max Defence
10835BAE 000003E7
Koromaru Equip 2 Max Evade
10835BB0 000003E7
Koromaru Equip 3 Mod
10835BB4 0000????
Koromaru Equip 3 Pic Mod
20835BB8 ????????
Koromaru Equip 3 Abilitys Mod
00835BBD 000000??
Koromaru Equip 3 Max Attack
10835BBE 000003E7
Koromaru Equip 3 Max Hit
10835BC0 000003E7
Koromaru Equip 3 Max Defence
10835BC2 000003E7
Koromaru Equip 3 Max Evade
10835BC4 000003E7
Koromaru Equip 4 Mod
10835BC8 0000????
Koromaru Equip 4 Pic Mod
20835BCC ????????
Koromaru Equip 4 Abilitys Mod
00835BD1 000000??
Koromaru Equip 4 Max Attack
10835BD2 000003E7
Koromaru Equip 4 Max Hit
10835BD4 000003E7
Koromaru Equip 4 Max Defence
10835BD6 000003E7
Koromaru Equip 4 Max Evade
10835BD8 000003E7
Koromaru Persona 1 Activate
10835C0C 00000001
Koromaru Persona 1 Mod
10835C0E 0000????
Koromaru Persona 1 Level Max
00835C10 00000063
Koromaru Persona 1 Exp Max
20835C14 0098967F
Koromaru Persona 1 Skill 1
10835C18 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 2
10835C1A 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 3
10835C1C 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 4
10835C1E 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 5
10835C20 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 6
10835C22 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 7
10835C24 0000????
Koromaru Persona 1 Skill 8
10835C26 0000????
Koromaru Persona 1 St Max
00835C28 00000063
Koromaru Persona 1 Ma Max
00835C29 00000063
Koromaru Persona 1 EN Max
00835C2A 00000063
Koromaru Persona 1 AG Max
00835C2B 00000063
Koromaru Persona 1 Lu Max
00835C2C 00000063
*Item Codes
All Items (Encludes Dummy items Some Can be used)
410C2D90 00700001
00630063 00000000
Medicine
110C2D92 00000063
Medical Powder
110C2D94 00000063
Bead
110C2D96 00000063
Snuff Soul
110C2D98 00000063
Chewing Soul
110C2D9A 00000063
Precious Egg
110C2D9C 00000063
Soma
110C2D9E 00000063
Dis-Poison
110C2DA0 00000063
Revival Bead
110C2DA2 00000063
Balm of Life
110C2DA4 00000063
Me Patra Gem
110C2DA6 00000063
Muscle Drink
110C2DA8 00000063
Odd Morsel
110C2DAA 00000063
Rancid Gravy
110C2DAC 00000063
Powerful Drug
110C2DAE 00000063
Dis-Rage
110C2DB6 00000063
Dis-Charm
110C2DB8 00000063
Patra Gem
110C2DD0 00000063
Traesto Gem
110C2DD2 00000063
Bead Chain
110C2DD4 00000063
Magic Mirror
110C2DD6 00000063
Attack Mirror
110C2DD8 00000063
Dekaja Gem
110C2DDA 00000063
Dekunda Gem
110C2DDC 00000063
Homunculus
110C2DDE 00000063
Plume of Dusk
110C2DE0 00000063
Agilao Gem
110C2DE2 00000063
Maragi Gem
110C2DE4 00000063
Bufula Gem
110C2DE6 00000063
Mabufu Gem
110C2DE8 00000063
Garula Gem
110C2DEA 00000063
Magaru Gem
110C2DEC 00000063
Zionga Gem
110C2DEE 00000063
Mazio Gem
110C2DF0 00000063
Megido Gem
110C2DF2 00000063
Sword of Page
110C2DF8 00000063
Sword of Knight
110C2DFA 00000063
Sword of Queen
110C2DFC 00000063
Sword of King
110C2DFE 00000063
Cup of Page
110C2E00 00000063
Cup of Knight
110C2E02 00000063
Cup of Queen
110C2E04 00000063
Cup of King
110C2E06 00000063
Wand of Page
110C2E08 00000063
Wand of Knight
110C2E0A 00000063
Wand of Queen
110C2E0C 00000063
Wand of King
110C2E0E 00000063
Coin of Page
110C2E10 00000063
Coin of Knight
110C2E12 00000063
Coin of Queen
110C2E14 00000063
Coin of King
110C2E16 00000063
Rose Bouquet
110C2E30 00000063
Red Pine Bonsai
110C2E32 00000063
Mini Cactus
110C2E34 00000063
Glass Vase
110C2E36 00000063
Perfume
110C2E38 00000063
Brand Purse
110C2E3A 00000063
Brand Watch
110C2E3C 00000063
Brand Bag
110C2E3E 00000063
Teddy Bear
110C2E40 00000063
Japanese Doll
110C2E42 00000063
Kaleidoscope
110C2E44 00000063
Goggle-eyed Idol
110C2E46 00000063
Jack Frost Doll
110C2E48 00000063
Book Cover
110C2E4A 00000063
Lucky Charm
110C2E4C 00000063
Ganesha Bank
110C2E4E 00000063
Amethyst
110C2E50 00000063
Aquamarine
110C2E52 00000063
Emerald
110C2E54 00000063
Onyx
110C2E56 00000063
Opal
110C2E58 00000063
Garnet
110C2E5A 00000063
Sapphire
110C2E5C 00000063
Diamond
110C2E5E 00000063
Turquoise
110C2E60 00000063
Topaz
110C2E62 00000063
Pearl
110C2E64 00000063
Ruby
110C2E66 00000063
Weird Takoyaki
110C2E68 00000063
Wild Burger
110C2E6A 00000063
Instant Ramen
110C2E6C 00000063
Side Dish
110C2E6E 00000063
Dr Salt
110C2E70 00000063
Mad Bull
110C2E72 00000063
SoBay
110C2E74 00000063
Moonkist
110C2E76 00000063
Cielo Mist
110C2E78 00000063
Nastea
110C2E7A 00000063
BauerBar
110C2E7C 00000063
Cylon Tea
110C2E7E 00000063
1UP
110C2E80 00000063
Starvicks
110C2E82 00000063
Aguafeena
110C2E84 00000063
Durian Soda
110C2E86 00000063
Fountain Dew
110C2E88 00000063
Jumbo Juice
110C2E8A 00000063
V6
110C2E8C 00000063
Special Drink
110C2E8E 00000063
Beetle Shell
110C2E90 00000063
Old Lantern
110C2E92 00000063
Yakisoba Bread
110C2E94 00000063
Apple Strudel
110C2E96 00000063
Cutlet Sandwich
110C2E98 00000063
Melon Bread
110C2E9A 00000063
Crab Bread
110C2E9C 00000063
Fried Bread
110C2E9E 00000063
Coffee Jelly
110C2EA0 00000063
Chocolate Cake
110C2EA2 00000063
Fuuka's Cookie
110C2EA4 00000063
Champagne
110C2EA6 00000063
Medicated Patch
110C2EA8 00000063
Handmade Keychain
110C2EAA 00000063
Wealth Coin
110C2EB0 00000063
Treasure Coin
110C2EB2 00000063
Supreme Coin
110C2EB4 00000063
Opulent Coin
110C2EB6 00000063
Luxury Coin
110C2EB8 00000063
Glorious Coin
110C2EBA 00000063
Megidolaon Gem
110C2EBC 00000063
Lead Medal
110C2ECC 00000063
Steel Medal
110C2ECE 00000063
Bronze Medal
110C2ED0 00000063
Silver Medal
110C2ED2 00000063
Gold Medal
110C2ED4 00000063
Anatomical Model
110C2ED6 00000063
Gekkoukan Boogie
110C2ED8 00000063
Queen Elizabeth
110C2EDA 00000063
Mahjong Tile
110C2EDC 00000063
Inari Sushi
110C2EDE 00000063
Platinum Medal
110C2EE0 00000063
Bronze Figurine
110C2EE2 00000063
Snake Scale
110C2EE4 00000063
Relic Fragment
110C2EE6 00000063
Greasy Gear
110C2EE8 00000063
Tiara's Hair
110C2EEA 00000063
Knight's Reins
110C2EEC 00000063
Empress's Mirror
110C2EEE 00000063
Gold Handguard
110C2EF0 00000063
Gold Ring
110C2EF2 00000063
Red Armor Plate
110C2EF4 00000063
Pink Feather
110C2EF6 00000063
Moon Tablet
110C2EF8 00000063
Sand of Time
110C2EFA 00000063
Rainbow Hair
110C2EFC 00000063
Bloody Button
110C2EFE 00000063
Shadow Shard
110C2F00 00000063
Shadow Crystal
110C2F02 00000063
Empress's Mask
110C2F04 00000063
Vibrant Cloth
110C2F06 00000063
Beetle Horn
110C2F08 00000063
Golden Beard
110C2F0A 00000063
Massive Wheel
110C2F0C 00000063
Dense Rock
110C2F0E 00000063
Broken Heart
110C2F10 00000063
Fine Statuette
110C2F12 00000063
Nama-yatsuhashi
110C2F14 00000063
Pickled Turnip
110C2F16 00000063
Konpeito
110C2F18 00000063
Mibu Cracker
110C2F1A 00000063
Diet Food
110C2F1C 00000063
Super Diet Food
110C2F1E 00000063
Veggie Supplement
110C2F20 00000063
Health Supplement
110C2F22 00000063
Mega Protein
110C2F24 00000063
Sappy Jelly
110C2F26 00000063
Mind Supplement
110C2F28 00000063
*Item Equip Codes
Equip Items 1 Mod
110C15F0 0000????
Equip Items 1 Pic Mod
210C15F4 ????????
Equip Items 1 Abilitys Mod
010C15F9 000000??
Equip Items 1 Max Attack
110C15FA 000003E7
Equip Items 1 Max Hit
110C15FC 000003E7
Equip Items 1 Max Defence
110C15FE 000003E7
Equip Items 1 Max Evade
110C1600 000003E7
Equip Items 2 Mod
110C1604 0000????
Equip Items 2 Pic Mod
210C1608 ????????
Equip Items 2 Abilitys Mod
010C160D 000000??
Equip Items 2 Max Attack
110C160E 000003E7
Equip Items 2 Max Hit
110C1610 000003E7
Equip Items 2 Max Defence
110C1612 000003E7
Equip Items 2 Max Evade
110C1614 000003E7
Equip Items 3 Mod
110C1618 0000????
Equip Items 3 Pic Mod
210C161C ????????
Equip Items 3 Abilitys Mod
010C1621 000000??
Equip Items 3 Max Attack
110C1622 000003E7
Equip Items 3 Max Hit
110C1624 000003E7
Equip Items 3 Max Defence
110C1626 000003E7
Equip Items 3 Max Evade
110C1628 000003E7
Equip Items 4 Mod
110C162C 0000????
Equip Items 4 Pic Mod
210C1630 ????????
Equip Items 4 Abilitys Mod
010C1635 000000??
Equip Items 4 Max Attack
110C1636 000003E7
Equip Items 4 Max Hit
110C1638 000003E7
Equip Items 4 Max Defence
110C163A 000003E7
Equip Items 4 Max Evade
110C163C 000003E7
Equip Items 5 Mod
110C1640 0000????
Equip Items 5 Pic Mod
210C1644 ????????
Equip Items 5 Abilitys Mod
010C1649 000000??
Equip Items 5 Max Attack
110C164A 000003E7
Equip Items 5 Max Hit
110C164C 000003E7
Equip Items 5 Max Defence
110C164E 000003E7
Equip Items 5 Max Evade
110C1650 000003E7
Equip Items 6 Mod
110C1654 0000????
Equip Items 6 Pic Mod
210C1658 ????????
Equip Items 6 Abilitys Mod
010C165D 000000??
Equip Items 6 Max Attack
110C165E 000003E7
Equip Items 6 Max Hit
110C1660 000003E7
Equip Items 6 Max Defence
110C1662 000003E7
Equip Items 6 Max Evade
110C1664 000003E7
Equip Items 7 Mod
110C1668 0000????
Equip Items 7 Pic Mod
210C166C ????????
Equip Items 7 Abilitys Mod
010C1671 000000??
Equip Items 7 Max Attack
110C1672 000003E7
Equip Items 7 Max Hit
110C1674 000003E7
Equip Items 7 Max Defence
110C1676 000003E7
Equip Items 7 Max Evade
110C1678 000003E7
Equip Items 8 Mod
110C167C 0000????
Equip Items 8 Pic Mod
210C1680 ????????
Equip Items 8 Abilitys Mod
010C1685 000000??
Equip Items 8 Max Attack
110C1686 000003E7
Equip Items 8 Max Hit
110C1688 000003E7
Equip Items 8 Max Defence
110C168A 000003E7
Equip Items 8 Max Evade
110C168C 000003E7
Equip Items 9 Mod
110C1690 0000????
Equip Items 9 Pic Mod
210C1694 ????????
Equip Items 9 Abilitys Mod
010C1699 000000??
Equip Items 9 Max Attack
110C169A 000003E7
Equip Items 9 Max Hit
110C169C 000003E7
Equip Items 9 Max Defence
110C169E 000003E7
Equip Items 9 Max Evade
110C16A0 000003E7
Equip Items 10 Mod
110C16A4 0000????
Equip Items 10 Pic Mod
210C16A8 ????????
Equip Items 10 Abilitys Mod
010C16AD 000000??
Equip Items 10 Max Attack
110C16AE 000003E7
Equip Items 10 Max Hit
110C16B0 000003E7
Equip Items 10 Max Defence
110C16B2 000003E7
Equip Items 10 Max Evade
110C16B4 000003E7
Equip Items 11 Mod
110C16B8 0000????
Equip Items 11 Pic Mod
210C16BC ????????
Equip Items 11 Abilitys Mod
010C16C1 000000??
Equip Items 11 Max Attack
110C16C2 000003E7
Equip Items 11 Max Hit
110C16C4 000003E7
Equip Items 11 Max Defence
110C16C6 000003E7
Equip Items 11 Max Evade
110C16C8 000003E7
Equip Items 12 Mod
110C16CC 0000????
Equip Items 12 Pic Mod
210C16D0 ????????
Equip Items 12 Abilitys Mod
010C16D5 000000??
Equip Items 12 Max Attack
110C16D6 000003E7
Equip Items 12 Max Hit
110C16D8 000003E7
Equip Items 12 Max Defence
110C16DA 000003E7
Equip Items 12 Max Evade
110C16DC 000003E7
Equip Items 13 Mod
110C16E0 0000????
Equip Items 13 Pic Mod
210C16E4 ????????
Equip Items 13 Abilitys Mod
010C16E9 000000??
Equip Items 13 Max Attack
110C16EA 000003E7
Equip Items 13 Max Hit
110C16EC 000003E7
Equip Items 13 Max Defence
110C16EE 000003E7
Equip Items 13 Max Evade
110C16F0 000003E7
Equip Items 14 Mod
110C16F4 0000????
Equip Items 14 Pic Mod
210C16F8 ????????
Equip Items 14 Abilitys Mod
010C16FD 000000??
Equip Items 14 Max Attack
110C16FE 000003E7
Equip Items 14 Max Hit
110C1700 000003E7
Equip Items 14 Max Defence
110C1702 000003E7
Equip Items 14 Max Evade
110C1704 000003E7
Equip Items 15 Mod
110C1708 0000????
Equip Items 15 Pic Mod
210C170C ????????
Equip Items 15 Abilitys Mod
010C1711 000000??
Equip Items 15 Max Attack
110C1712 000003E7
Equip Items 15 Max Hit
110C1714 000003E7
Equip Items 15 Max Defence
110C1716 000003E7
Equip Items 15 Max Evade
110C1718 000003E7
Equip Items 16 Mod
110C171C 0000????
Equip Items 16 Pic Mod
210C1720 ????????
Equip Items 16 Abilitys Mod
010C1725 000000??
Equip Items 16 Max Attack
110C1726 000003E7
Equip Items 16 Max Hit
110C1728 000003E7
Equip Items 16 Max Defence
110C172A 000003E7
Equip Items 16 Max Evade
110C172C 000003E7
Equip Items 17 Mod
110C1730 0000????
Equip Items 17 Pic Mod
210C1734 ????????
Equip Items 17 Abilitys Mod
010C1739 000000??
Equip Items 17 Max Attack
110C173A 000003E7
Equip Items 17 Max Hit
110C173C 000003E7
Equip Items 17 Max Defence
110C173E 000003E7
Equip Items 17 Max Evade
110C1740 000003E7
Equip Items 18 Mod
110C1744 0000????
Equip Items 18 Pic Mod
210C1748 ????????
Equip Items 18 Abilitys Mod
010C174D 000000??
Equip Items 18 Max Attack
110C174E 000003E7
Equip Items 18 Max Hit
110C1750 000003E7
Equip Items 18 Max Defence
110C1752 000003E7
Equip Items 18 Max Evade
110C1754 000003E7
Equip Items 19 Mod
110C1758 0000????
Equip Items 19 Pic Mod
210C175C ????????
Equip Items 19 Abilitys Mod
010C1761 000000??
Equip Items 19 Max Attack
110C1762 000003E7
Equip Items 19 Max Hit
110C1764 000003E7
Equip Items 19 Max Defence
110C1766 000003E7
Equip Items 19 Max Evade
110C1768 000003E7
Equip Items 20 Mod
110C176C 0000????
Equip Items 20 Pic Mod
210C1770 ????????
Equip Items 20 Abilitys Mod
010C1775 000000??
Equip Items 20 Max Attack
110C1776 000003E7
Equip Items 20 Max Hit
110C1778 000003E7
Equip Items 20 Max Defence
110C177A 000003E7
Equip Items 20 Max Evade
110C177C 000003E7
Equip Items 21 Mod
110C1780 0000????
Equip Items 21 Pic Mod
210C1784 ????????
Equip Items 21 Abilitys Mod
010C1789 000000??
Equip Items 21 Max Attack
110C178A 000003E7
Equip Items 21 Max Hit
110C178C 000003E7
Equip Items 21 Max Defence
110C178E 000003E7
Equip Items 21 Max Evade
110C1790 000003E7
Equip Items 22 Mod
110C1794 0000????
Equip Items 22 Pic Mod
210C1798 ????????
Equip Items 22 Abilitys Mod
010C179D 000000??
Equip Items 22 Max Attack
110C179E 000003E7
Equip Items 22 Max Hit
110C17A0 000003E7
Equip Items 22 Max Defence
110C17A2 000003E7
Equip Items 22 Max Evade
110C17A4 000003E7
Equip Items 23 Mod
110C17A8 0000????
Equip Items 23 Pic Mod
210C17AC ????????
Equip Items 23 Abilitys Mod
010C17B1 000000??
Equip Items 23 Max Attack
110C17B2 000003E7
Equip Items 23 Max Hit
110C17B4 000003E7
Equip Items 23 Max Defence
110C17B6 000003E7
Equip Items 23 Max Evade
110C17B8 000003E7
Equip Items 24 Mod
110C17BC 0000????
Equip Items 24 Pic Mod
210C17C0 ????????
Equip Items 24 Abilitys Mod
010C17C5 000000??
Equip Items 24 Max Attack
110C17C6 000003E7
Equip Items 24 Max Hit
110C17C8 000003E7
Equip Items 24 Max Defence
110C17CA 000003E7
Equip Items 24 Max Evade
110C17CC 000003E7
Equip Items 25 Mod
110C17D0 0000????
Equip Items 25 Pic Mod
210C17D4 ????????
Equip Items 25 Abilitys Mod
010C17D9 000000??
Equip Items 25 Max Attack
110C17DA 000003E7
Equip Items 25 Max Hit
110C17DC 000003E7
Equip Items 25 Max Defence
110C17DE 000003E7
Equip Items 25 Max Evade
110C17E0 000003E7
Equip Items 26 Mod
110C17E4 0000????
Equip Items 26 Pic Mod
210C17E8 ????????
Equip Items 26 Abilitys Mod
010C17ED 000000??
Equip Items 26 Max Attack
110C17EE 000003E7
Equip Items 26 Max Hit
110C17F0 000003E7
Equip Items 26 Max Defence
110C17F2 000003E7
Equip Items 26 Max Evade
110C17F4 000003E7
Equip Items 27 Mod
110C17F8 0000????
Equip Items 27 Pic Mod
210C17FC ????????
Equip Items 27 Abilitys Mod
010C1801 000000??
Equip Items 27 Max Attack
110C1802 000003E7
Equip Items 27 Max Hit
110C1804 000003E7
Equip Items 27 Max Defence
110C1806 000003E7
Equip Items 27 Max Evade
110C1808 000003E7
Equip Items 28 Mod
110C180C 0000????
Equip Items 28 Pic Mod
210C1810 ????????
Equip Items 28 Abilitys Mod
010C1815 000000??
Equip Items 28 Max Attack
110C1816 000003E7
Equip Items 28 Max Hit
110C1818 000003E7
Equip Items 28 Max Defence
110C181A 000003E7
Equip Items 28 Max Evade
110C181C 000003E7
Equip Items 29 Mod
110C1820 0000????
Equip Items 29 Pic Mod
210C1824 ????????
Equip Items 29 Abilitys Mod
010C1829 000000??
Equip Items 29 Max Attack
110C182A 000003E7
Equip Items 29 Max Hit
110C182C 000003E7
Equip Items 29 Max Defence
110C182E 000003E7
Equip Items 29 Max Evade
110C1830 000003E7
Equip Items 30 Mod
110C1834 0000????
Equip Items 30 Pic Mod
210C1838 ????????
Equip Items 30 Abilitys Mod
010C183D 000000??
Equip Items 30 Max Attack
110C183E 000003E7
Equip Items 30 Max Hit
110C1840 000003E7
Equip Items 30 Max Defence
110C1842 000003E7
Equip Items 30 Max Evade
110C1844 000003E7
Equip Items 31 Mod
110C1848 0000????
Equip Items 31 Pic Mod
210C184C ????????
Equip Items 31 Abilitys Mod
010C1851 000000??
Equip Items 31 Max Attack
110C1852 000003E7
Equip Items 31 Max Hit
110C1854 000003E7
Equip Items 31 Max Defence
110C1856 000003E7
Equip Items 31 Max Evade
110C1858 000003E7
Equip Items 32 Mod
110C185C 0000????
Equip Items 32 Pic Mod
210C1860 ????????
Equip Items 32 Abilitys Mod
010C1865 000000??
Equip Items 32 Max Attack
110C1866 000003E7
Equip Items 32 Max Hit
110C1868 000003E7
Equip Items 32 Max Defence
110C186A 000003E7
Equip Items 32 Max Evade
110C186C 000003E7
Equip Items 33 Mod
110C1870 0000????
Equip Items 33 Pic Mod
210C1874 ????????
Equip Items 33 Abilitys Mod
010C1879 000000??
Equip Items 33 Max Attack
110C187A 000003E7
Equip Items 33 Max Hit
110C187C 000003E7
Equip Items 33 Max Defence
110C187E 000003E7
Equip Items 33 Max Evade
110C1880 000003E7
Equip Items 34 Mod
110C1884 0000????
Equip Items 34 Pic Mod
210C1888 ????????
Equip Items 34 Abilitys Mod
010C188D 000000??
Equip Items 34 Max Attack
110C188E 000003E7
Equip Items 34 Max Hit
110C1890 000003E7
Equip Items 34 Max Defence
110C1892 000003E7
Equip Items 34 Max Evade
110C1894 000003E7
Equip Items 35 Mod
110C1898 0000????
Equip Items 35 Pic Mod
210C189C ????????
Equip Items 35 Abilitys Mod
010C18A1 000000??
Equip Items 35 Max Attack
110C18A2 000003E7
Equip Items 35 Max Hit
110C18A4 000003E7
Equip Items 35 Max Defence
110C18A6 000003E7
Equip Items 35 Max Evade
110C18A8 000003E7
Equip Items 36 Mod
110C18AC 0000????
Equip Items 36 Pic Mod
210C18B0 ????????
Equip Items 36 Abilitys Mod
010C18B5 000000??
Equip Items 36 Max Attack
110C18B6 000003E7
Equip Items 36 Max Hit
110C18B8 000003E7
Equip Items 36 Max Defence
110C18BA 000003E7
Equip Items 36 Max Evade
110C18BC 000003E7
Equip Items 37 Mod
110C18C0 0000????
Equip Items 37 Pic Mod
210C18C4 ????????
Equip Items 37 Abilitys Mod
010C18C9 000000??
Equip Items 37 Max Attack
110C18CA 000003E7
Equip Items 37 Max Hit
110C18CC 000003E7
Equip Items 37 Max Defence
110C18CE 000003E7
Equip Items 37 Max Evade
110C18D0 000003E7
Equip Items 38 Mod
110C18D4 0000????
Equip Items 38 Pic Mod
210C18D8 ????????
Equip Items 38 Abilitys Mod
010C18DD 000000??
Equip Items 38 Max Attack
110C18DE 000003E7
Equip Items 38 Max Hit
110C18E0 000003E7
Equip Items 38 Max Defence
110C18E2 000003E7
Equip Items 38 Max Evade
110C18E4 000003E7
Equip Items 39 Mod
110C18E8 0000????
Equip Items 39 Pic Mod
210C18EC ????????
Equip Items 39 Abilitys Mod
010C18F1 000000??
Equip Items 39 Max Attack
110C18F2 000003E7
Equip Items 39 Max Hit
110C18F4 000003E7
Equip Items 39 Max Defence
110C18F6 000003E7
Equip Items 39 Max Evade
110C18F8 000003E7
Equip Items 40 Mod
110C18FC 0000????
Equip Items 40 Pic Mod
210C1900 ????????
Equip Items 40 Abilitys Mod
010C1905 000000??
Equip Items 40 Max Attack
110C1906 000003E7
Equip Items 40 Max Hit
110C1908 000003E7
Equip Items 40 Max Defence
110C190A 000003E7
Equip Items 40 Max Evade
110C190C 000003E7
Equip Items 41 Mod
110C1910 0000????
Equip Items 41 Pic Mod
210C1914 ????????
Equip Items 41 Abilitys Mod
010C1919 000000??
Equip Items 41 Max Attack
110C191A 000003E7
Equip Items 41 Max Hit
110C191C 000003E7
Equip Items 41 Max Defence
110C191E 000003E7
Equip Items 41 Max Evade
110C1920 000003E7
Equip Items 42 Mod
110C1924 0000????
Equip Items 42 Pic Mod
210C1928 ????????
Equip Items 42 Abilitys Mod
010C192D 000000??
Equip Items 42 Max Attack
110C192E 000003E7
Equip Items 42 Max Hit
110C1930 000003E7
Equip Items 42 Max Defence
110C1932 000003E7
Equip Items 42 Max Evade
110C1934 000003E7
Equip Items 43 Mod
110C1938 0000????
Equip Items 43 Pic Mod
210C193C ????????
Equip Items 43 Abilitys Mod
010C1941 000000??
Equip Items 43 Max Attack
110C1942 000003E7
Equip Items 43 Max Hit
110C1944 000003E7
Equip Items 43 Max Defence
110C1946 000003E7
Equip Items 43 Max Evade
110C1948 000003E7
Equip Items 44 Mod
110C194C 0000????
Equip Items 44 Pic Mod
210C1950 ????????
Equip Items 44 Abilitys Mod
010C1955 000000??
Equip Items 44 Max Attack
110C1956 000003E7
Equip Items 44 Max Hit
110C1958 000003E7
Equip Items 44 Max Defence
110C195A 000003E7
Equip Items 44 Max Evade
110C195C 000003E7
Equip Items 45 Mod
110C1960 0000????
Equip Items 45 Pic Mod
210C1964 ????????
Equip Items 45 Abilitys Mod
010C1969 000000??
Equip Items 45 Max Attack
110C196A 000003E7
Equip Items 45 Max Hit
110C196C 000003E7
Equip Items 45 Max Defence
110C196E 000003E7
Equip Items 45 Max Evade
110C1970 000003E7
Equip Items 46 Mod
110C1974 0000????
Equip Items 46 Pic Mod
210C1978 ????????
Equip Items 46 Abilitys Mod
010C197D 000000??
Equip Items 46 Max Attack
110C197E 000003E7
Equip Items 46 Max Hit
110C1980 000003E7
Equip Items 46 Max Defence
110C1982 000003E7
Equip Items 46 Max Evade
110C1984 000003E7
Equip Items 47 Mod
110C1988 0000????
Equip Items 47 Pic Mod
210C198C ????????
Equip Items 47 Abilitys Mod
010C1991 000000??
Equip Items 47 Max Attack
110C1992 000003E7
Equip Items 47 Max Hit
110C1994 000003E7
Equip Items 47 Max Defence
110C1996 000003E7
Equip Items 47 Max Evade
110C1998 000003E7
Equip Items 48 Mod
110C199C 0000????
Equip Items 48 Pic Mod
210C19A0 ????????
Equip Items 48 Abilitys Mod
010C19A5 000000??
Equip Items 48 Max Attack
110C19A6 000003E7
Equip Items 48 Max Hit
110C19A8 000003E7
Equip Items 48 Max Defence
110C19AA 000003E7
Equip Items 48 Max Evade
110C19AC 000003E7
Equip Items 49 Mod
110C19B0 0000????
Equip Items 49 Pic Mod
210C19B4 ????????
Equip Items 49 Abilitys Mod
010C19B9 000000??
Equip Items 49 Max Attack
110C19BA 000003E7
Equip Items 49 Max Hit
110C19BC 000003E7
Equip Items 49 Max Defence
110C19BE 000003E7
Equip Items 49 Max Evade
110C19C0 000003E7
Equip Items 50 Mod
110C19C4 0000????
Equip Items 50 Pic Mod
210C19C8 ????????
Equip Items 50 Abilitys Mod
010C19CD 000000??
Equip Items 50 Max Attack
110C19CE 000003E7
Equip Items 50 Max Hit
110C19D0 000003E7
Equip Items 50 Max Defence
110C19D2 000003E7
Equip Items 50 Max Evade
110C19D4 000003E7
Equip Items 51 Mod
110C19D8 0000????
Equip Items 51 Pic Mod
210C19DC ????????
Equip Items 51 Abilitys Mod
010C19E1 000000??
Equip Items 51 Max Attack
110C19E2 000003E7
Equip Items 51 Max Hit
110C19E4 000003E7
Equip Items 51 Max Defence
110C19E6 000003E7
Equip Items 51 Max Evade
110C19E8 000003E7
Equip Items 52 Mod
110C19EC 0000????
Equip Items 52 Pic Mod
210C19F0 ????????
Equip Items 52 Abilitys Mod
010C19F5 000000??
Equip Items 52 Max Attack
110C19F6 000003E7
Equip Items 52 Max Hit
110C19F8 000003E7
Equip Items 52 Max Defence
110C19FA 000003E7
Equip Items 52 Max Evade
110C19FC 000003E7
Equip Items 53 Mod
110C1A00 0000????
Equip Items 53 Pic Mod
210C1A04 ????????
Equip Items 53 Abilitys Mod
010C1A09 000000??
Equip Items 53 Max Attack
110C1A0A 000003E7
Equip Items 53 Max Hit
110C1A0C 000003E7
Equip Items 53 Max Defence
110C1A0E 000003E7
Equip Items 53 Max Evade
110C1A10 000003E7
Equip Items 54 Mod
110C1A14 0000????
Equip Items 54 Pic Mod
210C1A18 ????????
Equip Items 54 Abilitys Mod
010C1A1D 000000??
Equip Items 54 Max Attack
110C1A1E 000003E7
Equip Items 54 Max Hit
110C1A20 000003E7
Equip Items 54 Max Defence
110C1A22 000003E7
Equip Items 54 Max Evade
110C1A24 000003E7
Equip Items 55 Mod
110C1A28 0000????
Equip Items 55 Pic Mod
210C1A2C ????????
Equip Items 55 Abilitys Mod
010C1A31 000000??
Equip Items 55 Max Attack
110C1A32 000003E7
Equip Items 55 Max Hit
110C1A34 000003E7
Equip Items 55 Max Defence
110C1A36 000003E7
Equip Items 55 Max Evade
110C1A38 000003E7
Equip Items 56 Mod
110C1A3C 0000????
Equip Items 56 Pic Mod
210C1A40 ????????
Equip Items 56 Abilitys Mod
010C1A45 000000??
Equip Items 56 Max Attack
110C1A46 000003E7
Equip Items 56 Max Hit
110C1A48 000003E7
Equip Items 56 Max Defence
110C1A4A 000003E7
Equip Items 56 Max Evade
110C1A4C 000003E7
Equip Items 57 Mod
110C1A50 0000????
Equip Items 57 Pic Mod
210C1A54 ????????
Equip Items 57 Abilitys Mod
010C1A59 000000??
Equip Items 57 Max Attack
110C1A5A 000003E7
Equip Items 57 Max Hit
110C1A5C 000003E7
Equip Items 57 Max Defence
110C1A5E 000003E7
Equip Items 57 Max Evade
110C1A60 000003E7
Equip Items 58 Mod
110C1A64 0000????
Equip Items 58 Pic Mod
210C1A68 ????????
Equip Items 58 Abilitys Mod
010C1A6D 000000??
Equip Items 58 Max Attack
110C1A6E 000003E7
Equip Items 58 Max Hit
110C1A70 000003E7
Equip Items 58 Max Defence
110C1A72 000003E7
Equip Items 58 Max Evade
110C1A74 000003E7
Equip Items 59 Mod
110C1A78 0000????
Equip Items 59 Pic Mod
210C1A7C ????????
Equip Items 59 Abilitys Mod
010C1A81 000000??
Equip Items 59 Max Attack
110C1A82 000003E7
Equip Items 59 Max Hit
110C1A84 000003E7
Equip Items 59 Max Defence
110C1A86 000003E7
Equip Items 59 Max Evade
110C1A88 000003E7
Equip Items 60 Mod
110C1A8C 0000????
Equip Items 60 Pic Mod
210C1A90 ????????
Equip Items 60 Abilitys Mod
010C1A95 000000??
Equip Items 60 Max Attack
110C1A96 000003E7
Equip Items 60 Max Hit
110C1A98 000003E7
Equip Items 60 Max Defence
110C1A9A 000003E7
Equip Items 60 Max Evade
110C1A9C 000003E7
Equip Items 61 Mod
110C1AA0 0000????
Equip Items 61 Pic Mod
210C1AA4 ????????
Equip Items 61 Abilitys Mod
010C1AA9 000000??
Equip Items 61 Max Attack
110C1AAA 000003E7
Equip Items 61 Max Hit
110C1AAC 000003E7
Equip Items 61 Max Defence
110C1AAE 000003E7
Equip Items 61 Max Evade
110C1AB0 000003E7
Equip Items 62 Mod
110C1AB4 0000????
Equip Items 62 Pic Mod
210C1AB8 ????????
Equip Items 62 Abilitys Mod
010C1ABD 000000??
Equip Items 62 Max Attack
110C1ABE 000003E7
Equip Items 62 Max Hit
110C1AC0 000003E7
Equip Items 62 Max Defence
110C1AC2 000003E7
Equip Items 62 Max Evade
110C1AC4 000003E7
Equip Items 63 Mod
110C1AC8 0000????
Equip Items 63 Pic Mod
210C1ACC ????????
Equip Items 63 Abilitys Mod
010C1AD1 000000??
Equip Items 63 Max Attack
110C1AD2 000003E7
Equip Items 63 Max Hit
110C1AD4 000003E7
Equip Items 63 Max Defence
110C1AD6 000003E7
Equip Items 63 Max Evade
110C1AD8 000003E7
Equip Items 64 Mod
110C1ADC 0000????
Equip Items 64 Pic Mod
210C1AE0 ????????
Equip Items 64 Abilitys Mod
010C1AE5 000000??
Equip Items 64 Max Attack
110C1AE6 000003E7
Equip Items 64 Max Hit
110C1AE8 000003E7
Equip Items 64 Max Defence
110C1AEA 000003E7
Equip Items 64 Max Evade
110C1AEC 000003E7
Equip Items 65 Mod
110C1AF0 0000????
Equip Items 65 Pic Mod
210C1AF4 ????????
Equip Items 65 Abilitys Mod
010C1AF9 000000??
Equip Items 65 Max Attack
110C1AFA 000003E7
Equip Items 65 Max Hit
110C1AFC 000003E7
Equip Items 65 Max Defence
110C1AFE 000003E7
Equip Items 65 Max Evade
110C1B00 000003E7
Equip Items 66 Mod
110C1B04 0000????
Equip Items 66 Pic Mod
210C1B08 ????????
Equip Items 66 Abilitys Mod
010C1B0D 000000??
Equip Items 66 Max Attack
110C1B0E 000003E7
Equip Items 66 Max Hit
110C1B10 000003E7
Equip Items 66 Max Defence
110C1B12 000003E7
Equip Items 66 Max Evade
110C1B14 000003E7
Equip Items 67 Mod
110C1B18 0000????
Equip Items 67 Pic Mod
210C1B1C ????????
Equip Items 67 Abilitys Mod
010C1B21 000000??
Equip Items 67 Max Attack
110C1B22 000003E7
Equip Items 67 Max Hit
110C1B24 000003E7
Equip Items 67 Max Defence
110C1B26 000003E7
Equip Items 67 Max Evade
110C1B28 000003E7
Equip Items 68 Mod
110C1B2C 0000????
Equip Items 68 Pic Mod
210C1B30 ????????
Equip Items 68 Abilitys Mod
010C1B35 000000??
Equip Items 68 Max Attack
110C1B36 000003E7
Equip Items 68 Max Hit
110C1B38 000003E7
Equip Items 68 Max Defence
110C1B3A 000003E7
Equip Items 68 Max Evade
110C1B3C 000003E7
Equip Items 69 Mod
110C1B40 0000????
Equip Items 69 Pic Mod
210C1B44 ????????
Equip Items 69 Abilitys Mod
010C1B49 000000??
Equip Items 69 Max Attack
110C1B4A 000003E7
Equip Items 69 Max Hit
110C1B4C 000003E7
Equip Items 69 Max Defence
110C1B4E 000003E7
Equip Items 69 Max Evade
110C1B50 000003E7
Equip Items 70 Mod
110C1B54 0000????
Equip Items 70 Pic Mod
210C1B58 ????????
Equip Items 70 Abilitys Mod
010C1B5D 000000??
Equip Items 70 Max Attack
110C1B5E 000003E7
Equip Items 70 Max Hit
110C1B60 000003E7
Equip Items 70 Max Defence
110C1B62 000003E7
Equip Items 70 Max Evade
110C1B64 000003E7
Equip Items 71 Mod
110C1B68 0000????
Equip Items 71 Pic Mod
210C1B6C ????????
Equip Items 71 Abilitys Mod
010C1B71 000000??
Equip Items 71 Max Attack
110C1B72 000003E7
Equip Items 71 Max Hit
110C1B74 000003E7
Equip Items 71 Max Defence
110C1B76 000003E7
Equip Items 71 Max Evade
110C1B78 000003E7
Equip Items 72 Mod
110C1B7C 0000????
Equip Items 72 Pic Mod
210C1B80 ????????
Equip Items 72 Abilitys Mod
010C1B85 000000??
Equip Items 72 Max Attack
110C1B86 000003E7
Equip Items 72 Max Hit
110C1B88 000003E7
Equip Items 72 Max Defence
110C1B8A 000003E7
Equip Items 72 Max Evade
110C1B8C 000003E7
Equip Items 73 Mod
110C1B90 0000????
Equip Items 73 Pic Mod
210C1B94 ????????
Equip Items 73 Abilitys Mod
010C1B99 000000??
Equip Items 73 Max Attack
110C1B9A 000003E7
Equip Items 73 Max Hit
110C1B9C 000003E7
Equip Items 73 Max Defence
110C1B9E 000003E7
Equip Items 73 Max Evade
110C1BA0 000003E7
Equip Items 74 Mod
110C1BA4 0000????
Equip Items 74 Pic Mod
210C1BA8 ????????
Equip Items 74 Abilitys Mod
010C1BAD 000000??
Equip Items 74 Max Attack
110C1BAE 000003E7
Equip Items 74 Max Hit
110C1BB0 000003E7
Equip Items 74 Max Defence
110C1BB2 000003E7
Equip Items 74 Max Evade
110C1BB4 000003E7
Equip Items 75 Mod
110C1BB8 0000????
Equip Items 75 Pic Mod
210C1BBC ????????
Equip Items 75 Abilitys Mod
010C1BC1 000000??
Equip Items 75 Max Attack
110C1BC2 000003E7
Equip Items 75 Max Hit
110C1BC4 000003E7
Equip Items 75 Max Defence
110C1BC6 000003E7
Equip Items 75 Max Evade
110C1BC8 000003E7
Equip Items 76 Mod
110C1BCC 0000????
Equip Items 76 Pic Mod
210C1BD0 ????????
Equip Items 76 Abilitys Mod
010C1BD5 000000??
Equip Items 76 Max Attack
110C1BD6 000003E7
Equip Items 76 Max Hit
110C1BD8 000003E7
Equip Items 76 Max Defence
110C1BDA 000003E7
Equip Items 76 Max Evade
110C1BDC 000003E7
Equip Items 77 Mod
110C1BE0 0000????
Equip Items 77 Pic Mod
210C1BE4 ????????
Equip Items 77 Abilitys Mod
010C1BE9 000000??
Equip Items 77 Max Attack
110C1BEA 000003E7
Equip Items 77 Max Hit
110C1BEC 000003E7
Equip Items 77 Max Defence
110C1BEE 000003E7
Equip Items 77 Max Evade
110C1BF0 000003E7
Equip Items 78 Mod
110C1BF4 0000????
Equip Items 78 Pic Mod
210C1BF8 ????????
Equip Items 78 Abilitys Mod
010C1BFD 000000??
Equip Items 78 Max Attack
110C1BFE 000003E7
Equip Items 78 Max Hit
110C1C00 000003E7
Equip Items 78 Max Defence
110C1C02 000003E7
Equip Items 78 Max Evade
110C1C04 000003E7
Equip Items 79 Mod
110C1C08 0000????
Equip Items 79 Pic Mod
210C1C0C ????????
Equip Items 79 Abilitys Mod
010C1C11 000000??
Equip Items 79 Max Attack
110C1C12 000003E7
Equip Items 79 Max Hit
110C1C14 000003E7
Equip Items 79 Max Defence
110C1C16 000003E7
Equip Items 79 Max Evade
110C1C18 000003E7
Equip Items 80 Mod
110C1C1C 0000????
Equip Items 80 Pic Mod
210C1C20 ????????
Equip Items 80 Abilitys Mod
010C1C25 000000??
Equip Items 80 Max Attack
110C1C26 000003E7
Equip Items 80 Max Hit
110C1C28 000003E7
Equip Items 80 Max Defence
110C1C2A 000003E7
Equip Items 80 Max Evade
110C1C2C 000003E7
Equip Items 81 Mod
110C1C30 0000????
Equip Items 81 Pic Mod
210C1C34 ????????
Equip Items 81 Abilitys Mod
010C1C39 000000??
Equip Items 81 Max Attack
110C1C3A 000003E7
Equip Items 81 Max Hit
110C1C3C 000003E7
Equip Items 81 Max Defence
110C1C3E 000003E7
Equip Items 81 Max Evade
110C1C40 000003E7
Equip Items 82 Mod
110C1C44 0000????
Equip Items 82 Pic Mod
210C1C48 ????????
Equip Items 82 Abilitys Mod
010C1C4D 000000??
Equip Items 82 Max Attack
110C1C4E 000003E7
Equip Items 82 Max Hit
110C1C50 000003E7
Equip Items 82 Max Defence
110C1C52 000003E7
Equip Items 82 Max Evade
110C1C54 000003E7
Equip Items 83 Mod
110C1C58 0000????
Equip Items 83 Pic Mod
210C1C5C ????????
Equip Items 83 Abilitys Mod
010C1C61 000000??
Equip Items 83 Max Attack
110C1C62 000003E7
Equip Items 83 Max Hit
110C1C64 000003E7
Equip Items 83 Max Defence
110C1C66 000003E7
Equip Items 83 Max Evade
110C1C68 000003E7
Equip Items 84 Mod
110C1C6C 0000????
Equip Items 84 Pic Mod
210C1C70 ????????
Equip Items 84 Abilitys Mod
010C1C75 000000??
Equip Items 84 Max Attack
110C1C76 000003E7
Equip Items 84 Max Hit
110C1C78 000003E7
Equip Items 84 Max Defence
110C1C7A 000003E7
Equip Items 84 Max Evade
110C1C7C 000003E7
Equip Items 85 Mod
110C1C80 0000????
Equip Items 85 Pic Mod
210C1C84 ????????
Equip Items 85 Abilitys Mod
010C1C89 000000??
Equip Items 85 Max Attack
110C1C8A 000003E7
Equip Items 85 Max Hit
110C1C8C 000003E7
Equip Items 85 Max Defence
110C1C8E 000003E7
Equip Items 85 Max Evade
110C1C90 000003E7
Equip Items 86 Mod
110C1C94 0000????
Equip Items 86 Pic Mod
210C1C98 ????????
Equip Items 86 Abilitys Mod
010C1C9D 000000??
Equip Items 86 Max Attack
110C1C9E 000003E7
Equip Items 86 Max Hit
110C1CA0 000003E7
Equip Items 86 Max Defence
110C1CA2 000003E7
Equip Items 86 Max Evade
110C1CA4 000003E7
Equip Items 87 Mod
110C1CA8 0000????
Equip Items 87 Pic Mod
210C1CAC ????????
Equip Items 87 Abilitys Mod
010C1CB1 000000??
Equip Items 87 Max Attack
110C1CB2 000003E7
Equip Items 87 Max Hit
110C1CB4 000003E7
Equip Items 87 Max Defence
110C1CB6 000003E7
Equip Items 87 Max Evade
110C1CB8 000003E7
Equip Items 88 Mod
110C1CBC 0000????
Equip Items 88 Pic Mod
210C1CC0 ????????
Equip Items 88 Abilitys Mod
010C1CC5 000000??
Equip Items 88 Max Attack
110C1CC6 000003E7
Equip Items 88 Max Hit
110C1CC8 000003E7
Equip Items 88 Max Defence
110C1CCA 000003E7
Equip Items 88 Max Evade
110C1CCC 000003E7
Equip Items 89 Mod
110C1CD0 0000????
Equip Items 89 Pic Mod
210C1CD4 ????????
Equip Items 89 Abilitys Mod
010C1CD9 000000??
Equip Items 89 Max Attack
110C1CDA 000003E7
Equip Items 89 Max Hit
110C1CDC 000003E7
Equip Items 89 Max Defence
110C1CDE 000003E7
Equip Items 89 Max Evade
110C1CE0 000003E7
Equip Items 90 Mod
110C1CE4 0000????
Equip Items 90 Pic Mod
210C1CE8 ????????
Equip Items 90 Abilitys Mod
010C1CED 000000??
Equip Items 90 Max Attack
110C1CEE 000003E7
Equip Items 90 Max Hit
110C1CF0 000003E7
Equip Items 90 Max Defence
110C1CF2 000003E7
Equip Items 90 Max Evade
110C1CF4 000003E7
Equip Items 91 Mod
110C1CF8 0000????
Equip Items 91 Pic Mod
210C1CFC ????????
Equip Items 91 Abilitys Mod
010C1D01 000000??
Equip Items 91 Max Attack
110C1D02 000003E7
Equip Items 91 Max Hit
110C1D04 000003E7
Equip Items 91 Max Defence
110C1D06 000003E7
Equip Items 91 Max Evade
110C1D08 000003E7
Equip Items 92 Mod
110C1D0C 0000????
Equip Items 92 Pic Mod
210C1D10 ????????
Equip Items 92 Abilitys Mod
010C1D15 000000??
Equip Items 92 Max Attack
110C1D16 000003E7
Equip Items 92 Max Hit
110C1D18 000003E7
Equip Items 92 Max Defence
110C1D1A 000003E7
Equip Items 92 Max Evade
110C1D1C 000003E7
Equip Items 93 Mod
110C1D20 0000????
Equip Items 93 Pic Mod
210C1D24 ????????
Equip Items 93 Abilitys Mod
010C1D29 000000??
Equip Items 93 Max Attack
110C1D2A 000003E7
Equip Items 93 Max Hit
110C1D2C 000003E7
Equip Items 93 Max Defence
110C1D2E 000003E7
Equip Items 93 Max Evade
110C1D30 000003E7
Equip Items 94 Mod
110C1D34 0000????
Equip Items 94 Pic Mod
210C1D38 ????????
Equip Items 94 Abilitys Mod
010C1D3D 000000??
Equip Items 94 Max Attack
110C1D3E 000003E7
Equip Items 94 Max Hit
110C1D40 000003E7
Equip Items 94 Max Defence
110C1D42 000003E7
Equip Items 94 Max Evade
110C1D44 000003E7
Equip Items 95 Mod
110C1D48 0000????
Equip Items 95 Pic Mod
210C1D4C ????????
Equip Items 95 Abilitys Mod
010C1D51 000000??
Equip Items 95 Max Attack
110C1D52 000003E7
Equip Items 95 Max Hit
110C1D54 000003E7
Equip Items 95 Max Defence
110C1D56 000003E7
Equip Items 95 Max Evade
110C1D58 000003E7
Equip Items 96 Mod
110C1D5C 0000????
Equip Items 96 Pic Mod
210C1D60 ????????
Equip Items 96 Abilitys Mod
010C1D65 000000??
Equip Items 96 Max Attack
110C1D66 000003E7
Equip Items 96 Max Hit
110C1D68 000003E7
Equip Items 96 Max Defence
110C1D6A 000003E7
Equip Items 96 Max Evade
110C1D6C 000003E7
Equip Items 97 Mod
110C1D70 0000????
Equip Items 97 Pic Mod
210C1D74 ????????
Equip Items 97 Abilitys Mod
010C1D79 000000??
Equip Items 97 Max Attack
110C1D7A 000003E7
Equip Items 97 Max Hit
110C1D7C 000003E7
Equip Items 97 Max Defence
110C1D7E 000003E7
Equip Items 97 Max Evade
110C1D80 000003E7
Equip Items 98 Mod
110C1D84 0000????
Equip Items 98 Pic Mod
210C1D88 ????????
Equip Items 98 Abilitys Mod
010C1D8D 000000??
Equip Items 98 Max Attack
110C1D8E 000003E7
Equip Items 98 Max Hit
110C1D90 000003E7
Equip Items 98 Max Defence
110C1D92 000003E7
Equip Items 98 Max Evade
110C1D94 000003E7
Equip Items 99 Mod
110C1D98 0000????
Equip Items 99 Pic Mod
210C1D9C ????????
Equip Items 99 Abilitys Mod
010C1DA1 000000??
Equip Items 99 Max Attack
110C1DA2 000003E7
Equip Items 99 Max Hit
110C1DA4 000003E7
Equip Items 99 Max Defence
110C1DA6 000003E7
Equip Items 99 Max Evade
110C1DA8 000003E7
Equip Items 100 Mod
110C1DAC 0000????
Equip Items 100 Pic Mod
210C1DB0 ????????
Equip Items 100 Abilitys Mod
010C1DB5 000000??
Equip Items 100 Max Attack
110C1DB6 000003E7
Equip Items 100 Max Hit
110C1DB8 000003E7
Equip Items 100 Max Defence
110C1DBA 000003E7
Equip Items 100 Max Evade
110C1DBC 000003E7
Equip Items 101 Mod
110C1DC0 0000????
Equip Items 101 Pic Mod
210C1DC4 ????????
Equip Items 101 Abilitys Mod
010C1DC9 000000??
Equip Items 101 Max Attack
110C1DCA 000003E7
Equip Items 101 Max Hit
110C1DCC 000003E7
Equip Items 101 Max Defence
110C1DCE 000003E7
Equip Items 101 Max Evade
110C1DD0 000003E7
Equip Items 102 Mod
110C1DD4 0000????
Equip Items 102 Pic Mod
210C1DD8 ????????
Equip Items 102 Abilitys Mod
010C1DDD 000000??
Equip Items 102 Max Attack
110C1DDE 000003E7
Equip Items 102 Max Hit
110C1DE0 000003E7
Equip Items 102 Max Defence
110C1DE2 000003E7
Equip Items 102 Max Evade
110C1DE4 000003E7
Equip Items 103 Mod
110C1DE8 0000????
Equip Items 103 Pic Mod
210C1DEC ????????
Equip Items 103 Abilitys Mod
010C1DF1 000000??
Equip Items 103 Max Attack
110C1DF2 000003E7
Equip Items 103 Max Hit
110C1DF4 000003E7
Equip Items 103 Max Defence
110C1DF6 000003E7
Equip Items 103 Max Evade
110C1DF8 000003E7
Equip Items 104 Mod
110C1DFC 0000????
Equip Items 104 Pic Mod
210C1E00 ????????
Equip Items 104 Abilitys Mod
010C1E05 000000??
Equip Items 104 Max Attack
110C1E06 000003E7
Equip Items 104 Max Hit
110C1E08 000003E7
Equip Items 104 Max Defence
110C1E0A 000003E7
Equip Items 104 Max Evade
110C1E0C 000003E7
Equip Items 105 Mod
110C1E10 0000????
Equip Items 105 Pic Mod
210C1E14 ????????
Equip Items 105 Abilitys Mod
010C1E19 000000??
Equip Items 105 Max Attack
110C1E1A 000003E7
Equip Items 105 Max Hit
110C1E1C 000003E7
Equip Items 105 Max Defence
110C1E1E 000003E7
Equip Items 105 Max Evade
110C1E20 000003E7
Equip Items 106 Mod
110C1E24 0000????
Equip Items 106 Pic Mod
210C1E28 ????????
Equip Items 106 Abilitys Mod
010C1E2D 000000??
Equip Items 106 Max Attack
110C1E2E 000003E7
Equip Items 106 Max Hit
110C1E30 000003E7
Equip Items 106 Max Defence
110C1E32 000003E7
Equip Items 106 Max Evade
110C1E34 000003E7
Equip Items 107 Mod
110C1E38 0000????
Equip Items 107 Pic Mod
210C1E3C ????????
Equip Items 107 Abilitys Mod
010C1E41 000000??
Equip Items 107 Max Attack
110C1E42 000003E7
Equip Items 107 Max Hit
110C1E44 000003E7
Equip Items 107 Max Defence
110C1E46 000003E7
Equip Items 107 Max Evade
110C1E48 000003E7
Equip Items 108 Mod
110C1E4C 0000????
Equip Items 108 Pic Mod
210C1E50 ????????
Equip Items 108 Abilitys Mod
010C1E55 000000??
Equip Items 108 Max Attack
110C1E56 000003E7
Equip Items 108 Max Hit
110C1E58 000003E7
Equip Items 108 Max Defence
110C1E5A 000003E7
Equip Items 108 Max Evade
110C1E5C 000003E7
Equip Items 109 Mod
110C1E60 0000????
Equip Items 109 Pic Mod
210C1E64 ????????
Equip Items 109 Abilitys Mod
010C1E69 000000??
Equip Items 109 Max Attack
110C1E6A 000003E7
Equip Items 109 Max Hit
110C1E6C 000003E7
Equip Items 109 Max Defence
110C1E6E 000003E7
Equip Items 109 Max Evade
110C1E70 000003E7
Equip Items 110 Mod
110C1E74 0000????
Equip Items 110 Pic Mod
210C1E78 ????????
Equip Items 110 Abilitys Mod
010C1E7D 000000??
Equip Items 110 Max Attack
110C1E7E 000003E7
Equip Items 110 Max Hit
110C1E80 000003E7
Equip Items 110 Max Defence
110C1E82 000003E7
Equip Items 110 Max Evade
110C1E84 000003E7
Equip Items 111 Mod
110C1E88 0000????
Equip Items 111 Pic Mod
210C1E8C ????????
Equip Items 111 Abilitys Mod
010C1E91 000000??
Equip Items 111 Max Attack
110C1E92 000003E7
Equip Items 111 Max Hit
110C1E94 000003E7
Equip Items 111 Max Defence
110C1E96 000003E7
Equip Items 111 Max Evade
110C1E98 000003E7
Equip Items 112 Mod
110C1E9C 0000????
Equip Items 112 Pic Mod
210C1EA0 ????????
Equip Items 112 Abilitys Mod
010C1EA5 000000??
Equip Items 112 Max Attack
110C1EA6 000003E7
Equip Items 112 Max Hit
110C1EA8 000003E7
Equip Items 112 Max Defence
110C1EAA 000003E7
Equip Items 112 Max Evade
110C1EAC 000003E7
Equip Items 113 Mod
110C1EB0 0000????
Equip Items 113 Pic Mod
210C1EB4 ????????
Equip Items 113 Abilitys Mod
010C1EB9 000000??
Equip Items 113 Max Attack
110C1EBA 000003E7
Equip Items 113 Max Hit
110C1EBC 000003E7
Equip Items 113 Max Defence
110C1EBE 000003E7
Equip Items 113 Max Evade
110C1EC0 000003E7
Equip Items 114 Mod
110C1EC4 0000????
Equip Items 114 Pic Mod
210C1EC8 ????????
Equip Items 114 Abilitys Mod
010C1ECD 000000??
Equip Items 114 Max Attack
110C1ECE 000003E7
Equip Items 114 Max Hit
110C1ED0 000003E7
Equip Items 114 Max Defence
110C1ED2 000003E7
Equip Items 114 Max Evade
110C1ED4 000003E7
Equip Items 115 Mod
110C1ED8 0000????
Equip Items 115 Pic Mod
210C1EDC ????????
Equip Items 115 Abilitys Mod
010C1EE1 000000??
Equip Items 115 Max Attack
110C1EE2 000003E7
Equip Items 115 Max Hit
110C1EE4 000003E7
Equip Items 115 Max Defence
110C1EE6 000003E7
Equip Items 115 Max Evade
110C1EE8 000003E7
Equip Items 116 Mod
110C1EEC 0000????
Equip Items 116 Pic Mod
210C1EF0 ????????
Equip Items 116 Abilitys Mod
010C1EF5 000000??
Equip Items 116 Max Attack
110C1EF6 000003E7
Equip Items 116 Max Hit
110C1EF8 000003E7
Equip Items 116 Max Defence
110C1EFA 000003E7
Equip Items 116 Max Evade
110C1EFC 000003E7
Equip Items 117 Mod
110C1F00 0000????
Equip Items 117 Pic Mod
210C1F04 ????????
Equip Items 117 Abilitys Mod
010C1F09 000000??
Equip Items 117 Max Attack
110C1F0A 000003E7
Equip Items 117 Max Hit
110C1F0C 000003E7
Equip Items 117 Max Defence
110C1F0E 000003E7
Equip Items 117 Max Evade
110C1F10 000003E7
Equip Items 118 Mod
110C1F14 0000????
Equip Items 118 Pic Mod
210C1F18 ????????
Equip Items 118 Abilitys Mod
010C1F1D 000000??
Equip Items 118 Max Attack
110C1F1E 000003E7
Equip Items 118 Max Hit
110C1F20 000003E7
Equip Items 118 Max Defence
110C1F22 000003E7
Equip Items 118 Max Evade
110C1F24 000003E7
Equip Items 119 Mod
110C1F28 0000????
Equip Items 119 Pic Mod
210C1F2C ????????
Equip Items 119 Abilitys Mod
010C1F31 000000??
Equip Items 119 Max Attack
110C1F32 000003E7
Equip Items 119 Max Hit
110C1F34 000003E7
Equip Items 119 Max Defence
110C1F36 000003E7
Equip Items 119 Max Evade
110C1F38 000003E7
Equip Items 120 Mod
110C1F3C 0000????
Equip Items 120 Pic Mod
210C1F40 ????????
Equip Items 120 Abilitys Mod
010C1F45 000000??
Equip Items 120 Max Attack
110C1F46 000003E7
Equip Items 120 Max Hit
110C1F48 000003E7
Equip Items 120 Max Defence
110C1F4A 000003E7
Equip Items 120 Max Evade
110C1F4C 000003E7
Equip Items 121 Mod
110C1F50 0000????
Equip Items 121 Pic Mod
210C1F54 ????????
Equip Items 121 Abilitys Mod
010C1F59 000000??
Equip Items 121 Max Attack
110C1F5A 000003E7
Equip Items 121 Max Hit
110C1F5C 000003E7
Equip Items 121 Max Defence
110C1F5E 000003E7
Equip Items 121 Max Evade
110C1F60 000003E7
Equip Items 122 Mod
110C1F64 0000????
Equip Items 122 Pic Mod
210C1F68 ????????
Equip Items 122 Abilitys Mod
010C1F6D 000000??
Equip Items 122 Max Attack
110C1F6E 000003E7
Equip Items 122 Max Hit
110C1F70 000003E7
Equip Items 122 Max Defence
110C1F72 000003E7
Equip Items 122 Max Evade
110C1F74 000003E7
Equip Items 123 Mod
110C1F78 0000????
Equip Items 123 Pic Mod
210C1F7C ????????
Equip Items 123 Abilitys Mod
010C1F81 000000??
Equip Items 123 Max Attack
110C1F82 000003E7
Equip Items 123 Max Hit
110C1F84 000003E7
Equip Items 123 Max Defence
110C1F86 000003E7
Equip Items 123 Max Evade
110C1F88 000003E7
Equip Items 124 Mod
110C1F8C 0000????
Equip Items 124 Pic Mod
210C1F90 ????????
Equip Items 124 Abilitys Mod
010C1F95 000000??
Equip Items 124 Max Attack
110C1F96 000003E7
Equip Items 124 Max Hit
110C1F98 000003E7
Equip Items 124 Max Defence
110C1F9A 000003E7
Equip Items 124 Max Evade
110C1F9C 000003E7
Equip Items 125 Mod
110C1FA0 0000????
Equip Items 125 Pic Mod
210C1FA4 ????????
Equip Items 125 Abilitys Mod
010C1FA9 000000??
Equip Items 125 Max Attack
110C1FAA 000003E7
Equip Items 125 Max Hit
110C1FAC 000003E7
Equip Items 125 Max Defence
110C1FAE 000003E7
Equip Items 125 Max Evade
110C1FB0 000003E7
Equip Items 126 Mod
110C1FB4 0000????
Equip Items 126 Pic Mod
210C1FB8 ????????
Equip Items 126 Abilitys Mod
010C1FBD 000000??
Equip Items 126 Max Attack
110C1FBE 000003E7
Equip Items 126 Max Hit
110C1FC0 000003E7
Equip Items 126 Max Defence
110C1FC2 000003E7
Equip Items 126 Max Evade
110C1FC4 000003E7
Equip Items 127 Mod
110C1FC8 0000????
Equip Items 127 Pic Mod
210C1FCC ????????
Equip Items 127 Abilitys Mod
010C1FD1 000000??
Equip Items 127 Max Attack
110C1FD2 000003E7
Equip Items 127 Max Hit
110C1FD4 000003E7
Equip Items 127 Max Defence
110C1FD6 000003E7
Equip Items 127 Max Evade
110C1FD8 000003E7
Equip Items 128 Mod
110C1FDC 0000????
Equip Items 128 Pic Mod
210C1FE0 ????????
Equip Items 128 Abilitys Mod
010C1FE5 000000??
Equip Items 128 Max Attack
110C1FE6 000003E7
Equip Items 128 Max Hit
110C1FE8 000003E7
Equip Items 128 Max Defence
110C1FEA 000003E7
Equip Items 128 Max Evade
110C1FEC 000003E7
Equip Items 129 Mod
110C1FF0 0000????
Equip Items 129 Pic Mod
210C1FF4 ????????
Equip Items 129 Abilitys Mod
010C1FF9 000000??
Equip Items 129 Max Attack
110C1FFA 000003E7
Equip Items 129 Max Hit
110C1FFC 000003E7
Equip Items 129 Max Defence
110C1FFE 000003E7
Equip Items 129 Max Evade
110C2000 000003E7
Equip Items 130 Mod
110C2004 0000????
Equip Items 130 Pic Mod
210C2008 ????????
Equip Items 130 Abilitys Mod
010C200D 000000??
Equip Items 130 Max Attack
110C200E 000003E7
Equip Items 130 Max Hit
110C2010 000003E7
Equip Items 130 Max Defence
110C2012 000003E7
Equip Items 130 Max Evade
110C2014 000003E7
Equip Items 131 Mod
110C2018 0000????
Equip Items 131 Pic Mod
210C201C ????????
Equip Items 131 Abilitys Mod
010C2021 000000??
Equip Items 131 Max Attack
110C2022 000003E7
Equip Items 131 Max Hit
110C2024 000003E7
Equip Items 131 Max Defence
110C2026 000003E7
Equip Items 131 Max Evade
110C2028 000003E7
Equip Items 132 Mod
110C202C 0000????
Equip Items 132 Pic Mod
210C2030 ????????
Equip Items 132 Abilitys Mod
010C2035 000000??
Equip Items 132 Max Attack
110C2036 000003E7
Equip Items 132 Max Hit
110C2038 000003E7
Equip Items 132 Max Defence
110C203A 000003E7
Equip Items 132 Max Evade
110C203C 000003E7
Equip Items 133 Mod
110C2040 0000????
Equip Items 133 Pic Mod
210C2044 ????????
Equip Items 133 Abilitys Mod
010C2049 000000??
Equip Items 133 Max Attack
110C204A 000003E7
Equip Items 133 Max Hit
110C204C 000003E7
Equip Items 133 Max Defence
110C204E 000003E7
Equip Items 133 Max Evade
110C2050 000003E7
Equip Items 134 Mod
110C2054 0000????
Equip Items 134 Pic Mod
210C2058 ????????
Equip Items 134 Abilitys Mod
010C205D 000000??
Equip Items 134 Max Attack
110C205E 000003E7
Equip Items 134 Max Hit
110C2060 000003E7
Equip Items 134 Max Defence
110C2062 000003E7
Equip Items 134 Max Evade
110C2064 000003E7
Equip Items 135 Mod
110C2068 0000????
Equip Items 135 Pic Mod
210C206C ????????
Equip Items 135 Abilitys Mod
010C2071 000000??
Equip Items 135 Max Attack
110C2072 000003E7
Equip Items 135 Max Hit
110C2074 000003E7
Equip Items 135 Max Defence
110C2076 000003E7
Equip Items 135 Max Evade
110C2078 000003E7
Equip Items 136 Mod
110C207C 0000????
Equip Items 136 Pic Mod
210C2080 ????????
Equip Items 136 Abilitys Mod
010C2085 000000??
Equip Items 136 Max Attack
110C2086 000003E7
Equip Items 136 Max Hit
110C2088 000003E7
Equip Items 136 Max Defence
110C208A 000003E7
Equip Items 136 Max Evade
110C208C 000003E7
Equip Items 137 Mod
110C2090 0000????
Equip Items 137 Pic Mod
210C2094 ????????
Equip Items 137 Abilitys Mod
010C2099 000000??
Equip Items 137 Max Attack
110C209A 000003E7
Equip Items 137 Max Hit
110C209C 000003E7
Equip Items 137 Max Defence
110C209E 000003E7
Equip Items 137 Max Evade
110C20A0 000003E7
Equip Items 138 Mod
110C20A4 0000????
Equip Items 138 Pic Mod
210C20A8 ????????
Equip Items 138 Abilitys Mod
010C20AD 000000??
Equip Items 138 Max Attack
110C20AE 000003E7
Equip Items 138 Max Hit
110C20B0 000003E7
Equip Items 138 Max Defence
110C20B2 000003E7
Equip Items 138 Max Evade
110C20B4 000003E7
Equip Items 139 Mod
110C20B8 0000????
Equip Items 139 Pic Mod
210C20BC ????????
Equip Items 139 Abilitys Mod
010C20C1 000000??
Equip Items 139 Max Attack
110C20C2 000003E7
Equip Items 139 Max Hit
110C20C4 000003E7
Equip Items 139 Max Defence
110C20C6 000003E7
Equip Items 139 Max Evade
110C20C8 000003E7
Equip Items 140 Mod
110C20CC 0000????
Equip Items 140 Pic Mod
210C20D0 ????????
Equip Items 140 Abilitys Mod
010C20D5 000000??
Equip Items 140 Max Attack
110C20D6 000003E7
Equip Items 140 Max Hit
110C20D8 000003E7
Equip Items 140 Max Defence
110C20DA 000003E7
Equip Items 140 Max Evade
110C20DC 000003E7
Equip Items 141 Mod
110C20E0 0000????
Equip Items 141 Pic Mod
210C20E4 ????????
Equip Items 141 Abilitys Mod
010C20E9 000000??
Equip Items 141 Max Attack
110C20EA 000003E7
Equip Items 141 Max Hit
110C20EC 000003E7
Equip Items 141 Max Defence
110C20EE 000003E7
Equip Items 141 Max Evade
110C20F0 000003E7
Equip Items 142 Mod
110C20F4 0000????
Equip Items 142 Pic Mod
210C20F8 ????????
Equip Items 142 Abilitys Mod
010C20FD 000000??
Equip Items 142 Max Attack
110C20FE 000003E7
Equip Items 142 Max Hit
110C2100 000003E7
Equip Items 142 Max Defence
110C2102 000003E7
Equip Items 142 Max Evade
110C2104 000003E7
Equip Items 143 Mod
110C2108 0000????
Equip Items 143 Pic Mod
210C210C ????????
Equip Items 143 Abilitys Mod
010C2111 000000??
Equip Items 143 Max Attack
110C2112 000003E7
Equip Items 143 Max Hit
110C2114 000003E7
Equip Items 143 Max Defence
110C2116 000003E7
Equip Items 143 Max Evade
110C2118 000003E7
Equip Items 144 Mod
110C211C 0000????
Equip Items 144 Pic Mod
210C2120 ????????
Equip Items 144 Abilitys Mod
010C2125 000000??
Equip Items 144 Max Attack
110C2126 000003E7
Equip Items 144 Max Hit
110C2128 000003E7
Equip Items 144 Max Defence
110C212A 000003E7
Equip Items 144 Max Evade
110C212C 000003E7
Equip Items 145 Mod
110C2130 0000????
Equip Items 145 Pic Mod
210C2134 ????????
Equip Items 145 Abilitys Mod
010C2139 000000??
Equip Items 145 Max Attack
110C213A 000003E7
Equip Items 145 Max Hit
110C213C 000003E7
Equip Items 145 Max Defence
110C213E 000003E7
Equip Items 145 Max Evade
110C2140 000003E7
Equip Items 146 Mod
110C2144 0000????
Equip Items 146 Pic Mod
210C2148 ????????
Equip Items 146 Abilitys Mod
010C214D 000000??
Equip Items 146 Max Attack
110C214E 000003E7
Equip Items 146 Max Hit
110C2150 000003E7
Equip Items 146 Max Defence
110C2152 000003E7
Equip Items 146 Max Evade
110C2154 000003E7
Equip Items 147 Mod
110C2158 0000????
Equip Items 147 Pic Mod
210C215C ????????
Equip Items 147 Abilitys Mod
010C2161 000000??
Equip Items 147 Max Attack
110C2162 000003E7
Equip Items 147 Max Hit
110C2164 000003E7
Equip Items 147 Max Defence
110C2166 000003E7
Equip Items 147 Max Evade
110C2168 000003E7
Equip Items 148 Mod
110C216C 0000????
Equip Items 148 Pic Mod
210C2170 ????????
Equip Items 148 Abilitys Mod
010C2175 000000??
Equip Items 148 Max Attack
110C2176 000003E7
Equip Items 148 Max Hit
110C2178 000003E7
Equip Items 148 Max Defence
110C217A 000003E7
Equip Items 148 Max Evade
110C217C 000003E7
Equip Items 149 Mod
110C2180 0000????
Equip Items 149 Pic Mod
210C2184 ????????
Equip Items 149 Abilitys Mod
010C2189 000000??
Equip Items 149 Max Attack
110C218A 000003E7
Equip Items 149 Max Hit
110C218C 000003E7
Equip Items 149 Max Defence
110C218E 000003E7
Equip Items 149 Max Evade
110C2190 000003E7
Equip Items 150 Mod
110C2194 0000????
Equip Items 150 Pic Mod
210C2198 ????????
Equip Items 150 Abilitys Mod
010C219D 000000??
Equip Items 150 Max Attack
110C219E 000003E7
Equip Items 150 Max Hit
110C21A0 000003E7
Equip Items 150 Max Defence
110C21A2 000003E7
Equip Items 150 Max Evade
110C21A4 000003E7
Equip Items 151 Mod
110C21A8 0000????
Equip Items 151 Pic Mod
210C21AC ????????
Equip Items 151 Abilitys Mod
010C21B1 000000??
Equip Items 151 Max Attack
110C21B2 000003E7
Equip Items 151 Max Hit
110C21B4 000003E7
Equip Items 151 Max Defence
110C21B6 000003E7
Equip Items 151 Max Evade
110C21B8 000003E7
Equip Items 152 Mod
110C21BC 0000????
Equip Items 152 Pic Mod
210C21C0 ????????
Equip Items 152 Abilitys Mod
010C21C5 000000??
Equip Items 152 Max Attack
110C21C6 000003E7
Equip Items 152 Max Hit
110C21C8 000003E7
Equip Items 152 Max Defence
110C21CA 000003E7
Equip Items 152 Max Evade
110C21CC 000003E7
Equip Items 153 Mod
110C21D0 0000????
Equip Items 153 Pic Mod
210C21D4 ????????
Equip Items 153 Abilitys Mod
010C21D9 000000??
Equip Items 153 Max Attack
110C21DA 000003E7
Equip Items 153 Max Hit
110C21DC 000003E7
Equip Items 153 Max Defence
110C21DE 000003E7
Equip Items 153 Max Evade
110C21E0 000003E7
Equip Items 154 Mod
110C21E4 0000????
Equip Items 154 Pic Mod
210C21E8 ????????
Equip Items 154 Abilitys Mod
010C21ED 000000??
Equip Items 154 Max Attack
110C21EE 000003E7
Equip Items 154 Max Hit
110C21F0 000003E7
Equip Items 154 Max Defence
110C21F2 000003E7
Equip Items 154 Max Evade
110C21F4 000003E7
Equip Items 155 Mod
110C21F8 0000????
Equip Items 155 Pic Mod
210C21FC ????????
Equip Items 155 Abilitys Mod
010C2201 000000??
Equip Items 155 Max Attack
110C2202 000003E7
Equip Items 155 Max Hit
110C2204 000003E7
Equip Items 155 Max Defence
110C2206 000003E7
Equip Items 155 Max Evade
110C2208 000003E7
Equip Items 156 Mod
110C220C 0000????
Equip Items 156 Pic Mod
210C2210 ????????
Equip Items 156 Abilitys Mod
010C2215 000000??
Equip Items 156 Max Attack
110C2216 000003E7
Equip Items 156 Max Hit
110C2218 000003E7
Equip Items 156 Max Defence
110C221A 000003E7
Equip Items 156 Max Evade
110C221C 000003E7
Equip Items 157 Mod
110C2220 0000????
Equip Items 157 Pic Mod
210C2224 ????????
Equip Items 157 Abilitys Mod
010C2229 000000??
Equip Items 157 Max Attack
110C222A 000003E7
Equip Items 157 Max Hit
110C222C 000003E7
Equip Items 157 Max Defence
110C222E 000003E7
Equip Items 157 Max Evade
110C2230 000003E7
Equip Items 158 Mod
110C2234 0000????
Equip Items 158 Pic Mod
210C2238 ????????
Equip Items 158 Abilitys Mod
010C223D 000000??
Equip Items 158 Max Attack
110C223E 000003E7
Equip Items 158 Max Hit
110C2240 000003E7
Equip Items 158 Max Defence
110C2242 000003E7
Equip Items 158 Max Evade
110C2244 000003E7
Equip Items 159 Mod
110C2248 0000????
Equip Items 159 Pic Mod
210C224C ????????
Equip Items 159 Abilitys Mod
010C2251 000000??
Equip Items 159 Max Attack
110C2252 000003E7
Equip Items 159 Max Hit
110C2254 000003E7
Equip Items 159 Max Defence
110C2256 000003E7
Equip Items 159 Max Evade
110C2258 000003E7
Equip Items 160 Mod
110C225C 0000????
Equip Items 160 Pic Mod
210C2260 ????????
Equip Items 160 Abilitys Mod
010C2265 000000??
Equip Items 160 Max Attack
110C2266 000003E7
Equip Items 160 Max Hit
110C2268 000003E7
Equip Items 160 Max Defence
110C226A 000003E7
Equip Items 160 Max Evade
110C226C 000003E7
Equip Items 161 Mod
110C2270 0000????
Equip Items 161 Pic Mod
210C2274 ????????
Equip Items 161 Abilitys Mod
010C2279 000000??
Equip Items 161 Max Attack
110C227A 000003E7
Equip Items 161 Max Hit
110C227C 000003E7
Equip Items 161 Max Defence
110C227E 000003E7
Equip Items 161 Max Evade
110C2280 000003E7
Equip Items 162 Mod
110C2284 0000????
Equip Items 162 Pic Mod
210C2288 ????????
Equip Items 162 Abilitys Mod
010C228D 000000??
Equip Items 162 Max Attack
110C228E 000003E7
Equip Items 162 Max Hit
110C2290 000003E7
Equip Items 162 Max Defence
110C2292 000003E7
Equip Items 162 Max Evade
110C2294 000003E7
Equip Items 163 Mod
110C2298 0000????
Equip Items 163 Pic Mod
210C229C ????????
Equip Items 163 Abilitys Mod
010C22A1 000000??
Equip Items 163 Max Attack
110C22A2 000003E7
Equip Items 163 Max Hit
110C22A4 000003E7
Equip Items 163 Max Defence
110C22A6 000003E7
Equip Items 163 Max Evade
110C22A8 000003E7
Equip Items 164 Mod
110C22AC 0000????
Equip Items 164 Pic Mod
210C22B0 ????????
Equip Items 164 Abilitys Mod
010C22B5 000000??
Equip Items 164 Max Attack
110C22B6 000003E7
Equip Items 164 Max Hit
110C22B8 000003E7
Equip Items 164 Max Defence
110C22BA 000003E7
Equip Items 164 Max Evade
110C22BC 000003E7
Equip Items 165 Mod
110C22C0 0000????
Equip Items 165 Pic Mod
210C22C4 ????????
Equip Items 165 Abilitys Mod
010C22C9 000000??
Equip Items 165 Max Attack
110C22CA 000003E7
Equip Items 165 Max Hit
110C22CC 000003E7
Equip Items 165 Max Defence
110C22CE 000003E7
Equip Items 165 Max Evade
110C22D0 000003E7
Equip Items 166 Mod
110C22D4 0000????
Equip Items 166 Pic Mod
210C22D8 ????????
Equip Items 166 Abilitys Mod
010C22DD 000000??
Equip Items 166 Max Attack
110C22DE 000003E7
Equip Items 166 Max Hit
110C22E0 000003E7
Equip Items 166 Max Defence
110C22E2 000003E7
Equip Items 166 Max Evade
110C22E4 000003E7
Equip Items 167 Mod
110C22E8 0000????
Equip Items 167 Pic Mod
210C22EC ????????
Equip Items 167 Abilitys Mod
010C22F1 000000??
Equip Items 167 Max Attack
110C22F2 000003E7
Equip Items 167 Max Hit
110C22F4 000003E7
Equip Items 167 Max Defence
110C22F6 000003E7
Equip Items 167 Max Evade
110C22F8 000003E7
Equip Items 168 Mod
110C22FC 0000????
Equip Items 168 Pic Mod
210C2300 ????????
Equip Items 168 Abilitys Mod
010C2305 000000??
Equip Items 168 Max Attack
110C2306 000003E7
Equip Items 168 Max Hit
110C2308 000003E7
Equip Items 168 Max Defence
110C230A 000003E7
Equip Items 168 Max Evade
110C230C 000003E7
Equip Items 169 Mod
110C2310 0000????
Equip Items 169 Pic Mod
210C2314 ????????
Equip Items 169 Abilitys Mod
010C2319 000000??
Equip Items 169 Max Attack
110C231A 000003E7
Equip Items 169 Max Hit
110C231C 000003E7
Equip Items 169 Max Defence
110C231E 000003E7
Equip Items 169 Max Evade
110C2320 000003E7
Equip Items 170 Mod
110C2324 0000????
Equip Items 170 Pic Mod
210C2328 ????????
Equip Items 170 Abilitys Mod
010C232D 000000??
Equip Items 170 Max Attack
110C232E 000003E7
Equip Items 170 Max Hit
110C2330 000003E7
Equip Items 170 Max Defence
110C2332 000003E7
Equip Items 170 Max Evade
110C2334 000003E7
Equip Items 171 Mod
110C2338 0000????
Equip Items 171 Pic Mod
210C233C ????????
Equip Items 171 Abilitys Mod
010C2341 000000??
Equip Items 171 Max Attack
110C2342 000003E7
Equip Items 171 Max Hit
110C2344 000003E7
Equip Items 171 Max Defence
110C2346 000003E7
Equip Items 171 Max Evade
110C2348 000003E7
Equip Items 172 Mod
110C234C 0000????
Equip Items 172 Pic Mod
210C2350 ????????
Equip Items 172 Abilitys Mod
010C2355 000000??
Equip Items 172 Max Attack
110C2356 000003E7
Equip Items 172 Max Hit
110C2358 000003E7
Equip Items 172 Max Defence
110C235A 000003E7
Equip Items 172 Max Evade
110C235C 000003E7
Equip Items 173 Mod
110C2360 0000????
Equip Items 173 Pic Mod
210C2364 ????????
Equip Items 173 Abilitys Mod
010C2369 000000??
Equip Items 173 Max Attack
110C236A 000003E7
Equip Items 173 Max Hit
110C236C 000003E7
Equip Items 173 Max Defence
110C236E 000003E7
Equip Items 173 Max Evade
110C2370 000003E7
Equip Items 174 Mod
110C2374 0000????
Equip Items 174 Pic Mod
210C2378 ????????
Equip Items 174 Abilitys Mod
010C237D 000000??
Equip Items 174 Max Attack
110C237E 000003E7
Equip Items 174 Max Hit
110C2380 000003E7
Equip Items 174 Max Defence
110C2382 000003E7
Equip Items 174 Max Evade
110C2384 000003E7
Equip Items 175 Mod
110C2388 0000????
Equip Items 175 Pic Mod
210C238C ????????
Equip Items 175 Abilitys Mod
010C2391 000000??
Equip Items 175 Max Attack
110C2392 000003E7
Equip Items 175 Max Hit
110C2394 000003E7
Equip Items 175 Max Defence
110C2396 000003E7
Equip Items 175 Max Evade
110C2398 000003E7
Equip Items 176 Mod
110C239C 0000????
Equip Items 176 Pic Mod
210C23A0 ????????
Equip Items 176 Abilitys Mod
010C23A5 000000??
Equip Items 176 Max Attack
110C23A6 000003E7
Equip Items 176 Max Hit
110C23A8 000003E7
Equip Items 176 Max Defence
110C23AA 000003E7
Equip Items 176 Max Evade
110C23AC 000003E7
Equip Items 177 Mod
110C23B0 0000????
Equip Items 177 Pic Mod
210C23B4 ????????
Equip Items 177 Abilitys Mod
010C23B9 000000??
Equip Items 177 Max Attack
110C23BA 000003E7
Equip Items 177 Max Hit
110C23BC 000003E7
Equip Items 177 Max Defence
110C23BE 000003E7
Equip Items 177 Max Evade
110C23C0 000003E7
Equip Items 178 Mod
110C23C4 0000????
Equip Items 178 Pic Mod
210C23C8 ????????
Equip Items 178 Abilitys Mod
010C23CD 000000??
Equip Items 178 Max Attack
110C23CE 000003E7
Equip Items 178 Max Hit
110C23D0 000003E7
Equip Items 178 Max Defence
110C23D2 000003E7
Equip Items 178 Max Evade
110C23D4 000003E7
Equip Items 179 Mod
110C23D8 0000????
Equip Items 179 Pic Mod
210C23DC ????????
Equip Items 179 Abilitys Mod
010C23E1 000000??
Equip Items 179 Max Attack
110C23E2 000003E7
Equip Items 179 Max Hit
110C23E4 000003E7
Equip Items 179 Max Defence
110C23E6 000003E7
Equip Items 179 Max Evade
110C23E8 000003E7
Equip Items 180 Mod
110C23EC 0000????
Equip Items 180 Pic Mod
210C23F0 ????????
Equip Items 180 Abilitys Mod
010C23F5 000000??
Equip Items 180 Max Attack
110C23F6 000003E7
Equip Items 180 Max Hit
110C23F8 000003E7
Equip Items 180 Max Defence
110C23FA 000003E7
Equip Items 180 Max Evade
110C23FC 000003E7
Equip Items 181 Mod
110C2400 0000????
Equip Items 181 Pic Mod
210C2404 ????????
Equip Items 181 Abilitys Mod
010C2409 000000??
Equip Items 181 Max Attack
110C240A 000003E7
Equip Items 181 Max Hit
110C240C 000003E7
Equip Items 181 Max Defence
110C240E 000003E7
Equip Items 181 Max Evade
110C2410 000003E7
Equip Items 182 Mod
110C2414 0000????
Equip Items 182 Pic Mod
210C2418 ????????
Equip Items 182 Abilitys Mod
010C241D 000000??
Equip Items 182 Max Attack
110C241E 000003E7
Equip Items 182 Max Hit
110C2420 000003E7
Equip Items 182 Max Defence
110C2422 000003E7
Equip Items 182 Max Evade
110C2424 000003E7
Equip Items 183 Mod
110C2428 0000????
Equip Items 183 Pic Mod
210C242C ????????
Equip Items 183 Abilitys Mod
010C2431 000000??
Equip Items 183 Max Attack
110C2432 000003E7
Equip Items 183 Max Hit
110C2434 000003E7
Equip Items 183 Max Defence
110C2436 000003E7
Equip Items 183 Max Evade
110C2438 000003E7
Equip Items 184 Mod
110C243C 0000????
Equip Items 184 Pic Mod
210C2440 ????????
Equip Items 184 Abilitys Mod
010C2445 000000??
Equip Items 184 Max Attack
110C2446 000003E7
Equip Items 184 Max Hit
110C2448 000003E7
Equip Items 184 Max Defence
110C244A 000003E7
Equip Items 184 Max Evade
110C244C 000003E7
Equip Items 185 Mod
110C2450 0000????
Equip Items 185 Pic Mod
210C2454 ????????
Equip Items 185 Abilitys Mod
010C2459 000000??
Equip Items 185 Max Attack
110C245A 000003E7
Equip Items 185 Max Hit
110C245C 000003E7
Equip Items 185 Max Defence
110C245E 000003E7
Equip Items 185 Max Evade
110C2460 000003E7
Equip Items 186 Mod
110C2464 0000????
Equip Items 186 Pic Mod
210C2468 ????????
Equip Items 186 Abilitys Mod
010C246D 000000??
Equip Items 186 Max Attack
110C246E 000003E7
Equip Items 186 Max Hit
110C2470 000003E7
Equip Items 186 Max Defence
110C2472 000003E7
Equip Items 186 Max Evade
110C2474 000003E7
Equip Items 187 Mod
110C2478 0000????
Equip Items 187 Pic Mod
210C247C ????????
Equip Items 187 Abilitys Mod
010C2481 000000??
Equip Items 187 Max Attack
110C2482 000003E7
Equip Items 187 Max Hit
110C2484 000003E7
Equip Items 187 Max Defence
110C2486 000003E7
Equip Items 187 Max Evade
110C2488 000003E7
Equip Items 188 Mod
110C248C 0000????
Equip Items 188 Pic Mod
210C2490 ????????
Equip Items 188 Abilitys Mod
010C2495 000000??
Equip Items 188 Max Attack
110C2496 000003E7
Equip Items 188 Max Hit
110C2498 000003E7
Equip Items 188 Max Defence
110C249A 000003E7
Equip Items 188 Max Evade
110C249C 000003E7
Equip Items 189 Mod
110C24A0 0000????
Equip Items 189 Pic Mod
210C24A4 ????????
Equip Items 189 Abilitys Mod
010C24A9 000000??
Equip Items 189 Max Attack
110C24AA 000003E7
Equip Items 189 Max Hit
110C24AC 000003E7
Equip Items 189 Max Defence
110C24AE 000003E7
Equip Items 189 Max Evade
110C24B0 000003E7
Equip Items 190 Mod
110C24B4 0000????
Equip Items 190 Pic Mod
210C24B8 ????????
Equip Items 190 Abilitys Mod
010C24BD 000000??
Equip Items 190 Max Attack
110C24BE 000003E7
Equip Items 190 Max Hit
110C24C0 000003E7
Equip Items 190 Max Defence
110C24C2 000003E7
Equip Items 190 Max Evade
110C24C4 000003E7
Equip Items 191 Mod
110C24C8 0000????
Equip Items 191 Pic Mod
210C24CC ????????
Equip Items 191 Abilitys Mod
010C24D1 000000??
Equip Items 191 Max Attack
110C24D2 000003E7
Equip Items 191 Max Hit
110C24D4 000003E7
Equip Items 191 Max Defence
110C24D6 000003E7
Equip Items 191 Max Evade
110C24D8 000003E7
Equip Items 192 Mod
110C24DC 0000????
Equip Items 192 Pic Mod
210C24E0 ????????
Equip Items 192 Abilitys Mod
010C24E5 000000??
Equip Items 192 Max Attack
110C24E6 000003E7
Equip Items 192 Max Hit
110C24E8 000003E7
Equip Items 192 Max Defence
110C24EA 000003E7
Equip Items 192 Max Evade
110C24EC 000003E7
Equip Items 193 Mod
110C24F0 0000????
Equip Items 193 Pic Mod
210C24F4 ????????
Equip Items 193 Abilitys Mod
010C24F9 000000??
Equip Items 193 Max Attack
110C24FA 000003E7
Equip Items 193 Max Hit
110C24FC 000003E7
Equip Items 193 Max Defence
110C24FE 000003E7
Equip Items 193 Max Evade
110C2500 000003E7
Equip Items 194 Mod
110C2504 0000????
Equip Items 194 Pic Mod
210C2508 ????????
Equip Items 194 Abilitys Mod
010C250D 000000??
Equip Items 194 Max Attack
110C250E 000003E7
Equip Items 194 Max Hit
110C2510 000003E7
Equip Items 194 Max Defence
110C2512 000003E7
Equip Items 194 Max Evade
110C2514 000003E7
Equip Items 195 Mod
110C2518 0000????
Equip Items 195 Pic Mod
210C251C ????????
Equip Items 195 Abilitys Mod
010C2521 000000??
Equip Items 195 Max Attack
110C2522 000003E7
Equip Items 195 Max Hit
110C2524 000003E7
Equip Items 195 Max Defence
110C2526 000003E7
Equip Items 195 Max Evade
110C2528 000003E7
Equip Items 196 Mod
110C252C 0000????
Equip Items 196 Pic Mod
210C2530 ????????
Equip Items 196 Abilitys Mod
010C2535 000000??
Equip Items 196 Max Attack
110C2536 000003E7
Equip Items 196 Max Hit
110C2538 000003E7
Equip Items 196 Max Defence
110C253A 000003E7
Equip Items 196 Max Evade
110C253C 000003E7
Equip Items 197 Mod
110C2540 0000????
Equip Items 197 Pic Mod
210C2544 ????????
Equip Items 197 Abilitys Mod
010C2549 000000??
Equip Items 197 Max Attack
110C254A 000003E7
Equip Items 197 Max Hit
110C254C 000003E7
Equip Items 197 Max Defence
110C254E 000003E7
Equip Items 197 Max Evade
110C2550 000003E7
Equip Items 198 Mod
110C2554 0000????
Equip Items 198 Pic Mod
210C2558 ????????
Equip Items 198 Abilitys Mod
010C255D 000000??
Equip Items 198 Max Attack
110C255E 000003E7
Equip Items 198 Max Hit
110C2560 000003E7
Equip Items 198 Max Defence
110C2562 000003E7
Equip Items 198 Max Evade
110C2564 000003E7
Equip Items 199 Mod
110C2568 0000????
Equip Items 199 Pic Mod
210C256C ????????
Equip Items 199 Abilitys Mod
010C2571 000000??
Equip Items 199 Max Attack
110C2572 000003E7
Equip Items 199 Max Hit
110C2574 000003E7
Equip Items 199 Max Defence
110C2576 000003E7
Equip Items 199 Max Evade
110C2578 000003E7
Equip Items 200 Mod
110C257C 0000????
Equip Items 200 Pic Mod
210C2580 ????????
Equip Items 200 Abilitys Mod
010C2585 000000??
Equip Items 200 Max Attack
110C2586 000003E7
Equip Items 200 Max Hit
110C2588 000003E7
Equip Items 200 Max Defence
110C258A 000003E7
Equip Items 200 Max Evade
110C258C 000003E7
Equip Items 201 Mod
110C2590 0000????
Equip Items 201 Pic Mod
210C2594 ????????
Equip Items 201 Abilitys Mod
010C2599 000000??
Equip Items 201 Max Attack
110C259A 000003E7
Equip Items 201 Max Hit
110C259C 000003E7
Equip Items 201 Max Defence
110C259E 000003E7
Equip Items 201 Max Evade
110C25A0 000003E7
Equip Items 202 Mod
110C25A4 0000????
Equip Items 202 Pic Mod
210C25A8 ????????
Equip Items 202 Abilitys Mod
010C25AD 000000??
Equip Items 202 Max Attack
110C25AE 000003E7
Equip Items 202 Max Hit
110C25B0 000003E7
Equip Items 202 Max Defence
110C25B2 000003E7
Equip Items 202 Max Evade
110C25B4 000003E7
Equip Items 203 Mod
110C25B8 0000????
Equip Items 203 Pic Mod
210C25BC ????????
Equip Items 203 Abilitys Mod
010C25C1 000000??
Equip Items 203 Max Attack
110C25C2 000003E7
Equip Items 203 Max Hit
110C25C4 000003E7
Equip Items 203 Max Defence
110C25C6 000003E7
Equip Items 203 Max Evade
110C25C8 000003E7
Equip Items 204 Mod
110C25CC 0000????
Equip Items 204 Pic Mod
210C25D0 ????????
Equip Items 204 Abilitys Mod
010C25D5 000000??
Equip Items 204 Max Attack
110C25D6 000003E7
Equip Items 204 Max Hit
110C25D8 000003E7
Equip Items 204 Max Defence
110C25DA 000003E7
Equip Items 204 Max Evade
110C25DC 000003E7
Equip Items 205 Mod
110C25E0 0000????
Equip Items 205 Pic Mod
210C25E4 ????????
Equip Items 205 Abilitys Mod
010C25E9 000000??
Equip Items 205 Max Attack
110C25EA 000003E7
Equip Items 205 Max Hit
110C25EC 000003E7
Equip Items 205 Max Defence
110C25EE 000003E7
Equip Items 205 Max Evade
110C25F0 000003E7
Equip Items 206 Mod
110C25F4 0000????
Equip Items 206 Pic Mod
210C25F8 ????????
Equip Items 206 Abilitys Mod
010C25FD 000000??
Equip Items 206 Max Attack
110C25FE 000003E7
Equip Items 206 Max Hit
110C2600 000003E7
Equip Items 206 Max Defence
110C2602 000003E7
Equip Items 206 Max Evade
110C2604 000003E7
Equip Items 207 Mod
110C2608 0000????
Equip Items 207 Pic Mod
210C260C ????????
Equip Items 207 Abilitys Mod
010C2611 000000??
Equip Items 207 Max Attack
110C2612 000003E7
Equip Items 207 Max Hit
110C2614 000003E7
Equip Items 207 Max Defence
110C2616 000003E7
Equip Items 207 Max Evade
110C2618 000003E7
Equip Items 208 Mod
110C261C 0000????
Equip Items 208 Pic Mod
210C2620 ????????
Equip Items 208 Abilitys Mod
010C2625 000000??
Equip Items 208 Max Attack
110C2626 000003E7
Equip Items 208 Max Hit
110C2628 000003E7
Equip Items 208 Max Defence
110C262A 000003E7
Equip Items 208 Max Evade
110C262C 000003E7
Equip Items 209 Mod
110C2630 0000????
Equip Items 209 Pic Mod
210C2634 ????????
Equip Items 209 Abilitys Mod
010C2639 000000??
Equip Items 209 Max Attack
110C263A 000003E7
Equip Items 209 Max Hit
110C263C 000003E7
Equip Items 209 Max Defence
110C263E 000003E7
Equip Items 209 Max Evade
110C2640 000003E7
Equip Items 210 Mod
110C2644 0000????
Equip Items 210 Pic Mod
210C2648 ????????
Equip Items 210 Abilitys Mod
010C264D 000000??
Equip Items 210 Max Attack
110C264E 000003E7
Equip Items 210 Max Hit
110C2650 000003E7
Equip Items 210 Max Defence
110C2652 000003E7
Equip Items 210 Max Evade
110C2654 000003E7
Equip Items 211 Mod
110C2658 0000????
Equip Items 211 Pic Mod
210C265C ????????
Equip Items 211 Abilitys Mod
010C2661 000000??
Equip Items 211 Max Attack
110C2662 000003E7
Equip Items 211 Max Hit
110C2664 000003E7
Equip Items 211 Max Defence
110C2666 000003E7
Equip Items 211 Max Evade
110C2668 000003E7
Equip Items 212 Mod
110C266C 0000????
Equip Items 212 Pic Mod
210C2670 ????????
Equip Items 212 Abilitys Mod
010C2675 000000??
Equip Items 212 Max Attack
110C2676 000003E7
Equip Items 212 Max Hit
110C2678 000003E7
Equip Items 212 Max Defence
110C267A 000003E7
Equip Items 212 Max Evade
110C267C 000003E7
*Enemy Mod Codes
!The fallowing codes affect the actual Monsters Stats. If u wanted to u could make them Super Strong.
Enemy 1 SLink type
0087B262 000000??
Enemy 1 Level Max
0087B263 00000063
Enemy 1 HP
1087B264 0000????
Enemy 1 Sp
1087B266 0000????
Enemy 1 Skill 1
1087B26E 0000????
Enemy 1 Skill 2
1087B270 0000????
Enemy 1 Skill 3
1087B272 0000????
Enemy 1 Skill 4
1087B274 0000????
Enemy 1 Skill 5
1087B276 0000????
Enemy 1 Skill 6
1087B278 0000????
Enemy 1 Skill 7
1087B27A 0000????
Enemy 1 Skill 8
1087B27C 0000????
Enemy 1 St Max
0087B268 00000063
Enemy 1 Ma Max
0087B269 00000063
Enemy 1 EN Max
0087B26A 00000063
Enemy 1 AG Max
0087B26B 00000063
Enemy 1 Lu Max
0087B26C 00000063
Enemy 2 SLink type
0087B2A0 000000??
Enemy 2 Level Max
0087B2A1 00000063
Enemy 2 HP
1087B2A2 0000????
Enemy 2 Sp
1087B2A4 0000????
Enemy 2 Skill 1
1087B2AC 0000????
Enemy 2 Skill 2
1087B2AE 0000????
Enemy 2 Skill 3
1087B2B0 0000????
Enemy 2 Skill 4
1087B2B2 0000????
Enemy 2 Skill 5
1087B2B4 0000????
Enemy 2 Skill 6
1087B2B6 0000????
Enemy 2 Skill 7
1087B2B8 0000????
Enemy 2 Skill 8
1087B2BA 0000????
Enemy 2 St Max
0087B2A6 00000063
Enemy 2 Ma Max
0087B2A7 00000063
Enemy 2 EN Max
0087B2A8 00000063
Enemy 2 AG Max
0087B2A9 00000063
Enemy 2 Lu Max
0087B2AA 00000063
Enemy 3 SLink type
0087B2DE 000000??
Enemy 3 Level Max
0087B2DF 00000063
Enemy 3 HP
1087B2E0 0000????
Enemy 3 Sp
1087B2E2 0000????
Enemy 3 Skill 1
1087B2EA 0000????
Enemy 3 Skill 2
1087B2EC 0000????
Enemy 3 Skill 3
1087B2EE 0000????
Enemy 3 Skill 4
1087B2F0 0000????
Enemy 3 Skill 5
1087B2F2 0000????
Enemy 3 Skill 6
1087B2F4 0000????
Enemy 3 Skill 7
1087B2F6 0000????
Enemy 3 Skill 8
1087B2F8 0000????
Enemy 3 St Max
0087B2E4 00000063
Enemy 3 Ma Max
0087B2E5 00000063
Enemy 3 EN Max
0087B2E6 00000063
Enemy 3 AG Max
0087B2E7 00000063
Enemy 3 Lu Max
0087B2E8 00000063
Enemy 4 SLink type
0087B31C 000000??
Enemy 4 Level Max
0087B31D 00000063
Enemy 4 HP
1087B31E 0000????
Enemy 4 Sp
1087B320 0000????
Enemy 4 Skill 1
1087B328 0000????
Enemy 4 Skill 2
1087B32A 0000????
Enemy 4 Skill 3
1087B32C 0000????
Enemy 4 Skill 4
1087B32E 0000????
Enemy 4 Skill 5
1087B330 0000????
Enemy 4 Skill 6
1087B332 0000????
Enemy 4 Skill 7
1087B334 0000????
Enemy 4 Skill 8
1087B336 0000????
Enemy 4 St Max
0087B322 00000063
Enemy 4 Ma Max
0087B323 00000063
Enemy 4 EN Max
0087B324 00000063
Enemy 4 AG Max
0087B325 00000063
Enemy 4 Lu Max
0087B326 00000063
Enemy 5 SLink type
0087B35A 000000??
Enemy 5 Level Max
0087B35B 00000063
Enemy 5 HP
1087B35C 0000????
Enemy 5 Sp
1087B35E 0000????
Enemy 5 Skill 1
1087B366 0000????
Enemy 5 Skill 2
1087B368 0000????
Enemy 5 Skill 3
1087B36A 0000????
Enemy 5 Skill 4
1087B36C 0000????
Enemy 5 Skill 5
1087B36E 0000????
Enemy 5 Skill 6
1087B370 0000????
Enemy 5 Skill 7
1087B372 0000????
Enemy 5 Skill 8
1087B374 0000????
Enemy 5 St Max
0087B360 00000063
Enemy 5 Ma Max
0087B361 00000063
Enemy 5 EN Max
0087B362 00000063
Enemy 5 AG Max
0087B363 00000063
Enemy 5 Lu Max
0087B364 00000063
Enemy 6 SLink type
0087B398 000000??
Enemy 6 Level Max
0087B399 00000063
Enemy 6 HP
1087B39A 0000????
Enemy 6 Sp
1087B39C 0000????
Enemy 6 Skill 1
1087B3A4 0000????
Enemy 6 Skill 2
1087B3A6 0000????
Enemy 6 Skill 3
1087B3A8 0000????
Enemy 6 Skill 4
1087B3AA 0000????
Enemy 6 Skill 5
1087B3AC 0000????
Enemy 6 Skill 6
1087B3AE 0000????
Enemy 6 Skill 7
1087B3B0 0000????
Enemy 6 Skill 8
1087B3B2 0000????
Enemy 6 St Max
0087B39E 00000063
Enemy 6 Ma Max
0087B39F 00000063
Enemy 6 EN Max
0087B3A0 00000063
Enemy 6 AG Max
0087B3A1 00000063
Enemy 6 Lu Max
0087B3A2 00000063
Enemy 7 SLink type
0087B3D6 000000??
Enemy 7 Level Max
0087B3D7 00000063
Enemy 7 HP
1087B3D8 0000????
Enemy 7 Sp
1087B3DA 0000????
Enemy 7 Skill 1
1087B3E2 0000????
Enemy 7 Skill 2
1087B3E4 0000????
Enemy 7 Skill 3
1087B3E6 0000????
Enemy 7 Skill 4
1087B3E8 0000????
Enemy 7 Skill 5
1087B3EA 0000????
Enemy 7 Skill 6
1087B3EC 0000????
Enemy 7 Skill 7
1087B3EE 0000????
Enemy 7 Skill 8
1087B3F0 0000????
Enemy 7 St Max
0087B3DC 00000063
Enemy 7 Ma Max
0087B3DD 00000063
Enemy 7 EN Max
0087B3DE 00000063
Enemy 7 AG Max
0087B3DF 00000063
Enemy 7 Lu Max
0087B3E0 00000063
Enemy 8 SLink type
0087B414 000000??
Enemy 8 Level Max
0087B415 00000063
Enemy 8 HP
1087B416 0000????
Enemy 8 Sp
1087B418 0000????
Enemy 8 Skill 1
1087B420 0000????
Enemy 8 Skill 2
1087B422 0000????
Enemy 8 Skill 3
1087B424 0000????
Enemy 8 Skill 4
1087B426 0000????
Enemy 8 Skill 5
1087B428 0000????
Enemy 8 Skill 6
1087B42A 0000????
Enemy 8 Skill 7
1087B42C 0000????
Enemy 8 Skill 8
1087B42E 0000????
Enemy 8 St Max
0087B41A 00000063
Enemy 8 Ma Max
0087B41B 00000063
Enemy 8 EN Max
0087B41C 00000063
Enemy 8 AG Max
0087B41D 00000063
Enemy 8 Lu Max
0087B41E 00000063
Enemy 9 SLink type
0087B452 000000??
Enemy 9 Level Max
0087B453 00000063
Enemy 9 HP
1087B454 0000????
Enemy 9 Sp
1087B456 0000????
Enemy 9 Skill 1
1087B45E 0000????
Enemy 9 Skill 2
1087B460 0000????
Enemy 9 Skill 3
1087B462 0000????
Enemy 9 Skill 4
1087B464 0000????
Enemy 9 Skill 5
1087B466 0000????
Enemy 9 Skill 6
1087B468 0000????
Enemy 9 Skill 7
1087B46A 0000????
Enemy 9 Skill 8
1087B46C 0000????
Enemy 9 St Max
0087B458 00000063
Enemy 9 Ma Max
0087B459 00000063
Enemy 9 EN Max
0087B45A 00000063
Enemy 9 AG Max
0087B45B 00000063
Enemy 9 Lu Max
0087B45C 00000063
Enemy 10 SLink type
0087B490 000000??
Enemy 10 Level Max
0087B491 00000063
Enemy 10 HP
1087B492 0000????
Enemy 10 Sp
1087B494 0000????
Enemy 10 Skill 1
1087B49C 0000????
Enemy 10 Skill 2
1087B49E 0000????
Enemy 10 Skill 3
1087B4A0 0000????
Enemy 10 Skill 4
1087B4A2 0000????
Enemy 10 Skill 5
1087B4A4 0000????
Enemy 10 Skill 6
1087B4A6 0000????
Enemy 10 Skill 7
1087B4A8 0000????
Enemy 10 Skill 8
1087B4AA 0000????
Enemy 10 St Max
0087B496 00000063
Enemy 10 Ma Max
0087B497 00000063
Enemy 10 EN Max
0087B498 00000063
Enemy 10 AG Max
0087B499 00000063
Enemy 10 Lu Max
0087B49A 00000063
Enemy 11 SLink type
0087B4CE 000000??
Enemy 11 Level Max
0087B4CF 00000063
Enemy 11 HP
1087B4D0 0000????
Enemy 11 Sp
1087B4D2 0000????
Enemy 11 Skill 1
1087B4DA 0000????
Enemy 11 Skill 2
1087B4DC 0000????
Enemy 11 Skill 3
1087B4DE 0000????
Enemy 11 Skill 4
1087B4E0 0000????
Enemy 11 Skill 5
1087B4E2 0000????
Enemy 11 Skill 6
1087B4E4 0000????
Enemy 11 Skill 7
1087B4E6 0000????
Enemy 11 Skill 8
1087B4E8 0000????
Enemy 11 St Max
0087B4D4 00000063
Enemy 11 Ma Max
0087B4D5 00000063
Enemy 11 EN Max
0087B4D6 00000063
Enemy 11 AG Max
0087B4D7 00000063
Enemy 11 Lu Max
0087B4D8 00000063
Enemy 12 SLink type
0087B50C 000000??
Enemy 12 Level Max
0087B50D 00000063
Enemy 12 HP
1087B50E 0000????
Enemy 12 Sp
1087B510 0000????
Enemy 12 Skill 1
1087B518 0000????
Enemy 12 Skill 2
1087B51A 0000????
Enemy 12 Skill 3
1087B51C 0000????
Enemy 12 Skill 4
1087B51E 0000????
Enemy 12 Skill 5
1087B520 0000????
Enemy 12 Skill 6
1087B522 0000????
Enemy 12 Skill 7
1087B524 0000????
Enemy 12 Skill 8
1087B526 0000????
Enemy 12 St Max
0087B512 00000063
Enemy 12 Ma Max
0087B513 00000063
Enemy 12 EN Max
0087B514 00000063
Enemy 12 AG Max
0087B515 00000063
Enemy 12 Lu Max
0087B516 00000063
Enemy 13 SLink type
0087B54A 000000??
Enemy 13 Level Max
0087B54B 00000063
Enemy 13 HP
1087B54C 0000????
Enemy 13 Sp
1087B54E 0000????
Enemy 13 Skill 1
1087B556 0000????
Enemy 13 Skill 2
1087B558 0000????
Enemy 13 Skill 3
1087B55A 0000????
Enemy 13 Skill 4
1087B55C 0000????
Enemy 13 Skill 5
1087B55E 0000????
Enemy 13 Skill 6
1087B560 0000????
Enemy 13 Skill 7
1087B562 0000????
Enemy 13 Skill 8
1087B564 0000????
Enemy 13 St Max
0087B550 00000063
Enemy 13 Ma Max
0087B551 00000063
Enemy 13 EN Max
0087B552 00000063
Enemy 13 AG Max
0087B553 00000063
Enemy 13 Lu Max
0087B554 00000063
Enemy 14 SLink type
0087B588 000000??
Enemy 14 Level Max
0087B589 00000063
Enemy 14 HP
1087B58A 0000????
Enemy 14 Sp
1087B58C 0000????
Enemy 14 Skill 1
1087B594 0000????
Enemy 14 Skill 2
1087B596 0000????
Enemy 14 Skill 3
1087B598 0000????
Enemy 14 Skill 4
1087B59A 0000????
Enemy 14 Skill 5
1087B59C 0000????
Enemy 14 Skill 6
1087B59E 0000????
Enemy 14 Skill 7
1087B5A0 0000????
Enemy 14 Skill 8
1087B5A2 0000????
Enemy 14 St Max
0087B58E 00000063
Enemy 14 Ma Max
0087B58F 00000063
Enemy 14 EN Max
0087B590 00000063
Enemy 14 AG Max
0087B591 00000063
Enemy 14 Lu Max
0087B592 00000063
Enemy 15 SLink type
0087B5C6 000000??
Enemy 15 Level Max
0087B5C7 00000063
Enemy 15 HP
1087B5C8 0000????
Enemy 15 Sp
1087B5CA 0000????
Enemy 15 Skill 1
1087B5D2 0000????
Enemy 15 Skill 2
1087B5D4 0000????
Enemy 15 Skill 3
1087B5D6 0000????
Enemy 15 Skill 4
1087B5D8 0000????
Enemy 15 Skill 5
1087B5DA 0000????
Enemy 15 Skill 6
1087B5DC 0000????
Enemy 15 Skill 7
1087B5DE 0000????
Enemy 15 Skill 8
1087B5E0 0000????
Enemy 15 St Max
0087B5CC 00000063
Enemy 15 Ma Max
0087B5CD 00000063
Enemy 15 EN Max
0087B5CE 00000063
Enemy 15 AG Max
0087B5CF 00000063
Enemy 15 Lu Max
0087B5D0 00000063
Enemy 16 SLink type
0087B604 000000??
Enemy 16 Level Max
0087B605 00000063
Enemy 16 HP
1087B606 0000????
Enemy 16 Sp
1087B608 0000????
Enemy 16 Skill 1
1087B610 0000????
Enemy 16 Skill 2
1087B612 0000????
Enemy 16 Skill 3
1087B614 0000????
Enemy 16 Skill 4
1087B616 0000????
Enemy 16 Skill 5
1087B618 0000????
Enemy 16 Skill 6
1087B61A 0000????
Enemy 16 Skill 7
1087B61C 0000????
Enemy 16 Skill 8
1087B61E 0000????
Enemy 16 St Max
0087B60A 00000063
Enemy 16 Ma Max
0087B60B 00000063
Enemy 16 EN Max
0087B60C 00000063
Enemy 16 AG Max
0087B60D 00000063
Enemy 16 Lu Max
0087B60E 00000063
Enemy 17 SLink type
0087B642 000000??
Enemy 17 Level Max
0087B643 00000063
Enemy 17 HP
1087B644 0000????
Enemy 17 Sp
1087B646 0000????
Enemy 17 Skill 1
1087B64E 0000????
Enemy 17 Skill 2
1087B650 0000????
Enemy 17 Skill 3
1087B652 0000????
Enemy 17 Skill 4
1087B654 0000????
Enemy 17 Skill 5
1087B656 0000????
Enemy 17 Skill 6
1087B658 0000????
Enemy 17 Skill 7
1087B65A 0000????
Enemy 17 Skill 8
1087B65C 0000????
Enemy 17 St Max
0087B648 00000063
Enemy 17 Ma Max
0087B649 00000063
Enemy 17 EN Max
0087B64A 00000063
Enemy 17 AG Max
0087B64B 00000063
Enemy 17 Lu Max
0087B64C 00000063
Enemy 18 SLink type
0087B680 000000??
Enemy 18 Level Max
0087B681 00000063
Enemy 18 HP
1087B682 0000????
Enemy 18 Sp
1087B684 0000????
Enemy 18 Skill 1
1087B68C 0000????
Enemy 18 Skill 2
1087B68E 0000????
Enemy 18 Skill 3
1087B690 0000????
Enemy 18 Skill 4
1087B692 0000????
Enemy 18 Skill 5
1087B694 0000????
Enemy 18 Skill 6
1087B696 0000????
Enemy 18 Skill 7
1087B698 0000????
Enemy 18 Skill 8
1087B69A 0000????
Enemy 18 St Max
0087B686 00000063
Enemy 18 Ma Max
0087B687 00000063
Enemy 18 EN Max
0087B688 00000063
Enemy 18 AG Max
0087B689 00000063
Enemy 18 Lu Max
0087B68A 00000063
Enemy 19 SLink type
0087B6BE 000000??
Enemy 19 Level Max
0087B6BF 00000063
Enemy 19 HP
1087B6C0 0000????
Enemy 19 Sp
1087B6C2 0000????
Enemy 19 Skill 1
1087B6CA 0000????
Enemy 19 Skill 2
1087B6CC 0000????
Enemy 19 Skill 3
1087B6CE 0000????
Enemy 19 Skill 4
1087B6D0 0000????
Enemy 19 Skill 5
1087B6D2 0000????
Enemy 19 Skill 6
1087B6D4 0000????
Enemy 19 Skill 7
1087B6D6 0000????
Enemy 19 Skill 8
1087B6D8 0000????
Enemy 19 St Max
0087B6C4 00000063
Enemy 19 Ma Max
0087B6C5 00000063
Enemy 19 EN Max
0087B6C6 00000063
Enemy 19 AG Max
0087B6C7 00000063
Enemy 19 Lu Max
0087B6C8 00000063
Enemy 20 SLink type
0087B6FC 000000??
Enemy 20 Level Max
0087B6FD 00000063
Enemy 20 HP
1087B6FE 0000????
Enemy 20 Sp
1087B700 0000????
Enemy 20 Skill 1
1087B708 0000????
Enemy 20 Skill 2
1087B70A 0000????
Enemy 20 Skill 3
1087B70C 0000????
Enemy 20 Skill 4
1087B70E 0000????
Enemy 20 Skill 5
1087B710 0000????
Enemy 20 Skill 6
1087B712 0000????
Enemy 20 Skill 7
1087B714 0000????
Enemy 20 Skill 8
1087B716 0000????
Enemy 20 St Max
0087B702 00000063
Enemy 20 Ma Max
0087B703 00000063
Enemy 20 EN Max
0087B704 00000063
Enemy 20 AG Max
0087B705 00000063
Enemy 20 Lu Max
0087B706 00000063
Enemy 21 SLink type
0087B73A 000000??
Enemy 21 Level Max
0087B73B 00000063
Enemy 21 HP
1087B73C 0000????
Enemy 21 Sp
1087B73E 0000????
Enemy 21 Skill 1
1087B746 0000????
Enemy 21 Skill 2
1087B748 0000????
Enemy 21 Skill 3
1087B74A 0000????
Enemy 21 Skill 4
1087B74C 0000????
Enemy 21 Skill 5
1087B74E 0000????
Enemy 21 Skill 6
1087B750 0000????
Enemy 21 Skill 7
1087B752 0000????
Enemy 21 Skill 8
1087B754 0000????
Enemy 21 St Max
0087B740 00000063
Enemy 21 Ma Max
0087B741 00000063
Enemy 21 EN Max
0087B742 00000063
Enemy 21 AG Max
0087B743 00000063
Enemy 21 Lu Max
0087B744 00000063
Enemy 22 SLink type
0087B778 000000??
Enemy 22 Level Max
0087B779 00000063
Enemy 22 HP
1087B77A 0000????
Enemy 22 Sp
1087B77C 0000????
Enemy 22 Skill 1
1087B784 0000????
Enemy 22 Skill 2
1087B786 0000????
Enemy 22 Skill 3
1087B788 0000????
Enemy 22 Skill 4
1087B78A 0000????
Enemy 22 Skill 5
1087B78C 0000????
Enemy 22 Skill 6
1087B78E 0000????
Enemy 22 Skill 7
1087B790 0000????
Enemy 22 Skill 8
1087B792 0000????
Enemy 22 St Max
0087B77E 00000063
Enemy 22 Ma Max
0087B77F 00000063
Enemy 22 EN Max
0087B780 00000063
Enemy 22 AG Max
0087B781 00000063
Enemy 22 Lu Max
0087B782 00000063
Enemy 23 SLink type
0087B7B6 000000??
Enemy 23 Level Max
0087B7B7 00000063
Enemy 23 HP
1087B7B8 0000????
Enemy 23 Sp
1087B7BA 0000????
Enemy 23 Skill 1
1087B7C2 0000????
Enemy 23 Skill 2
1087B7C4 0000????
Enemy 23 Skill 3
1087B7C6 0000????
Enemy 23 Skill 4
1087B7C8 0000????
Enemy 23 Skill 5
1087B7CA 0000????
Enemy 23 Skill 6
1087B7CC 0000????
Enemy 23 Skill 7
1087B7CE 0000????
Enemy 23 Skill 8
1087B7D0 0000????
Enemy 23 St Max
0087B7BC 00000063
Enemy 23 Ma Max
0087B7BD 00000063
Enemy 23 EN Max
0087B7BE 00000063
Enemy 23 AG Max
0087B7BF 00000063
Enemy 23 Lu Max
0087B7C0 00000063
Enemy 24 SLink type
0087B7F4 000000??
Enemy 24 Level Max
0087B7F5 00000063
Enemy 24 HP
1087B7F6 0000????
Enemy 24 Sp
1087B7F8 0000????
Enemy 24 Skill 1
1087B800 0000????
Enemy 24 Skill 2
1087B802 0000????
Enemy 24 Skill 3
1087B804 0000????
Enemy 24 Skill 4
1087B806 0000????
Enemy 24 Skill 5
1087B808 0000????
Enemy 24 Skill 6
1087B80A 0000????
Enemy 24 Skill 7
1087B80C 0000????
Enemy 24 Skill 8
1087B80E 0000????
Enemy 24 St Max
0087B7FA 00000063
Enemy 24 Ma Max
0087B7FB 00000063
Enemy 24 EN Max
0087B7FC 00000063
Enemy 24 AG Max
0087B7FD 00000063
Enemy 24 Lu Max
0087B7FE 00000063
Enemy 25 SLink type
0087B832 000000??
Enemy 25 Level Max
0087B833 00000063
Enemy 25 HP
1087B834 0000????
Enemy 25 Sp
1087B836 0000????
Enemy 25 Skill 1
1087B83E 0000????
Enemy 25 Skill 2
1087B840 0000????
Enemy 25 Skill 3
1087B842 0000????
Enemy 25 Skill 4
1087B844 0000????
Enemy 25 Skill 5
1087B846 0000????
Enemy 25 Skill 6
1087B848 0000????
Enemy 25 Skill 7
1087B84A 0000????
Enemy 25 Skill 8
1087B84C 0000????
Enemy 25 St Max
0087B838 00000063
Enemy 25 Ma Max
0087B839 00000063
Enemy 25 EN Max
0087B83A 00000063
Enemy 25 AG Max
0087B83B 00000063
Enemy 25 Lu Max
0087B83C 00000063
Enemy 26 SLink type
0087B870 000000??
Enemy 26 Level Max
0087B871 00000063
Enemy 26 HP
1087B872 0000????
Enemy 26 Sp
1087B874 0000????
Enemy 26 Skill 1
1087B87C 0000????
Enemy 26 Skill 2
1087B87E 0000????
Enemy 26 Skill 3
1087B880 0000????
Enemy 26 Skill 4
1087B882 0000????
Enemy 26 Skill 5
1087B884 0000????
Enemy 26 Skill 6
1087B886 0000????
Enemy 26 Skill 7
1087B888 0000????
Enemy 26 Skill 8
1087B88A 0000????
Enemy 26 St Max
0087B876 00000063
Enemy 26 Ma Max
0087B877 00000063
Enemy 26 EN Max
0087B878 00000063
Enemy 26 AG Max
0087B879 00000063
Enemy 26 Lu Max
0087B87A 00000063
Enemy 27 SLink type
0087B8AE 000000??
Enemy 27 Level Max
0087B8AF 00000063
Enemy 27 HP
1087B8B0 0000????
Enemy 27 Sp
1087B8B2 0000????
Enemy 27 Skill 1
1087B8BA 0000????
Enemy 27 Skill 2
1087B8BC 0000????
Enemy 27 Skill 3
1087B8BE 0000????
Enemy 27 Skill 4
1087B8C0 0000????
Enemy 27 Skill 5
1087B8C2 0000????
Enemy 27 Skill 6
1087B8C4 0000????
Enemy 27 Skill 7
1087B8C6 0000????
Enemy 27 Skill 8
1087B8C8 0000????
Enemy 27 St Max
0087B8B4 00000063
Enemy 27 Ma Max
0087B8B5 00000063
Enemy 27 EN Max
0087B8B6 00000063
Enemy 27 AG Max
0087B8B7 00000063
Enemy 27 Lu Max
0087B8B8 00000063
Enemy 28 SLink type
0087B8EC 000000??
Enemy 28 Level Max
0087B8ED 00000063
Enemy 28 HP
1087B8EE 0000????
Enemy 28 Sp
1087B8F0 0000????
Enemy 28 Skill 1
1087B8F8 0000????
Enemy 28 Skill 2
1087B8FA 0000????
Enemy 28 Skill 3
1087B8FC 0000????
Enemy 28 Skill 4
1087B8FE 0000????
Enemy 28 Skill 5
1087B900 0000????
Enemy 28 Skill 6
1087B902 0000????
Enemy 28 Skill 7
1087B904 0000????
Enemy 28 Skill 8
1087B906 0000????
Enemy 28 St Max
0087B8F2 00000063
Enemy 28 Ma Max
0087B8F3 00000063
Enemy 28 EN Max
0087B8F4 00000063
Enemy 28 AG Max
0087B8F5 00000063
Enemy 28 Lu Max
0087B8F6 00000063
Enemy 29 SLink type
0087B92A 000000??
Enemy 29 Level Max
0087B92B 00000063
Enemy 29 HP
1087B92C 0000????
Enemy 29 Sp
1087B92E 0000????
Enemy 29 Skill 1
1087B936 0000????
Enemy 29 Skill 2
1087B938 0000????
Enemy 29 Skill 3
1087B93A 0000????
Enemy 29 Skill 4
1087B93C 0000????
Enemy 29 Skill 5
1087B93E 0000????
Enemy 29 Skill 6
1087B940 0000????
Enemy 29 Skill 7
1087B942 0000????
Enemy 29 Skill 8
1087B944 0000????
Enemy 29 St Max
0087B930 00000063
Enemy 29 Ma Max
0087B931 00000063
Enemy 29 EN Max
0087B932 00000063
Enemy 29 AG Max
0087B933 00000063
Enemy 29 Lu Max
0087B934 00000063
Enemy 30 SLink type
0087B968 000000??
Enemy 30 Level Max
0087B969 00000063
Enemy 30 HP
1087B96A 0000????
Enemy 30 Sp
1087B96C 0000????
Enemy 30 Skill 1
1087B974 0000????
Enemy 30 Skill 2
1087B976 0000????
Enemy 30 Skill 3
1087B978 0000????
Enemy 30 Skill 4
1087B97A 0000????
Enemy 30 Skill 5
1087B97C 0000????
Enemy 30 Skill 6
1087B97E 0000????
Enemy 30 Skill 7
1087B980 0000????
Enemy 30 Skill 8
1087B982 0000????
Enemy 30 St Max
0087B96E 00000063
Enemy 30 Ma Max
0087B96F 00000063
Enemy 30 EN Max
0087B970 00000063
Enemy 30 AG Max
0087B971 00000063
Enemy 30 Lu Max
0087B972 00000063
Enemy 31 SLink type
0087B9A6 000000??
Enemy 31 Level Max
0087B9A7 00000063
Enemy 31 HP
1087B9A8 0000????
Enemy 31 Sp
1087B9AA 0000????
Enemy 31 Skill 1
1087B9B2 0000????
Enemy 31 Skill 2
1087B9B4 0000????
Enemy 31 Skill 3
1087B9B6 0000????
Enemy 31 Skill 4
1087B9B8 0000????
Enemy 31 Skill 5
1087B9BA 0000????
Enemy 31 Skill 6
1087B9BC 0000????
Enemy 31 Skill 7
1087B9BE 0000????
Enemy 31 Skill 8
1087B9C0 0000????
Enemy 31 St Max
0087B9AC 00000063
Enemy 31 Ma Max
0087B9AD 00000063
Enemy 31 EN Max
0087B9AE 00000063
Enemy 31 AG Max
0087B9AF 00000063
Enemy 31 Lu Max
0087B9B0 00000063
Enemy 32 SLink type
0087B9E4 000000??
Enemy 32 Level Max
0087B9E5 00000063
Enemy 32 HP
1087B9E6 0000????
Enemy 32 Sp
1087B9E8 0000????
Enemy 32 Skill 1
1087B9F0 0000????
Enemy 32 Skill 2
1087B9F2 0000????
Enemy 32 Skill 3
1087B9F4 0000????
Enemy 32 Skill 4
1087B9F6 0000????
Enemy 32 Skill 5
1087B9F8 0000????
Enemy 32 Skill 6
1087B9FA 0000????
Enemy 32 Skill 7
1087B9FC 0000????
Enemy 32 Skill 8
1087B9FE 0000????
Enemy 32 St Max
0087B9EA 00000063
Enemy 32 Ma Max
0087B9EB 00000063
Enemy 32 EN Max
0087B9EC 00000063
Enemy 32 AG Max
0087B9ED 00000063
Enemy 32 Lu Max
0087B9EE 00000063
Enemy 33 SLink type
0087BA22 000000??
Enemy 33 Level Max
0087BA23 00000063
Enemy 33 HP
1087BA24 0000????
Enemy 33 Sp
1087BA26 0000????
Enemy 33 Skill 1
1087BA2E 0000????
Enemy 33 Skill 2
1087BA30 0000????
Enemy 33 Skill 3
1087BA32 0000????
Enemy 33 Skill 4
1087BA34 0000????
Enemy 33 Skill 5
1087BA36 0000????
Enemy 33 Skill 6
1087BA38 0000????
Enemy 33 Skill 7
1087BA3A 0000????
Enemy 33 Skill 8
1087BA3C 0000????
Enemy 33 St Max
0087BA28 00000063
Enemy 33 Ma Max
0087BA29 00000063
Enemy 33 EN Max
0087BA2A 00000063
Enemy 33 AG Max
0087BA2B 00000063
Enemy 33 Lu Max
0087BA2C 00000063
Enemy 34 SLink type
0087BA60 000000??
Enemy 34 Level Max
0087BA61 00000063
Enemy 34 HP
1087BA62 0000????
Enemy 34 Sp
1087BA64 0000????
Enemy 34 Skill 1
1087BA6C 0000????
Enemy 34 Skill 2
1087BA6E 0000????
Enemy 34 Skill 3
1087BA70 0000????
Enemy 34 Skill 4
1087BA72 0000????
Enemy 34 Skill 5
1087BA74 0000????
Enemy 34 Skill 6
1087BA76 0000????
Enemy 34 Skill 7
1087BA78 0000????
Enemy 34 Skill 8
1087BA7A 0000????
Enemy 34 St Max
0087BA66 00000063
Enemy 34 Ma Max
0087BA67 00000063
Enemy 34 EN Max
0087BA68 00000063
Enemy 34 AG Max
0087BA69 00000063
Enemy 34 Lu Max
0087BA6A 00000063
Enemy 35 SLink type
0087BA9E 000000??
Enemy 35 Level Max
0087BA9F 00000063
Enemy 35 HP
1087BAA0 0000????
Enemy 35 Sp
1087BAA2 0000????
Enemy 35 Skill 1
1087BAAA 0000????
Enemy 35 Skill 2
1087BAAC 0000????
Enemy 35 Skill 3
1087BAAE 0000????
Enemy 35 Skill 4
1087BAB0 0000????
Enemy 35 Skill 5
1087BAB2 0000????
Enemy 35 Skill 6
1087BAB4 0000????
Enemy 35 Skill 7
1087BAB6 0000????
Enemy 35 Skill 8
1087BAB8 0000????
Enemy 35 St Max
0087BAA4 00000063
Enemy 35 Ma Max
0087BAA5 00000063
Enemy 35 EN Max
0087BAA6 00000063
Enemy 35 AG Max
0087BAA7 00000063
Enemy 35 Lu Max
0087BAA8 00000063
Enemy 36 SLink type
0087BADC 000000??
Enemy 36 Level Max
0087BADD 00000063
Enemy 36 HP
1087BADE 0000????
Enemy 36 Sp
1087BAE0 0000????
Enemy 36 Skill 1
1087BAE8 0000????
Enemy 36 Skill 2
1087BAEA 0000????
Enemy 36 Skill 3
1087BAEC 0000????
Enemy 36 Skill 4
1087BAEE 0000????
Enemy 36 Skill 5
1087BAF0 0000????
Enemy 36 Skill 6
1087BAF2 0000????
Enemy 36 Skill 7
1087BAF4 0000????
Enemy 36 Skill 8
1087BAF6 0000????
Enemy 36 St Max
0087BAE2 00000063
Enemy 36 Ma Max
0087BAE3 00000063
Enemy 36 EN Max
0087BAE4 00000063
Enemy 36 AG Max
0087BAE5 00000063
Enemy 36 Lu Max
0087BAE6 00000063
Enemy 37 SLink type
0087BB1A 000000??
Enemy 37 Level Max
0087BB1B 00000063
Enemy 37 HP
1087BB1C 0000????
Enemy 37 Sp
1087BB1E 0000????
Enemy 37 Skill 1
1087BB26 0000????
Enemy 37 Skill 2
1087BB28 0000????
Enemy 37 Skill 3
1087BB2A 0000????
Enemy 37 Skill 4
1087BB2C 0000????
Enemy 37 Skill 5
1087BB2E 0000????
Enemy 37 Skill 6
1087BB30 0000????
Enemy 37 Skill 7
1087BB32 0000????
Enemy 37 Skill 8
1087BB34 0000????
Enemy 37 St Max
0087BB20 00000063
Enemy 37 Ma Max
0087BB21 00000063
Enemy 37 EN Max
0087BB22 00000063
Enemy 37 AG Max
0087BB23 00000063
Enemy 37 Lu Max
0087BB24 00000063
Enemy 38 SLink type
0087BB58 000000??
Enemy 38 Level Max
0087BB59 00000063
Enemy 38 HP
1087BB5A 0000????
Enemy 38 Sp
1087BB5C 0000????
Enemy 38 Skill 1
1087BB64 0000????
Enemy 38 Skill 2
1087BB66 0000????
Enemy 38 Skill 3
1087BB68 0000????
Enemy 38 Skill 4
1087BB6A 0000????
Enemy 38 Skill 5
1087BB6C 0000????
Enemy 38 Skill 6
1087BB6E 0000????
Enemy 38 Skill 7
1087BB70 0000????
Enemy 38 Skill 8
1087BB72 0000????
Enemy 38 St Max
0087BB5E 00000063
Enemy 38 Ma Max
0087BB5F 00000063
Enemy 38 EN Max
0087BB60 00000063
Enemy 38 AG Max
0087BB61 00000063
Enemy 38 Lu Max
0087BB62 00000063
Enemy 39 SLink type
0087BB96 000000??
Enemy 39 Level Max
0087BB97 00000063
Enemy 39 HP
1087BB98 0000????
Enemy 39 Sp
1087BB9A 0000????
Enemy 39 Skill 1
1087BBA2 0000????
Enemy 39 Skill 2
1087BBA4 0000????
Enemy 39 Skill 3
1087BBA6 0000????
Enemy 39 Skill 4
1087BBA8 0000????
Enemy 39 Skill 5
1087BBAA 0000????
Enemy 39 Skill 6
1087BBAC 0000????
Enemy 39 Skill 7
1087BBAE 0000????
Enemy 39 Skill 8
1087BBB0 0000????
Enemy 39 St Max
0087BB9C 00000063
Enemy 39 Ma Max
0087BB9D 00000063
Enemy 39 EN Max
0087BB9E 00000063
Enemy 39 AG Max
0087BB9F 00000063
Enemy 39 Lu Max
0087BBA0 00000063
Enemy 40 SLink type
0087BBD4 000000??
Enemy 40 Level Max
0087BBD5 00000063
Enemy 40 HP
1087BBD6 0000????
Enemy 40 Sp
1087BBD8 0000????
Enemy 40 Skill 1
1087BBE0 0000????
Enemy 40 Skill 2
1087BBE2 0000????
Enemy 40 Skill 3
1087BBE4 0000????
Enemy 40 Skill 4
1087BBE6 0000????
Enemy 40 Skill 5
1087BBE8 0000????
Enemy 40 Skill 6
1087BBEA 0000????
Enemy 40 Skill 7
1087BBEC 0000????
Enemy 40 Skill 8
1087BBEE 0000????
Enemy 40 St Max
0087BBDA 00000063
Enemy 40 Ma Max
0087BBDB 00000063
Enemy 40 EN Max
0087BBDC 00000063
Enemy 40 AG Max
0087BBDD 00000063
Enemy 40 Lu Max
0087BBDE 00000063
Enemy 41 SLink type
0087BC12 000000??
Enemy 41 Level Max
0087BC13 00000063
Enemy 41 HP
1087BC14 0000????
Enemy 41 Sp
1087BC16 0000????
Enemy 41 Skill 1
1087BC1E 0000????
Enemy 41 Skill 2
1087BC20 0000????
Enemy 41 Skill 3
1087BC22 0000????
Enemy 41 Skill 4
1087BC24 0000????
Enemy 41 Skill 5
1087BC26 0000????
Enemy 41 Skill 6
1087BC28 0000????
Enemy 41 Skill 7
1087BC2A 0000????
Enemy 41 Skill 8
1087BC2C 0000????
Enemy 41 St Max
0087BC18 00000063
Enemy 41 Ma Max
0087BC19 00000063
Enemy 41 EN Max
0087BC1A 00000063
Enemy 41 AG Max
0087BC1B 00000063
Enemy 41 Lu Max
0087BC1C 00000063
Enemy 42 SLink type
0087BC50 000000??
Enemy 42 Level Max
0087BC51 00000063
Enemy 42 HP
1087BC52 0000????
Enemy 42 Sp
1087BC54 0000????
Enemy 42 Skill 1
1087BC5C 0000????
Enemy 42 Skill 2
1087BC5E 0000????
Enemy 42 Skill 3
1087BC60 0000????
Enemy 42 Skill 4
1087BC62 0000????
Enemy 42 Skill 5
1087BC64 0000????
Enemy 42 Skill 6
1087BC66 0000????
Enemy 42 Skill 7
1087BC68 0000????
Enemy 42 Skill 8
1087BC6A 0000????
Enemy 42 St Max
0087BC56 00000063
Enemy 42 Ma Max
0087BC57 00000063
Enemy 42 EN Max
0087BC58 00000063
Enemy 42 AG Max
0087BC59 00000063
Enemy 42 Lu Max
0087BC5A 00000063
Enemy 43 SLink type
0087BC8E 000000??
Enemy 43 Level Max
0087BC8F 00000063
Enemy 43 HP
1087BC90 0000????
Enemy 43 Sp
1087BC92 0000????
Enemy 43 Skill 1
1087BC9A 0000????
Enemy 43 Skill 2
1087BC9C 0000????
Enemy 43 Skill 3
1087BC9E 0000????
Enemy 43 Skill 4
1087BCA0 0000????
Enemy 43 Skill 5
1087BCA2 0000????
Enemy 43 Skill 6
1087BCA4 0000????
Enemy 43 Skill 7
1087BCA6 0000????
Enemy 43 Skill 8
1087BCA8 0000????
Enemy 43 St Max
0087BC94 00000063
Enemy 43 Ma Max
0087BC95 00000063
Enemy 43 EN Max
0087BC96 00000063
Enemy 43 AG Max
0087BC97 00000063
Enemy 43 Lu Max
0087BC98 00000063
Enemy 44 SLink type
0087BCCC 000000??
Enemy 44 Level Max
0087BCCD 00000063
Enemy 44 HP
1087BCCE 0000????
Enemy 44 Sp
1087BCD0 0000????
Enemy 44 Skill 1
1087BCD8 0000????
Enemy 44 Skill 2
1087BCDA 0000????
Enemy 44 Skill 3
1087BCDC 0000????
Enemy 44 Skill 4
1087BCDE 0000????
Enemy 44 Skill 5
1087BCE0 0000????
Enemy 44 Skill 6
1087BCE2 0000????
Enemy 44 Skill 7
1087BCE4 0000????
Enemy 44 Skill 8
1087BCE6 0000????
Enemy 44 St Max
0087BCD2 00000063
Enemy 44 Ma Max
0087BCD3 00000063
Enemy 44 EN Max
0087BCD4 00000063
Enemy 44 AG Max
0087BCD5 00000063
Enemy 44 Lu Max
0087BCD6 00000063
Enemy 45 SLink type
0087BD0A 000000??
Enemy 45 Level Max
0087BD0B 00000063
Enemy 45 HP
1087BD0C 0000????
Enemy 45 Sp
1087BD0E 0000????
Enemy 45 Skill 1
1087BD16 0000????
Enemy 45 Skill 2
1087BD18 0000????
Enemy 45 Skill 3
1087BD1A 0000????
Enemy 45 Skill 4
1087BD1C 0000????
Enemy 45 Skill 5
1087BD1E 0000????
Enemy 45 Skill 6
1087BD20 0000????
Enemy 45 Skill 7
1087BD22 0000????
Enemy 45 Skill 8
1087BD24 0000????
Enemy 45 St Max
0087BD10 00000063
Enemy 45 Ma Max
0087BD11 00000063
Enemy 45 EN Max
0087BD12 00000063
Enemy 45 AG Max
0087BD13 00000063
Enemy 45 Lu Max
0087BD14 00000063
Enemy 46 SLink type
0087BD48 000000??
Enemy 46 Level Max
0087BD49 00000063
Enemy 46 HP
1087BD4A 0000????
Enemy 46 Sp
1087BD4C 0000????
Enemy 46 Skill 1
1087BD54 0000????
Enemy 46 Skill 2
1087BD56 0000????
Enemy 46 Skill 3
1087BD58 0000????
Enemy 46 Skill 4
1087BD5A 0000????
Enemy 46 Skill 5
1087BD5C 0000????
Enemy 46 Skill 6
1087BD5E 0000????
Enemy 46 Skill 7
1087BD60 0000????
Enemy 46 Skill 8
1087BD62 0000????
Enemy 46 St Max
0087BD4E 00000063
Enemy 46 Ma Max
0087BD4F 00000063
Enemy 46 EN Max
0087BD50 00000063
Enemy 46 AG Max
0087BD51 00000063
Enemy 46 Lu Max
0087BD52 00000063
Enemy 47 SLink type
0087BD86 000000??
Enemy 47 Level Max
0087BD87 00000063
Enemy 47 HP
1087BD88 0000????
Enemy 47 Sp
1087BD8A 0000????
Enemy 47 Skill 1
1087BD92 0000????
Enemy 47 Skill 2
1087BD94 0000????
Enemy 47 Skill 3
1087BD96 0000????
Enemy 47 Skill 4
1087BD98 0000????
Enemy 47 Skill 5
1087BD9A 0000????
Enemy 47 Skill 6
1087BD9C 0000????
Enemy 47 Skill 7
1087BD9E 0000????
Enemy 47 Skill 8
1087BDA0 0000????
Enemy 47 St Max
0087BD8C 00000063
Enemy 47 Ma Max
0087BD8D 00000063
Enemy 47 EN Max
0087BD8E 00000063
Enemy 47 AG Max
0087BD8F 00000063
Enemy 47 Lu Max
0087BD90 00000063
Enemy 48 SLink type
0087BDC4 000000??
Enemy 48 Level Max
0087BDC5 00000063
Enemy 48 HP
1087BDC6 0000????
Enemy 48 Sp
1087BDC8 0000????
Enemy 48 Skill 1
1087BDD0 0000????
Enemy 48 Skill 2
1087BDD2 0000????
Enemy 48 Skill 3
1087BDD4 0000????
Enemy 48 Skill 4
1087BDD6 0000????
Enemy 48 Skill 5
1087BDD8 0000????
Enemy 48 Skill 6
1087BDDA 0000????
Enemy 48 Skill 7
1087BDDC 0000????
Enemy 48 Skill 8
1087BDDE 0000????
Enemy 48 St Max
0087BDCA 00000063
Enemy 48 Ma Max
0087BDCB 00000063
Enemy 48 EN Max
0087BDCC 00000063
Enemy 48 AG Max
0087BDCD 00000063
Enemy 48 Lu Max
0087BDCE 00000063
Enemy 49 SLink type
0087BE02 000000??
Enemy 49 Level Max
0087BE03 00000063
Enemy 49 HP
1087BE04 0000????
Enemy 49 Sp
1087BE06 0000????
Enemy 49 Skill 1
1087BE0E 0000????
Enemy 49 Skill 2
1087BE10 0000????
Enemy 49 Skill 3
1087BE12 0000????
Enemy 49 Skill 4
1087BE14 0000????
Enemy 49 Skill 5
1087BE16 0000????
Enemy 49 Skill 6
1087BE18 0000????
Enemy 49 Skill 7
1087BE1A 0000????
Enemy 49 Skill 8
1087BE1C 0000????
Enemy 49 St Max
0087BE08 00000063
Enemy 49 Ma Max
0087BE09 00000063
Enemy 49 EN Max
0087BE0A 00000063
Enemy 49 AG Max
0087BE0B 00000063
Enemy 49 Lu Max
0087BE0C 00000063
Enemy 50 SLink type
0087BE40 000000??
Enemy 50 Level Max
0087BE41 00000063
Enemy 50 HP
1087BE42 0000????
Enemy 50 Sp
1087BE44 0000????
Enemy 50 Skill 1
1087BE4C 0000????
Enemy 50 Skill 2
1087BE4E 0000????
Enemy 50 Skill 3
1087BE50 0000????
Enemy 50 Skill 4
1087BE52 0000????
Enemy 50 Skill 5
1087BE54 0000????
Enemy 50 Skill 6
1087BE56 0000????
Enemy 50 Skill 7
1087BE58 0000????
Enemy 50 Skill 8
1087BE5A 0000????
Enemy 50 St Max
0087BE46 00000063
Enemy 50 Ma Max
0087BE47 00000063
Enemy 50 EN Max
0087BE48 00000063
Enemy 50 AG Max
0087BE49 00000063
Enemy 50 Lu Max
0087BE4A 00000063
Enemy 51 SLink type
0087BE7E 000000??
Enemy 51 Level Max
0087BE7F 00000063
Enemy 51 HP
1087BE80 0000????
Enemy 51 Sp
1087BE82 0000????
Enemy 51 Skill 1
1087BE8A 0000????
Enemy 51 Skill 2
1087BE8C 0000????
Enemy 51 Skill 3
1087BE8E 0000????
Enemy 51 Skill 4
1087BE90 0000????
Enemy 51 Skill 5
1087BE92 0000????
Enemy 51 Skill 6
1087BE94 0000????
Enemy 51 Skill 7
1087BE96 0000????
Enemy 51 Skill 8
1087BE98 0000????
Enemy 51 St Max
0087BE84 00000063
Enemy 51 Ma Max
0087BE85 00000063
Enemy 51 EN Max
0087BE86 00000063
Enemy 51 AG Max
0087BE87 00000063
Enemy 51 Lu Max
0087BE88 00000063
Enemy 52 SLink type
0087BEBC 000000??
Enemy 52 Level Max
0087BEBD 00000063
Enemy 52 HP
1087BEBE 0000????
Enemy 52 Sp
1087BEC0 0000????
Enemy 52 Skill 1
1087BEC8 0000????
Enemy 52 Skill 2
1087BECA 0000????
Enemy 52 Skill 3
1087BECC 0000????
Enemy 52 Skill 4
1087BECE 0000????
Enemy 52 Skill 5
1087BED0 0000????
Enemy 52 Skill 6
1087BED2 0000????
Enemy 52 Skill 7
1087BED4 0000????
Enemy 52 Skill 8
1087BED6 0000????
Enemy 52 St Max
0087BEC2 00000063
Enemy 52 Ma Max
0087BEC3 00000063
Enemy 52 EN Max
0087BEC4 00000063
Enemy 52 AG Max
0087BEC5 00000063
Enemy 52 Lu Max
0087BEC6 00000063
Enemy 53 SLink type
0087BEFA 000000??
Enemy 53 Level Max
0087BEFB 00000063
Enemy 53 HP
1087BEFC 0000????
Enemy 53 Sp
1087BEFE 0000????
Enemy 53 Skill 1
1087BF06 0000????
Enemy 53 Skill 2
1087BF08 0000????
Enemy 53 Skill 3
1087BF0A 0000????
Enemy 53 Skill 4
1087BF0C 0000????
Enemy 53 Skill 5
1087BF0E 0000????
Enemy 53 Skill 6
1087BF10 0000????
Enemy 53 Skill 7
1087BF12 0000????
Enemy 53 Skill 8
1087BF14 0000????
Enemy 53 St Max
0087BF00 00000063
Enemy 53 Ma Max
0087BF01 00000063
Enemy 53 EN Max
0087BF02 00000063
Enemy 53 AG Max
0087BF03 00000063
Enemy 53 Lu Max
0087BF04 00000063
Enemy 54 SLink type
0087BF38 000000??
Enemy 54 Level Max
0087BF39 00000063
Enemy 54 HP
1087BF3A 0000????
Enemy 54 Sp
1087BF3C 0000????
Enemy 54 Skill 1
1087BF44 0000????
Enemy 54 Skill 2
1087BF46 0000????
Enemy 54 Skill 3
1087BF48 0000????
Enemy 54 Skill 4
1087BF4A 0000????
Enemy 54 Skill 5
1087BF4C 0000????
Enemy 54 Skill 6
1087BF4E 0000????
Enemy 54 Skill 7
1087BF50 0000????
Enemy 54 Skill 8
1087BF52 0000????
Enemy 54 St Max
0087BF3E 00000063
Enemy 54 Ma Max
0087BF3F 00000063
Enemy 54 EN Max
0087BF40 00000063
Enemy 54 AG Max
0087BF41 00000063
Enemy 54 Lu Max
0087BF42 00000063
Enemy 55 SLink type
0087BF76 000000??
Enemy 55 Level Max
0087BF77 00000063
Enemy 55 HP
1087BF78 0000????
Enemy 55 Sp
1087BF7A 0000????
Enemy 55 Skill 1
1087BF82 0000????
Enemy 55 Skill 2
1087BF84 0000????
Enemy 55 Skill 3
1087BF86 0000????
Enemy 55 Skill 4
1087BF88 0000????
Enemy 55 Skill 5
1087BF8A 0000????
Enemy 55 Skill 6
1087BF8C 0000????
Enemy 55 Skill 7
1087BF8E 0000????
Enemy 55 Skill 8
1087BF90 0000????
Enemy 55 St Max
0087BF7C 00000063
Enemy 55 Ma Max
0087BF7D 00000063
Enemy 55 EN Max
0087BF7E 00000063
Enemy 55 AG Max
0087BF7F 00000063
Enemy 55 Lu Max
0087BF80 00000063
Enemy 56 SLink type
0087BFB4 000000??
Enemy 56 Level Max
0087BFB5 00000063
Enemy 56 HP
1087BFB6 0000????
Enemy 56 Sp
1087BFB8 0000????
Enemy 56 Skill 1
1087BFC0 0000????
Enemy 56 Skill 2
1087BFC2 0000????
Enemy 56 Skill 3
1087BFC4 0000????
Enemy 56 Skill 4
1087BFC6 0000????
Enemy 56 Skill 5
1087BFC8 0000????
Enemy 56 Skill 6
1087BFCA 0000????
Enemy 56 Skill 7
1087BFCC 0000????
Enemy 56 Skill 8
1087BFCE 0000????
Enemy 56 St Max
0087BFBA 00000063
Enemy 56 Ma Max
0087BFBB 00000063
Enemy 56 EN Max
0087BFBC 00000063
Enemy 56 AG Max
0087BFBD 00000063
Enemy 56 Lu Max
0087BFBE 00000063
Enemy 57 SLink type
0087BFF2 000000??
Enemy 57 Level Max
0087BFF3 00000063
Enemy 57 HP
1087BFF4 0000????
Enemy 57 Sp
1087BFF6 0000????
Enemy 57 Skill 1
1087BFFE 0000????
Enemy 57 Skill 2
1087C000 0000????
Enemy 57 Skill 3
1087C002 0000????
Enemy 57 Skill 4
1087C004 0000????
Enemy 57 Skill 5
1087C006 0000????
Enemy 57 Skill 6
1087C008 0000????
Enemy 57 Skill 7
1087C00A 0000????
Enemy 57 Skill 8
1087C00C 0000????
Enemy 57 St Max
0087BFF8 00000063
Enemy 57 Ma Max
0087BFF9 00000063
Enemy 57 EN Max
0087BFFA 00000063
Enemy 57 AG Max
0087BFFB 00000063
Enemy 57 Lu Max
0087BFFC 00000063
Enemy 58 SLink type
0087C030 000000??
Enemy 58 Level Max
0087C031 00000063
Enemy 58 HP
1087C032 0000????
Enemy 58 Sp
1087C034 0000????
Enemy 58 Skill 1
1087C03C 0000????
Enemy 58 Skill 2
1087C03E 0000????
Enemy 58 Skill 3
1087C040 0000????
Enemy 58 Skill 4
1087C042 0000????
Enemy 58 Skill 5
1087C044 0000????
Enemy 58 Skill 6
1087C046 0000????
Enemy 58 Skill 7
1087C048 0000????
Enemy 58 Skill 8
1087C04A 0000????
Enemy 58 St Max
0087C036 00000063
Enemy 58 Ma Max
0087C037 00000063
Enemy 58 EN Max
0087C038 00000063
Enemy 58 AG Max
0087C039 00000063
Enemy 58 Lu Max
0087C03A 00000063
Enemy 59 SLink type
0087C06E 000000??
Enemy 59 Level Max
0087C06F 00000063
Enemy 59 HP
1087C070 0000????
Enemy 59 Sp
1087C072 0000????
Enemy 59 Skill 1
1087C07A 0000????
Enemy 59 Skill 2
1087C07C 0000????
Enemy 59 Skill 3
1087C07E 0000????
Enemy 59 Skill 4
1087C080 0000????
Enemy 59 Skill 5
1087C082 0000????
Enemy 59 Skill 6
1087C084 0000????
Enemy 59 Skill 7
1087C086 0000????
Enemy 59 Skill 8
1087C088 0000????
Enemy 59 St Max
0087C074 00000063
Enemy 59 Ma Max
0087C075 00000063
Enemy 59 EN Max
0087C076 00000063
Enemy 59 AG Max
0087C077 00000063
Enemy 59 Lu Max
0087C078 00000063
Enemy 60 SLink type
0087C0AC 000000??
Enemy 60 Level Max
0087C0AD 00000063
Enemy 60 HP
1087C0AE 0000????
Enemy 60 Sp
1087C0B0 0000????
Enemy 60 Skill 1
1087C0B8 0000????
Enemy 60 Skill 2
1087C0BA 0000????
Enemy 60 Skill 3
1087C0BC 0000????
Enemy 60 Skill 4
1087C0BE 0000????
Enemy 60 Skill 5
1087C0C0 0000????
Enemy 60 Skill 6
1087C0C2 0000????
Enemy 60 Skill 7
1087C0C4 0000????
Enemy 60 Skill 8
1087C0C6 0000????
Enemy 60 St Max
0087C0B2 00000063
Enemy 60 Ma Max
0087C0B3 00000063
Enemy 60 EN Max
0087C0B4 00000063
Enemy 60 AG Max
0087C0B5 00000063
Enemy 60 Lu Max
0087C0B6 00000063
Enemy 61 SLink type
0087C0EA 000000??
Enemy 61 Level Max
0087C0EB 00000063
Enemy 61 HP
1087C0EC 0000????
Enemy 61 Sp
1087C0EE 0000????
Enemy 61 Skill 1
1087C0F6 0000????
Enemy 61 Skill 2
1087C0F8 0000????
Enemy 61 Skill 3
1087C0FA 0000????
Enemy 61 Skill 4
1087C0FC 0000????
Enemy 61 Skill 5
1087C0FE 0000????
Enemy 61 Skill 6
1087C100 0000????
Enemy 61 Skill 7
1087C102 0000????
Enemy 61 Skill 8
1087C104 0000????
Enemy 61 St Max
0087C0F0 00000063
Enemy 61 Ma Max
0087C0F1 00000063
Enemy 61 EN Max
0087C0F2 00000063
Enemy 61 AG Max
0087C0F3 00000063
Enemy 61 Lu Max
0087C0F4 00000063
Enemy 62 SLink type
0087C128 000000??
Enemy 62 Level Max
0087C129 00000063
Enemy 62 HP
1087C12A 0000????
Enemy 62 Sp
1087C12C 0000????
Enemy 62 Skill 1
1087C134 0000????
Enemy 62 Skill 2
1087C136 0000????
Enemy 62 Skill 3
1087C138 0000????
Enemy 62 Skill 4
1087C13A 0000????
Enemy 62 Skill 5
1087C13C 0000????
Enemy 62 Skill 6
1087C13E 0000????
Enemy 62 Skill 7
1087C140 0000????
Enemy 62 Skill 8
1087C142 0000????
Enemy 62 St Max
0087C12E 00000063
Enemy 62 Ma Max
0087C12F 00000063
Enemy 62 EN Max
0087C130 00000063
Enemy 62 AG Max
0087C131 00000063
Enemy 62 Lu Max
0087C132 00000063
Enemy 63 SLink type
0087C166 000000??
Enemy 63 Level Max
0087C167 00000063
Enemy 63 HP
1087C168 0000????
Enemy 63 Sp
1087C16A 0000????
Enemy 63 Skill 1
1087C172 0000????
Enemy 63 Skill 2
1087C174 0000????
Enemy 63 Skill 3
1087C176 0000????
Enemy 63 Skill 4
1087C178 0000????
Enemy 63 Skill 5
1087C17A 0000????
Enemy 63 Skill 6
1087C17C 0000????
Enemy 63 Skill 7
1087C17E 0000????
Enemy 63 Skill 8
1087C180 0000????
Enemy 63 St Max
0087C16C 00000063
Enemy 63 Ma Max
0087C16D 00000063
Enemy 63 EN Max
0087C16E 00000063
Enemy 63 AG Max
0087C16F 00000063
Enemy 63 Lu Max
0087C170 00000063
Enemy 64 SLink type
0087C1A4 000000??
Enemy 64 Level Max
0087C1A5 00000063
Enemy 64 HP
1087C1A6 0000????
Enemy 64 Sp
1087C1A8 0000????
Enemy 64 Skill 1
1087C1B0 0000????
Enemy 64 Skill 2
1087C1B2 0000????
Enemy 64 Skill 3
1087C1B4 0000????
Enemy 64 Skill 4
1087C1B6 0000????
Enemy 64 Skill 5
1087C1B8 0000????
Enemy 64 Skill 6
1087C1BA 0000????
Enemy 64 Skill 7
1087C1BC 0000????
Enemy 64 Skill 8
1087C1BE 0000????
Enemy 64 St Max
0087C1AA 00000063
Enemy 64 Ma Max
0087C1AB 00000063
Enemy 64 EN Max
0087C1AC 00000063
Enemy 64 AG Max
0087C1AD 00000063
Enemy 64 Lu Max
0087C1AE 00000063
Enemy 65 SLink type
0087C1E2 000000??
Enemy 65 Level Max
0087C1E3 00000063
Enemy 65 HP
1087C1E4 0000????
Enemy 65 Sp
1087C1E6 0000????
Enemy 65 Skill 1
1087C1EE 0000????
Enemy 65 Skill 2
1087C1F0 0000????
Enemy 65 Skill 3
1087C1F2 0000????
Enemy 65 Skill 4
1087C1F4 0000????
Enemy 65 Skill 5
1087C1F6 0000????
Enemy 65 Skill 6
1087C1F8 0000????
Enemy 65 Skill 7
1087C1FA 0000????
Enemy 65 Skill 8
1087C1FC 0000????
Enemy 65 St Max
0087C1E8 00000063
Enemy 65 Ma Max
0087C1E9 00000063
Enemy 65 EN Max
0087C1EA 00000063
Enemy 65 AG Max
0087C1EB 00000063
Enemy 65 Lu Max
0087C1EC 00000063
Enemy 66 SLink type
0087C220 000000??
Enemy 66 Level Max
0087C221 00000063
Enemy 66 HP
1087C222 0000????
Enemy 66 Sp
1087C224 0000????
Enemy 66 Skill 1
1087C22C 0000????
Enemy 66 Skill 2
1087C22E 0000????
Enemy 66 Skill 3
1087C230 0000????
Enemy 66 Skill 4
1087C232 0000????
Enemy 66 Skill 5
1087C234 0000????
Enemy 66 Skill 6
1087C236 0000????
Enemy 66 Skill 7
1087C238 0000????
Enemy 66 Skill 8
1087C23A 0000????
Enemy 66 St Max
0087C226 00000063
Enemy 66 Ma Max
0087C227 00000063
Enemy 66 EN Max
0087C228 00000063
Enemy 66 AG Max
0087C229 00000063
Enemy 66 Lu Max
0087C22A 00000063
Enemy 67 SLink type
0087C25E 000000??
Enemy 67 Level Max
0087C25F 00000063
Enemy 67 HP
1087C260 0000????
Enemy 67 Sp
1087C262 0000????
Enemy 67 Skill 1
1087C26A 0000????
Enemy 67 Skill 2
1087C26C 0000????
Enemy 67 Skill 3
1087C26E 0000????
Enemy 67 Skill 4
1087C270 0000????
Enemy 67 Skill 5
1087C272 0000????
Enemy 67 Skill 6
1087C274 0000????
Enemy 67 Skill 7
1087C276 0000????
Enemy 67 Skill 8
1087C278 0000????
Enemy 67 St Max
0087C264 00000063
Enemy 67 Ma Max
0087C265 00000063
Enemy 67 EN Max
0087C266 00000063
Enemy 67 AG Max
0087C267 00000063
Enemy 67 Lu Max
0087C268 00000063
Enemy 68 SLink type
0087C29C 000000??
Enemy 68 Level Max
0087C29D 00000063
Enemy 68 HP
1087C29E 0000????
Enemy 68 Sp
1087C2A0 0000????
Enemy 68 Skill 1
1087C2A8 0000????
Enemy 68 Skill 2
1087C2AA 0000????
Enemy 68 Skill 3
1087C2AC 0000????
Enemy 68 Skill 4
1087C2AE 0000????
Enemy 68 Skill 5
1087C2B0 0000????
Enemy 68 Skill 6
1087C2B2 0000????
Enemy 68 Skill 7
1087C2B4 0000????
Enemy 68 Skill 8
1087C2B6 0000????
Enemy 68 St Max
0087C2A2 00000063
Enemy 68 Ma Max
0087C2A3 00000063
Enemy 68 EN Max
0087C2A4 00000063
Enemy 68 AG Max
0087C2A5 00000063
Enemy 68 Lu Max
0087C2A6 00000063
Enemy 69 SLink type
0087C2DA 000000??
Enemy 69 Level Max
0087C2DB 00000063
Enemy 69 HP
1087C2DC 0000????
Enemy 69 Sp
1087C2DE 0000????
Enemy 69 Skill 1
1087C2E6 0000????
Enemy 69 Skill 2
1087C2E8 0000????
Enemy 69 Skill 3
1087C2EA 0000????
Enemy 69 Skill 4
1087C2EC 0000????
Enemy 69 Skill 5
1087C2EE 0000????
Enemy 69 Skill 6
1087C2F0 0000????
Enemy 69 Skill 7
1087C2F2 0000????
Enemy 69 Skill 8
1087C2F4 0000????
Enemy 69 St Max
0087C2E0 00000063
Enemy 69 Ma Max
0087C2E1 00000063
Enemy 69 EN Max
0087C2E2 00000063
Enemy 69 AG Max
0087C2E3 00000063
Enemy 69 Lu Max
0087C2E4 00000063
Enemy 70 SLink type
0087C318 000000??
Enemy 70 Level Max
0087C319 00000063
Enemy 70 HP
1087C31A 0000????
Enemy 70 Sp
1087C31C 0000????
Enemy 70 Skill 1
1087C324 0000????
Enemy 70 Skill 2
1087C326 0000????
Enemy 70 Skill 3
1087C328 0000????
Enemy 70 Skill 4
1087C32A 0000????
Enemy 70 Skill 5
1087C32C 0000????
Enemy 70 Skill 6
1087C32E 0000????
Enemy 70 Skill 7
1087C330 0000????
Enemy 70 Skill 8
1087C332 0000????
Enemy 70 St Max
0087C31E 00000063
Enemy 70 Ma Max
0087C31F 00000063
Enemy 70 EN Max
0087C320 00000063
Enemy 70 AG Max
0087C321 00000063
Enemy 70 Lu Max
0087C322 00000063
Enemy 71 SLink type
0087C356 000000??
Enemy 71 Level Max
0087C357 00000063
Enemy 71 HP
1087C358 0000????
Enemy 71 Sp
1087C35A 0000????
Enemy 71 Skill 1
1087C362 0000????
Enemy 71 Skill 2
1087C364 0000????
Enemy 71 Skill 3
1087C366 0000????
Enemy 71 Skill 4
1087C368 0000????
Enemy 71 Skill 5
1087C36A 0000????
Enemy 71 Skill 6
1087C36C 0000????
Enemy 71 Skill 7
1087C36E 0000????
Enemy 71 Skill 8
1087C370 0000????
Enemy 71 St Max
0087C35C 00000063
Enemy 71 Ma Max
0087C35D 00000063
Enemy 71 EN Max
0087C35E 00000063
Enemy 71 AG Max
0087C35F 00000063
Enemy 71 Lu Max
0087C360 00000063
Enemy 72 SLink type
0087C394 000000??
Enemy 72 Level Max
0087C395 00000063
Enemy 72 HP
1087C396 0000????
Enemy 72 Sp
1087C398 0000????
Enemy 72 Skill 1
1087C3A0 0000????
Enemy 72 Skill 2
1087C3A2 0000????
Enemy 72 Skill 3
1087C3A4 0000????
Enemy 72 Skill 4
1087C3A6 0000????
Enemy 72 Skill 5
1087C3A8 0000????
Enemy 72 Skill 6
1087C3AA 0000????
Enemy 72 Skill 7
1087C3AC 0000????
Enemy 72 Skill 8
1087C3AE 0000????
Enemy 72 St Max
0087C39A 00000063
Enemy 72 Ma Max
0087C39B 00000063
Enemy 72 EN Max
0087C39C 00000063
Enemy 72 AG Max
0087C39D 00000063
Enemy 72 Lu Max
0087C39E 00000063
Enemy 73 SLink type
0087C3D2 000000??
Enemy 73 Level Max
0087C3D3 00000063
Enemy 73 HP
1087C3D4 0000????
Enemy 73 Sp
1087C3D6 0000????
Enemy 73 Skill 1
1087C3DE 0000????
Enemy 73 Skill 2
1087C3E0 0000????
Enemy 73 Skill 3
1087C3E2 0000????
Enemy 73 Skill 4
1087C3E4 0000????
Enemy 73 Skill 5
1087C3E6 0000????
Enemy 73 Skill 6
1087C3E8 0000????
Enemy 73 Skill 7
1087C3EA 0000????
Enemy 73 Skill 8
1087C3EC 0000????
Enemy 73 St Max
0087C3D8 00000063
Enemy 73 Ma Max
0087C3D9 00000063
Enemy 73 EN Max
0087C3DA 00000063
Enemy 73 AG Max
0087C3DB 00000063
Enemy 73 Lu Max
0087C3DC 00000063
Enemy 74 SLink type
0087C410 000000??
Enemy 74 Level Max
0087C411 00000063
Enemy 74 HP
1087C412 0000????
Enemy 74 Sp
1087C414 0000????
Enemy 74 Skill 1
1087C41C 0000????
Enemy 74 Skill 2
1087C41E 0000????
Enemy 74 Skill 3
1087C420 0000????
Enemy 74 Skill 4
1087C422 0000????
Enemy 74 Skill 5
1087C424 0000????
Enemy 74 Skill 6
1087C426 0000????
Enemy 74 Skill 7
1087C428 0000????
Enemy 74 Skill 8
1087C42A 0000????
Enemy 74 St Max
0087C416 00000063
Enemy 74 Ma Max
0087C417 00000063
Enemy 74 EN Max
0087C418 00000063
Enemy 74 AG Max
0087C419 00000063
Enemy 74 Lu Max
0087C41A 00000063
Enemy 75 SLink type
0087C44E 000000??
Enemy 75 Level Max
0087C44F 00000063
Enemy 75 HP
1087C450 0000????
Enemy 75 Sp
1087C452 0000????
Enemy 75 Skill 1
1087C45A 0000????
Enemy 75 Skill 2
1087C45C 0000????
Enemy 75 Skill 3
1087C45E 0000????
Enemy 75 Skill 4
1087C460 0000????
Enemy 75 Skill 5
1087C462 0000????
Enemy 75 Skill 6
1087C464 0000????
Enemy 75 Skill 7
1087C466 0000????
Enemy 75 Skill 8
1087C468 0000????
Enemy 75 St Max
0087C454 00000063
Enemy 75 Ma Max
0087C455 00000063
Enemy 75 EN Max
0087C456 00000063
Enemy 75 AG Max
0087C457 00000063
Enemy 75 Lu Max
0087C458 00000063
Enemy 76 SLink type
0087C48C 000000??
Enemy 76 Level Max
0087C48D 00000063
Enemy 76 HP
1087C48E 0000????
Enemy 76 Sp
1087C490 0000????
Enemy 76 Skill 1
1087C498 0000????
Enemy 76 Skill 2
1087C49A 0000????
Enemy 76 Skill 3
1087C49C 0000????
Enemy 76 Skill 4
1087C49E 0000????
Enemy 76 Skill 5
1087C4A0 0000????
Enemy 76 Skill 6
1087C4A2 0000????
Enemy 76 Skill 7
1087C4A4 0000????
Enemy 76 Skill 8
1087C4A6 0000????
Enemy 76 St Max
0087C492 00000063
Enemy 76 Ma Max
0087C493 00000063
Enemy 76 EN Max
0087C494 00000063
Enemy 76 AG Max
0087C495 00000063
Enemy 76 Lu Max
0087C496 00000063
Enemy 77 SLink type
0087C4CA 000000??
Enemy 77 Level Max
0087C4CB 00000063
Enemy 77 HP
1087C4CC 0000????
Enemy 77 Sp
1087C4CE 0000????
Enemy 77 Skill 1
1087C4D6 0000????
Enemy 77 Skill 2
1087C4D8 0000????
Enemy 77 Skill 3
1087C4DA 0000????
Enemy 77 Skill 4
1087C4DC 0000????
Enemy 77 Skill 5
1087C4DE 0000????
Enemy 77 Skill 6
1087C4E0 0000????
Enemy 77 Skill 7
1087C4E2 0000????
Enemy 77 Skill 8
1087C4E4 0000????
Enemy 77 St Max
0087C4D0 00000063
Enemy 77 Ma Max
0087C4D1 00000063
Enemy 77 EN Max
0087C4D2 00000063
Enemy 77 AG Max
0087C4D3 00000063
Enemy 77 Lu Max
0087C4D4 00000063
Enemy 78 SLink type
0087C508 000000??
Enemy 78 Level Max
0087C509 00000063
Enemy 78 HP
1087C50A 0000????
Enemy 78 Sp
1087C50C 0000????
Enemy 78 Skill 1
1087C514 0000????
Enemy 78 Skill 2
1087C516 0000????
Enemy 78 Skill 3
1087C518 0000????
Enemy 78 Skill 4
1087C51A 0000????
Enemy 78 Skill 5
1087C51C 0000????
Enemy 78 Skill 6
1087C51E 0000????
Enemy 78 Skill 7
1087C520 0000????
Enemy 78 Skill 8
1087C522 0000????
Enemy 78 St Max
0087C50E 00000063
Enemy 78 Ma Max
0087C50F 00000063
Enemy 78 EN Max
0087C510 00000063
Enemy 78 AG Max
0087C511 00000063
Enemy 78 Lu Max
0087C512 00000063
Enemy 79 SLink type
0087C546 000000??
Enemy 79 Level Max
0087C547 00000063
Enemy 79 HP
1087C548 0000????
Enemy 79 Sp
1087C54A 0000????
Enemy 79 Skill 1
1087C552 0000????
Enemy 79 Skill 2
1087C554 0000????
Enemy 79 Skill 3
1087C556 0000????
Enemy 79 Skill 4
1087C558 0000????
Enemy 79 Skill 5
1087C55A 0000????
Enemy 79 Skill 6
1087C55C 0000????
Enemy 79 Skill 7
1087C55E 0000????
Enemy 79 Skill 8
1087C560 0000????
Enemy 79 St Max
0087C54C 00000063
Enemy 79 Ma Max
0087C54D 00000063
Enemy 79 EN Max
0087C54E 00000063
Enemy 79 AG Max
0087C54F 00000063
Enemy 79 Lu Max
0087C550 00000063
Enemy 80 SLink type
0087C584 000000??
Enemy 80 Level Max
0087C585 00000063
Enemy 80 HP
1087C586 0000????
Enemy 80 Sp
1087C588 0000????
Enemy 80 Skill 1
1087C590 0000????
Enemy 80 Skill 2
1087C592 0000????
Enemy 80 Skill 3
1087C594 0000????
Enemy 80 Skill 4
1087C596 0000????
Enemy 80 Skill 5
1087C598 0000????
Enemy 80 Skill 6
1087C59A 0000????
Enemy 80 Skill 7
1087C59C 0000????
Enemy 80 Skill 8
1087C59E 0000????
Enemy 80 St Max
0087C58A 00000063
Enemy 80 Ma Max
0087C58B 00000063
Enemy 80 EN Max
0087C58C 00000063
Enemy 80 AG Max
0087C58D 00000063
Enemy 80 Lu Max
0087C58E 00000063
Enemy 81 SLink type
0087C5C2 000000??
Enemy 81 Level Max
0087C5C3 00000063
Enemy 81 HP
1087C5C4 0000????
Enemy 81 Sp
1087C5C6 0000????
Enemy 81 Skill 1
1087C5CE 0000????
Enemy 81 Skill 2
1087C5D0 0000????
Enemy 81 Skill 3
1087C5D2 0000????
Enemy 81 Skill 4
1087C5D4 0000????
Enemy 81 Skill 5
1087C5D6 0000????
Enemy 81 Skill 6
1087C5D8 0000????
Enemy 81 Skill 7
1087C5DA 0000????
Enemy 81 Skill 8
1087C5DC 0000????
Enemy 81 St Max
0087C5C8 00000063
Enemy 81 Ma Max
0087C5C9 00000063
Enemy 81 EN Max
0087C5CA 00000063
Enemy 81 AG Max
0087C5CB 00000063
Enemy 81 Lu Max
0087C5CC 00000063
Enemy 82 SLink type
0087C600 000000??
Enemy 82 Level Max
0087C601 00000063
Enemy 82 HP
1087C602 0000????
Enemy 82 Sp
1087C604 0000????
Enemy 82 Skill 1
1087C60C 0000????
Enemy 82 Skill 2
1087C60E 0000????
Enemy 82 Skill 3
1087C610 0000????
Enemy 82 Skill 4
1087C612 0000????
Enemy 82 Skill 5
1087C614 0000????
Enemy 82 Skill 6
1087C616 0000????
Enemy 82 Skill 7
1087C618 0000????
Enemy 82 Skill 8
1087C61A 0000????
Enemy 82 St Max
0087C606 00000063
Enemy 82 Ma Max
0087C607 00000063
Enemy 82 EN Max
0087C608 00000063
Enemy 82 AG Max
0087C609 00000063
Enemy 82 Lu Max
0087C60A 00000063
Enemy 83 SLink type
0087C63E 000000??
Enemy 83 Level Max
0087C63F 00000063
Enemy 83 HP
1087C640 0000????
Enemy 83 Sp
1087C642 0000????
Enemy 83 Skill 1
1087C64A 0000????
Enemy 83 Skill 2
1087C64C 0000????
Enemy 83 Skill 3
1087C64E 0000????
Enemy 83 Skill 4
1087C650 0000????
Enemy 83 Skill 5
1087C652 0000????
Enemy 83 Skill 6
1087C654 0000????
Enemy 83 Skill 7
1087C656 0000????
Enemy 83 Skill 8
1087C658 0000????
Enemy 83 St Max
0087C644 00000063
Enemy 83 Ma Max
0087C645 00000063
Enemy 83 EN Max
0087C646 00000063
Enemy 83 AG Max
0087C647 00000063
Enemy 83 Lu Max
0087C648 00000063
Enemy 84 SLink type
0087C67C 000000??
Enemy 84 Level Max
0087C67D 00000063
Enemy 84 HP
1087C67E 0000????
Enemy 84 Sp
1087C680 0000????
Enemy 84 Skill 1
1087C688 0000????
Enemy 84 Skill 2
1087C68A 0000????
Enemy 84 Skill 3
1087C68C 0000????
Enemy 84 Skill 4
1087C68E 0000????
Enemy 84 Skill 5
1087C690 0000????
Enemy 84 Skill 6
1087C692 0000????
Enemy 84 Skill 7
1087C694 0000????
Enemy 84 Skill 8
1087C696 0000????
Enemy 84 St Max
0087C682 00000063
Enemy 84 Ma Max
0087C683 00000063
Enemy 84 EN Max
0087C684 00000063
Enemy 84 AG Max
0087C685 00000063
Enemy 84 Lu Max
0087C686 00000063
Enemy 85 SLink type
0087C6BA 000000??
Enemy 85 Level Max
0087C6BB 00000063
Enemy 85 HP
1087C6BC 0000????
Enemy 85 Sp
1087C6BE 0000????
Enemy 85 Skill 1
1087C6C6 0000????
Enemy 85 Skill 2
1087C6C8 0000????
Enemy 85 Skill 3
1087C6CA 0000????
Enemy 85 Skill 4
1087C6CC 0000????
Enemy 85 Skill 5
1087C6CE 0000????
Enemy 85 Skill 6
1087C6D0 0000????
Enemy 85 Skill 7
1087C6D2 0000????
Enemy 85 Skill 8
1087C6D4 0000????
Enemy 85 St Max
0087C6C0 00000063
Enemy 85 Ma Max
0087C6C1 00000063
Enemy 85 EN Max
0087C6C2 00000063
Enemy 85 AG Max
0087C6C3 00000063
Enemy 85 Lu Max
0087C6C4 00000063
Enemy 86 SLink type
0087C6F8 000000??
Enemy 86 Level Max
0087C6F9 00000063
Enemy 86 HP
1087C6FA 0000????
Enemy 86 Sp
1087C6FC 0000????
Enemy 86 Skill 1
1087C704 0000????
Enemy 86 Skill 2
1087C706 0000????
Enemy 86 Skill 3
1087C708 0000????
Enemy 86 Skill 4
1087C70A 0000????
Enemy 86 Skill 5
1087C70C 0000????
Enemy 86 Skill 6
1087C70E 0000????
Enemy 86 Skill 7
1087C710 0000????
Enemy 86 Skill 8
1087C712 0000????
Enemy 86 St Max
0087C6FE 00000063
Enemy 86 Ma Max
0087C6FF 00000063
Enemy 86 EN Max
0087C700 00000063
Enemy 86 AG Max
0087C701 00000063
Enemy 86 Lu Max
0087C702 00000063
Enemy 87 SLink type
0087C736 000000??
Enemy 87 Level Max
0087C737 00000063
Enemy 87 HP
1087C738 0000????
Enemy 87 Sp
1087C73A 0000????
Enemy 87 Skill 1
1087C742 0000????
Enemy 87 Skill 2
1087C744 0000????
Enemy 87 Skill 3
1087C746 0000????
Enemy 87 Skill 4
1087C748 0000????
Enemy 87 Skill 5
1087C74A 0000????
Enemy 87 Skill 6
1087C74C 0000????
Enemy 87 Skill 7
1087C74E 0000????
Enemy 87 Skill 8
1087C750 0000????
Enemy 87 St Max
0087C73C 00000063
Enemy 87 Ma Max
0087C73D 00000063
Enemy 87 EN Max
0087C73E 00000063
Enemy 87 AG Max
0087C73F 00000063
Enemy 87 Lu Max
0087C740 00000063
Enemy 88 SLink type
0087C774 000000??
Enemy 88 Level Max
0087C775 00000063
Enemy 88 HP
1087C776 0000????
Enemy 88 Sp
1087C778 0000????
Enemy 88 Skill 1
1087C780 0000????
Enemy 88 Skill 2
1087C782 0000????
Enemy 88 Skill 3
1087C784 0000????
Enemy 88 Skill 4
1087C786 0000????
Enemy 88 Skill 5
1087C788 0000????
Enemy 88 Skill 6
1087C78A 0000????
Enemy 88 Skill 7
1087C78C 0000????
Enemy 88 Skill 8
1087C78E 0000????
Enemy 88 St Max
0087C77A 00000063
Enemy 88 Ma Max
0087C77B 00000063
Enemy 88 EN Max
0087C77C 00000063
Enemy 88 AG Max
0087C77D 00000063
Enemy 88 Lu Max
0087C77E 00000063
Enemy 89 SLink type
0087C7B2 000000??
Enemy 89 Level Max
0087C7B3 00000063
Enemy 89 HP
1087C7B4 0000????
Enemy 89 Sp
1087C7B6 0000????
Enemy 89 Skill 1
1087C7BE 0000????
Enemy 89 Skill 2
1087C7C0 0000????
Enemy 89 Skill 3
1087C7C2 0000????
Enemy 89 Skill 4
1087C7C4 0000????
Enemy 89 Skill 5
1087C7C6 0000????
Enemy 89 Skill 6
1087C7C8 0000????
Enemy 89 Skill 7
1087C7CA 0000????
Enemy 89 Skill 8
1087C7CC 0000????
Enemy 89 St Max
0087C7B8 00000063
Enemy 89 Ma Max
0087C7B9 00000063
Enemy 89 EN Max
0087C7BA 00000063
Enemy 89 AG Max
0087C7BB 00000063
Enemy 89 Lu Max
0087C7BC 00000063
Enemy 90 SLink type
0087C7F0 000000??
Enemy 90 Level Max
0087C7F1 00000063
Enemy 90 HP
1087C7F2 0000????
Enemy 90 Sp
1087C7F4 0000????
Enemy 90 Skill 1
1087C7FC 0000????
Enemy 90 Skill 2
1087C7FE 0000????
Enemy 90 Skill 3
1087C800 0000????
Enemy 90 Skill 4
1087C802 0000????
Enemy 90 Skill 5
1087C804 0000????
Enemy 90 Skill 6
1087C806 0000????
Enemy 90 Skill 7
1087C808 0000????
Enemy 90 Skill 8
1087C80A 0000????
Enemy 90 St Max
0087C7F6 00000063
Enemy 90 Ma Max
0087C7F7 00000063
Enemy 90 EN Max
0087C7F8 00000063
Enemy 90 AG Max
0087C7F9 00000063
Enemy 90 Lu Max
0087C7FA 00000063
Enemy 91 SLink type
0087C82E 000000??
Enemy 91 Level Max
0087C82F 00000063
Enemy 91 HP
1087C830 0000????
Enemy 91 Sp
1087C832 0000????
Enemy 91 Skill 1
1087C83A 0000????
Enemy 91 Skill 2
1087C83C 0000????
Enemy 91 Skill 3
1087C83E 0000????
Enemy 91 Skill 4
1087C840 0000????
Enemy 91 Skill 5
1087C842 0000????
Enemy 91 Skill 6
1087C844 0000????
Enemy 91 Skill 7
1087C846 0000????
Enemy 91 Skill 8
1087C848 0000????
Enemy 91 St Max
0087C834 00000063
Enemy 91 Ma Max
0087C835 00000063
Enemy 91 EN Max
0087C836 00000063
Enemy 91 AG Max
0087C837 00000063
Enemy 91 Lu Max
0087C838 00000063
Enemy 92 SLink type
0087C86C 000000??
Enemy 92 Level Max
0087C86D 00000063
Enemy 92 HP
1087C86E 0000????
Enemy 92 Sp
1087C870 0000????
Enemy 92 Skill 1
1087C878 0000????
Enemy 92 Skill 2
1087C87A 0000????
Enemy 92 Skill 3
1087C87C 0000????
Enemy 92 Skill 4
1087C87E 0000????
Enemy 92 Skill 5
1087C880 0000????
Enemy 92 Skill 6
1087C882 0000????
Enemy 92 Skill 7
1087C884 0000????
Enemy 92 Skill 8
1087C886 0000????
Enemy 92 St Max
0087C872 00000063
Enemy 92 Ma Max
0087C873 00000063
Enemy 92 EN Max
0087C874 00000063
Enemy 92 AG Max
0087C875 00000063
Enemy 92 Lu Max
0087C876 00000063
Enemy 93 SLink type
0087C8AA 000000??
Enemy 93 Level Max
0087C8AB 00000063
Enemy 93 HP
1087C8AC 0000????
Enemy 93 Sp
1087C8AE 0000????
Enemy 93 Skill 1
1087C8B6 0000????
Enemy 93 Skill 2
1087C8B8 0000????
Enemy 93 Skill 3
1087C8BA 0000????
Enemy 93 Skill 4
1087C8BC 0000????
Enemy 93 Skill 5
1087C8BE 0000????
Enemy 93 Skill 6
1087C8C0 0000????
Enemy 93 Skill 7
1087C8C2 0000????
Enemy 93 Skill 8
1087C8C4 0000????
Enemy 93 St Max
0087C8B0 00000063
Enemy 93 Ma Max
0087C8B1 00000063
Enemy 93 EN Max
0087C8B2 00000063
Enemy 93 AG Max
0087C8B3 00000063
Enemy 93 Lu Max
0087C8B4 00000063
Enemy 94 SLink type
0087C8E8 000000??
Enemy 94 Level Max
0087C8E9 00000063
Enemy 94 HP
1087C8EA 0000????
Enemy 94 Sp
1087C8EC 0000????
Enemy 94 Skill 1
1087C8F4 0000????
Enemy 94 Skill 2
1087C8F6 0000????
Enemy 94 Skill 3
1087C8F8 0000????
Enemy 94 Skill 4
1087C8FA 0000????
Enemy 94 Skill 5
1087C8FC 0000????
Enemy 94 Skill 6
1087C8FE 0000????
Enemy 94 Skill 7
1087C900 0000????
Enemy 94 Skill 8
1087C902 0000????
Enemy 94 St Max
0087C8EE 00000063
Enemy 94 Ma Max
0087C8EF 00000063
Enemy 94 EN Max
0087C8F0 00000063
Enemy 94 AG Max
0087C8F1 00000063
Enemy 94 Lu Max
0087C8F2 00000063
Enemy 95 SLink type
0087C926 000000??
Enemy 95 Level Max
0087C927 00000063
Enemy 95 HP
1087C928 0000????
Enemy 95 Sp
1087C92A 0000????
Enemy 95 Skill 1
1087C932 0000????
Enemy 95 Skill 2
1087C934 0000????
Enemy 95 Skill 3
1087C936 0000????
Enemy 95 Skill 4
1087C938 0000????
Enemy 95 Skill 5
1087C93A 0000????
Enemy 95 Skill 6
1087C93C 0000????
Enemy 95 Skill 7
1087C93E 0000????
Enemy 95 Skill 8
1087C940 0000????
Enemy 95 St Max
0087C92C 00000063
Enemy 95 Ma Max
0087C92D 00000063
Enemy 95 EN Max
0087C92E 00000063
Enemy 95 AG Max
0087C92F 00000063
Enemy 95 Lu Max
0087C930 00000063
Enemy 96 SLink type
0087C964 000000??
Enemy 96 Level Max
0087C965 00000063
Enemy 96 HP
1087C966 0000????
Enemy 96 Sp
1087C968 0000????
Enemy 96 Skill 1
1087C970 0000????
Enemy 96 Skill 2
1087C972 0000????
Enemy 96 Skill 3
1087C974 0000????
Enemy 96 Skill 4
1087C976 0000????
Enemy 96 Skill 5
1087C978 0000????
Enemy 96 Skill 6
1087C97A 0000????
Enemy 96 Skill 7
1087C97C 0000????
Enemy 96 Skill 8
1087C97E 0000????
Enemy 96 St Max
0087C96A 00000063
Enemy 96 Ma Max
0087C96B 00000063
Enemy 96 EN Max
0087C96C 00000063
Enemy 96 AG Max
0087C96D 00000063
Enemy 96 Lu Max
0087C96E 00000063
Enemy 97 SLink type
0087C9A2 000000??
Enemy 97 Level Max
0087C9A3 00000063
Enemy 97 HP
1087C9A4 0000????
Enemy 97 Sp
1087C9A6 0000????
Enemy 97 Skill 1
1087C9AE 0000????
Enemy 97 Skill 2
1087C9B0 0000????
Enemy 97 Skill 3
1087C9B2 0000????
Enemy 97 Skill 4
1087C9B4 0000????
Enemy 97 Skill 5
1087C9B6 0000????
Enemy 97 Skill 6
1087C9B8 0000????
Enemy 97 Skill 7
1087C9BA 0000????
Enemy 97 Skill 8
1087C9BC 0000????
Enemy 97 St Max
0087C9A8 00000063
Enemy 97 Ma Max
0087C9A9 00000063
Enemy 97 EN Max
0087C9AA 00000063
Enemy 97 AG Max
0087C9AB 00000063
Enemy 97 Lu Max
0087C9AC 00000063
Enemy 98 SLink type
0087C9E0 000000??
Enemy 98 Level Max
0087C9E1 00000063
Enemy 98 HP
1087C9E2 0000????
Enemy 98 Sp
1087C9E4 0000????
Enemy 98 Skill 1
1087C9EC 0000????
Enemy 98 Skill 2
1087C9EE 0000????
Enemy 98 Skill 3
1087C9F0 0000????
Enemy 98 Skill 4
1087C9F2 0000????
Enemy 98 Skill 5
1087C9F4 0000????
Enemy 98 Skill 6
1087C9F6 0000????
Enemy 98 Skill 7
1087C9F8 0000????
Enemy 98 Skill 8
1087C9FA 0000????
Enemy 98 St Max
0087C9E6 00000063
Enemy 98 Ma Max
0087C9E7 00000063
Enemy 98 EN Max
0087C9E8 00000063
Enemy 98 AG Max
0087C9E9 00000063
Enemy 98 Lu Max
0087C9EA 00000063
Enemy 99 SLink type
0087CA1E 000000??
Enemy 99 Level Max
0087CA1F 00000063
Enemy 99 HP
1087CA20 0000????
Enemy 99 Sp
1087CA22 0000????
Enemy 99 Skill 1
1087CA2A 0000????
Enemy 99 Skill 2
1087CA2C 0000????
Enemy 99 Skill 3
1087CA2E 0000????
Enemy 99 Skill 4
1087CA30 0000????
Enemy 99 Skill 5
1087CA32 0000????
Enemy 99 Skill 6
1087CA34 0000????
Enemy 99 Skill 7
1087CA36 0000????
Enemy 99 Skill 8
1087CA38 0000????
Enemy 99 St Max
0087CA24 00000063
Enemy 99 Ma Max
0087CA25 00000063
Enemy 99 EN Max
0087CA26 00000063
Enemy 99 AG Max
0087CA27 00000063
Enemy 99 Lu Max
0087CA28 00000063
Enemy 100 SLink type
0087CA5C 000000??
Enemy 100 Level Max
0087CA5D 00000063
Enemy 100 HP
1087CA5E 0000????
Enemy 100 Sp
1087CA60 0000????
Enemy 100 Skill 1
1087CA68 0000????
Enemy 100 Skill 2
1087CA6A 0000????
Enemy 100 Skill 3
1087CA6C 0000????
Enemy 100 Skill 4
1087CA6E 0000????
Enemy 100 Skill 5
1087CA70 0000????
Enemy 100 Skill 6
1087CA72 0000????
Enemy 100 Skill 7
1087CA74 0000????
Enemy 100 Skill 8
1087CA76 0000????
Enemy 100 St Max
0087CA62 00000063
Enemy 100 Ma Max
0087CA63 00000063
Enemy 100 EN Max
0087CA64 00000063
Enemy 100 AG Max
0087CA65 00000063
Enemy 100 Lu Max
0087CA66 00000063
Enemy 101 SLink type
0087CA9A 000000??
Enemy 101 Level Max
0087CA9B 00000063
Enemy 101 HP
1087CA9C 0000????
Enemy 101 Sp
1087CA9E 0000????
Enemy 101 Skill 1
1087CAA6 0000????
Enemy 101 Skill 2
1087CAA8 0000????
Enemy 101 Skill 3
1087CAAA 0000????
Enemy 101 Skill 4
1087CAAC 0000????
Enemy 101 Skill 5
1087CAAE 0000????
Enemy 101 Skill 6
1087CAB0 0000????
Enemy 101 Skill 7
1087CAB2 0000????
Enemy 101 Skill 8
1087CAB4 0000????
Enemy 101 St Max
0087CAA0 00000063
Enemy 101 Ma Max
0087CAA1 00000063
Enemy 101 EN Max
0087CAA2 00000063
Enemy 101 AG Max
0087CAA3 00000063
Enemy 101 Lu Max
0087CAA4 00000063
Enemy 102 SLink type
0087CAD8 000000??
Enemy 102 Level Max
0087CAD9 00000063
Enemy 102 HP
1087CADA 0000????
Enemy 102 Sp
1087CADC 0000????
Enemy 102 Skill 1
1087CAE4 0000????
Enemy 102 Skill 2
1087CAE6 0000????
Enemy 102 Skill 3
1087CAE8 0000????
Enemy 102 Skill 4
1087CAEA 0000????
Enemy 102 Skill 5
1087CAEC 0000????
Enemy 102 Skill 6
1087CAEE 0000????
Enemy 102 Skill 7
1087CAF0 0000????
Enemy 102 Skill 8
1087CAF2 0000????
Enemy 102 St Max
0087CADE 00000063
Enemy 102 Ma Max
0087CADF 00000063
Enemy 102 EN Max
0087CAE0 00000063
Enemy 102 AG Max
0087CAE1 00000063
Enemy 102 Lu Max
0087CAE2 00000063
Enemy 103 SLink type
0087CB16 000000??
Enemy 103 Level Max
0087CB17 00000063
Enemy 103 HP
1087CB18 0000????
Enemy 103 Sp
1087CB1A 0000????
Enemy 103 Skill 1
1087CB22 0000????
Enemy 103 Skill 2
1087CB24 0000????
Enemy 103 Skill 3
1087CB26 0000????
Enemy 103 Skill 4
1087CB28 0000????
Enemy 103 Skill 5
1087CB2A 0000????
Enemy 103 Skill 6
1087CB2C 0000????
Enemy 103 Skill 7
1087CB2E 0000????
Enemy 103 Skill 8
1087CB30 0000????
Enemy 103 St Max
0087CB1C 00000063
Enemy 103 Ma Max
0087CB1D 00000063
Enemy 103 EN Max
0087CB1E 00000063
Enemy 103 AG Max
0087CB1F 00000063
Enemy 103 Lu Max
0087CB20 00000063
Enemy 104 SLink type
0087CB54 000000??
Enemy 104 Level Max
0087CB55 00000063
Enemy 104 HP
1087CB56 0000????
Enemy 104 Sp
1087CB58 0000????
Enemy 104 Skill 1
1087CB60 0000????
Enemy 104 Skill 2
1087CB62 0000????
Enemy 104 Skill 3
1087CB64 0000????
Enemy 104 Skill 4
1087CB66 0000????
Enemy 104 Skill 5
1087CB68 0000????
Enemy 104 Skill 6
1087CB6A 0000????
Enemy 104 Skill 7
1087CB6C 0000????
Enemy 104 Skill 8
1087CB6E 0000????
Enemy 104 St Max
0087CB5A 00000063
Enemy 104 Ma Max
0087CB5B 00000063
Enemy 104 EN Max
0087CB5C 00000063
Enemy 104 AG Max
0087CB5D 00000063
Enemy 104 Lu Max
0087CB5E 00000063
Enemy 105 SLink type
0087CB92 000000??
Enemy 105 Level Max
0087CB93 00000063
Enemy 105 HP
1087CB94 0000????
Enemy 105 Sp
1087CB96 0000????
Enemy 105 Skill 1
1087CB9E 0000????
Enemy 105 Skill 2
1087CBA0 0000????
Enemy 105 Skill 3
1087CBA2 0000????
Enemy 105 Skill 4
1087CBA4 0000????
Enemy 105 Skill 5
1087CBA6 0000????
Enemy 105 Skill 6
1087CBA8 0000????
Enemy 105 Skill 7
1087CBAA 0000????
Enemy 105 Skill 8
1087CBAC 0000????
Enemy 105 St Max
0087CB98 00000063
Enemy 105 Ma Max
0087CB99 00000063
Enemy 105 EN Max
0087CB9A 00000063
Enemy 105 AG Max
0087CB9B 00000063
Enemy 105 Lu Max
0087CB9C 00000063
Enemy 106 SLink type
0087CBD0 000000??
Enemy 106 Level Max
0087CBD1 00000063
Enemy 106 HP
1087CBD2 0000????
Enemy 106 Sp
1087CBD4 0000????
Enemy 106 Skill 1
1087CBDC 0000????
Enemy 106 Skill 2
1087CBDE 0000????
Enemy 106 Skill 3
1087CBE0 0000????
Enemy 106 Skill 4
1087CBE2 0000????
Enemy 106 Skill 5
1087CBE4 0000????
Enemy 106 Skill 6
1087CBE6 0000????
Enemy 106 Skill 7
1087CBE8 0000????
Enemy 106 Skill 8
1087CBEA 0000????
Enemy 106 St Max
0087CBD6 00000063
Enemy 106 Ma Max
0087CBD7 00000063
Enemy 106 EN Max
0087CBD8 00000063
Enemy 106 AG Max
0087CBD9 00000063
Enemy 106 Lu Max
0087CBDA 00000063
Enemy 107 SLink type
0087CC0E 000000??
Enemy 107 Level Max
0087CC0F 00000063
Enemy 107 HP
1087CC10 0000????
Enemy 107 Sp
1087CC12 0000????
Enemy 107 Skill 1
1087CC1A 0000????
Enemy 107 Skill 2
1087CC1C 0000????
Enemy 107 Skill 3
1087CC1E 0000????
Enemy 107 Skill 4
1087CC20 0000????
Enemy 107 Skill 5
1087CC22 0000????
Enemy 107 Skill 6
1087CC24 0000????
Enemy 107 Skill 7
1087CC26 0000????
Enemy 107 Skill 8
1087CC28 0000????
Enemy 107 St Max
0087CC14 00000063
Enemy 107 Ma Max
0087CC15 00000063
Enemy 107 EN Max
0087CC16 00000063
Enemy 107 AG Max
0087CC17 00000063
Enemy 107 Lu Max
0087CC18 00000063
Enemy 108 SLink type
0087CC4C 000000??
Enemy 108 Level Max
0087CC4D 00000063
Enemy 108 HP
1087CC4E 0000????
Enemy 108 Sp
1087CC50 0000????
Enemy 108 Skill 1
1087CC58 0000????
Enemy 108 Skill 2
1087CC5A 0000????
Enemy 108 Skill 3
1087CC5C 0000????
Enemy 108 Skill 4
1087CC5E 0000????
Enemy 108 Skill 5
1087CC60 0000????
Enemy 108 Skill 6
1087CC62 0000????
Enemy 108 Skill 7
1087CC64 0000????
Enemy 108 Skill 8
1087CC66 0000????
Enemy 108 St Max
0087CC52 00000063
Enemy 108 Ma Max
0087CC53 00000063
Enemy 108 EN Max
0087CC54 00000063
Enemy 108 AG Max
0087CC55 00000063
Enemy 108 Lu Max
0087CC56 00000063
Enemy 109 SLink type
0087CC8A 000000??
Enemy 109 Level Max
0087CC8B 00000063
Enemy 109 HP
1087CC8C 0000????
Enemy 109 Sp
1087CC8E 0000????
Enemy 109 Skill 1
1087CC96 0000????
Enemy 109 Skill 2
1087CC98 0000????
Enemy 109 Skill 3
1087CC9A 0000????
Enemy 109 Skill 4
1087CC9C 0000????
Enemy 109 Skill 5
1087CC9E 0000????
Enemy 109 Skill 6
1087CCA0 0000????
Enemy 109 Skill 7
1087CCA2 0000????
Enemy 109 Skill 8
1087CCA4 0000????
Enemy 109 St Max
0087CC90 00000063
Enemy 109 Ma Max
0087CC91 00000063
Enemy 109 EN Max
0087CC92 00000063
Enemy 109 AG Max
0087CC93 00000063
Enemy 109 Lu Max
0087CC94 00000063
Enemy 110 SLink type
0087CCC8 000000??
Enemy 110 Level Max
0087CCC9 00000063
Enemy 110 HP
1087CCCA 0000????
Enemy 110 Sp
1087CCCC 0000????
Enemy 110 Skill 1
1087CCD4 0000????
Enemy 110 Skill 2
1087CCD6 0000????
Enemy 110 Skill 3
1087CCD8 0000????
Enemy 110 Skill 4
1087CCDA 0000????
Enemy 110 Skill 5
1087CCDC 0000????
Enemy 110 Skill 6
1087CCDE 0000????
Enemy 110 Skill 7
1087CCE0 0000????
Enemy 110 Skill 8
1087CCE2 0000????
Enemy 110 St Max
0087CCCE 00000063
Enemy 110 Ma Max
0087CCCF 00000063
Enemy 110 EN Max
0087CCD0 00000063
Enemy 110 AG Max
0087CCD1 00000063
Enemy 110 Lu Max
0087CCD2 00000063
Enemy 111 SLink type
0087CD06 000000??
Enemy 111 Level Max
0087CD07 00000063
Enemy 111 HP
1087CD08 0000????
Enemy 111 Sp
1087CD0A 0000????
Enemy 111 Skill 1
1087CD12 0000????
Enemy 111 Skill 2
1087CD14 0000????
Enemy 111 Skill 3
1087CD16 0000????
Enemy 111 Skill 4
1087CD18 0000????
Enemy 111 Skill 5
1087CD1A 0000????
Enemy 111 Skill 6
1087CD1C 0000????
Enemy 111 Skill 7
1087CD1E 0000????
Enemy 111 Skill 8
1087CD20 0000????
Enemy 111 St Max
0087CD0C 00000063
Enemy 111 Ma Max
0087CD0D 00000063
Enemy 111 EN Max
0087CD0E 00000063
Enemy 111 AG Max
0087CD0F 00000063
Enemy 111 Lu Max
0087CD10 00000063
Enemy 112 SLink type
0087CD44 000000??
Enemy 112 Level Max
0087CD45 00000063
Enemy 112 HP
1087CD46 0000????
Enemy 112 Sp
1087CD48 0000????
Enemy 112 Skill 1
1087CD50 0000????
Enemy 112 Skill 2
1087CD52 0000????
Enemy 112 Skill 3
1087CD54 0000????
Enemy 112 Skill 4
1087CD56 0000????
Enemy 112 Skill 5
1087CD58 0000????
Enemy 112 Skill 6
1087CD5A 0000????
Enemy 112 Skill 7
1087CD5C 0000????
Enemy 112 Skill 8
1087CD5E 0000????
Enemy 112 St Max
0087CD4A 00000063
Enemy 112 Ma Max
0087CD4B 00000063
Enemy 112 EN Max
0087CD4C 00000063
Enemy 112 AG Max
0087CD4D 00000063
Enemy 112 Lu Max
0087CD4E 00000063
Enemy 113 SLink type
0087CD82 000000??
Enemy 113 Level Max
0087CD83 00000063
Enemy 113 HP
1087CD84 0000????
Enemy 113 Sp
1087CD86 0000????
Enemy 113 Skill 1
1087CD8E 0000????
Enemy 113 Skill 2
1087CD90 0000????
Enemy 113 Skill 3
1087CD92 0000????
Enemy 113 Skill 4
1087CD94 0000????
Enemy 113 Skill 5
1087CD96 0000????
Enemy 113 Skill 6
1087CD98 0000????
Enemy 113 Skill 7
1087CD9A 0000????
Enemy 113 Skill 8
1087CD9C 0000????
Enemy 113 St Max
0087CD88 00000063
Enemy 113 Ma Max
0087CD89 00000063
Enemy 113 EN Max
0087CD8A 00000063
Enemy 113 AG Max
0087CD8B 00000063
Enemy 113 Lu Max
0087CD8C 00000063
Enemy 114 SLink type
0087CDC0 000000??
Enemy 114 Level Max
0087CDC1 00000063
Enemy 114 HP
1087CDC2 0000????
Enemy 114 Sp
1087CDC4 0000????
Enemy 114 Skill 1
1087CDCC 0000????
Enemy 114 Skill 2
1087CDCE 0000????
Enemy 114 Skill 3
1087CDD0 0000????
Enemy 114 Skill 4
1087CDD2 0000????
Enemy 114 Skill 5
1087CDD4 0000????
Enemy 114 Skill 6
1087CDD6 0000????
Enemy 114 Skill 7
1087CDD8 0000????
Enemy 114 Skill 8
1087CDDA 0000????
Enemy 114 St Max
0087CDC6 00000063
Enemy 114 Ma Max
0087CDC7 00000063
Enemy 114 EN Max
0087CDC8 00000063
Enemy 114 AG Max
0087CDC9 00000063
Enemy 114 Lu Max
0087CDCA 00000063
Enemy 115 SLink type
0087CDFE 000000??
Enemy 115 Level Max
0087CDFF 00000063
Enemy 115 HP
1087CE00 0000????
Enemy 115 Sp
1087CE02 0000????
Enemy 115 Skill 1
1087CE0A 0000????
Enemy 115 Skill 2
1087CE0C 0000????
Enemy 115 Skill 3
1087CE0E 0000????
Enemy 115 Skill 4
1087CE10 0000????
Enemy 115 Skill 5
1087CE12 0000????
Enemy 115 Skill 6
1087CE14 0000????
Enemy 115 Skill 7
1087CE16 0000????
Enemy 115 Skill 8
1087CE18 0000????
Enemy 115 St Max
0087CE04 00000063
Enemy 115 Ma Max
0087CE05 00000063
Enemy 115 EN Max
0087CE06 00000063
Enemy 115 AG Max
0087CE07 00000063
Enemy 115 Lu Max
0087CE08 00000063
Enemy 116 SLink type
0087CE3C 000000??
Enemy 116 Level Max
0087CE3D 00000063
Enemy 116 HP
1087CE3E 0000????
Enemy 116 Sp
1087CE40 0000????
Enemy 116 Skill 1
1087CE48 0000????
Enemy 116 Skill 2
1087CE4A 0000????
Enemy 116 Skill 3
1087CE4C 0000????
Enemy 116 Skill 4
1087CE4E 0000????
Enemy 116 Skill 5
1087CE50 0000????
Enemy 116 Skill 6
1087CE52 0000????
Enemy 116 Skill 7
1087CE54 0000????
Enemy 116 Skill 8
1087CE56 0000????
Enemy 116 St Max
0087CE42 00000063
Enemy 116 Ma Max
0087CE43 00000063
Enemy 116 EN Max
0087CE44 00000063
Enemy 116 AG Max
0087CE45 00000063
Enemy 116 Lu Max
0087CE46 00000063
Enemy 117 SLink type
0087CE7A 000000??
Enemy 117 Level Max
0087CE7B 00000063
Enemy 117 HP
1087CE7C 0000????
Enemy 117 Sp
1087CE7E 0000????
Enemy 117 Skill 1
1087CE86 0000????
Enemy 117 Skill 2
1087CE88 0000????
Enemy 117 Skill 3
1087CE8A 0000????
Enemy 117 Skill 4
1087CE8C 0000????
Enemy 117 Skill 5
1087CE8E 0000????
Enemy 117 Skill 6
1087CE90 0000????
Enemy 117 Skill 7
1087CE92 0000????
Enemy 117 Skill 8
1087CE94 0000????
Enemy 117 St Max
0087CE80 00000063
Enemy 117 Ma Max
0087CE81 00000063
Enemy 117 EN Max
0087CE82 00000063
Enemy 117 AG Max
0087CE83 00000063
Enemy 117 Lu Max
0087CE84 00000063
Enemy 118 SLink type
0087CEB8 000000??
Enemy 118 Level Max
0087CEB9 00000063
Enemy 118 HP
1087CEBA 0000????
Enemy 118 Sp
1087CEBC 0000????
Enemy 118 Skill 1
1087CEC4 0000????
Enemy 118 Skill 2
1087CEC6 0000????
Enemy 118 Skill 3
1087CEC8 0000????
Enemy 118 Skill 4
1087CECA 0000????
Enemy 118 Skill 5
1087CECC 0000????
Enemy 118 Skill 6
1087CECE 0000????
Enemy 118 Skill 7
1087CED0 0000????
Enemy 118 Skill 8
1087CED2 0000????
Enemy 118 St Max
0087CEBE 00000063
Enemy 118 Ma Max
0087CEBF 00000063
Enemy 118 EN Max
0087CEC0 00000063
Enemy 118 AG Max
0087CEC1 00000063
Enemy 118 Lu Max
0087CEC2 00000063
Enemy 119 SLink type
0087CEF6 000000??
Enemy 119 Level Max
0087CEF7 00000063
Enemy 119 HP
1087CEF8 0000????
Enemy 119 Sp
1087CEFA 0000????
Enemy 119 Skill 1
1087CF02 0000????
Enemy 119 Skill 2
1087CF04 0000????
Enemy 119 Skill 3
1087CF06 0000????
Enemy 119 Skill 4
1087CF08 0000????
Enemy 119 Skill 5
1087CF0A 0000????
Enemy 119 Skill 6
1087CF0C 0000????
Enemy 119 Skill 7
1087CF0E 0000????
Enemy 119 Skill 8
1087CF10 0000????
Enemy 119 St Max
0087CEFC 00000063
Enemy 119 Ma Max
0087CEFD 00000063
Enemy 119 EN Max
0087CEFE 00000063
Enemy 119 AG Max
0087CEFF 00000063
Enemy 119 Lu Max
0087CF00 00000063
Enemy 120 SLink type
0087CF34 000000??
Enemy 120 Level Max
0087CF35 00000063
Enemy 120 HP
1087CF36 0000????
Enemy 120 Sp
1087CF38 0000????
Enemy 120 Skill 1
1087CF40 0000????
Enemy 120 Skill 2
1087CF42 0000????
Enemy 120 Skill 3
1087CF44 0000????
Enemy 120 Skill 4
1087CF46 0000????
Enemy 120 Skill 5
1087CF48 0000????
Enemy 120 Skill 6
1087CF4A 0000????
Enemy 120 Skill 7
1087CF4C 0000????
Enemy 120 Skill 8
1087CF4E 0000????
Enemy 120 St Max
0087CF3A 00000063
Enemy 120 Ma Max
0087CF3B 00000063
Enemy 120 EN Max
0087CF3C 00000063
Enemy 120 AG Max
0087CF3D 00000063
Enemy 120 Lu Max
0087CF3E 00000063
Enemy 121 SLink type
0087CF72 000000??
Enemy 121 Level Max
0087CF73 00000063
Enemy 121 HP
1087CF74 0000????
Enemy 121 Sp
1087CF76 0000????
Enemy 121 Skill 1
1087CF7E 0000????
Enemy 121 Skill 2
1087CF80 0000????
Enemy 121 Skill 3
1087CF82 0000????
Enemy 121 Skill 4
1087CF84 0000????
Enemy 121 Skill 5
1087CF86 0000????
Enemy 121 Skill 6
1087CF88 0000????
Enemy 121 Skill 7
1087CF8A 0000????
Enemy 121 Skill 8
1087CF8C 0000????
Enemy 121 St Max
0087CF78 00000063
Enemy 121 Ma Max
0087CF79 00000063
Enemy 121 EN Max
0087CF7A 00000063
Enemy 121 AG Max
0087CF7B 00000063
Enemy 121 Lu Max
0087CF7C 00000063
Enemy 122 SLink type
0087CFB0 000000??
Enemy 122 Level Max
0087CFB1 00000063
Enemy 122 HP
1087CFB2 0000????
Enemy 122 Sp
1087CFB4 0000????
Enemy 122 Skill 1
1087CFBC 0000????
Enemy 122 Skill 2
1087CFBE 0000????
Enemy 122 Skill 3
1087CFC0 0000????
Enemy 122 Skill 4
1087CFC2 0000????
Enemy 122 Skill 5
1087CFC4 0000????
Enemy 122 Skill 6
1087CFC6 0000????
Enemy 122 Skill 7
1087CFC8 0000????
Enemy 122 Skill 8
1087CFCA 0000????
Enemy 122 St Max
0087CFB6 00000063
Enemy 122 Ma Max
0087CFB7 00000063
Enemy 122 EN Max
0087CFB8 00000063
Enemy 122 AG Max
0087CFB9 00000063
Enemy 122 Lu Max
0087CFBA 00000063
Enemy 123 SLink type
0087CFEE 000000??
Enemy 123 Level Max
0087CFEF 00000063
Enemy 123 HP
1087CFF0 0000????
Enemy 123 Sp
1087CFF2 0000????
Enemy 123 Skill 1
1087CFFA 0000????
Enemy 123 Skill 2
1087CFFC 0000????
Enemy 123 Skill 3
1087CFFE 0000????
Enemy 123 Skill 4
1087D000 0000????
Enemy 123 Skill 5
1087D002 0000????
Enemy 123 Skill 6
1087D004 0000????
Enemy 123 Skill 7
1087D006 0000????
Enemy 123 Skill 8
1087D008 0000????
Enemy 123 St Max
0087CFF4 00000063
Enemy 123 Ma Max
0087CFF5 00000063
Enemy 123 EN Max
0087CFF6 00000063
Enemy 123 AG Max
0087CFF7 00000063
Enemy 123 Lu Max
0087CFF8 00000063
Enemy 124 SLink type
0087D02C 000000??
Enemy 124 Level Max
0087D02D 00000063
Enemy 124 HP
1087D02E 0000????
Enemy 124 Sp
1087D030 0000????
Enemy 124 Skill 1
1087D038 0000????
Enemy 124 Skill 2
1087D03A 0000????
Enemy 124 Skill 3
1087D03C 0000????
Enemy 124 Skill 4
1087D03E 0000????
Enemy 124 Skill 5
1087D040 0000????
Enemy 124 Skill 6
1087D042 0000????
Enemy 124 Skill 7
1087D044 0000????
Enemy 124 Skill 8
1087D046 0000????
Enemy 124 St Max
0087D032 00000063
Enemy 124 Ma Max
0087D033 00000063
Enemy 124 EN Max
0087D034 00000063
Enemy 124 AG Max
0087D035 00000063
Enemy 124 Lu Max
0087D036 00000063
Enemy 125 SLink type
0087D06A 000000??
Enemy 125 Level Max
0087D06B 00000063
Enemy 125 HP
1087D06C 0000????
Enemy 125 Sp
1087D06E 0000????
Enemy 125 Skill 1
1087D076 0000????
Enemy 125 Skill 2
1087D078 0000????
Enemy 125 Skill 3
1087D07A 0000????
Enemy 125 Skill 4
1087D07C 0000????
Enemy 125 Skill 5
1087D07E 0000????
Enemy 125 Skill 6
1087D080 0000????
Enemy 125 Skill 7
1087D082 0000????
Enemy 125 Skill 8
1087D084 0000????
Enemy 125 St Max
0087D070 00000063
Enemy 125 Ma Max
0087D071 00000063
Enemy 125 EN Max
0087D072 00000063
Enemy 125 AG Max
0087D073 00000063
Enemy 125 Lu Max
0087D074 00000063
Enemy 126 SLink type
0087D0A8 000000??
Enemy 126 Level Max
0087D0A9 00000063
Enemy 126 HP
1087D0AA 0000????
Enemy 126 Sp
1087D0AC 0000????
Enemy 126 Skill 1
1087D0B4 0000????
Enemy 126 Skill 2
1087D0B6 0000????
Enemy 126 Skill 3
1087D0B8 0000????
Enemy 126 Skill 4
1087D0BA 0000????
Enemy 126 Skill 5
1087D0BC 0000????
Enemy 126 Skill 6
1087D0BE 0000????
Enemy 126 Skill 7
1087D0C0 0000????
Enemy 126 Skill 8
1087D0C2 0000????
Enemy 126 St Max
0087D0AE 00000063
Enemy 126 Ma Max
0087D0AF 00000063
Enemy 126 EN Max
0087D0B0 00000063
Enemy 126 AG Max
0087D0B1 00000063
Enemy 126 Lu Max
0087D0B2 00000063
Enemy 127 SLink type
0087D0E6 000000??
Enemy 127 Level Max
0087D0E7 00000063
Enemy 127 HP
1087D0E8 0000????
Enemy 127 Sp
1087D0EA 0000????
Enemy 127 Skill 1
1087D0F2 0000????
Enemy 127 Skill 2
1087D0F4 0000????
Enemy 127 Skill 3
1087D0F6 0000????
Enemy 127 Skill 4
1087D0F8 0000????
Enemy 127 Skill 5
1087D0FA 0000????
Enemy 127 Skill 6
1087D0FC 0000????
Enemy 127 Skill 7
1087D0FE 0000????
Enemy 127 Skill 8
1087D100 0000????
Enemy 127 St Max
0087D0EC 00000063
Enemy 127 Ma Max
0087D0ED 00000063
Enemy 127 EN Max
0087D0EE 00000063
Enemy 127 AG Max
0087D0EF 00000063
Enemy 127 Lu Max
0087D0F0 00000063
Enemy 128 SLink type
0087D124 000000??
Enemy 128 Level Max
0087D125 00000063
Enemy 128 HP
1087D126 0000????
Enemy 128 Sp
1087D128 0000????
Enemy 128 Skill 1
1087D130 0000????
Enemy 128 Skill 2
1087D132 0000????
Enemy 128 Skill 3
1087D134 0000????
Enemy 128 Skill 4
1087D136 0000????
Enemy 128 Skill 5
1087D138 0000????
Enemy 128 Skill 6
1087D13A 0000????
Enemy 128 Skill 7
1087D13C 0000????
Enemy 128 Skill 8
1087D13E 0000????
Enemy 128 St Max
0087D12A 00000063
Enemy 128 Ma Max
0087D12B 00000063
Enemy 128 EN Max
0087D12C 00000063
Enemy 128 AG Max
0087D12D 00000063
Enemy 128 Lu Max
0087D12E 00000063
Enemy 129 SLink type
0087D162 000000??
Enemy 129 Level Max
0087D163 00000063
Enemy 129 HP
1087D164 0000????
Enemy 129 Sp
1087D166 0000????
Enemy 129 Skill 1
1087D16E 0000????
Enemy 129 Skill 2
1087D170 0000????
Enemy 129 Skill 3
1087D172 0000????
Enemy 129 Skill 4
1087D174 0000????
Enemy 129 Skill 5
1087D176 0000????
Enemy 129 Skill 6
1087D178 0000????
Enemy 129 Skill 7
1087D17A 0000????
Enemy 129 Skill 8
1087D17C 0000????
Enemy 129 St Max
0087D168 00000063
Enemy 129 Ma Max
0087D169 00000063
Enemy 129 EN Max
0087D16A 00000063
Enemy 129 AG Max
0087D16B 00000063
Enemy 129 Lu Max
0087D16C 00000063
Enemy 130 SLink type
0087D1A0 000000??
Enemy 130 Level Max
0087D1A1 00000063
Enemy 130 HP
1087D1A2 0000????
Enemy 130 Sp
1087D1A4 0000????
Enemy 130 Skill 1
1087D1AC 0000????
Enemy 130 Skill 2
1087D1AE 0000????
Enemy 130 Skill 3
1087D1B0 0000????
Enemy 130 Skill 4
1087D1B2 0000????
Enemy 130 Skill 5
1087D1B4 0000????
Enemy 130 Skill 6
1087D1B6 0000????
Enemy 130 Skill 7
1087D1B8 0000????
Enemy 130 Skill 8
1087D1BA 0000????
Enemy 130 St Max
0087D1A6 00000063
Enemy 130 Ma Max
0087D1A7 00000063
Enemy 130 EN Max
0087D1A8 00000063
Enemy 130 AG Max
0087D1A9 00000063
Enemy 130 Lu Max
0087D1AA 00000063
Enemy 131 SLink type
0087D1DE 000000??
Enemy 131 Level Max
0087D1DF 00000063
Enemy 131 HP
1087D1E0 0000????
Enemy 131 Sp
1087D1E2 0000????
Enemy 131 Skill 1
1087D1EA 0000????
Enemy 131 Skill 2
1087D1EC 0000????
Enemy 131 Skill 3
1087D1EE 0000????
Enemy 131 Skill 4
1087D1F0 0000????
Enemy 131 Skill 5
1087D1F2 0000????
Enemy 131 Skill 6
1087D1F4 0000????
Enemy 131 Skill 7
1087D1F6 0000????
Enemy 131 Skill 8
1087D1F8 0000????
Enemy 131 St Max
0087D1E4 00000063
Enemy 131 Ma Max
0087D1E5 00000063
Enemy 131 EN Max
0087D1E6 00000063
Enemy 131 AG Max
0087D1E7 00000063
Enemy 131 Lu Max
0087D1E8 00000063
Enemy 132 SLink type
0087D21C 000000??
Enemy 132 Level Max
0087D21D 00000063
Enemy 132 HP
1087D21E 0000????
Enemy 132 Sp
1087D220 0000????
Enemy 132 Skill 1
1087D228 0000????
Enemy 132 Skill 2
1087D22A 0000????
Enemy 132 Skill 3
1087D22C 0000????
Enemy 132 Skill 4
1087D22E 0000????
Enemy 132 Skill 5
1087D230 0000????
Enemy 132 Skill 6
1087D232 0000????
Enemy 132 Skill 7
1087D234 0000????
Enemy 132 Skill 8
1087D236 0000????
Enemy 132 St Max
0087D222 00000063
Enemy 132 Ma Max
0087D223 00000063
Enemy 132 EN Max
0087D224 00000063
Enemy 132 AG Max
0087D225 00000063
Enemy 132 Lu Max
0087D226 00000063
Enemy 133 SLink type
0087D25A 000000??
Enemy 133 Level Max
0087D25B 00000063
Enemy 133 HP
1087D25C 0000????
Enemy 133 Sp
1087D25E 0000????
Enemy 133 Skill 1
1087D266 0000????
Enemy 133 Skill 2
1087D268 0000????
Enemy 133 Skill 3
1087D26A 0000????
Enemy 133 Skill 4
1087D26C 0000????
Enemy 133 Skill 5
1087D26E 0000????
Enemy 133 Skill 6
1087D270 0000????
Enemy 133 Skill 7
1087D272 0000????
Enemy 133 Skill 8
1087D274 0000????
Enemy 133 St Max
0087D260 00000063
Enemy 133 Ma Max
0087D261 00000063
Enemy 133 EN Max
0087D262 00000063
Enemy 133 AG Max
0087D263 00000063
Enemy 133 Lu Max
0087D264 00000063
Enemy 134 SLink type
0087D298 000000??
Enemy 134 Level Max
0087D299 00000063
Enemy 134 HP
1087D29A 0000????
Enemy 134 Sp
1087D29C 0000????
Enemy 134 Skill 1
1087D2A4 0000????
Enemy 134 Skill 2
1087D2A6 0000????
Enemy 134 Skill 3
1087D2A8 0000????
Enemy 134 Skill 4
1087D2AA 0000????
Enemy 134 Skill 5
1087D2AC 0000????
Enemy 134 Skill 6
1087D2AE 0000????
Enemy 134 Skill 7
1087D2B0 0000????
Enemy 134 Skill 8
1087D2B2 0000????
Enemy 134 St Max
0087D29E 00000063
Enemy 134 Ma Max
0087D29F 00000063
Enemy 134 EN Max
0087D2A0 00000063
Enemy 134 AG Max
0087D2A1 00000063
Enemy 134 Lu Max
0087D2A2 00000063
Enemy 135 SLink type
0087D2D6 000000??
Enemy 135 Level Max
0087D2D7 00000063
Enemy 135 HP
1087D2D8 0000????
Enemy 135 Sp
1087D2DA 0000????
Enemy 135 Skill 1
1087D2E2 0000????
Enemy 135 Skill 2
1087D2E4 0000????
Enemy 135 Skill 3
1087D2E6 0000????
Enemy 135 Skill 4
1087D2E8 0000????
Enemy 135 Skill 5
1087D2EA 0000????
Enemy 135 Skill 6
1087D2EC 0000????
Enemy 135 Skill 7
1087D2EE 0000????
Enemy 135 Skill 8
1087D2F0 0000????
Enemy 135 St Max
0087D2DC 00000063
Enemy 135 Ma Max
0087D2DD 00000063
Enemy 135 EN Max
0087D2DE 00000063
Enemy 135 AG Max
0087D2DF 00000063
Enemy 135 Lu Max
0087D2E0 00000063
Enemy 136 SLink type
0087D314 000000??
Enemy 136 Level Max
0087D315 00000063
Enemy 136 HP
1087D316 0000????
Enemy 136 Sp
1087D318 0000????
Enemy 136 Skill 1
1087D320 0000????
Enemy 136 Skill 2
1087D322 0000????
Enemy 136 Skill 3
1087D324 0000????
Enemy 136 Skill 4
1087D326 0000????
Enemy 136 Skill 5
1087D328 0000????
Enemy 136 Skill 6
1087D32A 0000????
Enemy 136 Skill 7
1087D32C 0000????
Enemy 136 Skill 8
1087D32E 0000????
Enemy 136 St Max
0087D31A 00000063
Enemy 136 Ma Max
0087D31B 00000063
Enemy 136 EN Max
0087D31C 00000063
Enemy 136 AG Max
0087D31D 00000063
Enemy 136 Lu Max
0087D31E 00000063
Enemy 137 SLink type
0087D352 000000??
Enemy 137 Level Max
0087D353 00000063
Enemy 137 HP
1087D354 0000????
Enemy 137 Sp
1087D356 0000????
Enemy 137 Skill 1
1087D35E 0000????
Enemy 137 Skill 2
1087D360 0000????
Enemy 137 Skill 3
1087D362 0000????
Enemy 137 Skill 4
1087D364 0000????
Enemy 137 Skill 5
1087D366 0000????
Enemy 137 Skill 6
1087D368 0000????
Enemy 137 Skill 7
1087D36A 0000????
Enemy 137 Skill 8
1087D36C 0000????
Enemy 137 St Max
0087D358 00000063
Enemy 137 Ma Max
0087D359 00000063
Enemy 137 EN Max
0087D35A 00000063
Enemy 137 AG Max
0087D35B 00000063
Enemy 137 Lu Max
0087D35C 00000063
Enemy 138 SLink type
0087D390 000000??
Enemy 138 Level Max
0087D391 00000063
Enemy 138 HP
1087D392 0000????
Enemy 138 Sp
1087D394 0000????
Enemy 138 Skill 1
1087D39C 0000????
Enemy 138 Skill 2
1087D39E 0000????
Enemy 138 Skill 3
1087D3A0 0000????
Enemy 138 Skill 4
1087D3A2 0000????
Enemy 138 Skill 5
1087D3A4 0000????
Enemy 138 Skill 6
1087D3A6 0000????
Enemy 138 Skill 7
1087D3A8 0000????
Enemy 138 Skill 8
1087D3AA 0000????
Enemy 138 St Max
0087D396 00000063
Enemy 138 Ma Max
0087D397 00000063
Enemy 138 EN Max
0087D398 00000063
Enemy 138 AG Max
0087D399 00000063
Enemy 138 Lu Max
0087D39A 00000063
Enemy 139 SLink type
0087D3CE 000000??
Enemy 139 Level Max
0087D3CF 00000063
Enemy 139 HP
1087D3D0 0000????
Enemy 139 Sp
1087D3D2 0000????
Enemy 139 Skill 1
1087D3DA 0000????
Enemy 139 Skill 2
1087D3DC 0000????
Enemy 139 Skill 3
1087D3DE 0000????
Enemy 139 Skill 4
1087D3E0 0000????
Enemy 139 Skill 5
1087D3E2 0000????
Enemy 139 Skill 6
1087D3E4 0000????
Enemy 139 Skill 7
1087D3E6 0000????
Enemy 139 Skill 8
1087D3E8 0000????
Enemy 139 St Max
0087D3D4 00000063
Enemy 139 Ma Max
0087D3D5 00000063
Enemy 139 EN Max
0087D3D6 00000063
Enemy 139 AG Max
0087D3D7 00000063
Enemy 139 Lu Max
0087D3D8 00000063
Enemy 140 SLink type
0087D40C 000000??
Enemy 140 Level Max
0087D40D 00000063
Enemy 140 HP
1087D40E 0000????
Enemy 140 Sp
1087D410 0000????
Enemy 140 Skill 1
1087D418 0000????
Enemy 140 Skill 2
1087D41A 0000????
Enemy 140 Skill 3
1087D41C 0000????
Enemy 140 Skill 4
1087D41E 0000????
Enemy 140 Skill 5
1087D420 0000????
Enemy 140 Skill 6
1087D422 0000????
Enemy 140 Skill 7
1087D424 0000????
Enemy 140 Skill 8
1087D426 0000????
Enemy 140 St Max
0087D412 00000063
Enemy 140 Ma Max
0087D413 00000063
Enemy 140 EN Max
0087D414 00000063
Enemy 140 AG Max
0087D415 00000063
Enemy 140 Lu Max
0087D416 00000063
Enemy 141 SLink type
0087D44A 000000??
Enemy 141 Level Max
0087D44B 00000063
Enemy 141 HP
1087D44C 0000????
Enemy 141 Sp
1087D44E 0000????
Enemy 141 Skill 1
1087D456 0000????
Enemy 141 Skill 2
1087D458 0000????
Enemy 141 Skill 3
1087D45A 0000????
Enemy 141 Skill 4
1087D45C 0000????
Enemy 141 Skill 5
1087D45E 0000????
Enemy 141 Skill 6
1087D460 0000????
Enemy 141 Skill 7
1087D462 0000????
Enemy 141 Skill 8
1087D464 0000????
Enemy 141 St Max
0087D450 00000063
Enemy 141 Ma Max
0087D451 00000063
Enemy 141 EN Max
0087D452 00000063
Enemy 141 AG Max
0087D453 00000063
Enemy 141 Lu Max
0087D454 00000063
Enemy 142 SLink type
0087D488 000000??
Enemy 142 Level Max
0087D489 00000063
Enemy 142 HP
1087D48A 0000????
Enemy 142 Sp
1087D48C 0000????
Enemy 142 Skill 1
1087D494 0000????
Enemy 142 Skill 2
1087D496 0000????
Enemy 142 Skill 3
1087D498 0000????
Enemy 142 Skill 4
1087D49A 0000????
Enemy 142 Skill 5
1087D49C 0000????
Enemy 142 Skill 6
1087D49E 0000????
Enemy 142 Skill 7
1087D4A0 0000????
Enemy 142 Skill 8
1087D4A2 0000????
Enemy 142 St Max
0087D48E 00000063
Enemy 142 Ma Max
0087D48F 00000063
Enemy 142 EN Max
0087D490 00000063
Enemy 142 AG Max
0087D491 00000063
Enemy 142 Lu Max
0087D492 00000063
Enemy 143 SLink type
0087D4C6 000000??
Enemy 143 Level Max
0087D4C7 00000063
Enemy 143 HP
1087D4C8 0000????
Enemy 143 Sp
1087D4CA 0000????
Enemy 143 Skill 1
1087D4D2 0000????
Enemy 143 Skill 2
1087D4D4 0000????
Enemy 143 Skill 3
1087D4D6 0000????
Enemy 143 Skill 4
1087D4D8 0000????
Enemy 143 Skill 5
1087D4DA 0000????
Enemy 143 Skill 6
1087D4DC 0000????
Enemy 143 Skill 7
1087D4DE 0000????
Enemy 143 Skill 8
1087D4E0 0000????
Enemy 143 St Max
0087D4CC 00000063
Enemy 143 Ma Max
0087D4CD 00000063
Enemy 143 EN Max
0087D4CE 00000063
Enemy 143 AG Max
0087D4CF 00000063
Enemy 143 Lu Max
0087D4D0 00000063
Enemy 144 SLink type
0087D504 000000??
Enemy 144 Level Max
0087D505 00000063
Enemy 144 HP
1087D506 0000????
Enemy 144 Sp
1087D508 0000????
Enemy 144 Skill 1
1087D510 0000????
Enemy 144 Skill 2
1087D512 0000????
Enemy 144 Skill 3
1087D514 0000????
Enemy 144 Skill 4
1087D516 0000????
Enemy 144 Skill 5
1087D518 0000????
Enemy 144 Skill 6
1087D51A 0000????
Enemy 144 Skill 7
1087D51C 0000????
Enemy 144 Skill 8
1087D51E 0000????
Enemy 144 St Max
0087D50A 00000063
Enemy 144 Ma Max
0087D50B 00000063
Enemy 144 EN Max
0087D50C 00000063
Enemy 144 AG Max
0087D50D 00000063
Enemy 144 Lu Max
0087D50E 00000063
Enemy 145 SLink type
0087D542 000000??
Enemy 145 Level Max
0087D543 00000063
Enemy 145 HP
1087D544 0000????
Enemy 145 Sp
1087D546 0000????
Enemy 145 Skill 1
1087D54E 0000????
Enemy 145 Skill 2
1087D550 0000????
Enemy 145 Skill 3
1087D552 0000????
Enemy 145 Skill 4
1087D554 0000????
Enemy 145 Skill 5
1087D556 0000????
Enemy 145 Skill 6
1087D558 0000????
Enemy 145 Skill 7
1087D55A 0000????
Enemy 145 Skill 8
1087D55C 0000????
Enemy 145 St Max
0087D548 00000063
Enemy 145 Ma Max
0087D549 00000063
Enemy 145 EN Max
0087D54A 00000063
Enemy 145 AG Max
0087D54B 00000063
Enemy 145 Lu Max
0087D54C 00000063
Enemy 146 SLink type
0087D580 000000??
Enemy 146 Level Max
0087D581 00000063
Enemy 146 HP
1087D582 0000????
Enemy 146 Sp
1087D584 0000????
Enemy 146 Skill 1
1087D58C 0000????
Enemy 146 Skill 2
1087D58E 0000????
Enemy 146 Skill 3
1087D590 0000????
Enemy 146 Skill 4
1087D592 0000????
Enemy 146 Skill 5
1087D594 0000????
Enemy 146 Skill 6
1087D596 0000????
Enemy 146 Skill 7
1087D598 0000????
Enemy 146 Skill 8
1087D59A 0000????
Enemy 146 St Max
0087D586 00000063
Enemy 146 Ma Max
0087D587 00000063
Enemy 146 EN Max
0087D588 00000063
Enemy 146 AG Max
0087D589 00000063
Enemy 146 Lu Max
0087D58A 00000063
Enemy 147 SLink type
0087D5BE 000000??
Enemy 147 Level Max
0087D5BF 00000063
Enemy 147 HP
1087D5C0 0000????
Enemy 147 Sp
1087D5C2 0000????
Enemy 147 Skill 1
1087D5CA 0000????
Enemy 147 Skill 2
1087D5CC 0000????
Enemy 147 Skill 3
1087D5CE 0000????
Enemy 147 Skill 4
1087D5D0 0000????
Enemy 147 Skill 5
1087D5D2 0000????
Enemy 147 Skill 6
1087D5D4 0000????
Enemy 147 Skill 7
1087D5D6 0000????
Enemy 147 Skill 8
1087D5D8 0000????
Enemy 147 St Max
0087D5C4 00000063
Enemy 147 Ma Max
0087D5C5 00000063
Enemy 147 EN Max
0087D5C6 00000063
Enemy 147 AG Max
0087D5C7 00000063
Enemy 147 Lu Max
0087D5C8 00000063
Enemy 148 SLink type
0087D5FC 000000??
Enemy 148 Level Max
0087D5FD 00000063
Enemy 148 HP
1087D5FE 0000????
Enemy 148 Sp
1087D600 0000????
Enemy 148 Skill 1
1087D608 0000????
Enemy 148 Skill 2
1087D60A 0000????
Enemy 148 Skill 3
1087D60C 0000????
Enemy 148 Skill 4
1087D60E 0000????
Enemy 148 Skill 5
1087D610 0000????
Enemy 148 Skill 6
1087D612 0000????
Enemy 148 Skill 7
1087D614 0000????
Enemy 148 Skill 8
1087D616 0000????
Enemy 148 St Max
0087D602 00000063
Enemy 148 Ma Max
0087D603 00000063
Enemy 148 EN Max
0087D604 00000063
Enemy 148 AG Max
0087D605 00000063
Enemy 148 Lu Max
0087D606 00000063
Enemy 149 SLink type
0087D63A 000000??
Enemy 149 Level Max
0087D63B 00000063
Enemy 149 HP
1087D63C 0000????
Enemy 149 Sp
1087D63E 0000????
Enemy 149 Skill 1
1087D646 0000????
Enemy 149 Skill 2
1087D648 0000????
Enemy 149 Skill 3
1087D64A 0000????
Enemy 149 Skill 4
1087D64C 0000????
Enemy 149 Skill 5
1087D64E 0000????
Enemy 149 Skill 6
1087D650 0000????
Enemy 149 Skill 7
1087D652 0000????
Enemy 149 Skill 8
1087D654 0000????
Enemy 149 St Max
0087D640 00000063
Enemy 149 Ma Max
0087D641 00000063
Enemy 149 EN Max
0087D642 00000063
Enemy 149 AG Max
0087D643 00000063
Enemy 149 Lu Max
0087D644 00000063
Enemy 150 SLink type
0087D678 000000??
Enemy 150 Level Max
0087D679 00000063
Enemy 150 HP
1087D67A 0000????
Enemy 150 Sp
1087D67C 0000????
Enemy 150 Skill 1
1087D684 0000????
Enemy 150 Skill 2
1087D686 0000????
Enemy 150 Skill 3
1087D688 0000????
Enemy 150 Skill 4
1087D68A 0000????
Enemy 150 Skill 5
1087D68C 0000????
Enemy 150 Skill 6
1087D68E 0000????
Enemy 150 Skill 7
1087D690 0000????
Enemy 150 Skill 8
1087D692 0000????
Enemy 150 St Max
0087D67E 00000063
Enemy 150 Ma Max
0087D67F 00000063
Enemy 150 EN Max
0087D680 00000063
Enemy 150 AG Max
0087D681 00000063
Enemy 150 Lu Max
0087D682 00000063
Enemy 151 SLink type
0087D6B6 000000??
Enemy 151 Level Max
0087D6B7 00000063
Enemy 151 HP
1087D6B8 0000????
Enemy 151 Sp
1087D6BA 0000????
Enemy 151 Skill 1
1087D6C2 0000????
Enemy 151 Skill 2
1087D6C4 0000????
Enemy 151 Skill 3
1087D6C6 0000????
Enemy 151 Skill 4
1087D6C8 0000????
Enemy 151 Skill 5
1087D6CA 0000????
Enemy 151 Skill 6
1087D6CC 0000????
Enemy 151 Skill 7
1087D6CE 0000????
Enemy 151 Skill 8
1087D6D0 0000????
Enemy 151 St Max
0087D6BC 00000063
Enemy 151 Ma Max
0087D6BD 00000063
Enemy 151 EN Max
0087D6BE 00000063
Enemy 151 AG Max
0087D6BF 00000063
Enemy 151 Lu Max
0087D6C0 00000063
Enemy 152 SLink type
0087D6F4 000000??
Enemy 152 Level Max
0087D6F5 00000063
Enemy 152 HP
1087D6F6 0000????
Enemy 152 Sp
1087D6F8 0000????
Enemy 152 Skill 1
1087D700 0000????
Enemy 152 Skill 2
1087D702 0000????
Enemy 152 Skill 3
1087D704 0000????
Enemy 152 Skill 4
1087D706 0000????
Enemy 152 Skill 5
1087D708 0000????
Enemy 152 Skill 6
1087D70A 0000????
Enemy 152 Skill 7
1087D70C 0000????
Enemy 152 Skill 8
1087D70E 0000????
Enemy 152 St Max
0087D6FA 00000063
Enemy 152 Ma Max
0087D6FB 00000063
Enemy 152 EN Max
0087D6FC 00000063
Enemy 152 AG Max
0087D6FD 00000063
Enemy 152 Lu Max
0087D6FE 00000063
Enemy 153 SLink type
0087D732 000000??
Enemy 153 Level Max
0087D733 00000063
Enemy 153 HP
1087D734 0000????
Enemy 153 Sp
1087D736 0000????
Enemy 153 Skill 1
1087D73E 0000????
Enemy 153 Skill 2
1087D740 0000????
Enemy 153 Skill 3
1087D742 0000????
Enemy 153 Skill 4
1087D744 0000????
Enemy 153 Skill 5
1087D746 0000????
Enemy 153 Skill 6
1087D748 0000????
Enemy 153 Skill 7
1087D74A 0000????
Enemy 153 Skill 8
1087D74C 0000????
Enemy 153 St Max
0087D738 00000063
Enemy 153 Ma Max
0087D739 00000063
Enemy 153 EN Max
0087D73A 00000063
Enemy 153 AG Max
0087D73B 00000063
Enemy 153 Lu Max
0087D73C 00000063
Enemy 154 SLink type
0087D770 000000??
Enemy 154 Level Max
0087D771 00000063
Enemy 154 HP
1087D772 0000????
Enemy 154 Sp
1087D774 0000????
Enemy 154 Skill 1
1087D77C 0000????
Enemy 154 Skill 2
1087D77E 0000????
Enemy 154 Skill 3
1087D780 0000????
Enemy 154 Skill 4
1087D782 0000????
Enemy 154 Skill 5
1087D784 0000????
Enemy 154 Skill 6
1087D786 0000????
Enemy 154 Skill 7
1087D788 0000????
Enemy 154 Skill 8
1087D78A 0000????
Enemy 154 St Max
0087D776 00000063
Enemy 154 Ma Max
0087D777 00000063
Enemy 154 EN Max
0087D778 00000063
Enemy 154 AG Max
0087D779 00000063
Enemy 154 Lu Max
0087D77A 00000063
Enemy 155 SLink type
0087D7AE 000000??
Enemy 155 Level Max
0087D7AF 00000063
Enemy 155 HP
1087D7B0 0000????
Enemy 155 Sp
1087D7B2 0000????
Enemy 155 Skill 1
1087D7BA 0000????
Enemy 155 Skill 2
1087D7BC 0000????
Enemy 155 Skill 3
1087D7BE 0000????
Enemy 155 Skill 4
1087D7C0 0000????
Enemy 155 Skill 5
1087D7C2 0000????
Enemy 155 Skill 6
1087D7C4 0000????
Enemy 155 Skill 7
1087D7C6 0000????
Enemy 155 Skill 8
1087D7C8 0000????
Enemy 155 St Max
0087D7B4 00000063
Enemy 155 Ma Max
0087D7B5 00000063
Enemy 155 EN Max
0087D7B6 00000063
Enemy 155 AG Max
0087D7B7 00000063
Enemy 155 Lu Max
0087D7B8 00000063
Enemy 156 SLink type
0087D7EC 000000??
Enemy 156 Level Max
0087D7ED 00000063
Enemy 156 HP
1087D7EE 0000????
Enemy 156 Sp
1087D7F0 0000????
Enemy 156 Skill 1
1087D7F8 0000????
Enemy 156 Skill 2
1087D7FA 0000????
Enemy 156 Skill 3
1087D7FC 0000????
Enemy 156 Skill 4
1087D7FE 0000????
Enemy 156 Skill 5
1087D800 0000????
Enemy 156 Skill 6
1087D802 0000????
Enemy 156 Skill 7
1087D804 0000????
Enemy 156 Skill 8
1087D806 0000????
Enemy 156 St Max
0087D7F2 00000063
Enemy 156 Ma Max
0087D7F3 00000063
Enemy 156 EN Max
0087D7F4 00000063
Enemy 156 AG Max
0087D7F5 00000063
Enemy 156 Lu Max
0087D7F6 00000063
Enemy 157 SLink type
0087D82A 000000??
Enemy 157 Level Max
0087D82B 00000063
Enemy 157 HP
1087D82C 0000????
Enemy 157 Sp
1087D82E 0000????
Enemy 157 Skill 1
1087D836 0000????
Enemy 157 Skill 2
1087D838 0000????
Enemy 157 Skill 3
1087D83A 0000????
Enemy 157 Skill 4
1087D83C 0000????
Enemy 157 Skill 5
1087D83E 0000????
Enemy 157 Skill 6
1087D840 0000????
Enemy 157 Skill 7
1087D842 0000????
Enemy 157 Skill 8
1087D844 0000????
Enemy 157 St Max
0087D830 00000063
Enemy 157 Ma Max
0087D831 00000063
Enemy 157 EN Max
0087D832 00000063
Enemy 157 AG Max
0087D833 00000063
Enemy 157 Lu Max
0087D834 00000063
Enemy 158 SLink type
0087D868 000000??
Enemy 158 Level Max
0087D869 00000063
Enemy 158 HP
1087D86A 0000????
Enemy 158 Sp
1087D86C 0000????
Enemy 158 Skill 1
1087D874 0000????
Enemy 158 Skill 2
1087D876 0000????
Enemy 158 Skill 3
1087D878 0000????
Enemy 158 Skill 4
1087D87A 0000????
Enemy 158 Skill 5
1087D87C 0000????
Enemy 158 Skill 6
1087D87E 0000????
Enemy 158 Skill 7
1087D880 0000????
Enemy 158 Skill 8
1087D882 0000????
Enemy 158 St Max
0087D86E 00000063
Enemy 158 Ma Max
0087D86F 00000063
Enemy 158 EN Max
0087D870 00000063
Enemy 158 AG Max
0087D871 00000063
Enemy 158 Lu Max
0087D872 00000063
Enemy 159 SLink type
0087D8A6 000000??
Enemy 159 Level Max
0087D8A7 00000063
Enemy 159 HP
1087D8A8 0000????
Enemy 159 Sp
1087D8AA 0000????
Enemy 159 Skill 1
1087D8B2 0000????
Enemy 159 Skill 2
1087D8B4 0000????
Enemy 159 Skill 3
1087D8B6 0000????
Enemy 159 Skill 4
1087D8B8 0000????
Enemy 159 Skill 5
1087D8BA 0000????
Enemy 159 Skill 6
1087D8BC 0000????
Enemy 159 Skill 7
1087D8BE 0000????
Enemy 159 Skill 8
1087D8C0 0000????
Enemy 159 St Max
0087D8AC 00000063
Enemy 159 Ma Max
0087D8AD 00000063
Enemy 159 EN Max
0087D8AE 00000063
Enemy 159 AG Max
0087D8AF 00000063
Enemy 159 Lu Max
0087D8B0 00000063
Enemy 160 SLink type
0087D8E4 000000??
Enemy 160 Level Max
0087D8E5 00000063
Enemy 160 HP
1087D8E6 0000????
Enemy 160 Sp
1087D8E8 0000????
Enemy 160 Skill 1
1087D8F0 0000????
Enemy 160 Skill 2
1087D8F2 0000????
Enemy 160 Skill 3
1087D8F4 0000????
Enemy 160 Skill 4
1087D8F6 0000????
Enemy 160 Skill 5
1087D8F8 0000????
Enemy 160 Skill 6
1087D8FA 0000????
Enemy 160 Skill 7
1087D8FC 0000????
Enemy 160 Skill 8
1087D8FE 0000????
Enemy 160 St Max
0087D8EA 00000063
Enemy 160 Ma Max
0087D8EB 00000063
Enemy 160 EN Max
0087D8EC 00000063
Enemy 160 AG Max
0087D8ED 00000063
Enemy 160 Lu Max
0087D8EE 00000063
Enemy 161 SLink type
0087D922 000000??
Enemy 161 Level Max
0087D923 00000063
Enemy 161 HP
1087D924 0000????
Enemy 161 Sp
1087D926 0000????
Enemy 161 Skill 1
1087D92E 0000????
Enemy 161 Skill 2
1087D930 0000????
Enemy 161 Skill 3
1087D932 0000????
Enemy 161 Skill 4
1087D934 0000????
Enemy 161 Skill 5
1087D936 0000????
Enemy 161 Skill 6
1087D938 0000????
Enemy 161 Skill 7
1087D93A 0000????
Enemy 161 Skill 8
1087D93C 0000????
Enemy 161 St Max
0087D928 00000063
Enemy 161 Ma Max
0087D929 00000063
Enemy 161 EN Max
0087D92A 00000063
Enemy 161 AG Max
0087D92B 00000063
Enemy 161 Lu Max
0087D92C 00000063
Enemy 162 SLink type
0087D960 000000??
Enemy 162 Level Max
0087D961 00000063
Enemy 162 HP
1087D962 0000????
Enemy 162 Sp
1087D964 0000????
Enemy 162 Skill 1
1087D96C 0000????
Enemy 162 Skill 2
1087D96E 0000????
Enemy 162 Skill 3
1087D970 0000????
Enemy 162 Skill 4
1087D972 0000????
Enemy 162 Skill 5
1087D974 0000????
Enemy 162 Skill 6
1087D976 0000????
Enemy 162 Skill 7
1087D978 0000????
Enemy 162 Skill 8
1087D97A 0000????
Enemy 162 St Max
0087D966 00000063
Enemy 162 Ma Max
0087D967 00000063
Enemy 162 EN Max
0087D968 00000063
Enemy 162 AG Max
0087D969 00000063
Enemy 162 Lu Max
0087D96A 00000063
Enemy 163 SLink type
0087D99E 000000??
Enemy 163 Level Max
0087D99F 00000063
Enemy 163 HP
1087D9A0 0000????
Enemy 163 Sp
1087D9A2 0000????
Enemy 163 Skill 1
1087D9AA 0000????
Enemy 163 Skill 2
1087D9AC 0000????
Enemy 163 Skill 3
1087D9AE 0000????
Enemy 163 Skill 4
1087D9B0 0000????
Enemy 163 Skill 5
1087D9B2 0000????
Enemy 163 Skill 6
1087D9B4 0000????
Enemy 163 Skill 7
1087D9B6 0000????
Enemy 163 Skill 8
1087D9B8 0000????
Enemy 163 St Max
0087D9A4 00000063
Enemy 163 Ma Max
0087D9A5 00000063
Enemy 163 EN Max
0087D9A6 00000063
Enemy 163 AG Max
0087D9A7 00000063
Enemy 163 Lu Max
0087D9A8 00000063
Enemy 164 SLink type
0087D9DC 000000??
Enemy 164 Level Max
0087D9DD 00000063
Enemy 164 HP
1087D9DE 0000????
Enemy 164 Sp
1087D9E0 0000????
Enemy 164 Skill 1
1087D9E8 0000????
Enemy 164 Skill 2
1087D9EA 0000????
Enemy 164 Skill 3
1087D9EC 0000????
Enemy 164 Skill 4
1087D9EE 0000????
Enemy 164 Skill 5
1087D9F0 0000????
Enemy 164 Skill 6
1087D9F2 0000????
Enemy 164 Skill 7
1087D9F4 0000????
Enemy 164 Skill 8
1087D9F6 0000????
Enemy 164 St Max
0087D9E2 00000063
Enemy 164 Ma Max
0087D9E3 00000063
Enemy 164 EN Max
0087D9E4 00000063
Enemy 164 AG Max
0087D9E5 00000063
Enemy 164 Lu Max
0087D9E6 00000063
Enemy 165 SLink type
0087DA1A 000000??
Enemy 165 Level Max
0087DA1B 00000063
Enemy 165 HP
1087DA1C 0000????
Enemy 165 Sp
1087DA1E 0000????
Enemy 165 Skill 1
1087DA26 0000????
Enemy 165 Skill 2
1087DA28 0000????
Enemy 165 Skill 3
1087DA2A 0000????
Enemy 165 Skill 4
1087DA2C 0000????
Enemy 165 Skill 5
1087DA2E 0000????
Enemy 165 Skill 6
1087DA30 0000????
Enemy 165 Skill 7
1087DA32 0000????
Enemy 165 Skill 8
1087DA34 0000????
Enemy 165 St Max
0087DA20 00000063
Enemy 165 Ma Max
0087DA21 00000063
Enemy 165 EN Max
0087DA22 00000063
Enemy 165 AG Max
0087DA23 00000063
Enemy 165 Lu Max
0087DA24 00000063
Enemy 166 SLink type
0087DA58 000000??
Enemy 166 Level Max
0087DA59 00000063
Enemy 166 HP
1087DA5A 0000????
Enemy 166 Sp
1087DA5C 0000????
Enemy 166 Skill 1
1087DA64 0000????
Enemy 166 Skill 2
1087DA66 0000????
Enemy 166 Skill 3
1087DA68 0000????
Enemy 166 Skill 4
1087DA6A 0000????
Enemy 166 Skill 5
1087DA6C 0000????
Enemy 166 Skill 6
1087DA6E 0000????
Enemy 166 Skill 7
1087DA70 0000????
Enemy 166 Skill 8
1087DA72 0000????
Enemy 166 St Max
0087DA5E 00000063
Enemy 166 Ma Max
0087DA5F 00000063
Enemy 166 EN Max
0087DA60 00000063
Enemy 166 AG Max
0087DA61 00000063
Enemy 166 Lu Max
0087DA62 00000063
Enemy 167 SLink type
0087DA96 000000??
Enemy 167 Level Max
0087DA97 00000063
Enemy 167 HP
1087DA98 0000????
Enemy 167 Sp
1087DA9A 0000????
Enemy 167 Skill 1
1087DAA2 0000????
Enemy 167 Skill 2
1087DAA4 0000????
Enemy 167 Skill 3
1087DAA6 0000????
Enemy 167 Skill 4
1087DAA8 0000????
Enemy 167 Skill 5
1087DAAA 0000????
Enemy 167 Skill 6
1087DAAC 0000????
Enemy 167 Skill 7
1087DAAE 0000????
Enemy 167 Skill 8
1087DAB0 0000????
Enemy 167 St Max
0087DA9C 00000063
Enemy 167 Ma Max
0087DA9D 00000063
Enemy 167 EN Max
0087DA9E 00000063
Enemy 167 AG Max
0087DA9F 00000063
Enemy 167 Lu Max
0087DAA0 00000063
Enemy 168 SLink type
0087DAD4 000000??
Enemy 168 Level Max
0087DAD5 00000063
Enemy 168 HP
1087DAD6 0000????
Enemy 168 Sp
1087DAD8 0000????
Enemy 168 Skill 1
1087DAE0 0000????
Enemy 168 Skill 2
1087DAE2 0000????
Enemy 168 Skill 3
1087DAE4 0000????
Enemy 168 Skill 4
1087DAE6 0000????
Enemy 168 Skill 5
1087DAE8 0000????
Enemy 168 Skill 6
1087DAEA 0000????
Enemy 168 Skill 7
1087DAEC 0000????
Enemy 168 Skill 8
1087DAEE 0000????
Enemy 168 St Max
0087DADA 00000063
Enemy 168 Ma Max
0087DADB 00000063
Enemy 168 EN Max
0087DADC 00000063
Enemy 168 AG Max
0087DADD 00000063
Enemy 168 Lu Max
0087DADE 00000063
Enemy 169 SLink type
0087DB12 000000??
Enemy 169 Level Max
0087DB13 00000063
Enemy 169 HP
1087DB14 0000????
Enemy 169 Sp
1087DB16 0000????
Enemy 169 Skill 1
1087DB1E 0000????
Enemy 169 Skill 2
1087DB20 0000????
Enemy 169 Skill 3
1087DB22 0000????
Enemy 169 Skill 4
1087DB24 0000????
Enemy 169 Skill 5
1087DB26 0000????
Enemy 169 Skill 6
1087DB28 0000????
Enemy 169 Skill 7
1087DB2A 0000????
Enemy 169 Skill 8
1087DB2C 0000????
Enemy 169 St Max
0087DB18 00000063
Enemy 169 Ma Max
0087DB19 00000063
Enemy 169 EN Max
0087DB1A 00000063
Enemy 169 AG Max
0087DB1B 00000063
Enemy 169 Lu Max
0087DB1C 00000063
Enemy 170 SLink type
0087DB50 000000??
Enemy 170 Level Max
0087DB51 00000063
Enemy 170 HP
1087DB52 0000????
Enemy 170 Sp
1087DB54 0000????
Enemy 170 Skill 1
1087DB5C 0000????
Enemy 170 Skill 2
1087DB5E 0000????
Enemy 170 Skill 3
1087DB60 0000????
Enemy 170 Skill 4
1087DB62 0000????
Enemy 170 Skill 5
1087DB64 0000????
Enemy 170 Skill 6
1087DB66 0000????
Enemy 170 Skill 7
1087DB68 0000????
Enemy 170 Skill 8
1087DB6A 0000????
Enemy 170 St Max
0087DB56 00000063
Enemy 170 Ma Max
0087DB57 00000063
Enemy 170 EN Max
0087DB58 00000063
Enemy 170 AG Max
0087DB59 00000063
Enemy 170 Lu Max
0087DB5A 00000063
Enemy 171 SLink type
0087DB8E 000000??
Enemy 171 Level Max
0087DB8F 00000063
Enemy 171 HP
1087DB90 0000????
Enemy 171 Sp
1087DB92 0000????
Enemy 171 Skill 1
1087DB9A 0000????
Enemy 171 Skill 2
1087DB9C 0000????
Enemy 171 Skill 3
1087DB9E 0000????
Enemy 171 Skill 4
1087DBA0 0000????
Enemy 171 Skill 5
1087DBA2 0000????
Enemy 171 Skill 6
1087DBA4 0000????
Enemy 171 Skill 7
1087DBA6 0000????
Enemy 171 Skill 8
1087DBA8 0000????
Enemy 171 St Max
0087DB94 00000063
Enemy 171 Ma Max
0087DB95 00000063
Enemy 171 EN Max
0087DB96 00000063
Enemy 171 AG Max
0087DB97 00000063
Enemy 171 Lu Max
0087DB98 00000063
Enemy 172 SLink type
0087DBCC 000000??
Enemy 172 Level Max
0087DBCD 00000063
Enemy 172 HP
1087DBCE 0000????
Enemy 172 Sp
1087DBD0 0000????
Enemy 172 Skill 1
1087DBD8 0000????
Enemy 172 Skill 2
1087DBDA 0000????
Enemy 172 Skill 3
1087DBDC 0000????
Enemy 172 Skill 4
1087DBDE 0000????
Enemy 172 Skill 5
1087DBE0 0000????
Enemy 172 Skill 6
1087DBE2 0000????
Enemy 172 Skill 7
1087DBE4 0000????
Enemy 172 Skill 8
1087DBE6 0000????
Enemy 172 St Max
0087DBD2 00000063
Enemy 172 Ma Max
0087DBD3 00000063
Enemy 172 EN Max
0087DBD4 00000063
Enemy 172 AG Max
0087DBD5 00000063
Enemy 172 Lu Max
0087DBD6 00000063
Enemy 173 SLink type
0087DC0A 000000??
Enemy 173 Level Max
0087DC0B 00000063
Enemy 173 HP
1087DC0C 0000????
Enemy 173 Sp
1087DC0E 0000????
Enemy 173 Skill 1
1087DC16 0000????
Enemy 173 Skill 2
1087DC18 0000????
Enemy 173 Skill 3
1087DC1A 0000????
Enemy 173 Skill 4
1087DC1C 0000????
Enemy 173 Skill 5
1087DC1E 0000????
Enemy 173 Skill 6
1087DC20 0000????
Enemy 173 Skill 7
1087DC22 0000????
Enemy 173 Skill 8
1087DC24 0000????
Enemy 173 St Max
0087DC10 00000063
Enemy 173 Ma Max
0087DC11 00000063
Enemy 173 EN Max
0087DC12 00000063
Enemy 173 AG Max
0087DC13 00000063
Enemy 173 Lu Max
0087DC14 00000063
Enemy 174 SLink type
0087DC48 000000??
Enemy 174 Level Max
0087DC49 00000063
Enemy 174 HP
1087DC4A 0000????
Enemy 174 Sp
1087DC4C 0000????
Enemy 174 Skill 1
1087DC54 0000????
Enemy 174 Skill 2
1087DC56 0000????
Enemy 174 Skill 3
1087DC58 0000????
Enemy 174 Skill 4
1087DC5A 0000????
Enemy 174 Skill 5
1087DC5C 0000????
Enemy 174 Skill 6
1087DC5E 0000????
Enemy 174 Skill 7
1087DC60 0000????
Enemy 174 Skill 8
1087DC62 0000????
Enemy 174 St Max
0087DC4E 00000063
Enemy 174 Ma Max
0087DC4F 00000063
Enemy 174 EN Max
0087DC50 00000063
Enemy 174 AG Max
0087DC51 00000063
Enemy 174 Lu Max
0087DC52 00000063
Enemy 175 SLink type
0087DC86 000000??
Enemy 175 Level Max
0087DC87 00000063
Enemy 175 HP
1087DC88 0000????
Enemy 175 Sp
1087DC8A 0000????
Enemy 175 Skill 1
1087DC92 0000????
Enemy 175 Skill 2
1087DC94 0000????
Enemy 175 Skill 3
1087DC96 0000????
Enemy 175 Skill 4
1087DC98 0000????
Enemy 175 Skill 5
1087DC9A 0000????
Enemy 175 Skill 6
1087DC9C 0000????
Enemy 175 Skill 7
1087DC9E 0000????
Enemy 175 Skill 8
1087DCA0 0000????
Enemy 175 St Max
0087DC8C 00000063
Enemy 175 Ma Max
0087DC8D 00000063
Enemy 175 EN Max
0087DC8E 00000063
Enemy 175 AG Max
0087DC8F 00000063
Enemy 175 Lu Max
0087DC90 00000063
Enemy 176 SLink type
0087DCC4 000000??
Enemy 176 Level Max
0087DCC5 00000063
Enemy 176 HP
1087DCC6 0000????
Enemy 176 Sp
1087DCC8 0000????
Enemy 176 Skill 1
1087DCD0 0000????
Enemy 176 Skill 2
1087DCD2 0000????
Enemy 176 Skill 3
1087DCD4 0000????
Enemy 176 Skill 4
1087DCD6 0000????
Enemy 176 Skill 5
1087DCD8 0000????
Enemy 176 Skill 6
1087DCDA 0000????
Enemy 176 Skill 7
1087DCDC 0000????
Enemy 176 Skill 8
1087DCDE 0000????
Enemy 176 St Max
0087DCCA 00000063
Enemy 176 Ma Max
0087DCCB 00000063
Enemy 176 EN Max
0087DCCC 00000063
Enemy 176 AG Max
0087DCCD 00000063
Enemy 176 Lu Max
0087DCCE 00000063
Enemy 177 SLink type
0087DD02 000000??
Enemy 177 Level Max
0087DD03 00000063
Enemy 177 HP
1087DD04 0000????
Enemy 177 Sp
1087DD06 0000????
Enemy 177 Skill 1
1087DD0E 0000????
Enemy 177 Skill 2
1087DD10 0000????
Enemy 177 Skill 3
1087DD12 0000????
Enemy 177 Skill 4
1087DD14 0000????
Enemy 177 Skill 5
1087DD16 0000????
Enemy 177 Skill 6
1087DD18 0000????
Enemy 177 Skill 7
1087DD1A 0000????
Enemy 177 Skill 8
1087DD1C 0000????
Enemy 177 St Max
0087DD08 00000063
Enemy 177 Ma Max
0087DD09 00000063
Enemy 177 EN Max
0087DD0A 00000063
Enemy 177 AG Max
0087DD0B 00000063
Enemy 177 Lu Max
0087DD0C 00000063
Enemy 178 SLink type
0087DD40 000000??
Enemy 178 Level Max
0087DD41 00000063
Enemy 178 HP
1087DD42 0000????
Enemy 178 Sp
1087DD44 0000????
Enemy 178 Skill 1
1087DD4C 0000????
Enemy 178 Skill 2
1087DD4E 0000????
Enemy 178 Skill 3
1087DD50 0000????
Enemy 178 Skill 4
1087DD52 0000????
Enemy 178 Skill 5
1087DD54 0000????
Enemy 178 Skill 6
1087DD56 0000????
Enemy 178 Skill 7
1087DD58 0000????
Enemy 178 Skill 8
1087DD5A 0000????
Enemy 178 St Max
0087DD46 00000063
Enemy 178 Ma Max
0087DD47 00000063
Enemy 178 EN Max
0087DD48 00000063
Enemy 178 AG Max
0087DD49 00000063
Enemy 178 Lu Max
0087DD4A 00000063
Enemy 179 SLink type
0087DD7E 000000??
Enemy 179 Level Max
0087DD7F 00000063
Enemy 179 HP
1087DD80 0000????
Enemy 179 Sp
1087DD82 0000????
Enemy 179 Skill 1
1087DD8A 0000????
Enemy 179 Skill 2
1087DD8C 0000????
Enemy 179 Skill 3
1087DD8E 0000????
Enemy 179 Skill 4
1087DD90 0000????
Enemy 179 Skill 5
1087DD92 0000????
Enemy 179 Skill 6
1087DD94 0000????
Enemy 179 Skill 7
1087DD96 0000????
Enemy 179 Skill 8
1087DD98 0000????
Enemy 179 St Max
0087DD84 00000063
Enemy 179 Ma Max
0087DD85 00000063
Enemy 179 EN Max
0087DD86 00000063
Enemy 179 AG Max
0087DD87 00000063
Enemy 179 Lu Max
0087DD88 00000063
Enemy 180 SLink type
0087DDBC 000000??
Enemy 180 Level Max
0087DDBD 00000063
Enemy 180 HP
1087DDBE 0000????
Enemy 180 Sp
1087DDC0 0000????
Enemy 180 Skill 1
1087DDC8 0000????
Enemy 180 Skill 2
1087DDCA 0000????
Enemy 180 Skill 3
1087DDCC 0000????
Enemy 180 Skill 4
1087DDCE 0000????
Enemy 180 Skill 5
1087DDD0 0000????
Enemy 180 Skill 6
1087DDD2 0000????
Enemy 180 Skill 7
1087DDD4 0000????
Enemy 180 Skill 8
1087DDD6 0000????
Enemy 180 St Max
0087DDC2 00000063
Enemy 180 Ma Max
0087DDC3 00000063
Enemy 180 EN Max
0087DDC4 00000063
Enemy 180 AG Max
0087DDC5 00000063
Enemy 180 Lu Max
0087DDC6 00000063
Enemy 181 SLink type
0087DDFA 000000??
Enemy 181 Level Max
0087DDFB 00000063
Enemy 181 HP
1087DDFC 0000????
Enemy 181 Sp
1087DDFE 0000????
Enemy 181 Skill 1
1087DE06 0000????
Enemy 181 Skill 2
1087DE08 0000????
Enemy 181 Skill 3
1087DE0A 0000????
Enemy 181 Skill 4
1087DE0C 0000????
Enemy 181 Skill 5
1087DE0E 0000????
Enemy 181 Skill 6
1087DE10 0000????
Enemy 181 Skill 7
1087DE12 0000????
Enemy 181 Skill 8
1087DE14 0000????
Enemy 181 St Max
0087DE00 00000063
Enemy 181 Ma Max
0087DE01 00000063
Enemy 181 EN Max
0087DE02 00000063
Enemy 181 AG Max
0087DE03 00000063
Enemy 181 Lu Max
0087DE04 00000063
Enemy 182 SLink type
0087DE38 000000??
Enemy 182 Level Max
0087DE39 00000063
Enemy 182 HP
1087DE3A 0000????
Enemy 182 Sp
1087DE3C 0000????
Enemy 182 Skill 1
1087DE44 0000????
Enemy 182 Skill 2
1087DE46 0000????
Enemy 182 Skill 3
1087DE48 0000????
Enemy 182 Skill 4
1087DE4A 0000????
Enemy 182 Skill 5
1087DE4C 0000????
Enemy 182 Skill 6
1087DE4E 0000????
Enemy 182 Skill 7
1087DE50 0000????
Enemy 182 Skill 8
1087DE52 0000????
Enemy 182 St Max
0087DE3E 00000063
Enemy 182 Ma Max
0087DE3F 00000063
Enemy 182 EN Max
0087DE40 00000063
Enemy 182 AG Max
0087DE41 00000063
Enemy 182 Lu Max
0087DE42 00000063
Enemy 183 SLink type
0087DE76 000000??
Enemy 183 Level Max
0087DE77 00000063
Enemy 183 HP
1087DE78 0000????
Enemy 183 Sp
1087DE7A 0000????
Enemy 183 Skill 1
1087DE82 0000????
Enemy 183 Skill 2
1087DE84 0000????
Enemy 183 Skill 3
1087DE86 0000????
Enemy 183 Skill 4
1087DE88 0000????
Enemy 183 Skill 5
1087DE8A 0000????
Enemy 183 Skill 6
1087DE8C 0000????
Enemy 183 Skill 7
1087DE8E 0000????
Enemy 183 Skill 8
1087DE90 0000????
Enemy 183 St Max
0087DE7C 00000063
Enemy 183 Ma Max
0087DE7D 00000063
Enemy 183 EN Max
0087DE7E 00000063
Enemy 183 AG Max
0087DE7F 00000063
Enemy 183 Lu Max
0087DE80 00000063
Enemy 184 SLink type
0087DEB4 000000??
Enemy 184 Level Max
0087DEB5 00000063
Enemy 184 HP
1087DEB6 0000????
Enemy 184 Sp
1087DEB8 0000????
Enemy 184 Skill 1
1087DEC0 0000????
Enemy 184 Skill 2
1087DEC2 0000????
Enemy 184 Skill 3
1087DEC4 0000????
Enemy 184 Skill 4
1087DEC6 0000????
Enemy 184 Skill 5
1087DEC8 0000????
Enemy 184 Skill 6
1087DECA 0000????
Enemy 184 Skill 7
1087DECC 0000????
Enemy 184 Skill 8
1087DECE 0000????
Enemy 184 St Max
0087DEBA 00000063
Enemy 184 Ma Max
0087DEBB 00000063
Enemy 184 EN Max
0087DEBC 00000063
Enemy 184 AG Max
0087DEBD 00000063
Enemy 184 Lu Max
0087DEBE 00000063
Enemy 185 SLink type
0087DEF2 000000??
Enemy 185 Level Max
0087DEF3 00000063
Enemy 185 HP
1087DEF4 0000????
Enemy 185 Sp
1087DEF6 0000????
Enemy 185 Skill 1
1087DEFE 0000????
Enemy 185 Skill 2
1087DF00 0000????
Enemy 185 Skill 3
1087DF02 0000????
Enemy 185 Skill 4
1087DF04 0000????
Enemy 185 Skill 5
1087DF06 0000????
Enemy 185 Skill 6
1087DF08 0000????
Enemy 185 Skill 7
1087DF0A 0000????
Enemy 185 Skill 8
1087DF0C 0000????
Enemy 185 St Max
0087DEF8 00000063
Enemy 185 Ma Max
0087DEF9 00000063
Enemy 185 EN Max
0087DEFA 00000063
Enemy 185 AG Max
0087DEFB 00000063
Enemy 185 Lu Max
0087DEFC 00000063
Enemy 186 SLink type
0087DF30 000000??
Enemy 186 Level Max
0087DF31 00000063
Enemy 186 HP
1087DF32 0000????
Enemy 186 Sp
1087DF34 0000????
Enemy 186 Skill 1
1087DF3C 0000????
Enemy 186 Skill 2
1087DF3E 0000????
Enemy 186 Skill 3
1087DF40 0000????
Enemy 186 Skill 4
1087DF42 0000????
Enemy 186 Skill 5
1087DF44 0000????
Enemy 186 Skill 6
1087DF46 0000????
Enemy 186 Skill 7
1087DF48 0000????
Enemy 186 Skill 8
1087DF4A 0000????
Enemy 186 St Max
0087DF36 00000063
Enemy 186 Ma Max
0087DF37 00000063
Enemy 186 EN Max
0087DF38 00000063
Enemy 186 AG Max
0087DF39 00000063
Enemy 186 Lu Max
0087DF3A 00000063
Enemy 187 SLink type
0087DF6E 000000??
Enemy 187 Level Max
0087DF6F 00000063
Enemy 187 HP
1087DF70 0000????
Enemy 187 Sp
1087DF72 0000????
Enemy 187 Skill 1
1087DF7A 0000????
Enemy 187 Skill 2
1087DF7C 0000????
Enemy 187 Skill 3
1087DF7E 0000????
Enemy 187 Skill 4
1087DF80 0000????
Enemy 187 Skill 5
1087DF82 0000????
Enemy 187 Skill 6
1087DF84 0000????
Enemy 187 Skill 7
1087DF86 0000????
Enemy 187 Skill 8
1087DF88 0000????
Enemy 187 St Max
0087DF74 00000063
Enemy 187 Ma Max
0087DF75 00000063
Enemy 187 EN Max
0087DF76 00000063
Enemy 187 AG Max
0087DF77 00000063
Enemy 187 Lu Max
0087DF78 00000063
Enemy 188 SLink type
0087DFAC 000000??
Enemy 188 Level Max
0087DFAD 00000063
Enemy 188 HP
1087DFAE 0000????
Enemy 188 Sp
1087DFB0 0000????
Enemy 188 Skill 1
1087DFB8 0000????
Enemy 188 Skill 2
1087DFBA 0000????
Enemy 188 Skill 3
1087DFBC 0000????
Enemy 188 Skill 4
1087DFBE 0000????
Enemy 188 Skill 5
1087DFC0 0000????
Enemy 188 Skill 6
1087DFC2 0000????
Enemy 188 Skill 7
1087DFC4 0000????
Enemy 188 Skill 8
1087DFC6 0000????
Enemy 188 St Max
0087DFB2 00000063
Enemy 188 Ma Max
0087DFB3 00000063
Enemy 188 EN Max
0087DFB4 00000063
Enemy 188 AG Max
0087DFB5 00000063
Enemy 188 Lu Max
0087DFB6 00000063
Enemy 189 SLink type
0087DFEA 000000??
Enemy 189 Level Max
0087DFEB 00000063
Enemy 189 HP
1087DFEC 0000????
Enemy 189 Sp
1087DFEE 0000????
Enemy 189 Skill 1
1087DFF6 0000????
Enemy 189 Skill 2
1087DFF8 0000????
Enemy 189 Skill 3
1087DFFA 0000????
Enemy 189 Skill 4
1087DFFC 0000????
Enemy 189 Skill 5
1087DFFE 0000????
Enemy 189 Skill 6
1087E000 0000????
Enemy 189 Skill 7
1087E002 0000????
Enemy 189 Skill 8
1087E004 0000????
Enemy 189 St Max
0087DFF0 00000063
Enemy 189 Ma Max
0087DFF1 00000063
Enemy 189 EN Max
0087DFF2 00000063
Enemy 189 AG Max
0087DFF3 00000063
Enemy 189 Lu Max
0087DFF4 00000063
Enemy 190 SLink type
0087E028 000000??
Enemy 190 Level Max
0087E029 00000063
Enemy 190 HP
1087E02A 0000????
Enemy 190 Sp
1087E02C 0000????
Enemy 190 Skill 1
1087E034 0000????
Enemy 190 Skill 2
1087E036 0000????
Enemy 190 Skill 3
1087E038 0000????
Enemy 190 Skill 4
1087E03A 0000????
Enemy 190 Skill 5
1087E03C 0000????
Enemy 190 Skill 6
1087E03E 0000????
Enemy 190 Skill 7
1087E040 0000????
Enemy 190 Skill 8
1087E042 0000????
Enemy 190 St Max
0087E02E 00000063
Enemy 190 Ma Max
0087E02F 00000063
Enemy 190 EN Max
0087E030 00000063
Enemy 190 AG Max
0087E031 00000063
Enemy 190 Lu Max
0087E032 00000063
Enemy 191 SLink type
0087E066 000000??
Enemy 191 Level Max
0087E067 00000063
Enemy 191 HP
1087E068 0000????
Enemy 191 Sp
1087E06A 0000????
Enemy 191 Skill 1
1087E072 0000????
Enemy 191 Skill 2
1087E074 0000????
Enemy 191 Skill 3
1087E076 0000????
Enemy 191 Skill 4
1087E078 0000????
Enemy 191 Skill 5
1087E07A 0000????
Enemy 191 Skill 6
1087E07C 0000????
Enemy 191 Skill 7
1087E07E 0000????
Enemy 191 Skill 8
1087E080 0000????
Enemy 191 St Max
0087E06C 00000063
Enemy 191 Ma Max
0087E06D 00000063
Enemy 191 EN Max
0087E06E 00000063
Enemy 191 AG Max
0087E06F 00000063
Enemy 191 Lu Max
0087E070 00000063
Enemy 192 SLink type
0087E0A4 000000??
Enemy 192 Level Max
0087E0A5 00000063
Enemy 192 HP
1087E0A6 0000????
Enemy 192 Sp
1087E0A8 0000????
Enemy 192 Skill 1
1087E0B0 0000????
Enemy 192 Skill 2
1087E0B2 0000????
Enemy 192 Skill 3
1087E0B4 0000????
Enemy 192 Skill 4
1087E0B6 0000????
Enemy 192 Skill 5
1087E0B8 0000????
Enemy 192 Skill 6
1087E0BA 0000????
Enemy 192 Skill 7
1087E0BC 0000????
Enemy 192 Skill 8
1087E0BE 0000????
Enemy 192 St Max
0087E0AA 00000063
Enemy 192 Ma Max
0087E0AB 00000063
Enemy 192 EN Max
0087E0AC 00000063
Enemy 192 AG Max
0087E0AD 00000063
Enemy 192 Lu Max
0087E0AE 00000063
Enemy 193 SLink type
0087E0E2 000000??
Enemy 193 Level Max
0087E0E3 00000063
Enemy 193 HP
1087E0E4 0000????
Enemy 193 Sp
1087E0E6 0000????
Enemy 193 Skill 1
1087E0EE 0000????
Enemy 193 Skill 2
1087E0F0 0000????
Enemy 193 Skill 3
1087E0F2 0000????
Enemy 193 Skill 4
1087E0F4 0000????
Enemy 193 Skill 5
1087E0F6 0000????
Enemy 193 Skill 6
1087E0F8 0000????
Enemy 193 Skill 7
1087E0FA 0000????
Enemy 193 Skill 8
1087E0FC 0000????
Enemy 193 St Max
0087E0E8 00000063
Enemy 193 Ma Max
0087E0E9 00000063
Enemy 193 EN Max
0087E0EA 00000063
Enemy 193 AG Max
0087E0EB 00000063
Enemy 193 Lu Max
0087E0EC 00000063
Enemy 194 SLink type
0087E120 000000??
Enemy 194 Level Max
0087E121 00000063
Enemy 194 HP
1087E122 0000????
Enemy 194 Sp
1087E124 0000????
Enemy 194 Skill 1
1087E12C 0000????
Enemy 194 Skill 2
1087E12E 0000????
Enemy 194 Skill 3
1087E130 0000????
Enemy 194 Skill 4
1087E132 0000????
Enemy 194 Skill 5
1087E134 0000????
Enemy 194 Skill 6
1087E136 0000????
Enemy 194 Skill 7
1087E138 0000????
Enemy 194 Skill 8
1087E13A 0000????
Enemy 194 St Max
0087E126 00000063
Enemy 194 Ma Max
0087E127 00000063
Enemy 194 EN Max
0087E128 00000063
Enemy 194 AG Max
0087E129 00000063
Enemy 194 Lu Max
0087E12A 00000063
Enemy 195 SLink type
0087E15E 000000??
Enemy 195 Level Max
0087E15F 00000063
Enemy 195 HP
1087E160 0000????
Enemy 195 Sp
1087E162 0000????
Enemy 195 Skill 1
1087E16A 0000????
Enemy 195 Skill 2
1087E16C 0000????
Enemy 195 Skill 3
1087E16E 0000????
Enemy 195 Skill 4
1087E170 0000????
Enemy 195 Skill 5
1087E172 0000????
Enemy 195 Skill 6
1087E174 0000????
Enemy 195 Skill 7
1087E176 0000????
Enemy 195 Skill 8
1087E178 0000????
Enemy 195 St Max
0087E164 00000063
Enemy 195 Ma Max
0087E165 00000063
Enemy 195 EN Max
0087E166 00000063
Enemy 195 AG Max
0087E167 00000063
Enemy 195 Lu Max
0087E168 00000063
Enemy 196 SLink type
0087E19C 000000??
Enemy 196 Level Max
0087E19D 00000063
Enemy 196 HP
1087E19E 0000????
Enemy 196 Sp
1087E1A0 0000????
Enemy 196 Skill 1
1087E1A8 0000????
Enemy 196 Skill 2
1087E1AA 0000????
Enemy 196 Skill 3
1087E1AC 0000????
Enemy 196 Skill 4
1087E1AE 0000????
Enemy 196 Skill 5
1087E1B0 0000????
Enemy 196 Skill 6
1087E1B2 0000????
Enemy 196 Skill 7
1087E1B4 0000????
Enemy 196 Skill 8
1087E1B6 0000????
Enemy 196 St Max
0087E1A2 00000063
Enemy 196 Ma Max
0087E1A3 00000063
Enemy 196 EN Max
0087E1A4 00000063
Enemy 196 AG Max
0087E1A5 00000063
Enemy 196 Lu Max
0087E1A6 00000063
Enemy 197 SLink type
0087E1DA 000000??
Enemy 197 Level Max
0087E1DB 00000063
Enemy 197 HP
1087E1DC 0000????
Enemy 197 Sp
1087E1DE 0000????
Enemy 197 Skill 1
1087E1E6 0000????
Enemy 197 Skill 2
1087E1E8 0000????
Enemy 197 Skill 3
1087E1EA 0000????
Enemy 197 Skill 4
1087E1EC 0000????
Enemy 197 Skill 5
1087E1EE 0000????
Enemy 197 Skill 6
1087E1F0 0000????
Enemy 197 Skill 7
1087E1F2 0000????
Enemy 197 Skill 8
1087E1F4 0000????
Enemy 197 St Max
0087E1E0 00000063
Enemy 197 Ma Max
0087E1E1 00000063
Enemy 197 EN Max
0087E1E2 00000063
Enemy 197 AG Max
0087E1E3 00000063
Enemy 197 Lu Max
0087E1E4 00000063
Enemy 198 SLink type
0087E218 000000??
Enemy 198 Level Max
0087E219 00000063
Enemy 198 HP
1087E21A 0000????
Enemy 198 Sp
1087E21C 0000????
Enemy 198 Skill 1
1087E224 0000????
Enemy 198 Skill 2
1087E226 0000????
Enemy 198 Skill 3
1087E228 0000????
Enemy 198 Skill 4
1087E22A 0000????
Enemy 198 Skill 5
1087E22C 0000????
Enemy 198 Skill 6
1087E22E 0000????
Enemy 198 Skill 7
1087E230 0000????
Enemy 198 Skill 8
1087E232 0000????
Enemy 198 St Max
0087E21E 00000063
Enemy 198 Ma Max
0087E21F 00000063
Enemy 198 EN Max
0087E220 00000063
Enemy 198 AG Max
0087E221 00000063
Enemy 198 Lu Max
0087E222 00000063
Enemy 199 SLink type
0087E256 000000??
Enemy 199 Level Max
0087E257 00000063
Enemy 199 HP
1087E258 0000????
Enemy 199 Sp
1087E25A 0000????
Enemy 199 Skill 1
1087E262 0000????
Enemy 199 Skill 2
1087E264 0000????
Enemy 199 Skill 3
1087E266 0000????
Enemy 199 Skill 4
1087E268 0000????
Enemy 199 Skill 5
1087E26A 0000????
Enemy 199 Skill 6
1087E26C 0000????
Enemy 199 Skill 7
1087E26E 0000????
Enemy 199 Skill 8
1087E270 0000????
Enemy 199 St Max
0087E25C 00000063
Enemy 199 Ma Max
0087E25D 00000063
Enemy 199 EN Max
0087E25E 00000063
Enemy 199 AG Max
0087E25F 00000063
Enemy 199 Lu Max
0087E260 00000063
Enemy 200 SLink type
0087E294 000000??
Enemy 200 Level Max
0087E295 00000063
Enemy 200 HP
1087E296 0000????
Enemy 200 Sp
1087E298 0000????
Enemy 200 Skill 1
1087E2A0 0000????
Enemy 200 Skill 2
1087E2A2 0000????
Enemy 200 Skill 3
1087E2A4 0000????
Enemy 200 Skill 4
1087E2A6 0000????
Enemy 200 Skill 5
1087E2A8 0000????
Enemy 200 Skill 6
1087E2AA 0000????
Enemy 200 Skill 7
1087E2AC 0000????
Enemy 200 Skill 8
1087E2AE 0000????
Enemy 200 St Max
0087E29A 00000063
Enemy 200 Ma Max
0087E29B 00000063
Enemy 200 EN Max
0087E29C 00000063
Enemy 200 AG Max
0087E29D 00000063
Enemy 200 Lu Max
0087E29E 00000063
Enemy 201 SLink type
0087E2D2 000000??
Enemy 201 Level Max
0087E2D3 00000063
Enemy 201 HP
1087E2D4 0000????
Enemy 201 Sp
1087E2D6 0000????
Enemy 201 Skill 1
1087E2DE 0000????
Enemy 201 Skill 2
1087E2E0 0000????
Enemy 201 Skill 3
1087E2E2 0000????
Enemy 201 Skill 4
1087E2E4 0000????
Enemy 201 Skill 5
1087E2E6 0000????
Enemy 201 Skill 6
1087E2E8 0000????
Enemy 201 Skill 7
1087E2EA 0000????
Enemy 201 Skill 8
1087E2EC 0000????
Enemy 201 St Max
0087E2D8 00000063
Enemy 201 Ma Max
0087E2D9 00000063
Enemy 201 EN Max
0087E2DA 00000063
Enemy 201 AG Max
0087E2DB 00000063
Enemy 201 Lu Max
0087E2DC 00000063
Enemy 202 SLink type
0087E310 000000??
Enemy 202 Level Max
0087E311 00000063
Enemy 202 HP
1087E312 0000????
Enemy 202 Sp
1087E314 0000????
Enemy 202 Skill 1
1087E31C 0000????
Enemy 202 Skill 2
1087E31E 0000????
Enemy 202 Skill 3
1087E320 0000????
Enemy 202 Skill 4
1087E322 0000????
Enemy 202 Skill 5
1087E324 0000????
Enemy 202 Skill 6
1087E326 0000????
Enemy 202 Skill 7
1087E328 0000????
Enemy 202 Skill 8
1087E32A 0000????
Enemy 202 St Max
0087E316 00000063
Enemy 202 Ma Max
0087E317 00000063
Enemy 202 EN Max
0087E318 00000063
Enemy 202 AG Max
0087E319 00000063
Enemy 202 Lu Max
0087E31A 00000063
Enemy 203 SLink type
0087E34E 000000??
Enemy 203 Level Max
0087E34F 00000063
Enemy 203 HP
1087E350 0000????
Enemy 203 Sp
1087E352 0000????
Enemy 203 Skill 1
1087E35A 0000????
Enemy 203 Skill 2
1087E35C 0000????
Enemy 203 Skill 3
1087E35E 0000????
Enemy 203 Skill 4
1087E360 0000????
Enemy 203 Skill 5
1087E362 0000????
Enemy 203 Skill 6
1087E364 0000????
Enemy 203 Skill 7
1087E366 0000????
Enemy 203 Skill 8
1087E368 0000????
Enemy 203 St Max
0087E354 00000063
Enemy 203 Ma Max
0087E355 00000063
Enemy 203 EN Max
0087E356 00000063
Enemy 203 AG Max
0087E357 00000063
Enemy 203 Lu Max
0087E358 00000063
Enemy 204 SLink type
0087E38C 000000??
Enemy 204 Level Max
0087E38D 00000063
Enemy 204 HP
1087E38E 0000????
Enemy 204 Sp
1087E390 0000????
Enemy 204 Skill 1
1087E398 0000????
Enemy 204 Skill 2
1087E39A 0000????
Enemy 204 Skill 3
1087E39C 0000????
Enemy 204 Skill 4
1087E39E 0000????
Enemy 204 Skill 5
1087E3A0 0000????
Enemy 204 Skill 6
1087E3A2 0000????
Enemy 204 Skill 7
1087E3A4 0000????
Enemy 204 Skill 8
1087E3A6 0000????
Enemy 204 St Max
0087E392 00000063
Enemy 204 Ma Max
0087E393 00000063
Enemy 204 EN Max
0087E394 00000063
Enemy 204 AG Max
0087E395 00000063
Enemy 204 Lu Max
0087E396 00000063
Enemy 205 SLink type
0087E3CA 000000??
Enemy 205 Level Max
0087E3CB 00000063
Enemy 205 HP
1087E3CC 0000????
Enemy 205 Sp
1087E3CE 0000????
Enemy 205 Skill 1
1087E3D6 0000????
Enemy 205 Skill 2
1087E3D8 0000????
Enemy 205 Skill 3
1087E3DA 0000????
Enemy 205 Skill 4
1087E3DC 0000????
Enemy 205 Skill 5
1087E3DE 0000????
Enemy 205 Skill 6
1087E3E0 0000????
Enemy 205 Skill 7
1087E3E2 0000????
Enemy 205 Skill 8
1087E3E4 0000????
Enemy 205 St Max
0087E3D0 00000063
Enemy 205 Ma Max
0087E3D1 00000063
Enemy 205 EN Max
0087E3D2 00000063
Enemy 205 AG Max
0087E3D3 00000063
Enemy 205 Lu Max
0087E3D4 00000063
Enemy 206 SLink type
0087E408 000000??
Enemy 206 Level Max
0087E409 00000063
Enemy 206 HP
1087E40A 0000????
Enemy 206 Sp
1087E40C 0000????
Enemy 206 Skill 1
1087E414 0000????
Enemy 206 Skill 2
1087E416 0000????
Enemy 206 Skill 3
1087E418 0000????
Enemy 206 Skill 4
1087E41A 0000????
Enemy 206 Skill 5
1087E41C 0000????
Enemy 206 Skill 6
1087E41E 0000????
Enemy 206 Skill 7
1087E420 0000????
Enemy 206 Skill 8
1087E422 0000????
Enemy 206 St Max
0087E40E 00000063
Enemy 206 Ma Max
0087E40F 00000063
Enemy 206 EN Max
0087E410 00000063
Enemy 206 AG Max
0087E411 00000063
Enemy 206 Lu Max
0087E412 00000063
Enemy 207 SLink type
0087E446 000000??
Enemy 207 Level Max
0087E447 00000063
Enemy 207 HP
1087E448 0000????
Enemy 207 Sp
1087E44A 0000????
Enemy 207 Skill 1
1087E452 0000????
Enemy 207 Skill 2
1087E454 0000????
Enemy 207 Skill 3
1087E456 0000????
Enemy 207 Skill 4
1087E458 0000????
Enemy 207 Skill 5
1087E45A 0000????
Enemy 207 Skill 6
1087E45C 0000????
Enemy 207 Skill 7
1087E45E 0000????
Enemy 207 Skill 8
1087E460 0000????
Enemy 207 St Max
0087E44C 00000063
Enemy 207 Ma Max
0087E44D 00000063
Enemy 207 EN Max
0087E44E 00000063
Enemy 207 AG Max
0087E44F 00000063
Enemy 207 Lu Max
0087E450 00000063
Enemy 208 SLink type
0087E484 000000??
Enemy 208 Level Max
0087E485 00000063
Enemy 208 HP
1087E486 0000????
Enemy 208 Sp
1087E488 0000????
Enemy 208 Skill 1
1087E490 0000????
Enemy 208 Skill 2
1087E492 0000????
Enemy 208 Skill 3
1087E494 0000????
Enemy 208 Skill 4
1087E496 0000????
Enemy 208 Skill 5
1087E498 0000????
Enemy 208 Skill 6
1087E49A 0000????
Enemy 208 Skill 7
1087E49C 0000????
Enemy 208 Skill 8
1087E49E 0000????
Enemy 208 St Max
0087E48A 00000063
Enemy 208 Ma Max
0087E48B 00000063
Enemy 208 EN Max
0087E48C 00000063
Enemy 208 AG Max
0087E48D 00000063
Enemy 208 Lu Max
0087E48E 00000063
Enemy 209 SLink type
0087E4C2 000000??
Enemy 209 Level Max
0087E4C3 00000063
Enemy 209 HP
1087E4C4 0000????
Enemy 209 Sp
1087E4C6 0000????
Enemy 209 Skill 1
1087E4CE 0000????
Enemy 209 Skill 2
1087E4D0 0000????
Enemy 209 Skill 3
1087E4D2 0000????
Enemy 209 Skill 4
1087E4D4 0000????
Enemy 209 Skill 5
1087E4D6 0000????
Enemy 209 Skill 6
1087E4D8 0000????
Enemy 209 Skill 7
1087E4DA 0000????
Enemy 209 Skill 8
1087E4DC 0000????
Enemy 209 St Max
0087E4C8 00000063
Enemy 209 Ma Max
0087E4C9 00000063
Enemy 209 EN Max
0087E4CA 00000063
Enemy 209 AG Max
0087E4CB 00000063
Enemy 209 Lu Max
0087E4CC 00000063
Enemy 210 SLink type
0087E500 000000??
Enemy 210 Level Max
0087E501 00000063
Enemy 210 HP
1087E502 0000????
Enemy 210 Sp
1087E504 0000????
Enemy 210 Skill 1
1087E50C 0000????
Enemy 210 Skill 2
1087E50E 0000????
Enemy 210 Skill 3
1087E510 0000????
Enemy 210 Skill 4
1087E512 0000????
Enemy 210 Skill 5
1087E514 0000????
Enemy 210 Skill 6
1087E516 0000????
Enemy 210 Skill 7
1087E518 0000????
Enemy 210 Skill 8
1087E51A 0000????
Enemy 210 St Max
0087E506 00000063
Enemy 210 Ma Max
0087E507 00000063
Enemy 210 EN Max
0087E508 00000063
Enemy 210 AG Max
0087E509 00000063
Enemy 210 Lu Max
0087E50A 00000063
Enemy 211 SLink type
0087E53E 000000??
Enemy 211 Level Max
0087E53F 00000063
Enemy 211 HP
1087E540 0000????
Enemy 211 Sp
1087E542 0000????
Enemy 211 Skill 1
1087E54A 0000????
Enemy 211 Skill 2
1087E54C 0000????
Enemy 211 Skill 3
1087E54E 0000????
Enemy 211 Skill 4
1087E550 0000????
Enemy 211 Skill 5
1087E552 0000????
Enemy 211 Skill 6
1087E554 0000????
Enemy 211 Skill 7
1087E556 0000????
Enemy 211 Skill 8
1087E558 0000????
Enemy 211 St Max
0087E544 00000063
Enemy 211 Ma Max
0087E545 00000063
Enemy 211 EN Max
0087E546 00000063
Enemy 211 AG Max
0087E547 00000063
Enemy 211 Lu Max
0087E548 00000063
Enemy 212 SLink type
0087E57C 000000??
Enemy 212 Level Max
0087E57D 00000063
Enemy 212 HP
1087E57E 0000????
Enemy 212 Sp
1087E580 0000????
Enemy 212 Skill 1
1087E588 0000????
Enemy 212 Skill 2
1087E58A 0000????
Enemy 212 Skill 3
1087E58C 0000????
Enemy 212 Skill 4
1087E58E 0000????
Enemy 212 Skill 5
1087E590 0000????
Enemy 212 Skill 6
1087E592 0000????
Enemy 212 Skill 7
1087E594 0000????
Enemy 212 Skill 8
1087E596 0000????
Enemy 212 St Max
0087E582 00000063
Enemy 212 Ma Max
0087E583 00000063
Enemy 212 EN Max
0087E584 00000063
Enemy 212 AG Max
0087E585 00000063
Enemy 212 Lu Max
0087E586 00000063
Enemy 213 SLink type
0087E5BA 000000??
Enemy 213 Level Max
0087E5BB 00000063
Enemy 213 HP
1087E5BC 0000????
Enemy 213 Sp
1087E5BE 0000????
Enemy 213 Skill 1
1087E5C6 0000????
Enemy 213 Skill 2
1087E5C8 0000????
Enemy 213 Skill 3
1087E5CA 0000????
Enemy 213 Skill 4
1087E5CC 0000????
Enemy 213 Skill 5
1087E5CE 0000????
Enemy 213 Skill 6
1087E5D0 0000????
Enemy 213 Skill 7
1087E5D2 0000????
Enemy 213 Skill 8
1087E5D4 0000????
Enemy 213 St Max
0087E5C0 00000063
Enemy 213 Ma Max
0087E5C1 00000063
Enemy 213 EN Max
0087E5C2 00000063
Enemy 213 AG Max
0087E5C3 00000063
Enemy 213 Lu Max
0087E5C4 00000063
Enemy 214 SLink type
0087E5F8 000000??
Enemy 214 Level Max
0087E5F9 00000063
Enemy 214 HP
1087E5FA 0000????
Enemy 214 Sp
1087E5FC 0000????
Enemy 214 Skill 1
1087E604 0000????
Enemy 214 Skill 2
1087E606 0000????
Enemy 214 Skill 3
1087E608 0000????
Enemy 214 Skill 4
1087E60A 0000????
Enemy 214 Skill 5
1087E60C 0000????
Enemy 214 Skill 6
1087E60E 0000????
Enemy 214 Skill 7
1087E610 0000????
Enemy 214 Skill 8
1087E612 0000????
Enemy 214 St Max
0087E5FE 00000063
Enemy 214 Ma Max
0087E5FF 00000063
Enemy 214 EN Max
0087E600 00000063
Enemy 214 AG Max
0087E601 00000063
Enemy 214 Lu Max
0087E602 00000063
Enemy 215 SLink type
0087E636 000000??
Enemy 215 Level Max
0087E637 00000063
Enemy 215 HP
1087E638 0000????
Enemy 215 Sp
1087E63A 0000????
Enemy 215 Skill 1
1087E642 0000????
Enemy 215 Skill 2
1087E644 0000????
Enemy 215 Skill 3
1087E646 0000????
Enemy 215 Skill 4
1087E648 0000????
Enemy 215 Skill 5
1087E64A 0000????
Enemy 215 Skill 6
1087E64C 0000????
Enemy 215 Skill 7
1087E64E 0000????
Enemy 215 Skill 8
1087E650 0000????
Enemy 215 St Max
0087E63C 00000063
Enemy 215 Ma Max
0087E63D 00000063
Enemy 215 EN Max
0087E63E 00000063
Enemy 215 AG Max
0087E63F 00000063
Enemy 215 Lu Max
0087E640 00000063
Enemy 216 SLink type
0087E674 000000??
Enemy 216 Level Max
0087E675 00000063
Enemy 216 HP
1087E676 0000????
Enemy 216 Sp
1087E678 0000????
Enemy 216 Skill 1
1087E680 0000????
Enemy 216 Skill 2
1087E682 0000????
Enemy 216 Skill 3
1087E684 0000????
Enemy 216 Skill 4
1087E686 0000????
Enemy 216 Skill 5
1087E688 0000????
Enemy 216 Skill 6
1087E68A 0000????
Enemy 216 Skill 7
1087E68C 0000????
Enemy 216 Skill 8
1087E68E 0000????
Enemy 216 St Max
0087E67A 00000063
Enemy 216 Ma Max
0087E67B 00000063
Enemy 216 EN Max
0087E67C 00000063
Enemy 216 AG Max
0087E67D 00000063
Enemy 216 Lu Max
0087E67E 00000063
Enemy 217 SLink type
0087E6B2 000000??
Enemy 217 Level Max
0087E6B3 00000063
Enemy 217 HP
1087E6B4 0000????
Enemy 217 Sp
1087E6B6 0000????
Enemy 217 Skill 1
1087E6BE 0000????
Enemy 217 Skill 2
1087E6C0 0000????
Enemy 217 Skill 3
1087E6C2 0000????
Enemy 217 Skill 4
1087E6C4 0000????
Enemy 217 Skill 5
1087E6C6 0000????
Enemy 217 Skill 6
1087E6C8 0000????
Enemy 217 Skill 7
1087E6CA 0000????
Enemy 217 Skill 8
1087E6CC 0000????
Enemy 217 St Max
0087E6B8 00000063
Enemy 217 Ma Max
0087E6B9 00000063
Enemy 217 EN Max
0087E6BA 00000063
Enemy 217 AG Max
0087E6BB 00000063
Enemy 217 Lu Max
0087E6BC 00000063
Enemy 218 SLink type
0087E6F0 000000??
Enemy 218 Level Max
0087E6F1 00000063
Enemy 218 HP
1087E6F2 0000????
Enemy 218 Sp
1087E6F4 0000????
Enemy 218 Skill 1
1087E6FC 0000????
Enemy 218 Skill 2
1087E6FE 0000????
Enemy 218 Skill 3
1087E700 0000????
Enemy 218 Skill 4
1087E702 0000????
Enemy 218 Skill 5
1087E704 0000????
Enemy 218 Skill 6
1087E706 0000????
Enemy 218 Skill 7
1087E708 0000????
Enemy 218 Skill 8
1087E70A 0000????
Enemy 218 St Max
0087E6F6 00000063
Enemy 218 Ma Max
0087E6F7 00000063
Enemy 218 EN Max
0087E6F8 00000063
Enemy 218 AG Max
0087E6F9 00000063
Enemy 218 Lu Max
0087E6FA 00000063
Enemy 219 SLink type
0087E72E 000000??
Enemy 219 Level Max
0087E72F 00000063
Enemy 219 HP
1087E730 0000????
Enemy 219 Sp
1087E732 0000????
Enemy 219 Skill 1
1087E73A 0000????
Enemy 219 Skill 2
1087E73C 0000????
Enemy 219 Skill 3
1087E73E 0000????
Enemy 219 Skill 4
1087E740 0000????
Enemy 219 Skill 5
1087E742 0000????
Enemy 219 Skill 6
1087E744 0000????
Enemy 219 Skill 7
1087E746 0000????
Enemy 219 Skill 8
1087E748 0000????
Enemy 219 St Max
0087E734 00000063
Enemy 219 Ma Max
0087E735 00000063
Enemy 219 EN Max
0087E736 00000063
Enemy 219 AG Max
0087E737 00000063
Enemy 219 Lu Max
0087E738 00000063
Enemy 220 SLink type
0087E76C 000000??
Enemy 220 Level Max
0087E76D 00000063
Enemy 220 HP
1087E76E 0000????
Enemy 220 Sp
1087E770 0000????
Enemy 220 Skill 1
1087E778 0000????
Enemy 220 Skill 2
1087E77A 0000????
Enemy 220 Skill 3
1087E77C 0000????
Enemy 220 Skill 4
1087E77E 0000????
Enemy 220 Skill 5
1087E780 0000????
Enemy 220 Skill 6
1087E782 0000????
Enemy 220 Skill 7
1087E784 0000????
Enemy 220 Skill 8
1087E786 0000????
Enemy 220 St Max
0087E772 00000063
Enemy 220 Ma Max
0087E773 00000063
Enemy 220 EN Max
0087E774 00000063
Enemy 220 AG Max
0087E775 00000063
Enemy 220 Lu Max
0087E776 00000063
Enemy 221 SLink type
0087E7AA 000000??
Enemy 221 Level Max
0087E7AB 00000063
Enemy 221 HP
1087E7AC 0000????
Enemy 221 Sp
1087E7AE 0000????
Enemy 221 Skill 1
1087E7B6 0000????
Enemy 221 Skill 2
1087E7B8 0000????
Enemy 221 Skill 3
1087E7BA 0000????
Enemy 221 Skill 4
1087E7BC 0000????
Enemy 221 Skill 5
1087E7BE 0000????
Enemy 221 Skill 6
1087E7C0 0000????
Enemy 221 Skill 7
1087E7C2 0000????
Enemy 221 Skill 8
1087E7C4 0000????
Enemy 221 St Max
0087E7B0 00000063
Enemy 221 Ma Max
0087E7B1 00000063
Enemy 221 EN Max
0087E7B2 00000063
Enemy 221 AG Max
0087E7B3 00000063
Enemy 221 Lu Max
0087E7B4 00000063
Enemy 222 SLink type
0087E7E8 000000??
Enemy 222 Level Max
0087E7E9 00000063
Enemy 222 HP
1087E7EA 0000????
Enemy 222 Sp
1087E7EC 0000????
Enemy 222 Skill 1
1087E7F4 0000????
Enemy 222 Skill 2
1087E7F6 0000????
Enemy 222 Skill 3
1087E7F8 0000????
Enemy 222 Skill 4
1087E7FA 0000????
Enemy 222 Skill 5
1087E7FC 0000????
Enemy 222 Skill 6
1087E7FE 0000????
Enemy 222 Skill 7
1087E800 0000????
Enemy 222 Skill 8
1087E802 0000????
Enemy 222 St Max
0087E7EE 00000063
Enemy 222 Ma Max
0087E7EF 00000063
Enemy 222 EN Max
0087E7F0 00000063
Enemy 222 AG Max
0087E7F1 00000063
Enemy 222 Lu Max
0087E7F2 00000063
Enemy 223 SLink type
0087E826 000000??
Enemy 223 Level Max
0087E827 00000063
Enemy 223 HP
1087E828 0000????
Enemy 223 Sp
1087E82A 0000????
Enemy 223 Skill 1
1087E832 0000????
Enemy 223 Skill 2
1087E834 0000????
Enemy 223 Skill 3
1087E836 0000????
Enemy 223 Skill 4
1087E838 0000????
Enemy 223 Skill 5
1087E83A 0000????
Enemy 223 Skill 6
1087E83C 0000????
Enemy 223 Skill 7
1087E83E 0000????
Enemy 223 Skill 8
1087E840 0000????
Enemy 223 St Max
0087E82C 00000063
Enemy 223 Ma Max
0087E82D 00000063
Enemy 223 EN Max
0087E82E 00000063
Enemy 223 AG Max
0087E82F 00000063
Enemy 223 Lu Max
0087E830 00000063
Enemy 224 SLink type
0087E864 000000??
Enemy 224 Level Max
0087E865 00000063
Enemy 224 HP
1087E866 0000????
Enemy 224 Sp
1087E868 0000????
Enemy 224 Skill 1
1087E870 0000????
Enemy 224 Skill 2
1087E872 0000????
Enemy 224 Skill 3
1087E874 0000????
Enemy 224 Skill 4
1087E876 0000????
Enemy 224 Skill 5
1087E878 0000????
Enemy 224 Skill 6
1087E87A 0000????
Enemy 224 Skill 7
1087E87C 0000????
Enemy 224 Skill 8
1087E87E 0000????
Enemy 224 St Max
0087E86A 00000063
Enemy 224 Ma Max
0087E86B 00000063
Enemy 224 EN Max
0087E86C 00000063
Enemy 224 AG Max
0087E86D 00000063
Enemy 224 Lu Max
0087E86E 00000063
Enemy 225 SLink type
0087E8A2 000000??
Enemy 225 Level Max
0087E8A3 00000063
Enemy 225 HP
1087E8A4 0000????
Enemy 225 Sp
1087E8A6 0000????
Enemy 225 Skill 1
1087E8AE 0000????
Enemy 225 Skill 2
1087E8B0 0000????
Enemy 225 Skill 3
1087E8B2 0000????
Enemy 225 Skill 4
1087E8B4 0000????
Enemy 225 Skill 5
1087E8B6 0000????
Enemy 225 Skill 6
1087E8B8 0000????
Enemy 225 Skill 7
1087E8BA 0000????
Enemy 225 Skill 8
1087E8BC 0000????
Enemy 225 St Max
0087E8A8 00000063
Enemy 225 Ma Max
0087E8A9 00000063
Enemy 225 EN Max
0087E8AA 00000063
Enemy 225 AG Max
0087E8AB 00000063
Enemy 225 Lu Max
0087E8AC 00000063
Enemy 226 SLink type
0087E8E0 000000??
Enemy 226 Level Max
0087E8E1 00000063
Enemy 226 HP
1087E8E2 0000????
Enemy 226 Sp
1087E8E4 0000????
Enemy 226 Skill 1
1087E8EC 0000????
Enemy 226 Skill 2
1087E8EE 0000????
Enemy 226 Skill 3
1087E8F0 0000????
Enemy 226 Skill 4
1087E8F2 0000????
Enemy 226 Skill 5
1087E8F4 0000????
Enemy 226 Skill 6
1087E8F6 0000????
Enemy 226 Skill 7
1087E8F8 0000????
Enemy 226 Skill 8
1087E8FA 0000????
Enemy 226 St Max
0087E8E6 00000063
Enemy 226 Ma Max
0087E8E7 00000063
Enemy 226 EN Max
0087E8E8 00000063
Enemy 226 AG Max
0087E8E9 00000063
Enemy 226 Lu Max
0087E8EA 00000063
Enemy 227 SLink type
0087E91E 000000??
Enemy 227 Level Max
0087E91F 00000063
Enemy 227 HP
1087E920 0000????
Enemy 227 Sp
1087E922 0000????
Enemy 227 Skill 1
1087E92A 0000????
Enemy 227 Skill 2
1087E92C 0000????
Enemy 227 Skill 3
1087E92E 0000????
Enemy 227 Skill 4
1087E930 0000????
Enemy 227 Skill 5
1087E932 0000????
Enemy 227 Skill 6
1087E934 0000????
Enemy 227 Skill 7
1087E936 0000????
Enemy 227 Skill 8
1087E938 0000????
Enemy 227 St Max
0087E924 00000063
Enemy 227 Ma Max
0087E925 00000063
Enemy 227 EN Max
0087E926 00000063
Enemy 227 AG Max
0087E927 00000063
Enemy 227 Lu Max
0087E928 00000063
Enemy 228 SLink type
0087E95C 000000??
Enemy 228 Level Max
0087E95D 00000063
Enemy 228 HP
1087E95E 0000????
Enemy 228 Sp
1087E960 0000????
Enemy 228 Skill 1
1087E968 0000????
Enemy 228 Skill 2
1087E96A 0000????
Enemy 228 Skill 3
1087E96C 0000????
Enemy 228 Skill 4
1087E96E 0000????
Enemy 228 Skill 5
1087E970 0000????
Enemy 228 Skill 6
1087E972 0000????
Enemy 228 Skill 7
1087E974 0000????
Enemy 228 Skill 8
1087E976 0000????
Enemy 228 St Max
0087E962 00000063
Enemy 228 Ma Max
0087E963 00000063
Enemy 228 EN Max
0087E964 00000063
Enemy 228 AG Max
0087E965 00000063
Enemy 228 Lu Max
0087E966 00000063
Enemy 229 SLink type
0087E99A 000000??
Enemy 229 Level Max
0087E99B 00000063
Enemy 229 HP
1087E99C 0000????
Enemy 229 Sp
1087E99E 0000????
Enemy 229 Skill 1
1087E9A6 0000????
Enemy 229 Skill 2
1087E9A8 0000????
Enemy 229 Skill 3
1087E9AA 0000????
Enemy 229 Skill 4
1087E9AC 0000????
Enemy 229 Skill 5
1087E9AE 0000????
Enemy 229 Skill 6
1087E9B0 0000????
Enemy 229 Skill 7
1087E9B2 0000????
Enemy 229 Skill 8
1087E9B4 0000????
Enemy 229 St Max
0087E9A0 00000063
Enemy 229 Ma Max
0087E9A1 00000063
Enemy 229 EN Max
0087E9A2 00000063
Enemy 229 AG Max
0087E9A3 00000063
Enemy 229 Lu Max
0087E9A4 00000063
Enemy 230 SLink type
0087E9D8 000000??
Enemy 230 Level Max
0087E9D9 00000063
Enemy 230 HP
1087E9DA 0000????
Enemy 230 Sp
1087E9DC 0000????
Enemy 230 Skill 1
1087E9E4 0000????
Enemy 230 Skill 2
1087E9E6 0000????
Enemy 230 Skill 3
1087E9E8 0000????
Enemy 230 Skill 4
1087E9EA 0000????
Enemy 230 Skill 5
1087E9EC 0000????
Enemy 230 Skill 6
1087E9EE 0000????
Enemy 230 Skill 7
1087E9F0 0000????
Enemy 230 Skill 8
1087E9F2 0000????
Enemy 230 St Max
0087E9DE 00000063
Enemy 230 Ma Max
0087E9DF 00000063
Enemy 230 EN Max
0087E9E0 00000063
Enemy 230 AG Max
0087E9E1 00000063
Enemy 230 Lu Max
0087E9E2 00000063
Enemy 231 SLink type
0087EA16 000000??
Enemy 231 Level Max
0087EA17 00000063
Enemy 231 HP
1087EA18 0000????
Enemy 231 Sp
1087EA1A 0000????
Enemy 231 Skill 1
1087EA22 0000????
Enemy 231 Skill 2
1087EA24 0000????
Enemy 231 Skill 3
1087EA26 0000????
Enemy 231 Skill 4
1087EA28 0000????
Enemy 231 Skill 5
1087EA2A 0000????
Enemy 231 Skill 6
1087EA2C 0000????
Enemy 231 Skill 7
1087EA2E 0000????
Enemy 231 Skill 8
1087EA30 0000????
Enemy 231 St Max
0087EA1C 00000063
Enemy 231 Ma Max
0087EA1D 00000063
Enemy 231 EN Max
0087EA1E 00000063
Enemy 231 AG Max
0087EA1F 00000063
Enemy 231 Lu Max
0087EA20 00000063
Enemy 232 SLink type
0087EA54 000000??
Enemy 232 Level Max
0087EA55 00000063
Enemy 232 HP
1087EA56 0000????
Enemy 232 Sp
1087EA58 0000????
Enemy 232 Skill 1
1087EA60 0000????
Enemy 232 Skill 2
1087EA62 0000????
Enemy 232 Skill 3
1087EA64 0000????
Enemy 232 Skill 4
1087EA66 0000????
Enemy 232 Skill 5
1087EA68 0000????
Enemy 232 Skill 6
1087EA6A 0000????
Enemy 232 Skill 7
1087EA6C 0000????
Enemy 232 Skill 8
1087EA6E 0000????
Enemy 232 St Max
0087EA5A 00000063
Enemy 232 Ma Max
0087EA5B 00000063
Enemy 232 EN Max
0087EA5C 00000063
Enemy 232 AG Max
0087EA5D 00000063
Enemy 232 Lu Max
0087EA5E 00000063
Enemy 233 SLink type
0087EA92 000000??
Enemy 233 Level Max
0087EA93 00000063
Enemy 233 HP
1087EA94 0000????
Enemy 233 Sp
1087EA96 0000????
Enemy 233 Skill 1
1087EA9E 0000????
Enemy 233 Skill 2
1087EAA0 0000????
Enemy 233 Skill 3
1087EAA2 0000????
Enemy 233 Skill 4
1087EAA4 0000????
Enemy 233 Skill 5
1087EAA6 0000????
Enemy 233 Skill 6
1087EAA8 0000????
Enemy 233 Skill 7
1087EAAA 0000????
Enemy 233 Skill 8
1087EAAC 0000????
Enemy 233 St Max
0087EA98 00000063
Enemy 233 Ma Max
0087EA99 00000063
Enemy 233 EN Max
0087EA9A 00000063
Enemy 233 AG Max
0087EA9B 00000063
Enemy 233 Lu Max
0087EA9C 00000063
Enemy 234 SLink type
0087EAD0 000000??
Enemy 234 Level Max
0087EAD1 00000063
Enemy 234 HP
1087EAD2 0000????
Enemy 234 Sp
1087EAD4 0000????
Enemy 234 Skill 1
1087EADC 0000????
Enemy 234 Skill 2
1087EADE 0000????
Enemy 234 Skill 3
1087EAE0 0000????
Enemy 234 Skill 4
1087EAE2 0000????
Enemy 234 Skill 5
1087EAE4 0000????
Enemy 234 Skill 6
1087EAE6 0000????
Enemy 234 Skill 7
1087EAE8 0000????
Enemy 234 Skill 8
1087EAEA 0000????
Enemy 234 St Max
0087EAD6 00000063
Enemy 234 Ma Max
0087EAD7 00000063
Enemy 234 EN Max
0087EAD8 00000063
Enemy 234 AG Max
0087EAD9 00000063
Enemy 234 Lu Max
0087EADA 00000063
Enemy 235 SLink type
0087EB0E 000000??
Enemy 235 Level Max
0087EB0F 00000063
Enemy 235 HP
1087EB10 0000????
Enemy 235 Sp
1087EB12 0000????
Enemy 235 Skill 1
1087EB1A 0000????
Enemy 235 Skill 2
1087EB1C 0000????
Enemy 235 Skill 3
1087EB1E 0000????
Enemy 235 Skill 4
1087EB20 0000????
Enemy 235 Skill 5
1087EB22 0000????
Enemy 235 Skill 6
1087EB24 0000????
Enemy 235 Skill 7
1087EB26 0000????
Enemy 235 Skill 8
1087EB28 0000????
Enemy 235 St Max
0087EB14 00000063
Enemy 235 Ma Max
0087EB15 00000063
Enemy 235 EN Max
0087EB16 00000063
Enemy 235 AG Max
0087EB17 00000063
Enemy 235 Lu Max
0087EB18 00000063
Enemy 236 SLink type
0087EB4C 000000??
Enemy 236 Level Max
0087EB4D 00000063
Enemy 236 HP
1087EB4E 0000????
Enemy 236 Sp
1087EB50 0000????
Enemy 236 Skill 1
1087EB58 0000????
Enemy 236 Skill 2
1087EB5A 0000????
Enemy 236 Skill 3
1087EB5C 0000????
Enemy 236 Skill 4
1087EB5E 0000????
Enemy 236 Skill 5
1087EB60 0000????
Enemy 236 Skill 6
1087EB62 0000????
Enemy 236 Skill 7
1087EB64 0000????
Enemy 236 Skill 8
1087EB66 0000????
Enemy 236 St Max
0087EB52 00000063
Enemy 236 Ma Max
0087EB53 00000063
Enemy 236 EN Max
0087EB54 00000063
Enemy 236 AG Max
0087EB55 00000063
Enemy 236 Lu Max
0087EB56 00000063
Enemy 237 SLink type
0087EB8A 000000??
Enemy 237 Level Max
0087EB8B 00000063
Enemy 237 HP
1087EB8C 0000????
Enemy 237 Sp
1087EB8E 0000????
Enemy 237 Skill 1
1087EB96 0000????
Enemy 237 Skill 2
1087EB98 0000????
Enemy 237 Skill 3
1087EB9A 0000????
Enemy 237 Skill 4
1087EB9C 0000????
Enemy 237 Skill 5
1087EB9E 0000????
Enemy 237 Skill 6
1087EBA0 0000????
Enemy 237 Skill 7
1087EBA2 0000????
Enemy 237 Skill 8
1087EBA4 0000????
Enemy 237 St Max
0087EB90 00000063
Enemy 237 Ma Max
0087EB91 00000063
Enemy 237 EN Max
0087EB92 00000063
Enemy 237 AG Max
0087EB93 00000063
Enemy 237 Lu Max
0087EB94 00000063
Enemy 238 SLink type
0087EBC8 000000??
Enemy 238 Level Max
0087EBC9 00000063
Enemy 238 HP
1087EBCA 0000????
Enemy 238 Sp
1087EBCC 0000????
Enemy 238 Skill 1
1087EBD4 0000????
Enemy 238 Skill 2
1087EBD6 0000????
Enemy 238 Skill 3
1087EBD8 0000????
Enemy 238 Skill 4
1087EBDA 0000????
Enemy 238 Skill 5
1087EBDC 0000????
Enemy 238 Skill 6
1087EBDE 0000????
Enemy 238 Skill 7
1087EBE0 0000????
Enemy 238 Skill 8
1087EBE2 0000????
Enemy 238 St Max
0087EBCE 00000063
Enemy 238 Ma Max
0087EBCF 00000063
Enemy 238 EN Max
0087EBD0 00000063
Enemy 238 AG Max
0087EBD1 00000063
Enemy 238 Lu Max
0087EBD2 00000063
Enemy 239 SLink type
0087EC06 000000??
Enemy 239 Level Max
0087EC07 00000063
Enemy 239 HP
1087EC08 0000????
Enemy 239 Sp
1087EC0A 0000????
Enemy 239 Skill 1
1087EC12 0000????
Enemy 239 Skill 2
1087EC14 0000????
Enemy 239 Skill 3
1087EC16 0000????
Enemy 239 Skill 4
1087EC18 0000????
Enemy 239 Skill 5
1087EC1A 0000????
Enemy 239 Skill 6
1087EC1C 0000????
Enemy 239 Skill 7
1087EC1E 0000????
Enemy 239 Skill 8
1087EC20 0000????
Enemy 239 St Max
0087EC0C 00000063
Enemy 239 Ma Max
0087EC0D 00000063
Enemy 239 EN Max
0087EC0E 00000063
Enemy 239 AG Max
0087EC0F 00000063
Enemy 239 Lu Max
0087EC10 00000063
Enemy 240 SLink type
0087EC44 000000??
Enemy 240 Level Max
0087EC45 00000063
Enemy 240 HP
1087EC46 0000????
Enemy 240 Sp
1087EC48 0000????
Enemy 240 Skill 1
1087EC50 0000????
Enemy 240 Skill 2
1087EC52 0000????
Enemy 240 Skill 3
1087EC54 0000????
Enemy 240 Skill 4
1087EC56 0000????
Enemy 240 Skill 5
1087EC58 0000????
Enemy 240 Skill 6
1087EC5A 0000????
Enemy 240 Skill 7
1087EC5C 0000????
Enemy 240 Skill 8
1087EC5E 0000????
Enemy 240 St Max
0087EC4A 00000063
Enemy 240 Ma Max
0087EC4B 00000063
Enemy 240 EN Max
0087EC4C 00000063
Enemy 240 AG Max
0087EC4D 00000063
Enemy 240 Lu Max
0087EC4E 00000063
Enemy 241 SLink type
0087EC82 000000??
Enemy 241 Level Max
0087EC83 00000063
Enemy 241 HP
1087EC84 0000????
Enemy 241 Sp
1087EC86 0000????
Enemy 241 Skill 1
1087EC8E 0000????
Enemy 241 Skill 2
1087EC90 0000????
Enemy 241 Skill 3
1087EC92 0000????
Enemy 241 Skill 4
1087EC94 0000????
Enemy 241 Skill 5
1087EC96 0000????
Enemy 241 Skill 6
1087EC98 0000????
Enemy 241 Skill 7
1087EC9A 0000????
Enemy 241 Skill 8
1087EC9C 0000????
Enemy 241 St Max
0087EC88 00000063
Enemy 241 Ma Max
0087EC89 00000063
Enemy 241 EN Max
0087EC8A 00000063
Enemy 241 AG Max
0087EC8B 00000063
Enemy 241 Lu Max
0087EC8C 00000063
Enemy 242 SLink type
0087ECC0 000000??
Enemy 242 Level Max
0087ECC1 00000063
Enemy 242 HP
1087ECC2 0000????
Enemy 242 Sp
1087ECC4 0000????
Enemy 242 Skill 1
1087ECCC 0000????
Enemy 242 Skill 2
1087ECCE 0000????
Enemy 242 Skill 3
1087ECD0 0000????
Enemy 242 Skill 4
1087ECD2 0000????
Enemy 242 Skill 5
1087ECD4 0000????
Enemy 242 Skill 6
1087ECD6 0000????
Enemy 242 Skill 7
1087ECD8 0000????
Enemy 242 Skill 8
1087ECDA 0000????
Enemy 242 St Max
0087ECC6 00000063
Enemy 242 Ma Max
0087ECC7 00000063
Enemy 242 EN Max
0087ECC8 00000063
Enemy 242 AG Max
0087ECC9 00000063
Enemy 242 Lu Max
0087ECCA 00000063
Enemy 243 SLink type
0087ECFE 000000??
Enemy 243 Level Max
0087ECFF 00000063
Enemy 243 HP
1087ED00 0000????
Enemy 243 Sp
1087ED02 0000????
Enemy 243 Skill 1
1087ED0A 0000????
Enemy 243 Skill 2
1087ED0C 0000????
Enemy 243 Skill 3
1087ED0E 0000????
Enemy 243 Skill 4
1087ED10 0000????
Enemy 243 Skill 5
1087ED12 0000????
Enemy 243 Skill 6
1087ED14 0000????
Enemy 243 Skill 7
1087ED16 0000????
Enemy 243 Skill 8
1087ED18 0000????
Enemy 243 St Max
0087ED04 00000063
Enemy 243 Ma Max
0087ED05 00000063
Enemy 243 EN Max
0087ED06 00000063
Enemy 243 AG Max
0087ED07 00000063
Enemy 243 Lu Max
0087ED08 00000063
Enemy 244 SLink type
0087ED3C 000000??
Enemy 244 Level Max
0087ED3D 00000063
Enemy 244 HP
1087ED3E 0000????
Enemy 244 Sp
1087ED40 0000????
Enemy 244 Skill 1
1087ED48 0000????
Enemy 244 Skill 2
1087ED4A 0000????
Enemy 244 Skill 3
1087ED4C 0000????
Enemy 244 Skill 4
1087ED4E 0000????
Enemy 244 Skill 5
1087ED50 0000????
Enemy 244 Skill 6
1087ED52 0000????
Enemy 244 Skill 7
1087ED54 0000????
Enemy 244 Skill 8
1087ED56 0000????
Enemy 244 St Max
0087ED42 00000063
Enemy 244 Ma Max
0087ED43 00000063
Enemy 244 EN Max
0087ED44 00000063
Enemy 244 AG Max
0087ED45 00000063
Enemy 244 Lu Max
0087ED46 00000063
Enemy 245 SLink type
0087ED7A 000000??
Enemy 245 Level Max
0087ED7B 00000063
Enemy 245 HP
1087ED7C 0000????
Enemy 245 Sp
1087ED7E 0000????
Enemy 245 Skill 1
1087ED86 0000????
Enemy 245 Skill 2
1087ED88 0000????
Enemy 245 Skill 3
1087ED8A 0000????
Enemy 245 Skill 4
1087ED8C 0000????
Enemy 245 Skill 5
1087ED8E 0000????
Enemy 245 Skill 6
1087ED90 0000????
Enemy 245 Skill 7
1087ED92 0000????
Enemy 245 Skill 8
1087ED94 0000????
Enemy 245 St Max
0087ED80 00000063
Enemy 245 Ma Max
0087ED81 00000063
Enemy 245 EN Max
0087ED82 00000063
Enemy 245 AG Max
0087ED83 00000063
Enemy 245 Lu Max
0087ED84 00000063
Enemy 246 SLink type
0087EDB8 000000??
Enemy 246 Level Max
0087EDB9 00000063
Enemy 246 HP
1087EDBA 0000????
Enemy 246 Sp
1087EDBC 0000????
Enemy 246 Skill 1
1087EDC4 0000????
Enemy 246 Skill 2
1087EDC6 0000????
Enemy 246 Skill 3
1087EDC8 0000????
Enemy 246 Skill 4
1087EDCA 0000????
Enemy 246 Skill 5
1087EDCC 0000????
Enemy 246 Skill 6
1087EDCE 0000????
Enemy 246 Skill 7
1087EDD0 0000????
Enemy 246 Skill 8
1087EDD2 0000????
Enemy 246 St Max
0087EDBE 00000063
Enemy 246 Ma Max
0087EDBF 00000063
Enemy 246 EN Max
0087EDC0 00000063
Enemy 246 AG Max
0087EDC1 00000063
Enemy 246 Lu Max
0087EDC2 00000063
Enemy 247 SLink type
0087EDF6 000000??
Enemy 247 Level Max
0087EDF7 00000063
Enemy 247 HP
1087EDF8 0000????
Enemy 247 Sp
1087EDFA 0000????
Enemy 247 Skill 1
1087EE02 0000????
Enemy 247 Skill 2
1087EE04 0000????
Enemy 247 Skill 3
1087EE06 0000????
Enemy 247 Skill 4
1087EE08 0000????
Enemy 247 Skill 5
1087EE0A 0000????
Enemy 247 Skill 6
1087EE0C 0000????
Enemy 247 Skill 7
1087EE0E 0000????
Enemy 247 Skill 8
1087EE10 0000????
Enemy 247 St Max
0087EDFC 00000063
Enemy 247 Ma Max
0087EDFD 00000063
Enemy 247 EN Max
0087EDFE 00000063
Enemy 247 AG Max
0087EDFF 00000063
Enemy 247 Lu Max
0087EE00 00000063
Enemy 248 SLink type
0087EE34 000000??
Enemy 248 Level Max
0087EE35 00000063
Enemy 248 HP
1087EE36 0000????
Enemy 248 Sp
1087EE38 0000????
Enemy 248 Skill 1
1087EE40 0000????
Enemy 248 Skill 2
1087EE42 0000????
Enemy 248 Skill 3
1087EE44 0000????
Enemy 248 Skill 4
1087EE46 0000????
Enemy 248 Skill 5
1087EE48 0000????
Enemy 248 Skill 6
1087EE4A 0000????
Enemy 248 Skill 7
1087EE4C 0000????
Enemy 248 Skill 8
1087EE4E 0000????
Enemy 248 St Max
0087EE3A 00000063
Enemy 248 Ma Max
0087EE3B 00000063
Enemy 248 EN Max
0087EE3C 00000063
Enemy 248 AG Max
0087EE3D 00000063
Enemy 248 Lu Max
0087EE3E 00000063
Enemy 249 SLink type
0087EE72 000000??
Enemy 249 Level Max
0087EE73 00000063
Enemy 249 HP
1087EE74 0000????
Enemy 249 Sp
1087EE76 0000????
Enemy 249 Skill 1
1087EE7E 0000????
Enemy 249 Skill 2
1087EE80 0000????
Enemy 249 Skill 3
1087EE82 0000????
Enemy 249 Skill 4
1087EE84 0000????
Enemy 249 Skill 5
1087EE86 0000????
Enemy 249 Skill 6
1087EE88 0000????
Enemy 249 Skill 7
1087EE8A 0000????
Enemy 249 Skill 8
1087EE8C 0000????
Enemy 249 St Max
0087EE78 00000063
Enemy 249 Ma Max
0087EE79 00000063
Enemy 249 EN Max
0087EE7A 00000063
Enemy 249 AG Max
0087EE7B 00000063
Enemy 249 Lu Max
0087EE7C 00000063
Enemy 250 SLink type
0087EEB0 000000??
Enemy 250 Level Max
0087EEB1 00000063
Enemy 250 HP
1087EEB2 0000????
Enemy 250 Sp
1087EEB4 0000????
Enemy 250 Skill 1
1087EEBC 0000????
Enemy 250 Skill 2
1087EEBE 0000????
Enemy 250 Skill 3
1087EEC0 0000????
Enemy 250 Skill 4
1087EEC2 0000????
Enemy 250 Skill 5
1087EEC4 0000????
Enemy 250 Skill 6
1087EEC6 0000????
Enemy 250 Skill 7
1087EEC8 0000????
Enemy 250 Skill 8
1087EECA 0000????
Enemy 250 St Max
0087EEB6 00000063
Enemy 250 Ma Max
0087EEB7 00000063
Enemy 250 EN Max
0087EEB8 00000063
Enemy 250 AG Max
0087EEB9 00000063
Enemy 250 Lu Max
0087EEBA 00000063
Enemy 251 SLink type
0087EEEE 000000??
Enemy 251 Level Max
0087EEEF 00000063
Enemy 251 HP
1087EEF0 0000????
Enemy 251 Sp
1087EEF2 0000????
Enemy 251 Skill 1
1087EEFA 0000????
Enemy 251 Skill 2
1087EEFC 0000????
Enemy 251 Skill 3
1087EEFE 0000????
Enemy 251 Skill 4
1087EF00 0000????
Enemy 251 Skill 5
1087EF02 0000????
Enemy 251 Skill 6
1087EF04 0000????
Enemy 251 Skill 7
1087EF06 0000????
Enemy 251 Skill 8
1087EF08 0000????
Enemy 251 St Max
0087EEF4 00000063
Enemy 251 Ma Max
0087EEF5 00000063
Enemy 251 EN Max
0087EEF6 00000063
Enemy 251 AG Max
0087EEF7 00000063
Enemy 251 Lu Max
0087EEF8 00000063
Enemy 252 SLink type
0087EF2C 000000??
Enemy 252 Level Max
0087EF2D 00000063
Enemy 252 HP
1087EF2E 0000????
Enemy 252 Sp
1087EF30 0000????
Enemy 252 Skill 1
1087EF38 0000????
Enemy 252 Skill 2
1087EF3A 0000????
Enemy 252 Skill 3
1087EF3C 0000????
Enemy 252 Skill 4
1087EF3E 0000????
Enemy 252 Skill 5
1087EF40 0000????
Enemy 252 Skill 6
1087EF42 0000????
Enemy 252 Skill 7
1087EF44 0000????
Enemy 252 Skill 8
1087EF46 0000????
Enemy 252 St Max
0087EF32 00000063
Enemy 252 Ma Max
0087EF33 00000063
Enemy 252 EN Max
0087EF34 00000063
Enemy 252 AG Max
0087EF35 00000063
Enemy 252 Lu Max
0087EF36 00000063
Enemy 253 SLink type
0087EF6A 000000??
Enemy 253 Level Max
0087EF6B 00000063
Enemy 253 HP
1087EF6C 0000????
Enemy 253 Sp
1087EF6E 0000????
Enemy 253 Skill 1
1087EF76 0000????
Enemy 253 Skill 2
1087EF78 0000????
Enemy 253 Skill 3
1087EF7A 0000????
Enemy 253 Skill 4
1087EF7C 0000????
Enemy 253 Skill 5
1087EF7E 0000????
Enemy 253 Skill 6
1087EF80 0000????
Enemy 253 Skill 7
1087EF82 0000????
Enemy 253 Skill 8
1087EF84 0000????
Enemy 253 St Max
0087EF70 00000063
Enemy 253 Ma Max
0087EF71 00000063
Enemy 253 EN Max
0087EF72 00000063
Enemy 253 AG Max
0087EF73 00000063
Enemy 253 Lu Max
0087EF74 00000063
Enemy 254 SLink type
0087EFA8 000000??
Enemy 254 Level Max
0087EFA9 00000063
Enemy 254 HP
1087EFAA 0000????
Enemy 254 Sp
1087EFAC 0000????
Enemy 254 Skill 1
1087EFB4 0000????
Enemy 254 Skill 2
1087EFB6 0000????
Enemy 254 Skill 3
1087EFB8 0000????
Enemy 254 Skill 4
1087EFBA 0000????
Enemy 254 Skill 5
1087EFBC 0000????
Enemy 254 Skill 6
1087EFBE 0000????
Enemy 254 Skill 7
1087EFC0 0000????
Enemy 254 Skill 8
1087EFC2 0000????
Enemy 254 St Max
0087EFAE 00000063
Enemy 254 Ma Max
0087EFAF 00000063
Enemy 254 EN Max
0087EFB0 00000063
Enemy 254 AG Max
0087EFB1 00000063
Enemy 254 Lu Max
0087EFB2 00000063
Enemy 255 SLink type
0087EFE6 000000??
Enemy 255 Level Max
0087EFE7 00000063
Enemy 255 HP
1087EFE8 0000????
Enemy 255 Sp
1087EFEA 0000????
Enemy 255 Skill 1
1087EFF2 0000????
Enemy 255 Skill 2
1087EFF4 0000????
Enemy 255 Skill 3
1087EFF6 0000????
Enemy 255 Skill 4
1087EFF8 0000????
Enemy 255 Skill 5
1087EFFA 0000????
Enemy 255 Skill 6
1087EFFC 0000????
Enemy 255 Skill 7
1087EFFE 0000????
Enemy 255 Skill 8
1087F000 0000????
Enemy 255 St Max
0087EFEC 00000063
Enemy 255 Ma Max
0087EFED 00000063
Enemy 255 EN Max
0087EFEE 00000063
Enemy 255 AG Max
0087EFEF 00000063
Enemy 255 Lu Max
0087EFF0 00000063
Enemy 256 SLink type
0087F024 000000??
Enemy 256 Level Max
0087F025 00000063
Enemy 256 HP
1087F026 0000????
Enemy 256 Sp
1087F028 0000????
Enemy 256 Skill 1
1087F030 0000????
Enemy 256 Skill 2
1087F032 0000????
Enemy 256 Skill 3
1087F034 0000????
Enemy 256 Skill 4
1087F036 0000????
Enemy 256 Skill 5
1087F038 0000????
Enemy 256 Skill 6
1087F03A 0000????
Enemy 256 Skill 7
1087F03C 0000????
Enemy 256 Skill 8
1087F03E 0000????
Enemy 256 St Max
0087F02A 00000063
Enemy 256 Ma Max
0087F02B 00000063
Enemy 256 EN Max
0087F02C 00000063
Enemy 256 AG Max
0087F02D 00000063
Enemy 256 Lu Max
0087F02E 00000063
Enemy 257 SLink type
0087F062 000000??
Enemy 257 Level Max
0087F063 00000063
Enemy 257 HP
1087F064 0000????
Enemy 257 Sp
1087F066 0000????
Enemy 257 Skill 1
1087F06E 0000????
Enemy 257 Skill 2
1087F070 0000????
Enemy 257 Skill 3
1087F072 0000????
Enemy 257 Skill 4
1087F074 0000????
Enemy 257 Skill 5
1087F076 0000????
Enemy 257 Skill 6
1087F078 0000????
Enemy 257 Skill 7
1087F07A 0000????
Enemy 257 Skill 8
1087F07C 0000????
Enemy 257 St Max
0087F068 00000063
Enemy 257 Ma Max
0087F069 00000063
Enemy 257 EN Max
0087F06A 00000063
Enemy 257 AG Max
0087F06B 00000063
Enemy 257 Lu Max
0087F06C 00000063
Enemy 258 SLink type
0087F0A0 000000??
Enemy 258 Level Max
0087F0A1 00000063
Enemy 258 HP
1087F0A2 0000????
Enemy 258 Sp
1087F0A4 0000????
Enemy 258 Skill 1
1087F0AC 0000????
Enemy 258 Skill 2
1087F0AE 0000????
Enemy 258 Skill 3
1087F0B0 0000????
Enemy 258 Skill 4
1087F0B2 0000????
Enemy 258 Skill 5
1087F0B4 0000????
Enemy 258 Skill 6
1087F0B6 0000????
Enemy 258 Skill 7
1087F0B8 0000????
Enemy 258 Skill 8
1087F0BA 0000????
Enemy 258 St Max
0087F0A6 00000063
Enemy 258 Ma Max
0087F0A7 00000063
Enemy 258 EN Max
0087F0A8 00000063
Enemy 258 AG Max
0087F0A9 00000063
Enemy 258 Lu Max
0087F0AA 00000063
Enemy 259 SLink type
0087F0DE 000000??
Enemy 259 Level Max
0087F0DF 00000063
Enemy 259 HP
1087F0E0 0000????
Enemy 259 Sp
1087F0E2 0000????
Enemy 259 Skill 1
1087F0EA 0000????
Enemy 259 Skill 2
1087F0EC 0000????
Enemy 259 Skill 3
1087F0EE 0000????
Enemy 259 Skill 4
1087F0F0 0000????
Enemy 259 Skill 5
1087F0F2 0000????
Enemy 259 Skill 6
1087F0F4 0000????
Enemy 259 Skill 7
1087F0F6 0000????
Enemy 259 Skill 8
1087F0F8 0000????
Enemy 259 St Max
0087F0E4 00000063
Enemy 259 Ma Max
0087F0E5 00000063
Enemy 259 EN Max
0087F0E6 00000063
Enemy 259 AG Max
0087F0E7 00000063
Enemy 259 Lu Max
0087F0E8 00000063
Enemy 260 SLink type
0087F11C 000000??
Enemy 260 Level Max
0087F11D 00000063
Enemy 260 HP
1087F11E 0000????
Enemy 260 Sp
1087F120 0000????
Enemy 260 Skill 1
1087F128 0000????
Enemy 260 Skill 2
1087F12A 0000????
Enemy 260 Skill 3
1087F12C 0000????
Enemy 260 Skill 4
1087F12E 0000????
Enemy 260 Skill 5
1087F130 0000????
Enemy 260 Skill 6
1087F132 0000????
Enemy 260 Skill 7
1087F134 0000????
Enemy 260 Skill 8
1087F136 0000????
Enemy 260 St Max
0087F122 00000063
Enemy 260 Ma Max
0087F123 00000063
Enemy 260 EN Max
0087F124 00000063
Enemy 260 AG Max
0087F125 00000063
Enemy 260 Lu Max
0087F126 00000063
Enemy 261 SLink type
0087F15A 000000??
Enemy 261 Level Max
0087F15B 00000063
Enemy 261 HP
1087F15C 0000????
Enemy 261 Sp
1087F15E 0000????
Enemy 261 Skill 1
1087F166 0000????
Enemy 261 Skill 2
1087F168 0000????
Enemy 261 Skill 3
1087F16A 0000????
Enemy 261 Skill 4
1087F16C 0000????
Enemy 261 Skill 5
1087F16E 0000????
Enemy 261 Skill 6
1087F170 0000????
Enemy 261 Skill 7
1087F172 0000????
Enemy 261 Skill 8
1087F174 0000????
Enemy 261 St Max
0087F160 00000063
Enemy 261 Ma Max
0087F161 00000063
Enemy 261 EN Max
0087F162 00000063
Enemy 261 AG Max
0087F163 00000063
Enemy 261 Lu Max
0087F164 00000063
Enemy 262 SLink type
0087F198 000000??
Enemy 262 Level Max
0087F199 00000063
Enemy 262 HP
1087F19A 0000????
Enemy 262 Sp
1087F19C 0000????
Enemy 262 Skill 1
1087F1A4 0000????
Enemy 262 Skill 2
1087F1A6 0000????
Enemy 262 Skill 3
1087F1A8 0000????
Enemy 262 Skill 4
1087F1AA 0000????
Enemy 262 Skill 5
1087F1AC 0000????
Enemy 262 Skill 6
1087F1AE 0000????
Enemy 262 Skill 7
1087F1B0 0000????
Enemy 262 Skill 8
1087F1B2 0000????
Enemy 262 St Max
0087F19E 00000063
Enemy 262 Ma Max
0087F19F 00000063
Enemy 262 EN Max
0087F1A0 00000063
Enemy 262 AG Max
0087F1A1 00000063
Enemy 262 Lu Max
0087F1A2 00000063
Enemy 263 SLink type
0087F1D6 000000??
Enemy 263 Level Max
0087F1D7 00000063
Enemy 263 HP
1087F1D8 0000????
Enemy 263 Sp
1087F1DA 0000????
Enemy 263 Skill 1
1087F1E2 0000????
Enemy 263 Skill 2
1087F1E4 0000????
Enemy 263 Skill 3
1087F1E6 0000????
Enemy 263 Skill 4
1087F1E8 0000????
Enemy 263 Skill 5
1087F1EA 0000????
Enemy 263 Skill 6
1087F1EC 0000????
Enemy 263 Skill 7
1087F1EE 0000????
Enemy 263 Skill 8
1087F1F0 0000????
Enemy 263 St Max
0087F1DC 00000063
Enemy 263 Ma Max
0087F1DD 00000063
Enemy 263 EN Max
0087F1DE 00000063
Enemy 263 AG Max
0087F1DF 00000063
Enemy 263 Lu Max
0087F1E0 00000063
Enemy 264 SLink type
0087F214 000000??
Enemy 264 Level Max
0087F215 00000063
Enemy 264 HP
1087F216 0000????
Enemy 264 Sp
1087F218 0000????
Enemy 264 Skill 1
1087F220 0000????
Enemy 264 Skill 2
1087F222 0000????
Enemy 264 Skill 3
1087F224 0000????
Enemy 264 Skill 4
1087F226 0000????
Enemy 264 Skill 5
1087F228 0000????
Enemy 264 Skill 6
1087F22A 0000????
Enemy 264 Skill 7
1087F22C 0000????
Enemy 264 Skill 8
1087F22E 0000????
Enemy 264 St Max
0087F21A 00000063
Enemy 264 Ma Max
0087F21B 00000063
Enemy 264 EN Max
0087F21C 00000063
Enemy 264 AG Max
0087F21D 00000063
Enemy 264 Lu Max
0087F21E 00000063
Enemy 265 SLink type
0087F252 000000??
Enemy 265 Level Max
0087F253 00000063
Enemy 265 HP
1087F254 0000????
Enemy 265 Sp
1087F256 0000????
Enemy 265 Skill 1
1087F25E 0000????
Enemy 265 Skill 2
1087F260 0000????
Enemy 265 Skill 3
1087F262 0000????
Enemy 265 Skill 4
1087F264 0000????
Enemy 265 Skill 5
1087F266 0000????
Enemy 265 Skill 6
1087F268 0000????
Enemy 265 Skill 7
1087F26A 0000????
Enemy 265 Skill 8
1087F26C 0000????
Enemy 265 St Max
0087F258 00000063
Enemy 265 Ma Max
0087F259 00000063
Enemy 265 EN Max
0087F25A 00000063
Enemy 265 AG Max
0087F25B 00000063
Enemy 265 Lu Max
0087F25C 00000063
Enemy 266 SLink type
0087F290 000000??
Enemy 266 Level Max
0087F291 00000063
Enemy 266 HP
1087F292 0000????
Enemy 266 Sp
1087F294 0000????
Enemy 266 Skill 1
1087F29C 0000????
Enemy 266 Skill 2
1087F29E 0000????
Enemy 266 Skill 3
1087F2A0 0000????
Enemy 266 Skill 4
1087F2A2 0000????
Enemy 266 Skill 5
1087F2A4 0000????
Enemy 266 Skill 6
1087F2A6 0000????
Enemy 266 Skill 7
1087F2A8 0000????
Enemy 266 Skill 8
1087F2AA 0000????
Enemy 266 St Max
0087F296 00000063
Enemy 266 Ma Max
0087F297 00000063
Enemy 266 EN Max
0087F298 00000063
Enemy 266 AG Max
0087F299 00000063
Enemy 266 Lu Max
0087F29A 00000063
Enemy 267 SLink type
0087F2CE 000000??
Enemy 267 Level Max
0087F2CF 00000063
Enemy 267 HP
1087F2D0 0000????
Enemy 267 Sp
1087F2D2 0000????
Enemy 267 Skill 1
1087F2DA 0000????
Enemy 267 Skill 2
1087F2DC 0000????
Enemy 267 Skill 3
1087F2DE 0000????
Enemy 267 Skill 4
1087F2E0 0000????
Enemy 267 Skill 5
1087F2E2 0000????
Enemy 267 Skill 6
1087F2E4 0000????
Enemy 267 Skill 7
1087F2E6 0000????
Enemy 267 Skill 8
1087F2E8 0000????
Enemy 267 St Max
0087F2D4 00000063
Enemy 267 Ma Max
0087F2D5 00000063
Enemy 267 EN Max
0087F2D6 00000063
Enemy 267 AG Max
0087F2D7 00000063
Enemy 267 Lu Max
0087F2D8 00000063
Enemy 268 SLink type
0087F30C 000000??
Enemy 268 Level Max
0087F30D 00000063
Enemy 268 HP
1087F30E 0000????
Enemy 268 Sp
1087F310 0000????
Enemy 268 Skill 1
1087F318 0000????
Enemy 268 Skill 2
1087F31A 0000????
Enemy 268 Skill 3
1087F31C 0000????
Enemy 268 Skill 4
1087F31E 0000????
Enemy 268 Skill 5
1087F320 0000????
Enemy 268 Skill 6
1087F322 0000????
Enemy 268 Skill 7
1087F324 0000????
Enemy 268 Skill 8
1087F326 0000????
Enemy 268 St Max
0087F312 00000063
Enemy 268 Ma Max
0087F313 00000063
Enemy 268 EN Max
0087F314 00000063
Enemy 268 AG Max
0087F315 00000063
Enemy 268 Lu Max
0087F316 00000063
Enemy 269 SLink type
0087F34A 000000??
Enemy 269 Level Max
0087F34B 00000063
Enemy 269 HP
1087F34C 0000????
Enemy 269 Sp
1087F34E 0000????
Enemy 269 Skill 1
1087F356 0000????
Enemy 269 Skill 2
1087F358 0000????
Enemy 269 Skill 3
1087F35A 0000????
Enemy 269 Skill 4
1087F35C 0000????
Enemy 269 Skill 5
1087F35E 0000????
Enemy 269 Skill 6
1087F360 0000????
Enemy 269 Skill 7
1087F362 0000????
Enemy 269 Skill 8
1087F364 0000????
Enemy 269 St Max
0087F350 00000063
Enemy 269 Ma Max
0087F351 00000063
Enemy 269 EN Max
0087F352 00000063
Enemy 269 AG Max
0087F353 00000063
Enemy 269 Lu Max
0087F354 00000063
Enemy 270 SLink type
0087F388 000000??
Enemy 270 Level Max
0087F389 00000063
Enemy 270 HP
1087F38A 0000????
Enemy 270 Sp
1087F38C 0000????
Enemy 270 Skill 1
1087F394 0000????
Enemy 270 Skill 2
1087F396 0000????
Enemy 270 Skill 3
1087F398 0000????
Enemy 270 Skill 4
1087F39A 0000????
Enemy 270 Skill 5
1087F39C 0000????
Enemy 270 Skill 6
1087F39E 0000????
Enemy 270 Skill 7
1087F3A0 0000????
Enemy 270 Skill 8
1087F3A2 0000????
Enemy 270 St Max
0087F38E 00000063
Enemy 270 Ma Max
0087F38F 00000063
Enemy 270 EN Max
0087F390 00000063
Enemy 270 AG Max
0087F391 00000063
Enemy 270 Lu Max
0087F392 00000063
Enemy 271 SLink type
0087F3C6 000000??
Enemy 271 Level Max
0087F3C7 00000063
Enemy 271 HP
1087F3C8 0000????
Enemy 271 Sp
1087F3CA 0000????
Enemy 271 Skill 1
1087F3D2 0000????
Enemy 271 Skill 2
1087F3D4 0000????
Enemy 271 Skill 3
1087F3D6 0000????
Enemy 271 Skill 4
1087F3D8 0000????
Enemy 271 Skill 5
1087F3DA 0000????
Enemy 271 Skill 6
1087F3DC 0000????
Enemy 271 Skill 7
1087F3DE 0000????
Enemy 271 Skill 8
1087F3E0 0000????
Enemy 271 St Max
0087F3CC 00000063
Enemy 271 Ma Max
0087F3CD 00000063
Enemy 271 EN Max
0087F3CE 00000063
Enemy 271 AG Max
0087F3CF 00000063
Enemy 271 Lu Max
0087F3D0 00000063
Enemy 272 SLink type
0087F404 000000??
Enemy 272 Level Max
0087F405 00000063
Enemy 272 HP
1087F406 0000????
Enemy 272 Sp
1087F408 0000????
Enemy 272 Skill 1
1087F410 0000????
Enemy 272 Skill 2
1087F412 0000????
Enemy 272 Skill 3
1087F414 0000????
Enemy 272 Skill 4
1087F416 0000????
Enemy 272 Skill 5
1087F418 0000????
Enemy 272 Skill 6
1087F41A 0000????
Enemy 272 Skill 7
1087F41C 0000????
Enemy 272 Skill 8
1087F41E 0000????
Enemy 272 St Max
0087F40A 00000063
Enemy 272 Ma Max
0087F40B 00000063
Enemy 272 EN Max
0087F40C 00000063
Enemy 272 AG Max
0087F40D 00000063
Enemy 272 Lu Max
0087F40E 00000063
Enemy 273 SLink type
0087F442 000000??
Enemy 273 Level Max
0087F443 00000063
Enemy 273 HP
1087F444 0000????
Enemy 273 Sp
1087F446 0000????
Enemy 273 Skill 1
1087F44E 0000????
Enemy 273 Skill 2
1087F450 0000????
Enemy 273 Skill 3
1087F452 0000????
Enemy 273 Skill 4
1087F454 0000????
Enemy 273 Skill 5
1087F456 0000????
Enemy 273 Skill 6
1087F458 0000????
Enemy 273 Skill 7
1087F45A 0000????
Enemy 273 Skill 8
1087F45C 0000????
Enemy 273 St Max
0087F448 00000063
Enemy 273 Ma Max
0087F449 00000063
Enemy 273 EN Max
0087F44A 00000063
Enemy 273 AG Max
0087F44B 00000063
Enemy 273 Lu Max
0087F44C 00000063
Enemy 274 SLink type
0087F480 000000??
Enemy 274 Level Max
0087F481 00000063
Enemy 274 HP
1087F482 0000????
Enemy 274 Sp
1087F484 0000????
Enemy 274 Skill 1
1087F48C 0000????
Enemy 274 Skill 2
1087F48E 0000????
Enemy 274 Skill 3
1087F490 0000????
Enemy 274 Skill 4
1087F492 0000????
Enemy 274 Skill 5
1087F494 0000????
Enemy 274 Skill 6
1087F496 0000????
Enemy 274 Skill 7
1087F498 0000????
Enemy 274 Skill 8
1087F49A 0000????
Enemy 274 St Max
0087F486 00000063
Enemy 274 Ma Max
0087F487 00000063
Enemy 274 EN Max
0087F488 00000063
Enemy 274 AG Max
0087F489 00000063
Enemy 274 Lu Max
0087F48A 00000063
Enemy 275 SLink type
0087F4BE 000000??
Enemy 275 Level Max
0087F4BF 00000063
Enemy 275 HP
1087F4C0 0000????
Enemy 275 Sp
1087F4C2 0000????
Enemy 275 Skill 1
1087F4CA 0000????
Enemy 275 Skill 2
1087F4CC 0000????
Enemy 275 Skill 3
1087F4CE 0000????
Enemy 275 Skill 4
1087F4D0 0000????
Enemy 275 Skill 5
1087F4D2 0000????
Enemy 275 Skill 6
1087F4D4 0000????
Enemy 275 Skill 7
1087F4D6 0000????
Enemy 275 Skill 8
1087F4D8 0000????
Enemy 275 St Max
0087F4C4 00000063
Enemy 275 Ma Max
0087F4C5 00000063
Enemy 275 EN Max
0087F4C6 00000063
Enemy 275 AG Max
0087F4C7 00000063
Enemy 275 Lu Max
0087F4C8 00000063
Enemy 276 SLink type
0087F4FC 000000??
Enemy 276 Level Max
0087F4FD 00000063
Enemy 276 HP
1087F4FE 0000????
Enemy 276 Sp
1087F500 0000????
Enemy 276 Skill 1
1087F508 0000????
Enemy 276 Skill 2
1087F50A 0000????
Enemy 276 Skill 3
1087F50C 0000????
Enemy 276 Skill 4
1087F50E 0000????
Enemy 276 Skill 5
1087F510 0000????
Enemy 276 Skill 6
1087F512 0000????
Enemy 276 Skill 7
1087F514 0000????
Enemy 276 Skill 8
1087F516 0000????
Enemy 276 St Max
0087F502 00000063
Enemy 276 Ma Max
0087F503 00000063
Enemy 276 EN Max
0087F504 00000063
Enemy 276 AG Max
0087F505 00000063
Enemy 276 Lu Max
0087F506 00000063
Enemy 277 SLink type
0087F53A 000000??
Enemy 277 Level Max
0087F53B 00000063
Enemy 277 HP
1087F53C 0000????
Enemy 277 Sp
1087F53E 0000????
Enemy 277 Skill 1
1087F546 0000????
Enemy 277 Skill 2
1087F548 0000????
Enemy 277 Skill 3
1087F54A 0000????
Enemy 277 Skill 4
1087F54C 0000????
Enemy 277 Skill 5
1087F54E 0000????
Enemy 277 Skill 6
1087F550 0000????
Enemy 277 Skill 7
1087F552 0000????
Enemy 277 Skill 8
1087F554 0000????
Enemy 277 St Max
0087F540 00000063
Enemy 277 Ma Max
0087F541 00000063
Enemy 277 EN Max
0087F542 00000063
Enemy 277 AG Max
0087F543 00000063
Enemy 277 Lu Max
0087F544 00000063
Enemy 278 SLink type
0087F578 000000??
Enemy 278 Level Max
0087F579 00000063
Enemy 278 HP
1087F57A 0000????
Enemy 278 Sp
1087F57C 0000????
Enemy 278 Skill 1
1087F584 0000????
Enemy 278 Skill 2
1087F586 0000????
Enemy 278 Skill 3
1087F588 0000????
Enemy 278 Skill 4
1087F58A 0000????
Enemy 278 Skill 5
1087F58C 0000????
Enemy 278 Skill 6
1087F58E 0000????
Enemy 278 Skill 7
1087F590 0000????
Enemy 278 Skill 8
1087F592 0000????
Enemy 278 St Max
0087F57E 00000063
Enemy 278 Ma Max
0087F57F 00000063
Enemy 278 EN Max
0087F580 00000063
Enemy 278 AG Max
0087F581 00000063
Enemy 278 Lu Max
0087F582 00000063
Enemy 279 SLink type
0087F5B6 000000??
Enemy 279 Level Max
0087F5B7 00000063
Enemy 279 HP
1087F5B8 0000????
Enemy 279 Sp
1087F5BA 0000????
Enemy 279 Skill 1
1087F5C2 0000????
Enemy 279 Skill 2
1087F5C4 0000????
Enemy 279 Skill 3
1087F5C6 0000????
Enemy 279 Skill 4
1087F5C8 0000????
Enemy 279 Skill 5
1087F5CA 0000????
Enemy 279 Skill 6
1087F5CC 0000????
Enemy 279 Skill 7
1087F5CE 0000????
Enemy 279 Skill 8
1087F5D0 0000????
Enemy 279 St Max
0087F5BC 00000063
Enemy 279 Ma Max
0087F5BD 00000063
Enemy 279 EN Max
0087F5BE 00000063
Enemy 279 AG Max
0087F5BF 00000063
Enemy 279 Lu Max
0087F5C0 00000063
Enemy 280 SLink type
0087F5F4 000000??
Enemy 280 Level Max
0087F5F5 00000063
Enemy 280 HP
1087F5F6 0000????
Enemy 280 Sp
1087F5F8 0000????
Enemy 280 Skill 1
1087F600 0000????
Enemy 280 Skill 2
1087F602 0000????
Enemy 280 Skill 3
1087F604 0000????
Enemy 280 Skill 4
1087F606 0000????
Enemy 280 Skill 5
1087F608 0000????
Enemy 280 Skill 6
1087F60A 0000????
Enemy 280 Skill 7
1087F60C 0000????
Enemy 280 Skill 8
1087F60E 0000????
Enemy 280 St Max
0087F5FA 00000063
Enemy 280 Ma Max
0087F5FB 00000063
Enemy 280 EN Max
0087F5FC 00000063
Enemy 280 AG Max
0087F5FD 00000063
Enemy 280 Lu Max
0087F5FE 00000063
Enemy 281 SLink type
0087F632 000000??
Enemy 281 Level Max
0087F633 00000063
Enemy 281 HP
1087F634 0000????
Enemy 281 Sp
1087F636 0000????
Enemy 281 Skill 1
1087F63E 0000????
Enemy 281 Skill 2
1087F640 0000????
Enemy 281 Skill 3
1087F642 0000????
Enemy 281 Skill 4
1087F644 0000????
Enemy 281 Skill 5
1087F646 0000????
Enemy 281 Skill 6
1087F648 0000????
Enemy 281 Skill 7
1087F64A 0000????
Enemy 281 Skill 8
1087F64C 0000????
Enemy 281 St Max
0087F638 00000063
Enemy 281 Ma Max
0087F639 00000063
Enemy 281 EN Max
0087F63A 00000063
Enemy 281 AG Max
0087F63B 00000063
Enemy 281 Lu Max
0087F63C 00000063
Enemy 282 SLink type
0087F670 000000??
Enemy 282 Level Max
0087F671 00000063
Enemy 282 HP
1087F672 0000????
Enemy 282 Sp
1087F674 0000????
Enemy 282 Skill 1
1087F67C 0000????
Enemy 282 Skill 2
1087F67E 0000????
Enemy 282 Skill 3
1087F680 0000????
Enemy 282 Skill 4
1087F682 0000????
Enemy 282 Skill 5
1087F684 0000????
Enemy 282 Skill 6
1087F686 0000????
Enemy 282 Skill 7
1087F688 0000????
Enemy 282 Skill 8
1087F68A 0000????
Enemy 282 St Max
0087F676 00000063
Enemy 282 Ma Max
0087F677 00000063
Enemy 282 EN Max
0087F678 00000063
Enemy 282 AG Max
0087F679 00000063
Enemy 282 Lu Max
0087F67A 00000063
Enemy 283 SLink type
0087F6AE 000000??
Enemy 283 Level Max
0087F6AF 00000063
Enemy 283 HP
1087F6B0 0000????
Enemy 283 Sp
1087F6B2 0000????
Enemy 283 Skill 1
1087F6BA 0000????
Enemy 283 Skill 2
1087F6BC 0000????
Enemy 283 Skill 3
1087F6BE 0000????
Enemy 283 Skill 4
1087F6C0 0000????
Enemy 283 Skill 5
1087F6C2 0000????
Enemy 283 Skill 6
1087F6C4 0000????
Enemy 283 Skill 7
1087F6C6 0000????
Enemy 283 Skill 8
1087F6C8 0000????
Enemy 283 St Max
0087F6B4 00000063
Enemy 283 Ma Max
0087F6B5 00000063
Enemy 283 EN Max
0087F6B6 00000063
Enemy 283 AG Max
0087F6B7 00000063
Enemy 283 Lu Max
0087F6B8 00000063
Enemy 284 SLink type
0087F6EC 000000??
Enemy 284 Level Max
0087F6ED 00000063
Enemy 284 HP
1087F6EE 0000????
Enemy 284 Sp
1087F6F0 0000????
Enemy 284 Skill 1
1087F6F8 0000????
Enemy 284 Skill 2
1087F6FA 0000????
Enemy 284 Skill 3
1087F6FC 0000????
Enemy 284 Skill 4
1087F6FE 0000????
Enemy 284 Skill 5
1087F700 0000????
Enemy 284 Skill 6
1087F702 0000????
Enemy 284 Skill 7
1087F704 0000????
Enemy 284 Skill 8
1087F706 0000????
Enemy 284 St Max
0087F6F2 00000063
Enemy 284 Ma Max
0087F6F3 00000063
Enemy 284 EN Max
0087F6F4 00000063
Enemy 284 AG Max
0087F6F5 00000063
Enemy 284 Lu Max
0087F6F6 00000063
Enemy 285 SLink type
0087F72A 000000??
Enemy 285 Level Max
0087F72B 00000063
Enemy 285 HP
1087F72C 0000????
Enemy 285 Sp
1087F72E 0000????
Enemy 285 Skill 1
1087F736 0000????
Enemy 285 Skill 2
1087F738 0000????
Enemy 285 Skill 3
1087F73A 0000????
Enemy 285 Skill 4
1087F73C 0000????
Enemy 285 Skill 5
1087F73E 0000????
Enemy 285 Skill 6
1087F740 0000????
Enemy 285 Skill 7
1087F742 0000????
Enemy 285 Skill 8
1087F744 0000????
Enemy 285 St Max
0087F730 00000063
Enemy 285 Ma Max
0087F731 00000063
Enemy 285 EN Max
0087F732 00000063
Enemy 285 AG Max
0087F733 00000063
Enemy 285 Lu Max
0087F734 00000063
Enemy 286 SLink type
0087F768 000000??
Enemy 286 Level Max
0087F769 00000063
Enemy 286 HP
1087F76A 0000????
Enemy 286 Sp
1087F76C 0000????
Enemy 286 Skill 1
1087F774 0000????
Enemy 286 Skill 2
1087F776 0000????
Enemy 286 Skill 3
1087F778 0000????
Enemy 286 Skill 4
1087F77A 0000????
Enemy 286 Skill 5
1087F77C 0000????
Enemy 286 Skill 6
1087F77E 0000????
Enemy 286 Skill 7
1087F780 0000????
Enemy 286 Skill 8
1087F782 0000????
Enemy 286 St Max
0087F76E 00000063
Enemy 286 Ma Max
0087F76F 00000063
Enemy 286 EN Max
0087F770 00000063
Enemy 286 AG Max
0087F771 00000063
Enemy 286 Lu Max
0087F772 00000063
Enemy 287 SLink type
0087F7A6 000000??
Enemy 287 Level Max
0087F7A7 00000063
Enemy 287 HP
1087F7A8 0000????
Enemy 287 Sp
1087F7AA 0000????
Enemy 287 Skill 1
1087F7B2 0000????
Enemy 287 Skill 2
1087F7B4 0000????
Enemy 287 Skill 3
1087F7B6 0000????
Enemy 287 Skill 4
1087F7B8 0000????
Enemy 287 Skill 5
1087F7BA 0000????
Enemy 287 Skill 6
1087F7BC 0000????
Enemy 287 Skill 7
1087F7BE 0000????
Enemy 287 Skill 8
1087F7C0 0000????
Enemy 287 St Max
0087F7AC 00000063
Enemy 287 Ma Max
0087F7AD 00000063
Enemy 287 EN Max
0087F7AE 00000063
Enemy 287 AG Max
0087F7AF 00000063
Enemy 287 Lu Max
0087F7B0 00000063
Enemy 288 SLink type
0087F7E4 000000??
Enemy 288 Level Max
0087F7E5 00000063
Enemy 288 HP
1087F7E6 0000????
Enemy 288 Sp
1087F7E8 0000????
Enemy 288 Skill 1
1087F7F0 0000????
Enemy 288 Skill 2
1087F7F2 0000????
Enemy 288 Skill 3
1087F7F4 0000????
Enemy 288 Skill 4
1087F7F6 0000????
Enemy 288 Skill 5
1087F7F8 0000????
Enemy 288 Skill 6
1087F7FA 0000????
Enemy 288 Skill 7
1087F7FC 0000????
Enemy 288 Skill 8
1087F7FE 0000????
Enemy 288 St Max
0087F7EA 00000063
Enemy 288 Ma Max
0087F7EB 00000063
Enemy 288 EN Max
0087F7EC 00000063
Enemy 288 AG Max
0087F7ED 00000063
Enemy 288 Lu Max
0087F7EE 00000063
Enemy 289 SLink type
0087F822 000000??
Enemy 289 Level Max
0087F823 00000063
Enemy 289 HP
1087F824 0000????
Enemy 289 Sp
1087F826 0000????
Enemy 289 Skill 1
1087F82E 0000????
Enemy 289 Skill 2
1087F830 0000????
Enemy 289 Skill 3
1087F832 0000????
Enemy 289 Skill 4
1087F834 0000????
Enemy 289 Skill 5
1087F836 0000????
Enemy 289 Skill 6
1087F838 0000????
Enemy 289 Skill 7
1087F83A 0000????
Enemy 289 Skill 8
1087F83C 0000????
Enemy 289 St Max
0087F828 00000063
Enemy 289 Ma Max
0087F829 00000063
Enemy 289 EN Max
0087F82A 00000063
Enemy 289 AG Max
0087F82B 00000063
Enemy 289 Lu Max
0087F82C 00000063
Enemy 290 SLink type
0087F860 000000??
Enemy 290 Level Max
0087F861 00000063
Enemy 290 HP
1087F862 0000????
Enemy 290 Sp
1087F864 0000????
Enemy 290 Skill 1
1087F86C 0000????
Enemy 290 Skill 2
1087F86E 0000????
Enemy 290 Skill 3
1087F870 0000????
Enemy 290 Skill 4
1087F872 0000????
Enemy 290 Skill 5
1087F874 0000????
Enemy 290 Skill 6
1087F876 0000????
Enemy 290 Skill 7
1087F878 0000????
Enemy 290 Skill 8
1087F87A 0000????
Enemy 290 St Max
0087F866 00000063
Enemy 290 Ma Max
0087F867 00000063
Enemy 290 EN Max
0087F868 00000063
Enemy 290 AG Max
0087F869 00000063
Enemy 290 Lu Max
0087F86A 00000063
Enemy 291 SLink type
0087F89E 000000??
Enemy 291 Level Max
0087F89F 00000063
Enemy 291 HP
1087F8A0 0000????
Enemy 291 Sp
1087F8A2 0000????
Enemy 291 Skill 1
1087F8AA 0000????
Enemy 291 Skill 2
1087F8AC 0000????
Enemy 291 Skill 3
1087F8AE 0000????
Enemy 291 Skill 4
1087F8B0 0000????
Enemy 291 Skill 5
1087F8B2 0000????
Enemy 291 Skill 6
1087F8B4 0000????
Enemy 291 Skill 7
1087F8B6 0000????
Enemy 291 Skill 8
1087F8B8 0000????
Enemy 291 St Max
0087F8A4 00000063
Enemy 291 Ma Max
0087F8A5 00000063
Enemy 291 EN Max
0087F8A6 00000063
Enemy 291 AG Max
0087F8A7 00000063
Enemy 291 Lu Max
0087F8A8 00000063
Enemy 292 SLink type
0087F8DC 000000??
Enemy 292 Level Max
0087F8DD 00000063
Enemy 292 HP
1087F8DE 0000????
Enemy 292 Sp
1087F8E0 0000????
Enemy 292 Skill 1
1087F8E8 0000????
Enemy 292 Skill 2
1087F8EA 0000????
Enemy 292 Skill 3
1087F8EC 0000????
Enemy 292 Skill 4
1087F8EE 0000????
Enemy 292 Skill 5
1087F8F0 0000????
Enemy 292 Skill 6
1087F8F2 0000????
Enemy 292 Skill 7
1087F8F4 0000????
Enemy 292 Skill 8
1087F8F6 0000????
Enemy 292 St Max
0087F8E2 00000063
Enemy 292 Ma Max
0087F8E3 00000063
Enemy 292 EN Max
0087F8E4 00000063
Enemy 292 AG Max
0087F8E5 00000063
Enemy 292 Lu Max
0087F8E6 00000063
Enemy 293 SLink type
0087F91A 000000??
Enemy 293 Level Max
0087F91B 00000063
Enemy 293 HP
1087F91C 0000????
Enemy 293 Sp
1087F91E 0000????
Enemy 293 Skill 1
1087F926 0000????
Enemy 293 Skill 2
1087F928 0000????
Enemy 293 Skill 3
1087F92A 0000????
Enemy 293 Skill 4
1087F92C 0000????
Enemy 293 Skill 5
1087F92E 0000????
Enemy 293 Skill 6
1087F930 0000????
Enemy 293 Skill 7
1087F932 0000????
Enemy 293 Skill 8
1087F934 0000????
Enemy 293 St Max
0087F920 00000063
Enemy 293 Ma Max
0087F921 00000063
Enemy 293 EN Max
0087F922 00000063
Enemy 293 AG Max
0087F923 00000063
Enemy 293 Lu Max
0087F924 00000063
Enemy 294 SLink type
0087F958 000000??
Enemy 294 Level Max
0087F959 00000063
Enemy 294 HP
1087F95A 0000????
Enemy 294 Sp
1087F95C 0000????
Enemy 294 Skill 1
1087F964 0000????
Enemy 294 Skill 2
1087F966 0000????
Enemy 294 Skill 3
1087F968 0000????
Enemy 294 Skill 4
1087F96A 0000????
Enemy 294 Skill 5
1087F96C 0000????
Enemy 294 Skill 6
1087F96E 0000????
Enemy 294 Skill 7
1087F970 0000????
Enemy 294 Skill 8
1087F972 0000????
Enemy 294 St Max
0087F95E 00000063
Enemy 294 Ma Max
0087F95F 00000063
Enemy 294 EN Max
0087F960 00000063
Enemy 294 AG Max
0087F961 00000063
Enemy 294 Lu Max
0087F962 00000063
Enemy 295 SLink type
0087F996 000000??
Enemy 295 Level Max
0087F997 00000063
Enemy 295 HP
1087F998 0000????
Enemy 295 Sp
1087F99A 0000????
Enemy 295 Skill 1
1087F9A2 0000????
Enemy 295 Skill 2
1087F9A4 0000????
Enemy 295 Skill 3
1087F9A6 0000????
Enemy 295 Skill 4
1087F9A8 0000????
Enemy 295 Skill 5
1087F9AA 0000????
Enemy 295 Skill 6
1087F9AC 0000????
Enemy 295 Skill 7
1087F9AE 0000????
Enemy 295 Skill 8
1087F9B0 0000????
Enemy 295 St Max
0087F99C 00000063
Enemy 295 Ma Max
0087F99D 00000063
Enemy 295 EN Max
0087F99E 00000063
Enemy 295 AG Max
0087F99F 00000063
Enemy 295 Lu Max
0087F9A0 00000063
Enemy 296 SLink type
0087F9D4 000000??
Enemy 296 Level Max
0087F9D5 00000063
Enemy 296 HP
1087F9D6 0000????
Enemy 296 Sp
1087F9D8 0000????
Enemy 296 Skill 1
1087F9E0 0000????
Enemy 296 Skill 2
1087F9E2 0000????
Enemy 296 Skill 3
1087F9E4 0000????
Enemy 296 Skill 4
1087F9E6 0000????
Enemy 296 Skill 5
1087F9E8 0000????
Enemy 296 Skill 6
1087F9EA 0000????
Enemy 296 Skill 7
1087F9EC 0000????
Enemy 296 Skill 8
1087F9EE 0000????
Enemy 296 St Max
0087F9DA 00000063
Enemy 296 Ma Max
0087F9DB 00000063
Enemy 296 EN Max
0087F9DC 00000063
Enemy 296 AG Max
0087F9DD 00000063
Enemy 296 Lu Max
0087F9DE 00000063
Enemy 297 SLink type
0087FA12 000000??
Enemy 297 Level Max
0087FA13 00000063
Enemy 297 HP
1087FA14 0000????
Enemy 297 Sp
1087FA16 0000????
Enemy 297 Skill 1
1087FA1E 0000????
Enemy 297 Skill 2
1087FA20 0000????
Enemy 297 Skill 3
1087FA22 0000????
Enemy 297 Skill 4
1087FA24 0000????
Enemy 297 Skill 5
1087FA26 0000????
Enemy 297 Skill 6
1087FA28 0000????
Enemy 297 Skill 7
1087FA2A 0000????
Enemy 297 Skill 8
1087FA2C 0000????
Enemy 297 St Max
0087FA18 00000063
Enemy 297 Ma Max
0087FA19 00000063
Enemy 297 EN Max
0087FA1A 00000063
Enemy 297 AG Max
0087FA1B 00000063
Enemy 297 Lu Max
0087FA1C 00000063
Enemy 298 SLink type
0087FA50 000000??
Enemy 298 Level Max
0087FA51 00000063
Enemy 298 HP
1087FA52 0000????
Enemy 298 Sp
1087FA54 0000????
Enemy 298 Skill 1
1087FA5C 0000????
Enemy 298 Skill 2
1087FA5E 0000????
Enemy 298 Skill 3
1087FA60 0000????
Enemy 298 Skill 4
1087FA62 0000????
Enemy 298 Skill 5
1087FA64 0000????
Enemy 298 Skill 6
1087FA66 0000????
Enemy 298 Skill 7
1087FA68 0000????
Enemy 298 Skill 8
1087FA6A 0000????
Enemy 298 St Max
0087FA56 00000063
Enemy 298 Ma Max
0087FA57 00000063
Enemy 298 EN Max
0087FA58 00000063
Enemy 298 AG Max
0087FA59 00000063
Enemy 298 Lu Max
0087FA5A 00000063
Enemy 299 SLink type
0087FA8E 000000??
Enemy 299 Level Max
0087FA8F 00000063
Enemy 299 HP
1087FA90 0000????
Enemy 299 Sp
1087FA92 0000????
Enemy 299 Skill 1
1087FA9A 0000????
Enemy 299 Skill 2
1087FA9C 0000????
Enemy 299 Skill 3
1087FA9E 0000????
Enemy 299 Skill 4
1087FAA0 0000????
Enemy 299 Skill 5
1087FAA2 0000????
Enemy 299 Skill 6
1087FAA4 0000????
Enemy 299 Skill 7
1087FAA6 0000????
Enemy 299 Skill 8
1087FAA8 0000????
Enemy 299 St Max
0087FA94 00000063
Enemy 299 Ma Max
0087FA95 00000063
Enemy 299 EN Max
0087FA96 00000063
Enemy 299 AG Max
0087FA97 00000063
Enemy 299 Lu Max
0087FA98 00000063
Enemy 300 SLink type
0087FACC 000000??
Enemy 300 Level Max
0087FACD 00000063
Enemy 300 HP
1087FACE 0000????
Enemy 300 Sp
1087FAD0 0000????
Enemy 300 Skill 1
1087FAD8 0000????
Enemy 300 Skill 2
1087FADA 0000????
Enemy 300 Skill 3
1087FADC 0000????
Enemy 300 Skill 4
1087FADE 0000????
Enemy 300 Skill 5
1087FAE0 0000????
Enemy 300 Skill 6
1087FAE2 0000????
Enemy 300 Skill 7
1087FAE4 0000????
Enemy 300 Skill 8
1087FAE6 0000????
Enemy 300 St Max
0087FAD2 00000063
Enemy 300 Ma Max
0087FAD3 00000063
Enemy 300 EN Max
0087FAD4 00000063
Enemy 300 AG Max
0087FAD5 00000063
Enemy 300 Lu Max
0087FAD6 00000063
Enemy 301 SLink type
0087FB0A 000000??
Enemy 301 Level Max
0087FB0B 00000063
Enemy 301 HP
1087FB0C 0000????
Enemy 301 Sp
1087FB0E 0000????
Enemy 301 Skill 1
1087FB16 0000????
Enemy 301 Skill 2
1087FB18 0000????
Enemy 301 Skill 3
1087FB1A 0000????
Enemy 301 Skill 4
1087FB1C 0000????
Enemy 301 Skill 5
1087FB1E 0000????
Enemy 301 Skill 6
1087FB20 0000????
Enemy 301 Skill 7
1087FB22 0000????
Enemy 301 Skill 8
1087FB24 0000????
Enemy 301 St Max
0087FB10 00000063
Enemy 301 Ma Max
0087FB11 00000063
Enemy 301 EN Max
0087FB12 00000063
Enemy 301 AG Max
0087FB13 00000063
Enemy 301 Lu Max
0087FB14 00000063
Enemy 302 SLink type
0087FB48 000000??
Enemy 302 Level Max
0087FB49 00000063
Enemy 302 HP
1087FB4A 0000????
Enemy 302 Sp
1087FB4C 0000????
Enemy 302 Skill 1
1087FB54 0000????
Enemy 302 Skill 2
1087FB56 0000????
Enemy 302 Skill 3
1087FB58 0000????
Enemy 302 Skill 4
1087FB5A 0000????
Enemy 302 Skill 5
1087FB5C 0000????
Enemy 302 Skill 6
1087FB5E 0000????
Enemy 302 Skill 7
1087FB60 0000????
Enemy 302 Skill 8
1087FB62 0000????
Enemy 302 St Max
0087FB4E 00000063
Enemy 302 Ma Max
0087FB4F 00000063
Enemy 302 EN Max
0087FB50 00000063
Enemy 302 AG Max
0087FB51 00000063
Enemy 302 Lu Max
0087FB52 00000063
Enemy 303 SLink type
0087FB86 000000??
Enemy 303 Level Max
0087FB87 00000063
Enemy 303 HP
1087FB88 0000????
Enemy 303 Sp
1087FB8A 0000????
Enemy 303 Skill 1
1087FB92 0000????
Enemy 303 Skill 2
1087FB94 0000????
Enemy 303 Skill 3
1087FB96 0000????
Enemy 303 Skill 4
1087FB98 0000????
Enemy 303 Skill 5
1087FB9A 0000????
Enemy 303 Skill 6
1087FB9C 0000????
Enemy 303 Skill 7
1087FB9E 0000????
Enemy 303 Skill 8
1087FBA0 0000????
Enemy 303 St Max
0087FB8C 00000063
Enemy 303 Ma Max
0087FB8D 00000063
Enemy 303 EN Max
0087FB8E 00000063
Enemy 303 AG Max
0087FB8F 00000063
Enemy 303 Lu Max
0087FB90 00000063
Enemy 304 SLink type
0087FBC4 000000??
Enemy 304 Level Max
0087FBC5 00000063
Enemy 304 HP
1087FBC6 0000????
Enemy 304 Sp
1087FBC8 0000????
Enemy 304 Skill 1
1087FBD0 0000????
Enemy 304 Skill 2
1087FBD2 0000????
Enemy 304 Skill 3
1087FBD4 0000????
Enemy 304 Skill 4
1087FBD6 0000????
Enemy 304 Skill 5
1087FBD8 0000????
Enemy 304 Skill 6
1087FBDA 0000????
Enemy 304 Skill 7
1087FBDC 0000????
Enemy 304 Skill 8
1087FBDE 0000????
Enemy 304 St Max
0087FBCA 00000063
Enemy 304 Ma Max
0087FBCB 00000063
Enemy 304 EN Max
0087FBCC 00000063
Enemy 304 AG Max
0087FBCD 00000063
Enemy 304 Lu Max
0087FBCE 00000063
Enemy 305 SLink type
0087FC02 000000??
Enemy 305 Level Max
0087FC03 00000063
Enemy 305 HP
1087FC04 0000????
Enemy 305 Sp
1087FC06 0000????
Enemy 305 Skill 1
1087FC0E 0000????
Enemy 305 Skill 2
1087FC10 0000????
Enemy 305 Skill 3
1087FC12 0000????
Enemy 305 Skill 4
1087FC14 0000????
Enemy 305 Skill 5
1087FC16 0000????
Enemy 305 Skill 6
1087FC18 0000????
Enemy 305 Skill 7
1087FC1A 0000????
Enemy 305 Skill 8
1087FC1C 0000????
Enemy 305 St Max
0087FC08 00000063
Enemy 305 Ma Max
0087FC09 00000063
Enemy 305 EN Max
0087FC0A 00000063
Enemy 305 AG Max
0087FC0B 00000063
Enemy 305 Lu Max
0087FC0C 00000063
Enemy 306 SLink type
0087FC40 000000??
Enemy 306 Level Max
0087FC41 00000063
Enemy 306 HP
1087FC42 0000????
Enemy 306 Sp
1087FC44 0000????
Enemy 306 Skill 1
1087FC4C 0000????
Enemy 306 Skill 2
1087FC4E 0000????
Enemy 306 Skill 3
1087FC50 0000????
Enemy 306 Skill 4
1087FC52 0000????
Enemy 306 Skill 5
1087FC54 0000????
Enemy 306 Skill 6
1087FC56 0000????
Enemy 306 Skill 7
1087FC58 0000????
Enemy 306 Skill 8
1087FC5A 0000????
Enemy 306 St Max
0087FC46 00000063
Enemy 306 Ma Max
0087FC47 00000063
Enemy 306 EN Max
0087FC48 00000063
Enemy 306 AG Max
0087FC49 00000063
Enemy 306 Lu Max
0087FC4A 00000063
Enemy 307 SLink type
0087FC7E 000000??
Enemy 307 Level Max
0087FC7F 00000063
Enemy 307 HP
1087FC80 0000????
Enemy 307 Sp
1087FC82 0000????
Enemy 307 Skill 1
1087FC8A 0000????
Enemy 307 Skill 2
1087FC8C 0000????
Enemy 307 Skill 3
1087FC8E 0000????
Enemy 307 Skill 4
1087FC90 0000????
Enemy 307 Skill 5
1087FC92 0000????
Enemy 307 Skill 6
1087FC94 0000????
Enemy 307 Skill 7
1087FC96 0000????
Enemy 307 Skill 8
1087FC98 0000????
Enemy 307 St Max
0087FC84 00000063
Enemy 307 Ma Max
0087FC85 00000063
Enemy 307 EN Max
0087FC86 00000063
Enemy 307 AG Max
0087FC87 00000063
Enemy 307 Lu Max
0087FC88 00000063
Enemy 308 SLink type
0087FCBC 000000??
Enemy 308 Level Max
0087FCBD 00000063
Enemy 308 HP
1087FCBE 0000????
Enemy 308 Sp
1087FCC0 0000????
Enemy 308 Skill 1
1087FCC8 0000????
Enemy 308 Skill 2
1087FCCA 0000????
Enemy 308 Skill 3
1087FCCC 0000????
Enemy 308 Skill 4
1087FCCE 0000????
Enemy 308 Skill 5
1087FCD0 0000????
Enemy 308 Skill 6
1087FCD2 0000????
Enemy 308 Skill 7
1087FCD4 0000????
Enemy 308 Skill 8
1087FCD6 0000????
Enemy 308 St Max
0087FCC2 00000063
Enemy 308 Ma Max
0087FCC3 00000063
Enemy 308 EN Max
0087FCC4 00000063
Enemy 308 AG Max
0087FCC5 00000063
Enemy 308 Lu Max
0087FCC6 00000063
Enemy 309 SLink type
0087FCFA 000000??
Enemy 309 Level Max
0087FCFB 00000063
Enemy 309 HP
1087FCFC 0000????
Enemy 309 Sp
1087FCFE 0000????
Enemy 309 Skill 1
1087FD06 0000????
Enemy 309 Skill 2
1087FD08 0000????
Enemy 309 Skill 3
1087FD0A 0000????
Enemy 309 Skill 4
1087FD0C 0000????
Enemy 309 Skill 5
1087FD0E 0000????
Enemy 309 Skill 6
1087FD10 0000????
Enemy 309 Skill 7
1087FD12 0000????
Enemy 309 Skill 8
1087FD14 0000????
Enemy 309 St Max
0087FD00 00000063
Enemy 309 Ma Max
0087FD01 00000063
Enemy 309 EN Max
0087FD02 00000063
Enemy 309 AG Max
0087FD03 00000063
Enemy 309 Lu Max
0087FD04 00000063
Enemy 310 SLink type
0087FD38 000000??
Enemy 310 Level Max
0087FD39 00000063
Enemy 310 HP
1087FD3A 0000????
Enemy 310 Sp
1087FD3C 0000????
Enemy 310 Skill 1
1087FD44 0000????
Enemy 310 Skill 2
1087FD46 0000????
Enemy 310 Skill 3
1087FD48 0000????
Enemy 310 Skill 4
1087FD4A 0000????
Enemy 310 Skill 5
1087FD4C 0000????
Enemy 310 Skill 6
1087FD4E 0000????
Enemy 310 Skill 7
1087FD50 0000????
Enemy 310 Skill 8
1087FD52 0000????
Enemy 310 St Max
0087FD3E 00000063
Enemy 310 Ma Max
0087FD3F 00000063
Enemy 310 EN Max
0087FD40 00000063
Enemy 310 AG Max
0087FD41 00000063
Enemy 310 Lu Max
0087FD42 00000063
Enemy 311 SLink type
0087FD76 000000??
Enemy 311 Level Max
0087FD77 00000063
Enemy 311 HP
1087FD78 0000????
Enemy 311 Sp
1087FD7A 0000????
Enemy 311 Skill 1
1087FD82 0000????
Enemy 311 Skill 2
1087FD84 0000????
Enemy 311 Skill 3
1087FD86 0000????
Enemy 311 Skill 4
1087FD88 0000????
Enemy 311 Skill 5
1087FD8A 0000????
Enemy 311 Skill 6
1087FD8C 0000????
Enemy 311 Skill 7
1087FD8E 0000????
Enemy 311 Skill 8
1087FD90 0000????
Enemy 311 St Max
0087FD7C 00000063
Enemy 311 Ma Max
0087FD7D 00000063
Enemy 311 EN Max
0087FD7E 00000063
Enemy 311 AG Max
0087FD7F 00000063
Enemy 311 Lu Max
0087FD80 00000063
Enemy 312 SLink type
0087FDB4 000000??
Enemy 312 Level Max
0087FDB5 00000063
Enemy 312 HP
1087FDB6 0000????
Enemy 312 Sp
1087FDB8 0000????
Enemy 312 Skill 1
1087FDC0 0000????
Enemy 312 Skill 2
1087FDC2 0000????
Enemy 312 Skill 3
1087FDC4 0000????
Enemy 312 Skill 4
1087FDC6 0000????
Enemy 312 Skill 5
1087FDC8 0000????
Enemy 312 Skill 6
1087FDCA 0000????
Enemy 312 Skill 7
1087FDCC 0000????
Enemy 312 Skill 8
1087FDCE 0000????
Enemy 312 St Max
0087FDBA 00000063
Enemy 312 Ma Max
0087FDBB 00000063
Enemy 312 EN Max
0087FDBC 00000063
Enemy 312 AG Max
0087FDBD 00000063
Enemy 312 Lu Max
0087FDBE 00000063
Enemy 313 SLink type
0087FDF2 000000??
Enemy 313 Level Max
0087FDF3 00000063
Enemy 313 HP
1087FDF4 0000????
Enemy 313 Sp
1087FDF6 0000????
Enemy 313 Skill 1
1087FDFE 0000????
Enemy 313 Skill 2
1087FE00 0000????
Enemy 313 Skill 3
1087FE02 0000????
Enemy 313 Skill 4
1087FE04 0000????
Enemy 313 Skill 5
1087FE06 0000????
Enemy 313 Skill 6
1087FE08 0000????
Enemy 313 Skill 7
1087FE0A 0000????
Enemy 313 Skill 8
1087FE0C 0000????
Enemy 313 St Max
0087FDF8 00000063
Enemy 313 Ma Max
0087FDF9 00000063
Enemy 313 EN Max
0087FDFA 00000063
Enemy 313 AG Max
0087FDFB 00000063
Enemy 313 Lu Max
0087FDFC 00000063
Enemy 314 SLink type
0087FE30 000000??
Enemy 314 Level Max
0087FE31 00000063
Enemy 314 HP
1087FE32 0000????
Enemy 314 Sp
1087FE34 0000????
Enemy 314 Skill 1
1087FE3C 0000????
Enemy 314 Skill 2
1087FE3E 0000????
Enemy 314 Skill 3
1087FE40 0000????
Enemy 314 Skill 4
1087FE42 0000????
Enemy 314 Skill 5
1087FE44 0000????
Enemy 314 Skill 6
1087FE46 0000????
Enemy 314 Skill 7
1087FE48 0000????
Enemy 314 Skill 8
1087FE4A 0000????
Enemy 314 St Max
0087FE36 00000063
Enemy 314 Ma Max
0087FE37 00000063
Enemy 314 EN Max
0087FE38 00000063
Enemy 314 AG Max
0087FE39 00000063
Enemy 314 Lu Max
0087FE3A 00000063
Enemy 315 SLink type
0087FE6E 000000??
Enemy 315 Level Max
0087FE6F 00000063
Enemy 315 HP
1087FE70 0000????
Enemy 315 Sp
1087FE72 0000????
Enemy 315 Skill 1
1087FE7A 0000????
Enemy 315 Skill 2
1087FE7C 0000????
Enemy 315 Skill 3
1087FE7E 0000????
Enemy 315 Skill 4
1087FE80 0000????
Enemy 315 Skill 5
1087FE82 0000????
Enemy 315 Skill 6
1087FE84 0000????
Enemy 315 Skill 7
1087FE86 0000????
Enemy 315 Skill 8
1087FE88 0000????
Enemy 315 St Max
0087FE74 00000063
Enemy 315 Ma Max
0087FE75 00000063
Enemy 315 EN Max
0087FE76 00000063
Enemy 315 AG Max
0087FE77 00000063
Enemy 315 Lu Max
0087FE78 00000063
Enemy 316 SLink type
0087FEAC 000000??
Enemy 316 Level Max
0087FEAD 00000063
Enemy 316 HP
1087FEAE 0000????
Enemy 316 Sp
1087FEB0 0000????
Enemy 316 Skill 1
1087FEB8 0000????
Enemy 316 Skill 2
1087FEBA 0000????
Enemy 316 Skill 3
1087FEBC 0000????
Enemy 316 Skill 4
1087FEBE 0000????
Enemy 316 Skill 5
1087FEC0 0000????
Enemy 316 Skill 6
1087FEC2 0000????
Enemy 316 Skill 7
1087FEC4 0000????
Enemy 316 Skill 8
1087FEC6 0000????
Enemy 316 St Max
0087FEB2 00000063
Enemy 316 Ma Max
0087FEB3 00000063
Enemy 316 EN Max
0087FEB4 00000063
Enemy 316 AG Max
0087FEB5 00000063
Enemy 316 Lu Max
0087FEB6 00000063
Enemy 317 SLink type
0087FEEA 000000??
Enemy 317 Level Max
0087FEEB 00000063
Enemy 317 HP
1087FEEC 0000????
Enemy 317 Sp
1087FEEE 0000????
Enemy 317 Skill 1
1087FEF6 0000????
Enemy 317 Skill 2
1087FEF8 0000????
Enemy 317 Skill 3
1087FEFA 0000????
Enemy 317 Skill 4
1087FEFC 0000????
Enemy 317 Skill 5
1087FEFE 0000????
Enemy 317 Skill 6
1087FF00 0000????
Enemy 317 Skill 7
1087FF02 0000????
Enemy 317 Skill 8
1087FF04 0000????
Enemy 317 St Max
0087FEF0 00000063
Enemy 317 Ma Max
0087FEF1 00000063
Enemy 317 EN Max
0087FEF2 00000063
Enemy 317 AG Max
0087FEF3 00000063
Enemy 317 Lu Max
0087FEF4 00000063
Enemy 318 SLink type
0087FF28 000000??
Enemy 318 Level Max
0087FF29 00000063
Enemy 318 HP
1087FF2A 0000????
Enemy 318 Sp
1087FF2C 0000????
Enemy 318 Skill 1
1087FF34 0000????
Enemy 318 Skill 2
1087FF36 0000????
Enemy 318 Skill 3
1087FF38 0000????
Enemy 318 Skill 4
1087FF3A 0000????
Enemy 318 Skill 5
1087FF3C 0000????
Enemy 318 Skill 6
1087FF3E 0000????
Enemy 318 Skill 7
1087FF40 0000????
Enemy 318 Skill 8
1087FF42 0000????
Enemy 318 St Max
0087FF2E 00000063
Enemy 318 Ma Max
0087FF2F 00000063
Enemy 318 EN Max
0087FF30 00000063
Enemy 318 AG Max
0087FF31 00000063
Enemy 318 Lu Max
0087FF32 00000063
Enemy 319 SLink type
0087FF66 000000??
Enemy 319 Level Max
0087FF67 00000063
Enemy 319 HP
1087FF68 0000????
Enemy 319 Sp
1087FF6A 0000????
Enemy 319 Skill 1
1087FF72 0000????
Enemy 319 Skill 2
1087FF74 0000????
Enemy 319 Skill 3
1087FF76 0000????
Enemy 319 Skill 4
1087FF78 0000????
Enemy 319 Skill 5
1087FF7A 0000????
Enemy 319 Skill 6
1087FF7C 0000????
Enemy 319 Skill 7
1087FF7E 0000????
Enemy 319 Skill 8
1087FF80 0000????
Enemy 319 St Max
0087FF6C 00000063
Enemy 319 Ma Max
0087FF6D 00000063
Enemy 319 EN Max
0087FF6E 00000063
Enemy 319 AG Max
0087FF6F 00000063
Enemy 319 Lu Max
0087FF70 00000063
Enemy 320 SLink type
0087FFA4 000000??
Enemy 320 Level Max
0087FFA5 00000063
Enemy 320 HP
1087FFA6 0000????
Enemy 320 Sp
1087FFA8 0000????
Enemy 320 Skill 1
1087FFB0 0000????
Enemy 320 Skill 2
1087FFB2 0000????
Enemy 320 Skill 3
1087FFB4 0000????
Enemy 320 Skill 4
1087FFB6 0000????
Enemy 320 Skill 5
1087FFB8 0000????
Enemy 320 Skill 6
1087FFBA 0000????
Enemy 320 Skill 7
1087FFBC 0000????
Enemy 320 Skill 8
1087FFBE 0000????
Enemy 320 St Max
0087FFAA 00000063
Enemy 320 Ma Max
0087FFAB 00000063
Enemy 320 EN Max
0087FFAC 00000063
Enemy 320 AG Max
0087FFAD 00000063
Enemy 320 Lu Max
0087FFAE 00000063
Enemy 321 SLink type
0087FFE2 000000??
Enemy 321 Level Max
0087FFE3 00000063
Enemy 321 HP
1087FFE4 0000????
Enemy 321 Sp
1087FFE6 0000????
Enemy 321 Skill 1
1087FFEE 0000????
Enemy 321 Skill 2
1087FFF0 0000????
Enemy 321 Skill 3
1087FFF2 0000????
Enemy 321 Skill 4
1087FFF4 0000????
Enemy 321 Skill 5
1087FFF6 0000????
Enemy 321 Skill 6
1087FFF8 0000????
Enemy 321 Skill 7
1087FFFA 0000????
Enemy 321 Skill 8
1087FFFC 0000????
Enemy 321 St Max
0087FFE8 00000063
Enemy 321 Ma Max
0087FFE9 00000063
Enemy 321 EN Max
0087FFEA 00000063
Enemy 321 AG Max
0087FFEB 00000063
Enemy 321 Lu Max
0087FFEC 00000063
Enemy 322 SLink type
00880020 000000??
Enemy 322 Level Max
00880021 00000063
Enemy 322 HP
10880022 0000????
Enemy 322 Sp
10880024 0000????
Enemy 322 Skill 1
1088002C 0000????
Enemy 322 Skill 2
1088002E 0000????
Enemy 322 Skill 3
10880030 0000????
Enemy 322 Skill 4
10880032 0000????
Enemy 322 Skill 5
10880034 0000????
Enemy 322 Skill 6
10880036 0000????
Enemy 322 Skill 7
10880038 0000????
Enemy 322 Skill 8
1088003A 0000????
Enemy 322 St Max
00880026 00000063
Enemy 322 Ma Max
00880027 00000063
Enemy 322 EN Max
00880028 00000063
Enemy 322 AG Max
00880029 00000063
Enemy 322 Lu Max
0088002A 00000063
Enemy 323 SLink type
0088005E 000000??
Enemy 323 Level Max
0088005F 00000063
Enemy 323 HP
10880060 0000????
Enemy 323 Sp
10880062 0000????
Enemy 323 Skill 1
1088006A 0000????
Enemy 323 Skill 2
1088006C 0000????
Enemy 323 Skill 3
1088006E 0000????
Enemy 323 Skill 4
10880070 0000????
Enemy 323 Skill 5
10880072 0000????
Enemy 323 Skill 6
10880074 0000????
Enemy 323 Skill 7
10880076 0000????
Enemy 323 Skill 8
10880078 0000????
Enemy 323 St Max
00880064 00000063
Enemy 323 Ma Max
00880065 00000063
Enemy 323 EN Max
00880066 00000063
Enemy 323 AG Max
00880067 00000063
Enemy 323 Lu Max
00880068 00000063
Enemy 324 SLink type
0088009C 000000??
Enemy 324 Level Max
0088009D 00000063
Enemy 324 HP
1088009E 0000????
Enemy 324 Sp
108800A0 0000????
Enemy 324 Skill 1
108800A8 0000????
Enemy 324 Skill 2
108800AA 0000????
Enemy 324 Skill 3
108800AC 0000????
Enemy 324 Skill 4
108800AE 0000????
Enemy 324 Skill 5
108800B0 0000????
Enemy 324 Skill 6
108800B2 0000????
Enemy 324 Skill 7
108800B4 0000????
Enemy 324 Skill 8
108800B6 0000????
Enemy 324 St Max
008800A2 00000063
Enemy 324 Ma Max
008800A3 00000063
Enemy 324 EN Max
008800A4 00000063
Enemy 324 AG Max
008800A5 00000063
Enemy 324 Lu Max
008800A6 00000063
Enemy 325 SLink type
008800DA 000000??
Enemy 325 Level Max
008800DB 00000063
Enemy 325 HP
108800DC 0000????
Enemy 325 Sp
108800DE 0000????
Enemy 325 Skill 1
108800E6 0000????
Enemy 325 Skill 2
108800E8 0000????
Enemy 325 Skill 3
108800EA 0000????
Enemy 325 Skill 4
108800EC 0000????
Enemy 325 Skill 5
108800EE 0000????
Enemy 325 Skill 6
108800F0 0000????
Enemy 325 Skill 7
108800F2 0000????
Enemy 325 Skill 8
108800F4 0000????
Enemy 325 St Max
008800E0 00000063
Enemy 325 Ma Max
008800E1 00000063
Enemy 325 EN Max
008800E2 00000063
Enemy 325 AG Max
008800E3 00000063
Enemy 325 Lu Max
008800E4 00000063
Enemy 326 SLink type
00880118 000000??
Enemy 326 Level Max
00880119 00000063
Enemy 326 HP
1088011A 0000????
Enemy 326 Sp
1088011C 0000????
Enemy 326 Skill 1
10880124 0000????
Enemy 326 Skill 2
10880126 0000????
Enemy 326 Skill 3
10880128 0000????
Enemy 326 Skill 4
1088012A 0000????
Enemy 326 Skill 5
1088012C 0000????
Enemy 326 Skill 6
1088012E 0000????
Enemy 326 Skill 7
10880130 0000????
Enemy 326 Skill 8
10880132 0000????
Enemy 326 St Max
0088011E 00000063
Enemy 326 Ma Max
0088011F 00000063
Enemy 326 EN Max
00880120 00000063
Enemy 326 AG Max
00880121 00000063
Enemy 326 Lu Max
00880122 00000063
Enemy 327 SLink type
00880156 000000??
Enemy 327 Level Max
00880157 00000063
Enemy 327 HP
10880158 0000????
Enemy 327 Sp
1088015A 0000????
Enemy 327 Skill 1
10880162 0000????
Enemy 327 Skill 2
10880164 0000????
Enemy 327 Skill 3
10880166 0000????
Enemy 327 Skill 4
10880168 0000????
Enemy 327 Skill 5
1088016A 0000????
Enemy 327 Skill 6
1088016C 0000????
Enemy 327 Skill 7
1088016E 0000????
Enemy 327 Skill 8
10880170 0000????
Enemy 327 St Max
0088015C 00000063
Enemy 327 Ma Max
0088015D 00000063
Enemy 327 EN Max
0088015E 00000063
Enemy 327 AG Max
0088015F 00000063
Enemy 327 Lu Max
00880160 00000063
Enemy 328 SLink type
00880194 000000??
Enemy 328 Level Max
00880195 00000063
Enemy 328 HP
10880196 0000????
Enemy 328 Sp
10880198 0000????
Enemy 328 Skill 1
108801A0 0000????
Enemy 328 Skill 2
108801A2 0000????
Enemy 328 Skill 3
108801A4 0000????
Enemy 328 Skill 4
108801A6 0000????
Enemy 328 Skill 5
108801A8 0000????
Enemy 328 Skill 6
108801AA 0000????
Enemy 328 Skill 7
108801AC 0000????
Enemy 328 Skill 8
108801AE 0000????
Enemy 328 St Max
0088019A 00000063
Enemy 328 Ma Max
0088019B 00000063
Enemy 328 EN Max
0088019C 00000063
Enemy 328 AG Max
0088019D 00000063
Enemy 328 Lu Max
0088019E 00000063
Enemy 329 SLink type
008801D2 000000??
Enemy 329 Level Max
008801D3 00000063
Enemy 329 HP
108801D4 0000????
Enemy 329 Sp
108801D6 0000????
Enemy 329 Skill 1
108801DE 0000????
Enemy 329 Skill 2
108801E0 0000????
Enemy 329 Skill 3
108801E2 0000????
Enemy 329 Skill 4
108801E4 0000????
Enemy 329 Skill 5
108801E6 0000????
Enemy 329 Skill 6
108801E8 0000????
Enemy 329 Skill 7
108801EA 0000????
Enemy 329 Skill 8
108801EC 0000????
Enemy 329 St Max
008801D8 00000063
Enemy 329 Ma Max
008801D9 00000063
Enemy 329 EN Max
008801DA 00000063
Enemy 329 AG Max
008801DB 00000063
Enemy 329 Lu Max
008801DC 00000063
Enemy 330 SLink type
00880210 000000??
Enemy 330 Level Max
00880211 00000063
Enemy 330 HP
10880212 0000????
Enemy 330 Sp
10880214 0000????
Enemy 330 Skill 1
1088021C 0000????
Enemy 330 Skill 2
1088021E 0000????
Enemy 330 Skill 3
10880220 0000????
Enemy 330 Skill 4
10880222 0000????
Enemy 330 Skill 5
10880224 0000????
Enemy 330 Skill 6
10880226 0000????
Enemy 330 Skill 7
10880228 0000????
Enemy 330 Skill 8
1088022A 0000????
Enemy 330 St Max
00880216 00000063
Enemy 330 Ma Max
00880217 00000063
Enemy 330 EN Max
00880218 00000063
Enemy 330 AG Max
00880219 00000063
Enemy 330 Lu Max
0088021A 00000063
Enemy 331 SLink type
0088024E 000000??
Enemy 331 Level Max
0088024F 00000063
Enemy 331 HP
10880250 0000????
Enemy 331 Sp
10880252 0000????
Enemy 331 Skill 1
1088025A 0000????
Enemy 331 Skill 2
1088025C 0000????
Enemy 331 Skill 3
1088025E 0000????
Enemy 331 Skill 4
10880260 0000????
Enemy 331 Skill 5
10880262 0000????
Enemy 331 Skill 6
10880264 0000????
Enemy 331 Skill 7
10880266 0000????
Enemy 331 Skill 8
10880268 0000????
Enemy 331 St Max
00880254 00000063
Enemy 331 Ma Max
00880255 00000063
Enemy 331 EN Max
00880256 00000063
Enemy 331 AG Max
00880257 00000063
Enemy 331 Lu Max
00880258 00000063
Enemy 332 SLink type
0088028C 000000??
Enemy 332 Level Max
0088028D 00000063
Enemy 332 HP
1088028E 0000????
Enemy 332 Sp
10880290 0000????
Enemy 332 Skill 1
10880298 0000????
Enemy 332 Skill 2
1088029A 0000????
Enemy 332 Skill 3
1088029C 0000????
Enemy 332 Skill 4
1088029E 0000????
Enemy 332 Skill 5
108802A0 0000????
Enemy 332 Skill 6
108802A2 0000????
Enemy 332 Skill 7
108802A4 0000????
Enemy 332 Skill 8
108802A6 0000????
Enemy 332 St Max
00880292 00000063
Enemy 332 Ma Max
00880293 00000063
Enemy 332 EN Max
00880294 00000063
Enemy 332 AG Max
00880295 00000063
Enemy 332 Lu Max
00880296 00000063
Enemy 333 SLink type
008802CA 000000??
Enemy 333 Level Max
008802CB 00000063
Enemy 333 HP
108802CC 0000????
Enemy 333 Sp
108802CE 0000????
Enemy 333 Skill 1
108802D6 0000????
Enemy 333 Skill 2
108802D8 0000????
Enemy 333 Skill 3
108802DA 0000????
Enemy 333 Skill 4
108802DC 0000????
Enemy 333 Skill 5
108802DE 0000????
Enemy 333 Skill 6
108802E0 0000????
Enemy 333 Skill 7
108802E2 0000????
Enemy 333 Skill 8
108802E4 0000????
Enemy 333 St Max
008802D0 00000063
Enemy 333 Ma Max
008802D1 00000063
Enemy 333 EN Max
008802D2 00000063
Enemy 333 AG Max
008802D3 00000063
Enemy 333 Lu Max
008802D4 00000063
Enemy 334 SLink type
00880308 000000??
Enemy 334 Level Max
00880309 00000063
Enemy 334 HP
1088030A 0000????
Enemy 334 Sp
1088030C 0000????
Enemy 334 Skill 1
10880314 0000????
Enemy 334 Skill 2
10880316 0000????
Enemy 334 Skill 3
10880318 0000????
Enemy 334 Skill 4
1088031A 0000????
Enemy 334 Skill 5
1088031C 0000????
Enemy 334 Skill 6
1088031E 0000????
Enemy 334 Skill 7
10880320 0000????
Enemy 334 Skill 8
10880322 0000????
Enemy 334 St Max
0088030E 00000063
Enemy 334 Ma Max
0088030F 00000063
Enemy 334 EN Max
00880310 00000063
Enemy 334 AG Max
00880311 00000063
Enemy 334 Lu Max
00880312 00000063
Enemy 335 SLink type
00880346 000000??
Enemy 335 Level Max
00880347 00000063
Enemy 335 HP
10880348 0000????
Enemy 335 Sp
1088034A 0000????
Enemy 335 Skill 1
10880352 0000????
Enemy 335 Skill 2
10880354 0000????
Enemy 335 Skill 3
10880356 0000????
Enemy 335 Skill 4
10880358 0000????
Enemy 335 Skill 5
1088035A 0000????
Enemy 335 Skill 6
1088035C 0000????
Enemy 335 Skill 7
1088035E 0000????
Enemy 335 Skill 8
10880360 0000????
Enemy 335 St Max
0088034C 00000063
Enemy 335 Ma Max
0088034D 00000063
Enemy 335 EN Max
0088034E 00000063
Enemy 335 AG Max
0088034F 00000063
Enemy 335 Lu Max
00880350 00000063
Enemy 336 SLink type
00880384 000000??
Enemy 336 Level Max
00880385 00000063
Enemy 336 HP
10880386 0000????
Enemy 336 Sp
10880388 0000????
Enemy 336 Skill 1
10880390 0000????
Enemy 336 Skill 2
10880392 0000????
Enemy 336 Skill 3
10880394 0000????
Enemy 336 Skill 4
10880396 0000????
Enemy 336 Skill 5
10880398 0000????
Enemy 336 Skill 6
1088039A 0000????
Enemy 336 Skill 7
1088039C 0000????
Enemy 336 Skill 8
1088039E 0000????
Enemy 336 St Max
0088038A 00000063
Enemy 336 Ma Max
0088038B 00000063
Enemy 336 EN Max
0088038C 00000063
Enemy 336 AG Max
0088038D 00000063
Enemy 336 Lu Max
0088038F 00000063
&Equip Pic Mod
00000001 = 2 Handed
00000002 = Sword
00000004 = Bow
00000008 = Spear
00000010 = Axe
00000020 = Fist
00000040 = Gun
00000080 = knife
00010000 = Shirt
00020000 = Shoe
00040000 = ACC
00080000 = Item bottle
00100000 = Bottle (Key when over it)
&Equipment Item Weapons Digits
0001 = Imitation Katana
0002 = Outenta Mitsuyo
0003 = Mikazuki Munechika
0004 = Myohou Muramasa
0005 = Onimaru Kunitsuna
0006 = Juzumaru
0007 = Kishido Blade
0008 = Two-handed Sword
0009 = Claymore
000A = Deathbringer
000B = Apocalypse
000D = Bastard Sword
0010 = Dark Slayer
0011 = Galahad's Sword
0012 = Zweihander
0016 = Spiked Bat
0019 = All-purpose Katana
001B = Tsubaki-maru
001C = Raikou
001D = Tobi-botaru
0020 = Rapier
0021 = Elegant Fleuret
0022 = Skrep
0023 = Damascus Rapier
0024 = Main Gauche
0025 = Night Falcon
0026 = Saber
0027 = Tizona
0028 = Silver Saber
0029 = Sol Blade
002B = Ascalon
002C = Shortsword
002D = Gimlet
002E = Gladius
002F = Sin Blade
0030 = Aroundight
0031 = Excalibur
0035 = Steel Pipe
0041 = Sonic Fist
0042 = Fists of Fury
0043 = Supreme Gloves
0044 = Pugilist's Fists
0045 = Golden Gloves
0046 = Champion Gloves
0047 = Kaiser Knuckles
0048 = Crusher Fist
0049 = Brass Knuckles
004A = Bloody Baghnakh
004B = Titanic Knuckles
004C = Wings of Vanth
004D = Beast Fangs
004E = Wicked Cestus
004F = Bladefist
0050 = Double Ziggurat
0051 = Dragon Fangs
0055 = Jack's Gloves
0060 = Staff of Guts
0062 = Megaton Rod
0064 = Night Stalker
0065 = Staff of Wrath
0068 = Guillotine Axe
0069 = Heavy Axe
006A = Executioner's Axe
006B = Celtis
006D = Ogre Hammer
006E = Gaea's Grace
006F = Charun's Hammer
0070 = Colossus
0071 = Golden Crusher
0075 = Bus Stop Sign
0080 = Omega Spear
0081 = Ranseur
0082 = Lance of Death
0083 = Friuli Spear
0084 = Rhongowennan
0088 = Sexy Lance
0089 = Voulge
008A = Poison Glaive
008B = Yanyue Dao
008C = Cross Spear
008E = Ouka Jumonji
008F = Ote-gine
0090 = Nihon-gou
0091 = Tonbo-kiri
0095 = Scrub Brush
00A0 = Short Bow
00A1 = Uta
00A2 = Composite Bow
00A3 = Bow of Affection
00A6 = Siren's Song
00A7 = Kamatha
00A8 = Great Bow
00A9 = Pleiades
00AA = Lightning Bow
00AC = Practice Bow
00AD = Shigetou-yumi
00AE = Higo-yumi
00AF = Hero's Bow
00B0 = Mary's Resolve
00B1 = Yoichi's Bow
00B5 = Toy Bow
00C2 = Orgone Rifle
00C3 = Maxima Sniper
00C4 = Kiss of Athena
00C5 = Pandemonium
00C7 = Albireo
00C8 = Medusa
00C9 = Six-shot
00CD = Grenade Launcher
00CE = RailGun
00D0 = Antimatter Cannon
00D1 = Brighid's Flame
00D5 = Rocket Punch
00E1 = Raven Claw
00E3 = Kunai
00E7 = Karasu-maru
00E8 = Shadowrend
00EC = Sword Breaker
00ED = Silvermoon
00EE = Sylph Blade
00EF = Pesh Kabz
00F0 = Athame
00F1 = Grand Slasher
00F4 = Bone
00FE = Bare Hand
0100 = Reserved Don’t Use Crash
&Equipment Item Armour Digits
03E9 = Plain Shirt
03EA = Knit Cardigan
03EB = Ruffled Blouse
03EC = Dress Shirt
03ED = Red Vest
03EE = Zip Hoodie
03EF = Long Pea Coat
03F0 = All-purpose Apron
03F1 = Emergency Vest
03F2 = Rash Guard
03F3 = Camo Shirt
03F4 = Kevlar Shirt
03F5 = Metal Protector
03F6 = Amenity Suit
03FB = Master's Garment
03FC = Amigo Poncho
03FD = Kevlar Vest
03FE = Tetra Jammer
03FF = Robe of Salvation
0400 = Mantle of Wind
0401 = Robe of Warding
0402 = Defender Cloak
0403 = Gigantic Armor
0404 = Kukai's Vestment
0405 = Kaiser Armor
0406 = Final Armor
0407 = Demon's Mail
0408 = Rangda Robe
0409 = Papal Robe
040A = Armor of Light
040C = Silver Plate
040D = Carbon Jacket
040E = Shirt of Chivalry
040F = Sid's Jacket
0412 = Tigerhide Belt
0413 = Hero's Knickers
0415 = Stealth Shirt
0416 = Powered Suit
041A = Hallowed Plate
041B = Phantom Robe
041E = High-cut Armor
0421 = Battle Leotard
0422 = Spiked Bra
0424 = Eternal Plate
0425 = Dog Suit
0426 = Cross Dog Suit
0427 = Titanium Dog Suit
0428 = Light Dog Suit
0429 = Leather Dog Suit
042A = Metal Dog Suit
042B = Dark Dog Suit
042C = Powered Dog Suit
042D = Lunar Dog Suit
042E = Aura Dog Suit
0430 = Aigis Armor v6
0431 = Aigis Armor v1
0432 = Aigis Armor v2
0433 = Aigis Armor v3
0434 = Aigis Armor v4
0435 = Aigis Armor v5
0436 = Aigis Armor v7
0437 = Aigis Armor v8
0438 = Aigis Armor v0
043F = Turtleneck
&Equipment Item Boots Digits
07D1 = Engineer Boots
07D2 = Brown Loafers
07D3 = Knee-high Boots
07D4 = Straight Tip
07D5 = Inverse Shoes
07D6 = Soccer Shoes
07D7 = Western Boots
07D8 = Health Sandals
07D9 = Max Safety Shoes
07DA = Rubber Sole
07DB = Hi-tech Sandals
07DC = Leather Boots
07DD = Inline Skates
07DE = Mechanical Geta
07DF = Combat Boots
07E0 = Crimson Greaves
07E1 = Magic Sandals
07E2 = Cyber Shoes
07E3 = Silent Sandals
07E4 = Needle Shoes
07E5 = Jet Boots
07E6 = Greaves of Dawn
07E7 = Assassin's Shoes
07E8 = Mirage Sandals
07EB = Shoes of Light
07EC = Shoes of Bane
07ED = Idaten's Sandals
07EE = War God's Boots
07EF = Holy Shoes
07F0 = Goddess Boots
07F1 = Hanzo's Sandals
07F4 = Dragon Boots
07F5 = R/C Geta
07F7 = Rugged Geta
07F8 = Killer Cleats
07FA = Lion Sandals
07FB = Warrior's Boots
07FE = Vernal Sandals
0802 = Hallowed Boots
0804 = Beast Leggings
0806 = Quick Pumps
0808 = Sexy Heels
080C = Eternal Shoes
080D = Bare Paws
0818 = Aigis Legs v6
0819 = Aigis Legs v1
081A = Aigis Legs v2
081B = Aigis Legs v3
081C = Aigis Legs v4
081D = Aigis Legs v5
081E = Aigis Legs v7
081F = Aigis Legs v8
0820 = Aigis Legs v0
0821 = Black Loafers
&Equipment Item ACC Digits
0BB9 = Power Band
0BBA = Mega Power Band
0BBB = Giga Power Band
0BBC = Tera Power Band
0BBD = Magic Band
0BBE = Mega Magic Band
0BBF = Giga Magic Band
0BC0 = Tera Magic Band
0BC1 = Guard Band
0BC2 = Mega Guard Band
0BC3 = Giga Guard Band
0BC4 = Tera Guard Band
0BC5 = Speed Band
0BC6 = Mega Speed Band
0BC7 = Giga Speed Band
0BC8 = Tera Speed Band
0BC9 = Luck Band
0BCA = Mega Luck Band
0BCB = Giga Luck Band
0BCC = Tera Luck Band
0BCE = Black God's Rock
0BD2 = Kohryu's Scale
0BD6 = Mystic Rock
0BDA = Blazing Flame
0BDE = Frozen Stone
0BE2 = Lightning Gloves
0BE6 = Storm Ring
0BE9 = White Feather
0BEA = Radiant Halo
0BEC = Black Feather
0BED = Ring of Darkness
0BEF = Narcissus Flower
0BF0 = Staunch Anklets
0BF1 = Unbreakable Cage
0BF2 = Serpent's Eye
0BF3 = Ring of Serenity
0BF4 = Frost Cap
0BF5 = Lightning Armlet
0BF6 = Alicorn
0BF7 = Tome of the Void
0BF8 = Omnipotent Orb
0BF9 = Slash Ward
0BFA = Slash Repeller
0BFB = Strike Ward
0BFC = Strike Repeller
0BFD = Pierce Ward
0BFE = Pierce Repeller
0BFF = Flame Charm
0C00 = Eye of Flame
0C01 = Ice Charm
0C02 = Eye of Ice
0C03 = Wind Charm
0C04 = Eye of Wind
0C05 = Thunder Charm
0C06 = Eye of Thunder
0C07 = Masakado's Hair
0C08 = Book of Enoch
0C09 = Fire Bracers
0C0A = Agni Bracers
0C0B = Ice Bracers
0C0C = Varna Bracers
0C0D = Thunder Bracers
0C0E = Indra Bracers
0C0F = Wind Bracers
0C10 = Vayu Bracers
0C11 = Indigo Cape
0C12 = Rosary
0C13 = Prayer Beads
0C17 = Frenzy Beads
0C18 = Warrior's Seal
0C19 = War God's Seal
0C1A = Berserker's Seal
0C1B = Land Badge
0C1C = Earth Badge
0C1D = Space Badge
0C1E = Mage's Mark
0C1F = Sorcerer's Mark
0C20 = Wizard's Mark
0C25 = Power Enhancer
0C26 = Guard Enhancer
0C27 = Speed Enhancer
0C28 = Shadow Sensor
0C29 = Sigma Drive
0C2A = Omega Drive
0C2B = Barbaric Bracers
0C2C = Divine Pillar
0C2D = Chakra Ring
0C2E = Rudra Ring
0C32 = Draupnir
0C33 = Spirit Bracers
0C34 = Sacrificial Idol
0C38 = Portable Player
0C39 = Silver Necklace
0C3A = Heart Choker
0C3B = Leather Gloves
0C3C = Red Ribbon
0C3D = Koromaru Wings
0C3E = Fancy Nails
0C3F = Wristband
0C40 = Beanie
0C43 = Platinum Watch
0C47 = Bead Necklace
&Equip Abilitys Mod
01 = +1 Strength
02 = +2 Strength
03 = +3 Strength
04 = +4 Strength
05 = +5 Strength
06 = +1 Endurance
07 = +2 Endurance
08 = +3 Endurance
09 = +4 Endurance
0A = +5 Endurance
0B = +1 Magic
0C = +2 Magic
0D = +3 Magic
0E = +4 Magic
0F = +5 Magic
10 = +1 Agility
11 = +2 Agility
12 = +3 Agility
13 = +4 Agility
14 = +5 Agility
15 = +1 Luck
16 = +2 Luck
17 = +3 Luck
18 = +4 Luck
19 = +5 Luck
1A = +10 HP
1B = +20 HP
1C = +30 HP
1D = +40 HP
1E = +50 HP
1F = +10 SP
20 = +20 SP
21 = +30 SP
22 = +40 SP
23 = +50 SP
24 = +Strong vs Magician
25 = +Strong vs Priestess
26 = +Strong vs Empress
27 = +Strong vs Emperor
28 = +Strong vs Priestess
29 = +Strong vs Lovers
2A = +Strong vs Chariot
2B = +Strong vs Justice
2C = +Strong vs Hermit
2D = +Strong vs Fortune
2E = +Strong vs Strength
2F = +Strong vs Hanged Man
30 = +Strong vs Death
31 = +Charm (low odds)
32 = +Charm (med odds)
33 = +Charm (high odds)
34 = +Distress (low odds)
35 = +Distress (med odds)
36 = +Distress (high odds)
37 = +Panic (low odds)
38 = +Panic (low odds)
39 = +Panic (high odds)
3A = +Fear (low odds)
3B = +Fear (med odds)
3C = +Fear (high odds)
3D = +Rage (low odds)
3E = +Rage (med odds)
3F = +Rage (high odds)
40 = +Poison (low odds)
41 = +Poison (med odds)
42 = +Poison (high odds)
43 = +Crit rate up (low)
44 = +Crit rate up (med)
45 = +Crit rate up (high)
46 = JPN Text
47 = JPN Text
48 = JPN Text
49 = +Resist Strike (low)
4A = +Resist Strike (med)
4B = +Resist Strike (high)
4C = +Resist Slash (low)
4D = +Resist Slash (med)
4E = +Resist Slash (high)
4F = +Resist Pierce (low)
50 = +Resist Pierce (med)
51 = +Resist Pierce (high)
52 = +Resist Phys (low)
53 = +Resist Phys (med)
54 = +Resist Phys (high)
55 = +Resist Fire (low)
56 = +Resist Fire (med)
57 = +Resist Fire (high)
58 = +Resist Ice (low)
59 = +Resist Ice (med)
5A = +Resist Ice (high)
5B = +Resist Wind (low)
5C = +Resist Wind (med)
5D = +Resist Wind (high)
5E = +Resist Elec (low)
5F = +Resist Elec (med)
60 = +Resist Elec (high)
61 = +Resist Magic (low)
62 = +Resist Magic (med)
63 = +Resist Magic (high)
64 = +Reduce Stumble (low)
65 = +Reduce Stumble (high)
66 = +Jpn Text and +Pervent Stumble
67 = +Evade Strike (low)
68 = +Evade Strike (med)
69 = +Evade Strike (high)
6A = +Evade Slash (low)
6B = +Evade Slash (med)
6C = +Evade Slash (high)
6D = +Evade Pierce (low)
6E = +Evade Pierce (med)
6F = +Evade Pierce (high)
70 = +Evade Phys (low)
71 = +Evade Phys (med)
72 = +Evade Phys (high)
73 = +Evade Fire (low)
74 = +Evade Fire (med)
75 = +Evade Fire (high)
76 = +Evade Ice (low)
77 = +Evade Ice (med)
78 = +Evade Ice (high)
79 = +Evade Wind (low)
7A = +Evade Wind (med)
7B = +Evade Wind (high)
7C = +Evade Elec (low)
7D = +Evade Elec (med)
7E = +Evade Elec (high)
7F = +Evade Magic (low)
80 = +Evade Magic (med)
81 = +Evade Magic (high)
82 = +unknown effect
83 = +10 Strength
84 = +10 Endurance
85 = +10 Magic
86 = +10 Agility
87 = +10 Luck
88 = +1 to all stats
89 = +2 to all stats
8A = +3 to all stats
8B = +4 to all stats
8C = +5 to all stats
8D = +10 to all stats
8E = +100 HP
8F = +100 SP
90 = +Effective vs Magician
91 = +Deadly vs Magician
92 = +Effective vs Priestess
93 = +Deadly vs Priestess
94 = +Effective vs Empress
95 = +Deadly vs Empress
96 = +Effective vs Emperor
97 = +Deadly vs Emperor
98 = +Effective vs Priestess
99 = +Deadly vs Priestess
9A = +Effective vs Lovers
9B = +Deadly vs Lovers
9C = +Effective vs Chariot
9D = +Deadly vs Chariot
9E = +Effective vs Justice
9F = +Deadly vs Justice
A0 = +Effective vs Hermit
A1 = +Deadly vs Hermit
A2 = +Effective vs Fortune
A3 = +Deadly vs Fortune
A4 = +Effective vs Strength
A5 = +Deadly vs Strength
A6 = +Effective vs Hanged
A7 = +Deadly vs Hanged Man
A8 = +Effective vs Death
A9 = +Deadly vs Death
AA = +All ailments (low)
AB = +All ailments (med)
AC = +All ailments (high)
&Persona Mod
0001 = Orpheus
0002 = Susano-o
0003 = Flauros
0004 = Loki
0005 = Nekomata
0006 = Pyro Jack
0007 = Jack Frost
0008 = Scathach
0009 = Rangda
000A = Nata Taishi
000B = Cu Chulainn
000C = Ose
000D = Kusi Mitama
000E = Apsaras
000F = Laksmi
0010 = Parvati
0011 = Kikuri-Hime
0012 = Sati
0013 = Sarasvati
0014 = Unicorn
0015 = Cybele
0016 = Skadi
0017 = Hariti
0018 = Kali
0019 = Ganga
001A = Taraka
001B = Lamia
001C = Odin
001D = King Frost
001E = Okuninushi
001F = Kingu
0020 = Raja Naga
0021 = Forneus
0022 = Kohryu
0023 = Mithra
0024 = Daisoujou
0025 = Ananta
0026 = Omoikane
0027 = Principality
0028 = Raphael
0029 = Titania
002A = Oberon
002B = Narcissus
002C = Queen Mab
002D = Leanan Sidhe
002E = Pixie
002F = Uriel
0030 = Surt
0031 = Throne
0032 = Ares
0033 = Titan
0034 = Chimera
0035 = Ara Mitama
0036 = Valkyrie
0037 = Melchizedek
0038 = Dominion
0039 = Siegfried
003A = Virtue
003B = Power
003C = Archangel
003D = Angel
003E = Alilat
003F = Arahabaki
0040 = Nebiros
0041 = Decarabia
0042 = Kurama Tengu
0043 = Yomotsu Shikome
0044 = Naga
0045 = Norn
0046 = Atropos
0047 = Orobas
0048 = Lachesis
0049 = Saki Mitama
004A = Eligor
004B = Clotho
004C = Fortuna
004D = Thor
004E = Bishamonten
004F = Take-Mikazuchi
0050 = Jikokuten
0051 = Hanuman
0052 = Koumokuten
0053 = Zouchouten
0054 = Attis
0055 = Vasuki
0056 = Orthrus
0057 = Take-Minakata
0058 = Ubelluris
0059 = Inugami
005A = Thanatos
005B = Alice
005C = Seth
005D = Mot
005E = Samael
005F = Vetala
0060 = Loa
0061 = Pale Rider
0062 = Michael
0063 = Byakko
0064 = Suzaku
0065 = Seiryuu
0066 = Nigi Mitama
0067 = Genbu
0068 = Beelzebub
0069 = Mother Harlot
006A = Abaddon
006B = Lilith
006C = Incubus
006D = Succubus
006E = Lilim
006F = Chi You
0070 = Shiva
0071 = Masakado
0072 = Seiten Taisei
0073 = Yamatano-orochi
0074 = Oumitsunu
0075 = Lucifer
0076 = Sandalphon
0077 = Black Frost
0078 = Garuda
0079 = Kaiwan
007A = Ganesha
007B = Nandi
007C = Chernobog
007D = Dionysus
007E = Narasimha
007F = Girimehkala
0080 = Gurr
0081 = Legion
0082 = Berith
0083 = Saturnus
0084 = Vishnu
0085 = Barong
0086 = Jatayu
0087 = Horus
0088 = Quetzalcoatl
0089 = Yatagarasu
008A = Messiah
008B = Asura
008C = Metatron
008D = Satan
008E = Gabriel
008F = Hokuto Seikun
0090 = Trumpeter
0091 = Anubis
00BF = Universe (No Picture)
00C0 = Io
00C1 = Isis
00C2 = Palladion
00C3 = Athena
00C4 = Penthesilea
00C5 = Artemisia
00C6 = Hermes
00C7 = Trismegistus
00C8 = Lucia
00C9 = Juno
00CA = Polydeuces
00CB = Caesar
00CC = Nemesis
00CD = Kala-Nemi
00CE = Castor
00CF = Cerberus
00D0 = Hypnos (Seems to Crash when looking at pic)
00D1 = Moros (Seems to Crash when looking at pic)
00D2 = Medea (Seems to Crash when looking at pic)
&Skill Mods
0001 = Agi
0002 = Agilao
0003 = Agidyne
0004 = Maragi
0005 = Maragion
0006 = Maragidyne
0009 = Ragnarok
000A = Garu
000B = Garula
000C = Garudyne
000D = Magaru
000E = Magarula
000F = Magarudyne
0012 = Panta Rhei
0013 = Bufu
0014 = Bufula
0015 = Bufudyne
0016 = Mabufu
0017 = Mabufula
0018 = Mabufudyne
001B = Niflheim
001C = Zio
001D = Zionga
001E = Ziodyne
001F = Mazio
0020 = Mazionga
0021 = Maziodyne
0024 = Thunder Reign
0025 = Megido
0026 = Megidola
0027 = Megidolaon
0028 = Last Resort
002B = Black Viper
002C = Morning Star
002D = Hama
002E = Mahama
002F = Hamaon
0030 = Mahamaon
0032 = Samsara
0033 = Mudo
0034 = Mamudo
0035 = Mudoon
0036 = Mamudoon
0038 = Die for Me!
0039 = Marin Karin
003A = Sexy Dance
003B = Bewilder
003C = Eerie Sound
003D = Pulinpa
003E = Tentarafoo
003F = Evil Touch
0040 = Evil Smile
0041 = Ghastly Wail
0042 = Provoke
0043 = Infuriate
0044 = Poisma
0045 = Poison Mist
0046 = Virus Breath
0049 = Foul Breath
004A = Stagnant Air
004B = Life Drain
004C = Spirit Drain
0050 = Maragidyne
0051 = Magarudyne
0052 = Mabufudyne
0053 = Maziodyne
0054 = Megidolaon
0055 = Mahamaon
0056 = Mamudoon
0057 = Sexy Dance
0058 = Eerie Sound
0059 = Tentarafoo
005A = Evil Smile
005B = Poison Mist
005C = Holy Arrow
005D = Life Drain
005E = Spirit Drain
0060 = Death
0061 = Yell
0062 = Yell
0063 = Death
0064 = Death
0065 = Death
0066 = Moonless Gown
0067 = Moonless Gown
0068 = Summon
0069 = Slash Attack
006A = Pierce Attack
006B = Strike Attack
006C = Yell
0070 = Bash
0071 = Assault Dive
0072 = Kill Rush
0073 = Swift Strike
0074 = Sonic Punch
0075 = Heat Wave
0076 = Gigantic Fist
0077 = Akasha Arts
0078 = God's Hand
0079 = Cleave
007A = Fatal End
007B = Getsu-ei
007C = Zan-ei
007D = Mighty Swing
007E = Double Fangs
007F = Blade of Fury
0080 = Deathbound
0081 = Tempest Slash
0082 = Heaven's Blade
0083 = Pralaya
008A = Twin Shot
008B = Holy Arrow
008C = Torrent Shot
008D = Arrow Rain
008E = Myriad Arrows
008F = Primal Force
0090 = Vorpal Blade
0091 = Weary Thrust
0092 = Cruel Attack
0093 = Vile Assault
00A0 = +charm(low)
00A1 = +charm(med)
00A2 = +charm(high)
00A3 = +distress(low)
00A4 = +distress(med)
00A5 = +distress(high)
00A6 = +panic(low)
00A7 = +panic(med)
00A8 = +panic(high)
00A9 = +fear(low)
00AA = +fear(med)
00AB = +fear(high)
00AC = +rage(low)
00AD = +rage(med)
00AE = +rage(high)
00AF = +poison(low)
00C0 = Dia
00C1 = Diarama
00C2 = Diarahan
00C3 = Media
00C4 = Mediarama
00C5 = Mediarahan
00C6 = Salvation
00C7 = Patra
00C8 = Me Patra
00C9 = Re Patra
00CA = Posumudi
00CB = Amrita
00CC = Recarm
00CD = Samarecarm
00CE = Tarunda
00CF = Matarunda
00D0 = Sukunda
00D1 = Masukunda
00D2 = Rakunda
00D3 = Marakunda
00D4 = Dekunda
00D6 = Tarukaja
00D7 = Matarukaja
00D8 = Sukukaja
00D9 = Masukukaja
00DA = Rakukaja
00DB = Marakukaja
00DC = Power Charge
00DD = Mind Charge
00DF = Dekaja
00E0 = Tetrakarn
00E1 = Makarakarn
00E2 = Rebellion
00E3 = Revolution
00E4 = 0x0E4
00E5 = Fire Break
00E6 = Ice Break
00E7 = Wind Break
00E8 = Elec Break
00E9 = Traesto
00EA = Trafuri
00EB = Healing Wave
00EC = Recarmdra
00ED = Charmdi
00EE = Enradi
0100 = Summer Dream
0101 = Summer Dream
0102 = Summer Dream
0103 = Summer Dream
0104 = Summer Dream
0105 = Summer Dream
0106 = Summer Dream
0107 = Summer Dream
0108 = Summer Dream
0109 = Summer Dream
010A = Summer Dream
010B = Summer Dream
010C = Summer Dream
010D = Summer Dream
010E = Summer Dream
010F = Summer Dream
0110 = Jack Brothers
0111 = Ardhanari
0112 = Trickster
0113 = Infinity
0114 = Valhalla
0115 = Summer Dream
0116 = Armageddon
0117 = Cadenza
0118 = Scarlet Havoc
0119 = Frolic
011A = Dreamfest
011B = King and I
011C = Best Friends
011D = Shadow Hound
011E = Thunder Call
011F = Last Judge
0120 = Raktapaksha
0121 = Justice
0122 = Trickster
0130 = Pierce Attack
0131 = Fire Attack
0132 = Summon
0133 = Summon
0134 = Armed&Ready
0135 = Sacrifice
0136 = Arcana Shift
0137 = Arcana Shift
0138 = Arcana Shift
0139 = Arcana Shift
013A = Arcana Shift
013B = Arcana Shift
013C = Arcana Shift
013D = Arcana Shift
013E = Arcana Shift
013F = Night Queen
0140 = All-Out 2
0141 = All-Out 3
0142 = All-Out 4
0143 = Plume of Dusk
0144 = Analyze
0145 = Oracle
0146 = Full Analysis
0147 = Oracle
0148 = Oracle
0149 = Oracle
014A = Oracle
014B = Oracle
014C = All-Out 2L
014D = All-Out 3L
014E = All-Out 4L
014F = Support Scan
0150 = Third Eye
0151 = Mind DJ
0152 = DJ Queen
0153 = Escape Route
0154 = Healing Wave
0155 = Summon
0156 = Orgia Mode
0157 = Great Seal
015B = Wind Attack
015C = Elec Attack
015D = Fire Attack
015E = Pierce Attack
015F = Strike Attack
0160 = Summon
0161 = Summon
0162 = Summon
0163 = Prophecy of Ruin
0164 = Heartbreaker
0165 = Unite
0166 = Separate
0167 = Pierce Attack
0168 = Pierce Attack
0169 = Samarecarm
016A = Samarecarm
016B = Charge
016C = Giga Spark
016D = Wheel of Fortune
016E = Wheel of Fortune
016F = Wheel of Fortune
0170 = Paradigm Shift
0171 = Wheel of Fortune
0172 = Wheel of Fortune
0173 = E Attack Up
0174 = P Attack Up
0175 = E Attack Down
0176 = P Attack Down
0177 = E Defense Up
0178 = P Defense Up
0179 = E Defense Down
017A = P Defense Down
017B = E Panic
017C = P Panic
017D = E Rage
017E = P Rage
017F = E Distress
0180 = P Distress
0181 = E Fear
0182 = P Fear
0183 = E Damage Low
0184 = P Damage Low
0185 = E Damage Mid
0186 = P Damage Mid
0187 = E Damage High
0188 = P Damage High
0189 = E Heal
018A = P Heal
018B = Almighty Attack
018C = Arcana Shift
018D = Arcana Shift
018E = Arcana Shift
018F = Arcana Shift
0190 = Band Aid
0191 = Medicine
0192 = Bead
0193 = Snuff Soul
0194 = Chewing Soul
0195 = Precious Egg
0196 = Soma
019B = Muscle Drink
019C = Odd Morsel
019D = Rancid Gravy
019E = Powerful Drug
019F = Cold Medicine
01A0 = Energy Drink
01B6 = Homunculus
01B7 = Plume of Dusk
01D0 = Resist Slash
01D1 = Null Slash
01D2 = Repel Slash
01D3 = Absorb Slash
01D4 = Resist Strike
01D5 = Null Strike
01D6 = Repel Strike
01D7 = Absorb Strike
01D8 = Resist Pierce
01D9 = Null Pierce
01DA = Repel Pierce
01DB = Absorb Pierce
01DC = Resist Fire
01DD = Null Fire
01DE = Repel Fire
01DF = Absorb Fire
01E0 = Resist Ice
01E1 = Null Ice
01E2 = Repel Ice
01E3 = Absorb Ice
01E4 = Resist Elec
01E5 = Null Elec
01E6 = Repel Elec
01E7 = Absorb Elec
01E8 = Resist Wind
01E9 = Null Wind
01EA = Repel Wind
01EB = Absorb Wind
01EC = Resist Light
01ED = Null Light
01EE = Repel Light
01EF = Resist Dark
01F0 = Null Dark
01F1 = Repel Dark
01F2 = Null Charm
01F3 = Null Distress
01F4 = Null Panic
01F5 = Null Fear
01F6 = Null Rage
01F7 = Null Freeze
01F8 = Null Shock
01F9 = Null Poison
01FA = UnshaKen Will
01FB = Masakados
01FC = Dodge Slash
01FD = Evade Slash
01FE = Dodge Strike
01FF = Evade Strike
0200 = Dodge Pierce
0201 = Evade Pierce
0202 = Dodge Fire
0203 = Evade Fire
0204 = Dodge Ice
0205 = Evade Ice
0206 = Dodge Wind
0207 = Evade Wind
0208 = Dodge Elec
0209 = Evade Elec
020E = Premonition
020F = Angelic Grace
0210 = Fire Boost
0211 = Fire Amp
0212 = Ice Boost
0213 = Ice Amp
0214 = Elec Boost
0215 = Elec Amp
0216 = Wind Boost
0217 = Wind Amp
0218 = Fast Retreat
0219 = HP Up 1
021A = HP Up 2
021B = HP Up 3
021C = SP Up 1
021D = SP Up 2
021E = SP Up 3
021F = Raging Tiger
0220 = Counter
0221 = Counterstrike
0222 = High Counter
0223 = Regenerate 1
0224 = Regenerate 2
0225 = Regenerate 3
0226 = Invigorate 1
0227 = Invigorate 2
0228 = Invigorate 3
0229 = Growth 1
022A = Growth 2
022B = Growth 3
022D = Auto-Tarukaja
022E = Auto-Rakukaja
022F = Auto-Sukukaja
0230 = Alertness
0231 = Sharp Student
0232 = Apt Pupil
0233 = Ali Dance
0234 = Firm Stance
0235 = Spell Master
0236 = Arms Master
0237 = HP Up
0238 = SP Up
023A = Divine Grace
023B = Endure
023C = Enduring Soul
023D = Heavy Master
023E = Magic Skill Up
023F = Phys Skill Up
0244 = Rosary
0245 = Prayer Beads
0246 = Spear Master
0247 = Bow Master
0248 = 1hSwd Master
0249 = 2hSwd Master
024A = Fist Master
024B = Survive Light
024C = Survive Dark
024D = Auto-Maraku
024E = Auto-Mataru
024F = Auto-Masuku
0250 = Charm Boost
0251 = Poison Boost
0252 = Distress Boost
0253 = Panic Boost
0254 = Fear Boost
0255 = Rage Boost
0256 = Ailment Boost
0257 = Hama Boost
0258 = Mudo Boost
0259 = Endure Light
025A = Endure Dark
025D = Cool Breeze
025E = Victory Cry
025F = Spring of Life
0260 = Spring of Life
0261 = For Debug
&Party Mod Digits
0000 = Nothing
0001 = Hero
0002 = Yukari
0003 = Aigis
0004 = Mitsuru
0005 = Junpei
0006 = Fuuka
0007 = Akihiko
0008 = Ken
0009 = Shinjiro
000A = Koromaru
&Battle Codes - Enemy Character mod
0000 =
0001 = Cowardly Maya
0002 = Test
0003 =
0004 = blank
0005 = Magic Hand
0006 = Dancing Hand
0007 = Killing Hand
0008 = Almighty Hand
0009 = Laughing Table
000A = Crying Table
000B = Angry Table
000C = Sleeping Table
000D = Magical Magus
000E = Wondrous Magus
000F = Prime Magus
0010 = Grand Magus
0011 = Merciless Maya
0012 = blank
0013 = blank
0014 = blank
0015 = Muttering Tiara
0016 = Grieving Tiara
0017 = Writhing Tiara
0018 = Shouting Tiara
0019 = Spurious Book
001A = Maniacal Book
001B = Silent Book
001C = Wrathful Book
001D = Tranquil Idol
001E = Liberating Idol
001F = Ruinous Idol
0020 = Vehement Idol
0021 = Frivolous Maya
0022 = blank
0023 = blank
0024 = blank
0025 = Venus Eagle
0026 = Dark Eagle
0027 = Jupiter Eagle
0028 = Eternal Eagle
0029 = Creation Relic
002A = Constancy Relic
002B = Growth Relic
002C = Change Relic
002D = Elegant Mother
002E = Regal Mother
002F = Pistil Mother
0030 = Divine Mother
0031 = Haughty Maya
0032 = blank
0033 = blank
0034 = blank
0035 = Grave Beetle
0036 = Adamant Beetle
0037 = Golden Beetle
0038 = Emperor Beetle
0039 = Avenger Knight
003A = Champion Knight
003B = Hell Knight
003C = Intrepid Knight
003D = Solid Castle
003E = Power Castle
003F = Death Castle
0040 = King Castle
0041 = Indolent Maya
0042 = blank
0043 = blank
0044 = blank
0045 = Trance Twins
0046 = Killer Twins
0047 = Death Twins
0048 = Crazy Twins
0049 = Corrupt Tower
004A = Dogmatic Tower
004B = Apostate Tower
004C = Fanatic Tower
004D = Blue Sigil
004E = Red Sigil
004F = Green Sigil
0050 = White Sigil
0051 = Insidious Maya
0052 = blank
0053 = blank
0054 = blank
0055 = Obsessed Cupid
0056 = Jealous Cupid
0057 = Devoted Cupid
0058 = Gracious Cupid
0059 = Lustful Snake
005A = Immoral Snake
005B = Carnal Snake
005C = Amorous Snake
005D = Soul Dancer
005E = Ardent Dancer
005F = Royal Dancer
0060 = Natural Dancer
0061 = Ill-fated Maya
0062 = blank
0063 = blank
0064 = blank
0065 = Bestial Wheel
0066 = Mach Wheel
0067 = Brave Wheel
0068 = Battle Wheel
0069 = Wild Drive
006A = Killer Drive
006B = Slaughter Drive
006C = Rampage Drive
006D = Arcane Turret
006E = Scarlet Turret
006F = Wicked Turret
0070 = Hallowed Turret
0071 = Visceral Maya
0072 = blank
0073 = blank
0074 = blank
0075 = Hakurou Musha
0076 = Kaiden Musha
0077 = Onnen Musha
0078 = Tenjin Musha
0079 = Daring Gigas
007A = Steel Gigas
007B = Furious Gigas
007C = Mythical Gigas
007D = Wild Beast
007E = Enslaved Beast
007F = Mighty Beast
0080 = Nemean Beast
0081 = Desirous Maya
0082 = blank
0083 = blank
0084 = blank
0085 = Black Raven
0086 = Vicious Raven
0087 = Ice Raven
0088 = Amenti Raven
0089 = Phantom Mage
008A = Phantom Master
008B = Phantom Lord
008C = Phantom King
008D = Death Seeker
008E = Fate Seeker
008F = Noble Seeker
0090 = Acheron Seeker
0091 = Imprudent Maya
0092 = blank
0093 = blank
0094 = blank
0095 = Bronze Dice
0096 = Iron Dice
0097 = Silver Dice
0098 = Platinum Dice
0099 = Mind Dice
009A = Curse Dice
009B = Death Dice
009C = Reckoning Dice
009D = Flowing Sand
009E = Perpetual Sand
009F = Infinite Sand
00A0 = Eternal Sand
00A1 = Bigoted Maya
00A2 = blank
00A3 = blank
00A4 = blank
00A5 = Justice Sword
00A6 = Conviction Sword
00A7 = Judgement Sword
00A8 = Doom Sword
00A9 = Heat Balance
00AA = Sky Balance
00AB = World Balance
00AC = Light Balance
00AD = Order Giant
00AE = Stasis Giant
00AF = Harmony Giant
00B0 = Void Giant
00B1 = Devious Maya
00B2 = blank
00B3 = blank
00B4 = blank
00B5 = Minotaur IV
00B6 = Minotaur III
00B7 = Minotaur II
00B8 = Minotaur I
00B9 = Jotun of Power
00BA = Jotun of Blood
00BB = Jotun of Evil
00BC = Jotun of Grief
00BD = Mighty Cyclops
00BE = Mad Cyclops
00BF = Fierce Cyclops
00C0 = Chaos Cyclops
00C1 = The Reaper
00C2 = 0C2
00C3 = 0C3
00C4 = 0C4
00C5 = Wealth Hand
00C6 = Treasure Hand
00C7 = Supreme Hand
00C8 = Opulent Hand
00C9 = Luxury Hand
00CA = Glorious Hand
00CB = 0CB
00CC = 0CC
00CD = 0CD
00CE = 0CE
00CF = 0CF
00D0 = 0D0
00D1 = 0D1
00D2 = 0D2
00D3 = 0D3
00D4 = 0D4
00D5 = 0D5
00D6 = 0D6
00D7 = 0D7
00D8 = 0D8
00D9 = 0D9
00DA = 0DA
00DB = 0DB
00DC = 0DC
00DD = 0DD
00DE = 0DE
00DF = 0DF
00E0 = Cowardly Maya
00E1 = Cowardly Maya
00E2 = 0E2
00E3 = 0E3
00E4 = 0E4
00E5 = 0E5
00E6 = 0E6
00E7 = 0E7
00E8 = 0E8
00E9 = 0E9
00EA = 0EA
00EB = 0EB
00EC = 0EC
00ED = 0ED
00EE = 0EE
00EF = 0EF
00F0 = Weak:Slash
00F1 = Weak:Strike
00F2 = Weak:Pierce
00F3 = Weak:Fire
00F4 = Weak:Ice
00F5 = Weak:Elec
00F6 = Weak:Wind
00F7 = Weak:Light
00F8 = Weak:Dark
00F9 = Debug
00FA = 0FA
00FB = 0FB
00FC = 0FC
00FD = 0FD
00FE = 0FE
00FF = 0FF
0100 = Priestess
0101 = Empress
0102 = Emperor
0103 = Hierophant
0104 = Lovers
0105 = Chariot
0106 = Justice
0107 = Hermit
0108 = Chidori
0109 = Fortune
010A = Strength
010B = Takaya
010C = Jin
010D = Hanged Man
010E = 10E
010F = Jin
0110 = Takaya
0111 = Nyx Avatar
0112 = Nyx
0113 = Muttering Tiara
0114 = Muttering Tiara
0115 = ???
0116 = Statue
0117 = Statue
0118 = Statue
0119 = Devious Maya
011A = Nyx Avatar
011B = Nyx Avatar
011C = Nyx Avatar
011D = Nyx Avatar
011E = Nyx Avatar
011F = Nyx Avatar
0120 = Nyx Avatar
0121 = Nyx Avatar
0122 = Nyx Avatar
0123 = Nyx Avatar
0124 = Nyx Avatar
0125 = Nyx Avatar
0126 = Elizabeth
0127 = Devious Maya
0128 = Nyx Avatar
0129 = 129
012A = 12A
012B = 12B
012C = 12C
012D = 12D
012E = 12E
012F = 12F
0130 = Venus Eagle
0131 = Dancing Hand
0132 = Crying Table
0133 = Golden Beetle
0134 = Furious Gigas
0135 = Magical Magus
0136 = Arcane Turret
0137 = Hell Knight
0138 = Judgement Sword
0139 = Stasis Giant
013A = Royal Dancer
013B = Noble Seeker
013C = Carnal Snake
013D = Fierce Cyclops
013E = Corrupt Tower
013F = Haughty Maya
0140 = Soul Dancer
0141 = Spurious Book
0142 = Heat Balance
0143 = Dancing Hand
0144 = Laughing Table
0145 = 145
0146 = 146
0147 = 147
0148 = 148
0149 = 149
014A = 14A
014B = 14B
014C = 14C
014D = 14D
014E = 14E
014F = 14F
&Battle Codes - Statis
0000 = nothing
0001 = Charm
0002 = Distress
0004 = Panic
0008 = Fear
0010 = Rage
0020 = Freeze
0040 = Shock
0080 = Poison
0100 = Ora ???
0200 = Steam ???
000B = Prorgaming Bug

DarkStarNIIT
12-05-2008, 20:35
Cho mình xin code của Phantasy Star Universe nhé . Code trong CCMGCSS ít quá . Thank

PETmegaman
14-05-2008, 09:42
bạn nào cho mình xin code của super robot war OG Gaiden, Yugioh GX tag force với Persona 3 FES nhé.

danchoils
14-05-2008, 20:26
nghĩa là hok save trực tiếp ps2 = USB đc hả các bạn :(

uriko and rikku
14-05-2008, 21:21
cậu ơi cho tớ hỏi đĩa bt ko cheat dc pai ko

handsomejack
15-05-2008, 07:34
Cho mình xin code của Phantasy Star Universe nhé . Code trong CCMGCSS ít quá . Thank

code trên đó là đủ hết rồi ko còn code nào nữa đâu


bạn nào cho mình xin code của super robot war OG Gaiden, Yugioh GX tag force với Persona 3 FES nhé.

SRW

Master Code)
F0100208 0000000E

(Maximum Money)
208888E4 3B9AC9FF

(HP Remodeling Limit Modifier <15>)
20276414 2402000F

(EN Remodeling Limit Modifier <15>)
20276388 2402000F

Limit Modifier <15>)
20276304 2402000F

(Armor Remodeling Limit Modifier <15>)
20276278 2402000F

(Placing apply dismantling of control)*
20275E80 24020001
20272980 24020001

(Unlimited conduct L3=ON R3=OFF)*
D0319982 0000FFFD
2022FA60 24020001
D0319982 0000FFFB
2022FA60 0002102B

(Part 4 item packaging preparation)*
202769A8 24020003

(EXP Gaining Modifier)
D04AAB48 00004DD3
204AAB68 00042xxx
xxx=
040:2(2x)
080:4(4x)
0C0:8(8x)

(PP Gain Modifier)
D04AAB48 00004DD3
204AA6A0 1000FFE8
D04AAB48 00004DD3
204AA644 001188xx
xx=
40:2(2x)
80:4(4x)
C0:8? (8x)

(Infinite SP)
20228834 24020000

(Infinite Bullets)
20229A84 00000000

(Infinite EN)
20229B90 0000802D

(Have All Parts)
20173BA0 00A40821
20173BA4 24020063
20173BA8 03E00008
20173BAC A02210C8


(Inf PP in Pilot Training)
D05E3D60 00003430
205E3DAC AE400480
D05E3D60 00003430
205E3EEC AE400480
D05E3D60 00003430
205E6788 AE400480
D05E3D60 00003430
205E4D48 00000000

(All the special technical skill acquisition possibilities)*
A05C3910 38F8BC0E
304EF864 08F878AB

(Placing apply dismantling of control)*
20272980 24020001
20275E80 24020001


(With encouragement, vigor +120)
10452E84 00000078

(in exhaustion, vigor -120)
10452EF8 0000FF88

(in shout vigor, +120)
10453924 00000078

(in spirit vigor, +120)
1045397C 00000078

(with large encouragement, vigor +120)
10453BE4 00000078

(with shivering, vigor -120)
10453E9C 0000FF88

Persona 3 FES(file đính kèm)
còn cái Yu gi ko có code chỉ có cheat thôi
http://www.gamefaqs.com/portable/psp/code/930803.html


nghĩa là hok save trực tiếp ps2 = USB đc hả các bạn :(

đúng vậy


cậu ơi cho tớ hỏi đĩa bt ko cheat dc pai ko


cheat thì có thể tùy theo nhà sản xuất có thêm vào hay ko thôi

uriko and rikku
15-05-2008, 07:57
tớ dùng ffx inter... rồi lấy code cheat add vào > new game ko đc cậu ạ ( code tớ lấy ở box ffx do cậu post lên a' )

PETmegaman
16-05-2008, 11:15
hand some ơi cái Yugioh GX! tag force Evolution trên PS2 cơ mà. Còn lại thì cám ơn nhé, + rep rồi đấy ^^

handsomejack
16-05-2008, 17:47
tớ dùng ffx inter... rồi lấy code cheat add vào > new game ko đc cậu ạ ( code tớ lấy ở box ffx do cậu post lên a' )

đang xài loại cheat device nào CB,GS hay ARMAX


hand some ơi cái Yugioh GX! tag force Evolution trên PS2 cơ mà. Còn lại thì cám ơn nhé, + rep rồi đấy ^^


Enable Code (Must Be On)
90112118 0C0447EE

*Misc

10 Cards When Moved to Trunk
#Must have atleast 2 cards to do this .
201B6B38 2706000A

Max/Inf DP
2035CAAC 3B9AC9FF

Max Cash Buying/winning
2015FD40 10000008

*Deck Codes
!the Have all cards x9 is still being worked on .. IM having problems opening all the slots ..

Have All Cards X9
#Press Select to Activate .. Activate after u have loaded your game save and u are at the menu
200A0000 3C01014E
200A0004 3421C144
200A0008 94230000
200A000C 34020FA7
200A0010 14620019
200A0038 3C0400AB
200A003C 34840010
200A0044 A4830000
200A0048 24840002
200A004C 24A50001
200A0050 A4850000
200A0054 24840002
200A0058 34070109
200A005C A4870000
200A0060 24840002
200A0064 24210002
200A0068 94230000
200A0070 1403FFF4
200A0078 03E00008
200A007C 27BD0050
E002FFFE 0025E202
2017ED58 08028000
2017ED5C 00000000

*Draw Time Codes

Activator For Draw Time Codes
200A0100 12800011
200A0138 1000000F
200A0178 03E00008
D1713B16 000027BD
21713B10 08028040

Player 2 No cards
#Give u Instant Win on Second Turn
200A0108 AE000000

Player 2 No Draw
200A010C AE00FFFC

Player 1 Refill Max HP when Draw
#Does not SHow on Screen but u do have it
200A0148 34071F40
200A014C AE07FFF0

Zhuge Liang
17-05-2008, 07:52
Cho tớ code của Samurai Warriors 2 Xtreme Legend !

uriko and rikku
17-05-2008, 07:59
đang xài loại cheat device nào CB,GS hay ARMAX >> CB mà :)

handsomejack
17-05-2008, 08:21
Cho tớ code của Samurai Warriors 2 Xtreme Legend !


M CB7+/XP+/Gsv3+
9012cbd0 0c04b29c

Max Gold After Stage
201a7aa4 00000000

Max Gold(instant)
204e1db0 0098967f

Multi-stage jump
20258b34 00000000
20258b44 00000000
With anytime it becomes jump possible.

Max Orb
202d3e28 24020063
202d3e34 A0622CC1

1P attribute LV
0048018f 000000aa
At 1 or more, always attribute motion.
aa=Lv
00=0
01=1
02=2
03=3
04=4

Invicible 1P
1048019e 00001000

1P weapon strengthening
20480178 42000000

Special skill explosion attribute strengthening
2015d330 24030800
2015caf4 00000000
2015cb04 00000000
201acdcc 24020000
201acfa8 24020000

Physical multi-stage hit
20171428 10010007

Sonic boom multi-stage hit
2017b1d8 10010007

Blast shooting
D043af82 0000FDFE
20160fd4 10400003
D043af82 0000FDF7
20160fd4 14040003
R2 + Start = Off
R2 + Select = On
Moving the special skill 2 of the victory house.

Special skill max
1015b428 00007FFF
1015b434 00007FFF
1015b470 00007FFF
10164564 00007FFF

Run Through everything
D043af82 0010FDFF
2017a748 1060002B
D043af82 0000FDFF
2017a748 1000002B
While pushing R2, ignoring the obstacle, it can move.

All Character unlock in Musou Mode*
2029c414 24030001
*may hang....

Revolution of person
20169550 00000000
201695dc 00000000
20169640 00000000
20169664 00000000
Usually is in the midst of attacking in the time the direction conversion which easily

Revolution of horse
10161988 00004100
1016199c 00003F00
10161984 00004100
1016199c 00003F00
Direction conversion of horse easily

Horse charge jump
2025a3ac 00000000
1025a3d0 0000xxxx
Charge jump of the horse it reaches the point where on the move directly it can put out.
xxxxJump power
3FC0=x1.5
4000=x2
4040=x3
4080=x4
40A0=x5
4120=x10
41A0=x20
4248=x50 -> suggest to use this
42C8=x100

Attack range x100 (1P & 2P) of weapon
20172aac 908A014E
20172ac0 29410002
20172ac4 1020001F
20172ac8 3C03xxxx
xxxx = x???
3FC0=x1.5
4000=x2
4040=x3
4080=x4
40A0=x5
4120=x10
41A0=x20
4248=x50 -> suggest to use this
42C8=x100

Attacking/questioning several magnification ratio modifications
201adc94 0005117C

*Codes below Updated*
Point Max for General(Player)
201aa914 00000000

Point multiply(General)
101aa900 00001XXX
xxx =mutiply
07C=x2
0BC=x4
0FC=x8
13C=x16
17C=x32

Point Max for Bodyguard
201abbf4 00000000

Point Multiply for bodyguard
101abbdc 00001xxx
xxx = multiply
07C=x2
0BC=x4
0FC=x8
13C=x16
17C=x32

Attack Speed
2016433c 10010003
101642b0 0000xxxx
xxxx = ??
3F80=1
3F8C=1.1
3F99=1.2
3FA6=1.3
3FB3=1.4
3FC0=1.5
4000=2

Attack x2 - Time (Pickup)
10264690 0000xxxx

Defense x2 - time (Pickup)
10264774 0000xxxx

Musou - time (Pickup) -> need comfirm what is this..
10264858 0000xxxx

??? - TIme (Pickup) -> need comfirm what is this..
10264934 0000xxxxx

Speed - Time (Pickup)
10264a10 0000xxxxx

xxxx=second
4461=15
44E1=30
4561=60
7FFF=Max

Weapon

Additional Slot 1(Ability)
201ac874 240500xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac878 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac8cc 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac8c0 240D00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac934 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac944 240D00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac9a0 240C00xx
Additional Slot 1(Ability)
201ac9bc 240C00xx

xx= ability
00=+HP
01=+Musou
02=+Attack
03=+Defense
04=+Horse Skill
05=+Speed
06=+Jump
07=+Luck
08=+Musou Charge
09=+Range

Additional Slot 1(+??)
201ac884 240E00xx
Additional Slot 2(+??)
201ac87c 240B00xx
Additional Slot 3(+??)
201ac8c8 240E00xx
Additional Slot 4(+??)
201ac8e8 240C00xx
Additional Slot 5(+??)
201ac91c 240E00xx
Additional Slot 6(+??)
201ac954 240C00xx
Additional Slot 7(+??)
201ac9b0 240D00xx
Additional Slot 8(+??)
201ac9c0 240B00xx

xx= +??
00=+0
01=+1
02=+10
14=+20
1E=+30
63=+99


đang xài loại cheat device nào CB,GS hay ARMAX >> CB mà :)

coi có phải đúng mấy code này ko

Must Be On Code
F011B9EC 0000000E

Ending Immediately After Load Game
1031920A 00000186

Debug Mode
1031920A 00000001

Play Time 00:00
2031920C 00000000

Gil Max
2031CE98 3B9AC9FF

Gil Max After One Battle
2031F93C 3B9AC9FF

Gil Max After One Battle (Another)
201BE41C ACA3CE98

Gil Max After One Battle (Yet Another)
D01DCFB0 000000CC
101DCFB2 0000AE06

AP Max After One Battle
Tidus
2031F8F0 3B9AC9FF

Yuna
2031F8F4 3B9AC9FF

Kimahri
2031F8FC 3B9AC9FF

Wakka
2031F900 3B9AC9FF

Lulu
2031F904 3B9AC9FF

Auron
2031F8F8 3B9AC9FF

Rikku
2031F908 3B9AC9FF

Seymour
2031F90C 3B9AC9FF


AP Max after one battle (for all participated characters)
D01DCDA0 00002021
101DCDA6 0000AE06

Sphere Level won't decrease when moving on the Sphere Board
D01BE6CC 00001823
001BE6CE 00000060


All Items (Must Be On Code not necessary)
A01BF9F8 0806F33E
* need to purchase each item at least once


All Important Items (No Clouded Mirror)
2031D5DC FFFFFFFF
2031D5E0 000FFFFB
2031D5DC FFFFFFFB

All Important Items (No Seven Day Mirror)
2031D5DC FFFFFFFF
2031D5E0 000FFFFB
2031D5DC FFFFFFF7

All Characters S.Lv 99
101BE652 0000A206

All Characters S.Lv 98 (Must Be On Code not necessary)
A01BCED0 0080102D
A01BE680 0806F3A6

Characters & Summons Status Max (Must Be On Code not necessary)
A01BE718 2401FFFF
A01BE72C 00621021
A01BE730 AC41000C
A01BE738 AC410010
A01BEEF0 AFC60004
A01BEF30 AFC60008

MP Does Not Decrease During Battle (Must Be On Code not necessary)
A01C25C8 00802023

Recovery of MP Usage During Battle (Must Be On Code not necessary)
A01C25C8 00822021

Overdrive Gage Max after only gaining a little
101E27E2 000000D1

Break Damage Limit
101C219C 00000001

Break Break Damage Limit Limit
101C2188 00000098
101C2190 0000967F
101C21A4 00000098
101C21AC 0000967FNagi Plains Chocobo Race timer won't increase
D032356A 00000001


Thunder Plains - Thunder Count 9999 Times
1031954C 0000270F

Thunder Plains - Thunder Avoided 9999 Times
1031954E 0000270F

Thunder Plains - Thunder Avoided 200 Consecutive Times
00319550 000000C8


All Monsters Captured in the Monster Training Facility
2031D35C 0A0A0A0A
2031D360 0A0A0A0A
2031D364 0A0A0A0A
2031D368 0A0A0A0A
2031D36C 0A0A0A0A
2031D370 0A0A0A0A
2031D374 0A0A0A0A
2031D378 0A0A0A0A
2031D37C 0A0A0A0A
2031D380 0A0A0A0A
2031D384 0A0A0A0A
2031D388 0A0A0A0A
2031D38C 0A0A0A0A
2031D390 0A0A0A0A
2031D394 0A0A0A0A
2031D398 0A0A0A0A
2031D39C 0A0A0A0A
2031D3A0 0A0A0A0A
2031D3A4 0A0A0A0A
2031D3A8 0A0A0A0A
2031D3AC 0A0A0A0A
2031D3B0 0A0A0A0A
2031D3B4 0A0A0A0A
2031D3B8 0A0A0A0A
2031D3BC 0A0A0A0A
2031D3C0 0A0A0A0A

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

Concise version of the above (Version 1.6 or later only)
4031D35C 001A0001
0A0A0A0A 00000000

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

All Rare Monsters
2031D3C4 01010101
2031D3C8 01010101
2031D3CC 01010101
2031D3D0 01010101
2031D3D4 01010101
2031D3D8 01010101
2031D3DC 01010101
2031D3E0 01010101
2031D3E4 01010101

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

Concise version of the above (Version 1.6 or later only)
4031D3C4 00090001
01010101 00000000

** to avoid possible bugs, activate codes only after you have been to
everywhere

All Monsters 10 Captured (Version 1.6 or later only)
4031D35C 000A0001
0A0A0A0A 74424362
4031D398 000B0001
0A0A0A0A 74424362
2031D388 0A0A0A0A
2031D38C 0A0A0A0A
2031D390 0A0A0A0A
1031D384 00000A0A
1031D394 00000A0A
0031D386 0000000A
0031D396 0000000ADegree of Friendliness with Yojimbo Max
0031CEF4 000000FF

Degree of Friendliness with Yojimbo Max Another
101E5B72 0000AE06


Al Bhed Dialogue Translated
2031CE60 FFFFFFFF

Change Rikku's Outfit
3CA81549 1456Exx
A5 = Normal Outfit
A6 = Goggle Outfit

GENERAL CHARACTER CODES

All Characters Status Modification
HP
201BEEF0 AFC60004

MP
201BEF30 AFD00008

Attack
101BEF52 0000A3C6

Defense
101BEF66 0000A3C6

Magic Attack
101BEF7A 0000A3C6

Magic Defense
101BEF8E 0000A3C6

Speed
101BEFA2 0000A3C6

Luck
101BEFB6 0000A3C6

Avoid
101BEFCA 0000A3C6

Aim
201BEFDC A3C60036
201BEFE4 8FC60024


BLITZBALL CODES
Tidus
Lv 99
0031A70A 00000063

Max Exp
1031A8A4 0000270F

All Abilities
2031A33C FFFFFFFF
2031A42C FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6CE 00000005

Wakka
Lv 99
0031A70B 00000063

Max Exp
1031A8A6 0000270F

All Abilities
2031A340 FFFFFFFF
2031A430 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6CF 00000005

Datto
Lv 99
0031A70C 00000063

Max Exp
1031A8A8 0000270F

All Abilities
2031A344 FFFFFFFF
2031A434 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D0 00000005

Retti
Lv 99
0031A70D 00000063

Max Exp
1031A8AA 0000270F

All Abilities
2031A348 FFFFFFFF
2031A438 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D1 00000005

Jyasshyu
Lv 99
0031A70E 00000063

Max Exp
1031A8AC 0000270F

All Abilities
2031A34C FFFFFFFF
2031A43C FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D2 00000005

Bottsu
Lv 99
0031A70F 00000063

Max Exp
1031A8AE 0000270F

All Abilities
2031A350 FFFFFFFF
2031A440 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D3 00000005

Kippa
Lv 99
0031A710 00000063

Max Exp
1031A8B0 0000270F

All Abilities
2031A354 FFFFFFFF
2031A444 FFFFFFFF

Can Set 5 Abilities
0031A6D4 00000005

bạn phải add Must Be On Code đầu tiên rồi mới add các code khác vào thì nó mới hoạt động dc
nếu vẫn ko dc thì xem lại bạn có điền xai các kí tự nào trong code ko

uriko and rikku
17-05-2008, 13:43
@jack : tớ selected đúng hết rùi ... add code must đầu tiên luôn , bỏ đĩa Cb ra .. bo? FFX vào start game ... rui` chọn load game ... vào vẫn vậy ... ko bít tại sao nữa ... lúc add code co phải ghi hẳn tên code ra như max luck ... ko hả cậu

handsomejack
17-05-2008, 16:35
@jack : tớ selected đúng hết rùi ... add code must đầu tiên luôn , bỏ đĩa Cb ra .. bo? FFX vào start game ... rui` chọn load game ... vào vẫn vậy ... ko bít tại sao nữa ... lúc add code co phải ghi hẳn tên code ra như max luck ... ko hả cậu

thế thì bạn nên xem đĩa game bạn hệ j` mun xem thì bỏ vào PC coi file mà có mấy con số nhìn chữ phía trước nếu tên SLUS là US,SLES hệ Pal,...

ZzVoKyzZ
19-05-2008, 11:30
Chào các anh chị!
Cho em hỏi games DragonBall Z: Budokai Tenkaichi 3 em dùng CodeBreaker 9.2 Cracked sao không được. Em down bản day1 trên www.cmgsccc.com không xài được. Anh chị có bản nào # không cho em xin. Em chântha2nh cám ơn.

handsomejack
19-05-2008, 22:06
Chào các anh chị!
Cho em hỏi games DragonBall Z: Budokai Tenkaichi 3 em dùng CodeBreaker 9.2 Cracked sao không được. Em down bản day1 trên www.cmgsccc.com (http://www.cmgsccc.com) không xài được. Anh chị có bản nào # không cho em xin. Em chântha2nh cám ơn.

xài code US ko dc thì xài code hệ Pal này

Mastercode
90122b74 0c0a5a5a


Skip FMV
20298658 24020001

== Ultimate Training / Duel Codes==

== Player 1 Codes ==

max.Power Level
2186fbf8 000927c0


volles und unendlich Ki / infinite 100.000
2186fbf0 000186a0


volles und unendlich Ki / infinite Ki 1.000.000.000
2186fbf0 3b9aca00


max.Ki 1.000.000
2186fbf4 000f4240


max.Ki 10.000.000
2186fbf4 009896a0


max.Ki 1.000.000.000
2186fbf4 3b9aca00


unendlich Energie / infinite Health 1.000.000
2186fbe4 009896a0


max.Energie / max.Health 1.000.000
2186fbe8 009896a0


== Player 2 Codes ==

max.Power Level
218711f8 000927c0


Power Level 0
218711f8 00000000


volles und unendlich Ki / infinite 100.000
218711f0 000186a0


volles und unendlich Ki / infinite Ki 1.000.000.000
218711f0 3b9aca00


kein Ki / no Ki
218711f0 00000000


max.Ki 1.000.000
218711f4 000f4240


max.Ki 10.000.000
218711f4 009896a0


max.Ki 1.000.000.000
218711f4 3b9aca00


unendlich Energie / infinite Health 1.000.000
218711e4 009896a0


starte mit Energie 1 / start with Health 1
D18711e4 000186a0
218711e4 00000001


max.Energie / max.Health 1.000.000
218711e8 009896a0


max.Energie / max.Health 1
218711e8 00000001== Dragonball-Geschichte / Story Mode ==
(im ersten Match)

== Player 1 Codes ==

max.Power Level
2187DD38 000927c0


volles und unendlich Ki / infinite 100.000
2187DD30 000186a0


volles und unendlich Ki / infinite Ki 1.000.000.000
2187DD30 3b9aca00


max.Ki 1.000.000
2187DD34 000f4240


max.Ki 10.000.000
2187DD34 009896a0


max.Ki 1.000.000.000
2187DD34 3b9aca00


unendlich Energie / infinite Health 1.000.000
2187DD24 009896a0


max.Energie / max.Health 1.000.000
2187DD28 009896a0


== Player 2 Codes ==

max.Power Level
2187F338 000927c0


Power Level 0
2187F338 00000000


volles und unendlich Ki / infinite 100.000
2187F330 000186a0


volles und unendlich Ki / infinite Ki 1.000.000.000
2187F330 3b9aca00


kein Ki / no Ki
2187F330 00000000


max.Ki 1.000.000
2187F334 000f4240


max.Ki 10.000.000
2187F334 009896a0


max.Ki 1.000.000.000
2187F334 3b9aca00


unendlich Energie / infinite Health 1.000.000
2187F324 009896a0


starte mit Energie 1 / start with Health 1
D187F324 000186a0
2187F324 00000001


max.Energie / max.Health 1.000.000
2187F328 009896a0


max.Energie / max.Health 1
2187F328 00000001


== Ultimativer Modus ==

== Sim Dragon Codes ==

Energie / Health 100%
006ae338 00000064


Status Kraft 15/15
006ae330 0000000f


15/15
006ae334 0000000f


max.Punkte
206ae33c 005f5e0ff


== Evolution Z ==

== Objektshop Codes ==

max.Zeny
206bb1a8 000f423feinmalig 7 Dragonballs
D06b8188 00000080
006b8188 0000007f


habe alle 7 Dragonballs unendlich
006b8188 0000007f


7 Dragonalls
20332d58 00681821


alle Charaktere freigeschalten / unlock all Characters
206b8d90 ffffffff
206b8d94 ffffffff
206b8d98 ffffffff
206b8d9c ffffffff
206b8da0 ffffffff
106b8da4 000001ff


alle Stages
206b8da8 ffffffff
006b8dac 00000007


== Codes von Codejunkies ==

== Player 1 Codes ==


Infinite Health
200FFF08 8C410004
200FFF0C AC410000
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF00 14160008


Infinite Ki
200FFF10 8C410010
200FFF14 AC41000C
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF00 14160008


Infinite Aura
200FFF18 8C410018
200FFF1C AC410014
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF00 14160008


Infinite/Max Aura
200FFF18 8C410018
200FFF1C AC410014
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF00 14160008
200FFF20 AC41001C


== Player 2 Codes ==

1 Hit Kill
200FFF2C 8C410000
200FFF30 28210002
200FFF34 14010002
200FFF38 24010001
200FFF3C AC410000
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF24 10160008


No Ki
200FFF40 AC40000C
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF24 10160008


No Aura
200FFF44 AC400014
200FFF4C 08082E36
200FFF50 8C420000
2020B8D4 0803FFC0
200FFF24 10160008


Max Ki (Both Players)
201CF130 00000000


Max Aura after a Hit (Both Players)
201CEFDC 00000000


Infnite Aura Use (Both Players)
201CF080 00000000


All Stories Open
2033AD14 24020001
203358B4 2403FFFF


KI aus / Disable AI
201D4830 24020000

ZzVoKyzZ
20-05-2008, 10:11
Hãy nhấn +rep thay cho lời cảm ơn!để nút rep thêm ý nghĩa

Mình muốn cám ơn bạn mà ko biết là sao?

Zhuge Liang
20-05-2008, 11:57
Kiếm hộ tớ code Weapon của FFXII, cái code All Weapon mà tớ kiếm dc thì cheat xong , tuy nó có đủ hết nhưng lại ko dùng dc . handsome kiếm cho tớ với !

handsomejack
21-05-2008, 10:17
Mình muốn cám ơn bạn mà ko biết là sao?

trên 50 bài bạn mới có thể +rep


Kiếm hộ tớ code Weapon của FFXII, cái code All Weapon mà tớ kiếm dc thì cheat xong , tuy nó có đủ hết nhưng lại ko dùng dc . handsome kiếm cho tớ với !


Grand Armor (press Select):
D056BADC 0000FFFE
10553BDC 00001153
D056BADC 0000fffe
1054EACE 00000063

All Heavy Body Armor (press Select):
E009FFFE 0056BADC
20553BDC 11431142
20553BE0 11451144
20553BE4 11471146
20553BE8 11491148
20553BEC 114B114A
20553BF0 114D114C
20553BF4 114F114E
20553BF8 11511150
20553BFC 11531152
D056BADC 0000FFFE
4054EAAC 00090001
00630063 00000000

All Heavy Body Armor (press Select) (CB6+)
E004FFFE 0056BADC
40553BDC 00090001
11431142 00020002
4054EAAC 00090001
00630063 00000000

All Armor (press Select) (CB6+)
E005FFFE 0056BADC
40553BDC 00460001
10C910C8 00020002
105548C0 0000008C
4054E9B8 00460001
00630063 00000000

All Weapons (press Select):
E006FFFE 0056BADC
105548BC 000000A8
4054E82A 00540001
00630063 00000000
40553A4C 00540001
10021001 00020002
1054E978 00000063

ZzVoKyzZ
24-05-2008, 14:23
Chào các anh chị!
Cho em hỏi games DragonBall Z: Budokai Tenkaichi 3 em dùng CodeBreaker 9.2 Cracked sao không được. Em down bản day1 trên www.cmgsccc.com không xài được. Anh chị có bản nào # không cho em xin. Em chântha2nh cám ơn.


xài code US ko dc thì xài code hệ Pal này Code he Pal Cũng ko xài được bạn ơi.
Bạn còn Code nào khác ko? Mình chỉ cần code mana or code Zeny là đủ rùi.

handsomejack
25-05-2008, 06:23
Chào các anh chị!
Cho em hỏi games DragonBall Z: Budokai Tenkaichi 3 em dùng CodeBreaker 9.2 Cracked sao không được. Em down bản day1 trên www.cmgsccc.com (http://www.cmgsccc.com) không xài được. Anh chị có bản nào # không cho em xin. Em chântha2nh cám ơn.

Code he Pal Cũng ko xài được bạn ơi.
Bạn còn Code nào khác ko? Mình chỉ cần code mana or code Zeny là đủ rùi.

vậy chắc bạn điền code chưa chính xác hay là do bạn ko đặt Enable code lên đầu nên mấy code khác ko hoạt động bạn kiểm tra lại xem

ZzVoKyzZ
25-05-2008, 16:44
Mình để Code Marter lên đầu mà. Thực sự không chạy bạn à. Bạn còn Code nào nữa ko? Mình mới lấy đuợc Item bất tử máu nhưng ko thấy tác dụng. Bạn nào cho mình hỏi về các chức năng của Item đuợc ko?
Chân thành cám ơn các bạn nhiều.

handsomejack
26-05-2008, 11:44
Mình để Code Marter lên đầu mà. Thực sự không chạy bạn à. Bạn còn Code nào nữa ko? Mình mới lấy đuợc Item bất tử máu nhưng ko thấy tác dụng. Bạn nào cho mình hỏi về các chức năng của Item đuợc ko?
Chân thành cám ơn các bạn nhiều.

thử cái master code này xem này xem

Mastercode
F0296910 00296913


alt.Mastercode
F0122B74 00122B77

nếu vẫn ko dc thì bạn nên bỏ đĩa vào đầu DVD xem file có mấy chữ số phía sau rồi post lên đây mình sẽ kiếm code

ZzVoKyzZ
26-05-2008, 13:33
Cám ơn bạn! Tối mình về chơi thử, đang ở Cty


nếu vẫn ko dc thì bạn nên bỏ đĩa vào đầu DVD xem file có mấy chữ số phía sau rồi post lên đây mình sẽ kiếm code
Mình xài ổ cứng, ko xài dĩa. Nên ko thấy số gì đâu bạn.
Ah sao mình đeo Item vào người mà ko tác dụn gì vậy?
Mình đã kiểm đủ 7 viên ngọc, mình ước Item bất tử máu. Vậy mà chơi vẫn bị mất máu. ac ac

handsomejack
26-05-2008, 22:49
Cám ơn bạn! Tối mình về chơi thử, đang ở Cty


Mình xài ổ cứng, ko xài dĩa. Nên ko thấy số gì đâu bạn.
Ah sao mình đeo Item vào người mà ko tác dụn gì vậy?
Mình đã kiểm đủ 7 viên ngọc, mình ước Item bất tử máu. Vậy mà chơi vẫn bị mất máu. ac ac

bạn bỏ vào đầu DVD của máy vi tính ấy trong đó có file có mấy con số phía sau VD nếu là game của US thì sẽ có chữ SLUS_xxx.xx trong đó X là các chữ số bạn up file đó lên đây mình sẽ kiếm code cho

Long Phi Thiên
27-05-2008, 09:57
Cho mình xin code của Game Mosou Orochi Maou Sairin (bản Jp) với. Cần nhất là mấy code Inf HP, unlock All Char, Dramatic Mod, Exp v.v... Thanks nhiều.

ZzVoKyzZ
27-05-2008, 15:08
bạn bỏ vào đầu DVD của máy vi tính ấy trong đó có file có mấy con số phía sau VD nếu là game của US thì sẽ có chữ SLUS_xxx.xx trong đó X là các chữ số bạn up file đó lên đây mình sẽ kiếm code cho

Máy PS2 của mình xài ổ cứng, mình ko mua đĩa.
Mổi lần ra tiệm chép chục game về chơi thôi. Vậy làm sao thấy thông số j dc.
Cám ơn bạn rất nhiều, bạn nhiệt tình quá.

Thân!

Bergelmir
27-05-2008, 15:32
load file save = usb đc vậy có cách nào save lên usb kô ?
nếu chơi ps1 trên ps2 thì save = gì ?

handsomejack
27-05-2008, 21:36
load file save = usb đc vậy có cách nào save lên usb kô ?
nếu chơi ps1 trên ps2 thì save = gì ?

chỉ có save từ memory card sau đó chuyển wa USB thôi chứ làm ko save thẳng lên USB dc đâu

Bergelmir
28-05-2008, 09:18
vậy còn save ps1 thì sao ? , giờ tìm chả thấy card ps1 save = gì ? ( chơi = máy ps2 )

handsomejack
28-05-2008, 10:36
vậy còn save ps1 thì sao ? , giờ tìm chả thấy card ps1 save = gì ? ( chơi = máy ps2 )

chắc cũng phải xài MC vì trong cái menu save của các game đâu có phần load hay save bằng USb đâu mà nêu restart máy để load Cb thì coi như mất hết rồi còn j`

ZzVoKyzZ
28-05-2008, 16:39
thử cái master code này xem này xem

Code:
Mastercode
F0296910 00296913


alt.Mastercode
F0122B74 00122B77nếu vẫn ko dc thì bạn nên bỏ đĩa vào đầu DVD xem file có mấy chữ số phía sau rồi post lên đây mình sẽ kiếm code

Oh mình xài đuợc rồi cám ơn handsomejack nhiều nha.

Thân!

Long Phi Thiên
29-05-2008, 18:25
Cho mình xin code của Game Mosou Orochi Maou Sairin (bản Jp) với. Cần nhất là mấy code Inf HP, unlock All Char, Dramatic Mod, Exp v.v... Thanks nhiều.


Ai giúp mình với ::( .

handsomejack
29-05-2008, 20:59
Ai giúp mình với ::( .


Master code
F0100208 0019FA5B

Soldier increase
201F4FD8 00000000
It becomes one unit ten formation.

Physical attack multi-stage hit
201919FC 1415000A
As for attack to prayer normality.

Sonic boom multi-stage hit
201A1020 14170009
As for attack to prayer normality.

As though it is swarm
202260A8 24010000
202260C0 24030000
Relative frequency of the soldier raises?

God dance

Other than on horse, always attribute attack.
2028D584 24048000

Decisive battle
201E6E28 24030000
201E6E74 24030000
All general from first takes the field.

Four surface ? songs
201E67D8 10000003
201E67EC 00000000
Everyone enemy.

Item drop
20239A60 00000000
20219A78 10000003
It reaches the point where the item where the soldier is various is dropped.

Stock experience value 99999
20529A90 0001869F

Regular 4 weapon procurement
201EC20C 24160000

All the ??? enabled
20529AC0 FFFFFFFF
20529AC4 FFFFFFFF
20529AC8 FFFFFFFF
00529ACC 0000007F

Training 99
40529AB4 00030001
63636363 00000000
10529AB2 00006363
00529AB1 00000063

Specialty 99
201F0570 01CD6825
201F0574 A1ED0000
20529AA0 32323232
20529AA4 32322121
20529AA8 32323232
20529AAC 21212121
20265644 10000003
00529AB0 00000021
00529A9F 00000032

Aggressive auxiliary necessity
200FA800 50400001
200FA804 27FF0020
200FA808 9219017E
200FA80C 2B210002
200FA810 10200039
200FA814 3C180045
200FA818 97183D02
200FA81C 3B18FFFF
200FA8F8 03E00008
20163860 0C03EA00

One shooting to death
200FA87C 34087000
200FA880 A468000A
200FA884 00000000

All person
405248B8 005C0036
0000FF0F 00000000
10529658 00004000
10529730 00004000

The thing ? free typical use other things 2 truth It is distant the Lu Satoshi ? ? machine.
VS MODE truth It is distant Satoshi Lu Hundred ? eye ogres & cow ogre capital appearance ? ? machine.
Survival MODE truth It is distant Satoshi Lu Hundred ? eye ogres & cow ogre capital appearance ? ? machine.

All the stage selective yeses
40529750 00440003
00000001 00000000

All stage & all the degree of hardness being opened
40529750 00440003
00000F02 00000000

Being defeated
All the stage clearing timely sets
40529748 00440003
00034BC0 00000000

All the stage defeat several resets
4052974C 00440003
00000000 00000000

Item effective time

Ax
1026EDE8 0000xxxx
Shoes
1026EED0 0000xxxx
Armor
1026F0D4 0000xxxx
Ball ?
1026EFB8 0000xxxx
Xxxx= The number of seconds
0000=0
4461=15
44E1=30
4561=60
7FFF=Max

Where penetration yes
201A1FD8 10000039

With who aerial dash
20266D24 00000000

One shooting to death
200FA87C 34087000
200FA880 A468000A

Looking up counter viewing
20180598 1405001F

Regular Hidekiti effect (speed Up)
2018695C 00000000
20186964 10010006

There is no defeat other than prayer general dying
201B7C90 1000000F

Restriction time
201B5410 240300xx
Xx= Amount
1C$e=30
3C=60
78=120
B4=180
05A0=1 day

Drift speed & jump power (validity of CC later)
101D6220 000042C8
101ED3A0 0000xxxx
101ED3B8 0000yyyy
Xxxx= Drift speed
Yyyy= jump power
3F00=0.5
3F80=1
3FC0=1.5
4000=2
4080=4
4100=8
4188= usual jump power
41A0=20
41C0=24
41F0=30
4208= usual drift speed
4220=40
4248=50
42C8=100

???
101ED394 000042C8
101ED3A0 0000xxxx
101ED3B8 0000yyyy
Don't you think? the ? 1st line which is

Aerial dash limitlessness
20266CCC 00000000

Only prayer where penetration yes
201A20B0 10110003

Careless soldier increase
201F4FD8 00000000

All the NPC hostilities
201E67D8 10000003
201E67EC 00000000
All the NPC hostility OFF
201E67D8 10200003
201E67EC 10200004

With who jump cancellation & frequency limitlessness
20266A48 00000000
20266A84 00000000
20266AA0 00000000
20266AF0 00000000

It is to be difficult to fall,
20180564 1000000B

Afterimage
1017EBD8 00003FFF
Afterimage type
1017EC40 000000xx
00= offshoot (don't you think? don't you think? type)
01= offshoot (Hanzou type)
02= afterimage (usually)
Abbreviation after the 03

True hit and miss or secret secret principles
002838C0 00000001
True hit and miss or secret secret principles OFF
002838C0 00000003

K.O. Count n time
101EC00C 0000xxxx
Xxxx=n
287C=2
28BC=4
28FC=8
293C=16
297C=32

1C$p pad minus
D0453D02 0000xxxx

Careless soldier item drop
20239A60 00000000
20239A78 10000003

Aggressive auxiliary necessity
200FA800 50400001
200FA804 27FF0020
200FA808 9219017E
200FA80C 2B210002
200FA810 10200039
200FA814 3C180045
200FA818 97183D02
200FA81C 3B18FFFF
200FA8F8 03E00008
20163860 0C03EA00

Physical strength Max main point necessity
200FA828 94680000
200FA830 A4680002

Hit and miss Max main point necessity
200FA83C 94680006
200FA844 A4680008

With optional key temporarily OFF edition
It decreases with the physical strength Max main point necessary optional key
200FA824 3301xxxx
200FA828 94680000
200FA82C 50200001
200FA830 A4680002

It decreases with the hit and miss Max main point necessary optional key
200FA838 3301xxxx
200FA83C 94680006
200FA840 50200001
200FA844 A4680008
Xxxx=FFFFh With difference of optional key numerical value
0400=L1
0800=R1

The biting physical strength regardless of union skill you ask

All stage
40529750 00440003
00000202 00000000

All ???
405248B8 005E0036
0000FFxx 00000000
In specification of 4 cords/codes to be superscribed to acquisition circumstance of specialty, the ?? ?
To 0F, the other specialty cord/code and combined use ease?
Xx= Flag
00= specialty not yet acquisition
0F=4 acquisition being completed

If it becomes matter of concern, the program cord/code you write
Or fumbling 4 cords/codes a little, it will develop, however it becomes nearly 100 lines
By the way one public attention
005248B9 000000FF

All the degrees of ??? skills 50
405247F0 005C0036
C34Fxxxx 00000000
This there is a side effect and with is fast is superscribed
If it becomes matter of concern, (ry
Xxxx= It is fast

As for these cords/codes saving once, cord/code OFF play recommendation

Attack range modification of weapon
201911B4 9083017E
201911B8 28620002
201911C4 3C03YYYY
The value of yyyy:
3FC0 x1.5 time
4000 x2 times
4040 x3 times
4080 x4 times
40A0 x5 time
4120 x10 times
41A0 x20 time
4248 x50 times
42C8 x100 time

Range of sonic boom wide
201A0F1C 0C03BC00
200EF000 8E9300A8
200EF004 3C18004A
200EF008 2719F430
200EF00C 12790002
200EF010 2719FE80
200EF014 16790003
200EF018 3C03461C
200EF01C AE830098
200EF020 AE8300A0
200EF024 03E00008
200EF028 C6810098

Long Phi Thiên
30-05-2008, 06:25
Thanks. Để mình thử xem sao.

P/S: Cho mình xin thêm code Infinite Orders của Dynasty Warriors 5 Empires nữa nhé. Thanks.

uriko and rikku
30-05-2008, 12:41
thế thì bạn nên xem đĩa game bạn hệ j` mun xem thì bỏ vào PC coi file mà có mấy con số nhìn chữ phía trước nếu tên SLUS là US,SLES hệ Pal,...


tớ cũng chẳng hiểu là hệ gi` nữa =.=! cậu có sav ffx inter ko http://img143.imageshack.us/img143/9676/ffxeg2.jpg

handsomejack
30-05-2008, 17:50
Thanks. Để mình thử xem sao.

P/S: Cho mình xin thêm code Infinite Orders của Dynasty Warriors 5 Empires nữa nhé. Thanks.

DW5 Empires đây

Master Code
90130848 0C04224A

=-=-=-=
Misc Codes
-=-=-=-
Unlock All Appearances (Created Officers)
1058D696 0000FFFF
0058D698 000000FF

All Rank/Points Max
4058DC84 000A0006
EA600000 00000000

All Attributes at Max
4058DC88 000A0006
C8C80190 00000000
4058DC8C 000A0006
C8C8C8C8 00000000

Free Mode Codes

Infinite Force Count (Blue)
206F6404 0001869F

No Force Count (Blue)
206F6404 00000000

Infinite Force Count (Red)
206F6408 0001869F

No Force Count (Red)
206F6408 00000000

Infinite Revival Count (Blue)
006F6443 0000000A

No Revival Count (Blue)
006F6443 00000000

Infinite Revival Count (Red)
006F6444 0000000A

No Revival Count (Red)
006F6444 00000000

Super Jump/Ultra Jump P1
(For a super jump, press "X." For an ultra jump, press "L2."
E002FEFF 003FC11C
103FC11C 0000BFFF
20548970 42660000
D03FC11C 0010BFFF
20548970 41A60000

Super Jump/Ultra Jump P2
(For a super jump, press "X." For an ultra jump, press "L2."
E002FEFF 003FC2DC
103FC2DC 0000BFFF
20548C20 42660000
D03FC2DC 0010BFFF
20548C20 41A60000

Note: Don't use Always Have Speed Up x2 & Always Have All
Powerups, with Always Have Super Speed/Ultra Speed or else the speed up bonus slows down the character(s). Also, remember to hold down "L3+Up" on the left analog stick for Ultra Speed -- not hold down "L3" on the left analog stick + "Up" on the directional buttons.

Always Have Super Speed/Ultra Speed P1
(For ultra speed, hold down "L3+Up" [on the left analog])
D03FC11C 0000FFFD
20548968 42660000
D03FC11C 0010FFFD
20548968 42060000

Always Have Super Speed/Ultra Speed P2
(For ultra speed, hold down "L3+Up" [on the left analog])
D03FC2DC 0000FFFD
20548C18 42660000
D03FC2DC 0010FFFD
20548C18 42060000

Instant Win P1 & P2 [Press Select to Win]
D03FC11C 0000FFFE
205E75D8 00050005
D03FC2DC 0000FFFE
205E75D8 00050005

DW5 Empire Mode

Infinite Orders
0058C74B 00000007

Infinite Officers
0058C71C 000000FF

Unlock All Scenarios
0058D624 000000FF

Unlock Most All Policies, Officer Limit: Few & Max & Annex: Isolate & No
(To unlock the policies, officer limit & annex, enter Empire Mode -- either by new
game or load game -- & save, & then begin a new game.)
0058C71D 00000034
0058D624 000000FF
2058D64C FFFFFFFF
0058D650 000000FF
0058D657 000000FF
2058D658 FFFFFFFF
2058D65C FFFFFFFF
0058D660 000000FF

All/Infinite Items
4058C720 000A0001
09090909 00000000
1058C748 00000909
0058C74A 00000009

All/Infinite Items
2058C720 09090909
2058C724 09090909
2058C728 09090909
2058C72C 09090909
2058C730 09090909
2058C734 09090909
2058C738 09090909
2058C73C 09090909
2058C740 09090909
2058C744 09090909
1058C748 00000909
0058C74A 00000009

All Weapons
4058C78C 00D40004
00000000 00000001

Senario Modifier
0058C716 000000??

00 = Yellow Turban Rebellion
01 = Dong Zhuo in Luo Yang
02 = Divided Land
03 = Battle of Guan Du
04 = Flames over Chi Bi
05 = A Gathering of Heroes

Difficulty Modifier
0058C717 000000??

00 = Novice
01 = Easy
02 = Normal
03 = Hard
04 = Chaos

The Yellow Turban Rebellion (To play The Yellow Turban Rebellion, press
"L1+Select," & then enter Proceed.)
D03FC11C 0000FBFE
0058D5A4 00000001

Battle of Guan Du (To play Battle of Guan Du, press "R1+Select," & then enter
Proceed.)
D03FC11C 0000F7FE
0058D5A5 00000001


tớ cũng chẳng hiểu là hệ gi` nữa =.=! cậu có sav ffx inter ko http://img143.imageshack.us/img143/9676/ffxeg2.jpg

save FFX inter đây (http://www.gamefaqs.com/console/ps2/save/197344.html) bạn kéo xuống mấy save có chữ Japan phía sau là save của bản Inter đây
mình nghĩ đĩa của bạn là bản Inter bạn dùng mấy code này (http://forum.gamevn.com/attachment.php?attachmentid=79542&d=1211859807)

uriko and rikku
30-05-2008, 19:52
hix ... cái đấy toàn sav max rồi ... tớ vưa thử save thì được còn cái code chằng hiểu sao nhập nh` lần rồi ko đc :-< ... lúc nhập code (dùng cheat CB 9.2 ) là pải chơi ở new game hả cậu

Q20
31-05-2008, 15:45
handsomejack tìm giúp mình code của ffx bản euro pal nhé. (ngay đầu vào thấy lồng tiếng anh, trong cũng toàn tiếng anh là bản euro nhỉ)
Mấy code này ở site nào có nhiều vậy? trên cmgsccc.com có code ffx nhưng tớ ko dùng đc cho bản này.

handsomejack
02-06-2008, 12:51
hix ... cái đấy toàn sav max rồi ... tớ vưa thử save thì được còn cái code chằng hiểu sao nhập nh` lần rồi ko đc :-< ... lúc nhập code (dùng cheat CB 9.2 ) là pải chơi ở new game hả cậu

load save đi tiếp dc mà hay là bạn ko nhập master code lên đầu hoặc điền sai kí tự, bạn check lại xem


handsomejack tìm giúp mình code của ffx bản euro pal nhé. (ngay đầu vào thấy lồng tiếng anh, trong cũng toàn tiếng anh là bản euro nhỉ)
Mấy code này ở site nào có nhiều vậy? trên cmgsccc.com có code ffx nhưng tớ ko dùng đc cho bản này.

down ở dưới nhé

Q20
02-06-2008, 14:29
Thx nhé, tớ cũng mới tìm đc 1 cái, khác cái trên nhưng cũng chạy đc rồi. :D (đã rep nhé). Bản này ít code hơn inter nhỉ
Cái kia là:
FINAL FANTASY X
PAL Version Xploder PS2 Codes
Sao cũng chạy nhỉ?

handsomejack
02-06-2008, 18:27
Thx nhé, tớ cũng mới tìm đc 1 cái, khác cái trên nhưng cũng chạy đc rồi. :D (đã rep nhé). Bản này ít code hơn inter nhỉ
Cái kia là:
FINAL FANTASY X
PAL Version Xploder PS2 Codes
Sao cũng chạy nhỉ?

CB9.2 và GS2v4 có thể dùng dc các dạng sau là RAW là code mình post và XP là code của bạn nên nó dùng dc là đúng rùi

minhtran26091987
02-06-2008, 23:55
1. Các bạn cho mình hỏi máy PS2 Slim 90006 có xài được chương trình CB 9.2 không? Vì máy mình không phải là máy xài ổ cứng.
2. Các bạn cho mình hỏi sao mình bỏ đĩa CB 9.2 vào load hết rồi. Nhưng lúc load file 1Day thì mình không thể dùng USB được. Đại loại là không nhận ra USB. Mình xài máy PS2 Slim 90006. USB của mình là KingMax 256 MB.
3. Có bạn nào hướng dẫn chi tiết cách xài CB 9.2 cho máy PS2 Slim 90006 không?

anhminh1987
03-06-2008, 06:35
Cho mình hỏi là tại sao CodeBreaker dung lượng nó lại quá nhỏ so với các game khác như Gameshark và AR Max. Và CodeBreaker có thể chuyển mã cho PS1 được ko vậy?

handsomejack
03-06-2008, 10:56
1. Các bạn cho mình hỏi máy PS2 Slim 90006 có xài được chương trình CB 9.2 không? Vì máy mình không phải là máy xài ổ cứng.
2. Các bạn cho mình hỏi sao mình bỏ đĩa CB 9.2 vào load hết rồi. Nhưng lúc load file 1Day thì mình không thể dùng USB được. Đại loại là không nhận ra USB. Mình xài máy PS2 Slim 90006. USB của mình là KingMax 256 MB.
3. Có bạn nào hướng dẫn chi tiết cách xài CB 9.2 cho máy PS2 Slim 90006 không?

1. câu hỏi thứ 2 của bạn đã trả lời cho câu 1
2. USb thì tùy loại nó mới nhận mình đang xài cây Kingston 128MB bỏ vào chạy ngon lành nghe mọi người nói là mấy cây của Sony cũng nhận ko bit đúng ko
3. bỏ đĩa CB vào chọn select game,ấn nút qua phải vào game mún cheat,chọn cheat ấn nút Start trên tay cầm rồi qua biểu tượng start game,bỏ đĩa game vào và chơi


Cho mình hỏi là tại sao CodeBreaker dung lượng nó lại quá nhỏ so với các game khác như Gameshark và AR Max. Và CodeBreaker có thể chuyển mã cho PS1 được ko vậy?

vì trong đĩa ARMAX nó có phần chứa các file save của game và trong đĩa của nó còn nhìu thứ linh tinh như là đoạn Intro,... còn CB thì ko có nên dung lượng của nó thấp hơn là phải rồi
chỉ có gameshark mới có phiên bản trên PS1 thôi còn ARMAX và CB thì ko có

Zhuge Liang
03-06-2008, 21:19
Cho tớ CB của Super Robot Taisen Original Generation 2 !

handsomejack
03-06-2008, 22:39
Cho tớ CB của Super Robot Taisen Original Generation 2 !


A . ENABLE CODE
----------------------------------------------------------------------

This are the Enable Code for the cheats.

100014C8 0007
00006163 000A

----------------------------------------------------------------------
B . ITEM CODE
----------------------------------------------------------------------

This code will give 99 amount of each item

420040D06363
0000002B0004

----------------------------------------------------------------------
C . MAX SEISHIN/SPELL POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the max seishin points to 400.

420197340190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
D . MELEE ATTACK CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Melee Attack damage status.

420197360190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
E . RANGE ATTACK CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Range Attack damage status.

420197380190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
F . EVASION CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Evasion status.

4201973A0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
G . ACCURACY CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Accuracy status.

4201973C0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
H . DEFENSE CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Defense status.

4201973E0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
I . MANEUVER CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Maneuver status.

420197400190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
J . # OF KILLS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the # of kills Statisitic.

4201974200xx
000000250038

Note : xx is hexadecimal numbers, where 50 decimal = 32 in hexadecimal.

----------------------------------------------------------------------
K . INFINITE PILOT POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will give your pilot 999 pilot points.

4201974403E7
000000250038

Note : the points will decrease as you use it but it will back to 999
points again as long as the code is on.

----------------------------------------------------------------------
L . CURRENT SEISHIN/SPELL POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change your current seishin points to 400.

4201975C0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
M. MAX KIRYOKU/MORALE CODE
----------------------------------------------------------------------

This code will increase every character kiryoku to 150

4201975E0096
000000250038

----------------------------------------------------------------------
N . INFINITE MONEY CODE
----------------------------------------------------------------------

Well, the title says it all.

8201A908 E0FF
8201A90A 05F5

Note : this will give you 99,999,999 money. Yes, its's 99,999,999 of mo
ney and can be use infinitely as long as the code is on.

----------------------------------------------------------------------
O . ONE HIT LEVEL 99 CODE
----------------------------------------------------------------------


This Code will give each of your character 500 EXP points per hit.

82001BCCFFFF
82001BF4FFFF
82001BD4FFFF
82001BFCFFFF
82001BDCFFFF
82001C04FFFF

Note: May cause some bugs in ability to select a weapon manually when
your character are attacked. But for the other command such as
Evade or defend still can be selected manually.

----------------------------------------------------------------------
P . SKILL CODES
----------------------------------------------------------------------

Each character skill are allocated in their own unique memory slot add
ress. And, in order to alter your character skill, you have to enter
the corresponded codes for each character.

(Kyosuke)
3201974800xx
3201974900xx
3201974A00xx
3201974B00xx
3201974C00xx
3201974D00xx

(Excellen - Before Scenario 18/Lefina - After Scenario 18)
3201978000xx
3201978100xx
3201978200xx
3201978300xx
3201978400xx
3201978500xx

(Bullet)
320197B800xx
320197B900xx
320197BA00xx
320197BB00xx
320197BC00xx
320197BD00xx

(Lee - Before 2nd Scenario Split/Sanger - Izu Route/Aya - Aviano Route)
320197F000xx
320197F100xx
320197F200xx
320197F300xx
320197F400xx
320197F500xx

(Lamia)
3201982800xx
3201982900xx
3201982A00xx
3201982B00xx
3201982C00xx
3201982D00xx

(Sleigh -Before Scenario 17/Masaki - After Scenario 17)
3201986000xx
3201986100xx
3201986200xx
3201986300xx
3201986400xx
3201986500xx

(Ibis)
3201989800xx
3201989900xx
3201989A00xx
3201989B00xx
3201989C00xx
3201989D00xx

(Kai)
320198D000xx
320198D100xx
320198D200xx
320198D300xx
320198D400xx
320198D500xx

(Rai)
3201990800xx
3201990900xx
3201990A00xx
3201990B00xx
3201990C00xx
3201990D00xx

(Latooni - Before Special Scenario/Alfimi - After Special Scenario)
3201994000xx
3201994100xx
3201994200xx
3201994300xx
3201994400xx
3201994500xx

(Tetsuya)
3201997800xx
3201997900xx
3201997A00xx
3201997B00xx
3201997C00xx
3201997D00xx

(Daitetsu - Before Scenario 32/Eita - After Scenario 32)
320199B000xx
320199B100xx
320199B200xx
320199B300xx
320199B400xx
320199B500xx

(Ryusei - Before Scenario 18/Sean - After Scenario 18)
320199E800xx
320199E900xx
320199EA00xx
320199EB00xx
320199EC00xx
320199ED00xx

(Viletta)
32019A2000xx
32019A2100xx
32019A2200xx
32019A2300xx
32019A2400xx
32019A2500xx

(Irmguld)
32019A5800xx
32019A5900xx
32019A5A00xx
32019A5B00xx
32019A5C00xx
32019A5D00xx

(Sean - Before Scenario 18/Tasuku - After Scenario 18)
32019A9000xx
32019A9100xx
32019A9200xx
32019A9300xx
32019A9400xx
32019A9500xx

(Lefina - Before Scenario 18/Excellen - After Scenario 18)
32019AC800xx
32019AC900xx
32019ACA00xx
32019ACB00xx
32019ACC00xx
32019ACD00xx

(Katina - Before Scenario 18/Leona - After Scenario 18)
32019B0000xx
32019B0100xx
32019B0200xx
32019B0300xx
32019B0400xx
32019B0500xx

(Russel - Before Scenario 18/Ryusei - After Scenario 18)
32019B3800xx
32019B3900xx
32019B3A00xx
32019B3B00xx
32019B3C00xx
32019B3D00xx

(Leona - Before Scenario 18/Russel - After Scenario 18)
32019B7000xx
32019B7100xx
32019B7200xx
32019B7300xx
32019B7400xx
32019B7500xx

(Tasuku - Before Scenario 18/Katina - After Scenario 18)
32019BA800xx
32019BA900xx
32019BAA00xx
32019BAB00xx
32019BAC00xx
32019BAD00xx

(Gilliam - Earth's Route/Radha - Moon's Route)
32019BE000xx
32019BE100xx
32019BE200xx
32019BE300xx
32019BE400xx
32019BE500xx

(Lune - Earth's Route/Ring - Moon's Route)
32019C1800xx
32019C1900xx
32019C1A00xx
32019C1B00xx
32019C1C00xx
32019C1D00xx

(Radha - Earth's Route/Arado - Moon's Route)
32019C5000xx
32019C5100xx
32019C5200xx
32019C5300xx
32019C5400xx
32019C5500xx

(Arado - Earth's Route/Gilliam - Moon's Route)
32019C8800xx
32019C8900xx
32019C8A00xx
32019C8B00xx
32019C8C00xx
32019C8D00xx

(Ring - Earth's Route/Lune - Moon's Route)
32019CC000xx
32019CC100xx
32019CC200xx
32019CC300xx
32019CC400xx
32019CC500xx

(Rio)
32019CF800xx
32019CF900xx
32019CFA00xx
32019CFB00xx
32019CFC00xx
32019CFD00xx

(Ryoto)
32019D3000xx
32019D3100xx
32019D3200xx
32019D3300xx
32019D3400xx
32019D3500xx

(Kusuha)
32019D6800xx
32019D6900xx
32019D6A00xx
32019D6B00xx
32019D6C00xx
32019D6D00xx

(Ratsel a.k.a Elzam)
32019DA000xx
32019DA100xx
32019DA200xx
32019DA300xx
32019DA400xx
32019DA500xx

(Shine)
32019DD800xx
32019DD900xx
32019DDA00xx
32019DDB00xx
32019DDC00xx
32019DDD00xx

(Aya - Izu Route/Mai - Aviano Route)
32019E1000xx
32019E1100xx
32019E1200xx
32019E1300xx
32019E1400xx
32019E1500xx

(Mai - Izu Route/Sanger - Aviano Route)
32019E4800xx
32019E4900xx
32019E4A00xx
32019E4B00xx
32019E4C00xx
32019E4D00xx

(Yuuki)
32019E8000xx
32019E8100xx
32019E8200xx
32019E8300xx
32019E8400xx
32019E8500xx

(Carla)
32019EB800xx
32019EB900xx
32019EBA00xx
32019EBB00xx
32019EBC00xx
32019EBD00xx

(Seolla)
32019EF000xx
32019EF100xx
32019EF200xx
32019EF300xx
32019EF400xx
32019EF500xx

(Latooni - After Special Scenario)
32019F2800xx
32019F2900xx
32019F2A00xx
32019F2B00xx
32019F2C00xx
32019F2D00xx

To change a skill, just take the codes that corresponding to the character
slot and replace the 'xx' for the number on the following table

----------------------------------------------------------------------
SKILL DIGITS
----------------------------------------------------------------------
NATURAL SKILL
----------------------------------------------------------------------
xx | SKILL NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Chain Attack Ln
01 | Counter Ln
02 | In-finght Ln
03 | Gunfight Ln
04 | Attacker
05 | Revenge
06 | Command Ln
07 | Guard
08 | Predict
09 | (dummy) (empty)
0A | Prevail Ln
0B | Hit & Away
0C | Ammo Save
0D | EN Save
0E | Mechanic
0F | Resupply
10 | Resolve
11 | Morale
12 | Will+ (Evade)
13 | Will+ (Hit)
14 | Will+ (Damage)
15 | Offensive Support Ln
16 | Combo Attack
17 | Defensive Support Ln
18 | SP Up Ln
19 | SP Regenerate
1A | Focus
1B | Lucky Ln
1C | Telekinesis Ln
1D | B-Child Ln
1E | B-Man Ln
1F | M-Child Ln
20 | Prophesy
21 | Superhuman
22 | Genius
23 | Fortune
24 | (glitch) (dummy) Ln

----------------------------------------------------------------------
NON-NATURAL SKILL
----------------------------------------------------------------------
xx | SKILL NAME
----------------------------------------------------------------------
40 | Chain Attack +n
41 | Counter +n
42 | In-fight +n
43 | Gunfight +n
44 | Attacker
45 | Revenge
46 | Command +n
47 | Guard
48 | Predict
49 | (dummy) (empty)
4A | Prevail +n
4B | Hit & Away
4C | Ammo Save
4D | EN Save
4E | Mechanic
4F | Resupply
50 | Resolve
51 | Morale
52 | Will+ (Evade)
53 | Will+ (Hit)
54 | Will+ (Damage)
55 | Offensive Support +n
56 | Combo Attack
57 | Defensive Support +n
58 | SP Up +n
59 | SP Regenerate
5A | Focus
5B | Lucky +n
5C | Telekinesis +n
5D | B-Child +n
5E | B-Man +n
5F | M-Child +n
60 | Prophesy
61 | Superhuman
62 | Genius
63 | Fortune
64 | (glitch) (dummy) +n


Notes: To convert the above codes to a codebreaker codes just simply
change the 1st digit of the codes from 0 to 3 and remove the :
sign, then add 00 before the skill digits. For example = 32019
74800xx become 3201974800xx, the 00 must be added since codebre
aker only work with 16 bits code.

----------------------------------------------------------------------
Q . MECH CODES
----------------------------------------------------------------------

Like character skill, each mech are allocated in their own unique memo
ry slot address. In order to alter your mech you have to enter the cor
responded code for the mech.

Slot | Address
---------------------------
01 | 32017D1000xx
02 | 32017D5C00xx
03 | 32017DA800xx
04 | 32017DF400xx
05 | 32017E4000xx
06 | 32017E8C00xx
07 | 32017ED800xx
08 | 32017F2400xx
09 | 32017F7000xx
10 | 32017FBC00xx
11 | 3201800800xx
12 | 3201805400xx
13 | 320180A000xx
14 | 320180EC00xx
15 | 3201813800xx
16 | 3201818400xx
17 | 320181D000xx
18 | 3201821C00xx
19 | 3201826800xx
20 | 320182B400xx
21 | 3201830000xx
22 | 3201834C00xx
23 | 3201839800xx
24 | 320183E400xx
25 | 3201843000xx
26 | 3201847C00xx
27 | 320184C800xx
28 | 3201851400xx
29 | 3201856000xx
30 | 320185AC00xx
31 | 320185F800xx
32 | 3201864400xx
33 | 3201869000xx
34 | 320186DC00xx
35 | 3201872800xx
36 | 3201877400xx
37 | 320187C000xx
38 | 3201880C00xx
39 | 3201885800xx
40 | 320188A400xx
41 | 320188F000xx
42 | 3201893C00xx
43 | 3201898800xx
44 | 320189D400xx
45 | 32018A2000xx
46 | 32018A6C00xx
47 | 32018AB800xx
48 | 32018B0400xx
49 | 32018B5000xx
50 | 32018B9C00xx
51 | 32018BE800xx
52 | 32018C3400xx
53 | 32018C8000xx
54 | 32018CCC00xx
55 | 32018D1800xx
56 | 32018D6400xx
57 | 32018DB000xx
58 | 32018DFC00xx
59 | 32018E4800xx
60 | 32018E9400xx

To change a mech, just take the codes corresponding to the mech and re
place the 'xx' for the number on the following table.

Notes: there are 87 slot for mech. I will not write down all of the mech
codes. To create your own codes for the address that is not listed
in the above codes list just add 4C hexadecimal to the last digits
before : sign. For example = 0217D1000xx the last digit before the
":" sign is 0 then the next MECH address is 0217D5C00xx. The Maximum
address for Mech Codes is 320196E400xx

----------------------------------------------------------------------
MECH DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xx | UNIT NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Gespenst
01 | Gespenst MkII.S
02 | Gespenst MkII.R
03 | Gespenst MkII.M (Kai)
04 | Gespenst MkII.M (Katina)
05 | Gespenst MkII.M (Shadow Mirror)
06 | Gespenst MkII.M (Shadow Mirror, More HP)
07 | Schutzwald
08 | Alteisen
09 | Alteisen Riese
0A | Weissritter
0B | Rein Weissritter
0C | Rein Weissritter (Boss)
0D | Huckebein
0E | Huckebein MkII
0F | Huckebein MkII.M
10 | Huckebein MkII.M (Shadow Mirror)
11 | Huckebein MkII.M (Shadow Mirror, More HP)
12 | Huckebein MkIII.L
13 | Huckebein MkIII.R
14 | Huckebein Boxer.L
15 | Huckebein Boxer.R
16 | Huckebein Gunner.L
17 | Huckebein Gunner.R
18 | AM Gunner
19 | R-1
1A | R-Wing
1B | (dummy) (empty)
1C | (dummy) (empty)
1D | R-2 Powered
1E | R-3 Powered
1F | R-Gun Powered (HTB Cannon Disabled)
20 | SRX
21 | R-Blade
22 | R-Einst.M
23 | R-Einst.M (More HP)
24 | R-Einst.M (Boss)
25 | Wildwurger
26 | Wildwurger.L
27 | Wildfalken
28 | Wildfalken.L
29 | (dummy) (empty)
2A | Grungust
2B | Wing Gust
2C | Gust Lander
2D | Grungust Type 2
2E | G-Hawk
2F | Grungust Type 3 (Sanger)
30 | Grungust Type 3 (Bullet)
31 | Ryukooh
32 | Koryuoh
33 | Dygenguard (More HP, Less EN)
34 | Ausenseiter
35 | Cybuster
36 | Cybird
37 | Valsione
38 | (dummy) (Granzon)
39 | Giganscudo Duro
3A | Astelion
3B | Calion (Grey/Ibis)
3C | Calion (Red/Sleigh)
3D | Calion (Boss)
3E | Fairlion.G
3F | Fairlion.S
40 | Lion-F
41 | Lion-F (More HP)
42 | Lion-V
43 | Lion-V (More HP)
44 | Guarlion Custom (Less HP, Blue)
45 | Guarlion
46 | Guarlion (More HP)
47 | Barrelion
48 | Barrelion (More HP)
49 | Barrelion-V
4A | Barrelion-V (More HP)
4B | Type 71 Waldung
4C | F-32 Schwert
4D | F-32V Schwert X (Dark Color)
4E | SF-29V Rangzen X
4F | Gunsect
50 | Hiryu Custom
51 | Hagane (with Tronium Cannon)
52 | Hagane
53 | Kurogane
54 | Shirogane
55 | Tausendfussler
56 | Tausendfussler
57 | Rhinoceros
58 | Rhinoceros (More HP)
59 | Killer Whale
5A | Albatross
5B | Peregrine
5C | Peregrine (More HP)
5D | Angelg
5E | Angelg (Powered Up)
5F | (dummy) (empty)
60 | Soulgain
61 | Vaisaga
62 | (dummy) (empty)
63 | Ashsaber
64 | Ashsaber (Boss)
65 | Rathgrith
66 | Rathgrith (Boss)
67 | Zweizergain
68 | Rapiecage
69 | Rapiecage (Boss)
6A | Sorpresa
6B | Fylgia
6C | Bergelmir (Uruz)
6D | Bergelmir (Anthuz)
6E | Bergelmir (Thurizus)
6F | Bergelmir.M
70 | Thrudgelmir (no HP regen, no EN regen)
71 | Thrudgelmir (HP regen, EN regen)
72 | Galgau
73 | Graterkin
74 | Silbelwind
75 | Drukin
76 | Dikastis (More HP, G Territory)
77 | Megillot Custom
78 | (dummy) (empty)
79 | (dummy) (empty)
7A | Einsteisen
7B | Einst Knochen
7C | Einst Glied
7D | Einst Gemuet
7E | Einst Regisseur (More HP, no Beam Coat)
7F | Lichkeit (Boss)
80 | Neu Regisseur
81 | Stern Regisseur (Strongest)
82 | Randgrith
83 | Randgrith (More HP)
84 | Randgrith (Boss)
85 | F-32V Schwert X (White)
86 | Alteisen Nacht
87 | Shirogane (Boss)
88 | Gespenst MkII.M (Russel)
89 | Huckebein MkIII.T (Trombe)
8A | Dikastis (Less HP, AB Field)
8B | Einst Regisseur (Less HP, Beam Coat)
8C | Lichkeit
8D | stern Regisseur (Weakest)
8E | Stern Regisseur (Normal)
8F | R-Gun Powered (HTB Cannon Enabled)
90 | Wildfalken (Same HP, More EN)
91 | Guarlion Custom (More HP, Green)
92 | Huckebein MkII.M (Arado)
93 | Huckebein MkII.M (Viletta/Ring)
94 | Dygenguard (Less HP, More EN)
95 | Ashsaber.M

----------------------------------------------------------------------
R . WEAPON CODES
----------------------------------------------------------------------

Like mech, each weapons are allocated in their own memory slot. In or
der to alter your equipped weapons, you have to enter the corresponded
code for the slot.

Slot | Address
---------------------------
001 | 8200C430xxxx
002 | 8200C434xxxx
003 | 8200C438xxxx
004 | 8200C43Cxxxx
005 | 8200C440xxxx
006 | 8200C444xxxx
007 | 8200C448xxxx
008 | 8200C44Cxxxx
009 | 8200C450xxxx
010 | 8200C454xxxx
011 | 8200C458xxxx
012 | 8200C45Cxxxx
013 | 8200C460xxxx
014 | 8200C464xxxx
015 | 8200C468xxxx
016 | 8200C46Cxxxx
017 | 8200C470xxxx
018 | 8200C474xxxx
019 | 8200C478xxxx
020 | 8200C47Cxxxx
021 | 8200C480xxxx
022 | 8200C484xxxx
023 | 8200C488xxxx
024 | 8200C48Cxxxx
025 | 8200C490xxxx
026 | 8200C494xxxx
027 | 8200C498xxxx
028 | 8200C49Cxxxx
029 | 8200C4A0xxxx
030 | 8200C4A4xxxx
031 | 8200C4A8xxxx
032 | 8200C4ACxxxx
033 | 8200C4B0xxxx
034 | 8200C4B4xxxx
035 | 8200C4B8xxxx
036 | 8200C4BCxxxx
037 | 8200C4C0xxxx
038 | 8200C4C4xxxx
039 | 8200C4C8xxxx
040 | 8200C4CCxxxx
041 | 8200C4D0xxxx
042 | 8200C4D4xxxx
043 | 8200C4D8xxxx
044 | 8200C4DCxxxx
045 | 8200C4E0xxxx
046 | 8200C4E4xxxx
047 | 8200C4E8xxxx
048 | 8200C4ECxxxx
049 | 8200C4F0xxxx
050 | 8200C4F4xxxx
051 | 8200C4F8xxxx
052 | 8200C4FCxxxx
053 | 8200C500xxxx
054 | 8200C504xxxx
055 | 8200C508xxxx
056 | 8200C50Cxxxx
057 | 8200C510xxxx
058 | 8200C514xxxx
059 | 8200C518xxxx
060 | 8200C51Cxxxx
061 | 8200C520xxxx
062 | 8200C524xxxx
063 | 8200C528xxxx
064 | 8200C52Cxxxx
065 | 8200C530xxxx
066 | 8200C534xxxx
067 | 8200C538xxxx
068 | 8200C53Cxxxx
069 | 8200C540xxxx
070 | 8200C544xxxx
071 | 8200C548xxxx
072 | 8200C54Cxxxx
073 | 8200C550xxxx
074 | 8200C554xxxx
075 | 8200C558xxxx
076 | 8200C55Cxxxx
077 | 8200C560xxxx
078 | 8200C564xxxx
079 | 8200C568xxxx
080 | 8200C56Cxxxx
081 | 8200C570xxxx
082 | 8200C574xxxx
083 | 8200C578xxxx
084 | 8200C57Cxxxx
085 | 8200C580xxxx
086 | 8200C584xxxx
087 | 8200C588xxxx
088 | 8200C58Cxxxx
089 | 8200C590xxxx
090 | 8200C594xxxx
091 | 8200C598xxxx
092 | 8200C59Cxxxx
093 | 8200C5A0xxxx
094 | 8200C5A4xxxx
095 | 8200C5A8xxxx
096 | 8200C5ACxxxx
097 | 8200C5B0xxxx
098 | 8200C5B4xxxx
099 | 8200C5B8xxxx
100 | 8200C5BCxxxx
101 | 8200C5C0xxxx
102 | 8200C5C4xxxx
103 | 8200C5C8xxxx
104 | 8200C5CCxxxx
105 | 8200C5D0xxxx
106 | 8200C5D4xxxx
107 | 8200C5D8xxxx
108 | 8200C5DCxxxx
109 | 8200C5E0xxxx
110 | 8200C5E4xxxx
111 | 8200C5E8xxxx
112 | 8200C5ECxxxx
113 | 8200C5F0xxxx
114 | 8200C5F4xxxx
115 | 8200C5F8xxxx
116 | 8200C5FCxxxx
117 | 8200C600xxxx
118 | 8200C604xxxx
119 | 8200C608xxxx
120 | 8200C60Cxxxx
121 | 8200C610xxxx
122 | 8200C614xxxx
123 | 8200C618xxxx
124 | 8200C61Cxxxx
125 | 8200C620xxxx
126 | 8200C624xxxx
127 | 8200C628xxxx
128 | 8200C62Cxxxx
129 | 8200C630xxxx
130 | 8200C634xxxx
131 | 8200C638xxxx
132 | 8200C63Cxxxx
133 | 8200C640xxxx
134 | 8200C644xxxx
135 | 8200C648xxxx
136 | 8200C64Cxxxx
137 | 8200C650xxxx
138 | 8200C654xxxx
139 | 8200C658xxxx
140 | 8200C65Cxxxx
141 | 8200C660xxxx
142 | 8200C664xxxx
143 | 8200C668xxxx
144 | 8200C66Cxxxx
145 | 8200C670xxxx
146 | 8200C674xxxx
147 | 8200C678xxxx
148 | 8200C67Cxxxx
149 | 8200C680xxxx
150 | 8200C684xxxx
151 | 8200C688xxxx
152 | 8200C68Cxxxx
153 | 8200C690xxxx
154 | 8200C694xxxx
155 | 8200C698xxxx
156 | 8200C69Cxxxx
157 | 8200C6A0xxxx
158 | 8200C6A4xxxx
159 | 8200C6A8xxxx
160 | 8200C6ACxxxx
161 | 8200C6B0xxxx
162 | 8200C6B4xxxx
163 | 8200C6B8xxxx
164 | 8200C6BCxxxx
165 | 8200C6C0xxxx
166 | 8200C6C4xxxx
167 | 8200C6C8xxxx
168 | 8200C6CCxxxx
169 | 8200C6D0xxxx
170 | 8200C6D4xxxx
171 | 8200C6D8xxxx
172 | 8200C6DCxxxx
173 | 8200C6E0xxxx
174 | 8200C6E4xxxx
175 | 8200C6E8xxxx
176 | 8200C6ECxxxx
177 | 8200C6F0xxxx
178 | 8200C6F4xxxx
179 | 8200C6F8xxxx
180 | 8200C6FCxxxx
181 | 8200C700xxxx
182 | 8200C704xxxx
183 | 8200C708xxxx
184 | 8200C70Cxxxx
185 | 8200C710xxxx
186 | 8200C714xxxx
187 | 8200C718xxxx
188 | 8200C71Cxxxx

To change a weapon, just take the codes corresponding to the weapon and
replace the 'xxxx' for the number on the following table.

Notes: there are 1023 slot for weapon. I will not write down all of the
weapon codes. To create your own codes for the address that is
not listed in the above codes just add 4 hexadecimal to the last
digits before : sign. For example = 8200C430xxxx the last digit
before the ":" sign is 0 then the next address is 8200BC44xxxx.
The Maximum address for Weapon Codes is 8200D42Cxxxx.

----------------------------------------------------------------------
WEAPONS DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xxxx | WEAPON NAMES | MECH/EQUIPABLE
----------------------------------------------------------------------
0000 | Split Missile | Gespenst
0001 | Neutron Beam | Gespenst
0002 | Split Missile | Gespenst MkII.S
0003 | Mega Blaster | Gespenst MkII.S
0004 | Gespenst Kick (C) | Gespenst MkII.S
0005 | Split Missile | Gespenst MkII.R
0006 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Kai)
0007 | Jet Magnum (C) | Gespenst MkII.M (Kai)
0008 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Katina)
0009 | Jet Magnum (C) | Gespenst MkII.M (Katina)
000A | Split Missile | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000B | Mega Beam Rifle | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000C | Plasma Sword | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000D | Slash Ripper | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000E | Split Missile | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000F | Mega Beam Rifle | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0010 | Plasma Sword | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0011 | Slash Ripper | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0012 | Gatling Gun | Schutzwald
0013 | Autocannon | Schutzwald
0014 | Twin Beam Cannon | Schutzwald
0015 | Heat Horn | Alteisen
0016 | Autocannon | Alteisen
0017 | Revolver Stake | Alteisen
0018 | Heavy Claymore | Alteisen
0019 | "Trump Card" | Alteisen
001A | Plasma Horn | Alteisen Riese
001B | Chaingun | Alteisen Riese
001C | Revolver Bunker | Alteisen Riese
001D | Claymore Avalanche | Alteisen Riese
001E | Claymore Overlord | Alteisen Riese
001F | Split Missile | Weissritter
0020 | Tripple Beam Cannon | Weissritter
0021 | Oxtongue Rifle E | Weissritter
0022 | Oxtongue Rifle B | Weissritter
0023 | Oxtongue Rifle D | Weissritter
0024 | Split Missile | Rein Weissritter
0025 | Triple Beam Cannon | Rein Weissritter
0026 | Howling Rifle E | Rein Weissritter
0027 | Howling Rifle B | Rein Weissritter
0028 | Howling Rifle X | Rein Weissritter
0029 | Split Missile | Rein Weissritter (Boss)
002A | Triple Beam Cannon | Rein Weissritter (Boss)
002B | Howling Rifle E | Rein Weissritter (Boss)
002C | Howling Rifle B | Rein Weissritter (Boss)
002D | Howling Rifle X | Rein Weissritter (Boss)
002E | Energy Drain+ | Rein Weissritter (Boss)
002F | Spirit Drain | Rein Weissritter (Boss)
0030 | Mind Blast | Rein Weissritter (Boss)
0031 | Gatling Gun | Huckebein
0032 | Black Hole Cannon | Huckebein
0033 | Gatling Gun | Huckebein MkII
0034 | G-Impact Cannon | Huckebein MkII
0035 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M
0036 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0037 | Beam Sword | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0038 | Photon Riffle | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0039 | Rectangle Launcher | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003A | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003B | Beam Sword | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003C | Photon Riffle | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003D | Rectangle Launcher | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003E | Spider Net | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003F | Chaff Grenade | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0040 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.L
0041 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein MkIII.L
0042 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.L
0043 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.L
0044 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.R
0045 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein MkIII.R
0046 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.R
0047 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.R
0048 | Gatling Gun | Huckebein Boxer.L
0049 | Fang Slasher | Huckebein Boxer.L
004A | Graviton Rifle | Huckebein Boxer.L
004B | Geist Knuckle | Huckebein Boxer.L
004C | G-Sword Diver | Huckebein Boxer.L
004D | Gatling Gun | Huckebein Boxer.R
004E | Fang Slasher | Huckebein Boxer.R
004F | Graviton Rifle | Huckebein Boxer.R
0050 | Geist Knuckle | Huckebein Boxer.R
0051 | G-Sword Diver | Huckebein Boxer.R
0052 | Gatling Gun | Huckebein Gunner.L
0053 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein Gunner.L
0054 | Remote Missile(Map) | Huckebein Gunner.L
0055 | Graviton Rifle | Huckebein Gunner.L
0056 | Ballistic Cannon | Huckebein Gunner.L
0057 | Gatling Gun | Huckebein Gunner.R
0058 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein Gunner.R
0059 | Remote Missile(Map) | Huckebein Gunner.R
005A | Graviton Rifle | Huckebein Gunner.R
005B | Ballistic Cannon | Huckebein Gunner.R
005C | Anti-Air Missile | AM Gunner
005D | Remote Missile(Map) | AM Gunner
005E | G-Impact Cannon | AM Gunner
005F | Gatling Gun | R-1
0060 | T-Link Knuckle (C) | R-1
0061 | T-Link Sword | R-1
0062 | Anti-Air Missile | R-Wing
0063 | Twin G-Cannon | R-Wing
0064 | (dummy) (empty) |
0065 | (dummy) (empty) |
0066 | (dummy) (empty) |
0067 | (dummy) (empty) |
0068 | (dummy) (empty) |
0069 | (dummy) (empty) |
006A | Gatling Gun | R-2 Powered
006B | Beam Chakram | R-2 Powered
006C | Hi-Zol Launcher | R-2 Powered
006D | Gatling Gun | R-3 Powered
006E | TK Laser Cannon | R-3 Powered
006F | Strike Shield | R-3 Powered
0070 | TK Missile(Map) | R-3 Powered
0071 | Gatling Gun | R-Gun Powered
0072 | TK Boomerang | R-Gun Powered
0073 | Hyper Twin Launchers | R-Gun Powered
0074 | Finger Launcher | SRX
0075 | Blade Kick (C) | SRX
0076 | Dominion Ball | SRX
0077 | (dummy) (empty) |
0078 | TK Burst Slash | SRX
0079 | Gatling Gun | R-Blade
007A | Blade Tonfa (C) | R-Blade
007B | Gatling Gun | R-Einst.M
007C | Twin Beam Cannon | R-Einst.M
007D | Gatling Gun | R-Einst.M (HP+)
007E | Twin Beam Cannon | R-Einst.M (HP+)
007F | G-Railgun | R-Einst.M (HP+)
0080 | G-Revolver | R-Einst.M (HP+)
0081 | Gatling Gun | R-Einst.M (Boss)
0082 | Twin Beam Cannon | R-Einst.M (Boss)
0083 | G-Railgun | R-Einst.M (Boss)
0084 | G-Revolver | R-Einst.M (Boss)
0085 | Spider Net | R-Einst.M (Boss)
0086 | Chaff Grenade | R-EInst.M (Boss)
0087 | Triple Vulcan | Wildwurger
0088 | Metal Sword | Wildwurger
0089 | Beetle Crusher | Wildwurger
008A | Raptor Wings | WildWurger
008B | Triple Vulcan | Wildwurger.L
008C | Metal Sword | Wildwurger.L
008D | Beetle Crusher | Wildwurger.L
008E | Raptor Wings | Wildwurger.L
008F | M90 Assault Rifle | Wildwurger.L
0090 | Stun Shot | Wildwurger.L
0091 | Gatling Gun | Wildfalken
0092 | Split Missile+(Map) | Wildfalken
0093 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken
0094 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken
0095 | Oxtongue Rifle D | Wildfalken
0096 | Gatling Gun | Wildfalken.L
0097 | Split Missile+(Map) | Wildfalken.L
0098 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken.L
0099 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken.L
009A | Oxtongue Rifle D | Wildfalken.L
009B | Roche Saber | Wildflaken.L
009C | (dummy) (empty) |
009D | (dummy) (empty) |
009E | (dummy) (empty) |
009F | (dummy) (empty) |
00A0 | Boost Knuckle | Grungust
00A1 | Calamity Sword | Grungust
00A2 | Final Beam | Grungust
00A3 | Darkness Slash | Grungust
00A4 | Missile | Wing Gust
00A5 | Double Omega Laser | Wing Gust
00A6 | Spiral Attack | Wing Gust
00A7 | Missile | Gust Lander
00A8 | Omega Cannon | Gust Lander
00A9 | Drill Attack | Gust Lander
00AA | Eye Laser | Grungust Type 2
00AB | Boost Knuckle | Grungust Type 2
00AC | Maxiblaster | Grungust Type 2
00AD | Doomblade | Grungust Type 2
00AE | Eye Laser | G-Hawk
00AF | Split Missile | G-Hawk
00B0 | Spiral Attack (C) | G-Hawk
00B1 | Eye Laser | Grungust Type 3 (Sanger)
00B2 | Drill Knuckle | Grungust Type 3 (Sanger)
00B3 | Omega Blaster | Grungust Type 3 (Sanger)
00B4 | Type 3 Blade | Grungust Type 3 (Sanger)
00B5 | Armor Breaker | Grungust Type 3 (Sanger)
00B6 | Eye Laser | Grungust Type 3 (Bullet)
00B7 | Drill Knuckle | Grungust Type 3 (Bullet)
00B8 | Omega Blaster | Grungust Type 3 (Bullet)
00B9 | Type 3 Blade | Grungust Type 3 (Bullet)
00BA | Armor Breaker | Grungust Type 3 (Bullet)
00BB | Weapon Breaker | Grungust Type 3 (Bullet)
00BC | Bakuraifu(Map) | Ryukooh
00BD | Mountain Pressure | Ryukooh
00BE | Magma Burst | Ryukooh
00BF | Dragoon Blade | Ryukooh
00C0 | Dragon Fang | Ryukooh
00C1 | Tiger Knuckle | Koryuoh
00C2 | Random Spike (C) | Koryuoh
00C3 | Sonic Javelin | Koryuoh
00C4 | Tyrant Breaker | Koryuoh
00C5 | Colossal Burst | Dygenguard (HP+)
00C6 | Colossal Spinner | Dygenguard (HP+)
00C7 | Colossal Thunder | Dygenguard (HP+)
00C8 | Colossal Storm | Dygenguard (HP+)
00C9 | Schulterplatte | Ausenseiter
00CA | Lanzerkanone | Ausenseiter
00CB | Lanzerkanone W | Ausenseiter
00CC | Sturmangriff | Ausenseiter
00CD | Caloric Missile | Cybuster
00CE | Cy-Flash(Map) | Cybuster
00CF | High Familiar | Cybuster
00D0 | Zephyr Sword (C) | Cybuster
00D1 | Akashic Buster | Cybuster
00D2 | Cosmo Nova | Cybuster
00D3 | Caloric Missile | Cybird
00D4 | High Familiar | Cybird
00D5 | Cy-Flash(Map) | Cybird
00D6 | Psy-Blaster(Map) | Valsione
00D7 | Cross Smasher | Valsione
00D8 | Graviton Gun(Map) | Granzon
00D9 | Gran Sword | Granzon
00DA | Wormhole Attack | Granzon
00DB | Black Hole Cluster | Granzon
00DC | Energy Drain+ | Granzon
00DD | Stun Shot | Granzon
00DE | Mind Blast | Granzon
00DF | Weapon Breaker | Granzon
00E0 | Giga Burst(Map) | Giganscudo Duro
00E1 | Giga Knuckle (C) | Giganscudo Duro
00E2 | Giga Blaster | Giganscudo Duro
00E3 | Giga Unghia | Giganscudo Duro
00E4 | Weapon Breaker | Giganscudo Duro
00E5 | Autocannon | Astelion
00E6 | Sonic Breaker | Astelion
00E7 | RaMVs | Astelion
00E8 | Anti-Air Missile | Calion (Ibis)
00E9 | Sonic Cutter | Calion (Ibis)
00EA | G-Drive | Calion (Ibis)
00EB | Anti-Air Missile | Calion (Sleigh)
00EC | Sonic Cutter | Calion (Sleigh)
00ED | G-Drive | Calion (Sleigh)
00EE | Anti-Air Missile | Calion (Boss)
00EF | Tracer Missiles(Map) | Calion (Boss)
00F0 | Sonic Cutter | Calion (Boss)
00F1 | G-Drive | Calion (Boss)
00F2 | Spider Net | Calion (Boss)
00F3 | Chaff Grenade | Calion (Boss)
00F4 | Rolling Cannon | Fairlion.G
00F5 | Vostok Laser | Fairlion.G
00F6 | Sonic Driver | Fairlion.G
00F7 | Rolling Cannon | Fairlion.S
00F8 | Vostok Laser | Fairlion.S
00F9 | Sonic Driver | Fairlion.S
00FA | Gatling Gun | Lion-F
00FB | Anti-Air Missile | Lion-F
00FC | Railgun | Lion-F
00FD | Gatling Gun | Lion-F (HP+)
00FE | Anti-Air Missile | Lion-F (HP+)
00FF | Railgun | Lion-F (HP+)
0100 | Gatling Gun | Lion-V
0101 | Anti-Air Missile | Lion-V
0102 | Railgun | Lion-V
0103 | Assault Blade | Lion-V
0104 | Gatling Gun | Lion-V (HP+)
0105 | Anti-Air Missile | Lion-V (HP+)
0106 | Railgun | Lion-V (HP+)
0107 | Assault Blade | Lion-V (HP+)
0108 | Autocannon | Guarlion Custom
0109 | Sonic Breaker | Guarlion Custom
010A | Autocannon | Guarlion
010B | Sonic Breaker | Guarlion
010C | Assault Blade | Guarlion
010D | Burst Railgun | Guarlion
010E | Autocannon | Guarlion (HP+)
010F | Sonic Breaker | Guarlion (HP+)
0110 | Assault Blade | Guarlion (HP+)
0111 | Burst Railgun | Guarlion (HP+)
0112 | Spider Net | Guarlion (HP+)
0113 | Chaff Grenade | Guarlion (HP+)
0114 | Missile Launcher | Barrelion
0115 | Auto Beam Cannon | Barrelion
0116 | Big Head Railgun | Barrelion
0117 | Missile Launcher | Barrelion (HP+)
0118 | Auto Beam Cannon | Barrelion (HP+)
0119 | Big Head Railgun | Barrelion (HP+)
011A | Missile Launcher | Barrelion-V
011B | Auto Beam Cannon | Barrelion-V
011C | Big Head Railgun | Barrelion-V
011D | Chaff Grenade | Barrelion-V
011E | Missile Launcher | Barrelion-V (HP+)
011F | Auto Beam Cannon | Barrelion-V (HP+)
0120 | Big Head Railgun | Barrelion-V (HP+)
0121 | Spider Net | Barrelion-V (HP+)
0122 | Autocannon | Type 71 Waldung
0123 | Main Gun | Type 71 Waldung
0124 | Gatling Gun | F-32 Schwert
0125 | Anti-Air Missile | F-32 Schwert
0126 | Gatling Gun | F-32 Schwert X (Dark)
0127 | Anti-Air Missile | F-32 Schwert X (Dark)
0128 | Gatling Gun | SF-29V Rangzen X
0129 | Beam Cannon | SF-29V Rangzen X
012A | Missile Launcher | Gunsect
012B | Sten Gun | Gunsect
012C | Anti-Air Autocannon | Hiryu Custom
012D | Anti-Air Missile | Hiryu Custom
012E | Dual Beam Cannon | Hiryu Custom
012F | Long-Range Missile | Hiryu Custom
0130 | Gravity Cannon | Hiryu Custom
0131 | Chaff Grenade | Hiryu Custom
0132 | Anti-Air Autocannon | Hagane (Tronium Cannon)
0133 | Anti-Air Missile | Hagane (Tronium Cannon)
0134 | Torpedo | Hagane (Tronium Cannon)
0135 | Sub Gun | Hagane (Tronium Cannon)
0136 | Impact Cannon | Hagane (Tronium Cannon)
0137 | Tronium Cannon | Hagane (Tronium Cannon)
0138 | Chaff Grenade | Hagane (Tronium Cannon)
0139 | Anti-Air Autocannon | Hagane
013A | Anti-Air Missile | Hagane
013B | Torpedo | Hagane
013C | Sub Gun | Hagane
013D | Impact Cannon | Hagane
013E | Chaff Grenade | Hagane
013F | Anti-Air Autocannon | Kurogane
0140 | Anti-Air Missile | Kurogane
0141 | Torpedo | Kurogane
0142 | Sub Gun | Kurogane
0143 | Impact Cannon | Kurogane
0144 | Titanic Drill | Kurogane
0145 | Chaff Grenade | Kurogane
0146 | Anti-Air Autocannon | Shirogane
0147 | Anti-Air Missile | Shirogane
0148 | Torpedo | Shirogane
0149 | Sub Gun | Shirogane
014A | Impact Cannon | Shirogane
014B | Spider Net | Shirogane
014C | Chaff Grenade | Shirogane
014D | Weapon Breaker | Shirogane
014E | Anti-Air Autocannon | Tausendfussler
014F | Anti-Air Missile | Tausendfussler
0150 | Anti-Air Autocannon | Tausendfussler
0151 | Anti-Air Missile | Tausendfussler
0152 | Anti-Air Autocannon | Rhinoceros
0153 | GA Missile Launcher | Rhinoceros
0154 | Dual Main Cannons | Rhinoceros
0155 | Anti-Air Autocannon | Rhinoceros (HP+)
0156 | GA Missile Launcher | Rhinoceros (HP+)
0157 | Dual Main Cannons | Rhinoceros (HP+)
0158 | Bow Blade | Rhinoceros (HP+)
0159 | Spider Net | Rhinoceros (HP+)
015A | Chaff Grenade | Rhinoceros (HP+)
015B | Aerial Missile | Killer Whale
015C | Torpedo | Killer Whale
015D | Long Range Missile | Killer Whale
015E | Anti-Air Autocannon | Albatross
015F | Anti-Air Missile | Albatross
0160 | Long Range Missile | Albatross
0161 | Dual Main Cannons | Albatross
0162 | Spider Net | Albatross
0163 | Chaff Grenade | Albatross
0164 | Anti-Air Autocannon | Peregrine
0165 | Anti-Air Missile | Peregrine
0166 | Dual Main Cannons | Peregrine
0167 | Anti-Air Autocannon | Peregrine (HP+)
0168 | Anti-Air Missile | Peregrine (HP+)
0169 | Dual Main Cannons | Peregrine (HP+)
016A | Mirage Sword | Angelg
016B | Shadow Lance | Angelg
016C | Mirage Sign | Angelg
016D | Illusion Arrow | Angelg
016E | Phantom Phoenix | Angelg
016F | Mirage Sword | Angelg (Power+)
0170 | Shadow Lance | Angelg (Power+)
0171 | Mirage Sign | Angelg (Power+)
0172 | Illusion Arrow | Angelg (Power+)
0173 | Phantom Phoenix | Angelg (Power+)
0174 | (dummy) (empty) |
0175 | (dummy) (empty) |
0176 | (dummy) (empty) |
0177 | (dummy) (empty) |
0178 | (dummy) (empty) |
0179 | (dummy) (empty) |
017A | (dummy) (empty) |
017B | Dragon Scale | Soulgain
017C | Tiger Bite | Soulgain
017D | Black Warrior | Soulgain
017E | Phoenix Flyer | Soulgain
017F | Kirin | Soulgain
0180 | Armor Breaker | Soulgain
0181 | Weapon Breaker | Soulgain
0182 | Blazer Blades | Vaisaga
0183 | Flowing Claws (C) | Vaisaga
0184 | Geo Splitter | Vaisaga
0185 | Gust Ripper | Vaisaga
0186 | Lite Saber | Vaisaga
0187 | (dummy) (empty) |
0188 | (dummy) (empty) |
0189 | (dummy) (empty) |
018A | (dummy) (empty) |
018B | (dummy) (empty) |
018C | (dummy) (empty) |
018D | (dummy) (empty) |
018E | Burning Dagger | Ashsaber
018F | Halberd Shooter | Ashsaber
0190 | Sword Breakers | Ashsaber
0191 | Burning Dagger | Ashsaber (Boss)
0192 | Halberd Shooter | Ashsaber (Boss)
0193 | Sword Breakers | Ashsaber (Boss)
0194 | Laser Blade | Ashsaber (Boss)
0195 | Gun Rapier | Ashsaber (Boss)
0196 | Stun Shot | Ashsaber (Boss)
0197 | Mind Blast | Ashsaber (Boss)
0198 | Matrix Missile | Rathgrith
0199 | Phalanx Missile(Map) | Rathgrith
019A | F-Solid Bazooka | Rathgrith
019B | Matrix Missile | Rathgrith (Boss)
019C | Phalanx Missile(Map) | Rathgrith (Boss)
019D | F-Solid Bazooka | Rathgrith (Boss)
019E | Incision Knife | Rathgrith (Boss)
019F | Linear Missile Launcher | Rathgrith (Boss)
01A0 | Spider Net | Rathgrith (Boss)
01A1 | Chaff Grenade | Rathgrith (Boss)
01A2 | Weapon Breaker | Rathgrith (Boss)
01A3 | Tiger Roar | Zweizergain
01A4 | Jaryurin(Map) | Zweizergain
01A5 | Genbu Shadow | Zweizergain
01A6 | Shadow Slicer (C) | Zweizergain
01A7 | Kirin Ne Plus Ultra | Zweizergain
01A8 | Stun Shot | Zweizergain
01A9 | Armor Breaker | Zweizergain
01AA | Weapon Breaker | Zweizergain
01AB | Split Missile+(Map) | Rapiecage
01AC | O.O. Launcher | Rapiecage
01AD | Magnum Beak | Rapiecage
01AE | U.U.N. | Rapiecage
01AF | Split Missile+(Map) | Rapiecage (Boss)
01B0 | O.O. Launcher | Rapiecage (Boss)
01B1 | Magnum Beak | Rapiecage (Boss)
01B2 | U.U.N. | Rapiecage (Boss)
01B3 | Plasma Sword | Rapiecage (Boss)
01B4 | Stun Shot | Rapiecage (Boss)
01B5 | Weapon Breaker | Rapiecage (Boss)
01B6 | Gatling Gun | Sorpresa
01B7 | Rapid Beam Gun | Sorpresa
01B8 | Missile Pod | Fylgia
01B9 | Linear Bazooka | Fylgia
01BA | Machine Rifle | Bergelmir (Uruz)
01BB | Six Plagues | Bergelmir (Uruz)
01BC | Stun Shot | Bergelmir (Uruz)
01BD | Mind Blast | Bergelmir (Uruz)
01BE | Machine Rifle | Bergelmir (Anthuz)
01BF | Six Plagues | Bergelmir (Anthuz)
01C0 | Energy Drain+ | Bergelmir (Anthuz)
01C1 | Spider Net | Bergelmir (Anthuz)
01C2 | Machine Rifle | Bergelmir (Thurizus)
01C3 | Six Plagues | Bergelmir (Thurizus)
01C4 | Spirit Drain | Bergelmir (Thurizus)
01C5 | Chaff Grenade | Bergelmir (Thurizus)
01C6 | Machine Rifle | Bergelmir.M
01C7 | Linear Missile Launcher | Bergelmir.M
01C8 | Energy Drain | Bergelmir.M
01C9 | Spirit Taker | Bergelmir.M
01CA | Chaff Grenade | Bergelmir.M
01CB | Drill Knuckle (C) | Thrudgelmir
01CC | (dummy) (empty) |
01CD | Colossal Blade | Thrudgelmir
01CE | Armor Breaker | Thrudgelmir
01CF | Weapon Breaker | Thrudgelmir
01D0 | Drill Knuckle (C) | Thrudgelmir (Regen)
01D1 | (dummy) (empty) |
01D2 | Colossal Blade | Thrudgelmir (Regen)
01D3 | Armor Breaker | Thrudgelmir (Regen)
01D4 | Weapon Breaker | Thrudgelmir (Regen)
01D5 | Anti-Air Missile | Galgau
01D6 | Iron Claws | Galgau
01D7 | Mega Smasher | Galgau
01D8 | Stun Shot | Galgau
01D9 | Armor Breaker | Galgau
01DA | Thunder Crush(Map) | Greaterkin
01DB | HF Sword | Greaterkin
01DC | Mega Buster Beam | Greaterkin
01DD | Photon Laser | Greaterkin
01DE | Energy Drain+ | Greaterkin
01DF | Weapon Breaker | Greaterkin
01E0 | HF Sword | Silbelwind
01E1 | Photon Laser | Silbelwind
01E2 | Vortex Shooter | Silbelwind
01E3 | Spider Net | Silbelwind
01E4 | Chaff Grenade | Silbelwind
01E5 | Vanish Beam | Drukin
01E6 | Photon Laser | Drukin
01E7 | Hammer | Drukin
01E8 | Armor Breaker | Drukin
01E9 | Weapon Breaker | Drukin
01EA | HF Blade | Dikastis (HP+,G+)
01EB | Big Bang Strike(Map) | Dikastis (HP+,G+)
01EC | Mega Flasher | Dikastis (HP+,G+)
01ED | Energy Drain+ | Dikastis (HP+,G+)
01EE | Stun Shot | Dikastis (HP+,G+)
01EF | Mind Blast | Dikastis (HP+,G+)
01F0 | Ring Laser | Megillot Custom
01F1 | Charge | Megillot Custom
01F2 | Energy Taker | Megillot Custom
01F3 | (dummy) (empty) |
01F4 | (dummy) (empty) |
01F5 | (dummy) (empty) |
01F6 | (dummy) (empty) |
01F7 | (dummy) (empty) |
01F8 | (dummy) (empty) |
01F9 | Machinengewehr | Einsteisen
01FA | Holzschraube | Einsteisen
01FB | Quadratmine | Einsteisen
01FC | Kuhnbohrer | Einsteisen
01FD | kuhnalm | Einst Knochen
01FE | Schicknagel | Einst Knochen
01FF | Gewinnenergie | Einst Knochen
8200 | Elegantalm | Einst Glied
3201 | Heistrane(Map) | Einst Glied
0202 | Heistrane | Einst Glied
0203 | Gewinnenergie | Einst Glied
0204 | Spinnefaden | Einst Glied
0205 | Kuhnfaust | Einst Gemuet
0206 | (dummy) (empty) |
0207 | Herausforderung | Einst Gemuet
0208 | Totalersieg | Einst Gemuet
0209 | Waffeschloss | Einst Gemuet
020A | Elegantalm (C) | Einst Regisseur (HP+)
020B | (dummy) (empty) |
020C | Urteilskraft | Einst Regisseur (HP+)
020D | Gewinnengeist | Einst Regisseur (HP+)
020E | Totalersieg | Einst Regisseur (HP+)
020F | Reizvolltaufe | Einst Regisseur (HP+)
0210 | Mabuitachi (C) | Lichkeit (Boss)
0211 | Yomiji(Map) | Lichkeit (Boss)
0212 | Raigoue | Lichkeit (Boss)
0213 | Mabuieguri | Lichkeir (Boss)
0214 | Gewinnengeist | Lichkeit (Boss)
0215 | Reizvolltaufe | Lichkeit (Boss)
0216 | Elegantalm (C) | Neu Regisseur
0217 | Midleit(Map) | Neu Regisseur
0218 | (dummy) (empty) |
0219 | Urteilskraft | Neu Regisseur
021A | Gewinnengeist | Neu Regisseur
021B | Totalersieg | Neu Regisseur
021C | Reizvolltaufe | Neu Regisseur
021D | Elegantalm | Stern Regisseur (3)
021E | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (3)
021F | (dummy) (empty) |
0220 | Erbsunde | Stern Regisseur (3)
0221 | Gewinnengeist | Stern Regisseur (3)
0222 | Totalersieg | Stern Regisseur (3)
0223 | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (3)
0224 | Matrix Missile | Randgrith
0225 | Phalanx Missile(Map) | Randgrith
0226 | Linear Bazooka | Randgrith
0227 | Matrix Missile | Randgrith (HP+)
0228 | Phalanx Missile(Map) | Randgrith (HP+)
0229 | Linear Bazooka | Randgrith (HP+)
022A | M13 Shotgun | Randgrith (HP+)
022B | Spider Net | Randgrith (HP+)
022C | Matrix Missile | Randgrith (Boss)
022D | Phalanx Missile(Map) | Randgrith (Boss)
022E | Linear Bazooka | Randgrith (Boss)
022F | M13 Shotgun | Randgrith (Boss)
0230 | Spider Net | Randgrith (Boss)
0231 | Chaff Grenade | Randgrith (Boss)
0232 | Gatling Gun | F-32V Schwert X (White)
0233 | Anti-Air Missile | F-32V Schwert X (White)
0234 | Heat Horn | Alteisen Nacht
0235 | Autocannon | Alteisen Nacht
0236 | Revolver Stake | Alteisen Nacht
0237 | Heavy Claymore | Alteisen Nacht
0238 | "Trump Card" | Alteisen Nacht
0239 | Anti-Air Autocannon | Shirogane (Boss)
023A | Anti-Air Missile | Shirogane (Boss)
023B | Torpedo | Shirogane (Boss)
023C | Sub Gun | Shirogane (Boss)
023D | Impact Cannon | Shirogane (Boss)
023E | Spider Net | Shirogane (Boss)
023F | Chaff Grenade | Shirogane (Boss)
0240 | Weapon Breaker | Shirogane (Boss)
0241 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Russel)
0242 | Jet Magnum | Gespenst MkII.M (Russel)
0243 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.T
0244 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.T
0245 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.T
0246 | HF Blade | Dikastis (AB Field)
0247 | Big Bang Strike(Map) | Dikastis (AB Field)
0248 | Mega Flasher | Dikastis (AB Field)
0249 | Energy Drain+ | Dikastis (AB Field)
024A | Stun Shot | Dikastis (AB Field)
024B | Mind Blast | Dikastis (AB Field)
024C | Elegantalm | Einst Regisseur (B.Coat)
024D | Urteilskraft | Einst Regisseur (B.Coat)
024E | Gewinnengeist | Einst Regisseur (B.Coat)
024F | Totalersieg | Einst Regisseur (B.Coat)
0250 | Reizvolltaufe | Einst Regisseur (B.Coat)
0251 | Mabuitachi (C) | Lichkeit
0252 | Yomiji(Map) | Lichkeit
0253 | Raigoue | Lichkeit
0254 | Mabuieguri | Lichkeit
0255 | (dummy) (empty) |
0256 | (dummy) (empty) |
0257 | Elegantalm | Stern Regisseur (1)
0258 | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (1)
0259 | Erbsunde | Stern Regisseur (1)
025A | Gewinnengeist | Stern Regisseur (1)
025B | Totalersieg | Stern Regisseur (1)
025C | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (1)
025D | Elegantalm | Stern Regisseur (2)
025E | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (2)
025F | Erbsunde | Stern Regisseur (2)
0260 | Gewinnengeist | Stern Regisseur (2)
0261 | Totalersieg | Stern Regisseur (2)
0262 | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (2)
0263 | Gatling Gun | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0264 | TK Boomerang | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0265 | Hyper Twin Launchers | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0266 | Gatling Gun | Wildfalken (EN+)
0267 | Split Missile+(Map) | Wildfalken (EN+)
0268 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken (EN+)
0269 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken (EN+)
026A | Oxtongue Rifle D | Wildfalken (EN+)
026B | Roche Saber | Wildfalken (EN+)
026C | Autocannon | Guarlion Custom (HP+)
026D | Sonic Breaker | Guarlion Custom (HP+)
026E | Divine Blade | Guarlion Custom (HP+)
026F | Burst Railgun | Guarlion Custom (HP+)
0270 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (Arado)
0271 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (Viletta/Ring)
0272 | Dynamic Knuckle | Dygenguard (EN+)
0273 | General Blaster | Dygenguard (EN+)
0274 | Guardian Sword | Dygenguard (EN+)
0275 | Burning Dagger | Ashsaber.M
0276 | Halberd Shooter | Ashsaber.M
0277 | (dummy) (empty) |
0278 | Laser Blade | Ashsaber.M
0279 | Gun Rapier | Ashsaber.M
027A | Stun Shot | Ashsaber.M
027B | Mind Blast | Ashsaber.M
027C | (dummy) (empty) |
027D | (dummy) (empty) |
027E | (dummy) (empty) |
027F | (dummy) (empty) |
0280 | (dummy) (empty) |
0281 | (dummy) (empty) |
0282 | (dummy) (empty) |
0283 | (dummy) (empty) |
0284 | (dummy) (empty) |
0285 | (dummy) (empty) |
0286 | (dummy) (empty) |
0287 | (dummy) (empty) |
0288 | (dummy) (empty) |
0289 | (dummy) (empty) |
028A | Plasma Sword | Equipable
028B | Roche Saber | Equipable
028C | Beam Sword | Equipable
028D | Steel Knife | Equipable
028E | Divine Blade | Equipable
028F | Assault Blade | Equipable
0290 | Incision Knife | Equipable
0291 | Laser Blade | Equipable
0292 | Mega Beam Rifle | Equipable
0293 | M95 Machine Gun | Equipable
0294 | M13 Shotgun | Equipable
0295 | Photon Rifle | Equipable
0296 | G-Revolver | Equipable
0297 | Boosted Rifle | Equipable
0298 | Magna Beam Rifle | Equipable
0299 | Double Magna Rifle | Equipable
029A | Magna Beam Cannon | Equipable
029B | Burst Railgun | Equipable
029C | Rectangular Launcher | Equipable
029D | G-Railgun | Equipable
029E | M90 Assault Rifle | Equipable
029F | Gun Rapier | Equipable
02A0 | Linear Missile Launcher | Equipable
02A1 | Remote Slasher | Equipable
02A2 | Chakram Caster | Equipable
02A3 | Slash Ripper | Equipable
02A4 | Shishioh Blade | Equipable
02A5 | Graviton Cannon | Equipable
02A6 | Boost Hammer | Equipable
02A7 | Stealth Wing | Equipable
02A8 | (dummy) (empty) |
02A9 | G-Impact Stake | Equipable
02AA | Neo Chakram Caster | Equipable
02AB | (dummy) (empty) |
02AC | (dummy) (empty) |
02AD | (dummy) (empty) |
02AE | (dummy) (empty) |
02AF | (dummy) (empty) |
02B0 | (dummy) (empty) |
02B1 | Energy Taker | Equipable
02B2 | Energy Taker+ | Equipable
02B3 | Energy Drain | Equipable
02B4 | Energy Drain+ | Equipable
02B5 | Spirit Taker | Equipable
02B6 | Spirir Taker+ | Equipable
02B7 | Spirit Drain | Equipable
02B8 | Stun Shot | Equipable
02B9 | Mind Blast | Equipable
02BA | Spider Net | Equipable
02BB | Chaff Grenade | Equipable
02BC | Armor Breaker | Equipable
02BD | Weapon Breaker | Equipable
02BE | Repair Module | Equipable
02BF | Supply Module | Equipable

*1 = Weakest HP
*2 = More HP
*3 = Strongest HP

----------------------------------------------------------------------
S . PILOT CODES
----------------------------------------------------------------------

This is the codes for modifying the pilots:

(Kyosuke)
3201973000xx

(Excellen - Before Scenario 18/Lefina - After Scenario 18)
3201976800xx

(Bullet)
320197A000xx

(Lee - Before 2nd Scenario Split/Sanger - Izu Route/Aya - Aviano Route)
320197D800xx

(Lamia)
3201981000xx

(Sleigh -Before Scenario 17/Masaki - After Scenario 17)
3201984800xx

(Ibis)
3201988000xx

(Kai)
320198B800xx

(Rai)
320198F000xx

(Latooni - Before Special Scenario/Alfimi - After Special Scenario)
3201992800xx

(Tetsuya)
3201996000xx

(Daitetsu - Before Scenario 32/Eita - After Scenario 32)
3201999800xx

(Ryusei - Before Scenario 18/Sean - After Scenario 18)
320199D000xx

(Viletta)
32019A0800xx

(Irmguld)
32019A4000xx

(Sean - Before Scenario 18/Tasuku - After Scenario 18)
32019A7800xx

(Lefina - Before Scenario 18/Excellen - After Scenario 18)
32019AB000xx

(Katina - Before Scenario 18/Leona - After Scenario 18)
32019AE800xx

(Russel - Before Scenario 18/Ryusei - After Scenario 18)
32019B2000xx

(Leona - Before Scenario 18/Russel - After Scenario 18)
32019B5800xx

(Tasuku - Before Scenario 18/Katina - After Scenario 18)
32019B9000xx

(Gilliam - Earth's Route/Radha - Moon's Route)
32019BC800xx

(Lune - Earth's Route/Ring - Moon's Route)
32019C0000xx

(Radha - Earth's Route/Arado - Moon's Route)
32019C3800xx

(Arado - Earth's Route/Gilliam - Moon's Route)
32019C7000xx

(Ring - Earth's Route/Lune - Moon's Route)
32019CA800xx

(Rio)
32019CE000xx

(Ryoto)
32019D1800xx

(Kusuha)
32019D5000xx

(Ratsel a.k.a Elzam)
32019D8800xx

(Shine)
32019DC000xx

(Aya - Izu Route/Mai - Aviano Route)
32019DF800xx

(Mai - Izu Route/Sanger - Aviano Route)
32019E3000xx

(Yuuki)
32019E6800xx

(Carla)
32019EA000xx

(Seolla)
32019ED800xx

(Latooni - After Special Scenario)
32019F1000xx

To change a pilot, just take the codes corresponding to the pilot and
replace the 'xx' with the number on the following table.

----------------------------------------------------------------------
PILOT DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xx | PILOT NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Kyosuke Nanbu
01 | Kyosuke Nanbu
02 | Excellen Browning
03 | Excellen Browning
04 | Excellen Browning (Under enemy control)
05 | Brooklyn Luckfield (Bullet)
06 | Brooklyn Luckfield (Bullet)
07 | Kusuha Mizuha
08 | Kusuha Mizuha
09 | Lefina Enfield
0A | Sean Webley
0B | Eun Hjojing *
0C | Katina Tarask
0D | Russel Bergman
0E | Tasuku Shinguji
0F | Leona Granstein
10 | Lamia Loveless (Broken)
11 | Lamia Loveless (Fixed)
12 | ??? (Lamia Loveless 1st appearance)
13 | Ryusei Date
14 | Raidiese F. Branstein (Rai)
15 | Aya Kobayashi
16 | Viletta Vadim
17 | Mai Kobayashi
18 | Levi Tolar
19 | Irmgult Kazahara
1A | Masaki Andoh
1B | Lune Zoldark
1C | Shu Shirakawa
1D | Daitetsu Minase
1E | Tetsuya Onodera
1F | Tetsuya Onodera
20 | Eita Nadaka
21 | Latooni Subota
22 | Kai Kitamura
23 | Shine Hausen
24 | Rio Meilong
25 | Ryoto Hikawa
26 | Radha Byraban
27 | Gilliam Yager
28 | Elzam V. Branstein
29 | Ratsel Feinschmecker
2A | Sanger Zonvolt
2B | Rishu Togoh
2C | Ring Mao
2D | Ibis Douglas
2E | Tsugumi Takakura *
2F | Sleigh Presty (NPC)
30 | Sleigh Presty (PC)
31 | Ouka Nagisa (PC)
32 | Ouka Nagisa (NPC)
33 | Arado Balanga
34 | Arado Balanga
35 | Seolla Schweizer
36 | Seolla Schweizer
37 | Yuuki Jaggar
38 | Yuuki Jaggar
39 | Carla Borgnine
3A | Carla Borgnine
3B | Vindel Mauser
3C | Lemon Browning
3D | Axel Almer
3E | Echidna Iisaki
3F | W16
40 | Van Vat Tran
41 | Archibald Grims
42 | Lee Linjun
43 | Lee Linjun
44 | Agilla Setme *
45 | Cuervo Cero *
46 | Wodan Ymir
47 | ??? (Wodan Ymir 1st appearance)
48 | Kenneth Garret *
49 | Kenneth Garret *
4A | Uruz Egret
4B | Anthuz Egret
4C | Thurisuz Egret
4D | Egret Feff *
4E | Alfimi (NPC)
4F | Alfimi (PC)
50 | ??? (One of the Einst unit)
51 | ??? (One of the Einst unit)
52 | ??? (One of the Einst unit)
53 | ??? (One of the Einst unit
54 | ??? (One of the Einst unit)
55 | ??? (One of the Einst unit)
56 | ??? (One of the Einst unit)
57 | Wendolo
58 | Mekibos
59 | Vigagi
5A | Aguija
5B | Sikalog
5C | Nibhal *
5D | AI
5E | AI
5F | AI+
60 | AI+
61 | Super AI
62 | Super AI
63 | S-Mirrors
64 | S-Mirrors
65 | S-Mirrors
66 | S-Mirrors
67 | Model W
68 | M-Child
69 | Bioroid (Red)
6A | Bioroid (Red)
6B | Bioroid (Blue)
6C | Bioroid (Blue)
6D | EFA
6E | EFA
6F | EFA Captain
70 | NDC (Green Helmet)
71 | NDC (Green Helmet)
72 | NDC (Blue Helmet)
73 | NDC (Blue Helmet)
74 | NDC Captain
75 | ? Pilot
76 | ? Pilot
77 | ? Pilot
78 | DC Remnant
79 | DC Remnant
7A | Ryukooh *
7B | Koryuoh *
7C | Laker Randolf *
7D | Sakae Takanaka *
7E | Robert H. Ohmiya *
7F | Kirk Hamill *
80 | Kenzo Kobayashi *
81 | Jonathan Kazahara *
82 | Marion Radom *
83 | Kuro *
84 | Shiro *
85 | Joyce L'Dhal *
86 | Brian Midcrid *
87 | Yuan Meilong *
88 | Yukiko Date *
89 | Sophia Nate *
8A | Filio Presty *
8B | Eri Anzai *
8C | Giado Venerdi *
8D | Garnet Sunday *
8E | Graien Grusman *
8F | Mitsuko Isurugi *
90 | Cattleya Branstein *
91 | Trombe *
92 | Operator *
93 | Isurugi Rep *
94 | Secretary *
95 | Senator *
96 | Leader *
97 | Radical *
98 | Doctor *
99 | Nurse *
9A | Commander *
9B | Staff *
9C | Scientist *
9D | Soldier *
9E | Soldier *
9F | Guided (no photo)
A0 | ??? (no photo)
A1 | ? Pilot *
A2 | ??? (Vigagi first appearance) *
A3 | Archibald Grims
A4 | Bioroid *
A5 | Bioroid *
A6 | Ibis Douglas
A7 | ??? (Ratsel)
A8 | NDC Captain
A9 | AI
AA | Vindel Mauser
AB | Axel Almer
AC | ??? *
AD | ??? *
AE | ??? *
AF | ??? *

* = The character with (*) only appear in the storyline and is not in
tended for combat therefore they had no seishin set.

----------------------------------------------------------------------
III . ADVANCED CODEBREAKER USER CODE
----------------------------------------------------------------------

This section actually is for more Advanced Codebreaker User. That's
why each code description in this section will be more brief and short.

----------------------------------------------------------------------
A . UPGRADE BONUS MODIFIER CODE
----------------------------------------------------------------------

This code is for correcting the problem for the people who change their
mech, but they already fully upgraded that mech and get the upgrade bo
nus for it. For example if you want to change Kyosuke's mech (Alteisen)
to Zweizergain, but you already get the upgrade bonus for the Alteisen,
and the upgrade bonus for Zweizergain is different, then you have to re
set the upgrade bonus of Alteisen to en empty one in order to get the
correct upgrade bonus for Zweizergain. Now, here's how to do it:

1. First add 0E hex to the last digit of the mech addres that you want
to change or the mech that you have already changed.For example the
Kyosuke's mech address is 32017D10 then add 0E to the last digit of
the adress, so it will become something like this : 32017D1E.

2. Then enter FF as a value to reset the upgrade bonus. Actually the
re are many digits for the upgrade bonus part. But all you need is
to correct the error, right? But if you really want to change the
upgrade bonus for specific mech with another different Upgrade Bo
nus then you have to enter different value for it. For example 020
17D1E:FF this code will reset the upgrade bonus that already rece
ived by Alteisen to be empty once again, then just use Customize
Mech menu from the game to get the correct Upgrade Bonus for your
Zweizergain.

But if you want to change the Upgrade Bonus to a different one than the
default upgrade bonus for Zweizergain then you have to enter one of the
se digit which you liked to have for your mech. So here are the Upgrade
Bonus Digit:

----------------------------------------------------------------------
UPGRADE BONUS DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xx | TYPE OF UPGRADE BONUSES
----------------------------------------------------------------------
00 | HP + 10%
01 | EN + 10%
02 | Mobility + 10%
03 | Armor + 10%
04 | HP + 15%
05 | HP + 20%
06 | EN + 15%
07 | EN + 20%
08 | Mobility + 15%
09 | Mobility + 20%
0A | Armor + 15%
0B | Armor + 20%
0C | Armor/EN + 10%
0D | Mobility/EN + 10%
0E | Armor/HP + 15%
0F | Armor+ 10% EN+ 15%
10 | Mobil+10% EN+15%
11 | Mobility/Armor + 15%
12 | HP +20% EN +15%
13 | Mobil+15% HP+20%
14 | W Space +20
15 | W Space +30 EN+ 10%
16 | W Space +40 EN+ 20%
17 | W Space +50
18 | Equip 1 Additional Part
19 | G/W/S performance=S
1A | Nullifies Special Wpn
1B | Equip HP Regen (S)
1C | Equip EN Regen (S)
1D | Equip AB Field
1E | Equip Beam Absorb
1F | Equip Double Image
20 | TK Field + 300
21 | Dbl Img success rt+20%
22 | TK Weapons'Attack + 200
23 | Melee Attack + 200
24 | Shooting Attack + 200
25 | Atk + 200: All Weapons
26 | Ammo +2: fixed weapon
27 | Ammo +4: fixed weapon
28 | Hit rat.+10%:all wpns
29 | Hit rat.+20%:all wpns
2A | Fixed wpn ground perf=S
FF | Reset All Bonus to empty slot

----------------------------------------------------------------------
B . ADDING A MECH FROM EMPTY SLOT CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code is not for changing a mech. But, to add a mech out of an emp
ty slot. Here's how to do it:

1. Add 01 hex to the last digit of the mech address that you want to
add. In this case i use the very beginning of the game as an exam
ple. At the very beginning of the game you already had 5 mech in yo
ur team and you want to add the 6th mech to the team list. In that
case, add 01 to the last digit of the 6th mech code which is 32017
E8C to become something like this 32017E8D.

2. Then enter 00 to the variable value in oreder to enable the Slot add
ress for the mech. For example, 32017E8D0000

3. Then enter the mech code. In this case, the 6th mech Code. For example,
32017E8C0060 to add a Soulgain. And then, Boom the Soulgain is appear
and joining your team out of a thin air.

So, in order to add a mech out of a thin air you must enter 2 codes direct
ly, like this:

32017E8D0000
32017E8C00xx (xx value may vary, depends to what mech you want to add.)

----------------------------------------------------------------------
C . ADDING A PILOT FROM EMPTY SLOT CODE
----------------------------------------------------------------------

The method for adding a pilot out of emty slot is pretty much the same
as adding a mech out of empty slot. But, off course the address you use
is the adress for the pilot not for the mech. So i will not write this
method step by step, like in B section of this chapter. But However, af
ter adding the pilot you need to enter the correct skill for the newly
added pilot (See the Pilot Skill Code for the reference.).

----------------------------------------------------------------------
C . CHARACTER SKILL LEVEL MODIFIER CODE
----------------------------------------------------------------------

The code that mentioned in this section of this chapter is for modify
ing certain Character Natural Skill Level. For example, Irmguld has a
natural In-fight Skill up to level 5 in order to modify that skill le
vel to level you need to enter this code. So, here's the method how to
do it, Add 06 hex to the last digit of the corresponded character s
kill code then enter the modifier digit for the skill level you'd like
to have. For example: The character skill code for the Irm In-fight na
tural ability is 32019A5900xx to modify the level add 06 hex to the
last digit ofthat skill code. So that it become something like this
32019A5F00xx then enter the modifier value. The correct level modifier
Value for each skill is the actual level you'd like to have -1. For
example, if you'd like to modify Irm natural In-fight skill to level
9 then enter 08 to the Skill Level Modifier Code. So that it would look
like this 32019A5F0008 and voila Irm Natural In-fight becoming level 9.
Now,i hope you guys enjoy the game !!

----------------------------------------------------------------------
IV . CODE CONTRIBUTED BY OTHER PEOPLE
----------------------------------------------------------------------

This section of this FAQ is available thank's to Mr.Csstud, one of the
gamefaqs forum member. So without any further due, here are the codes
that made by him

----------------------------------------------------------------------
A . ADDING/EDITING PARTS
----------------------------------------------------------------------

By Csstud,Copyright© 2006, Csstud

If you do not want 99 of every parts or you want to be able to add more
parts to a mech than its limit e.g. Alteisen has 2 parts limit but you
can add two additional ones. However, they would not be visible
on screen but you can see their added bonuses.

Parts disappear once you unequip them. Sorry I haven't
found a way to permanently have them in inventory yet but
they should stay on the robot as long as you don't touch them.

----------------------------------------------------------------------
Step 1 - Find the address locations for parts
----------------------------------------------------------------------

The parts offsets are located 0x18 (24 dec) from the base mech address.

Refer to Xu Xie Yu's Codebreaker Codes FAQ under MECH CODES to find
the base mech addresses for the mech's. Use a calculator if you
are not familiar with adding hexadecimal.

base mech address + 0x18 = part 1
base mech address + 0x19 = part 2
base mech address + 0x1A = part 3
base mech address + 0x1B = part 4

Here are some examples:

Mech Slot 1 has base mech address 32017D10
Part 1 = 32017D10 + 00000018 = 32017D28
Part 2 = 32017D10 + 00000019 = 32017D29
Part 3 = 32017D10 + 0000001A = 32017D2A
Part 4 = 32017D10 + 0000001B = 32017D2B

Mech Slot 2
Part 1: 32017D74
Part 2: 32017D75
Part 3: 32017D76
Part 4: 32017D77

Mech Slot 3
Parts 1-4: 32017DC0-C3

Mech Slot 4
Parts 1-4: 32017E0C-32017E0F

Mech Slot 5
Parts 1-4: 32017E58-32017E5B

----------------------------------------------------------------------
Step 2 - Change values for each parts address.
----------------------------------------------------------------------

Initially, each parts address contains value FF.
Simply change that FF to one of the values listed below:

----------------------------------------------------------------------
PARTS VALUES
----------------------------------------------------------------------
xx | PARTS NAMES
----------------------------------------------------------------------
00 | Booster
01 | Mega Booster
02 | Custom CPU
03 | Thruster
04 | Bio Sensor
05 | Servo Motor
06 | Apogee Motor
07 | Tesla Drive
08 | Tesla Drive S
09 | Thruster Set
0A | Dustproof
0B | Water Jet
0C | A-Adaptor
0D | S-Adaptor
0E | Hyper Jammer
0F | Chobham Armor
10 | Hybrid Armor
11 | Orichalconium
12 | Z.O. Armor
13 | Generator
14 | Large Generator
15 | High Generator
16 | Solar Panel
17 | Beam Coat
18 | AB Field
19 | G Wall
1A | G Territory
1B | Hero's Mark
1C | Steel Soul
1D | Radar Module
1E | T-Link Sensor
1F | Custom HUD
20 | Multi Sensor
21 | Dual Sensor
22 | Enhancer
23 | Repair Kit
24 | Fuel Tank
25 | Cartridge
26 | Repair Kit DX
27 | SP Drink
28 | SP Drink DX
29 | Emblem
2A | Medal

If you want Custom CPU, G Territory, Hyper Jammer, and Z.O Armor
for the mech at mech slot 7, you would use the following codes:

32017EF00002
32017EF1001A
32017EF2000E
32017EF30012

----------------------------------------------------------------------
B . WEAPON UPGRADE MODIFIER CODE
----------------------------------------------------------------------

Although this section is written by me, but it would not be available
if it is not because of Mr. Csstud idea, many thank's to him. This sec
tion of the FAQ is for all the people who already reach the EX-Hard mo
de where upgrading your weapon is disabled by the game. So, here are
the code:

First 03 hex to the very last digit of the weapon codes, for example :

The 1st weapon code is 3200C430, add 03 hex to the very last digit of
the weapon so it will become 3200C433 this is the Weapon Upgrade Modi
fier code. For other weapon position refer to the Weapon Codes section
above. After you have the code then enter the valid modifier value
which is ranging between 00 to 0A. And for the user who don't want to
enter the code individually for each weapon this is the Codebreaker Ad
vance Format that can be applied to all weapon at once.

4200c4330AFF
00000FFC0004

IMPORTANT NOTES: yes you can enter the modifier value more than 0A but
it will not increase you weapon attack power, sice it
capped to only 0A at max, and it has the possibilities
to cause an error within your game.

----------------------------------------------------------------------
C . SPELL EFFECT MODIFIER CODE
----------------------------------------------------------------------

By Daichi,Copyright© 2006, Daichi

This section is also written by me but the idea of the Spell Effect Mo
difier Code was given to me by some guys at www.srwg.org forum. This co
de contain a two different set of variable for the code, so the code
format for the variable will be something like this xxyy instead of one
variable like in my other code which is xxxx or 00xx. First the base co
de addres for this Spell Effect Modifier Code is 82019760xxyy just add
38 hex to the last two digit of the base address code to get the next
address for the code. Example:

82019760+38 = 82019798 the 2nd Code Address

And here are the Spell Effect Variable Value

----------------------------------------------------------------------
SPELL EFFECT 1 DIGIT
----------------------------------------------------------------------
XX | SPELL EFFECT 1 NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Empty
01 | Strike
02 | Guard
03 | Strike+Guard
04 | Accelerate
05 | Strike+Accelerate
06 | Guard+Accelerate
07 | Strike+Guard+Accelerate
08 | Zeal
09 | Strike+Zeal
0A | Guard+Zeal
0B | Strike+Guard+Zeal
0C | Accelerate+Zeal
0D | Strike+Accelerate+Zeal
0E | Guard+Accelerate+Zeal
0F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal
10 | Assail
11 | Strike+Assail
12 | Guard+Assail
13 | Strike+Guard+Assail
14 | Accelerate+Assail
15 | Strike+Accelerate+Assail
16 | Guard+Accelerate+Assail
17 | Strike+Guard+Accelerate+Assail
18 | Zeal+Assail
19 | Strike+Zeal+Assail
1A | Guard+Zeal+Assail
1B | Strike+Guard+Zeal+Assail
1C | Accelerate+Zeal+Assail
1D | Strike+Accelerate+Zeal+Assail
1E | Guard+Accelerate+Zeal+Assail
1F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Assail
20 | Fury
21 | Strike+Fury
22 | Guard+Fury
23 | Strike+Guard+Fury
24 | Accelerate+Fury
25 | Strike+Accelerate+Fury
26 | Guard+Accelerate+Fury
27 | Strike+Guard+Accelerate+Fury
28 | Zeal+Fury
29 | Strike+Zeal+Fury
2A | Guard+Zeal+Fury
2B | Strike+Guard+Zeal+Fury
2C | Accelerate+Zeal+Fury
2D | Strike+Accelerate+Zeal+Fury
2E | Guard+Accelerate+Zeal+Fury
2F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Fury
30 | Assail+Fury
31 | Strike+Assail+Fury
32 | Guard+Assail+Fury
33 | Strike+Guard+Assail+Fury
34 | Accelerate+Assail+Fury
35 | Strike+Accelerate+Assail+Fury
36 | Guard+Accelerate+Assail+Fury
37 | Strike+Guard+Accelerate+Assail+Fury
38 | Zeal+Assail+Fury
39 | Strike+Zeal+Assail+Fury
3A | Guard+Zeal+Assail+Fury
3B | Strike+Guard+Zeal+Assail+Fury
3C | Accelerate+Zeal+Assail+Fury
3D | Strike+Accelerate+Zeal+Assail+Fury
3E | Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Fury
3F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Fury
40 | Resolve
41 | Strike+Resolve
42 | Guard+Resolve
43 | Strike+Guard+Resolve
44 | Accelerate+Resolve
45 | Strike+Accelerate+Resolve
46 | Guard+Accelerate+Resolve
47 | Strike+Guard+Accelerate+Resolve
48 | Zeal+Resolve
49 | Strike+Zeal+Resolve
4A | Guard+Zeal+Resolve
4B | Strike+Guard+Zeal+Resolve
4C | Accelerate+Zeal+Resolve
4D | Strike+Accelerate+Zeal+Resolve
4E | Guard+Accelerate+Zeal+Resolve
4F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Resolve
50 | Assail+Resolve
51 | Strike+Assail+Resolve
52 | Guard+Assail+Resolve
53 | Strike+Guard+Assail+Resolve
54 | Accelerate+Assail+Resolve
55 | Strike+Accelerate+Assail+Resolve
56 | Guard+Accelerate+Assail+Resolve
57 | Strike+Guard+Accelerate+Assail+Resolve
58 | Zeal+Assail+Resolve
59 | Strike+Zeal+Assail+Resolve
5A | Guard+Zeal+Assail+Resolve
5B | Strike+Guard+Zeal+Assail+Resolve
5C | Accelerate+Zeal+Assail+Resolve
5D | Strike+Accelerate+Zeal+Assail+Resolve
5E | Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Resolve
5F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Resolve
60 | Fury+Resolve
61 | Strike+Fury+Resolve
62 | Guard+Fury+Resolve
63 | Strike+Guard+Fury+Resolve
64 | Accelerate+Fury+Resolve
65 | Strike+Accelerate+Fury+Resolve
66 | Guard+Accelerate+Fury+Resolve
67 | Strike+Guard+Accelerate+Fury+Resolve
68 | Zeal+Fury+Resolve
69 | Strike+Zeal+Fury+Resolve
6A | Guard+Zeal+Fury+Resolve
6B | Strike+Guard+Zeal+Fury+Resolve
6C | Accelerate+Zeal+Fury+Resolve
6D | Strike+Accelerate+Zeal+Fury+Resolve
6E | Guard+Accelerate+Zeal+Fury+Resolve
6F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Fury+Resolve
70 | Assail+Fury+Resolve
71 | Strike+Assail+Fury+Resolve
72 | Guard+Assail+Fury+Resolve
73 | Strike+Guard+Assail+Fury+Resolve
74 | Accelerate+Assail+Fury+Resolve
75 | Strike+Accelerate+Assail+Fury+Resolve
76 | Guard+Accelerate+Assail+Fury+Resolve
77 | Strike+Guard+Accelerate+Assail+Fury+Resolve
78 | Zeal+Assail+Fury+Resolve
79 | Strike+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7A | Guard+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7B | Strike+Guard+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7C | Accelerate+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7D | Strike+Accelerate+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7E | Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Fury+Resolve
7F | Strike+Guard+Accelerate+Zeal+Assail+Fury+Resolve

Just replace the xx variable with above digit, for example 82019760
xxyy just replace the xx with 7F to give Kyosuke Strike,Guard,Acce
lerate,Zeal,Assail,Fury,Resolve spell effect.

And here are the second set digits for the Spell Effect

----------------------------------------------------------------------
SPELL EFFECT 2 DIGIT
----------------------------------------------------------------------
yy | SPELL EFFECT 2 NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | empty
01 | Valor
04 | Mercy
05 | Valor+Mercy
08 | Snipe
09 | Valor+Snipe
0C | Mercy+Snipe
0D | Valor+Mercy+Snipe
10 | Alert
11 | Valor+Alert
14 | Mercy+Alert
15 | Valor+Mercy+Alert
18 | Snipe+Alert
19 | Valor+Snipe+Alert
1C | Mercy+Snipe+Alert
1D | Valor+Mercy+Snipe+Alert
20 | Gain
21 | Valor+Gain
24 | Mercy+Gain
25 | Valor+Mercy+Gain
28 | Snipe+Gain
29 | Valor+Snipe+Gain
2C | Mercy+Snipe+Gain
2D | Valor+Mercy+Snipe+Gain
30 | Alert+Gain
31 | Valor+Alert+Gain
34 | Mercy+Alert+Gain
35 | Valor+Mercy+Alert+Gain
38 | Snipe+Alert+Gain
39 | Valor+Snipe+Alert+Gain
3C | Mercy+Snipe+Alert+Gain
3D | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Gain
40 | Luck
41 | Valor+Luck
44 | Mercy+Luck
45 | Valor+Mercy+Luck
48 | Snipe+Luck
49 | Valor+Snipe+Luck
4C | Mercy+Snipe+Luck
4D | Valor+Mercy+Snipe+Luck
50 | Alert+Luck
51 | Valor+Alert+Luck
54 | Mercy+Alert+Luck
55 | Valor+Mercy+Alert+Luck
58 | Snipe+Alert+Luck
59 | Valor+Snipe+Alert+Luck
5C | Mercy+Snipe+Alert+Luck
5D | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Luck
60 | Gain+Luck
61 | Valor+Gain+Luck
64 | Mercy+Gain+Luck
65 | Valor+Mercy+Gain+Luck
68 | Snipe+Gain+Luck
69 | Valor+Snipe+Gain+Luck
6C | Mercy+Snipe+Gain+Luck
6D | Valor+Mercy+Snipe+Gain+Luck
70 | Alert+Gain+Luck
71 | Valor+Alert+Gain+Luck
74 | Mercy+Alert+Gain+Luck
75 | Valor+Mercy+Alert+Gain+Luck
78 | Snipe+Alert+Gain+Luck
79 | Valor+Snipe+Alert+Gain+Luck
7C | Mercy+Snipe+Alert+Gain+Luck
7D | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Gain+Luck
80 | Focus
81 | Valor+Focus
84 | Mercy+Focus
85 | Valor+Mercy+Focus
88 | Snipe+Focus
89 | Valor+Snipe+Focus
8C | Mercy+Snipe+Focus
8D | Valor+Mercy+Snipe+Focus
90 | Alert+Focus
91 | Valor+Alert+Focus
94 | Mercy+Alert+Focus
95 | Valor+Mercy+Alert+Focus
98 | Snipe+Alert+Focus
99 | Valor+Snipe+Alert+Focus
9C | Mercy+Snipe+Alert+Focus
9D | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Focus
A0 | Gain+Focus
A1 | Valor+Gain+Focus
A4 | Mercy+Gain+Focus
A5 | Valor+Mercy+Gain+Focus
A8 | Snipe+Gain+Focus
A9 | Valor+Snipe+Gain+Focus
AC | Mercy+Snipe+Gain+Focus
AD | Valor+Mercy+Snipe+Gain+Focus
B0 | Alert+Gain+Focus
B1 | Valor+Alert+Gain+Focus
B4 | Mercy+Alert+Gain+Focus
B5 | Valor+Mercy+Alert+Gain+Focus
B8 | Snipe+Alert+Gain+Focus
B9 | Valor+Snipe+Alert+Gain+Focus
BC | Mercy+Snipe+Alert+Gain+Focus
BD | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Gain+Focus
C0 | Luck+Focus
C1 | Valor+Luck+Focus
C4 | Mercy+Luck+Focus
C5 | Valor+Mercy+Luck+Focus
C8 | Snipe+Luck+Focus
C9 | Valor+Snipe+Luck+Focus
CC | Mercy+Snipe+Luck+Focus
CD | Valor+Mercy+Snipe+Luck+Focus
D0 | Alert+Luck+Focus
D1 | Valor+Alert+Luck+Focus
D4 | Mercy+Alert+Luck+Focus
D5 | Valor+Mercy+Alert+Luck+Focus
D8 | Snipe+Alert+Luck+Focus
D9 | Valor+Snipe+Alert+Luck+Focus
DC | Mercy+Snipe+Alert+Luck+Focus
DD | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Luck+Focus
E0 | Gain+Luck+Focus
E1 | Valor+Gain+Luck+Focus
E4 | Mercy+Gain+Luck+Focus
E5 | Valor+Mercy+Gain+Luck+Focus
E8 | Snipe+Gain+Luck+Focus
E9 | Valor+Snipe+Gain+Luck+Focus
EC | Mercy+Snipe+Gain+Luck+Focus
ED | Valor+Mercy+Snipe+Gain+Luck+Focus
F0 | Alert+Gain+Luck+Focus
F1 | Valor+Alert+Gain+Luck+Focus
F4 | Mercy+Alert+Gain+Luck+Focus
F5 | Valor+Mercy+Alert+Gain+Luck+Focus
F8 | Snipe+Alert+Gain+Luck+Focus
F9 | Valor+Snipe+Alert+Gain+Luck+Focus
FC | Mercy+Snipe+Alert+Gain+Luck+Focus
FD | Valor+Mercy+Snipe+Alert+Gain+Luck+Focus

Then use these digit value to change the yy variable value. For exam
ple 820197607Fyy just replace the yy with F9 to make Kyosuke even more
nastier since now he also get the Valor,Snipe,Alert,Gain,Luck,Focus in
addition to the first set of spell effect value.

Since this Code actually can be converted to Codebreaker Advance format
which is the 2 liner code that can be applied to all of the pilot that
available in your team instead of entering the code individually for e
ach pilot, so here are the Codebreaker Advance Format Code:

42019760xxyy
000000250038

Notes: Just replace the xx with the xx variable digit and replace the
yy with yy variable digit.

anhminh1987
04-06-2008, 09:30
Hansomejack có thể cho mình hỏi là dung lượng một dĩa CB là nhiêu ko? Mình tính down trên Torent về nhưng thấy chỉ có 3-5 Mb. Cho mình hỏi là Codebreaker này xài cũng giống AR Max và Gameshark phải ko?

Long Phi Thiên
05-06-2008, 07:23
Codebreaker 9.2 khi burn ra đĩa thì dung lượng là khoảng 256 MB.

handsomejack
05-06-2008, 09:08
Hansomejack có thể cho mình hỏi là dung lượng một dĩa CB là nhiêu ko? Mình tính down trên Torent về nhưng thấy chỉ có 3-5 Mb. Cho mình hỏi là Codebreaker này xài cũng giống AR Max và Gameshark phải ko?

3-5 MB là file ISO dc nén lại chứ bung ra đến hơn 200MB lận
Cb và GS thì có thể dùng chung 1 loại code còn ARMAX thì dùng dạng khác

kurenai_tsubasa
05-06-2008, 16:39
cho mình hỏi gameshark với codebreaker cái nào xài tốt hơn?mình mới xài codebreaker thôi nên giờ nghe bác handsomejack bảo có thêm cả gameshark với ARMAX nên em có thắc mắc một chút mong chỉ giáo

handsomejack
05-06-2008, 18:07
cho mình hỏi gameshark với codebreaker cái nào xài tốt hơn?mình mới xài codebreaker thôi nên giờ nghe bác handsomejack bảo có thêm cả gameshark với ARMAX nên em có thắc mắc một chút mong chỉ giáo

CB và GS thì như nhau còn cái ARMAX là ẹ nhất

BillGates_
06-06-2008, 16:17
bạn ơi tại sài gòn đường pastuer chính xác tiệm nào có bán đĩ codebreaker và gameshack vậy có người nói mimi 100 có bán nhưng có ra mua 1 lần họ chỉ có bán armax thôi làm mất công đi ai biết chỉ tui cái

handsomejack
06-06-2008, 22:59
bạn ơi tại sài gòn đường pastuer chính xác tiệm nào có bán đĩ codebreaker và gameshack vậy có người nói mimi 100 có bán nhưng có ra mua 1 lần họ chỉ có bán armax thôi làm mất công đi ai biết chỉ tui cái

mimi dâu có CB hay GS còn mấy tiệm xung quanh mình cũng hỏi rồi ko có chỗ nào có đâu chỉ có cách tự burn thôi

Bergelmir
07-06-2008, 08:41
1. câu hỏi thứ 2 của bạn đã trả lời cho câu 1
2. USb thì tùy loại nó mới nhận mình đang xài cây Kingston 128MB bỏ vào chạy ngon lành nghe mọi người nói là mấy cây của Sony cũng nhận ko bit đúng ko


chậc của mình sony 2GB mà nó hông nhận nè ::( mua thêm cái crwzer 2gb cũng hông nhận , xài điện thoại cũng ko đc luôn ::(

Long Phi Thiên
07-06-2008, 09:12
Hai cái USB 1GB Kingston của mình cũng không nhận luôn =((. Mà kiếm USB loại 256 đã khó rồi chứ đừng nói là 128 với lại 64 >"<.

xen_toc
07-06-2008, 10:47
bà con anh em cô bác cho tớ xin code của game này với, thank so much..
SD Gundam G Generation Seed

handsomejack
07-06-2008, 22:47
chậc của mình sony 2GB mà nó hông nhận nè ::( mua thêm cái crwzer 2gb cũng hông nhận , xài điện thoại cũng ko đc luôn ::(


Hai cái USB 1GB Kingston của mình cũng không nhận luôn =((. Mà kiếm USB loại 256 đã khó rồi chứ đừng nói là 128 với lại 64 >"<.

trong hộp lưu trữ có ghi các loại USB CB nhận này coi có giúp dc j` ko

Codebreaker V8.0/V8.1
1) Lexar Jumpdrive Special Edition Red (PD032-132) (32 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Lexar_L...ial_Edition_Red
2) Kingston Datatraveler (kusbdti/64) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Kingsto...SB_FLASH_MEMORY
3) US Modular 128MB USB 2.0 Quik Drive
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=564562
4) Dane-Elec Pendrive (XPE128DAZMP20128) (xpe128 da-zmp2-0128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Dane_El...ve_p _n_XPE128
5) Kanguru Solutions 64MB (128MB compressed) USB 2.0 KanguruMicro Drive 2.0
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=473161
6) Soyo Cigar Pro 64MB Portable Flash Memory Drive Retail (cgsc64ma) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Soyo_So...Retail_Free_2nd
7) K-Byte 128MB USB 1.1 Portable Thumb Drive
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=618104
8) IOPlus PocketDisk USB Pen (PD16MB) (16 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-IOPlus_...ketDisk_USB_Pen
9) Verbatim Store 'n' Go (47122) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Verbati...Go_128_MB_47122
10) Simple Tech USB 2.0 Flash Drive (STI-USB2FD/128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Simple_...TI_USB2FD_ 128
11) FUJIFILM (25910364) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Fuji_FU..._64_MB_25910364
12) Memorex Thumb Drive (32507712) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Memorex..._MINI_ STORAGE
13) Kingston Datatraveler (kusbdti/128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Kingsto...SB_FLASH_MEMORY
14) Linksys Instant USB Disk (USBM32M) (32 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Linksys...k_32_MB_USBM32M
15) SanDisk Cruzer Micro (sdcz4128a10) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-SanDisk_128MB_CRUZER_MICRO
16) Viking Components (U128062204) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Mini_12...PROMOTIONAL_SKU
17) Lexar Jump Drive (jde256-231) (256 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Lexar_L...ND_WHITE_J UMP
18) Peripheral Enhancements DiskGO! (PE191542) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Periphe..._31_03_PE191542
19) Sony Micro Vault USB Storage Media (USM-128B) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Sony_Mi...128_MB_USM_128B
20) Sony Micro Vault USB Storage Media (usm-256u2//m) (256 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Sony_Mi...B_usm_256u 2_m
21) SimpleTech Bonzai USB 2.0 Flash Drive (32 MB)
http://www.superwarehouse.com/Simpl...2SD_32/p/372271
22) FM USB FlashDrive (16 MB)
http://www.compusa.com/products/pro...7575&pfp=SEARCH

Codebreaker V7.0/V7.1
1) Lexar Jumpdrive Special Edition Red (PD032-132) (32 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Lexar_L...ial_Edition_Red
2) Kingston Datatraveler (kusbdti/64) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Kingsto...SB_FLASH_MEMORY
3) US Modular 128MB USB 2.0 Quik Drive
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=564562
4) Dane-Elec Pendrive (XPE128DAZMP20128) (xpe128 da-zmp2-0128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Dane_El...ve_p _n_XPE128
5) Kanguru Solutions 64MB (128MB compressed) USB 2.0 KanguruMicro Drive 2.0
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=473161
6) Soyo Cigar Pro 64MB Portable Flash Memory Drive Retail (cgsc64ma) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Soyo_So...Retail_Free_2nd
7) K-Byte 128MB USB 1.1 Portable Thumb Drive
http://www.tigerdirect.com/applicat...sp?EdpNo=618104
8) Verbatim Store 'n' Go (47122) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Verbati...Go_128_MB_47122
9) Simple Tech USB 2.0 Flash Drive (STI-USB2FD/128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Simple_...TI_USB2FD_ 128
10) FUJIFILM (25910364) (64 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Fuji_FU..._64_MB_25910364
11) Memorex Thumb Drive (32507712) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Memorex..._MINI_ STORAGE
12) Kingston Datatraveler (kusbdti/128) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Kingsto...SB_FLASH_MEMORY
13) Linksys Instant USB Disk (USBM32M) (32 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Linksys...k_32_MB_USBM32M
14) SanDisk Cruzer Micro (sdcz4128a10) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-SanDisk_128MB_CRUZER_MICRO
15) Viking Components (U128062204) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Mini_12...PROMOTIONAL_SKU
16) Lexar Jump Drive (jde256-231) (256 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Lexar_L...ND_WHITE_J UMP
17) Peripheral Enhancements DiskGO! (PE191542) (128 MB)
http://www.dealtime.com/xPO-Periphe..._31_03_PE191542


bà con anh em cô bác cho tớ xin code của game này với, thank so much..
SD Gundam G Generation Seed


Master code
F0100208 0000000E

Alt Master Code
F0100208 0033DCA7

Max Money
20372654 00000000

After Stage Clear, Funds = Max
203725A0 3C010000
203725A8 34210000

Do 99999 Dmg, affects allies and enemies.
D0715F02 0000FDFF
2036DAA0 00000000
D0715F02 0000FEFF
2036DAA0 14200003
*Press R2 to enable and L2 to disable

Zhuge Liang
08-06-2008, 14:05
A . ENABLE CODE
----------------------------------------------------------------------

This are the Enable Code for the cheats.

100014C8 0007
00006163 000A

----------------------------------------------------------------------
B . ITEM CODE
----------------------------------------------------------------------

This code will give 99 amount of each item

420040D06363
0000002B0004

----------------------------------------------------------------------
C . MAX SEISHIN/SPELL POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the max seishin points to 400.

420197340190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
D . MELEE ATTACK CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Melee Attack damage status.

420197360190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
E . RANGE ATTACK CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Range Attack damage status.

420197380190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
F . EVASION CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Evasion status.

4201973A0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
G . ACCURACY CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Accuracy status.

4201973C0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
H . DEFENSE CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Defense status.

4201973E0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
I . MANEUVER CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the Maneuver status.

420197400190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
J . # OF KILLS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change the # of kills Statisitic.

4201974200xx
000000250038

Note : xx is hexadecimal numbers, where 50 decimal = 32 in hexadecimal.

----------------------------------------------------------------------
K . INFINITE PILOT POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will give your pilot 999 pilot points.

4201974403E7
000000250038

Note : the points will decrease as you use it but it will back to 999
points again as long as the code is on.

----------------------------------------------------------------------
L . CURRENT SEISHIN/SPELL POINTS CODE
----------------------------------------------------------------------

This Code will change your current seishin points to 400.

4201975C0190
000000250038

----------------------------------------------------------------------
M. MAX KIRYOKU/MORALE CODE
----------------------------------------------------------------------

This code will increase every character kiryoku to 150

4201975E0096
000000250038

----------------------------------------------------------------------
N . INFINITE MONEY CODE
----------------------------------------------------------------------

Well, the title says it all.

8201A908 E0FF
8201A90A 05F5

Note : this will give you 99,999,999 money. Yes, its's 99,999,999 of mo
ney and can be use infinitely as long as the code is on.

----------------------------------------------------------------------
O . ONE HIT LEVEL 99 CODE
----------------------------------------------------------------------


This Code will give each of your character 500 EXP points per hit.

82001BCCFFFF
82001BF4FFFF
82001BD4FFFF
82001BFCFFFF
82001BDCFFFF
82001C04FFFF

Note: May cause some bugs in ability to select a weapon manually when
your character are attacked. But for the other command such as
Evade or defend still can be selected manually.

----------------------------------------------------------------------
P . SKILL CODES
----------------------------------------------------------------------

Each character skill are allocated in their own unique memory slot add
ress. And, in order to alter your character skill, you have to enter
the corresponded codes for each character.

(Kyosuke)
3201974800xx
3201974900xx
3201974A00xx
3201974B00xx
3201974C00xx
3201974D00xx

(Excellen - Before Scenario 18/Lefina - After Scenario 18)
3201978000xx
3201978100xx
3201978200xx
3201978300xx
3201978400xx
3201978500xx

(Bullet)
320197B800xx
320197B900xx
320197BA00xx
320197BB00xx
320197BC00xx
320197BD00xx

(Lee - Before 2nd Scenario Split/Sanger - Izu Route/Aya - Aviano Route)
320197F000xx
320197F100xx
320197F200xx
320197F300xx
320197F400xx
320197F500xx

(Lamia)
3201982800xx
3201982900xx
3201982A00xx
3201982B00xx
3201982C00xx
3201982D00xx

(Sleigh -Before Scenario 17/Masaki - After Scenario 17)
3201986000xx
3201986100xx
3201986200xx
3201986300xx
3201986400xx
3201986500xx

(Ibis)
3201989800xx
3201989900xx
3201989A00xx
3201989B00xx
3201989C00xx
3201989D00xx

(Kai)
320198D000xx
320198D100xx
320198D200xx
320198D300xx
320198D400xx
320198D500xx

(Rai)
3201990800xx
3201990900xx
3201990A00xx
3201990B00xx
3201990C00xx
3201990D00xx

(Latooni - Before Special Scenario/Alfimi - After Special Scenario)
3201994000xx
3201994100xx
3201994200xx
3201994300xx
3201994400xx
3201994500xx

(Tetsuya)
3201997800xx
3201997900xx
3201997A00xx
3201997B00xx
3201997C00xx
3201997D00xx

(Daitetsu - Before Scenario 32/Eita - After Scenario 32)
320199B000xx
320199B100xx
320199B200xx
320199B300xx
320199B400xx
320199B500xx

(Ryusei - Before Scenario 18/Sean - After Scenario 18)
320199E800xx
320199E900xx
320199EA00xx
320199EB00xx
320199EC00xx
320199ED00xx

(Viletta)
32019A2000xx
32019A2100xx
32019A2200xx
32019A2300xx
32019A2400xx
32019A2500xx

(Irmguld)
32019A5800xx
32019A5900xx
32019A5A00xx
32019A5B00xx
32019A5C00xx
32019A5D00xx

(Sean - Before Scenario 18/Tasuku - After Scenario 18)
32019A9000xx
32019A9100xx
32019A9200xx
32019A9300xx
32019A9400xx
32019A9500xx

(Lefina - Before Scenario 18/Excellen - After Scenario 18)
32019AC800xx
32019AC900xx
32019ACA00xx
32019ACB00xx
32019ACC00xx
32019ACD00xx

(Katina - Before Scenario 18/Leona - After Scenario 18)
32019B0000xx
32019B0100xx
32019B0200xx
32019B0300xx
32019B0400xx
32019B0500xx

(Russel - Before Scenario 18/Ryusei - After Scenario 18)
32019B3800xx
32019B3900xx
32019B3A00xx
32019B3B00xx
32019B3C00xx
32019B3D00xx

(Leona - Before Scenario 18/Russel - After Scenario 18)
32019B7000xx
32019B7100xx
32019B7200xx
32019B7300xx
32019B7400xx
32019B7500xx

(Tasuku - Before Scenario 18/Katina - After Scenario 18)
32019BA800xx
32019BA900xx
32019BAA00xx
32019BAB00xx
32019BAC00xx
32019BAD00xx

(Gilliam - Earth's Route/Radha - Moon's Route)
32019BE000xx
32019BE100xx
32019BE200xx
32019BE300xx
32019BE400xx
32019BE500xx

(Lune - Earth's Route/Ring - Moon's Route)
32019C1800xx
32019C1900xx
32019C1A00xx
32019C1B00xx
32019C1C00xx
32019C1D00xx

(Radha - Earth's Route/Arado - Moon's Route)
32019C5000xx
32019C5100xx
32019C5200xx
32019C5300xx
32019C5400xx
32019C5500xx

(Arado - Earth's Route/Gilliam - Moon's Route)
32019C8800xx
32019C8900xx
32019C8A00xx
32019C8B00xx
32019C8C00xx
32019C8D00xx

(Ring - Earth's Route/Lune - Moon's Route)
32019CC000xx
32019CC100xx
32019CC200xx
32019CC300xx
32019CC400xx
32019CC500xx

(Rio)
32019CF800xx
32019CF900xx
32019CFA00xx
32019CFB00xx
32019CFC00xx
32019CFD00xx

(Ryoto)
32019D3000xx
32019D3100xx
32019D3200xx
32019D3300xx
32019D3400xx
32019D3500xx

(Kusuha)
32019D6800xx
32019D6900xx
32019D6A00xx
32019D6B00xx
32019D6C00xx
32019D6D00xx

(Ratsel a.k.a Elzam)
32019DA000xx
32019DA100xx
32019DA200xx
32019DA300xx
32019DA400xx
32019DA500xx

(Shine)
32019DD800xx
32019DD900xx
32019DDA00xx
32019DDB00xx
32019DDC00xx
32019DDD00xx

(Aya - Izu Route/Mai - Aviano Route)
32019E1000xx
32019E1100xx
32019E1200xx
32019E1300xx
32019E1400xx
32019E1500xx

(Mai - Izu Route/Sanger - Aviano Route)
32019E4800xx
32019E4900xx
32019E4A00xx
32019E4B00xx
32019E4C00xx
32019E4D00xx

(Yuuki)
32019E8000xx
32019E8100xx
32019E8200xx
32019E8300xx
32019E8400xx
32019E8500xx

(Carla)
32019EB800xx
32019EB900xx
32019EBA00xx
32019EBB00xx
32019EBC00xx
32019EBD00xx

(Seolla)
32019EF000xx
32019EF100xx
32019EF200xx
32019EF300xx
32019EF400xx
32019EF500xx

(Latooni - After Special Scenario)
32019F2800xx
32019F2900xx
32019F2A00xx
32019F2B00xx
32019F2C00xx
32019F2D00xx

To change a skill, just take the codes that corresponding to the character
slot and replace the 'xx' for the number on the following table

----------------------------------------------------------------------
SKILL DIGITS
----------------------------------------------------------------------
NATURAL SKILL
----------------------------------------------------------------------
xx | SKILL NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Chain Attack Ln
01 | Counter Ln
02 | In-finght Ln
03 | Gunfight Ln
04 | Attacker
05 | Revenge
06 | Command Ln
07 | Guard
08 | Predict
09 | (dummy) (empty)
0A | Prevail Ln
0B | Hit & Away
0C | Ammo Save
0D | EN Save
0E | Mechanic
0F | Resupply
10 | Resolve
11 | Morale
12 | Will+ (Evade)
13 | Will+ (Hit)
14 | Will+ (Damage)
15 | Offensive Support Ln
16 | Combo Attack
17 | Defensive Support Ln
18 | SP Up Ln
19 | SP Regenerate
1A | Focus
1B | Lucky Ln
1C | Telekinesis Ln
1D | B-Child Ln
1E | B-Man Ln
1F | M-Child Ln
20 | Prophesy
21 | Superhuman
22 | Genius
23 | Fortune
24 | (glitch) (dummy) Ln

----------------------------------------------------------------------
NON-NATURAL SKILL
----------------------------------------------------------------------
xx | SKILL NAME
----------------------------------------------------------------------
40 | Chain Attack +n
41 | Counter +n
42 | In-fight +n
43 | Gunfight +n
44 | Attacker
45 | Revenge
46 | Command +n
47 | Guard
48 | Predict
49 | (dummy) (empty)
4A | Prevail +n
4B | Hit & Away
4C | Ammo Save
4D | EN Save
4E | Mechanic
4F | Resupply
50 | Resolve
51 | Morale
52 | Will+ (Evade)
53 | Will+ (Hit)
54 | Will+ (Damage)
55 | Offensive Support +n
56 | Combo Attack
57 | Defensive Support +n
58 | SP Up +n
59 | SP Regenerate
5A | Focus
5B | Lucky +n
5C | Telekinesis +n
5D | B-Child +n
5E | B-Man +n
5F | M-Child +n
60 | Prophesy
61 | Superhuman
62 | Genius
63 | Fortune
64 | (glitch) (dummy) +n


Notes: To convert the above codes to a codebreaker codes just simply
change the 1st digit of the codes from 0 to 3 and remove the :
sign, then add 00 before the skill digits. For example = 32019
74800xx become 3201974800xx, the 00 must be added since codebre
aker only work with 16 bits code.

----------------------------------------------------------------------
Q . MECH CODES
----------------------------------------------------------------------

Like character skill, each mech are allocated in their own unique memo
ry slot address. In order to alter your mech you have to enter the cor
responded code for the mech.

Slot | Address
---------------------------
01 | 32017D1000xx
02 | 32017D5C00xx
03 | 32017DA800xx
04 | 32017DF400xx
05 | 32017E4000xx
06 | 32017E8C00xx
07 | 32017ED800xx
08 | 32017F2400xx
09 | 32017F7000xx
10 | 32017FBC00xx
11 | 3201800800xx
12 | 3201805400xx
13 | 320180A000xx
14 | 320180EC00xx
15 | 3201813800xx
16 | 3201818400xx
17 | 320181D000xx
18 | 3201821C00xx
19 | 3201826800xx
20 | 320182B400xx
21 | 3201830000xx
22 | 3201834C00xx
23 | 3201839800xx
24 | 320183E400xx
25 | 3201843000xx
26 | 3201847C00xx
27 | 320184C800xx
28 | 3201851400xx
29 | 3201856000xx
30 | 320185AC00xx
31 | 320185F800xx
32 | 3201864400xx
33 | 3201869000xx
34 | 320186DC00xx
35 | 3201872800xx
36 | 3201877400xx
37 | 320187C000xx
38 | 3201880C00xx
39 | 3201885800xx
40 | 320188A400xx
41 | 320188F000xx
42 | 3201893C00xx
43 | 3201898800xx
44 | 320189D400xx
45 | 32018A2000xx
46 | 32018A6C00xx
47 | 32018AB800xx
48 | 32018B0400xx
49 | 32018B5000xx
50 | 32018B9C00xx
51 | 32018BE800xx
52 | 32018C3400xx
53 | 32018C8000xx
54 | 32018CCC00xx
55 | 32018D1800xx
56 | 32018D6400xx
57 | 32018DB000xx
58 | 32018DFC00xx
59 | 32018E4800xx
60 | 32018E9400xx

To change a mech, just take the codes corresponding to the mech and re
place the 'xx' for the number on the following table.

Notes: there are 87 slot for mech. I will not write down all of the mech
codes. To create your own codes for the address that is not listed
in the above codes list just add 4C hexadecimal to the last digits
before : sign. For example = 0217D1000xx the last digit before the
":" sign is 0 then the next MECH address is 0217D5C00xx. The Maximum
address for Mech Codes is 320196E400xx

----------------------------------------------------------------------
MECH DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xx | UNIT NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Gespenst
01 | Gespenst MkII.S
02 | Gespenst MkII.R
03 | Gespenst MkII.M (Kai)
04 | Gespenst MkII.M (Katina)
05 | Gespenst MkII.M (Shadow Mirror)
06 | Gespenst MkII.M (Shadow Mirror, More HP)
07 | Schutzwald
08 | Alteisen
09 | Alteisen Riese
0A | Weissritter
0B | Rein Weissritter
0C | Rein Weissritter (Boss)
0D | Huckebein
0E | Huckebein MkII
0F | Huckebein MkII.M
10 | Huckebein MkII.M (Shadow Mirror)
11 | Huckebein MkII.M (Shadow Mirror, More HP)
12 | Huckebein MkIII.L
13 | Huckebein MkIII.R
14 | Huckebein Boxer.L
15 | Huckebein Boxer.R
16 | Huckebein Gunner.L
17 | Huckebein Gunner.R
18 | AM Gunner
19 | R-1
1A | R-Wing
1B | (dummy) (empty)
1C | (dummy) (empty)
1D | R-2 Powered
1E | R-3 Powered
1F | R-Gun Powered (HTB Cannon Disabled)
20 | SRX
21 | R-Blade
22 | R-Einst.M
23 | R-Einst.M (More HP)
24 | R-Einst.M (Boss)
25 | Wildwurger
26 | Wildwurger.L
27 | Wildfalken
28 | Wildfalken.L
29 | (dummy) (empty)
2A | Grungust
2B | Wing Gust
2C | Gust Lander
2D | Grungust Type 2
2E | G-Hawk
2F | Grungust Type 3 (Sanger)
30 | Grungust Type 3 (Bullet)
31 | Ryukooh
32 | Koryuoh
33 | Dygenguard (More HP, Less EN)
34 | Ausenseiter
35 | Cybuster
36 | Cybird
37 | Valsione
38 | (dummy) (Granzon)
39 | Giganscudo Duro
3A | Astelion
3B | Calion (Grey/Ibis)
3C | Calion (Red/Sleigh)
3D | Calion (Boss)
3E | Fairlion.G
3F | Fairlion.S
40 | Lion-F
41 | Lion-F (More HP)
42 | Lion-V
43 | Lion-V (More HP)
44 | Guarlion Custom (Less HP, Blue)
45 | Guarlion
46 | Guarlion (More HP)
47 | Barrelion
48 | Barrelion (More HP)
49 | Barrelion-V
4A | Barrelion-V (More HP)
4B | Type 71 Waldung
4C | F-32 Schwert
4D | F-32V Schwert X (Dark Color)
4E | SF-29V Rangzen X
4F | Gunsect
50 | Hiryu Custom
51 | Hagane (with Tronium Cannon)
52 | Hagane
53 | Kurogane
54 | Shirogane
55 | Tausendfussler
56 | Tausendfussler
57 | Rhinoceros
58 | Rhinoceros (More HP)
59 | Killer Whale
5A | Albatross
5B | Peregrine
5C | Peregrine (More HP)
5D | Angelg
5E | Angelg (Powered Up)
5F | (dummy) (empty)
60 | Soulgain
61 | Vaisaga
62 | (dummy) (empty)
63 | Ashsaber
64 | Ashsaber (Boss)
65 | Rathgrith
66 | Rathgrith (Boss)
67 | Zweizergain
68 | Rapiecage
69 | Rapiecage (Boss)
6A | Sorpresa
6B | Fylgia
6C | Bergelmir (Uruz)
6D | Bergelmir (Anthuz)
6E | Bergelmir (Thurizus)
6F | Bergelmir.M
70 | Thrudgelmir (no HP regen, no EN regen)
71 | Thrudgelmir (HP regen, EN regen)
72 | Galgau
73 | Graterkin
74 | Silbelwind
75 | Drukin
76 | Dikastis (More HP, G Territory)
77 | Megillot Custom
78 | (dummy) (empty)
79 | (dummy) (empty)
7A | Einsteisen
7B | Einst Knochen
7C | Einst Glied
7D | Einst Gemuet
7E | Einst Regisseur (More HP, no Beam Coat)
7F | Lichkeit (Boss)
80 | Neu Regisseur
81 | Stern Regisseur (Strongest)
82 | Randgrith
83 | Randgrith (More HP)
84 | Randgrith (Boss)
85 | F-32V Schwert X (White)
86 | Alteisen Nacht
87 | Shirogane (Boss)
88 | Gespenst MkII.M (Russel)
89 | Huckebein MkIII.T (Trombe)
8A | Dikastis (Less HP, AB Field)
8B | Einst Regisseur (Less HP, Beam Coat)
8C | Lichkeit
8D | stern Regisseur (Weakest)
8E | Stern Regisseur (Normal)
8F | R-Gun Powered (HTB Cannon Enabled)
90 | Wildfalken (Same HP, More EN)
91 | Guarlion Custom (More HP, Green)
92 | Huckebein MkII.M (Arado)
93 | Huckebein MkII.M (Viletta/Ring)
94 | Dygenguard (Less HP, More EN)
95 | Ashsaber.M

----------------------------------------------------------------------
R . WEAPON CODES
----------------------------------------------------------------------

Like mech, each weapons are allocated in their own memory slot. In or
der to alter your equipped weapons, you have to enter the corresponded
code for the slot.

Slot | Address
---------------------------
001 | 8200C430xxxx
002 | 8200C434xxxx
003 | 8200C438xxxx
004 | 8200C43Cxxxx
005 | 8200C440xxxx
006 | 8200C444xxxx
007 | 8200C448xxxx
008 | 8200C44Cxxxx
009 | 8200C450xxxx
010 | 8200C454xxxx
011 | 8200C458xxxx
012 | 8200C45Cxxxx
013 | 8200C460xxxx
014 | 8200C464xxxx
015 | 8200C468xxxx
016 | 8200C46Cxxxx
017 | 8200C470xxxx
018 | 8200C474xxxx
019 | 8200C478xxxx
020 | 8200C47Cxxxx
021 | 8200C480xxxx
022 | 8200C484xxxx
023 | 8200C488xxxx
024 | 8200C48Cxxxx
025 | 8200C490xxxx
026 | 8200C494xxxx
027 | 8200C498xxxx
028 | 8200C49Cxxxx
029 | 8200C4A0xxxx
030 | 8200C4A4xxxx
031 | 8200C4A8xxxx
032 | 8200C4ACxxxx
033 | 8200C4B0xxxx
034 | 8200C4B4xxxx
035 | 8200C4B8xxxx
036 | 8200C4BCxxxx
037 | 8200C4C0xxxx
038 | 8200C4C4xxxx
039 | 8200C4C8xxxx
040 | 8200C4CCxxxx
041 | 8200C4D0xxxx
042 | 8200C4D4xxxx
043 | 8200C4D8xxxx
044 | 8200C4DCxxxx
045 | 8200C4E0xxxx
046 | 8200C4E4xxxx
047 | 8200C4E8xxxx
048 | 8200C4ECxxxx
049 | 8200C4F0xxxx
050 | 8200C4F4xxxx
051 | 8200C4F8xxxx
052 | 8200C4FCxxxx
053 | 8200C500xxxx
054 | 8200C504xxxx
055 | 8200C508xxxx
056 | 8200C50Cxxxx
057 | 8200C510xxxx
058 | 8200C514xxxx
059 | 8200C518xxxx
060 | 8200C51Cxxxx
061 | 8200C520xxxx
062 | 8200C524xxxx
063 | 8200C528xxxx
064 | 8200C52Cxxxx
065 | 8200C530xxxx
066 | 8200C534xxxx
067 | 8200C538xxxx
068 | 8200C53Cxxxx
069 | 8200C540xxxx
070 | 8200C544xxxx
071 | 8200C548xxxx
072 | 8200C54Cxxxx
073 | 8200C550xxxx
074 | 8200C554xxxx
075 | 8200C558xxxx
076 | 8200C55Cxxxx
077 | 8200C560xxxx
078 | 8200C564xxxx
079 | 8200C568xxxx
080 | 8200C56Cxxxx
081 | 8200C570xxxx
082 | 8200C574xxxx
083 | 8200C578xxxx
084 | 8200C57Cxxxx
085 | 8200C580xxxx
086 | 8200C584xxxx
087 | 8200C588xxxx
088 | 8200C58Cxxxx
089 | 8200C590xxxx
090 | 8200C594xxxx
091 | 8200C598xxxx
092 | 8200C59Cxxxx
093 | 8200C5A0xxxx
094 | 8200C5A4xxxx
095 | 8200C5A8xxxx
096 | 8200C5ACxxxx
097 | 8200C5B0xxxx
098 | 8200C5B4xxxx
099 | 8200C5B8xxxx
100 | 8200C5BCxxxx
101 | 8200C5C0xxxx
102 | 8200C5C4xxxx
103 | 8200C5C8xxxx
104 | 8200C5CCxxxx
105 | 8200C5D0xxxx
106 | 8200C5D4xxxx
107 | 8200C5D8xxxx
108 | 8200C5DCxxxx
109 | 8200C5E0xxxx
110 | 8200C5E4xxxx
111 | 8200C5E8xxxx
112 | 8200C5ECxxxx
113 | 8200C5F0xxxx
114 | 8200C5F4xxxx
115 | 8200C5F8xxxx
116 | 8200C5FCxxxx
117 | 8200C600xxxx
118 | 8200C604xxxx
119 | 8200C608xxxx
120 | 8200C60Cxxxx
121 | 8200C610xxxx
122 | 8200C614xxxx
123 | 8200C618xxxx
124 | 8200C61Cxxxx
125 | 8200C620xxxx
126 | 8200C624xxxx
127 | 8200C628xxxx
128 | 8200C62Cxxxx
129 | 8200C630xxxx
130 | 8200C634xxxx
131 | 8200C638xxxx
132 | 8200C63Cxxxx
133 | 8200C640xxxx
134 | 8200C644xxxx
135 | 8200C648xxxx
136 | 8200C64Cxxxx
137 | 8200C650xxxx
138 | 8200C654xxxx
139 | 8200C658xxxx
140 | 8200C65Cxxxx
141 | 8200C660xxxx
142 | 8200C664xxxx
143 | 8200C668xxxx
144 | 8200C66Cxxxx
145 | 8200C670xxxx
146 | 8200C674xxxx
147 | 8200C678xxxx
148 | 8200C67Cxxxx
149 | 8200C680xxxx
150 | 8200C684xxxx
151 | 8200C688xxxx
152 | 8200C68Cxxxx
153 | 8200C690xxxx
154 | 8200C694xxxx
155 | 8200C698xxxx
156 | 8200C69Cxxxx
157 | 8200C6A0xxxx
158 | 8200C6A4xxxx
159 | 8200C6A8xxxx
160 | 8200C6ACxxxx
161 | 8200C6B0xxxx
162 | 8200C6B4xxxx
163 | 8200C6B8xxxx
164 | 8200C6BCxxxx
165 | 8200C6C0xxxx
166 | 8200C6C4xxxx
167 | 8200C6C8xxxx
168 | 8200C6CCxxxx
169 | 8200C6D0xxxx
170 | 8200C6D4xxxx
171 | 8200C6D8xxxx
172 | 8200C6DCxxxx
173 | 8200C6E0xxxx
174 | 8200C6E4xxxx
175 | 8200C6E8xxxx
176 | 8200C6ECxxxx
177 | 8200C6F0xxxx
178 | 8200C6F4xxxx
179 | 8200C6F8xxxx
180 | 8200C6FCxxxx
181 | 8200C700xxxx
182 | 8200C704xxxx
183 | 8200C708xxxx
184 | 8200C70Cxxxx
185 | 8200C710xxxx
186 | 8200C714xxxx
187 | 8200C718xxxx
188 | 8200C71Cxxxx

To change a weapon, just take the codes corresponding to the weapon and
replace the 'xxxx' for the number on the following table.

Notes: there are 1023 slot for weapon. I will not write down all of the
weapon codes. To create your own codes for the address that is
not listed in the above codes just add 4 hexadecimal to the last
digits before : sign. For example = 8200C430xxxx the last digit
before the ":" sign is 0 then the next address is 8200BC44xxxx.
The Maximum address for Weapon Codes is 8200D42Cxxxx.

----------------------------------------------------------------------
WEAPONS DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xxxx | WEAPON NAMES | MECH/EQUIPABLE
----------------------------------------------------------------------
0000 | Split Missile | Gespenst
0001 | Neutron Beam | Gespenst
0002 | Split Missile | Gespenst MkII.S
0003 | Mega Blaster | Gespenst MkII.S
0004 | Gespenst Kick (C) | Gespenst MkII.S
0005 | Split Missile | Gespenst MkII.R
0006 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Kai)
0007 | Jet Magnum (C) | Gespenst MkII.M (Kai)
0008 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Katina)
0009 | Jet Magnum (C) | Gespenst MkII.M (Katina)
000A | Split Missile | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000B | Mega Beam Rifle | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000C | Plasma Sword | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000D | Slash Ripper | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000E | Split Missile | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
000F | Mega Beam Rifle | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0010 | Plasma Sword | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0011 | Slash Ripper | Gespenst MkII.M (S.Mirror)
0012 | Gatling Gun | Schutzwald
0013 | Autocannon | Schutzwald
0014 | Twin Beam Cannon | Schutzwald
0015 | Heat Horn | Alteisen
0016 | Autocannon | Alteisen
0017 | Revolver Stake | Alteisen
0018 | Heavy Claymore | Alteisen
0019 | "Trump Card" | Alteisen
001A | Plasma Horn | Alteisen Riese
001B | Chaingun | Alteisen Riese
001C | Revolver Bunker | Alteisen Riese
001D | Claymore Avalanche | Alteisen Riese
001E | Claymore Overlord | Alteisen Riese
001F | Split Missile | Weissritter
0020 | Tripple Beam Cannon | Weissritter
0021 | Oxtongue Rifle E | Weissritter
0022 | Oxtongue Rifle B | Weissritter
0023 | Oxtongue Rifle D | Weissritter
0024 | Split Missile | Rein Weissritter
0025 | Triple Beam Cannon | Rein Weissritter
0026 | Howling Rifle E | Rein Weissritter
0027 | Howling Rifle B | Rein Weissritter
0028 | Howling Rifle X | Rein Weissritter
0029 | Split Missile | Rein Weissritter (Boss)
002A | Triple Beam Cannon | Rein Weissritter (Boss)
002B | Howling Rifle E | Rein Weissritter (Boss)
002C | Howling Rifle B | Rein Weissritter (Boss)
002D | Howling Rifle X | Rein Weissritter (Boss)
002E | Energy Drain+ | Rein Weissritter (Boss)
002F | Spirit Drain | Rein Weissritter (Boss)
0030 | Mind Blast | Rein Weissritter (Boss)
0031 | Gatling Gun | Huckebein
0032 | Black Hole Cannon | Huckebein
0033 | Gatling Gun | Huckebein MkII
0034 | G-Impact Cannon | Huckebein MkII
0035 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M
0036 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0037 | Beam Sword | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0038 | Photon Riffle | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0039 | Rectangle Launcher | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003A | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003B | Beam Sword | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003C | Photon Riffle | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003D | Rectangle Launcher | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003E | Spider Net | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
003F | Chaff Grenade | Huckebein MkII.M (S.Mirror)
0040 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.L
0041 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein MkIII.L
0042 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.L
0043 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.L
0044 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.R
0045 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein MkIII.R
0046 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.R
0047 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.R
0048 | Gatling Gun | Huckebein Boxer.L
0049 | Fang Slasher | Huckebein Boxer.L
004A | Graviton Rifle | Huckebein Boxer.L
004B | Geist Knuckle | Huckebein Boxer.L
004C | G-Sword Diver | Huckebein Boxer.L
004D | Gatling Gun | Huckebein Boxer.R
004E | Fang Slasher | Huckebein Boxer.R
004F | Graviton Rifle | Huckebein Boxer.R
0050 | Geist Knuckle | Huckebein Boxer.R
0051 | G-Sword Diver | Huckebein Boxer.R
0052 | Gatling Gun | Huckebein Gunner.L
0053 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein Gunner.L
0054 | Remote Missile(Map) | Huckebein Gunner.L
0055 | Graviton Rifle | Huckebein Gunner.L
0056 | Ballistic Cannon | Huckebein Gunner.L
0057 | Gatling Gun | Huckebein Gunner.R
0058 | Tracer Missiles(Map) | Huckebein Gunner.R
0059 | Remote Missile(Map) | Huckebein Gunner.R
005A | Graviton Rifle | Huckebein Gunner.R
005B | Ballistic Cannon | Huckebein Gunner.R
005C | Anti-Air Missile | AM Gunner
005D | Remote Missile(Map) | AM Gunner
005E | G-Impact Cannon | AM Gunner
005F | Gatling Gun | R-1
0060 | T-Link Knuckle (C) | R-1
0061 | T-Link Sword | R-1
0062 | Anti-Air Missile | R-Wing
0063 | Twin G-Cannon | R-Wing
0064 | (dummy) (empty) |
0065 | (dummy) (empty) |
0066 | (dummy) (empty) |
0067 | (dummy) (empty) |
0068 | (dummy) (empty) |
0069 | (dummy) (empty) |
006A | Gatling Gun | R-2 Powered
006B | Beam Chakram | R-2 Powered
006C | Hi-Zol Launcher | R-2 Powered
006D | Gatling Gun | R-3 Powered
006E | TK Laser Cannon | R-3 Powered
006F | Strike Shield | R-3 Powered
0070 | TK Missile(Map) | R-3 Powered
0071 | Gatling Gun | R-Gun Powered
0072 | TK Boomerang | R-Gun Powered
0073 | Hyper Twin Launchers | R-Gun Powered
0074 | Finger Launcher | SRX
0075 | Blade Kick (C) | SRX
0076 | Dominion Ball | SRX
0077 | (dummy) (empty) |
0078 | TK Burst Slash | SRX
0079 | Gatling Gun | R-Blade
007A | Blade Tonfa (C) | R-Blade
007B | Gatling Gun | R-Einst.M
007C | Twin Beam Cannon | R-Einst.M
007D | Gatling Gun | R-Einst.M (HP+)
007E | Twin Beam Cannon | R-Einst.M (HP+)
007F | G-Railgun | R-Einst.M (HP+)
0080 | G-Revolver | R-Einst.M (HP+)
0081 | Gatling Gun | R-Einst.M (Boss)
0082 | Twin Beam Cannon | R-Einst.M (Boss)
0083 | G-Railgun | R-Einst.M (Boss)
0084 | G-Revolver | R-Einst.M (Boss)
0085 | Spider Net | R-Einst.M (Boss)
0086 | Chaff Grenade | R-EInst.M (Boss)
0087 | Triple Vulcan | Wildwurger
0088 | Metal Sword | Wildwurger
0089 | Beetle Crusher | Wildwurger
008A | Raptor Wings | WildWurger
008B | Triple Vulcan | Wildwurger.L
008C | Metal Sword | Wildwurger.L
008D | Beetle Crusher | Wildwurger.L
008E | Raptor Wings | Wildwurger.L
008F | M90 Assault Rifle | Wildwurger.L
0090 | Stun Shot | Wildwurger.L
0091 | Gatling Gun | Wildfalken
0092 | Split Missile+(Map) | Wildfalken
0093 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken
0094 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken
0095 | Oxtongue Rifle D | Wildfalken
0096 | Gatling Gun | Wildfalken.L
0097 | Split Missile+(Map) | Wildfalken.L
0098 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken.L
0099 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken.L
009A | Oxtongue Rifle D | Wildfalken.L
009B | Roche Saber | Wildflaken.L
009C | (dummy) (empty) |
009D | (dummy) (empty) |
009E | (dummy) (empty) |
009F | (dummy) (empty) |
00A0 | Boost Knuckle | Grungust
00A1 | Calamity Sword | Grungust
00A2 | Final Beam | Grungust
00A3 | Darkness Slash | Grungust
00A4 | Missile | Wing Gust
00A5 | Double Omega Laser | Wing Gust
00A6 | Spiral Attack | Wing Gust
00A7 | Missile | Gust Lander
00A8 | Omega Cannon | Gust Lander
00A9 | Drill Attack | Gust Lander
00AA | Eye Laser | Grungust Type 2
00AB | Boost Knuckle | Grungust Type 2
00AC | Maxiblaster | Grungust Type 2
00AD | Doomblade | Grungust Type 2
00AE | Eye Laser | G-Hawk
00AF | Split Missile | G-Hawk
00B0 | Spiral Attack (C) | G-Hawk
00B1 | Eye Laser | Grungust Type 3 (Sanger)
00B2 | Drill Knuckle | Grungust Type 3 (Sanger)
00B3 | Omega Blaster | Grungust Type 3 (Sanger)
00B4 | Type 3 Blade | Grungust Type 3 (Sanger)
00B5 | Armor Breaker | Grungust Type 3 (Sanger)
00B6 | Eye Laser | Grungust Type 3 (Bullet)
00B7 | Drill Knuckle | Grungust Type 3 (Bullet)
00B8 | Omega Blaster | Grungust Type 3 (Bullet)
00B9 | Type 3 Blade | Grungust Type 3 (Bullet)
00BA | Armor Breaker | Grungust Type 3 (Bullet)
00BB | Weapon Breaker | Grungust Type 3 (Bullet)
00BC | Bakuraifu(Map) | Ryukooh
00BD | Mountain Pressure | Ryukooh
00BE | Magma Burst | Ryukooh
00BF | Dragoon Blade | Ryukooh
00C0 | Dragon Fang | Ryukooh
00C1 | Tiger Knuckle | Koryuoh
00C2 | Random Spike (C) | Koryuoh
00C3 | Sonic Javelin | Koryuoh
00C4 | Tyrant Breaker | Koryuoh
00C5 | Colossal Burst | Dygenguard (HP+)
00C6 | Colossal Spinner | Dygenguard (HP+)
00C7 | Colossal Thunder | Dygenguard (HP+)
00C8 | Colossal Storm | Dygenguard (HP+)
00C9 | Schulterplatte | Ausenseiter
00CA | Lanzerkanone | Ausenseiter
00CB | Lanzerkanone W | Ausenseiter
00CC | Sturmangriff | Ausenseiter
00CD | Caloric Missile | Cybuster
00CE | Cy-Flash(Map) | Cybuster
00CF | High Familiar | Cybuster
00D0 | Zephyr Sword (C) | Cybuster
00D1 | Akashic Buster | Cybuster
00D2 | Cosmo Nova | Cybuster
00D3 | Caloric Missile | Cybird
00D4 | High Familiar | Cybird
00D5 | Cy-Flash(Map) | Cybird
00D6 | Psy-Blaster(Map) | Valsione
00D7 | Cross Smasher | Valsione
00D8 | Graviton Gun(Map) | Granzon
00D9 | Gran Sword | Granzon
00DA | Wormhole Attack | Granzon
00DB | Black Hole Cluster | Granzon
00DC | Energy Drain+ | Granzon
00DD | Stun Shot | Granzon
00DE | Mind Blast | Granzon
00DF | Weapon Breaker | Granzon
00E0 | Giga Burst(Map) | Giganscudo Duro
00E1 | Giga Knuckle (C) | Giganscudo Duro
00E2 | Giga Blaster | Giganscudo Duro
00E3 | Giga Unghia | Giganscudo Duro
00E4 | Weapon Breaker | Giganscudo Duro
00E5 | Autocannon | Astelion
00E6 | Sonic Breaker | Astelion
00E7 | RaMVs | Astelion
00E8 | Anti-Air Missile | Calion (Ibis)
00E9 | Sonic Cutter | Calion (Ibis)
00EA | G-Drive | Calion (Ibis)
00EB | Anti-Air Missile | Calion (Sleigh)
00EC | Sonic Cutter | Calion (Sleigh)
00ED | G-Drive | Calion (Sleigh)
00EE | Anti-Air Missile | Calion (Boss)
00EF | Tracer Missiles(Map) | Calion (Boss)
00F0 | Sonic Cutter | Calion (Boss)
00F1 | G-Drive | Calion (Boss)
00F2 | Spider Net | Calion (Boss)
00F3 | Chaff Grenade | Calion (Boss)
00F4 | Rolling Cannon | Fairlion.G
00F5 | Vostok Laser | Fairlion.G
00F6 | Sonic Driver | Fairlion.G
00F7 | Rolling Cannon | Fairlion.S
00F8 | Vostok Laser | Fairlion.S
00F9 | Sonic Driver | Fairlion.S
00FA | Gatling Gun | Lion-F
00FB | Anti-Air Missile | Lion-F
00FC | Railgun | Lion-F
00FD | Gatling Gun | Lion-F (HP+)
00FE | Anti-Air Missile | Lion-F (HP+)
00FF | Railgun | Lion-F (HP+)
0100 | Gatling Gun | Lion-V
0101 | Anti-Air Missile | Lion-V
0102 | Railgun | Lion-V
0103 | Assault Blade | Lion-V
0104 | Gatling Gun | Lion-V (HP+)
0105 | Anti-Air Missile | Lion-V (HP+)
0106 | Railgun | Lion-V (HP+)
0107 | Assault Blade | Lion-V (HP+)
0108 | Autocannon | Guarlion Custom
0109 | Sonic Breaker | Guarlion Custom
010A | Autocannon | Guarlion
010B | Sonic Breaker | Guarlion
010C | Assault Blade | Guarlion
010D | Burst Railgun | Guarlion
010E | Autocannon | Guarlion (HP+)
010F | Sonic Breaker | Guarlion (HP+)
0110 | Assault Blade | Guarlion (HP+)
0111 | Burst Railgun | Guarlion (HP+)
0112 | Spider Net | Guarlion (HP+)
0113 | Chaff Grenade | Guarlion (HP+)
0114 | Missile Launcher | Barrelion
0115 | Auto Beam Cannon | Barrelion
0116 | Big Head Railgun | Barrelion
0117 | Missile Launcher | Barrelion (HP+)
0118 | Auto Beam Cannon | Barrelion (HP+)
0119 | Big Head Railgun | Barrelion (HP+)
011A | Missile Launcher | Barrelion-V
011B | Auto Beam Cannon | Barrelion-V
011C | Big Head Railgun | Barrelion-V
011D | Chaff Grenade | Barrelion-V
011E | Missile Launcher | Barrelion-V (HP+)
011F | Auto Beam Cannon | Barrelion-V (HP+)
0120 | Big Head Railgun | Barrelion-V (HP+)
0121 | Spider Net | Barrelion-V (HP+)
0122 | Autocannon | Type 71 Waldung
0123 | Main Gun | Type 71 Waldung
0124 | Gatling Gun | F-32 Schwert
0125 | Anti-Air Missile | F-32 Schwert
0126 | Gatling Gun | F-32 Schwert X (Dark)
0127 | Anti-Air Missile | F-32 Schwert X (Dark)
0128 | Gatling Gun | SF-29V Rangzen X
0129 | Beam Cannon | SF-29V Rangzen X
012A | Missile Launcher | Gunsect
012B | Sten Gun | Gunsect
012C | Anti-Air Autocannon | Hiryu Custom
012D | Anti-Air Missile | Hiryu Custom
012E | Dual Beam Cannon | Hiryu Custom
012F | Long-Range Missile | Hiryu Custom
0130 | Gravity Cannon | Hiryu Custom
0131 | Chaff Grenade | Hiryu Custom
0132 | Anti-Air Autocannon | Hagane (Tronium Cannon)
0133 | Anti-Air Missile | Hagane (Tronium Cannon)
0134 | Torpedo | Hagane (Tronium Cannon)
0135 | Sub Gun | Hagane (Tronium Cannon)
0136 | Impact Cannon | Hagane (Tronium Cannon)
0137 | Tronium Cannon | Hagane (Tronium Cannon)
0138 | Chaff Grenade | Hagane (Tronium Cannon)
0139 | Anti-Air Autocannon | Hagane
013A | Anti-Air Missile | Hagane
013B | Torpedo | Hagane
013C | Sub Gun | Hagane
013D | Impact Cannon | Hagane
013E | Chaff Grenade | Hagane
013F | Anti-Air Autocannon | Kurogane
0140 | Anti-Air Missile | Kurogane
0141 | Torpedo | Kurogane
0142 | Sub Gun | Kurogane
0143 | Impact Cannon | Kurogane
0144 | Titanic Drill | Kurogane
0145 | Chaff Grenade | Kurogane
0146 | Anti-Air Autocannon | Shirogane
0147 | Anti-Air Missile | Shirogane
0148 | Torpedo | Shirogane
0149 | Sub Gun | Shirogane
014A | Impact Cannon | Shirogane
014B | Spider Net | Shirogane
014C | Chaff Grenade | Shirogane
014D | Weapon Breaker | Shirogane
014E | Anti-Air Autocannon | Tausendfussler
014F | Anti-Air Missile | Tausendfussler
0150 | Anti-Air Autocannon | Tausendfussler
0151 | Anti-Air Missile | Tausendfussler
0152 | Anti-Air Autocannon | Rhinoceros
0153 | GA Missile Launcher | Rhinoceros
0154 | Dual Main Cannons | Rhinoceros
0155 | Anti-Air Autocannon | Rhinoceros (HP+)
0156 | GA Missile Launcher | Rhinoceros (HP+)
0157 | Dual Main Cannons | Rhinoceros (HP+)
0158 | Bow Blade | Rhinoceros (HP+)
0159 | Spider Net | Rhinoceros (HP+)
015A | Chaff Grenade | Rhinoceros (HP+)
015B | Aerial Missile | Killer Whale
015C | Torpedo | Killer Whale
015D | Long Range Missile | Killer Whale
015E | Anti-Air Autocannon | Albatross
015F | Anti-Air Missile | Albatross
0160 | Long Range Missile | Albatross
0161 | Dual Main Cannons | Albatross
0162 | Spider Net | Albatross
0163 | Chaff Grenade | Albatross
0164 | Anti-Air Autocannon | Peregrine
0165 | Anti-Air Missile | Peregrine
0166 | Dual Main Cannons | Peregrine
0167 | Anti-Air Autocannon | Peregrine (HP+)
0168 | Anti-Air Missile | Peregrine (HP+)
0169 | Dual Main Cannons | Peregrine (HP+)
016A | Mirage Sword | Angelg
016B | Shadow Lance | Angelg
016C | Mirage Sign | Angelg
016D | Illusion Arrow | Angelg
016E | Phantom Phoenix | Angelg
016F | Mirage Sword | Angelg (Power+)
0170 | Shadow Lance | Angelg (Power+)
0171 | Mirage Sign | Angelg (Power+)
0172 | Illusion Arrow | Angelg (Power+)
0173 | Phantom Phoenix | Angelg (Power+)
0174 | (dummy) (empty) |
0175 | (dummy) (empty) |
0176 | (dummy) (empty) |
0177 | (dummy) (empty) |
0178 | (dummy) (empty) |
0179 | (dummy) (empty) |
017A | (dummy) (empty) |
017B | Dragon Scale | Soulgain
017C | Tiger Bite | Soulgain
017D | Black Warrior | Soulgain
017E | Phoenix Flyer | Soulgain
017F | Kirin | Soulgain
0180 | Armor Breaker | Soulgain
0181 | Weapon Breaker | Soulgain
0182 | Blazer Blades | Vaisaga
0183 | Flowing Claws (C) | Vaisaga
0184 | Geo Splitter | Vaisaga
0185 | Gust Ripper | Vaisaga
0186 | Lite Saber | Vaisaga
0187 | (dummy) (empty) |
0188 | (dummy) (empty) |
0189 | (dummy) (empty) |
018A | (dummy) (empty) |
018B | (dummy) (empty) |
018C | (dummy) (empty) |
018D | (dummy) (empty) |
018E | Burning Dagger | Ashsaber
018F | Halberd Shooter | Ashsaber
0190 | Sword Breakers | Ashsaber
0191 | Burning Dagger | Ashsaber (Boss)
0192 | Halberd Shooter | Ashsaber (Boss)
0193 | Sword Breakers | Ashsaber (Boss)
0194 | Laser Blade | Ashsaber (Boss)
0195 | Gun Rapier | Ashsaber (Boss)
0196 | Stun Shot | Ashsaber (Boss)
0197 | Mind Blast | Ashsaber (Boss)
0198 | Matrix Missile | Rathgrith
0199 | Phalanx Missile(Map) | Rathgrith
019A | F-Solid Bazooka | Rathgrith
019B | Matrix Missile | Rathgrith (Boss)
019C | Phalanx Missile(Map) | Rathgrith (Boss)
019D | F-Solid Bazooka | Rathgrith (Boss)
019E | Incision Knife | Rathgrith (Boss)
019F | Linear Missile Launcher | Rathgrith (Boss)
01A0 | Spider Net | Rathgrith (Boss)
01A1 | Chaff Grenade | Rathgrith (Boss)
01A2 | Weapon Breaker | Rathgrith (Boss)
01A3 | Tiger Roar | Zweizergain
01A4 | Jaryurin(Map) | Zweizergain
01A5 | Genbu Shadow | Zweizergain
01A6 | Shadow Slicer (C) | Zweizergain
01A7 | Kirin Ne Plus Ultra | Zweizergain
01A8 | Stun Shot | Zweizergain
01A9 | Armor Breaker | Zweizergain
01AA | Weapon Breaker | Zweizergain
01AB | Split Missile+(Map) | Rapiecage
01AC | O.O. Launcher | Rapiecage
01AD | Magnum Beak | Rapiecage
01AE | U.U.N. | Rapiecage
01AF | Split Missile+(Map) | Rapiecage (Boss)
01B0 | O.O. Launcher | Rapiecage (Boss)
01B1 | Magnum Beak | Rapiecage (Boss)
01B2 | U.U.N. | Rapiecage (Boss)
01B3 | Plasma Sword | Rapiecage (Boss)
01B4 | Stun Shot | Rapiecage (Boss)
01B5 | Weapon Breaker | Rapiecage (Boss)
01B6 | Gatling Gun | Sorpresa
01B7 | Rapid Beam Gun | Sorpresa
01B8 | Missile Pod | Fylgia
01B9 | Linear Bazooka | Fylgia
01BA | Machine Rifle | Bergelmir (Uruz)
01BB | Six Plagues | Bergelmir (Uruz)
01BC | Stun Shot | Bergelmir (Uruz)
01BD | Mind Blast | Bergelmir (Uruz)
01BE | Machine Rifle | Bergelmir (Anthuz)
01BF | Six Plagues | Bergelmir (Anthuz)
01C0 | Energy Drain+ | Bergelmir (Anthuz)
01C1 | Spider Net | Bergelmir (Anthuz)
01C2 | Machine Rifle | Bergelmir (Thurizus)
01C3 | Six Plagues | Bergelmir (Thurizus)
01C4 | Spirit Drain | Bergelmir (Thurizus)
01C5 | Chaff Grenade | Bergelmir (Thurizus)
01C6 | Machine Rifle | Bergelmir.M
01C7 | Linear Missile Launcher | Bergelmir.M
01C8 | Energy Drain | Bergelmir.M
01C9 | Spirit Taker | Bergelmir.M
01CA | Chaff Grenade | Bergelmir.M
01CB | Drill Knuckle (C) | Thrudgelmir
01CC | (dummy) (empty) |
01CD | Colossal Blade | Thrudgelmir
01CE | Armor Breaker | Thrudgelmir
01CF | Weapon Breaker | Thrudgelmir
01D0 | Drill Knuckle (C) | Thrudgelmir (Regen)
01D1 | (dummy) (empty) |
01D2 | Colossal Blade | Thrudgelmir (Regen)
01D3 | Armor Breaker | Thrudgelmir (Regen)
01D4 | Weapon Breaker | Thrudgelmir (Regen)
01D5 | Anti-Air Missile | Galgau
01D6 | Iron Claws | Galgau
01D7 | Mega Smasher | Galgau
01D8 | Stun Shot | Galgau
01D9 | Armor Breaker | Galgau
01DA | Thunder Crush(Map) | Greaterkin
01DB | HF Sword | Greaterkin
01DC | Mega Buster Beam | Greaterkin
01DD | Photon Laser | Greaterkin
01DE | Energy Drain+ | Greaterkin
01DF | Weapon Breaker | Greaterkin
01E0 | HF Sword | Silbelwind
01E1 | Photon Laser | Silbelwind
01E2 | Vortex Shooter | Silbelwind
01E3 | Spider Net | Silbelwind
01E4 | Chaff Grenade | Silbelwind
01E5 | Vanish Beam | Drukin
01E6 | Photon Laser | Drukin
01E7 | Hammer | Drukin
01E8 | Armor Breaker | Drukin
01E9 | Weapon Breaker | Drukin
01EA | HF Blade | Dikastis (HP+,G+)
01EB | Big Bang Strike(Map) | Dikastis (HP+,G+)
01EC | Mega Flasher | Dikastis (HP+,G+)
01ED | Energy Drain+ | Dikastis (HP+,G+)
01EE | Stun Shot | Dikastis (HP+,G+)
01EF | Mind Blast | Dikastis (HP+,G+)
01F0 | Ring Laser | Megillot Custom
01F1 | Charge | Megillot Custom
01F2 | Energy Taker | Megillot Custom
01F3 | (dummy) (empty) |
01F4 | (dummy) (empty) |
01F5 | (dummy) (empty) |
01F6 | (dummy) (empty) |
01F7 | (dummy) (empty) |
01F8 | (dummy) (empty) |
01F9 | Machinengewehr | Einsteisen
01FA | Holzschraube | Einsteisen
01FB | Quadratmine | Einsteisen
01FC | Kuhnbohrer | Einsteisen
01FD | kuhnalm | Einst Knochen
01FE | Schicknagel | Einst Knochen
01FF | Gewinnenergie | Einst Knochen
8200 | Elegantalm | Einst Glied
3201 | Heistrane(Map) | Einst Glied
0202 | Heistrane | Einst Glied
0203 | Gewinnenergie | Einst Glied
0204 | Spinnefaden | Einst Glied
0205 | Kuhnfaust | Einst Gemuet
0206 | (dummy) (empty) |
0207 | Herausforderung | Einst Gemuet
0208 | Totalersieg | Einst Gemuet
0209 | Waffeschloss | Einst Gemuet
020A | Elegantalm (C) | Einst Regisseur (HP+)
020B | (dummy) (empty) |
020C | Urteilskraft | Einst Regisseur (HP+)
020D | Gewinnengeist | Einst Regisseur (HP+)
020E | Totalersieg | Einst Regisseur (HP+)
020F | Reizvolltaufe | Einst Regisseur (HP+)
0210 | Mabuitachi (C) | Lichkeit (Boss)
0211 | Yomiji(Map) | Lichkeit (Boss)
0212 | Raigoue | Lichkeit (Boss)
0213 | Mabuieguri | Lichkeir (Boss)
0214 | Gewinnengeist | Lichkeit (Boss)
0215 | Reizvolltaufe | Lichkeit (Boss)
0216 | Elegantalm (C) | Neu Regisseur
0217 | Midleit(Map) | Neu Regisseur
0218 | (dummy) (empty) |
0219 | Urteilskraft | Neu Regisseur
021A | Gewinnengeist | Neu Regisseur
021B | Totalersieg | Neu Regisseur
021C | Reizvolltaufe | Neu Regisseur
021D | Elegantalm | Stern Regisseur (3)
021E | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (3)
021F | (dummy) (empty) |
0220 | Erbsunde | Stern Regisseur (3)
0221 | Gewinnengeist | Stern Regisseur (3)
0222 | Totalersieg | Stern Regisseur (3)
0223 | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (3)
0224 | Matrix Missile | Randgrith
0225 | Phalanx Missile(Map) | Randgrith
0226 | Linear Bazooka | Randgrith
0227 | Matrix Missile | Randgrith (HP+)
0228 | Phalanx Missile(Map) | Randgrith (HP+)
0229 | Linear Bazooka | Randgrith (HP+)
022A | M13 Shotgun | Randgrith (HP+)
022B | Spider Net | Randgrith (HP+)
022C | Matrix Missile | Randgrith (Boss)
022D | Phalanx Missile(Map) | Randgrith (Boss)
022E | Linear Bazooka | Randgrith (Boss)
022F | M13 Shotgun | Randgrith (Boss)
0230 | Spider Net | Randgrith (Boss)
0231 | Chaff Grenade | Randgrith (Boss)
0232 | Gatling Gun | F-32V Schwert X (White)
0233 | Anti-Air Missile | F-32V Schwert X (White)
0234 | Heat Horn | Alteisen Nacht
0235 | Autocannon | Alteisen Nacht
0236 | Revolver Stake | Alteisen Nacht
0237 | Heavy Claymore | Alteisen Nacht
0238 | "Trump Card" | Alteisen Nacht
0239 | Anti-Air Autocannon | Shirogane (Boss)
023A | Anti-Air Missile | Shirogane (Boss)
023B | Torpedo | Shirogane (Boss)
023C | Sub Gun | Shirogane (Boss)
023D | Impact Cannon | Shirogane (Boss)
023E | Spider Net | Shirogane (Boss)
023F | Chaff Grenade | Shirogane (Boss)
0240 | Weapon Breaker | Shirogane (Boss)
0241 | Split Missile | Gespenst MkII.M (Russel)
0242 | Jet Magnum | Gespenst MkII.M (Russel)
0243 | Gatling Gun | Huckebein MkIII.T
0244 | Fang Slasher | Huckebein MkIII.T
0245 | Graviton Rifle | Huckebein MkIII.T
0246 | HF Blade | Dikastis (AB Field)
0247 | Big Bang Strike(Map) | Dikastis (AB Field)
0248 | Mega Flasher | Dikastis (AB Field)
0249 | Energy Drain+ | Dikastis (AB Field)
024A | Stun Shot | Dikastis (AB Field)
024B | Mind Blast | Dikastis (AB Field)
024C | Elegantalm | Einst Regisseur (B.Coat)
024D | Urteilskraft | Einst Regisseur (B.Coat)
024E | Gewinnengeist | Einst Regisseur (B.Coat)
024F | Totalersieg | Einst Regisseur (B.Coat)
0250 | Reizvolltaufe | Einst Regisseur (B.Coat)
0251 | Mabuitachi (C) | Lichkeit
0252 | Yomiji(Map) | Lichkeit
0253 | Raigoue | Lichkeit
0254 | Mabuieguri | Lichkeit
0255 | (dummy) (empty) |
0256 | (dummy) (empty) |
0257 | Elegantalm | Stern Regisseur (1)
0258 | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (1)
0259 | Erbsunde | Stern Regisseur (1)
025A | Gewinnengeist | Stern Regisseur (1)
025B | Totalersieg | Stern Regisseur (1)
025C | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (1)
025D | Elegantalm | Stern Regisseur (2)
025E | Sanctuarium(Map) | Stern Regisseur (2)
025F | Erbsunde | Stern Regisseur (2)
0260 | Gewinnengeist | Stern Regisseur (2)
0261 | Totalersieg | Stern Regisseur (2)
0262 | Reizvolltaufe | Stern Regisseur (2)
0263 | Gatling Gun | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0264 | TK Boomerang | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0265 | Hyper Twin Launchers | R-Gun Powered (HTB Cannon)
0266 | Gatling Gun | Wildfalken (EN+)
0267 | Split Missile+(Map) | Wildfalken (EN+)
0268 | Oxtongue Rifle E | Wildfalken (EN+)
0269 | Oxtongue Rifle B | Wildfalken (EN+)
026A | Oxtongue Rifle D | Wildfalken (EN+)
026B | Roche Saber | Wildfalken (EN+)
026C | Autocannon | Guarlion Custom (HP+)
026D | Sonic Breaker | Guarlion Custom (HP+)
026E | Divine Blade | Guarlion Custom (HP+)
026F | Burst Railgun | Guarlion Custom (HP+)
0270 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (Arado)
0271 | Gatling Gun | Huckebein MkII.M (Viletta/Ring)
0272 | Dynamic Knuckle | Dygenguard (EN+)
0273 | General Blaster | Dygenguard (EN+)
0274 | Guardian Sword | Dygenguard (EN+)
0275 | Burning Dagger | Ashsaber.M
0276 | Halberd Shooter | Ashsaber.M
0277 | (dummy) (empty) |
0278 | Laser Blade | Ashsaber.M
0279 | Gun Rapier | Ashsaber.M
027A | Stun Shot | Ashsaber.M
027B | Mind Blast | Ashsaber.M
027C | (dummy) (empty) |
027D | (dummy) (empty) |
027E | (dummy) (empty) |
027F | (dummy) (empty) |
0280 | (dummy) (empty) |
0281 | (dummy) (empty) |
0282 | (dummy) (empty) |
0283 | (dummy) (empty) |
0284 | (dummy) (empty) |
0285 | (dummy) (empty) |
0286 | (dummy) (empty) |
0287 | (dummy) (empty) |
0288 | (dummy) (empty) |
0289 | (dummy) (empty) |
028A | Plasma Sword | Equipable
028B | Roche Saber | Equipable
028C | Beam Sword | Equipable
028D | Steel Knife | Equipable
028E | Divine Blade | Equipable
028F | Assault Blade | Equipable
0290 | Incision Knife | Equipable
0291 | Laser Blade | Equipable
0292 | Mega Beam Rifle | Equipable
0293 | M95 Machine Gun | Equipable
0294 | M13 Shotgun | Equipable
0295 | Photon Rifle | Equipable
0296 | G-Revolver | Equipable
0297 | Boosted Rifle | Equipable
0298 | Magna Beam Rifle | Equipable
0299 | Double Magna Rifle | Equipable
029A | Magna Beam Cannon | Equipable
029B | Burst Railgun | Equipable
029C | Rectangular Launcher | Equipable
029D | G-Railgun | Equipable
029E | M90 Assault Rifle | Equipable
029F | Gun Rapier | Equipable
02A0 | Linear Missile Launcher | Equipable
02A1 | Remote Slasher | Equipable
02A2 | Chakram Caster | Equipable
02A3 | Slash Ripper | Equipable
02A4 | Shishioh Blade | Equipable
02A5 | Graviton Cannon | Equipable
02A6 | Boost Hammer | Equipable
02A7 | Stealth Wing | Equipable
02A8 | (dummy) (empty) |
02A9 | G-Impact Stake | Equipable
02AA | Neo Chakram Caster | Equipable
02AB | (dummy) (empty) |
02AC | (dummy) (empty) |
02AD | (dummy) (empty) |
02AE | (dummy) (empty) |
02AF | (dummy) (empty) |
02B0 | (dummy) (empty) |
02B1 | Energy Taker | Equipable
02B2 | Energy Taker+ | Equipable
02B3 | Energy Drain | Equipable
02B4 | Energy Drain+ | Equipable
02B5 | Spirit Taker | Equipable
02B6 | Spirir Taker+ | Equipable
02B7 | Spirit Drain | Equipable
02B8 | Stun Shot | Equipable
02B9 | Mind Blast | Equipable
02BA | Spider Net | Equipable
02BB | Chaff Grenade | Equipable
02BC | Armor Breaker | Equipable
02BD | Weapon Breaker | Equipable
02BE | Repair Module | Equipable
02BF | Supply Module | Equipable

*1 = Weakest HP
*2 = More HP
*3 = Strongest HP

----------------------------------------------------------------------
S . PILOT CODES
----------------------------------------------------------------------

This is the codes for modifying the pilots:

(Kyosuke)
3201973000xx

(Excellen - Before Scenario 18/Lefina - After Scenario 18)
3201976800xx

(Bullet)
320197A000xx

(Lee - Before 2nd Scenario Split/Sanger - Izu Route/Aya - Aviano Route)
320197D800xx

(Lamia)
3201981000xx

(Sleigh -Before Scenario 17/Masaki - After Scenario 17)
3201984800xx

(Ibis)
3201988000xx

(Kai)
320198B800xx

(Rai)
320198F000xx

(Latooni - Before Special Scenario/Alfimi - After Special Scenario)
3201992800xx

(Tetsuya)
3201996000xx

(Daitetsu - Before Scenario 32/Eita - After Scenario 32)
3201999800xx

(Ryusei - Before Scenario 18/Sean - After Scenario 18)
320199D000xx

(Viletta)
32019A0800xx

(Irmguld)
32019A4000xx

(Sean - Before Scenario 18/Tasuku - After Scenario 18)
32019A7800xx

(Lefina - Before Scenario 18/Excellen - After Scenario 18)
32019AB000xx

(Katina - Before Scenario 18/Leona - After Scenario 18)
32019AE800xx

(Russel - Before Scenario 18/Ryusei - After Scenario 18)
32019B2000xx

(Leona - Before Scenario 18/Russel - After Scenario 18)
32019B5800xx

(Tasuku - Before Scenario 18/Katina - After Scenario 18)
32019B9000xx

(Gilliam - Earth's Route/Radha - Moon's Route)
32019BC800xx

(Lune - Earth's Route/Ring - Moon's Route)
32019C0000xx

(Radha - Earth's Route/Arado - Moon's Route)
32019C3800xx

(Arado - Earth's Route/Gilliam - Moon's Route)
32019C7000xx

(Ring - Earth's Route/Lune - Moon's Route)
32019CA800xx

(Rio)
32019CE000xx

(Ryoto)
32019D1800xx

(Kusuha)
32019D5000xx

(Ratsel a.k.a Elzam)
32019D8800xx

(Shine)
32019DC000xx

(Aya - Izu Route/Mai - Aviano Route)
32019DF800xx

(Mai - Izu Route/Sanger - Aviano Route)
32019E3000xx

(Yuuki)
32019E6800xx

(Carla)
32019EA000xx

(Seolla)
32019ED800xx

(Latooni - After Special Scenario)
32019F1000xx

To change a pilot, just take the codes corresponding to the pilot and
replace the 'xx' with the number on the following table.

----------------------------------------------------------------------
PILOT DIGITS
----------------------------------------------------------------------
xx | PILOT NAME
----------------------------------------------------------------------
00 | Kyosuke Nanbu
01 | Kyosuke Nanbu
02 | Excellen Browning
03 | Excellen Browning
04 | Excellen Browning (Under enemy control)
05 | Brooklyn Luckfield (Bullet)
06 | Brooklyn Luckfield (Bullet)
07 | Kusuha Mizuha
08 | Kusuha Mizuha
09 | Lefina Enfield
0A | Sean Webley
0B | Eun Hjojing *
0C | Katina Tarask
0D | Russel Bergman
0E | Tasuku Shinguji
0F | Leona Granstein
10 | Lamia Loveless (Broken)
11 | Lamia Loveless (Fixed)
12 | ??? (Lamia Loveless 1st appearance)
13 | Ryusei Date
14 | Raidiese F. Branstein (Rai)
1